Povrsinski kopovi - Barosevac
Get the Flash Player to see this rotator.

Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda posetili su, danas, površinski kop „Tamnava-Zapadno polje” i tom prilikom se upoznali sa procesom sanacije najproduktivnijeg kopa Rudarskog basena „Kolubara”, koji je poplavljen sredinom maja.

Grupi od 35 studenata i njihovim profesorima obratio se Nebojša Simić,  pomoćnik upravnika ovog ugljenokopa za kvalitet uglja, koji ih je uputio u tok realizacije projekta ispumpavanja.

– Bitno je stalno povezivati teoriju i praksu. Mi održavamo redovne kontakte sa „Kolubarom”, to nam je praktična baza. Teorija bez očigledne nastave nema veliku vrednost – rekao je prof. dr Aleksandar Cvijetić, prodekan za nastavu Rudarsko-geološkog fakulteta.

RB „Kolubara” će i dalje nastaviti tradicionalnu saradnju sa ovim fakultetom i pružati mogućnost budućim rudarima da teorijska znanja upotpune praktičnim.

Delegacija Svetske banke je posetila tamnavski kop, govorilo se o toku realizacije projekta ispumpavanje vode, kao i odnosu RB „Kolubara” prema zainteresovanim stranama i detaljnoj analizi socijalnih pitanja, nije bilo nijedne primedbe.

U prethodnoj nedelji, lokaciju gde se vrši ispumpavanje vode iz eksploatacione zone kopa „Tamnava-Zapadno polje”, obišli su Aleksandar Vučić, premijer Vlade Republike Srbije, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike i predstavnici menadžmenta JP EPS i RB „Kolubara”.

Tokom protekle nedelje, nastavljeno je izlovljavanje riblje mlađi u vodenim revirima, koji su zaostali nakon značajnog povlačenja vode. Sva evakuisana riblja mlađ je vraćena u reku Kolubaru. Intenziviran je eko nadzor flore i faune u zoni realizovanja projekta, kao i eko nadzor nad potopljenim šumskim gazdinstvom, sa ciljem njegovog oslobađanja i uslovnog skladištenja. Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari i rezultati analiza su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Kako se navodi u izveštaju Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja. Ni u devetoj nedelji realizacvije projekta, nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

„Glodаr 3”, rotorni bаger koji je bio potopljen nа površinskom kopu „Tаmnаvа-Zаpаdno polje” je potpuno sа suvom i u toku je sаnаcijа ovog bаgerа. Ovo je prvi bаger – glodаr nа „Zаpаdnom polju” do kogа se stiglo nаkon više od tri mesecа isupumpаvаnjа vode iz ovog kopа.

Nа poprаvci, repаrаciji i sаnаciji delovа, pored stručnih službi i zаposlenih iz ogrаnkа „Metаl” uključeni su i rаdnici rаdionicа svа četiri površinskа kopа. Odmаh po početku procesа ispumpаvаnjа vode, nа nivou RB „Kolubаrа” dogovoreno je dа se u sređivаnje i poprаvku opreme uključi što veći broj zаposlenih, kаko bi se ovаj veomа složen i obimаn posаo zаvršio kvаlitetno i što pre.

Rotorni bаger „glodаr 3” je bio nа nаjvišoj koti ovogа kopа i rаdio je nа otkopаvаnju otkrivke u okviru Drugog BTO (bаger-trаkа-odlаgаč) sistemа. Nаkon poplаvnog tаlаsа, koji je u mаju potopio tаmnаvske kopove, brzom reаkcijom zаposlenih spаšen je „odlаgаč 2” koji je rаdio u sprezi ovog proizvodnog sistemа.

Rotorni bаger „glodаr 3” je nаjveći rotorni bаger koji je bio izuzetno pouzdаn u proizvodnom procesu, а Drugi BTO sistem nа „Tаmnаvа-Zаpаdnom polju” poznаt je kаo sistem nа kome je prethodnih godinа beleženа prekoplаnskа proizvodnjа i odlični proizvodni rezultаti.

Tokom protekle nedelje, u saradnji sa ovlašćenom ustanovom „Ekoribarstvo” iz Valjeva, organizovano je jedno izlovljavanje riblje mlađi u vodenim revirima, koji su zaostali nakon značajnog povlačenja vode iz eksploatacionog polja kopa „Tamnava-Zapad”.

Spašeno je nekoliko vrsta riblje mlađi: beovica, klen, sunčanica, karaš, bodorka i neriba i sva evakuisana riblja mlađ je vraćena u reku Kolubaru.

Kako se navodi u izveštaju Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja i nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

U proizvodnom pogonu IMK “14 oktobar” u Kruševcu danas je održana promocija serije novih bagera čija izgradnja je rezultat zajedničkog rada tehničkih službi i inženjera ovog preduzeća i Rudarskog basena “Kolubara”.

Milorad Grčić, direktor “Kolubare”, istakao je da je ovom prilikom izvršena i primoporedaja  dva nova bagera koji su kupljeni za potrebe rada površinskih kopova  Rudarskog basena.

– Današnji dan više je nego značajan za budućnost jer ovim primerom pokazujemo da srpska privreda moze da ide napred samo ako se sami trudimo da je očuvamo angažujući domaće proizvodne kapacitete. Sledeći kurs koji Vlada Republike Srbije sprovodi, na čelu sa premijerom  Aleksandrom Vučićem, radimo na unapređenju međusobne saradnje, što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta i stvaranja veće sigurnosti za zaposlene u domaćoj privredi i industriji – rekao je Grčić.

On je dodao da su novi bageri modifikovani u odnosu na standardne performanse primenom novog tehnološkog rešenja inženjera “14. oktobra” i “Kolubare”, koje je doprinelo boljem radu u teškim vremenskim uslovima i bez obzira na količinu padavina.

– Vrednost investicije je 42 miliona dinara sa sa PDV-om. Ovo je poruka svim privrednim društvima i domaćim privatnim i državnim firmama da treba da sarađuju međusobno i tako pomognu povećanje bruto nacionalnog dohotka – dodao je Grčić.

U ime domaćina okupljenima se obratio Milos Isailović, v.d. generalnog direktora IMK “14 oktobar”, koji je izrazio zahvalnost menadzmentu RB “Kolubara”, istakao da su novi bager prizvod koji je rentabilan i ekonomičan i pozvao sve firme iz oblasti rudarstva, privrede i vodoprivrede da ulažu u kupovinu domaće proizvodne opreme.

Događaju je prisustvovao i Dragi Nestorović, gradonačelnik Kruševca, koji je rekao da je u pitanju još jedna potvrda proizvodnih mogućnosti fabrike IMK “14. oktobar” u otežanim uslovima poslovanja.