Otvaranje novog kopa iduće godine

13 avgust, 2013

ODRŽAN JOŠ JEDAN SASTANAK O „RADLJEVU”

Ako se aktivnosti vezane za otvaranje novog kopa budu odvijale dosadašnjom dinamikom, očekuje se da proizvodnja na „Radljevu” počne tokom druge polovine naredne godine, rečeno je 8. jula nakon sastanka održanog u direkciji Rudarskog basena „Kolubara” u Lazarevcu, kome su prisustvovali direktor RB „Kolubara” Milorad Grčić, predsedavajući Skupštini RB „Kolubara” Dragoljub Laković i predsednik opštine Ub Darko Glišić.

Eksploatacija jalovine na novom, savremenom ugljenokopu počeće, prema najavama, polovinom 2014, a proizvodnja uglja u drugoj polovini 2015. Godine

Ovaj sastanak treći je u nizu okupljanja u proteklih nekoliko meseci, upriličenih sa ciljem da budu precizirane i ubrzane akti vnosti vezane za otvaranje novog kopa, koji će, prema planovima, zameniti „Velike Crljene” i osigurati dugoročno snabdevanje termokapaciteta kolubarskim lignitom.

Govoreći o značaju ovog kapitalnog posla za dugoročnu energetsku stabilnost naše zemlje, direktor RB „Kolubara” Milorad Grčić rekao je:

Ideja o otvaranju „Radljeva” stara je više od tri decenije, ali, sve do sada, iz objektivnih i subjektivnih razloga, nije zaživela. U pitanju je jedan od najvažnijih državnih projekata, značajan ne samo za razvoj srpske elektroprivrede, već i čitavog regiona. Smatramo da je realno, ako nastavimo da radimo dosadašnjim tempom, da očekujemo da ćemo u drugoj polovini 2014. godine zvanično otpočeti proizvodnju na novom kopu. Nema sumnje da ćemo, ulaganjem za jedničkih napora, uspeti da ispoštujemo planiranu dinamiku aktivnosti, koja je više nego ambi ciozna. Rudari znaju šta znači otvoriti kop to je početak novog života u privrednom, elektropri vrednom i socijalnom smislu – dodao je Grčić.

U posao su, kako je ovom prilikom istaknuto, uključeni najbolji stručnjaci za ovu oblast. Jedan od najvažnijih preduslova za njegovu uspešnu reali zaciju je dobra međusobna saradnja svih uključenih aktera – „Kolubare”, „Elektroprivrede” i nadležnih u opštini Ub, na čijoj teritoriji se novi kop nalazi.

Pomoćnik direktora Direkcije EPS­a za proiz vodnju energije i predsedavajući Skupštini RB „Kolubara” Dragoljub Laković nakon pomenutog sastanka istakao je:

– Svi ulažemo maksimalne napore da projekat ugleda svetlost dana. Postavili smo rokove koji su „tvrdi”, ali, po mom mišljenju, ostvarivi. Iako je u pitanju zamenski kapacitet, „Radljevo” ne sme biti iznuđen, već nov, savreme ni kop koji će biti ponos srpske elektroprivrede.

Planirano je da se eksploatacija lignita sa „Radljeva”, čije rezerve iznose oko 350 miliona tona uglja, vrši u tri faze. U prvoj, za koju je obezbeđena sva neophodna oprema, godišnja proizvodnja iznosila bi od 3,5 do 5 miliona tona, otprilike koliko trenutno nedostaje srpskim termoelektranama. U drugoj fazi, kapacitet bi bio povećan za još oko pet miliona tona uglja, dok bi u trećoj kop dostigao maksimalno povećanje kapaciteta, u zavisnosti od potreba, tačnije od izgradnje novih termokapaciteta – objasnio je Laković.

Darko Glišić, predsednik opštine Ub, zahvalio je odgovornima iz RB „Kolubara” i EPS­a na naporima koje ulažu u to da projekat „Radljevo”, koji je velika razvojna šansa za ovu opštinu, konačno bude pokrenut.

Na nama je da budemo maksimalno spremni i da pomognemo u obezbeđivanju svih neophodnih uslova za realizaciju ovog velikog posla, koji za našu opštinu ima nemerljiv značaj istakao je Glišić.

Ovom prilikom najavljeni su i konkretni koraci koji će biti sprovedeni u naredna dva meseca. Do kraja jula biće „zatvorena” kadrovska šema, što znači da će do tada biti imenovani stručnjaci zaduženi za realizaciju posla, angažovani u dva tela Savet i Investiciona grupa. Novi sastanak zakazan je za početak avgusta, a predviđeno je i da do 1. septembra budu otvorene službene prostorije u opštini Ub.

A. Pavlović

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos