Details for Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017

PropertyValue
Name:Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0865/2017
Description:

0865 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0865 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0865 Кабина руковаоца (09.11.2017.)

0865 Прва измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.11.2017.)

0865 Друга измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0865 Трећа измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0865 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.3. (30.11.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.4. (04.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.5. (15.12.2017.)

0865 Четврта измена конкурсне докумнетације (18.12.2017.)

0865 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.12.2017.)

0865 Пета измена конкурсне документације (22.12.2017.)

0865 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (22.12.2017.)

0865 Додатне информације или појашњења бр.7. (22.12.2017.)

0865 Одлука о додели уговора (12.04.2018.)

0865 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (23.04.2018.)

Filename:kd-0865.pdf
Filesize: 13.27 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 11/09/2017 13:49
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:229 Hits
Last updated on: 04/23/2018 15:19
Homepage: