Details for Мазива и остали производи од нафте 4000/0232-1/2017

PropertyValue
Name:Мазива и остали производи од нафте 4000/0232-1/2017
Description:

0232-1 Конкурсна документација (01.06.2018.)

0232-1 Позив за подношење понуде (01.06.2018.)

0232-1 Прва измена конкурсне документације (07.06.2018.)

0232-1 Додатне информације или појашњења (07.06.2018.)

0232-1 Трећа измена конкурсне документације (29.06.2018.)

0232-1 Друга измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0232-1 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 5 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 6 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 7 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 9 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 10 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 11 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 12 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 13 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 14 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 15 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 16 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 17 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 18 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 19 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 20 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 21 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 22 (07.08.2018.)

0232-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 4 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 7 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 21 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 22 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (17.09.2018.)

0232-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (17.09.2018.)

0232-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6 (17.09.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума (09.10.2018.)

Filename:kd-0232-1.pdf
Filesize: 13.32 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 06/04/2018 08:36
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:192 Hits
Last updated on: 10/09/2018 13:47
Homepage: