Statusna promena „Metala”

13 avgust, 2013

ODRŽANA 55. SEDNICA SKUPŠTINE RB „KOLUBARA”

Odluka o statusnoj promeni pripajanja „Kolubara Metala” d.o.o. svom osnivaču, PD RB „Kolubara”, doneta je jednoglasno na 55. sednici Skupštine Rudarskog basena, održanoj 15. jula u Lazarevcu.

Usvajanje od strane Skupštine „Kolubare” usledilo je nakon što je, na svojoj 49. sednici održanoj istog dana, konačnu Odluku o pripajanju usvojila Skupština „Kolubara Metala”. Ovim su ispunjeni formalno-pravni uslovi da postupak, koji je otpočeo usvajanjem inicijative krajem aprila, bude uveden u finalnu fazu.

Takođe, na sednici Skupštine usvojen je i Izveštaj o poslovanju „Kolubara Metala”, kao i Izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima ovog privrednog društva za 2012. godinu. Ovom prilikom odobrena su i finansijska sredstva za kupovinu lanč-paketa za zaposlene povodom proslave rudarske slave Svetog Prokopija.

A. Pavlović

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos