Više od 14 miliona tona uglja

13 avgust, 2013

ŠESTOMESEČNA PROIZVODNJA LIGNITA I JALOVINE U RB „KOLUBARA”

Zaposleni u Rudarskom basenu „Kolubara” na četiri površinska kopa od početka godine iskopali su 14.034.801 milion tona lignita, čime je ostvaren prebačaj plana od 4,2 odsto.

Planovi proizvodnje uglja i otkrivke prebačeni za preko četiri procenta

Prema podacima Službe za koordinaciju proizvodnje najviše uglja iskopano je na kopu „Tamnava­Zapadno polje”, gde je, sa proizvedenih 6,5 miliona tona, ostvaren prebačaj plana od oko 18 odsto. Na Polju „D” iskopano je 4,18 miliona tona, čime je plan prebačen za skoro 25 odsto.

U junu je u „Kolubari” iskopano 2.044.417 tona lignita, što predstavlja prebačaj od skoro pet odsto. Kop „Tamnava­Zapadno polje” proizveo je 1,27 miliona tona uglja, što je skoro 30 odsto više od plana. Po ostvarenoj proizvodnji sledi Polje „D”, koje je proizvelo nešto manje od 430.000 tona lignita i time prebacilo plan za gotovo 40 odsto. Sa ostvarenjem plana od oko 65 odsto na Polju „B” iskopano je oko 160.000 tona, dok je na kopu „Veliki Crljeni” proizvedeno oko 175.000 tona ili blizu 45 odsto plana. Prosečna dnevna proizvodnja u junu je iznosila 68.147 tona lignita.

Polugodišnja proizvodnja jalovine iznosi 34.669.238 kubika, čime je plan prebačen za oko 4,5 odsto. Od početka godine plan otkrivke prebacilo je „Zapadno polje”, sa proizvedenih oko 16,4 miliona kubika realizovalo je skoro 30 odsto više od plana, kao i Polje „D”, gde je proizvodnjom od skoro 12,5 miliona kubika otkrivke ostvaren prebačaj od 13,6 odsto. Sa otkopanih i odloženih 4,27 miliona kubika na Polju „B” ostvareno je nešto manje od 60 odsto plana, dok su zaposleni na kopu „Veliki Crljeni” proizveli 1,5 miliona kubika čvrste mase i time ostvarili oko 70 odsto plana.

Junska proizvodnja otkrivke u „Kolubari” iznosila je 5,95 miliona kubika, što je više od plana. Najveći prebačaj, od gotovo 30 odsto, ostvaren je na „Zapadnom polju” sa 2,98 miliona kubika jalovine. Na Polju „D” otkopano je i odloženo 2,2 miliona metara kubnih jalovine, što je nekoliko procenata manje od plana. U junu je na Polju „B” otkopano nešto preko 745.000 kubika otkrivke, čime je plan ostvaren sa 56,5 odsto.

Kako su zaposleni u Službi za koordinaciju proizvodnje objasnili, glavni zastoji na nivou šestomesečne proizvodnje uglavnom su se odnosili na probleme u vezi sa eksproprijacijom i vulkanizacijom. Pošto su bile planirane, remontne aktivnosti nisu uticale na ostvarenje rezultata. Klizište, koje se na poziciji severnog krila Polja „D” aktiviralo krajem maja, nije bitno uticalo na polugodišnju proizvodnju.

Na površinskim kopovima „Kolubare” od 1. do 21. jula proizvedeno je 1.851.000 tona uglja i 4.247.630 metara kubnih otkrivke.

Deponije PD TE „Nikola Tesla” popunjene su količinama koje su preko 50 odsto veće od planiranih.

M. Karadžić

Mesečni i dnevni rekordi

Najveća mesečna proizvodnja uglja u istoriji „Kolubare” ostvarena je početkom godine. U januaru je na četiri kopa iskopano 3.054.395 tona lignita. Tamnavski kopovi („Zapadno polje” i „Veliki Crljeni”) dali su rekordnih 1.938.512 tona lignita. Najveća dnevna proizvodnja na ovim kopovima, od 46 vozova uglja, ostvarena je 23. januara. Kop „Tamnava-Zapadno polje” je, sa iskopanih 1.468.019 tona lignita, zabeležio mesečni rekord.

Rekordna dnevna proizvodnja jednog jalovinskog sistema u „Kolubari” ostvarena je 3. jula, kada je na Drugom BTO sistemu „Zapadnog polja” proizveden 75.791 kubik otkrivke.

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos