Details for Израда хидролошке студије 4000/1240/2018

PropertyValue
Name:Израда хидролошке студије 4000/1240/2018
Description:

1240 Конкурсна документација (17.09.2018.)

1240 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења, идејних пројеката са студијама оправданости, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење и студија о процени утицаја на животну средину за објекте регулације реке Пештан, II фаза, и контроле отицања поплавних вода – Израда техничке документације

1240 Одлука о обустави отвореног поступка (29.10.2018.)

1240 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.11.2018.)

Filename:kd-1240.pdf
Filesize: 3.97 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 09/17/2018 14:21
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:281 Hits
Last updated on: 11/06/2018 14:48
Homepage: