Details for  Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0717/2018

PropertyValue
Name: Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0717/2018
Description:

0717 Конкурсна документација (04.07.2018.)

0717 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

0717 Прва измена конкурсне документације (03.08.2018.)

0717 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0717 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.08.2018.)

0717 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (10.09.2018.)

0717 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2018.)

Filename:kd-0717.pdf
Filesize: 5.85 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 07/04/2018 15:39
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:353 Hits
Last updated on: 10/12/2018 09:50
Homepage: