Nagrađeno oko 1.100 radnika

13 avgust, 2013

JUBILARNE NAGRADE ZA 2013. GODINU

U skladu sa Kolektivnim ugovorom i više de cenijskom praksom, ove godine oko 1.100 ra dnika Rudarskog basena „Kolubara” nagra đe no je za vernost kolektivu i EPS-u. Najveći broj nagrađenih je iz Ogranka „Površinski kopovi” oko 700, iz „Prerade” oko 200, „Direkcije” 66, „Projekta” 10 i „Kolubara Metala” 139 radnika.

Posmatrano po neprekidnom radnom stažu u „Kolubari” je, najviše zaposlenih, preko 500, sa 30 godina neprekidnog rada, sa 20 godina je 160 zaposlenih i sa decenijom rada 380 radnika.

Jubilarne nagrade su podeljene uoči 21. jula, rudarske slave Sveti Prokopije. Za 10 godina neprekidnog rada nagrada je bila jedna prosečna junska zarada, za 20 godina u visini dve i za 30 godina u iznosu tri zarade.

DIREKCIJA BASENA „KOLUBARA”

Kabinet direktora

30 godina: Mara Milenković i Goran Perišić.

Projekt-menadžeri

10 godina: Milisav Petković

Sektor za proizvodno-tehničke poslove

30  godina:  Vladislav  Tanasković,  Dragan  Bogdanović, Smiljka Glišović i Radiša Pajević.

20 godina: Svetlana Klašnić, Tatjana Jovanović i Radmila Obradović

10 godina: Jelena Živanović i Slavica Krsmanović.

Sektor za istraživačko-razvojne poslove

30 godina: Slobodan Đerić

20 godina: Srđan Veljanović

Sektor za komercijalne poslove

30  godina:  Života  Ilić,  Milomir  Ranković,  Dragica Tokalić,  Dragan  Nikitović,  Miloš  Pavlović,  Grozdana Petković, Milutin Krstović, Obrad Jovanović, Jasminka Jovanović, Radosav Brkić i Mirjana Milivojević.

20 godina: Mirko Đurić

Sektor za finansijsko-knjigovostvene poslove

30 godina: Mirjana Balović, Milan Milovanović, Srebra Ž. Vukadinović, Branka Đerić i Ljiljana Tošić.

20  godina :Slavka Grujović , Violeta  Stefanović i Mirjana  Pejović

Sektor za automatsku obradu podataka

30 godina: Dragan Tomaš i Jezdimir Spasić.

10 godina: Maja Ivanović

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

30 godina: Ljuba Mladenović, Svetlana Marković, Ljiljana Dimitrijević,  Snežana  Popović,  Zoran  Vukosavljević  i Dragoljub Đorđević.

20 godina: Slobodan Doganjić i Olivera Šoltiš.

10 godina: Zorica Kostić

Sektor za rekreativno-sportske aktivnosti

30 godina: Ljubisav Marjanović

20 godina: Radovan Đorđević, Ranko Orlović, Bosa Perišić, Vera Radovanović i Svetomir Ranković.

Sektor za bezbednost, zdravlje na radu i zaštitu  od požara

30 godina: Milivoje Ivković i Milorad Vićenti jević.

20 godina: Veselin Bulatović i Dejan Vučićević

10 godina: Lukrecio Alis, Miloš Vlajić, Marija Vasić i Ljubomir Arsenijević.

Sektor za zaštitu i unapređenje životne sredine

10 godina: Jelena Ivković Milosavljević, Jelena Đurić i Dragan Stojanović.

Sektor za ekonomsko-planske poslove

30 godina: Ljubiša Nekić, Vesna Andesilić i Zuska Maleš.

OGRANAK „PROJEKT”

30 godina: Jasmina Budić, Snežana Jovanović, Vesna Marković,  Milica  Marjanović,  Radmila  Milu tinović,  Silvana Rajković, Anđa Spasić i Aleksandar Žujović.

20 godina: Bosiljka Kitanović i Slavica Stoja nović.

OGRANAK „POVRŠINSKI KOPOVI- BAROŠEVAC”

Centar za stručne poslove

30  godina: Dragiša Aćimović, Zlatan Babović, Mijojla Belošević,  Dragica  Đekić,  Svetlana  Živojinović,  Dragan  Ignjatović,  Gordana  Ilić,  Milenija  Jovanović,  Miliša  Jovanović,  Zoran  Jovanović,  Snežana  Lazović,  Valentin  Marković,  Dragan  Milutinović,  Milivoj  Marković, Mirjana  Pajović,  Dragan  Petrović,  Vesna  Popović,  Marina  Ralić,  Ružica  Ranković,  Dragan  Ristivojević,  Stanka Stojanović,  Mileta  Đorđević,  Rajko  Jakovljević,  Zorica Milovanova,  Milan  Sofronijević,  Vladan  Belaćević,  Zorislava Petrović, Života Tomašević i Branko Kovačević.

20 godina: Vesna Bajević, Slobodan Ivović, Nenad Jelić, Dušica Milovanović, Slavica Pakić, Branka Radičević, Zoran Vučetić, Branko Grčić, Nadica Drljević i Gordana Savić.

10 godina: Vladimir Bačanac, Aleksandar Dimitrijević, Slađana  Mićić,  Ljiljana  Minić,  Danijela  Nešković, Aleksandra  Nikolić,  Goran  Petrović,  Snežana  Kostić, Dragana Krstić, Ivana Milivojević i Vijoleta Škoro.

Polje „D”

30 godina: Vojislav Andrić, Dragan Anđelković, Mioljub Antonijević,  Dragan  Arsenijević,  Velimir  Andrejić, Radiša  Andrić,  Dragomir  Aksić,  Milan  Aćimović,  Milomir  Banković,  Zoran  Bojić,  Radoje  Bogićević,  Milorad  Blažić,  Novica  Biškupić,  Vladan  Božović,  Aleksandar  Bojić,  Dragiša  Čitaković,  Dragan  Dimitrijević, Goran  Damnjanović,  Dragiša  Demirović,  Ljubomir Dimitrijević, Ljubiša Dimitrijević, Jugoslav Đorđević, Borivoje  Đuknić,  Zoran  Đurović,  Milojko  Đorđević,  Milan Filipović, Vladan Filipović, Ljiljana Gerasimović, Radoslav  Gavrilović,  Slobodan  M.  Gajić,  Mihjlo  Gašić, Zoran Gajić, Vladan Gavrilović, Božidar Goreta, Slavoljub Ivanković, Milutin Ignjatović, Aleksandar Ilić, Novak Ilić, Toma Janković, Milan Jeftić, Vladimir Jakovljević, Milojko Jovanović, Milan Jovanović, Nebojša Karić, Radomir  Konić,  Zoran  Kundović,  Ljubiša  Kovačević,  Momčilo  Lazarević,  Zlatko  Lukić,  Slobodan  Lučić,  Rade Lazarević, Dragan Matejić, Rajko Marinković, Milivoje Milanović,  Divna  Milovanović,  Dragan  Marinković, Zoran  Mijailović,  Miroslav  Milošević,  Velislav Marković,  Milan  Martinović,  Goran  Matić,  Nenad Marković,  Milan  Milić,  Milan  Mihajilović,  Ljubiša Marković,  Miroslav  Milovanović,  Goran  Milinković, Zoran  Milosavljević,  Tomislav  Milosavljević,  Radoljub Nikolić, Vojko Nedić, Vladan Nikolić, Mirjana Pajović, Zoran  Pantelić,  Zoran  Paunović,  Milovan  Pantelić, Ljubodrag  Popović,  Rade  Paunović,  Ivica  Prelević, Radojko Petrović, Zoran Radojičić, Rajko Ranković, Rajko Rafailović,  Miodrag  Radulović,  Radovan  Ristić,  Milan  Rankić,  Dragan  Ranković,  Vladimir  Rebić,  Dragić Stanišić,  Stojan  Stojanović,  Miroslav  Sulimanović, Slobodan Stanimirović, Dragivoje Stevanović, Dragoljub Savić,  Dušan  Simeunović,  Zlatko  Stanković,  Milisav Simić, Mile Stanisavljević, Slobodan Stojković, Dragoslav  Stanojević,  Čedomir  Stojaković,  Goran  Simić,  Saša Šarić,  Goran  Šljivaković,  Dragoje  Šarenac,  Živomir Tadić,  Mile  Tomić,  Mirko  Todorović,  Predrag  Terzić, Milka  Vukić,  Dušan  Vujanović,  Života  Vemić,  Dragiša Vesić, Goran Veković, Goran Vidaković, Zoran Vojinović, Rade Živanović, Radoslav Živković, Slobodan Živanović, Slaviša  Ristić,  Radiša  Aleksić,  Branka  Bogićević, Dragan  Pavlović,  Boban  Mladenović,  Mirčeta  Nikolić, Dragan Simeunović, Dejan Matić, Saša Petrović, Miroslav  Pavlović,  Jugoslav  Petrović,  Aca  Janković,  Miroslav  Lomić,  Slavko  Vesić,  Nenad  Radovanović,  Tomislav Terzić i Dragan Milošević.

20  godina:  Željko  Dimitrijević,  Milanka  Đuknić, Vladan  Ivanković,  Dragan  Ilić,  Petar  Ilić,  Dejan Jovanović,  Neša  Mitrović,  Dragan  Milosavljević,  Goran Milovanović, Vladan Mijatović, Dragana Mirković, Radisav  Nikolić,  Slobodan  Novaković,  Slobodan Nekić,  Aleksandar  Pešić,  Vladan  Radojević,  Slavoljub Stevanović, Radovan Timotijević, Milan Trbojević i Goran Nenadović.

10  godina:  Dragan  Alimpijević,  Goran  Branković,  Ivan Cvejić,  Marko  Ćosić,  Igor  Ćosić,  Nemanja  Dubovina,  Veljko  Dimitrijević,  Ivan  T.  Đorđević,  Slobodan Đurđević,  Nenad  Đurić,  Stevan  Gajić,  Igor  Gašić,  Miroslav  Ilić,  Jovica  Jovičić,  Milutin  Jovanović,  Goran Jakovljević,  Marko  Jovanović,  Jovica  Jakovljević,  Nenad  Jovanović,  Zoran  Kokanović,  Dejan  Milovanović, Saša  Mihajilović,  Vlastimir  Mićić,  Igor  Matijević, Jasmina  Mirković,  Ivan  Mihajilović,  Sonja  Mitrović, Milan  Milobratović,  Aleksandar  Milutinović,  Milan  Mišković,  Dejan  Markov,  Miloš  Nikolić,  Željko Nikolić, Aleksandar Nikolić, Željko Nenadović, Slobodan Nenadović, Jasmina Nikolić, Dragana Nikolić, Srđan Nenadović, Boris Pavlović, Ivan Petronijević, Milorad Perić,  Jelena  Pavlović,  Svetlana  Rajković,  Ivan  Rosić, Zoran  Ranković,  Miloš  Ranković,  Milan  Ranković,  Zoran Ranković, Ivan Stanošević, Ivica Stefanović, Vladimir  Simić,  Žarko  Simić,  Mihailo  Savić,  Dobrivoje Savić, Slavko Smiljković, Dušan Stojanović, Aleksandar Sredojević,  Jelena  Trifunović,  Nataša  Urošević,  Mirko  Vuković,  Srećko  Živković,  Goran  Živković,  Dragan Živković, Ivan Tošić, Bojan Pavlović i Dejan Popović.

Polje „B”

30  godina:  Zoran  Aćimović,  Dušica  Blagojević,  Dragan Branković,  Milovan  Vićentijević,  Drenko  Gajić,  Dragan  Danilović,  Vesna  Đurković,  Vladan  Đorđević,  Vladan  Đerić,  Radiša  Živković,  Ljubiša  Živković,  Dejan Janković,  Vladan  Jovanović,  Zoran  Jocić,  Aleksandar Lazarević,  Nenad  Marinković,  Duško  Mirković,  Zoran Milošević,  Ranko  Marković,  Dragan  Miličić,  Stevica  Milić,  Rade  Milinković,  Zoran  Novaković,  Predrag  Polomčić,  Zoran  Prokić,  Milan  Pokrajac,  Saša Stojanović, Zoran Spasojević, Časlav Sulimanović, Božo Stevanović,  Zoran  Tripković,  Slavenko  Tasić,  Drago Ćubić, Radojica Udovičić, Zoran Čavić, Dragan Čavić, Goran Milošević, Srboljub Trifunović, Milija Rakić, Vladan Kostadinović, Petar Lazić, Vladan Marković, Slobodan Mešterović, Dragan Pavlović i Mile Stevanović.

20  godina:  Slađana  Aranđelović,  Goran  Đorđević,  Tanja Živković, Aleksandar Jović, Mikica Radosavljević, Zlatan Simić, Zorica Čavić, Aleksandar Obradović, Srećko Janković,  Budimir  Pavlović,  Nenad  Pantelić  i  Zoran Damnjanović.

10  godina:  Srđan  Alimpijević,  Dragan  Adamović,  Dejan Bošnjaković, Milivoje Bugarčić, Marko Vuković, Milinko Vojinović, Bojan Gordić, Vladan Gajić, Goran Gajić, Nenad Gerasimović, Željko Dimitrijević, Jelena Đorđević, Ivan Živković, Saša Živojinović, Marina Ivković, Vladan Ignjatović, Saša Jerinić, Srđan Jurić, Siniša Milanov, Marko Mijailović, Slobodan Milovanović, Dragan Marković,  Predrag  Milovanović,  Dragan  Neofitović, Dragan Ninić, Olivera Petrović, Mile Platanić, Veljko Sretenović,  Zdravko  Simeunović,  Željko  Maksimović  i Jugoslav Stamenković.

„Tamnava-Istočno polje” Stepojevac

30  godina: Miroslav Aleksić, Dragan Bušić, Milomir Blažić,  Tomislav  Biljić,  Milorad  Dobrivojević,  Vladan  Dragićević,  Privislav  Đurić,  Branko  Đurić,  Miloš  Gavrilović,  Zoran  Grujević,  Vesna  Ilić,  Dobrivoje Ivković, Zoran Jovičić, Miladin Ješić, Dragan Janković, Vojislav  Jovičić,  Čedomir  Jelić,  Miloš  Jakovljević, Miroslav  Jeremić,  Branko  Jevtić,  Goran  Kojić,  Predrag  Kraguljac,  Milorad  Kuzmanović,  Milosav  Kostić, Danka  Lučić,  Pera  Leontijević,  Goran  Lukić,  Dragan Lazić,  Dragiša  Lukić,  Dragan  Milosavljević,  Zlatibor Mojsić,  Boban  Marinković,  Radenko  Marjanović,  Borivoj Mirković,  Dragivoje  Milijanović,  Zoran  Milutinović, Milovan  Miletić,  Dragan  Novaković,  Lena  Nedić,  Negoslav  Nikolić,  Ivan  Nikolić,  Goran  Obradović,  Dragan Obradović,  Predrag  Pakić,  Zoran  Prodanović,  Vladan Petrović, Dragivoje Pajić, Milorad Pantelić, Dragan Pošarac, Miroljub Perić, Du ško Pet rović, Milan Petrović, Slobodan  Panić,  Dragan  Pavlović,  Dragan  Pavić,  Dragan Ranković,  Ljubiša  Ranković,  Goran  Radojičić,  Miroslav Radojičić, Zorica Radovanović, Milan Radovanović, Dragana Savić, Nenad Stevanović, Ranko Stamenković, Milomir Simić,  Vlada  Sandić,  Ranko  Slavković,  Radiša  Simić, Aleksa Savić, Radomir Simeunović, Dragan Stanimirović, Slobodan Stanojlović, Radmila Simić, Božo Savić, Milan Stanković, Radosav Vuković, Zoran Vasić, Milorad Vasić, Miroslav Vesić, Mirko Veselinović i Momčilo Vasić.

20  godina:  Dragan  Đorđević,  Vladan  Gavrilović,  Goran Ilić,  Bojan  Matijević,  Željko  Maksimović,  Aleksandar  Nikolić,  Saša  Nešić,  Zoran  Nikolić,  Aleksandar Perišić,  Predrag  Pavlović,  Goran  Perišić,  Predrag Patjarević,  Zoran  Rakić,  Mile  Radanović,  Vladan  Radosavljević, Vladan Savić, Gordana Tešić i Zoran Uro šević.

10 godina :Žarko Drobnjak, Siniša Elez , Milanka Jovičić ,  Marko  Leontijević,  Branka  Maletić,  Dragan  Mijatović, Radoslav Milić, Vladimir Petković i Rodoljub Perović.

„Tamnava-Zapadno polje”

30  godina: Mihailo Blagojević, Ljubiša Bogićević, Obrad  Dimitrijević,  Milan  Đorđević,  Radoslav  Đorđević, Milivoj  Đurđević,  Đorđe  Đurić,  Živomir  Žujović, Milenko  Zarubica,  Miroslav  Ivanković,  Branko Ivanković,  Sadik  Ikanović,  Dragan  Ilić,  Zoran  Ilić, Dragan Jakovljević, Rastko Jevtić, Goran Jeremić, Gordan Kljajević,  Miloš  Kovačević,  Vlastimir  Kostić,  Milun Lazarević,  Milena  Lacmanović,  Marjan  Lungu,  Milivoj Marinković,  Branko  Marković,  Dragan  Mijailović, Vladan  Milosavljević,  Dragan  Milosavljević,  Milan Milosavljević,  Zvonko  Milošević,  Zoran  Milošević, Petar Milutinović, Ljubisav Miljanić, Ilija Mihajilov, Milan Negić, Dragan Nedeljković, Dragan Nikolić, Čedomir  Pavlović,  Vladimir  Petrović,  Miroslav  Petrović, Zoran  Petrović,  Zoran  Rosić,  Slaviša  Staletović,  Zoran  Stanojlović,  Radojko  Stanojčić,  Dragan  Stepanović, Svetislav  Tejić,  Rade  Terzić,  Ordan  Trajkovski,  Dragan Tufegdžić i Zoran Urošević.

20  godina:  Vladimir  Antić,  Dragan  Bajić,  Goran  Božić, Dragan Brkić, Milisav Veselinović, Željko Vukašinović, Saša  Dragićević,  Milan  Đokić,  Dejan  Živković,  Ratko Ilić,  Slobodan  Jovanović,  Dragica  Kostadinović,  Gradimir  Marković,  Zoran  Marković,  Miloš  Mićić,  Zoran Radomirović,  Zoran  Sremčević,  Miroslav  Šljukić  i  Goran Šćekić.

10  godina:  Marko  Bajić,  Zoran  Bobić,  Aleksandar Branković, Vladimir Grujičić, Dragan Doganjić, Radomir Doknić, Đorđe Đokić, Zoran Đokić, Miroslav Đukić, Zoran Živković,  Miloš  Živković,  Slaviša  Ivanović,  Tihomir Marinković, Vladimir Marić, Suzana Milutinović, Dejan  Mirković,  Predrag  Mitrović,  Nenad  Pantelić, Slavoljub Perić, Ivan Petronijević, Igor Radić, Dragan Radovanović,  Marko  Radovanović,  Stevan  Radosavljević, Aleksandar Ranković, Nenad Ratković, Srećko Savić, Miloš Sarić, Nenad Tomić i Nenad Savković.

„Pomoćna mehanizacija”

30  godina:  Dobrica  Blagojević,  Stojan  Čolović,  Jovan Doganjić,  Ljiljana  Janković,  Adela  Kovačević,  Milorad Kitanović, Milosav Milovanović, Radovan Marković, Miliša  Mušicki,  Radosav  Marković,  Tomislav  Mitrović, Tomislav Miljanić, Slavoljub Pavlović, Darko Pavlović, Dragan Popović, Slobodan Petković, Vladimir Radojičić, Borisav Subotić, Slaviša Stojanović, Dušan Spasojević, Mileta Simić, Marko Tomović, Andreja Timotijević, Dušanka  Vulićević,  Dragan  Vujanović,  Goran  Žarković  i Dragan Pavlović.

