JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

„Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016 „Пресељење спомен обележја са гробља у Скобаљу“ 4000/0682/2016

Filesize: 3.2 MB

0682 Конкурсна документација (31.03.2017.)

0682 Позив за подношење понуде (31.03.2017.)

0682 Прва измена конкурсне документације (13.04.2017.)

0682 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0682 Одлука о додели уговора (17.05.2017.)

0682 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2017.)

„Одржавање – CATIA“ У-130/15-Д-РЕБ „Одржавање – CATIA“ У-130/15-Д-РЕБ

Filesize: 11.17 MB

У-130 Конкурсна документација (27.10.2015.)

У-130 Позив за подношење понуда (27.10.2015.)

У-130 Обавештење о продужењу рока (25.11.2015.)

У-130 Прва измена конкурсне документације (03.12.2015.)

У-130 Обавештење о продужењу рока (04.12.2015.)

У-130 Обавештење о закљученом уговору (03.02.2016.)

„ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Огранак Прерада и Колубара Метал“ 229/15-407/1 РЕБ „ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ – Огранак Прерада и Колубара Метал“ 229/15-407/1 РЕБ

Filesize: 4.49 MB

229 Конкурсна документација (05.10.2015.)

229 Позив за подношење понуда (05.10.2015.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (26.01.2016.)

229 Обавештење о закљученом уговору Партија 5 (26.01.2016.)

‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016 ‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016

Filesize: 2.8 MB

0974 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0974 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута IБ реда бр.22 (Београд-Љиг) у складу са новим локацијским условима 4000/0974/2016

0974 Одлука о додели уговора (26.04.2017.)

0974 Обавештење о закљученом уговору (16.05.2017.)

Штампач у боји - ласер А4 4000/0683-1/2015 Штампач у боји - ласер А4 4000/0683-1/2015

Filesize: 1.79 MB

0683-1 Одлука о додели уговора (29.12.2015.)

0683-1 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (25.01.2016.)

Штампани материјал и сродни производи 473/13-612 Штампани материјал и сродни производи 473/13-612

Filesize: 4.08 MB

473 Конкурсна документација

473 Позив за подношење понуда

473 Одговор по захтеву заонтересованог лица (11.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

473 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.04.2014)

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 1

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 2

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 3

Штампани материјал 556/14-612 Штампани материјал 556/14-612

Filesize: 14.99 MB

556 Конкурсна документација

556 Позив за подношење понуда

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (12.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (20.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.02.2015)

556 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.03.2015)

556 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.03.2015)

556 Измене и допуне конкурсне документације (03.03.2015)

556 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.04.2015) Обустава 6

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 5 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (06.05.2015.)

556 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (13.05.2015.)

Штампани материјал 221/15-612 Штампани материјал 221/15-612

Filesize: 14.7 MB

221 конкурсна документација (22.12.2015.)

221 Позив за подношење понуда (22.12.2015.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.12.2015.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 2 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 3 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица 4 (05.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2016.)

221 Обавештење о продужењу рока (15.01.2016.)

221 Прва измена конкурсне документације (15.01.2016.)

221 Друга измена конкурсне документације (20.01.2016.)

221 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2016.)

221 Обавештење о продужењу рока (20.01.2016.)

Штампани материјал 221/15-612 Штампани материјал 221/15-612

Filesize: 1.36 MB

221 Обавештење о закљученом уговору Партија 1,2,3 (01.04.2016.)

Штампани материјал 068/14-612 Штампани материјал 068/14-612

Filesize: 354.51 kB

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 1

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 2

068 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 3

Штампани  материјал 363/14-612-С Штампани материјал 363/14-612-С

Filesize: 835.48 kB

363 Конкурсна документација

363 Позив за подношење понуда

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.11.2014)

Штампање стручног часописа „Колубара 6“ У-056/13-1СА Штампање стручног часописа „Колубара 6“ У-056/13-1СА

Filesize: 1.02 MB

У-056 Конкурсна документација

У-056 Позив за подношење понуда

У-056 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2014)

Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-143/14-К Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-143/14-К

Filesize: 1.01 MB

У-143 Конкурсна документација

У-143 Позив за подношење понуда

У-143 Обавештење о закљученом уговору (17.10.2014)

Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-059/14-К Штампање образца, омота списа, коричиње Службених гласника и др. У-059/14-К

Filesize: 1.12 MB

У-059 Конкурсна документација

У-059 Позив за подношење понуда

У-059 Oбавештење о обустави поступка (04.08.2014.)

Штампање образаца,омота списа,коричење Службених гласника и др. 4000/0294/2015 Штампање образаца,омота списа,коричење Службених гласника и др. 4000/0294/2015

Filesize: 3.32 MB

294 Конкурсна документација (30.12.2015.)

294 Позив за подношење понуда (30.12.2015.)

294 Одлука о додели уговора (17.02.2016.)

294 Обавештење о закљученом уговору (10.03.2016.)

Штампање материјала У-165/14-К Штампање материјала У-165/14-К

Filesize: 1.14 MB

У-165 Конкурсна документација

У-165 Позив за подношење понуда

У-165 Обавештење о закљученом уговору (20.02.2015)

Штампање материјала и пластифицирање  4000/0803/2016 Штампање материјала и пластифицирање 4000/0803/2016

Filesize: 2.21 MB

0803 Конкурсна документација (10.04.2017.)

0803 Позив за подношење понуде (10.04.2017.)

0803 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

0803 Обавештење о закљученом уговору (17.07.2017.)

Штампање листа „Колубара“ у периоду од једне године У-045/13-3ОГ Штампање листа „Колубара“ у периоду од једне године У-045/13-3ОГ

Filesize: 1.02 MB

У-045 Конкурсна документација

У-045 Позив за подношење понуда

У-045 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.09.2013)

У-045 Обавештење о закљученом уговору (06.12.2013)

Штампање листа „Колубара У-050/14-Д Штампање листа „Колубара У-050/14-Д

Filesize: 866.55 kB

У-050 Конкурсна документација

У-050 Позив за подношење понуда

У-050 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2014)

Шпедитерске услуге, транспорт опреме и делова 4000/0728/2015 Шпедитерске услуге, транспорт опреме и делова 4000/0728/2015

Filesize: 7.42 MB

728 Конкурсна документација (12.02.2016.)

728 Позив за подношење понуда (12.02.2016.)

728 Додатне информације или појашњења (22.02.2016.)

728 Додатне информације или појашњења (29.02.2016.)

728 Додатне информације или појашњења (29.02.2016.)

728 Прва измена конкурсне документације (03.03.2016.)

728 Друга измена конкурсне документације (07.03.2016.)

728 Додатне информације или појашњења (07.03.2016.)

728 Додатне информације или појашњења (08.03.2016.)

728 Додатне информације или појашњења (10.03.2016.)

728 Обавештење о продужењу рока (10.03.2016.)

728 Трећа измена конкурсне документације (10.03.2016.)

728 Додатне информације или појашњења (11.03.2016.)

728 Одлука о додели уговора (14.06.2016.)

728 Обавештење о закљученом уговору (11.08.2016.)

Шпедитерске услуге У-294/14-Д Шпедитерске услуге У-294/14-Д

Filesize: 1.95 MB

У-294 Конкурсна документација

У-294 Позив за подношење понуда

У-294 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.03.2015)

У-294 Измене и допуне конкурсне документације (23.03.2015)

У-294 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.03.2015)

У-294 Обавештење о закљученом уговору (10.06.2015.)

Шпедитерске услуге 4000/0049/2016 Шпедитерске услуге 4000/0049/2016

Filesize: 2.74 MB

0049 Конкурсна документација (17.10.2016.)

0049 Позив за подношење понуде (17.10.2016.)

0049 Одлука о додели уговора (10.11.2016.)

0049 Обавештење о закљученом уговору (29.12.2016.)

Шипке челичне од легираних челика 652/14-601/3 Шипке челичне од легираних челика 652/14-601/3

Filesize: 1.52 MB

652 Конкурсна документација

652 Позив за подношење понуда

652 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2015)

652 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.04.2015)

ШИНЕ Ѕ-49, Р 65 и Кружне шине за ЕШ-еве са везицама 031/14-602/3 ШИНЕ Ѕ-49, Р 65 и Кружне шине за ЕШ-еве са везицама 031/14-602/3

Filesize: 2.48 MB

031 Конкурсна документација

031 Позив за подношење понуда

031 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.09.2014)

031 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.10.2014) Партија 1

031 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.10.2014) Партија 2

031 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.10.2014) Партија 3

031 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.10.2014) Партија 4

ШИНЕ Ѕ-49 Мn и Р 65 523/14-602/3 ШИНЕ Ѕ-49 Мn и Р 65 523/14-602/3

Filesize: 3.82 MB

523 Конкурсна документација

523 Позив за подношење понуда

523 Измене и допуне конкурсне документације (29.12.2014)

523 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.12.2014)

523 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.12.2014) Одговор 1

523 Измене и допуне конкурсне документације (29.12.2014)

523 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2015)

523 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (18.05.2015.)

523 Обавештење о обустави поступка Партија 2 (21.05.2015.)

523 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (21.10.2015.)

523 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (01.12.2015.)

Шине S-49 522/14-602/3 Шине S-49 522/14-602/3

Filesize: 162.15 kB

522 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.12.2014)

ШИНЕ 4000/0152/2016 ШИНЕ 4000/0152/2016

Filesize: 11.86 MB

0152 Конкурсна документација (22.08.2016.)

0152 Позив за подношење понуде (22.08.2016.)

0152 Прва измена конкурсне документације (25.08.2016.)

0152 Друга измена конкурсне документације (15.09.2016.)

0152 Додатне информације или појашњења бр.1 (15.09.2016.)

0152 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.09.2016.)

0152 Додатне информације или појашњења бр.3. (19.09.2016.)

0152 Трећа измена конкурсне документације (20.09.2016.)

0152 Додатне информације или појашњења (20.09.2016.)

0152 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.09.2016.)

0152 Додатне информације или појашњења бр.5. (22.09.2016.)

0152 Додатне информације или појашњења бр.2. (29.09.2016.)

0152 Одлука о обустави поступка (02.11.2016.)

0152 Одлука о додели уговора (02.11.2016.)

0152 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (14.11.2016.)

0152 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (13.12.2016.)

0152 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (15.12.2016.)

0152 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (15.12.2016.)

0152 Одлука о измени уговора о јавној набавци (07.03.2017.)

Шине 085/15-301/3 реб Шине 085/15-301/3 реб

Filesize: 5.99 MB

085 Конкурсна документација (25.09.2015.)

085 Позив за подношење понуда (25.09.2015.)

085 Додатне информације или појашњења (13.10.2015.)

085 Додатне информације или појашњења (13.10.2015.)

085 Додатне информације или појашњења (13.10.2015.)

085 Прва измена конкурсне документације (13.10.2015.)

085 Друга измена конкурсне документације (13.10.2015.)

085 Додатне информације или појашњења (23.10.2015.)

085 Обавештење о обустави ПАртија 2 (12.01.2016.)

085 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (01.02.2016.)

Шине Шине

Filesize: 264.46 kB

Претходно обавештење (25.03.2014)

Шина Р65 407/13-301 Шина Р65 407/13-301

Filesize: 3.52 MB

407 Конкурсна документација

407 Позив за подношење понуда

407 Измене и допуне конкурсне документације (06.03.2014)

407 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.03.2014)

407 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.03.2014)

407 Обавештење о закљученом уговору (06.06.2014)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 155