Details for Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-1/2018

PropertyValue
Name:Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-1/2018
Description:

0828-1 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0828-1 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова на реконструкцији дела трасе далековода на катастарским парцелама у КО Зеоке и КО Барошевац класификационог броја 221411 (99%) и 221420(1%) категорије Г,у циљу добијања употребне дозволе 4000/0828-1/2018

0828-1 Додатне информације или појашњења (12.05.2018.)

0828-1 Одлука о додели уговора за отворени поступак (23.01.2019.)

0828-1 Обавештење о закљученом уговору (18.03.2019.)

0828-1 Одлука о обустави преговарачког поступка (09.04.2019.)

Filename:kd-0828-1.pdf
Filesize: 4.65 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 11/14/2018 13:04
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:314 Hits
Last updated on: 04/23/2019 11:01
Homepage: