Details for Опрема за заваривање и делови 4000/0403/2017 други део

PropertyValue
Name:Опрема за заваривање и делови 4000/0403/2017 други део
Description:

0403 Трећа измена конкурсне документације (14.11.2017.)

0403 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.11.2017.)

0403 Чеврта измена конкурсне документације (14.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0403 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0403 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2017.)

0403 Пета измена конкурсне докумнетације (28.11.2017.)

0403 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2017.)

0403 Одлука о обустави отвореног поступка 3, 9, 22 и 27 (01.02.2018.)

0403 Одлука о додели уговора 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 (01.02.2018.)

0403 Одлука о додели уговора  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 (01.02.2018.)

0403 Одлука о додели уговора  20, 21, 23, 24, 25 i 26 (01.02.2018.)

0403 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 (19.02.2018.)

0403 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 6 (19.02.2018.)

0403 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 8 (19.02.2018.)

0403 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 26 (19.02.2018.)

0403 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (14.03.2018.)

0403 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 9 (14.03.2018.)

0403 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 22 (14.03.2018.)

0403 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 27 (14.03.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 18 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 23.(02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 24 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 25 (02.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (23.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (23.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (23.04.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (23.04.2018.)

0403 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (16.08.2018.)

0403 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 6 (16.08.2018.)

0403 Одлука о обустави отвореног поступка партија 8 (16.08.2018.)

0403 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 8 (27.08.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 26 (28.08.2018.)

0403 Захтев о поднетом захтеву за заштиту права (29.08.2018.)

0403 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (19.09.2018.)

Filename:kd-0403_ 2.deo.pdf
Filesize: 15.31 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 11/14/2017 10:33
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:319 Hits
Last updated on: 09/19/2018 09:55
Homepage: