JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Одлука о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима путем јавног оглашавања Одлука о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима путем јавног оглашавања

Filesize: 762.55 kB

Одлука о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима,
путем јавног оглашавања у периоду 01.03. - 31.12.2013.год. са припадајућим табелама.

 

Побољшање система вентилације и локалног одсисавања у заваривачком одељењу 4000/1085/2017  Побољшање система вентилације и локалног одсисавања у заваривачком одељењу 4000/1085/2017

Filesize: 4.33 MB

1085 Конкурсна документација (09.10.2017.)

1085 Позив за подношење понуде (09.10.2017.)

1085 Прва измена конкурсне документације (30.10.2017.)

1085 Додатне информације или појашњења (30.10.2017.)

1085 Одлука о додели уговора партија 1 и 2 (04.12.2017.)

1085 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (26.01.2018.)

1085 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (26.01.2018.)

Акт о процени ризика-измене и допуне У-1075/14МВ-П Акт о процени ризика-измене и допуне У-1075/14МВ-П

Filesize: 2.44 MB

У-1075 Конкурсна документација

У-1075 Позив за подношење понуда

У-1075 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.09.2014)

У-1075 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.09.2014)

У-1075 Измене и допуне конкурсне документације (23.09.2014)

У-1075 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (13.11.2014)

Резервни делови за возила MАЗ 314/13-308 Резервни делови за возила MАЗ 314/13-308

Filesize: 1.54 MB

314 Конкурсна документација

314 Позив за подношење понуда

314 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.11.2013)

314 Обавештење о закљученом уговору (09.12.2013)

314 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.09.2014)

314 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.10.2014)

Продаја сушеног и сировог угља путем јавног оглашавања у периоду 01.07. - 31.12.2013.год. Продаја сушеног и сировог угља путем јавног оглашавања у периоду 01.07. - 31.12.2013.год.

Filesize: 837.72 kB

Поштовани,
дана 25.01.2013.год. директор РБ "Колубара" д.о.о. је донео Одлуку о продаји сушеног и сировог угља путем јавног оглашавања у периоду 01.03.2013. - 31.12.2013.год., бр. 2-01-619.
Оглас о продаји угља на овај начин је изашао 29.01.2013.год. у дневним листовима "Политика", "Вечерње новости" и "Данас".
Заинтересовани купци, поред могућности да лично преузму конкурсну документацију, имају могућност преузимања исте и електронским путем са нашег сајта.
конкурсна документација садржи текст огласа, упутство за достављање пријава и образац пријаве за куповину угља по јавном огласу.

Дерик кран носивости 60/12,5 t 446/13-401 Дерик кран носивости 60/12,5 t 446/13-401

Filesize: 4.17 MB

446 Конкурсна документација

446 Позив за пондошење понуда

446 Цртеж број DK 003.00.00 дерик кран 60-12.5t

446 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.03.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.03.2014)

446 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.03.2014)

446 Измене и допуне конкурсне документације (25.03.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.03.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.04.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.04.2014)

446 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (23.05.2014)

446 Обавештење о закљученом уговору (19.08.2014)

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе

Filesize: 370.45 kB

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе

за период 01.03. - 31.12.2013.год.

Челични лим 307/13-601 Челични лим 307/13-601

Filesize: 12.08 MB

307 Конкурсна документација

307 Позив за подношење понуда

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.10.2013)

307 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (11.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (16.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.10.2013)

307 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (22.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (23.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (25.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.10.2013)

307 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.12.2013)

307 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.01.2014) Партија 1

307 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.01.2014) Партија 2

Мерно регулациони уређаји 341/13-509 Мерно регулациони уређаји 341/13-509

Filesize: 11.02 MB

341 Конкурсна документација

341 Позив за подношење понуда

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (15.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014) Одговор 1

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014) Одговор 2

341 Измене и допуне конкурсне документације (15.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.02.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.02.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2014)

341 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2014) Партија 1

341 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2014) Партија 2

341 Обавештење о закљученом уговору (23.04.2014) Партија 3

341 Обавештење о закљученом уговору (23.04.2014) Партија 4

341 Обавештење о закљученом уговору (23.04.2014) Партија 5

Погонски редуктори за трачне транспортере B=2000mm снаге P=1MW са припадајућом опремом 270/13-305 Погонски редуктори за трачне транспортере B=2000mm снаге P=1MW са припадајућом опремом 270/13-305

Filesize: 11.22 MB

270 Конкурсна документација

270 Позив за подношење понуда

270 Одговори по захтевима заинтересованих лица (26.09.2013)

270 Измене и допуне конкурсне документације (09.10.2013)

270 Измене и допуне конкурсне документације (16.10.2013)

270 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.10.2013)

270 Одговори по захтевима заинтересованих лица (21.10.2013)

270 Измене и допуне конкурсне документације (22.10.2013)

270 Одговори по захтевима заинтересованих лица (22.10.2013)

270 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.10.2013)

270 Одговори по захтевима заинтересованих лица (25.10.2013)

270 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.10.2013)

270 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (16.12.2013)

270 Обавештење о поднетом захтеву о заштити права (03.02.2014)

270 Обавештење о поднетом захтеву о заштити права (03.02.2014) Захтев

270 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (13.08.2014)

270 Измене и допуне конкурсне документације (25.09.2014)

Релејно склопна техника 574/13-505-реб Релејно склопна техника 574/13-505-реб

Filesize: 14.79 MB

574 Конкурсна документација

574 Позив за подношење понуда

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.03.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.04.2014) Одговор 1

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.04.2014) Одговор 2

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.04.2014) Одговор 3

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.04.2014) Одговор 1

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.04.2014) Одговор 2

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.04.2014) Одговор 1

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.04.2014) Одговор 2

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.04.2014)

574 Измене и допуне конкурсне документације (10.04.2014)

547 Siemens VL250 - 1

547 Siemens WL II 1600 - GB 14048,2 - 1

547 Siemens WL II 1600 - GB 14048,2 - 2

547 Siemens WL II 1600 - GB 14048,2 - 3

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

574 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014) Одговор 7

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014) Одговор 8

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014) Одговор 9

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014) Одговор 10

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.04.2014) Одговор

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.04.2014) Одговор 2

574 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

574 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014) Одговор

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014) Одговор 2

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.04.2014)

574 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

574 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.05.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.05.2014) Одговор 2

574 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.05.2014)

574 Измене и допуне конкурсне документације (06.05.2014)

574 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.05.2014)

Лична заштитна опрема 329/13-608 Лична заштитна опрема 329/13-608

Filesize: 12.12 MB

329 Конкурсна документацијаж

329 Позив за подношење понуда

329 Одговор по захтевима заинтересованог лица (26.09.2013)

329 Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2013)

329 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (01.10.2013)

329 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

329 Одговор по захтевима заинтересованог лица (04.10.2013)

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 1

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 2

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 6

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 7

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 8

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 11

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 12

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 13

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 14

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 19

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 20

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 21

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 22

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 23

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 24

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 25

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 26

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 27

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 28

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 33

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 34

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 38

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 39

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 3

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 4

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 16

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 17

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 18

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 29

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 31

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 32

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 35

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 36

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 37

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 40

Електро-опрема за замену система управљања на роторним багерима SchRs630 Електро-опрема за замену система управљања на роторним багерима SchRs630

Filesize: 14.02 MB

417 Конкурсна документација

417 Позив за подношење понуда

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 1

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 2

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 3

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 4

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 5

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.01.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014) Одговор 10

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014) Одговор 11

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014) Одговор 12

417 Измене и допуне конкурсне документације (22.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014) Одговор 15

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014) Одговор 16

417 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

417 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (02.04.2014)

 

/*Пун назив за јавне набавке:

Електро-опрема за замену система управљања на роторним багерима SchRs630 (погонски бројеви Г1 И Г4) на погону „Тамнава Западно поље“ 417/13-509

Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа У-1122/13МВ-3ОГ Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа У-1122/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.74 MB

У-1122 Конкурсна документација

У-1122 Позив за подношење понуда

У-1122 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2013) Партија 1

У-1122 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2013) Партија 3

У-1122 Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Хидраулика, пнеуматика и заптиваке 363/13-407 Хидраулика, пнеуматика и заптиваке 363/13-407

Filesize: 10.78 MB

363 Конкурсна документација

363 Позив за подношење понуда

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013)

363 Измена и допуне конкурсне документације (20.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

363 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.12.2013)

363 Измена и допуне конкурсне документације (06.12.2013)

363 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.12.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.12.2013)

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 2

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 3

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 4

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 5

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 7

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 9

363 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014) Партија 1

363 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014) Партија 6

363 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014) Партија 8

Филтери 231/13-305 Филтери 231/13-305

Filesize: 4.23 MB

231 Конкурсна документација

231 Позив за подношење понуда

231 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.10.2013)

231 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (26.11.2013)

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 2

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 3

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 4

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 5

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 6

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 7

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 8

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 10

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 11

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 13

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 1

231 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013) Партија 12

Набавка финансијске услуге кредитног задужења Набавка финансијске услуге кредитног задужења

Filesize: 293.63 kB

66113000 - Услуге одобравања кредита

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда је мај - јун 2013. године.

Оквирни датум закључења Уговора је јул 2013.

Додатне информације могу се добити у Привредном друштву РБ „Колубара" д.о.о. Лазаревац, Сектор за финансијско књиговодствене послове, Лазаревац,

Oсоба за контакт Љиљана Милошевић, дипл. ек. телефон +381 11 785-5225

e-mail: ljiljana.milosevic@rbkolubara.rs радним даном од 09 до 14 часова.

Одржавање термотехничких инсталација У-1128/13МВ-1СА Одржавање термотехничких инсталација У-1128/13МВ-1СА

Filesize: 1.67 MB

У-1128 Конкурсна документација

У-1128 Позив за подношење понуда

У-1128 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013)

У-1128 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013) Партија 2

1. Претходно обавештење - Редуктор копања 1. Претходно обавештење - Редуктор копања

Filesize: 213.89 kB

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Редуктор копања (1 комад)

• за ревитализацију ведричара ERS 1000/20 - десни излаз
• тип редуктора 8.32.30
• погонска снага Р=425кW
• прен. однос i=100,35
• улазни број обртаја n1=1470 ob/min

43640000 Делови машина за ископе

Одливци (челични лив) 362/13-403 Одливци (челични лив) 362/13-403

Filesize: 11.82 MB

/*Први део

362 Конкурсна документација

362 Позив за подношење понуда

362 Измене и допуне конкурсне документације (23.01.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

362 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

362 Измене и допуне конкурсне документације (06.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.02.2014)

362 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.02.2014)

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 6

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 7

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 12

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 13

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 15

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 17

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 18

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 20

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 21

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 22

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 24

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 25

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 26

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 28

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 30

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 33

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 35

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 36

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 45

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 46

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 48

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 52

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 54

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 56

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 57

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 58

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 60

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 64

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 65

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 69

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 73

 

Челичне цеви 318/13-601 Челичне цеви 318/13-601

Filesize: 1.35 MB

318 Конкурсна документација

318 Позив за подношење понуда

318 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014) Партија 2

318 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014) Партија 3

Штампани материјал и сродни производи 473/13-612 Штампани материјал и сродни производи 473/13-612

Filesize: 4.08 MB

473 Конкурсна документација

473 Позив за подношење понуда

473 Одговор по захтеву заонтересованог лица (11.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

473 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.04.2014)

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 1

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 2

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 3

Финансијске услуге дугорочног кредита за потребе набавке помоћне механизације Финансијске услуге дугорочног кредита за потребе набавке помоћне механизације

Filesize: 13.2 MB

Референца за јавну набавку: Набавка финансијске услуге кредитног задужења

 

У-037 Конкурсна документација

У-037 Позив за подношење понуда

Кредит

У-037 Одговори по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

У-037 Одговори по захтеву заинтересованог лица (13.09.2013)

У-037 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.09.2013)

У-037 Измене и допуне конкурсне документације (13.09.2013)

У-037 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013) Партија 1

У-037 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013) Партија 2

 

/* Пун назив јавне набавке:

Финансијске услуге дугорочног кредита за потребе набавке помоћне механизације за производњу и рекултивацију У-037/13-3ОГ

Свичеви 281/13-503 Свичеви 281/13-503

Filesize: 13.71 MB

281-503 Конкурсна документација

281-503 Позив за подношење понуда

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица - 1

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношења понуда

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (27.08.2013)

281-503 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (27.08.2013)

281-503 Обавештење о продужење рока за подношење понуда (02.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.08.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (10.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (03.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (14.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.10.2013)

281-503 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.01.2014)

Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV

Filesize: 297.95 kB

Адаптација Трафо станице Зеоке III 35/6kV, 2x8 MVA у SF6 техници која обухвата:
- Испоруку опреме,
- Демонтажу постојеће опреме,
- Монтажу нове опреме,
- Грађевинске радове за прилагођавање новој опреми,
- Испитивање и пуштање у рад,
- Пројекат изведеног стања.

31174000 – Трансформатори за напајање
45317200 – Електроинсталатерски радови на трансформаторима

Мазива и остали деривати нафте Мазива и остали деривати нафте

Filesize: 389.75 kB

Мазива и остали деривати нафте

09211000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање

- Објављивање измене претходнох обавештења за набавку мазива и осталих деривата нафте

Поправка хидрауличних агрегата, пумпи хидраулике, зупчастих и клипно-аксијалних пумпи Поправка хидрауличних агрегата, пумпи хидраулике, зупчастих и клипно-аксијалних пумпи

Filesize: 2.26 MB

У-043 Конкурсна документација

У-043 Позив за подношење понуда

У-043 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.06.2014)

У-043 Измене и допуне конкурсне документације (30.06.2014)

У-043 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.06.2014)

У-043 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.07.2014)

У-043 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.07.2014)

У-043 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.07.2014) Одговор 2

У-043 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка хидрауличних агрегата, пумпи хидраулике, зупчастих и клипно-аксијалних пумпи, цилиндара и вентила на рударско-грађевинској механизацији и теретним возилима У-043/14-К

Услуга вештачења Услуга вештачења

Filesize: 220.56 kB

Услуга Вештачења

Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ

Filesize: 947.6 kB

У-1113 Конкурсна документација

У-1113 Обавештење о закљученом уговору (25.07.2013)

2. Претходно обавештење - Адаптација трафо станице "Сепарација" 2. Претходно обавештење - Адаптација трафо станице "Сепарација"

Filesize: 218.28 kB

Адаптација трафо станице „Сепарација“ 35/6 kV, 4x8 MVA у SF6 техници која обухвата:
• испоруку опреме
• демонтажу постојеће опреме
• монтажу нове опреме
• грађевинске радове за прилагођавање новој опреми
• испитивање и пуштање у рад
• пројекат изведеног стања

45232221- трансформаторска подстаница

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 208