JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Дрвени прагови и стубови 4000/0251/2018 Дрвени прагови и стубови 4000/0251/2018

Filesize: 3.57 MB

0251 Конкурсна документација (20.09.2018.)

0251 Позив за подношење понуде (20.09.2018.)

0251 Прва измена конкурсне документације (09.10.2018.)

0251 Додатне информације или појашњења (09.10.2018.)

E-04.04-458905-1-18 Јавни позив за продају конзумних јабука са продуженим трајањем E-04.04-458905-1-18 Јавни позив за продају конзумних јабука са продуженим трајањем

Filesize: 1.22 MB
E-04.04-458905-1-18 Јавни позив за продају конзумних јабука са продуженим трајањем (19.09.2018.)

 ТРАКТОРИ И ОПРЕМА ЗА ТРАКТОРЕ 4000/0397/2018 ТРАКТОРИ И ОПРЕМА ЗА ТРАКТОРЕ 4000/0397/2018

Filesize: 3.66 MB

0397 Конкурсна документација (18.09.2018.)

0397 Позив за подношење понуде (18.09.2018.)

0397 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (07.11.2018.)

0397 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (07.11.2018.)

 Обука за судове под притиском 4000/0044/1/2018 Обука за судове под притиском 4000/0044/1/2018

Filesize: 2.94 MB

0044-1 Конкурсна документација (18.09.2018.)

0044-1 Позив за подношење понуде (18.09.2018.)

0044-1 Обука о додели уговора у поступку јавне набавке (04.10.2018.)

 Сервисирање и периодичан преглед хлорних боца 4000/0143/2018 Сервисирање и периодичан преглед хлорних боца 4000/0143/2018

Filesize: 2.93 MB

0143 Конкурсна документација (18.09.2018.)

0143 Позив за подношење понуда (18.09.2018.)

0143 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (05.11.2018.)

РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017 други део РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017 други део

Filesize: 15.6 MB

0416-1 Друга измена конкурсне документације (18.09.2018.)

0416-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.09.2018.)

0416-1 Додатне информације или појашњења 10 (18.09.2018.)

0416-1 Додатне информације или појашњења 11 (18.09.2018.)

0416-1 Додатне информације или појашњења 12 (18.09.2018.)

 Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0419/2018 Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0419/2018

Filesize: 4.45 MB

0419 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0419 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0419 Додатне информације или појашњења (01.10.2018.)

0419 Прва измена конкурсне документације (05.10.2018.)

0419 Додатне информације или појашњења (05.10.2018.)

0419 Додатне информације или појашњења (08.10.2018.)

0419 Друга измена конкурсне документације (08.10.2018.)

 Уређај ( Бластер) за чишћење и одмашћивање сувим ледом 4000/0441/2018 Уређај ( Бластер) за чишћење и одмашћивање сувим ледом 4000/0441/2018

Filesize: 2.09 MB

0441 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0441 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Резервни делови за тракторе 4000/0406/2018 Резервни делови за тракторе 4000/0406/2018

Filesize: 4.04 MB

0406 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0406 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0406 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (05.11.2018.)

0406 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (05.11.2018.)

Израда хидролошке студије 4000/1240/2018 Израда хидролошке студије 4000/1240/2018

Filesize: 3.97 MB

1240 Конкурсна документација (17.09.2018.)

1240 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења, идејних пројеката са студијама оправданости, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење и студија о процени утицаја на животну средину за објекте регулације реке Пештан, II фаза, и контроле отицања поплавних вода – Израда техничке документације

1240 Одлука о обустави отвореног поступка (29.10.2018.)

1240 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.11.2018.)

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017

Filesize: 13.26 MB

0439 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0439 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0439 Прва измена конкурсне документације (24.09.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (24.09.2018.)

0439 Друга измена конкурсне документације (01.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (01.10.2018.)

0439 Трећа измена конкурсне документације (02.10.2018.)

0439 Четврта измена конкурсне документације (02.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (02.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (02.10.2018.)

0439 Пета измена конкурсне документације (08.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (08.10.2018.)

0439 Шеста измена конкурсне документације (15.10.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (15.10.2018.)

0439 Седма измена конкурсне документације (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (16.10.2018.)

 Сигналне трубе и сирене 4000/0285/2018 Сигналне трубе и сирене 4000/0285/2018

Filesize: 6.38 MB

0285 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0285 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0285 Прва измена конкурсне документације (08.10.2018.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.1.(08.10.2018.)

0285 Друга измена конкурсне документације (12.10.2018.)

0285 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.10.2018.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.2. (12.10.2018.)

 Одржавање, сервисирање и контрола рада биоротора 4000/0144/2018 Одржавање, сервисирање и контрола рада биоротора 4000/0144/2018

Filesize: 3.52 MB

0144 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0144 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0144 Одлука о додели уговора отворени поступак (07.11.2018.)

 Уређаји за топло прање 4000/0459/2018 Уређаји за топло прање 4000/0459/2018

Filesize: 2.71 MB

0459 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0459 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/2018 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/2018

Filesize: 8 MB

0355 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0355 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0355 Додатне информације или појашњења (21.09.2018.)

0355 Додатне информације или појашњења (09.10.2018.)

0355 Прва измена конкурсне документације (15.10.2018.)

0355 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.10.2018.)

0355 Додатне информације или појашњења (15.10.2018.)

0355 Друга измена конкурсне документације (19.10.2018.)

0355 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.10.2018.)

0355 Додатне информације или појашњења (19.10.2018.)

0355 Додатне информације или појашњења (24.10.2018.)

 Клеме и прибор за клеме 4000/0303/2018 Клеме и прибор за клеме 4000/0303/2018

Filesize: 12.43 MB

0303 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0303 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0303 Прва измена конкурсне документације (21.09.2018.)

0303 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.09.2018.)

0303 Друга измена конкурсне документације (27.09.2018.)

0303 Додатне информације или појашњења бр.2. (27.09.2018.)

0303 Трећа измена конкурсне документације (18.10.2018.)

0303 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.10.2018.)

0303 Додатне информације или појашњења бр.3. (18.10.2018.)

0303 Четврта измена конкурсне документације (23.10.2018.)

0303 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.10.2018.)

0303 Пета измена конкурсне документације (23.10.2018.)

0303 Додатне информације или појашњења бр.5. (23.10.2018.)

 Агрегат, хидроцилиндар и разделник за две хоризонталне пресе од 100т- 2 комплета 4000/0348/2018 Агрегат, хидроцилиндар и разделник за две хоризонталне пресе од 100т- 2 комплета 4000/0348/2018

Filesize: 2.94 MB

0348 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0348 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0348 Одлука о додели уговора отворени поступак (07.11.2018.)

 Мобилна машина за разбушивање отвора на терену до Ø 400 4000/0431/1/2018 Мобилна машина за разбушивање отвора на терену до Ø 400 4000/0431/1/2018

Filesize: 2.94 MB

0431-1 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0431-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0431-1 Одлука о додели уговора за отворени поступак (07.11.2018.)

 Набавка и уградња on line анализатора са пратећом опремом 4000/0492/2018 Набавка и уградња on line анализатора са пратећом опремом 4000/0492/2018

Filesize: 14.02 MB

0492 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0492 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0492 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.10.2018.)

0492 Додатне информације или појашњења (15.10.2018.)

0492 Додатне информације или појашњења (15.10.2018.)

0492 Прва измена конкурсне документације (18.10.2018.)

0492 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.10.2018.)

0492 Додатне информације или појашњења (22.10.2018.)

0492 Додатне информације или појашњења (22.10.2018.)

 Мерачи протока, СКФ алати за одржавање 4000/0438/2017 Мерачи протока, СКФ алати за одржавање 4000/0438/2017

Filesize: 4.12 MB

0438 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0438 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0438 Прва измена конкурсне документације (24.09.2018.)

0438 Додатне информације или појашњења (24.09.2018.)

 НАБАВКА ХИДРАУЛИЧНЕ И ДРУГЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 4000/0349/2018 НАБАВКА ХИДРАУЛИЧНЕ И ДРУГЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 4000/0349/2018

Filesize: 3.01 MB

0349 Конкурсна докуменација (17.09.2018.)

0349 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0349 Одлука о доели уговора за отворени поступак (07.11.2018.)

 Чишћење филтер таложника отпадних вода 4000/0529/2018 Чишћење филтер таложника отпадних вода 4000/0529/2018

Filesize: 2.24 MB

0529 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0529 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Радови поправке и одржавања озида котлова Топлане 4000/0935/2018 Радови поправке и одржавања озида котлова Топлане 4000/0935/2018

Filesize: 3.27 MB

0935 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0935 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0935 Прва измена конкурсне документације (27.09.2018.)

0935 Додатне информације или појашњења (27.09.2018.)

 Издавање атеста за цистерне за воду 4000/0805/2018 Издавање атеста за цистерне за воду 4000/0805/2018

Filesize: 2.88 MB

0805 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0805 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0805 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.10.2018.)

 Мерачи протока и SKF алати за одржавање 4000/0443/2017 Мерачи протока и SKF алати за одржавање 4000/0443/2017

Filesize: 4.06 MB

0443 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0443 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0443 Прва измена конкурсне документација (12.10.2018.)

0443 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (12.10.2018.)

0443 Додатне информације или појашњења (12.10.2018.)

 Техничка контрола пројекта за израду шумских путева и добијање дозволе 4000/0817/2018 Техничка контрола пројекта за израду шумских путева и добијање дозволе 4000/0817/2018

Filesize: 3.12 MB

0817 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0817 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за израду шумских путева и добијање дозволе, (Миросаљачка кипа) (Поље Д) БР 4000/0817/2018

0817 Додатне информације или појашњења (15.10.2018.)

0817 Одлука о обустави отвореног поступка (05.11.2018.)

 Огрaђивање и уређење терена и прилаза бунарима 4000/1108/2017 Огрaђивање и уређење терена и прилаза бунарима 4000/1108/2017

Filesize: 2.41 MB

1108 Конкурсна документација (17.09.2018.)

1108 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Огрaђивање и уређење терена и прилаза бунарима на изворишту водоводног система „Сува Сепарација“ 4000/1108/2017

 Поправке кровова у ОЦ Колубара Метал 4000/0742/2017 Поправке кровова у ОЦ Колубара Метал 4000/0742/2017

Filesize: 4.63 MB

0742 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0742 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Поправка елемената машина за обраду и наваривање метала WS 1+, WS 2 4000/0750/2018 Поправка елемената машина за обраду и наваривање метала WS 1+, WS 2 4000/0750/2018

Filesize: 3.06 MB

0750 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0750 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0750 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (29.10.2018.)

 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0696/1/2018 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0696/1/2018

Filesize: 3.24 MB

0696-1 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0696-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0696-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (29.10.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 193