JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Услуга сервиса фискалних каса 4000/0146/2018 Услуга сервиса фискалних каса 4000/0146/2018

Filesize: 1.76 MB

0146 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0146 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0551/2018 Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0551/2018

Filesize: 2.05 MB

0551 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0551 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама и сервис високо-напонских и ниско напонских прекидача 4000/0551/2018

 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0450/2019 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0450/2019

Filesize: 3.39 MB

0450 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0450 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и серевисирање теренских возила - Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма TOYOTA 4000/0450/2019

 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0444/2019 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0444/2019

Filesize: 2.75 MB

0444 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0444 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Резервни делови за теретна возила 4000/0407/2018 Резервни делови за теретна возила 4000/0407/2018

Filesize: 6.09 MB

0407 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0407 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0407 Прва измена конкурсне документације (11.04.2019.)

0407 Друга измена конкурсне документације (18.04.2019.)

0407 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.04.2019.)

 Уливање гуме у машинске елементе 4000/0679/2019 Уливање гуме у машинске елементе 4000/0679/2019

Filesize: 5.46 MB

0679 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0679 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Производи за декорацију пословног простора 4000/0114/2018 Производи за декорацију пословног простора 4000/0114/2018

Filesize: 1.68 MB

0114 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0114 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Електронска база прописа 4000/0011/2018 Електронска база прописа 4000/0011/2018

Filesize: 2.08 MB

0011 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0011 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0011 Додатне информације или појашњења бр.1. (27.03.2019.)

 Средства за чишћење и одмашћивање 4000/0264/2018 Средства за чишћење и одмашћивање 4000/0264/2018

Filesize: 4.94 MB

0264 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0264 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0264 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0264 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0264 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

0264 Додатне информације или појашњења (19.04.2019.)

 Реконструкција подстанице и грејне инсталације у хaли чeличних контрукција 4000/1278/2018 Реконструкција подстанице и грејне инсталације у хaли чeличних контрукција 4000/1278/2018

Filesize: 9.91 MB

1278 Конкурсна документација (26.03.2019.)

1278 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

1278 Прва измена конкурсне документације (02.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (08.04.2019.)

1278 Друга измена конкурсне документације (12.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (12.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (12.04.2019.)

 Тоалет папир и убруси 4000/0123/2018 Тоалет папир и убруси 4000/0123/2018

Filesize: 1.84 MB

0123 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0123 Позив за подношење понуда (26.03.2019.)

 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0592/2018 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0592/2018

Filesize: 2.29 MB

0592 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0592 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Материјал за кречење 4000/0117/2018 Материјал за кречење 4000/0117/2018

Filesize: 4.79 MB

0117 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0117 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0117 Прва измена конкурсне документације (04.04.2019.)

0117 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

 Услуга сервисирања високонапонских прекидача 4000/0557/2018 Услуга сервисирања високонапонских прекидача 4000/0557/2018

Filesize: 1.9 MB

0557 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0557 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Силиконски гитови и спрејеви 4000/0263/2018 Силиконски гитови и спрејеви 4000/0263/2018

Filesize: 6.06 MB

0263 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0263 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0263 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0263 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0263 Друга измена конкурсне документације (02.04.2019.)

0263 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

 Курс из области хидраулике 4000/0048/2018 Курс из области хидраулике 4000/0048/2018

Filesize: 2.1 MB

0048 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0048 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Осигурачи за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0283/2018 Осигурачи за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0283/2018

Filesize: 9.39 MB

0283 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0283 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.1. (01.04.2019.)

0283 Прва измена конкурсне документације (11.04.2019.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.2. (11.04.2019.)

 Електро агрегати и постројења 4000/0274/2018 Електро агрегати и постројења 4000/0274/2018

Filesize: 2.02 MB

0274 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0274 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Лепкови 4000/0262/2018 Лепкови 4000/0262/2018

Filesize: 4.92 MB

0262 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0262 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0262 Прва измена конкурсне документације (04.04.2019.)

0262 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

0262 Друга измена конкурсне докумнетације (09.04.2019.)

0262 Додатне информације или појашњења (09.04.2019.)

 Поправка и сервисирање механизације 4000/0441/2019 Поправка и сервисирање механизације 4000/0441/2019

Filesize: 3.48 MB

0441 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0441 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање механизације - Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LIEBHERR 4000/0441/2019

 Инсталациони материјал 4000/0282/2018 Инсталациони материјал 4000/0282/2018

Filesize: 13.51 MB

0282 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0282 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.1. (01.04.2019.)

0282 Прва измена конкурсне документације (12.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.2. (12.04.2019.)

0282 Друга измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.3. (19.04.2019.)

 Резервни делови машина - алата 4000/0435/2018 Резервни делови машина - алата 4000/0435/2018

Filesize: 2.54 MB

0435 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0435 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0435 Додатне информације или појашњења (18.04.2019.)

 Услуга машинске обраде 4000/0900/2018 Услуга машинске обраде 4000/0900/2018

Filesize: 2.46 MB

0900 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0900 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Сервисирање и тест валидације СНNS 4000/0788/2018 Сервисирање и тест валидације СНNS 4000/0788/2018

Filesize: 1.91 MB

0788 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0788 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Баждарење УТ уређаја 4000/0799/2018 Баждарење УТ уређаја 4000/0799/2018

Filesize: 1.69 MB

0799 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0799 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/0782/2018 Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/0782/2018

Filesize: 2.57 MB

0782 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0782 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Изолациони материјал 4000/0304/2018 Изолациони материјал 4000/0304/2018

Filesize: 10.02 MB

0304 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0304 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0304 Прва измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0304 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.04.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.04.2019.)

0304 Друга измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.2. (19.04.2019.)

 Акумулатори 4000/0309/2018 Акумулатори 4000/0309/2018

Filesize: 2.62 MB

0309 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0309 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0309 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.04.2019.)

 Набавка електро опреме и материјала за комплетирање клизног воза 4000/0375/2018 Набавка електро опреме и материјала за комплетирање клизног воза 4000/0375/2018

Filesize: 5.36 MB

0375 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0375 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.04.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.12.2019.)

0375 Прва измена конкурсне документације (16.04.2019.)

0375 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.04.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.3. (16.04.2019.)

 Услуга замене механичких бројила 4000/0695/2019 Услуга замене механичких бројила 4000/0695/2019

Filesize: 2.38 MB

0695 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0695 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга замене механичких бројила са дигиталним на возилима за превоз течних нафтних деривата 4000/0695/2019
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 208