JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Продаја сушеног угља Продаја сушеног угља

Filesize: 4.82 MB

Конкурсна документација за продају сушеног угља

путем јавног оглашавања (10.07. - 31.12.2015)

Oпрема за реконструкцију утоварно погонске станице жичаре у РЈ Мокра сепарација Oпрема за реконструкцију утоварно погонске станице жичаре у РЈ Мокра сепарација

Filesize: 11.38 MB

/*Други део

474 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

474 Одговор по заџтеву заонтересованог лица (28.04.2014)

474 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.06.2014) Партија 1

474 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.06.2014) Партија 2

474 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.06.2014) Партија 3

 

/*Пун назив јавне набавке:

Oпрема за реконструкцију утоварно погонске станице жичаре у РЈ Мокра сепарација, погон „ Оплемењивање угља“ – огранак „Прерада“, Вреоци 474/13-509

Резни алат 464/13-409 Резни алат 464/13-409

Filesize: 10.51 MB

464 Конкурсна документација

464 Позив за подношење понуда

464 Измене и допуне конкурсне документације (31.03.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.03.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (11.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014) Одговор 2

464 Измене и допуне конкурсне документације (11.04.2014) Измена 2

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

464 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (23.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 2

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 3

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 4

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 6

Услуге сервисирања и поправке на путничком програму возила „OPEL ASTRA“ 1.6/16V У-1178/13МВ-2БН Услуге сервисирања и поправке на путничком програму возила „OPEL ASTRA“ 1.6/16V У-1178/13МВ-2БН

Filesize: 1.46 MB

У-1178 Конкурсна документација

У-1178 Позив за подношење понуда

У-1178 Измена и допуна конкурсне документације

У-1178 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1178 Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1178 Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

 

Челични профили 535/13-603 РЕБ Челични профили 535/13-603 РЕБ

Filesize: 1.11 MB

535 Конкурсна докуемнтација

535 Позив за подношење понуда

535 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2014)

Електронске компоненте 128/14-503 Електронске компоненте 128/14-503

Filesize: 2.6 MB

128 Конкурсна документација

128 Позив за подношење понуда

128 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.09.2014)

128 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.09.2014)

128 Измене и допуне конкурсне документације (02.09.2014)

128 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2014)

Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607 Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607

Filesize: 1.06 MB

1094 Конкурсна документација

1094 Позив за подношење понуда

1094 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

Филтери, улошци филтера, прекидач притисни и индикатори 398/13-301 Филтери, улошци филтера, прекидач притисни и индикатори 398/13-301

Filesize: 2.36 MB

398 Конкурсна документација

398 Позив за подношење понуда

398 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

398 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2013)

398 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

398 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

398 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Резервни делови за машине DRESSTA 499/13-314 Резервни делови за машине DRESSTA 499/13-314

Filesize: 7.25 MB

499 Конкурсна документација

499 Позив за подношење понуда

499 Измене и допуне конкурсне документације (07.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (14.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (18.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (28.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2014)

499 Обавештење о закљученом уговору (12.06.2014)

Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310 Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310

Filesize: 1.68 MB

367 Конкурсна документација

367 Позив за подношење понуда

367 Измене и допуне конкурсне документације (03.02.2014)

367 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

367 Обавештање о продужењу рока за подношење понуда (05.02.2014)

367 Обавештење о обустави поступка јавне набавне (01.04.2014) Партија 2

Ланац 349/13-407 Ланац 349/13-407

Filesize: 2.07 MB

349 Конкурсна документација

349 Позив за подношење понуда

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.09.2013)

349 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

349 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (02.12.2013)

349 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.03.2014)

Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615 Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615

Filesize: 891.94 kB

1092-615 Конкурсна документација

1092-615 Позив за подношење понуда

1092-615 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.09.2013)

Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414 Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414

Filesize: 1.01 MB

1104 Конкурсна документација

1104 Позив за подношење понуда

1104 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411 Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411

Filesize: 15.31 MB

/*Први део

 

390 Конкурсна документација

390 Позив за подношење понуда

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (18.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 7

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 8

390 Измене и допуне конкурсне документације (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.03.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (11.03.2014)

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 1

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 2

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 3

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 4

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 5

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 10

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 11

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 14

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 28

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 30

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 35

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 36

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 37

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 38

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 39

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 41

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 47

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 51

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 6

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 7

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 8

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 9

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 12

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 13

Окови и браве 1151/13МВ-607 Окови и браве 1151/13МВ-607

Filesize: 2.19 MB

1151 Конкурсна документација

1151 Позив за подношење понуда

1151 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.11.2013)

1151 Измене и допуне конкурсне документације (14.11.2013)

1151 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013) Одговор А

1151 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013) Одговор Б

1151 Обавештење о закљученом уговору (13.01.2014)

Транспортне траке са платном 406/13-620 Транспортне траке са платном 406/13-620

Filesize: 1.17 MB

406 Конкурсна документација

406 Позив за подношење понуда

406 Обавештење о закљученом уговору (10.02.2014)

Техничка контрола Главног пројекта адаптације ТС “Сепарација“ 4x8 MVA  У-1123/13МВ-4НТ Техничка контрола Главног пројекта адаптације ТС “Сепарација“ 4x8 MVA У-1123/13МВ-4НТ

Filesize: 3.66 MB

У-1123 Конкурсна документација

У-1123 Позив за подношење понуда

У-1123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.10.2013)

У-1123 Одговор по захтеву заинтересованих лица (07.10.2013)

У-1123 Измене и допуне конкурсне документације (09.10.2013)

У-1123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

У-1123 Измене и допуне конкурсне документације (17.10.2013)

У-1123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.10.2013)

У-1123 Одговор по захтеву заинтересованих лица (17.10.2013)

У-1123 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013)

У-1123 Одлука о измени уговора о јавној набавци (29.10.2014)

Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303 Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303

Filesize: 929.78 kB

1096 Конкурсна документација

1096 Позив за подношење понуда

1096 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Багери Багери

Filesize: 969.15 kB

Претходно обавештење

Лежајеви 224/14-404-С Лежајеви 224/14-404-С

Filesize: 9.76 MB

224 Конурсна документација

224 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

224 Мишљење Управе (02.09.2014)

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 1

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 2

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 3

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 4

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 5

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 6

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 7

224 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (24.09.2014)

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 1

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 2

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 3

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 4

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 5

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 6

224 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.12.2014) Партија 7

224 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (10.12.2014)

224 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2015) Партија 2

224 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2015) Партија 3

224 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2015) Партија 5

224 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2015) Партија 1

224 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2015) Партија 4

224 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2015) Партија 6

Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта

Filesize: 4.39 MB

244 Конкурсна документација

244 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

244 Измене и допуне конкурсне документације (05.09.2014)

244 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.09.2014)

244 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.09.2014)

244 Обавештење о продужењу рока ѕа подношење понуда (12.09.2014)

244 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.09.2014)

244 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2014)

244 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.10.2014)

244 Мишљење Управе (13.10.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме,надзор над монтажом ,испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за расподелну станицу MSD 1  244/14-503-С

Набавка електро опреме, надзор над монтажом и демонтажом, испитивање и пуштање у рад и израда прој. Набавка електро опреме, надзор над монтажом и демонтажом, испитивање и пуштање у рад и израда прој.

Filesize: 4.92 MB

237 Конкурсна документација

237 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.09.2014) Одговор 3

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.09.2014) Одговор 4

237 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.09.2014)

237 Одлука о додели уговора (08.10.2014)

237 Мишљење Управе (13.10.2014)

237 Обавештење о закљученом уговору (31.10.2014)

 

Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме,надзор над монтажом и демонтажом,испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за багер SchRs 630(Глодар 1) 237/14-503-С

Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610

Filesize: 1009.85 kB

1182 Конкурсна документација

1182 Позив за подношење понуда

1182 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

ТС 6/0,4кV „Отпадне воде“ - реконструкција 6 кV постројења и замена исправљача и АКУ батеријa ТС 6/0,4кV „Отпадне воде“ - реконструкција 6 кV постројења и замена исправљача и АКУ батеријa

Filesize: 1.12 MB

У-1185 Конкурсна документација

У-1185 Позив за подношење понуда

У-1185 Обавештење о закљученом уговору (09.12.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

ТС 6/0,4кV „Отпадне воде“ - реконструкција 6 кV постројења и замена исправљача и АКУ батеријa У-1185/13МВ-2БН

Штампање образаца,омота списа,коричење Службених гласника и др. 4000/0294/2015 Штампање образаца,омота списа,коричење Службених гласника и др. 4000/0294/2015

Filesize: 3.32 MB

294 Конкурсна документација (30.12.2015.)

294 Позив за подношење понуда (30.12.2015.)

294 Одлука о додели уговора (17.02.2016.)

294 Обавештење о закљученом уговору (10.03.2016.)

Метле 1114/13МВ-610 Метле 1114/13МВ-610

Filesize: 939.81 kB

1114 Конкурсна документација

1114 Позив за подношење понуда

1114 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013)

Набавка финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада Набавка финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада

Filesize: 1.08 MB

У-035-3ОГ Конкурсна документација

У-035-3ОГ Позив за подношење понуда

У-035-3ОГ Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.10.2013)

 

/* Пун назив јавне набавке:

Набавка финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада по основу експропријације непокретности за потребе  експлоатације угља У-035/13-3ОГ

Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад

Filesize: 2.01 MB

251 Конкурсна документација

251 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.10.2014)

251 Одлука о додели уговора (18.11.2014)

251 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад са услугом уградње 251/14-506-С

Превентивно и интервентно одржавање и сервисирање хлорне станице водовода „Каленић“ У-1111/13МВ-1СА Превентивно и интервентно одржавање и сервисирање хлорне станице водовода „Каленић“ У-1111/13МВ-1СА

Filesize: 1007.26 kB

У-1111 Конкурсна документација

У-1111 Позив за подношење понуда

У-1111 Обавештење о закљученом уговору (15.10.2013)

Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614 Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614

Filesize: 985.14 kB

1100 Конкурсна документација

1100 Позив за подношење понуда

1100 Обавештење о закљученом уговору (07.10.2013)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 180