Nova spomen-kapela

2 septembar, 2013

Na groblju „Lazarevac 2” uskoro će biti otvorenaspomen-kapela u kojoj su, u znak dubokog pijeteta, isklesana imena umrlih u Vreocima od 1837. do 1960. godine, koji nisu imali spomen-obeležja prilikom premeštanja vreočkog groblja. Zbog razvoja površinskih kopova RB „Kolubara”, u cilju zadovoljavanja elektroenergetskih potreba Republike Srbije, od 4. jula 2011. do 1. aprila 2013. godine izmešteno je vreočko groblje, sa 4.500 grobnih mesta. Sa izmeštanjem vreočkog groblja, čije je troškove snosio RB „Kolubara” nije se slagao veliki broj meštana Vreoca. Budući da je došlo do drastične razlike podataka o ukupnom broja umrlih dobijenih od Saveta Mesne zajednice Vreoci (skoro 9.000) i onih u Elaboratu za preseljenje groblja (oko 4.500), RB „Kolubara” je pokrenula postupak izrade kopije matičnih knjiga vođenih u Crkvi pokrova Svete Bogorodice, koje čuva Arhiv Grada Beograda.

Sravnjivanjem spiskova umrlih iz matičnih knjiga i podataka dobijenih od Saveta MZ Vreoci, utvrđeno je da su u crkvenim knjigama upisani podaci o svim parohijama ove crkve, koja je obuhvatala više sela. Došlo se do saznanja da je podatak od 9.000 umrlih po knjigama, netačan. Analizom dokumentacije došlo se do saznanja da je 2.870 imena umrlih meštana Vreoca u pomenutom periodu upisano u matične knjige umrlih i najverovatnnije sahranjeno, a da spomen-obeležje nemaju na vreočkom groblju. Pohranjivanjem posmrtnih ostataka meštana Vreoca koji nisu imali nikakvo obeležje, u zajedničku grobnicu na ovom groblju, po hrišćanskim običajima, urađen je jedino moguć i dostojan pomen.

Spomen-kapelu podiže RB „Kolubara” na inicijativu Odbora za preseljenje Vreoca. R. K

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos