Lekcije za udžbenike rudarstva

13 avgust, 2013

SAT OTKUCAVA

Ne pamti se da je ikada ranije, kao u prvom polugodištu ove godine, izvršeno toliko složenih rudarskih poslova kako bi se obezbedila postojeća proizvodnja i zauzele nove pozicije u otkopavanju lignita na četiri po vršinska otkopa „Kolubare” koji se prostiru na površini od oko 100 kvadratnih kilometara.

Pojedini poduhvati na kopovima zbog svoje složenosti, inženjerskog znanja i iskustva primeri su kako se maksimalno vodi briga o stepenu iskorišćenja rudarske opreme

U veoma otežanim uslovima, zahvaljujući velikom znanju i inženjerskom iskustvu različitih struka, završen je transport dela rudarske opreme sa više lokacija kopa Polja D” i započeta eksploatacija u zoni vreočkog groblja, gde se nalaze rezerve od oko 55 miliona tona uglja. Stručnjaci ističu da ovaj poduhvat može ući u udžbenike rudarstva, jer je trebalo uraditi više sukcesivno povezanih tehničkih postupaka i sve „uvezati” u jednu tehnološku celinu, da bi ovaj deo kopa započeo svoj novi život.

I dok se ovaj proces „seobe rudarske opreme” odvijao na Polju „D”, u drugom delu Kolubarskog ugljenog basena, kraj Ibarske magistrale, transportovan je rotorni bager „glodar 1”, metalni kolos, sa kopa „Veliki Crljeni” do kopa „Tamnava-Zapadno polje”. I drugi delovi opreme su, srećom, uz mnogo znanja i truda transportovani do novog odredišta i novog „radnog mesta”. I na ovom primeru je pokazan visok nivo umeća u mašinstvu i rudarstvu, jer i najmanja greška u statici ili nekom tehničkom detalju mogla je da dovede do havarije rudarske opreme.

Uz neznatna odstupanja u rokovima, na četiri površinska kopa, Polju „B”, Polju „D”, „Tamnava-Zapadnom polju” i „Velikim Crljenima” uspešno su završeni remonti osloncem na sopstvene snage i angažovanjem „Kolubara Metala” koja se ponovo dokazala kao nezaobilazni činilac obezbeđenja rudarske pouzdanosti i energetske sigurnosti „Kolubare”. Nije se samo radilo o rutinskom otklanjanju kvarova i pripremi mašina za rad u zimskim uslovima, već su izvršena i tehnička poboljšanja pojedinih prevaziđenih rešenja, novim tehničkim inovacijama. Na „glodaru 7”, poznatijem među rudarima kao „Plava ptica”, primera radi, postavljen je sistem tzv. frekventne regulacije radnog točka, čime je poboljšan rad ovog vitalnog dela na rotornom bageru.

U oceni stanja remonata treba naglasiti da je uspešno završen remont postrojenja za preradu i oplemenjivanje uglja, na više proizvodnih pogona u Vreocima, kao i industrijskog železničkog transporta kojim se prevozi ugalj. Uporedo sa održavanjem i remontima postojeće rudarske opreme intenzivno se radi i na nabavci novih ugljenih i jalovinskih sistema. Ohrabruje saznanje da je za novi bager uspešno transportovan deo opreme, obrtna platforma teška 118 tona, delo majstora „Metala” koja je isporučena na montažni plac u „Tamnavi”. Ako sve bude teklo po planu treba očekivati da će novi rotorni bager težak 1.650 tona, koji je ugovorio nemački „Krup”, biti montiran najkasnije do prve polovine iduće godine, kada će, u zavisnosti od potrebe, stupiti u proizvodnju.

Krajem jula formirana je nova investiciona grupa sa sedištem u Ubu odakle će se rukovoditi početkom izgradnje novog kopa „Radljevo”, na kome će prvi radovi krenuti u drugoj polovini iduće godine. Kop će biti otvaran, korak po korak, u tri faze, u zavisnosti od zahteva postojećih i izgradnje budućih termokapaciteta, ispunjavajući osnovnu ulogu da bude zamenski kapacitet kopa „Veliki Crljeni” koji će eksploataciju uglja završiti krajem 2015. godine.

U retrospektivi minulih rudarskih poslova nezaobilazan je podatak da je nastavljena uspešna prekoplanska proizvodnja uglja, čime RB „Kolubara” u kontinuitetu obezbeđuje energetsku pouzdanost rada termokapaciteta u „Elektroprivredi Srbije”, dajući svoj doprinos ukupnom ekonomskom razvoju države.

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos