Details for Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa 4000/1066/2017

PropertyValue
Name:Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa 4000/1066/2017
Description:

1066 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1066 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa (уградња и стављање у функцију опреме за прање камионских гума пре изласка са копа на саобраћајницу) 4000/1066/2017

1066 Одлука о обустави отвореног поступка (23.10.2017.)

Filename:kd-1066.pdf
Filesize: 1.69 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:katarina.adamovic
Created On: 09/07/2017 13:04
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:164 Hits
Last updated on: 10/23/2017 12:42
Homepage: