Details for Набавка машинске опреме и репро материјала за израду транспортера Б-1600 4000/1170/2017

PropertyValue
Name:Набавка машинске опреме и репро материјала за израду транспортера Б-1600 4000/1170/2017
Description:

1170 Конкурсна документација (04.07.2018.)

1170 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

1170 Прва измена конкурсне документације (06.07.2018.)

1170 Додатне информације или појашњења (06.07.2018.)

1170 Друга измена конкурсне документације (02.08.2018.)

1170 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.08.2018.)

1170 Додатне информације или појашњења (02.08.2018.)

1170 Трећа измена конкурсне документације (09.08.2018.)

1170 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (09.08.2018.)

1170 Додатне информације или појашњења (09.08.2018.)

1170 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1,2,3,4,6,8,9,11,13,14,15,16,17 (20.11.2018.)

1170 Одлука о додели уговора за партије 5,7,10,12,18 (20.11.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 1 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 2 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 3 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 4 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 6 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 8 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 9 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 11 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 13 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 14 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 15 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 16 (06.12.2018.)

1170 Обавештење о обустави поступка партија 17 (06.12.2018.)

Filename:kd-1170.pdf
Filesize: 9.97 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 07/04/2018 11:41
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:460 Hits
Last updated on: 12/06/2018 10:06
Homepage: