Details for Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017

PropertyValue
Name:Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трачних транспортера 4000/0343/2017
Description:

0343 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0343 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка неопходне  електро опреме за комплетирање трачних транспортера Б-2000, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања  4000/0343/2017

0343 Прилог 1: Разводне кућице 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 2: Разводни орман 35kV (09.11.2017.)

0343 Прилог 3: Ормарић за трасу (09.11.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.11.2017.)

0343 Прва измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.2. (01.12.2017.)

0343 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.3. (05.12.2017.)

0343 Друга измена конкурсне документације (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.4. (05.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.5. (13.12.2017.)

0343 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.12.2017.)

0343 Трећа измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0343 Чеврта измена конкурсне документације (21.12.2017.)

0343 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.12.2017.)

0343 Додатне информације или појашњења бр.6. (21.12.2017.)

0343 Одлука о додели уговора (04.05.2018.)

0343 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2018.)

Filename:kd-0343.pdf
Filesize: 10.85 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 11/09/2017 13:53
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:326 Hits
Last updated on: 08/27/2018 09:18
Homepage: