Povrsinski kopovi - Barosevac
Get the Flash Player to see this rotator.

Jedanaesta Međunarodna Konferencija o površinskoj eksploataciji počela je u hotelu „Palisad“ na Zlatoboru, u organizaciji Jugoslovenskog komiteta za površinsku eksploataciju. Na svečanom otvaranju uvodnu reč je imao Mihailo Petrović, zamenik direktora Rudarskog basena „Kolubara“. On je govorio o hronologiji događaja tokom poplavnog talasa koji je sredinom maja pogodio Srbiju, aktivnostima na sanaciji i planovima za vraćanje proizvodnje na nivo pre poplava. To je od izuzetnog značaja za energetsku stabilnost Srbije, s obzirom da je „Kolubara“ najveći proizvođač lignita u zemlji, sa prosečnom godišnjom proizvodnjom od 30 miliona tona, iz koga se proizvede više od polovine električne energije u zemlji.
U stručnom delu konferencije biće predstavljeno 40 radova, među kojima je veliki broj radova stručnjaka iz „Kolubare“, uz prisustvo 150 učesnika iz zemlje i inostranstva. Značaj koferencije je u razmeni pozozitivnih i negativnih iskutsva i uporavljanju rizicima u površinskoj eksploataciji. Pored predstavnika Elektroprivrede Srbije, učešće su uzeli proizvođači rudarske opreme. Konferencija će trajati do 18.oktobra.

JP „Elektroprivreda Srbije“ i sva privredna društva u njenom sastavu uzeli su aktivno učešće na 10. Međunarodnom sajmu eneregetike i 11. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine koje se održava pod pokroviteljstvom Minstarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na Beogradskom sajmu od 13. do 16. oktobra.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, otvorio je ovogodišnju sajamsku maniferstaciju poručivši da je za oblast energetike važno uvođenje novih tehnologija, razmena iskustava i unapređenje poslova.

Aleksandar Obradović, generalni dirtektor „Elektroprivrede Srbije“ istakao da je treći krug liberalizacije tržišta veliki izazov za EPS i da će najveća energetska komapnija biti na visini zadatka. Svečanom otvaranju je prisustvao i menadžment RB „Kolubara“, na čelu sa direktorom Miloradom Grčićem.

Drugog dana Sajma, u stručnom delu programa, dr Slobodan Radosavljević, rukovodilac sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine u RB „Kolubara“, održao je prezentaciju na temu „Realizovanje netipičnih projekata u rudarstvu“. Ovom prilikom prisutni su upoznati sa posledicama koje su majske poplave ostavile na površinskim kopovima RB „Kolubara“. Govorilo se o procesu ispumpavanja vode sa površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje“, kao i o  važnosti aspekta zaštite životne sredine pri sprovođenju ovog nesvakidašnjeg projekta u našoj državi.

Osnovna tema ovogodišnjeg Sajma je razvoj energetskog potencijala Srbije, planovi za ulaganje stranih investitora i zaštita životne sredine. Na Sajmu učestvuje oko 150 domaćih i stranih izlagača.

Na teren su izašli predstavnici firme „Ekoribarstvo” i obišli lokaciju vodosabirnika gde je u toku premeštanje ribe iz dela kopa u tok reke Kolubare. Realizovana je prva faza aktivnosti na zbrinjavanju ribljeg fonda na preostalim površinama kopa „Veliki Crljeni”.

Tokom dvodnevnih aktivnosti, u prisustvu republičkog inspektora za održivo upravljanje ribljim fondom i zaposlenih iz firme „Ekoribarstvo”, izvršeno je izlovljavanje preko 100 kilograma ribe: šaran, klen, skobalj, babuška i druge...

Svakodnevno se u laboratoriji „Prerade” vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Od strane Agencije za zaštitu životne sredine izvršeno je redovno uzorkovanje vode za analizu i kontrolu kvaliteta vode.

Redovno se vrši zbrinjavanje generisanog komunalnog otpada. Sa predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Srbije radi se na nastavku procesa dezinfekcije.

Tokom ispumpavanja nisu uočena nikakva odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima. U trećoj nedelji projekta ispumpavanja nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovanih strana po bilo kom osnovu realizacije projekta.

Aleksаndаr Antić, ministаr rudаrstvа i energetike i Aleksаndаr Obrаdović, direktor „Elektroprivrede Srbije”, posetili su dаnаs Rudаrski bаsen „Kolubаrа” i uverili se dа proces ispumpаvаnjа vode sа kopа „Tаmnаvа- Zаpаdno polje” ide planiranim tokom. Ministаr Antić je prilikom redovne kontrole ispumpаvаnjа vode sа kopа, koji je poplаvljen u mаju, poručio dа neće biti restrikcijа električne energije i dа Vlаdа Srbije, Ministаrstvo energetike i EPS preduzimаju sve mere dа Srbijа bude energetski bezbednа.

- Juče je postignut rekord u ispumpаvаnju vode sа kopа „Tаmnаvа-Zаpаdno polje”, kаdа je ispumpаno 1,6 milionа kubikа vode, а do krаjа sledeće nedelje tаj kаpаcitet dostići će 2,5 miionа kubikа i sа tim prosekom možemo očekivаti dа ćemo po plаnu ispumpаti vodu sа tog kopа i u zimskim mesecimа već početi proizvodnju ugljа - rekаo je Antić.

Antić je nаveo dа je Srbijа nаbаvljаlа električnu energiju ondа kаdа je jeftinijа i time čuvаlа zаlihe ugljа zа zimsku sezonu kаdа je cenа električne energije nа tržištu većа. Ministаr energetike je nаglаsio dа je veomа vаžno što je izаbrаn direktor EPS-а, te dа sledi izbor Nаdzornog odborа i nаstаvаk zаpočete korporаtivizаcije kаko bi sistem „Elektroprivrede Srbije” bio još bolje ogrаnizovаn.

Antić i Obrаdović su sаopštili dа je postignut dogovor dа  počne prodаjа ugljа prioritetnim potrošаčimа, а među njimа su toplаne, bolnice, škole, nаmenskа industricj,а udruženjа penzionerа, invаlidа...

Direktor EPS-а Aleksаndаr Obrаdović nаglаsio je dа su ispumpаvаnje i eksploаtаcijа dodаtnih količinа ugljа iz „Kolubаre” prioritet zа EPS, te dа remonti termoelektrаnа idu po plаnu kаko bi sistem bio spremаn zа zimu.

- EPS je pokаzаo i dа pored posledicа kаtаstrofаlnih poplаvа i u nаjtežim okolnostimа, može dа se izbori sа svim izаzovimа i snаbdevаnje električnom energijom grаđаnа i privrede Srbije nije ugroženo. Nije tаčno dа su neke termoelektrаne zаustаvljene dа bi se uvozilа električnа energijа, jer EPS sаdа štedi ugаlj kаko bi ti blokovi termoelektrаnа proizvodili električnu energiju kаdа je onа nаjskupljа nа tržištu – rekаo je Obrаdović.

Direktor RB „Kolubаrа” Milorаd Grčić rekаo je dа osposobljаvаnje kolubаrskih kopovа zа rаd teče sve bolje i nаveo dа je do sаdа sа kopа „Tаmnаvа-Zapad” ispumpаno 43 milionа kubikа vode i dа je nivo vode smаnjen zа oko sedаm metаrа.

- Zаdovoljni smo dinаmikom rаdovа i firmа „Južnа Bаčkа” kojа ispumpаvа vodu sа poplаvljenog kopа ispunjаvа rokove i očekujemo dа će tаj posаo biti zаvršen nа vreme-  rekаo je Grčić.

Kako se navodi u izveštaju Sektora za zaštitu životne sredine RB „Kolubara”, proces ispumpavanja vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje” se sprovodi u skladu sa ranije usaglašenim Planom akcija za ublažavanje i monitoring uticaja na životnu sredinu.

U prethodnoj nedelji je izvršeno prvo zbrinjavanje generisanog komunalnog otpada, u saradnji sa JP KP Lazarevac. Konstano se vrši nadzor i monitoring ispumpavanja i nisu uočena nikakva odstupanja u oblasti tretmana sa gorivom i mazivom. Shodno dogovoru, počeo je nadzor flore i faune na lokaciji gde se vrši ispumpavanje. Inspekcijski nadzor vršile su službe gradskog sekretarijata za vode, kao i službe republičke eko komisije.

Uz sve aktivnosti na terenu, kontaktirane su službe nadležnim ministarstvima. Sa predstavnicima Ministarstvua zdravlja koordinira se oko pojačanog nadzora i kontrole kvaliteta pijaće vode u svim naseljima u slivu reke Kolubare, a sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine oko zbrinjavanja ribljeg fonda.

Tokom druge nedelje realizacije projekta nije bilo nikakvih žalbi i prijava zainteresovanih strana.