20  godina:  Aleksandar  Arafat,  Goran  Jezdimirović, Dobrivoj  Lukić,  Rade  Mihailović,  Zoran  Milutinović, Petar  Petrović,  Dragan  Vasiljević,  Milan  Filipović  i Dejan Živković.

10  godina:  Žarko  Aleksić,  Dalibor  Antonijević,  Darko Biorac,  Snežana  Čajić,  Rade  Čavić,  Željko  Čolić,  Slobodan  Damnjanović,  Duško  Davidović,  Milan  Đokić, Srđan Đorđević, Aleksandar Đorđević, Nemanja Đorđević, Snežana  Đorđević,  Božidar  Gajić,  Ivan  Gošnjić,  Darko Ivanković, Veljko Ivančević, Miodrag Ivković, Miodrag  Jovanović,  Đorđe  Jakovljević,  Danica  Janković,  Marko Jakovljević,  Bojan  Kaličanin,  Sanja  Mirković,  Slaviša  Milošević,  Slavko  Matić,  Darko  Milojević,  Darko  Milošević,  Bojan  Marković,  Ivan  Mijatović,  Milija Mitrović,  Milan  Marić,  Marko  Marković,  Dragica Milić, Savo Pavlović, Dragan Pavlović, Janko Petrović, Dragan Petrović, Duško Pantelić, Aleksandar Perišić, Radovan  Ranković,  Zoran  Rašić,  Bojan  Rajić,  Milorad Raković,  Saša  Savatijević,  Zoran  Simić,  Goran  Simić, Nenad  Stojanović,  Saša  Simeunović,  Srećko  Stojanović, Vasilije Trbojević, Saša Terzić, Miloš Tomić, Nemanja  Vlajić,  Ivan  Vujanović,  Zoran  Vujić,  Milan  Zindović, Ivan  Živanović,  Ivan  Živojinović,  Željko  Živanović, Dejan Živković i Slobodan Živković.

„Pomoćna mehanizacija” Zeoke (deo u „Tamnavi”)

30  godina:  Zoran  Branković,  Branko  Vučetić,  Milovan Dražić,  Stanislav  Dimitrijević,  Goran  Đurić,  Zoran Jovanović,  Milan  Marović,  Tomislav  Markoš,  Dragan  Matić,  Milenko  Nikolić,  Obrad  Nenadić,  Duško Popović, Andreja Spasojević i Rajko Živanović.

20 godina: Goran Oketić

10 godina: Aleksandar Ilić, Miloš Marković, Dejan Milanović, Igor Mićić, Zoran Milanović, Dejan Pantelić, Miloš  Prokić,  Dragan  Radišić,  Marko  Radosavljević, Milan Radivojević, Milivoje Stevanović, Željko Tašić, Oliver Zec i Milan Jelić.

OGRANAK „PRERADA” VREOCI

Pogon Suva separacija

30  godina: Duško Arsović, Radojko Branković, Milomir  Beljić,  Tadija  Vasić,  Bogoljub  Veselinović,  Miloje Đurić,  Dragan  Č.  Ivković,  Zoran  Jakovljević,  Veselin Marić,  Srđan  Rakićević,  Zoran  V.  Radovanović,  Sead  Sulejmanović,  Milica  Srećković,  Radiša  Stefanović, Mladen Subotić, Milan Tejić, Biljana Filipović, Suvad  Džaferović i Jovan Arsenijević.

20  godina:  Aleksandar  Petrović,  Danijela  Ristanović, Nenad Krsmanović i Milan Aksentijević.

10  godina:  Nikola  Blagojević,  Goran  Davidović,  Gorica Dragičević, Nenad Jovanović i Sutka Milovanović.

Pogon Železnički transport

30  godina:  Rade  Branković,  Milomir  Vasić,  Dragan Gerasimović,  Goran  M.  Gajić,  Đorđe  Đurđević,  Vlada Jovankić,  Goran  Marinković,  Petar  Marjanović,  Dragan B. Milanović, Milenko Milošević, Nebojša Milanović, Zoran Petrović, Đorđe Pavlović, Nada Stepanović, Radomir Ćatić i Radosav Babović.

20  godina:  Vladimir  Aleksić,  Zoran  Živanović,  Dragan Lomić, Dane Pantelić, Dušan Rajković i Dragan Tolović.

10 godina: Darko Zarić ,Saša Kovačević, Branko Petrović , Milan Stošić, Zoran Radovanović i Nenad Vasiljević.

Pogon Oplemenjivanja uglja

RJ Mokra separacija

30  godina: Jovan Andrić, Nebojša Bošnjaković, Branko  S.  Babović,  Slobodan  M.  Filipović,  Dragan  Gačević, Slobodan  R.  Jovanović,  Slađan  Jovičić,  Miroslav  V. Marković, Dragan V. Milićević, Zvezdan Nešković, Vladeta  Obradović,  Dejan  Stanić,  Miroslav  M.  Stanković  i Slobodan Živanović.

20 godina: Željko Đurić, Andrej Horvat, Dragan Matijević i Srećko Pantelić.

10 godina: Vladimir Ivanković, Branko Jerem ić, Slađana Jeremić, Goran Joksić, Nemanja Matić, Ivan Markov, Nikola Matejić, Biljana Matijašević, Dejan Nikolić, Dejan R. Stepanović, Slavica Todorović i Živojin Vukić.

RJ Sušara

30  godina:  Blagomir  Aćimović,  Tomislav  S.  Jovanović, Goran S. Stanić, Mirjana Srećković i Žikica Živković.

20  godina:  Jasmina  Dobrosavljević,  Rodoljub  Gagić,  Saša Milivojević,  Saša  Petrović,  Miloš  Pavlović,  Saša Stevanović, Željko Sević i Dejan Vukić.

10  godina:  Zoran  Dražić,  Darko  M.  Đokić,  Vladan  D. Jovanović,  Predrag  B.  Jović,  Marko  R.  Marković,  Goran Popović, Dejan M. Radosavljević, Ivan R. Ranković, Dragan Sinđelić i Bojan A. Žujović.

RJ Toplana

30 godina: Milomir Beljić, Zoran Davidović, Živojin S. Mišković, Milan B. Mitrović, Slobodan Simić, Saša M. Stanković, Zdravko Vićentijević i Ranko A. Vukić.

20  godina:  Vasa  Nikolić,  Dejan  Prokopović,  Dragan Ranković, Ivan Toločkov i Nikola Vasiljević.

10  godina:  Jezdimir  Antonijević,  Aleksandar  LJ. Antonijević,  Snežana  Bukovac,  Ivan  Z.  Ilić,  Igor Miladinović, Vladimir Najman, Vladan Obradović, Marko  Perišić,  Mirko  Stepanović,  Goran  Vukić  i  Dragana Vlasonjić.

RJ Održavanje

30  godina:  Dragan  Gavrilović,  Miodrag  Hajduković, Ljubomir  V.  Janić,  Miroslav  Krsmanović,  Miroslav  D. Krstović,  Slobodan  Lukić,  Vidosava  Latković,  Mirjana A.  Matejić,  Vlada  Milić,  Mirjana  B.  Marković,  Miloje Novaković, Zoran N. Pavlović, Miodrag Vlajić i Zoran D. Živanović.

20 godina: Ljiljana Čančarević, Dušica Davidović, Goran LJ.  Ivanković,  Dragan  Jovanović,  Saša  Lukić,  Srđan  M. Vukić i Ljiljana Veselinović

10  godina:  Olgica  Arsenijević,  Stevan  Bodlović, Dejan  Branković,  Veljko  Cvetković,  Goran  Đokić,  Dejan Gavrilović, Uroš Jevtić, Svetlana Karamarković, Jelica Marković, Marijana Marković, Branko Milošević, Saša Miletić,  Željko  Marinković,  Ivan  V.  Ranković,  Dejan Radivojević, Dragana Stojiljković i Nevenka Zarić.

Centar za ispitivanje uglja i otpadnih voda

30 godina: Jasmina Dimitrijević.

20 godina: Nada Đurić.

10  godina:  Ljiljana  Antonijević,  Drako  Milošević  i  Daliborka Perović.

Centar za stručne poslove

30  godina:  Vesna  Božić,  Jovan  R.  Cvetković,  Svetlana  Gavrić,  Predrag  Perišić,  Aleksandar  M.  Pavlović, Stojan  Radovanović,  Nada  Stojanović,  Olga  Vasiljević  i Dragana Živanović.

20 godina: Zorica R. Blagojević.

10 godina: Borka Buhač, Dragan Grozdić, Igor Mitić, Sandra Terzić i Jasmina Žićić.

„KOLUBARA METAL”

Direkcija

20 godina: Biljana Pavićević, Svetlana Živković Simić i Gordana Kuzmanović.

10 godina: Dejan Cakić.

PC proizvodnja i regeneracija

30  godina:  Zoran  Cvetić,  Radovan  Čakardić,  Dragan Đuketić, Vladan Ivanković, Slobodan Jelić, Dragan Kojić, Dragan Krstić, Radosav Mitrović, Tomislav Milovanović, Milorad Mašić, Zoran Matović, Miroslav Nikolić, Goran Nikolić, Vojin Perišić, Milan Pavlović, Nebojša Radulović, Dušan Radojičić, Milan Stojković, Dragoljub Savković,  Slavko  Šćekić,  Zoran  Todorović  i  Zoran Urošević.

20 godina: Miodrag Martinović i Jovica Zarić.

10  godina:  Dejan  Brkić,  Radmila  Jovanović,  Duško Knežević, Ivan Nedeljković i Aleksandar Ranković.

PC Mašinski remonti u radionici

30 godina: Zoran Beljić, Dejan Grujić, Zoran Đuketić, Mikica Marinković, Slavoljub Marković, Zoran Mijailović, Dragica  Mihailović,  Dragoslav  Mihailović,  Slobodan  Marković,  Zoran  Ristović,  Lazar  Radojičić,  Radiša Stanošević, Milomir Vukićević i Mirko Živanović.

20 godina: Svetlana Ranković i Gordana Savić.

10 godina: Vlada Jokić.

PC el. maš. remont na terenu

30  godina:  Svetislav  Anđelković,  Života  Brkić,  Joviša Marković,  Zoran  Nikolić,  Branko  Negovanović,  Rajko Ostojić, Zoran Popović, Milan Petrović, Miloš Petrović,  Vladan  Petrović, Negovan Simić, Aksentije Tomić, Mlađen Trifunović,  Dragan  Vuković,  Stanko  Živković  i  Mileta Živković.

20 godina: Goran Simić.

10  godina:  Dragan  Ilić,  Aleksandar  Marković,  Dragan Milovanović, Darko Nikolić, Slobodan Petrović i Milorad Paklar.

PC Elmont

30 godina: Srđan Dodić, Zoran Đorđević, Slavka Ivanović, Stojanča  Ivanković,  Zvezdan  Milivojević  i  Milovan Simić.

10  godina: Radoslav Ivković, Aleksandar Rvović, Mišel Stefanović i Željko Todorić.

PC serijska proizvodnja

30  godina:  Milanka  Milovanović,  Zoran  Petrović  i Mirjana Stojić.

20 godina: Vesna Terzić.

10  godina: Dejan Gavrilović, Sandra Milutinović i Miroslav Pavlović.

Montaža

30 godina: Vera Pantelić.

PC remont električnih mašina

30  godina: Dragan Anđelković, Miloš Blagojević, Radomir Bezmarević, Miroslav Krsmanović, Gorica Marković, Zvezdan Milojević, Siniša Nešić, Milivoje Smiljanić i Ljubomir Tomić.

20 godina: Snežana Jekić.

10 godina: Ivan Vasiljević.

Održavanje

30  godina:  Milosav  Bogdanović,  Milovan  Ivanović,  Goran  Kanazir,  Zoran  Mijatović,  Ranka  Mitrović,  Draško Milivojević, Srđan Milojević i Radovan Negovanović.

20 godina: Biljana Antonijević.

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos