Details for Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017

PropertyValue
Name:Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017
Description:

0476 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0476 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0476 Прва измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0476 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0476 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0476 Одлука о додели уговора отворени поступак за партије 1,3 и 4 (10.08.2018.)

0476 Одлука о обустави за партије 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16 (10.08.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 2 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 5 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 6 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 7 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 8 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 9 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 10 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 11 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 12 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 13 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 14 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 15 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 16 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (08.10.2018.)

0476 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (08.10.2018.)

0476 Обавештење о закљученом уговору за партију 4 (08.10.2018.)

Filename:kd-0476.pdf
Filesize: 12.7 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 06/05/2018 13:48
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:246 Hits
Last updated on: 10/08/2018 11:54
Homepage: