JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/2018 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/2018

Filesize: 5.41 MB

0425 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0425 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0425 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 1 (19.07.2018.)

0425 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 4 (19.07.2018.)

0425 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (19.07.2018.)

0425 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (19.07.2018.)

Сервис и поправка алуминијумских и пвц врата и прозора 4000/0134/2017 Сервис и поправка алуминијумских и пвц врата и прозора 4000/0134/2017

Filesize: 3.34 MB

0134 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0134 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0755/2018 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0755/2018

Filesize: 2.59 MB

0755 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0755 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0755 Додатне информације или појашњења (13.06.2018.)

0755 Одлука о додели уговора отворени поступак (18.07.2018.)

Услуге штампања материјала и пластифицирања 4000/0791/2017 Услуге штампања материјала и пластифицирања 4000/0791/2017

Filesize: 3.59 MB

0791 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0791 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (13.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (18.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (03.07.2018.)

Поправка и сервисирање водомера 4000/0138/2018 Поправка и сервисирање водомера 4000/0138/2018

Filesize: 2.67 MB

0138 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0138 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0686/2018 Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0686/2018

Filesize: 4.48 MB

0686 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0686 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0686 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/2018  Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/2018

Filesize: 3.21 MB

0800 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0800 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0800 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке (11.07.2018.)

Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0495/2018   Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0495/2018

Filesize: 2.54 MB

0495 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0495 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0495 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.07.2018.)

Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588/2018 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588/2018

Filesize: 8.23 MB

0588 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0588 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0588 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (11.07.2018.)

0588 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (11.07.2018.)

0588 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (11.07.2018.)

 

Извођење монтерских радова на висини 4000/1078/2017 Извођење монтерских радова на висини 4000/1078/2017

Filesize: 2.14 MB

1078 Конкурсна документација (05.06.2018.)

1078 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Мазива и остали производи од нафте 4000/0232-1/2017 Мазива и остали производи од нафте 4000/0232-1/2017

Filesize: 4.65 MB

0232-1 Конкурсна документација (01.06.2018.)

0232-1 Позив за подношење понуде (01.06.2018.)

0232-1 Прва измена конкурсне документације (07.06.2018.)

0232-1 Додатне информације или појашњења (07.06.2018.)

0232-1 Трећа измена конкурсне документације (29.06.2018.)

0232-1 Друга измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0232-1 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

 

Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице  СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016 други део Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016 други део

Filesize: 2.85 MB

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 4 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 7 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 10 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 14 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 15 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 8 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 13 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 17 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 18 (06.06.2018.)

Сервис,испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735/2018 Сервис,испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735/2018

Filesize: 1.36 MB

0735 Одлука о додели уговора (24.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис,испитивање и израда техничке документације опреме под притиском(компресорске посуде,термотехничке инсталације и др.)-Еталонирање(баждарење) вентила сигурности,манометара и термометара на Површинским коповима 4000/0735/2018

0735 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2018.)

E-04.04-240677-3-2018 од 22.05.2018.године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА E-04.04-240677-3-2018 од 22.05.2018.године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Filesize: 986.2 kB

E-04.04-240677-3-2018 од 22.05.2018.године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 четврти део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 четврти део

Filesize: 15.67 MB

0893 Једанаеста измена конкурсне документације (18.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.11.(18.05.2018.)

0893 Дванаеста измена конкурсне документације (23.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.12. (23.05.2018.)

0893 Тринаеста измена конкурсне документације (28.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења  (28.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.14. (01.06.2018.)

0893 Четрнаеста измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.15. (01.06.2018.)

0893 Петнаеста измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.16. (04.06.2018.)

0893 Шеснаеста измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.17. (04.06.2018.)

0893 Седамнаеста измена конкурсне документације (11.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.18. (11.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.06.2018.)

0893 Осамнаеста измена конкурсне документације (13.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.19. (13.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2018.)

0893 Седаманеста измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.18. (27.06.2018.)

0893 Осамнаеста измена конкурсне документације (28.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.19. (28.06.2018.)

0893 Деветнаеста измена конкурсне документације (29.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.20 (29.06.2018.)

0893 Двадесета измена конкурсне документације (29.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (29.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.22 (29.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.21 (02.07.2018.)

Набавка опреме за вулканизацију гумених трака са челичним кордом ширине Б-2000 4000/0328/2018 Набавка опреме за вулканизацију гумених трака са челичним кордом ширине Б-2000 4000/0328/2018

Filesize: 5.48 MB

0328 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0328 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0328 Прва измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0328 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0328 Друга измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0328 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0328 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0328 Одлука о обустави отвореног поступка (19.07.2018.)

Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/1017/2018 Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/1017/2018

Filesize: 2.83 MB

1017 Конкурсна документација (18.05.2018.)

1017 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма „HITACHI“ 4000/0616/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „HITACHI“ 4000/0616/2018

Filesize: 4.38 MB

0616 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0616 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0616 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0616 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0616 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.07.2018.)

Comptia обука 4000/0057/2017 Comptia обука 4000/0057/2017

Filesize: 3.28 MB

0057 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0057 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0057 Одлука о додели уговора (03.07.2018.)

Услуга сервисирања и поправки телефонских центарала 4000/0917/2017  Услуга сервисирања и поправки телефонских центарала 4000/0917/2017

Filesize: 2.86 MB

0917 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0917 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

 

 

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735-1/2018 Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735-1/2018

Filesize: 13.88 MB

0736-1 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0736-1 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0736-1 Додатне информације или појашњења (07.06.2018.)

0736-1 Прва измена конкурсне документације (11.06.2018.)

0736-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (11.06.2018.)

 

Пун назив јавне набавке:

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском (компресорске  посуде, термотехничке инсталације и др. 4000/0735-1/2018

Набавка опреме за вулканизацију спојева гумених трака са челичним кордом ширине Б2 4000/0395/2018 Набавка опреме за вулканизацију спојева гумених трака са челичним кордом ширине Б2 4000/0395/2018

Filesize: 2.86 MB

0395 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0395 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0395 Одлука о обустави у отвореном поступку (19.07.2018.)

Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0626/2017 Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0626/2017

Filesize: 3.11 MB

0626 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0626 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма „Dynapac“ 4000/0614/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „Dynapac“ 4000/0614/2018

Filesize: 3.78 MB

0614 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0614 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0614 Одлука о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

0614 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.07.2018.)

Преносни четвороканални уређај за мерење и анализу вибрација и контролу стања лежаја 4000/0476/2018 Преносни четвороканални уређај за мерење и анализу вибрација и контролу стања лежаја 4000/0476/2018

Filesize: 5.1 MB

0476 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0476 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

Позив за подношење понуде:

Преносни четвороканални уређај за мерење и анализу вибрација и контролу стања лежаја MICROLOG SKF CMXA 80-F-K-SL и надоградња и одржавање постојећег софтвера SKF CMSW 7400-SC-SL 4000/0476/2018

Поправка и сервисирање аутодизалица - Поправка и сервисирање аутодизалице KAMAZ 25t 4000/0716/2018 Поправка и сервисирање аутодизалица - Поправка и сервисирање аутодизалице KAMAZ 25t 4000/0716/2018

Filesize: 3.67 MB

0716 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0716 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0716 Одлука о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

0716 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.07.2018.)

Пластифицирање корита отвореног пливачког базена 4000/0212/2018 Пластифицирање корита отвореног пливачког базена 4000/0212/2018

Filesize: 3.48 MB

0212 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0212 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0212 Одлука о додели уговора отворени поступак (18.07.2018.)

Изградња надстрешнице за резервне моторе поред електро радионице П.К. "Поља Б" 4000/0730/2017 Изградња надстрешнице за резервне моторе поред електро радионице П.К. "Поља Б" 4000/0730/2017

Filesize: 3.98 MB

0730 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0730 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0730 Одлука о обустави отвореног поступка (18.07.2018.)

Израда Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости 4000/0589/2017 Израда Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости 4000/0589/2017

Filesize: 7.06 MB

0589 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0589 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0589 Прва измена конкурсне документације (28.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости "Реконструкција електрофилтера 1 и 2 и погона за отпепељивaње" 4000/0589/2017

Сервисирање и поправка машина из производног програма „HIDROMEK“ 4000/0615/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „HIDROMEK“ 4000/0615/2018

Filesize: 5.31 MB

0615 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0615 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0615 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (03.07.2018.)

0615 Обавештење о закљученом уговору (16.07.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 186