Iskopano preko 16,8 miliona tona lignita

2 septembar, 2013

Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”, prema informacijama dobijenim od Službe proizvodnje, za sedam meseci iskopano je 16.830.073 tone uglja, što predstavlja prebačaj plana za oko tri odsto.

Najveću proizvodnju, od 7.825.086 tona lignita, ostvario je kop „Tamnava-Zapadno polje”, čime je plan prebacio za oko 14 odsto. Najveći prebačaj plana od oko 25 odsto imalo je Polje „D”, na kome je iskopano 4.959.792 tone uglja. Na Polju „Veliki Crljeni” proizvedeno je 2.621.602 tone lignita, što je oko 94 odsto od planiranih količina. Polje „B” je, zbog velikih količina međuslojne jalovine i peska u ugljenim etažama, dalo 1.423.593 tone uglja i plan ostvarilo sa oko 54 odsto.

Na tamnavskim kopovima („Tamnava-Zapadno polje” i Polje „Veliki Crljeni”) iskopano je 10.446.688 tona uglja ili osam odsto više od plana.

Julska proizvodnja uglja u Rudarskom basenu „Kolubara” iznosila je 2.795.272 tone, što je neznatno niže od plana.

Kop „Tamnava-Zapadno polje” je dao najviše, 1.314.123 tone lignita, što je blizu planom predviđenih količina. Polje „D” je sa proizvodnjom od 774.693 tone uglja ostvarilo najveći prebačaj plana od oko 23 odsto. Tako je nadoknađen manjak koji je, zbog problema u radu ugljenih sistema, imao kop Polje „B”, na kome je iskopano 241.144 tone uglja ili 51 odsto od plana. Polje „Veliki Crljeni” je proizvelo 465.312 tona lignita ili 16 odsto više od plana.

U Rudarskom basenu „Kolubara” za prvih sedammeseci otkopano je i odloženo 40.420.457 kubika jalovine sa proslojcima, što je za oko pet odsto iznad plana. Na kopovima na Tamnavi („Tamnava-Zapadnom polju“ i Polju „Veliki Crljeni“) iskopano je 2.247.366 kubika međuslojne jalovine.

Najveću proizvodnju jalovine od 19.467.717 kubika i najveći prebačaj plana od oko 33 odsto ostvario je kop „Tamnava-Zapadno polje”. Drugu po veličini proizvodnju od 14.586.348 kubika otkrivke ostvario je kop Polje „D”, čime je plan prebacio za oko devet odsto.

Na Polju „Veliki Crljeni” otkopano je 1.514.676 kubika čvrste mase, što predstavlja ostvarenje plana od oko 69 odsto. Polje „B” je dalo 4.851.716 kubika jalovine i plan ostvarilo sa 59 odsto.

Julska proizvodnja otkrivke u RB „Kolubara” iznosila je 5.751.219 kubika ili devet odsto više od bilansa. Od toga proslojci međuslojne jalovine kopova na Tamnavi iznose 372.079 metara kubnih.

Na kopu „Tamnava-Zapadno polje” otkopano je i odloženo 3.070.200 kubika otkrivke, što je za oko 57 odsto više od plana. Na Polju „Veliki Crljeni” na kome je polovinom maja prestala proizvodnja otkrivke, iskopano je 8.479 kubika međuslojne jalovine na ugljenim etažama. Proizvodnja jalovine na Polju „D” u julu je iznosila 2.096.819 metara kubnih, čime je plan ostvaren sa oko 89 odsto. Polje „B” je dalo 575.721 kubik čvrste mase ili oko 60 odsto od planiranih količina. D. Vuković

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos