JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Ланац 349/13-407 Ланац 349/13-407

Filesize: 2.07 MB

349 Конкурсна документација

349 Позив за подношење понуда

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.09.2013)

349 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

349 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

349 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (02.12.2013)

349 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.03.2014)

Челици 486/13-601 Челици 486/13-601

Filesize: 1.7 MB

486 Конкурсна документација

486 Позив за подношење понуда

486 Одговор по захтеву заонтересованог лица (13.02.2014)

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 1

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 2

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 3

Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама

Filesize: 1.49 MB

У-1144 Конкурсна документација

У-1144 Позив за подношење понуда

У-1144 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013) Партија 1

У-1144 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013) Партија 2

 

/* Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду, пену, за бензинске и дизел деривате У-1144/13МВ-1СА

Челични профили 535/13-603 РЕБ Челични профили 535/13-603 РЕБ

Filesize: 1.11 MB

535 Конкурсна докуемнтација

535 Позив за подношење понуда

535 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2014)

Багери Багери

Filesize: 969.15 kB

Претходно обавештење

Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303 Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303

Filesize: 929.78 kB

1096 Конкурсна документација

1096 Позив за подношење понуда

1096 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607 Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607

Filesize: 1.06 MB

1094 Конкурсна документација

1094 Позив за подношење понуда

1094 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

Резервни делови за машине DRESSTA 499/13-314 Резервни делови за машине DRESSTA 499/13-314

Filesize: 7.25 MB

499 Конкурсна документација

499 Позив за подношење понуда

499 Измене и допуне конкурсне документације (07.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (14.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (18.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.03.2014)

499 Измене и допуне конкурсне документације (28.03.2014)

499 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.03.2014)

499 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2014)

499 Обавештење о закљученом уговору (12.06.2014)

Услуге сервисирања и поправке на путничком програму возила „OPEL ASTRA“ 1.6/16V У-1178/13МВ-2БН Услуге сервисирања и поправке на путничком програму возила „OPEL ASTRA“ 1.6/16V У-1178/13МВ-2БН

Filesize: 1.46 MB

У-1178 Конкурсна документација

У-1178 Позив за подношење понуда

У-1178 Измена и допуна конкурсне документације

У-1178 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1178 Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1178 Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

 

Набавка електро опреме, надзор над монтажом и демонтажом, испитивање и пуштање у рад Набавка електро опреме, надзор над монтажом и демонтажом, испитивање и пуштање у рад

Filesize: 3.56 MB

240 Конкурсна документација

240 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

240 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.10.2014)

240 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.10.2014)

240 Измене и допуне конкурсне документације (08.10.2014)

240 Мишљење Управе (13.10.2014)

240 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.11.2014)

240 Обавештење о закљученом уговору (10.11.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме, надзор над монтажом и демонтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за багер G-1 SchRs900 25/6 240/14-503-С

Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610

Filesize: 1009.85 kB

1182 Конкурсна документација

1182 Позив за подношење понуда

1182 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414 Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414

Filesize: 1.01 MB

1104 Конкурсна документација

1104 Позив за подношење понуда

1104 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Лабораторијска опрема 253/13-605 Лабораторијска опрема 253/13-605

Filesize: 4.61 MB

253-605 Конкурсна документација

253-605 Позив за подношење понуда

253 Измена и допуне конкурсне документације

253 Одговор по захтеву заинтересованог лица

253 Измена и допуна конкурсне документације (21.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (21.08.2013)

253 Измена и допуна конкурсне документације (28.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (28.08.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (04.09.2013)

253 Одговори по захтевима заинтересованог лица (09.09.2013)

253 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 1

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 2

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 3

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 4

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 5

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 6

253 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013) Партија 7

Транспортне траке са платном 406/13-620 Транспортне траке са платном 406/13-620

Filesize: 1.17 MB

406 Конкурсна документација

406 Позив за подношење понуда

406 Обавештење о закљученом уговору (10.02.2014)

Превентивно и интервентно одржавање и сервисирање хлорне станице водовода „Каленић“ У-1111/13МВ-1СА Превентивно и интервентно одржавање и сервисирање хлорне станице водовода „Каленић“ У-1111/13МВ-1СА

Filesize: 1007.26 kB

У-1111 Конкурсна документација

У-1111 Позив за подношење понуда

У-1111 Обавештење о закљученом уговору (15.10.2013)

Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда

Filesize: 1.17 MB

У-086 Конкурнса документација

У-086 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

У-086 Обавештење о додели уговора (16.01.2014)

У-086 Обавештење о закљученом уговору (06.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда у процесу пресељења гробних места са барошевачког гробља У-086/13-4НТ

 

Окови и браве 1151/13МВ-607 Окови и браве 1151/13МВ-607

Filesize: 2.19 MB

1151 Конкурсна документација

1151 Позив за подношење понуда

1151 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.11.2013)

1151 Измене и допуне конкурсне документације (14.11.2013)

1151 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013) Одговор А

1151 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013) Одговор Б

1151 Обавештење о закљученом уговору (13.01.2014)

Филтери, улошци филтера, прекидач притисни и индикатори 398/13-301 Филтери, улошци филтера, прекидач притисни и индикатори 398/13-301

Filesize: 2.36 MB

398 Конкурсна документација

398 Позив за подношење понуда

398 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

398 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2013)

398 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

398 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

398 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Метле 1114/13МВ-610 Метле 1114/13МВ-610

Filesize: 939.81 kB

1114 Конкурсна документација

1114 Позив за подношење понуда

1114 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013)

Резни алат 464/13-409 Резни алат 464/13-409

Filesize: 10.51 MB

464 Конкурсна документација

464 Позив за подношење понуда

464 Измене и допуне конкурсне документације (31.03.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.03.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (11.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014) Одговор 2

464 Измене и допуне конкурсне документације (11.04.2014) Измена 2

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

464 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (23.04.2014)

464 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

464 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 2

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 3

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 4

464 Обавештење о закљученом уговору (10.09.2014) Партија 6

Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507 Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507

Filesize: 3.77 MB

374 Конкурсна документација

374 Позив за подношење понуда

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (05.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

374 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

374 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615 Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615

Filesize: 891.94 kB

1092-615 Конкурсна документација

1092-615 Позив за подношење понуда

1092-615 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.09.2013)

Хидраулика,пнеуматика и подмазивање -Огранак Површински копови 298/15-301/1-реб. Хидраулика,пнеуматика и подмазивање -Огранак Површински копови 298/15-301/1-реб.

Filesize: 14.79 MB

298 Конкурсна документација (21.09.2015.)

298 Позив за подношење понуда (21.09.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (05.10.2015.)

298 Прва измена конкурсне документације (07.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (08.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (14.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (14.10.2015.)

298 Друга измена конкурсне документације (14.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (16.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (20.10.2015.)

298 Обавештење о продужењу рока (20.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења 7 (21.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења 8 (21.10.2015.)

298 Трећа измена конкурсне документације (23.10.2015.)

298 Четврта измена конкурсне документације (23.10.2015.)

298 Пета измена конкурсне документације (23.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (26.10.2015.)

298 Обавештење о продужењу рока (27.10.2015.)

298 Шеста измена конкурсне документације (29.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (29.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (29.10.2015.)

298 Седма измена конкурсне документације (30.10.2015.)

298 Осма измена конкурсне документације (30.10.2015.)

298 Додатне информације или појашњења (05.11.2015.)

Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411 Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411

Filesize: 15.31 MB

/*Први део

 

390 Конкурсна документација

390 Позив за подношење понуда

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (18.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 7

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 8

390 Измене и допуне конкурсне документације (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.03.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (11.03.2014)

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 1

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 2

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 3

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 4

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 5

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 10

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 11

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 14

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 28

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 30

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 35

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 36

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 37

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 38

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 39

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 41

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 47

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 51

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 6

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 7

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 8

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 9

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 12

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 13

ТС 6/0,4кV „Отпадне воде“ - реконструкција 6 кV постројења и замена исправљача и АКУ батеријa ТС 6/0,4кV „Отпадне воде“ - реконструкција 6 кV постројења и замена исправљача и АКУ батеријa

Filesize: 1.12 MB

У-1185 Конкурсна документација

У-1185 Позив за подношење понуда

У-1185 Обавештење о закљученом уговору (09.12.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

ТС 6/0,4кV „Отпадне воде“ - реконструкција 6 кV постројења и замена исправљача и АКУ батеријa У-1185/13МВ-2БН

Средства за чишћење и одмашћивање 1099/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1099/13МВ-610

Filesize: 1.03 MB

1099 Конкурсна документација

1099 Позив за подношење понуда

1099 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.10.2013)

Опрема за мрежу IP телефоније 427/13-503 Опрема за мрежу IP телефоније 427/13-503

Filesize: 1.72 MB

427 Конкурсна документација

427 Позив за подношење понуда

427 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.03.2014)

427 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.04.2014)

427 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.10.2014)

Електронске компоненте 128/14-503 Електронске компоненте 128/14-503

Filesize: 2.6 MB

128 Конкурсна документација

128 Позив за подношење понуда

128 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.09.2014)

128 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.09.2014)

128 Измене и допуне конкурсне документације (02.09.2014)

128 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2014)

Продаја сушеног угља Продаја сушеног угља

Filesize: 4.82 MB

Конкурсна документација за продају сушеног угља

путем јавног оглашавања (10.07. - 31.12.2015)

Резервни делови REXROTH хидраулике 400/13-301 Резервни делови REXROTH хидраулике 400/13-301

Filesize: 5.65 MB

400 Конкурсна документација

400 Позив за подношење понуда

400 Измене и допуне конкурсне документације (04.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (06.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (12.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (13.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

400 Обавештење о закљученом уговору (10.01.2014)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 186