JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

„Услуге штампања промоматеријала,  публикација, часописа Издавање часописа - огранак Колубара“ 4000/ „Услуге штампања промоматеријала, публикација, часописа Издавање часописа - огранак Колубара“ 4000/

Filesize: 2.36 MB

0001/1 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0001/1 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0001/1 Додатне информације или појашњења (26.09.2017.)

0001/1 Одлука о додели уговора (27.10.2017.)

0001/1 Обавештење о закљученом уговору (05.12.2017.)

„Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017 „Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017

Filesize: 3.68 MB

0081 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0081 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0081 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0081 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.10.2017.)

0081 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0081 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.10.2017.)

0081 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.10.2017.)

0081 Одлука о додели уговора (22.11.2017.)

„Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017 „Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017

Filesize: 1.51 MB

0452 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0452 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0452 Одлука о додели уговора (22.11.2017.)

„Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017 „Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017

Filesize: 2.32 MB

1106/1 Конкурсна документација (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 1 (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 2 (14.09.2017.)

1106/1 Одлука о додели уговора (25.09.2017.)

1106/1 Обавештење о закљученом уговору (09.10.2017.)

„Сeрвисирање редуцир вентила за термоенергетику“ 4000/0969/2017 „Сeрвисирање редуцир вентила за термоенергетику“ 4000/0969/2017

Filesize: 1.55 MB

0969 Конкурсна документацијја (26.09.2017.)

0969 Позив за подношење понуда (26.09.2017.)

0969 Одлука о додели уговора (10.11.2017.)

„Разводни ормани“ 4000/0257/2017 „Разводни ормани“ 4000/0257/2017

Filesize: 12.62 MB

0257 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0257 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

0257 Прва измена конкурсне документације (02.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.10.2017.)

0257 Трећа измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Обавешење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.10.2017.)

0257 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0257 Четврта измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0257 Пета измена конкурсне документације (27.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.6. (27.10.2017.)

0257 Обавештавање о одлагању рока (27.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.10.2017.)

0257 Шеста измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.7. (31.10.2017.)

„Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016 „Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016

Filesize: 3.2 MB

0682 Конкурсна документација (31.03.2017.)

0682 Позив за подношење понуде (31.03.2017.)

0682 Прва измена конкурсне документације (13.04.2017.)

0682 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0682 Одлука о додели уговора (17.05.2017.)

0682 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2017.)

„Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017 „Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017

Filesize: 2.56 MB

1132 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1132 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1132 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

1132 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

„Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017 „Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017

Filesize: 5.79 MB

0633 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0633 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0633 Додатне информације или појашњења (11.10.2017.)

0633 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0633 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0633 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0633 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0633 Одлука о додели уговора (04.12.2017.)

„Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел  и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017 „Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017

Filesize: 895.52 kB

0508 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0508 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

„Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20 „Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20

Filesize: 1.02 MB

0509 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0509 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

„Одржавање – CATIA“ У-130/15-Д-РЕБ „Одржавање – CATIA“ У-130/15-Д-РЕБ

Filesize: 11.17 MB

У-130 Конкурсна документација (27.10.2015.)

У-130 Позив за подношење понуда (27.10.2015.)

У-130 Обавештење о продужењу рока (25.11.2015.)

У-130 Прва измена конкурсне документације (03.12.2015.)

У-130 Обавештење о продужењу рока (04.12.2015.)

У-130 Обавештење о закљученом уговору (03.02.2016.)

„Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017 „Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017

Filesize: 1.77 MB

0951 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0951 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

0951 Одлука о додели уговора (16.11.2017.)

„Обука возача за превоз опасних материја“ 4000/0031/2017 „Обука возача за превоз опасних материја“ 4000/0031/2017

Filesize: 4.31 MB

0031 Конкурсна документација (30.08.2017.)

0031 Позив за подношење понуде (30.08.2017.)

0031 Прва измена конкурсне документације (04.09.2017.)

0031 Додатне информације или појашњења (04.09.2017.)

0031 Друга измена конкурсне документације (07.09.2017.)

0031 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.09.2017.)

0031 Додатне информације или појашњења (07.09.2017.)

0031 Одлука о обустави поступка (03.10.2017.)

0031 Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности (05.10.2017.)

„Набавка TIG апарата са воденим хлађењем – 2 ком“ 4000/0401/2017 „Набавка TIG апарата са воденим хлађењем – 2 ком“ 4000/0401/2017

Filesize: 2.27 MB

0401 Конкурсна документација (31.08.2017.)

0401 Позив за подношење понуде (31.08.2017.)

0401 Додатне информације или појашњења (13.09.2017.)

0401 Додатне информације или појашњења (19.09.2017.)

0401 Одлука о додели уговора (04.12.2017.)

 

„ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Огранак Прерада и Колубара Метал“ 229/15-407/1 РЕБ „ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Огранак Прерада и Колубара Метал“ 229/15-407/1 РЕБ

Filesize: 4.49 MB

229 Конкурсна документација (05.10.2015.)

229 Позив за подношење понуда (05.10.2015.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 5 (26.01.2016.)

„Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017 „Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017

Filesize: 1.49 MB

0894 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0894 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0894 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.10.2017.)

„Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017 „Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017

Filesize: 1.3 MB

1019 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1019 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

1019 Одлука о додели уговора (10.11.2017.)

„Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017 „Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017

Filesize: 9.78 MB

0272 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0272 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

0272 Трећа измена конкурсне документације (15.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.1. (15.09.2017.)

0272 Друга измена конкурсне документације (25.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.2. (25.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.10.2017.)

‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016 ‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016

Filesize: 2.8 MB

0974 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0974 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута IБ реда бр.22 (Београд-Љиг) у складу са новим локацијским условима 4000/0974/2016

0974 Одлука о додели уговора (26.04.2017.)

0974 Обавештење о закљученом уговору (16.05.2017.)

Штампач у боји - ласер А4 4000/0683-1/2015 Штампач у боји - ласер А4 4000/0683-1/2015

Filesize: 1.79 MB

0683-1 Одлука о додели уговора (29.12.2015.)

0683-1 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (25.01.2016.)

Штампани материјал и сродни производи 473/13-612 Штампани материјал и сродни производи 473/13-612

Filesize: 4.08 MB

473 Конкурсна документација

473 Позив за подношење понуда

473 Одговор по захтеву заонтересованог лица (11.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

473 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.04.2014)

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 1

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 2

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 3

Штампани материјал 556/14-612 Штампани материјал 556/14-612

Filesize: 14.99 MB

556 Конкурсна документација

556 Позив за подношење понуда

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (12.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (20.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.03.2015)

556 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.03.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (03.03.2015)

556 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.04.2015) Обустава 6

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 5 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (13.05.2015.)

Штампани материјал 221/15-612 Штампани материјал 221/15-612

Filesize: 14.7 MB

221 конкурсна документација (22.12.2015.)

221 Позив за подношење понуда (22.12.2015.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.12.2015.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 2 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 3 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 4 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2016.)

221 Обавештење о продужењу рока (15.01.2016.)

221 Прва измена конкурсне документације (15.01.2016.)

221 Друга измена конкурсне документације (20.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2016.)

221 Обавештење о продужењу рока (20.01.2016.)

Штампани материјал 221/15-612 Штампани материјал 221/15-612

Filesize: 1.36 MB

221 Обавештење о закљученом уговору Партија 1,2,3 (01.04.2016.)

Штампани материјал 068/14-612 Штампани материјал 068/14-612

Filesize: 354.51 kB

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 1

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 2

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 3

Штампани  материјал 363/14-612-С Штампани материјал 363/14-612-С

Filesize: 835.48 kB

363 Конкурсна документација

363 Позив за подношење понуда

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.11.2014)

Штампање стручног часописа „Колубара 6“ У-056/13-1СА Штампање стручног часописа „Колубара 6“ У-056/13-1СА

Filesize: 1.02 MB

У-056 Конкурсна документација

У-056 Позив за подношење понуда

У-056 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2014)

Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-143/14-К Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-143/14-К

Filesize: 1.01 MB

У-143 Конкурсна документација

У-143 Позив за подношење понуда

У-143 Обавештење о закљученом уговору (17.10.2014)

Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-059/14-К Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-059/14-К

Filesize: 1.12 MB

У-059 Конкурсна документација

У-059 Позив за подношење понуда

У-059 Oбавештење о обустави поступка (04.08.2014.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 169