Details for Инсталациони материјал 4000/0254/2017 трећи део

PropertyValue
Name:Инсталациони материјал 4000/0254/2017 трећи део
Description:

0254 Шеснаеста измена конкурсне документације (05.03.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.03.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.17.(05.03.2018.)

0254 Седаманеста измена конкурсне документације (13.03.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.03.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.18. (13.03.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 3 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 4 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 5 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 6 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 7 (11.07.2018.)

0254 Одлука о обустави поступка за партију 1 (11.07.2018.)

0254 Одлука о обустави поступка за партију 2 (11.07.2018.)

0254 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (30.07.2018.)

0254 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (30.07.2018.)

0254 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (08.08.2018.)

0254 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (08.08.2018.)

0254 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (08.08.2018.)

0254 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (08.08.2018.)

0254 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (08.08.2018.)

Filename:kd-0254_трећи део.pdf
Filesize: 12.84 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 03/05/2018 14:44
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:448 Hits
Last updated on: 08/08/2018 13:15
Homepage: