Details for Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења 4000/1240-1/2018

PropertyValue
Name:Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења 4000/1240-1/2018
Description:

1240-1 Одлука о додели уговора (28.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења, идејних пројеката са студијама оправданости, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење и студија о процени утицаја на животну средину за објекте регулације реке Пештан, II фаза, и контроле отицања поплавних вода – Израда техничке документације.

Filename:1240-1 Odluka o dodeli.pdf
Filesize: 770.96 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 11/28/2018 08:20
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:112 Hits
Last updated on: 11/28/2018 08:27
Homepage: