JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/0782/2018 Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/0782/2018

Filesize: 2.57 MB

0782 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0782 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Изолациони материјал 4000/0304/2018 Изолациони материјал 4000/0304/2018

Filesize: 2.72 MB

0304 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0304 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Акумулатори 4000/0309/2018 Акумулатори 4000/0309/2018

Filesize: 2.28 MB

0309 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0309 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Набавка електро опреме и материјала за комплетирање клизног воза 4000/0375/2018 Набавка електро опреме и материјала за комплетирање клизног воза 4000/0375/2018

Filesize: 2.19 MB

0375 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0375 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Услуга замене механичких бројила 4000/0695/2019 Услуга замене механичких бројила 4000/0695/2019

Filesize: 2.38 MB

0695 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0695 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга замене механичких бројила са дигиталним на возилима за превоз течних нафтних деривата 4000/0695/2019

 Реатестација ЕX опреме 4000/0504/2019 Реатестација ЕX опреме 4000/0504/2019

Filesize: 2.52 MB

0504 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0504 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0449/2019 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0449/2019

Filesize: 2.67 MB

0449 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0449 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Промена намене возила - Промена намене возила у радионичка возила 6x6 4000/0486/2019 Промена намене возила - Промена намене возила у радионичка возила 6x6 4000/0486/2019

Filesize: 2.42 MB

0486 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0486 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Фотокопир апарати и тонери 4000/0325/2018 Фотокопир апарати и тонери 4000/0325/2018

Filesize: 1.89 MB

0325 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0325 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Ремење 4000/0335/2018 Ремење 4000/0335/2018

Filesize: 2.07 MB

0335 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0335 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 КОКС 4000/0264/2019 КОКС 4000/0264/2019

Filesize: 1.74 MB

0264 Конкурсна документација (25.03.2019.)

0264 Позив за подношење понуде (25.03.2019.)

 Хемијска чишћења 4000/0876/2018 Хемијска чишћења 4000/0876/2018

Filesize: 1.98 MB

0876 Конкурсна документација (25.03.2019.)

0876 Позив за подношење понуде (25.03.2019.)

 Заптивачи за АТК 4000/1249/2018 Заптивачи за АТК 4000/1249/2018

Filesize: 2.25 MB

1249 Конкурсна документација (25.03.2019.)

1249 Позив за подншење понуде (25.03.2019.)

 Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/0694/2018 Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/0694/2018

Filesize: 1.77 MB

0694 Конкурсна документација (25.03.2019.)

0694 Позив за подношење понуде (25.03.2019.)

 Анализа вода 4000/0804-2/2018 Анализа вода 4000/0804-2/2018

Filesize: 1.9 MB

0804-2 Конкурсна документација (22.03.2019.)

0804-2 Позив за подношење понуде (22.03.2019.)

 Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 четврти део Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 четврти део

Filesize: 10.42 MB

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 12 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 13 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 14 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 15 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 17 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 18 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 19 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 20 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 21 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 22 (15.03.2019.)

 Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 трећи део Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 трећи део

Filesize: 12.45 MB

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 4 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 5 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 6 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 7 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 8 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 9 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 10 (15.03.2019.)

 Јави позив за продају индустријског отпада путем достаљања затворених понуда E-04.04-138503-1-1 Јави позив за продају индустријског отпада путем достаљања затворених понуда E-04.04-138503-1-1

Filesize: 2.33 MB

Јави позив за продају индустријског отпада путем достаљања затворених понуда E-04.04-138503-1-1

 Стакло и остали изолациони материјал 4000/0247/2018 Стакло и остали изолациони материјал 4000/0247/2018

Filesize: 3.05 MB

0247 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0247 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

0247 Прва измена конкурсне документације (21.03.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (21.03.2019.)

 ПВЦ фолије, кесе, корпе, зогери и сунђери 4000/0120/2018 ПВЦ фолије, кесе, корпе, зогери и сунђери 4000/0120/2018

Filesize: 1.86 MB

0120 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0120 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

 Високонапонски прекидачи и растављачи 4000/0279/2018 Високонапонски прекидачи и растављачи 4000/0279/2018

Filesize: 5.08 MB

0279 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0279 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

0279 Прва измена конкурсне документације (19.03.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.03.2019.)

0279 Друга измена конкурсне документације (20.03.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.2. (20.03.2019.)

 „Консултантске услуге за увођење нове верзије стандарда ISO 45001:2018“ 4000/0007/2019 „Консултантске услуге за увођење нове верзије стандарда ISO 45001:2018“ 4000/0007/2019

Filesize: 2.34 MB

0007 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0007 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0729/2019 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0729/2019

Filesize: 2.22 MB

0729 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0729 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

 Електро делови за помоћну механизацију 4000/0511/2018 Електро делови за помоћну механизацију 4000/0511/2018

Filesize: 2.5 MB

0511 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0511 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

 Обојени метали и пасте за лемљење 4000/0246/2018 Обојени метали и пасте за лемљење 4000/0246/2018

Filesize: 1.82 MB

0246 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0246 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

 Интервенција по основу ванредних инспекцијских решења и непредвиђених потреба 4000/0704/2018 Интервенција по основу ванредних инспекцијских решења и непредвиђених потреба 4000/0704/2018

Filesize: 2.32 MB

0704 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0704 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Интервенција по основу ванредних инспекцијских решења и непредвиђених потреба - Припрема валидационог протокола за акредитацију-пестициди и „РАН“-ови 4000/0704/2018

 Техничке хемикалије 4000/0260-5/2018 Техничке хемикалије 4000/0260-5/2018

Filesize: 2.16 MB

0260-5 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0260-5 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

Текуће одржавање алатних машина 4000/0760/2018 Текуће одржавање алатних машина 4000/0760/2018

Filesize: 1.97 MB

0760 конкурсна документација (13.03.2019.)

0760 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Текуће одржавање алатних машина (брусилица за обимно брушење,стругова, глодалица и хоризонталних бушилица - глодалица) 4000/0760/2018

 БОЈЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА И БОЈЕЊЕ ВРАТА И ПРОЗОРА 4000/0203/2018 БОЈЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА И БОЈЕЊЕ ВРАТА И ПРОЗОРА 4000/0203/2018

Filesize: 2.24 MB

0203 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0203 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

БОЈЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА И БОЈЕЊЕ ВРАТА И ПРОЗОРА ЕМАЈЛ ЛАКОМ У СВА ТРИ ОБЈЕКТА ОДМАРАЛИШТА НА РАЈЦУ 4000/0203/2018

 Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0872/2018 Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0872/2018

Filesize: 5.32 MB

0872 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0872 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 204