JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Челици 486/13-601 Челици 486/13-601

Filesize: 1.7 MB

486 Конкурсна документација

486 Позив за подношење понуда

486 Одговор по захтеву заонтересованог лица (13.02.2014)

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 1

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 2

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 3

Челици 322/13-601 Челици 322/13-601

Filesize: 1.54 MB

322 Конкурсна документација

322 Позив за подношење понуда

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 1

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 2

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 3

Ватрогасна опрема - ватрогасна црева, спојке, млазнице и лестве 328/13-408 Ватрогасна опрема - ватрогасна црева, спојке, млазнице и лестве 328/13-408

Filesize: 1.98 MB

328 Конкурсна документација

328 Позив за подношење понуда

328 Измене и допуне конкурсне документације (23.09.2013)

328 Обавештење о закљученом уговору (03.12.2013) Партија 1

328 Обавештење о закљученом уговору (03.12.2013) Партија 2

Усисивачи 1124/13МВ-508 Усисивачи 1124/13МВ-508

Filesize: 1.77 MB

1124 Конкурсна документација

1124 Позив за подношење понуда

1124 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.09.2013)

1124 Измене и допуне конкурсне документације (13.09.2013)

1124 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.09.2013)

1124 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

1124 Обавештење о закљученом уговору (30.10.2013)

Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507 Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507

Filesize: 3.77 MB

374 Конкурсна документација

374 Позив за подношење понуда

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (05.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

374 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

374 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607 Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607

Filesize: 1.06 MB

1094 Конкурсна документација

1094 Позив за подношење понуда

1094 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта

Filesize: 4.39 MB

244 Конкурсна документација

244 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

244 Измене и допуне конкурсне документације (05.09.2014)

244 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.09.2014)

244 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.09.2014)

244 Обавештење о продужењу рока ѕа подношење понуда (12.09.2014)

244 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.09.2014)

244 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2014)

244 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.10.2014)

244 Мишљење Управе (13.10.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме,надзор над монтажом ,испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за расподелну станицу MSD 1  244/14-503-С

Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама

Filesize: 1.49 MB

У-1144 Конкурсна документација

У-1144 Позив за подношење понуда

У-1144 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013) Партија 1

У-1144 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013) Партија 2

 

/* Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду, пену, за бензинске и дизел деривате У-1144/13МВ-1СА

Услуге сервисирања и поправке на путничком програму возила „OPEL ASTRA“ 1.6/16V У-1178/13МВ-2БН Услуге сервисирања и поправке на путничком програму возила „OPEL ASTRA“ 1.6/16V У-1178/13МВ-2БН

Filesize: 1.46 MB

У-1178 Конкурсна документација

У-1178 Позив за подношење понуда

У-1178 Измена и допуна конкурсне документације

У-1178 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1178 Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1178 Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

 

Резервни делови REXROTH хидраулике 400/13-301 Резервни делови REXROTH хидраулике 400/13-301

Filesize: 5.65 MB

400 Конкурсна документација

400 Позив за подношење понуда

400 Измене и допуне конкурсне документације (04.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (06.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (12.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (13.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

400 Обавештење о закљученом уговору (10.01.2014)

Резервни делови за возила Mercedes 266/13-308 Резервни делови за возила Mercedes 266/13-308

Filesize: 5 MB

266 Конкурсна документација

266 Позив за подношење понуда

266 Позив за подношење понуда (09.09.2013)

266 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)

266 Измене и допуне конкурсне документације (20.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованог лица (20.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованих лица (23.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованих лица (22.09.2013)

266 Обавештење о закљученом уговору (09.12.2013) Партија 1

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 2

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 3

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 4

Одливци (челични лив) 362/13-403 Одливци (челични лив) 362/13-403

Filesize: 9.69 MB

/*Други део

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 1

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 8

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 9

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 10

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 11

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 16

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 19

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 23

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 27

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 29

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 34

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 38

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 39

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 47

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 50

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 53

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 55

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 61

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 63

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 66

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 67

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 70

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 71

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 72

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 2

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 3

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 4

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 5

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 14

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 31

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 32

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 40

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 41

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 42

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 43

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 44

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 49

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 51

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 62

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 68

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014)

Транспортне траке са платном 406/13-620 Транспортне траке са платном 406/13-620

Filesize: 1.17 MB

406 Конкурсна документација

406 Позив за подношење понуда

406 Обавештење о закљученом уговору (10.02.2014)

Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310 Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310

Filesize: 1.68 MB

367 Конкурсна документација

367 Позив за подношење понуда

367 Измене и допуне конкурсне документације (03.02.2014)

367 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

367 Обавештање о продужењу рока за подношење понуда (05.02.2014)

367 Обавештење о обустави поступка јавне набавне (01.04.2014) Партија 2

Ланац 349/13-407 Ланац 349/13-407

Filesize: 2.07 MB

349 Конкурсна документација

349 Позив за подношење понуда

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.09.2013)

349 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

349 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (02.12.2013)

349 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.03.2014)

Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414 Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414

Filesize: 1.01 MB

1104 Конкурсна документација

1104 Позив за подношење понуда

1104 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Сервис и поправка пумпи за дозирање хемикалија У-1112/13МВ-1СА Сервис и поправка пумпи за дозирање хемикалија У-1112/13МВ-1СА

Filesize: 918.15 kB

У-1112 Конкурсна документација

У-1112 Позив за подношење понуда

У-1112 Обавештење о закљученом уговору (04.11.2013)

Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад

Filesize: 2.01 MB

251 Конкурсна документација

251 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.10.2014)

251 Одлука о додели уговора (18.11.2014)

251 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад са услугом уградње 251/14-506-С

Челични лим 002/14-601 Челични лим 002/14-601

Filesize: 1.63 MB

002 Конкурсна документација

002 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

002 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.05.2014)

002 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.05.2014)

002 Одлука о додели уговора (30.09.2014)

002 Обавештење о закљученом уговору (01.10.2014)

Четке 1098/13MВ-610 Четке 1098/13MВ-610

Filesize: 996.43 kB

1098 Конкурсна документација

1098 Позив за подношење понуда

1098 Обавештење о закљученом уговору (30.09.2013)

Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615 Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615

Filesize: 891.94 kB

1092-615 Конкурсна документација

1092-615 Позив за подношење понуда

1092-615 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.09.2013)

Набавка електро опреме, надзор над монтажом и демонтажом, испитивање и пуштање у рад и израда прој. Набавка електро опреме, надзор над монтажом и демонтажом, испитивање и пуштање у рад и израда прој.

Filesize: 4.92 MB

237 Конкурсна документација

237 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.09.2014)

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.09.2014) Одговор 3

237 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.09.2014) Одговор 4

237 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.09.2014)

237 Одлука о додели уговора (08.10.2014)

237 Мишљење Управе (13.10.2014)

237 Обавештење о закљученом уговору (31.10.2014)

 

Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме,надзор над монтажом и демонтажом,испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за багер SchRs 630(Глодар 1) 237/14-503-С

Лежајеви 224/14-404-С Лежајеви 224/14-404-С

Filesize: 9.76 MB

224 Конурсна документација

224 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

224 Мишљење Управе (02.09.2014)

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 1

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 2

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 3

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 4

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 5

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 6

224 Одлука о додели уговора (16.09.2014) Партија 7

224 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (24.09.2014)

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 1

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 2

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 3

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 4

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 5

224 Одлука о додели уговора (09.12.2014) Партија 6

224 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.12.2014) Партија 7

224 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (10.12.2014)

224 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2015) Партија 2

224 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2015) Партија 3

224 Обавештење о закљученом уговору (23.02.2015) Партија 5

224 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2015) Партија 1

224 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2015) Партија 4

224 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2015) Партија 6

Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610

Filesize: 1009.85 kB

1182 Конкурсна документација

1182 Позив за подношење понуда

1182 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

Багери Багери

Filesize: 969.15 kB

Претходно обавештење

Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303 Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303

Filesize: 929.78 kB

1096 Конкурсна документација

1096 Позив за подношење понуда

1096 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Кабловски прибор 295/13-508 Кабловски прибор 295/13-508

Filesize: 3.29 MB

295 Конкурсна документација

295 Позив за подношење понуда

295 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.09.2013)

295 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.09.2013)

295 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.09.2013)

295 Измене и допуне конкурсне документације (30.09.2013)

295 Измене и допуне конкурсне документације (03.10.2013)

295 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.10.2013)

295 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.12.2013)

Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614 Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614

Filesize: 985.14 kB

1100 Конкурсна документација

1100 Позив за подношење понуда

1100 Обавештење о закљученом уговору (07.10.2013)

Челични профили 535/13-603 РЕБ Челични профили 535/13-603 РЕБ

Filesize: 1.11 MB

535 Конкурсна докуемнтација

535 Позив за подношење понуда

535 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2014)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 169