JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Гумене транспортне траке са челичним кордом 290/13-620 Гумене транспортне траке са челичним кордом 290/13-620

Filesize: 1.76 MB

290 Конкурсна документација

290 Позив за подношење понуда

290 Измене и допуне конкурсне документација (19.09.2013)

290 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2013)

290 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.09.2013)

290 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад

Filesize: 2.01 MB

251 Конкурсна документација

251 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.10.2014)

251 Одлука о додели уговора (18.11.2014)

251 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ревитализација потопљене ел. опреме BRs1400 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнаве Запад са услугом уградње 251/14-506-С

Четке 1098/13MВ-610 Четке 1098/13MВ-610

Filesize: 996.43 kB

1098 Конкурсна документација

1098 Позив за подношење понуда

1098 Обавештење о закљученом уговору (30.09.2013)

Челици 486/13-601 Челици 486/13-601

Filesize: 1.7 MB

486 Конкурсна документација

486 Позив за подношење понуда

486 Одговор по захтеву заонтересованог лица (13.02.2014)

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 1

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 2

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 3

Ланац 349/13-407 Ланац 349/13-407

Filesize: 2.07 MB

349 Конкурсна документација

349 Позив за подношење понуда

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.09.2013)

349 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

349 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (02.12.2013)

349 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.03.2014)

Лабораторијска опрема 253/13-605 Лабораторијска опрема 253/13-605

Filesize: 4.61 MB

253-605 Конкурсна документација

253-605 Позив за подношење понуда

253 Измена и допуне конкурсне документације

253 Одговор по захтеву заинтересованог лица

253 Измена и допуна конкурсне документације (21.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (21.08.2013)

253 Измена и допуна конкурсне документације (28.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (28.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (04.09.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (09.09.2013)

253 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 1

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 2

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 3

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 4

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 5

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 6

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 7

Изградња индустријских и инфраструктурних објеката ПК "Поље Е" Изградња индустријских и инфраструктурних објеката ПК "Поље Е"

Filesize: 13.78 MB

Р-041 конкурсна документација (20.05.2015.)

Р-041 Позив за подношење понуда (20.05.2015.)

Р-041 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.05.2015.)

Р-041 Измене и допуне конкурсне документације (28.05.2015.)

Р-041 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.06.2015.)

Р-041 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.06.2015.)

Р-041 Обавештење о обустави (24.09.2015.)

/* Пун назив јавне набавке: Изградња индустријских и инфраструктурних објеката ПК "Поље Е",  Постројење за пречишћавање санитарно-фекалних отпадних вода Р-041/14-И

Резервни делови за машине DRESSTA 499/13-314 Резервни делови за машине DRESSTA 499/13-314

Filesize: 7.25 MB

499 Конкурсна документација

499 Позив за подношење понуда

499 Измене и допуне конкурсне документације (07.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (14.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (18.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (28.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2014)

499 Обавештење о закљученом уговору (12.06.2014)

Средства за чишћење и одмашћивање 1099/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1099/13МВ-610

Filesize: 1.03 MB

1099 Конкурсна документација

1099 Позив за подношење понуда

1099 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.10.2013)

Опрема за мрежу IP телефоније 427/13-503 Опрема за мрежу IP телефоније 427/13-503

Filesize: 1.72 MB

427 Конкурсна документација

427 Позив за подношење понуда

427 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.03.2014)

427 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.04.2014)

427 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.10.2014)

Метле 1114/13МВ-610 Метле 1114/13МВ-610

Filesize: 939.81 kB

1114 Конкурсна документација

1114 Позив за подношење понуда

1114 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013)

Електронска опрема 468/13-509 Електронска опрема 468/13-509

Filesize: 1.11 MB

468 Конкурсна документација

468 Позив за подношење понуда

468 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2014)

Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310 Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310

Filesize: 1.68 MB

367 Конкурсна документација

367 Позив за подношење понуда

367 Измене и допуне конкурсне документације (03.02.2014)

367 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

367 Обавештање о продужењу рока за подношење понуда (05.02.2014)

367 Обавештење о обустави поступка јавне набавне (01.04.2014) Партија 2

Челични лим 002/14-601 Челични лим 002/14-601

Filesize: 1.63 MB

002 Конкурсна документација

002 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

002 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.05.2014)

002 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.05.2014)

002 Одлука о додели уговора (30.09.2014)

002 Обавештење о закљученом уговору (01.10.2014)

Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507 Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507

Filesize: 3.77 MB

374 Конкурсна документација

374 Позив за подношење понуда

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (05.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

374 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

374 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

Набавка опреме за измештање далековода 35 кV у инфраструктурном коридору Набавка опреме за измештање далековода 35 кV у инфраструктурном коридору

Filesize: 9.34 MB

040 Пета измена конкурсне документације (07.10.2015.) Други део 2/3

Багери Багери

Filesize: 969.15 kB

Претходно обавештење

Челични профили 535/13-603 РЕБ Челични профили 535/13-603 РЕБ

Filesize: 1.11 MB

535 Конкурсна докуемнтација

535 Позив за подношење понуда

535 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2014)

Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615 Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615

Filesize: 891.94 kB

1092-615 Конкурсна документација

1092-615 Позив за подношење понуда

1092-615 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.09.2013)

Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610

Filesize: 1009.85 kB

1182 Конкурсна документација

1182 Позив за подношење понуда

1182 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

Челици 322/13-601 Челици 322/13-601

Filesize: 1.54 MB

322 Конкурсна документација

322 Позив за подношење понуда

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 1

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 2

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 3

Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда

Filesize: 1.17 MB

У-086 Конкурнса документација

У-086 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

У-086 Обавештење о додели уговора (16.01.2014)

У-086 Обавештење о закљученом уговору (06.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда у процесу пресељења гробних места са барошевачког гробља У-086/13-4НТ

 

Одливци (челични лив) 362/13-403 Одливци (челични лив) 362/13-403

Filesize: 9.69 MB

/*Други део

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 1

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 8

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 9

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 10

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 11

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 16

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 19

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 23

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 27

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 29

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 34

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 38

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 39

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 47

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 50

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 53

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 55

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 61

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 63

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 66

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 67

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 70

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 71

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 72

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 2

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 3

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 4

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 5

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 14

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 31

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 32

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 40

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 41

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 42

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 43

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 44

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 49

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 51

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 62

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 68

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014)

Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма „ŠKODA“ У-028/13-1СА Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма „ŠKODA“ У-028/13-1СА

Filesize: 1.36 MB

У-028-1СА Конкурсна документација

У-028-1СА Позив за подношење понуда

У-028-1СА Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (19.09.2013)

Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607 Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607

Filesize: 1.06 MB

1094 Конкурсна документација

1094 Позив за подношење понуда

1094 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

Електронске компоненте 128/14-503 Електронске компоненте 128/14-503

Filesize: 2.6 MB

128 Конкурсна документација

128 Позив за подношење понуда

128 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.09.2014)

128 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.09.2014)

128 Измене и допуне конкурсне документације (02.09.2014)

128 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2014)

Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614 Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614

Filesize: 985.14 kB

1100 Конкурсна документација

1100 Позив за подношење понуда

1100 Обавештење о закљученом уговору (07.10.2013)

Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411 Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411

Filesize: 15.31 MB

/*Први део

 

390 Конкурсна документација

390 Позив за подношење понуда

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (18.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 7

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 8

390 Измене и допуне конкурсне документације (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.03.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (11.03.2014)

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 1

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 2

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 3

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 4

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 5

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 10

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 11

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 14

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 28

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 30

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 35

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 36

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 37

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 38

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 39

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 41

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 47

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 51

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 6

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 7

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 8

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 9

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 12

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 13

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 191