JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

„Услуге штампања промоматеријала,  публикација, часописа Издавање часописа - огранак Колубара“ 4000/ „Услуге штампања промоматеријала, публикација, часописа Издавање часописа - огранак Колубара“ 4000/

Filesize: 2.36 MB

0001/1 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0001/1 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

0001/1 Додатне информације или појашњења (26.09.2017.)

0001/1 Одлука о додели уговора (27.10.2017.)

0001/1 Обавештење о закљученом уговору (05.12.2017.)

„Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017 „Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017

Filesize: 4.14 MB

0081 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0081 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0081 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0081 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.10.2017.)

0081 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0081 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.10.2017.)

0081 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.10.2017.)

0081 Одлука о додели уговора (22.11.2017.)

0081 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

„Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на  малоуљним ВН прекидачима 4000/0482/2017 „Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на малоуљним ВН прекидачима 4000/0482/2017

Filesize: 2.57 MB

0482 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0482 Позив за подношење понуда (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

„Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на  малоуљним ВН прекидачима у  ИС Зеоке и сервисирање и поправка „Buholc“ релеа на трасформаторима  6/1 Kv, 1 Mw снаге“ 4000/0482/2017

0482 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0482 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0482 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

0482 Обавештење о закљученом уговору (25.05.2018.)

„Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017 „Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017

Filesize: 1.9 MB

0452 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0452 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0452 Одлука о додели уговора (22.11.2017.)

0452 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2017.)

„Сервис и поправка апарата за заваривање“ 4000/0491-1/2017 „Сервис и поправка апарата за заваривање“ 4000/0491-1/2017

Filesize: 4.92 MB

0491-1 Конкурсна документација (23.03.2018.)

0491-1 Позив за подношење понуде (23.03.2018.)

0491-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (15.05.2018.)

0491-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (15.05.2018.)

0491-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (02.07.2018.)

0491-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (02.07.2018.)

„Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017 „Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017

Filesize: 3.95 MB

1106/1 Конкурсна документација (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 1 (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 2 (14.09.2017.)

1106/1 Одлука о додели уговора (25.09.2017.)

1106/1 Обавештење о закљученом уговору (09.10.2017.)

1106/1 Одлука о измени уговора о јавној набавци партија 1 (09.08.2018.)

1106/1 Одлука о измени уговора о јавној набавци партија 2 (09.08.2018.)

„Сeрвисирање редуцир вентила за термоенергетику“ 4000/0969/2017 „Сeрвисирање редуцир вентила за термоенергетику“ 4000/0969/2017

Filesize: 1.91 MB

0969 Конкурсна документацијја (26.09.2017.)

0969 Позив за подношење понуда (26.09.2017.)

0969 Одлука о додели уговора (10.11.2017.)

0969 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2017.)

„Разводни ормани“ 4000/0257/2017 „Разводни ормани“ 4000/0257/2017

Filesize: 14.78 MB

0257 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0257 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

0257 Прва измена конкурсне документације (02.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.10.2017.)

0257 Трећа измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Обавешење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.10.2017.)

0257 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0257 Четврта измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0257 Пета измена конкурсне документације (27.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.6. (27.10.2017.)

0257 Обавештавање о одлагању рока (27.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.10.2017.)

0257 Шеста измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.10.2017.)

0257 Додатне информације или појашњења бр.7. (31.10.2017.)

0257 Одлука о додели уговора (01.03.2018.)

0257 Одлука о закљученом уговору партија 1 (12.04.2018.)

0257 Одлука о закљученом уговору партија 2 (12.04.2018.)

„Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016 „Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016

Filesize: 9.13 MB

0682 Конкурсна документација (31.03.2017.)

0682 Позив за подношење понуде (31.03.2017.)

0682 Прва измена конкурсне документације (13.04.2017.)

0682 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0682 Одлука о додели уговора (17.05.2017.)

0682 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2017.)

„Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017 „Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017

Filesize: 3.41 MB

1132 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1132 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1132 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

1132 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

1132 Одлука о обустави у отвореном поступку (24.01.2018.)

1132 Обавештење о обустави у отвореном поступку (25.01.2018.)

„Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017 „Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017

Filesize: 6.15 MB

0633 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0633 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0633 Додатне информације или појашњења (11.10.2017.)

0633 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0633 Друга измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0633 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0633 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0633 Одлука о додели уговора (04.12.2017.)

0633 Обавештење о закљученом уговору (05.01.2018.)

„Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел  и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017 „Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017

Filesize: 1.86 MB

0508 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0508 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

0508 Одлука о додели уговора (26.12.2017.)

0508 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2018.)

„Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20 „Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20

Filesize: 6.96 MB

0509 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0509 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0509 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0509 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2018.)

„Одржавање – CATIA“ У-130/15-Д-РЕБ „Одржавање – CATIA“ У-130/15-Д-РЕБ

Filesize: 11.17 MB

У-130 Конкурсна документација (27.10.2015.)

У-130 Позив за подношење понуда (27.10.2015.)

У-130 Обавештење о продужењу рока (25.11.2015.)

У-130 Прва измена конкурсне документације (03.12.2015.)

У-130 Обавештење о продужењу рока (04.12.2015.)

У-130 Обавештење о закљученом уговору (03.02.2016.)

„Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017 „Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017

Filesize: 2.15 MB

0951 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0951 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

0951 Одлука о додели уговора (16.11.2017.)

0951 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

„Обука возача за превоз опасних материја“ 4000/0031/2017 „Обука возача за превоз опасних материја“ 4000/0031/2017

Filesize: 1.67 MB

0031 Конкурсна документација (30.08.2017.)

0031 Позив за подношење понуде (30.08.2017.)

0031 Прва измена конкурсне документације (04.09.2017.)

0031 Додатне информације или појашњења (04.09.2017.)

0031 Друга измена конкурсне документације (07.09.2017.)

0031 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.09.2017.)

0031 Додатне информације или појашњења (07.09.2017.)

0031 Одлука о обустави поступка (03.10.2017.)

0031 Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности (05.10.2017.)

„Набавка TIG апарата са воденим хлађењем – 2 ком“ 4000/0401/2017 „Набавка TIG апарата са воденим хлађењем – 2 ком“ 4000/0401/2017

Filesize: 4.72 MB

0401 Конкурсна документација (31.08.2017.)

0401 Позив за подношење понуде (31.08.2017.)

0401 Додатне информације или појашњења (13.09.2017.)

0401 Додатне информације или појашњења (19.09.2017.)

0401 Одлука о додели уговора (04.12.2017.)

0401 Обавештење о закљученом угвору (08.02.2018.)

0401 Обавештење о закљученом уговору (12.03.2018.)

„ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Огранак Прерада и Колубара Метал“ 229/15-407/1 РЕБ „ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Огранак Прерада и Колубара Метал“ 229/15-407/1 РЕБ

Filesize: 4.49 MB

229 Конкурсна документација (05.10.2015.)

229 Позив за подношење понуда (05.10.2015.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 5 (26.01.2016.)

„Извођење непредвиђених радова I - фазе на спољном разводу инсталација 4000/1126/2018 „Извођење непредвиђених радова I - фазе на спољном разводу инсталација 4000/1126/2018

Filesize: 3.7 MB

1126 Конкурсна документација (23.07.2018.)

1126 Обавештење о покретању преговарачког поступка (23.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

„Извођење непредвиђених радова I - фазе на спољном разводу инсталација комплекса поље Е“ 4000/1126/2018

1126 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (27.08.2018.)

1126 Обавештење о закљученом уговору (19.09.2018.)

„Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017 „Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017

Filesize: 3.56 MB

0894 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0894 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0894 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.10.2017.)

0894 Одлука о обустави отвореног поступка (18.12.2017.)

0894 Одлука о додели уговора (18.12.2017.)

0894 Обавештење о обустави отвореног поступка (26.12.2017.)

0894 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2018.)

0894 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (13.02.2018.)

0894 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (13.02.2018.)

0894 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (14.02.2018.)

„Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017 „Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017

Filesize: 1.69 MB

1019 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1019 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

1019 Одлука о додели уговора (10.11.2017.)

1019 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2017.)

„Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ 4000/1032/2017 „Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ 4000/1032/2017

Filesize: 1023.35 kB

1032 Конкурсна документација (14.02.2018.)

1032 Позив за подношење понуде (14.02.2018.)

1032 Одлука о додели уговора (04.04.2018.)

1032 Обавештење о закљученом уговору (30.04.2018.)

„Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017 „Oвесна опрема, прикључнице и стезаљке“ 4000/0272/2017

Filesize: 11.4 MB

0272 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0272 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

0272 Трећа измена конкурсне документације (15.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.1. (15.09.2017.)

0272 Друга измена конкурсне документације (25.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.2. (25.09.2017.)

0272 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.10.2017.)

0272 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (18.12.2017.)

0272 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (09.02.2018.)

0272 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (09.02.2018.)

‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016 ‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016

Filesize: 2.8 MB

0974 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0974 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута IБ реда бр.22 (Београд-Љиг) у складу са новим локацијским условима 4000/0974/2016

0974 Одлука о додели уговора (26.04.2017.)

0974 Обавештење о закљученом уговору (16.05.2017.)

Штампач у боји - ласер А4 4000/0683-1/2015 Штампач у боји - ласер А4 4000/0683-1/2015

Filesize: 1.79 MB

0683-1 Одлука о додели уговора (29.12.2015.)

0683-1 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (25.01.2016.)

Штампани обрасци железница 4000/0102/2017 Штампани обрасци железница 4000/0102/2017

Filesize: 2.26 MB

0102 Конкурсна документација (29.01.2018.)

0102 Позив за подношење понуде (29.01.2018.)

0102 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0102 Одлука о додели уговора (19.03.2018.)

0102 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2018.)

Штампани материјал и сродни производи 473/13-612 Штампани материјал и сродни производи 473/13-612

Filesize: 4.08 MB

473 Конкурсна документација

473 Позив за подношење понуда

473 Одговор по захтеву заонтересованог лица (11.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

473 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.04.2014)

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 1

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 2

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 3

Штампани материјал 556/14-612 Штампани материјал 556/14-612

Filesize: 14.99 MB

556 Конкурсна документација

556 Позив за подношење понуда

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (12.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (20.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.03.2015)

556 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.03.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (03.03.2015)

556 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.04.2015) Обустава 6

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 5 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (13.05.2015.)

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017

Filesize: 3.82 MB

0097 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0097 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0097 Прва измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0097 Додатне информације или појашњења (26.02.2018.)

0097 Друга измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0097 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

0097 Одлука о закљученом оквирном споразуму (26.03.2018.)

0097 Решење о исправци грешке у одлуци о закључењу оквирног споразума (05.04.2018.)

0097 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.04.2018.)

0097 Обавештење о закљученом оквирном споразуму  34-18 (02.08.2018.)

0097 Обавештење о закљученом оквирном споразуму  35-18 (02.08.2018.)

0097 Обавештење о закљученом оквирном споразуму  36-18 (02.08.2018.)

0097 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.09.2018.)

0097 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.09.2018.)

0097 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.09.2018.)

Штампани материјал 221/15-612 Штампани материјал 221/15-612

Filesize: 14.7 MB

221 конкурсна документација (22.12.2015.)

221 Позив за подношење понуда (22.12.2015.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.12.2015.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 2 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 3 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 4 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2016.)

221 Обавештење о продужењу рока (15.01.2016.)

221 Прва измена конкурсне документације (15.01.2016.)

221 Друга измена конкурсне документације (20.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2016.)

221 Обавештење о продужењу рока (20.01.2016.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 208