Details for  Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018

PropertyValue
Name: Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018
Description:

0012 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0012 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0012 Додатне информације или појашњења (14.11.2018.)

0012 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (13.12.2018.)

0012 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (13.12.2018.)

0012 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 1 (09.01.2019.)

0012 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (09.01.2019.)

Filename:kd-0012.pdf
Filesize: 3.99 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 10/12/2018 14:11
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:266 Hits
Last updated on: 01/09/2019 14:15
Homepage: