Details for АУТО ГУМЕ 4000/0208-1/2017

PropertyValue
Name:АУТО ГУМЕ 4000/0208-1/2017
Description:

0208-1 Конкурсна документација (05.03.2018.)

0208-1 Позив за подношење понуде (05.03.2018.)

0208-1 Прва измена конкурсне документације (23.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења 1 (23.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења 2 (23.03.2018.)

0208-1 Друга измена конкурсне докумнетације (26.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0208-1 Трећа измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (29.03.2018.)

0208-1 Четврта измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Одлука о закључењу оквирног споразума 1, 2, 3, 4, 5, 6 (03.07.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (12.09.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2 (12.09.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (12.09.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 4 (12.09.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 5 (12.09.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6 (12.09.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (21.12.2018.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (18.03.2019.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (18.03.2019.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (18.03.2019.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (18.03.2019.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (18.03.2019.)

0208-1 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (18.03.2019.)

Filename:kd-0208-1.pdf
Filesize: 11.06 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 03/05/2018 12:53
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:451 Hits
Last updated on: 03/18/2019 15:10
Homepage: