JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Металне копче и брзовезне спојке 4000/0330/2018 Металне копче и брзовезне спојке 4000/0330/2018

Filesize: 6.01 MB

0330 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0330 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

0330 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0330 Додатне нформације или појашњења (27.08.2018.)

0330 Друга измена конкурсне документације (29.08.2018.)

0330 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.08.2018.)

0330 Додатне информације или појашњења (29.08.2018.)

0330 Додатне информације или појашњења (30.08.2018.)

 Преса за савијање профила 4000/0436/2018 Преса за савијање профила 4000/0436/2018

Filesize: 2.14 MB

0436 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0436 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

 РЕЗНИ АЛАТ ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА РБ КОЛУБАРА 4000/0461-1/2018 РЕЗНИ АЛАТ ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА РБ КОЛУБАРА 4000/0461-1/2018

Filesize: 5.99 MB

0461-1 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0461-1 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

0461-1 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0461-1 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

 Опрема лакирнице I фаза 4000/0406/2017 Опрема лакирнице I фаза 4000/0406/2017

Filesize: 2.71 MB

0406 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0406 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

0406 Одлука о додели уговора отворени поступак (17.09.2018.)

 Електрични ручни алат и резервни делови 4000/0427/2017 Електрични ручни алат и резервни делови 4000/0427/2017

Filesize: 2.95 MB

0427 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0427 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

0427 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0427 Друга измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0427 Трећа измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0427 Четврта измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (31.08.2018.)

0427 Пета измена конкурсне документације (31.08.2018.)

0427 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (31.08.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (06.09.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (06.09.2018.)

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја 4000/0742/2018 Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја 4000/0742/2018

Filesize: 3.48 MB

0742 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0742 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја на бензинским пумпама и мерних група на аутоцистернама за гориво 4000/0742/2018

0742 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (13.09.2018.)

0742 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (13.09.2018.)

0742 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (13.09.2018.)

Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 други део Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 други део

Filesize: 14.22 MB

0886 Пета измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0886 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Шеста измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Седма измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0886 Осма измена конкурсне документације (03.08.2018.)

0886 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0886 Девета измена конкурсне документације (03.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

 Индустријски интерфони 4000/0324/2018 Индустријски интерфони 4000/0324/2018

Filesize: 3.29 MB

0324 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0324 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

0324 Одлука о додели уговора отворени поступак (17.09.2018.)

 Реализација пројекта искоришћења обновљивих извора енергије на простору Огранка РБ "Колубара", ТЗП Реализација пројекта искоришћења обновљивих извора енергије на простору Огранка РБ "Колубара", ТЗП

Filesize: 2.49 MB

1022 Конкурсна документација (30.07.2018.)

1022 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

 Ретрофит стругова МОК за обраду крајева цеви ком 3 (Вишевретени ЦНЦ струг) 4000/0768/2018 Ретрофит стругова МОК за обраду крајева цеви ком 3 (Вишевретени ЦНЦ струг) 4000/0768/2018

Filesize: 3.22 MB

0768 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0768 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

0768 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

 Силиконисање крова 4000/0210/2018 Силиконисање крова 4000/0210/2018

Filesize: 4.11 MB

0210 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0210 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

0210 Прва измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0210 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

 Израда Пројеката за постављање огледа на земљишту које је технички рекултивисано 4000/0624/2018 Израда Пројеката за постављање огледа на земљишту које је технички рекултивисано 4000/0624/2018

Filesize: 3.24 MB

0624 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0624 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Пројеката за постављање огледа на земљишту које је технички рекултивисано за садњу различитих култура уз употребу минералних, органских и микробиолошких ђубрива, у циљу ефикасније биолошке рекултивације, ТИП БР 4000/0624/2018

0624 Одлука о обустави отвореног поступка (10.09.2018.)

0624 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (17.09.2018.)

 Одржавање АМС и припадајуће опреме за пренос података радио везом (Поље Д) 4000/0703/2018 Одржавање АМС и припадајуће опреме за пренос података радио везом (Поље Д) 4000/0703/2018

Filesize: 2.77 MB

0703 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0703 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона) 4000/0741/2 Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона) 4000/0741/2

Filesize: 3.43 MB

0741-2 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0741-2 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачки радови, термичка обрада, термоизолација, пескирање, сачмарење и АКЗ, израда технологија за санацију, контрола процеса санације, испитивања материјала и израда елабората 4000/0741/2

Ангажовање пројектантског и стручног надзора на реализацији пројеката за Дробилану 4000/0922/2018 Ангажовање пројектантског и стручног надзора на реализацији пројеката за Дробилану 4000/0922/2018

Filesize: 1.33 MB

0922 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0922 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

Услуга сервисирања фотокопир апарата 4000/0792/2017 Услуга сервисирања фотокопир апарата 4000/0792/2017

Filesize: 1.76 MB

0792 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0792 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0792 Додатне информације или појашњења (14.08.2018.)

Узорковање линије 100; Набавка и испорука и монтажа опреме за узорковање 4000/0842/2017 Узорковање линије 100; Набавка и испорука и монтажа опреме за узорковање 4000/0842/2017

Filesize: 1.38 MB

0842 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0842 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

Сервисирање електронских уређаја на водоводу 4000/0892/2018 Сервисирање електронских уређаја на водоводу 4000/0892/2018

Filesize: 1.97 MB

0892 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0892 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0892 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.08.2018.)

Сервис гејзира 4000/0156/2018 Сервис гејзира 4000/0156/2018

Filesize: 1.25 MB

0156 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0156 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

Репарација филтера 4000/0883/2018 Репарација филтера 4000/0883/2018

Filesize: 1.99 MB

0883 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0883 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0883 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (13.09.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма „Dynapac“ 4000/0614/1/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „Dynapac“ 4000/0614/1/2018

Filesize: 1.44 MB

0614/1 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0614/1 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0614/1 Одлука о додели уговора (31.08.2018.)

Замена дотрајале опреме у 0,4kV постројењу (модуларно-конектованих касета) ТС 6/0,4kV 4000/0553/2018 Замена дотрајале опреме у 0,4kV постројењу (модуларно-конектованих касета) ТС 6/0,4kV 4000/0553/2018

Filesize: 4.17 MB

0553 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0553 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Замена дотрајале опреме у 0,4kV постројењу (модуларно-конектованих касета) ТС 6/0,4kV Мокра сепарација 4000/0553/2018

0553 Прва измена конкурсне документације (06.08.2018.)

0553 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

Поправка и сервисирање мењача 4000/0770/2018 Поправка и сервисирање мењача 4000/0770/2018

Filesize: 4.53 MB

0770 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0770 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0770 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0770 Додатне информације или појашњења (15.08.2018.)

0770 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0770 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.08.2018.)

0770 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

E-04.04-350072-2-18 Javni poziv za prodaju KUKURUZ, SUNCOKRET, JABUKE E-04.04-350072-2-18 Javni poziv za prodaju KUKURUZ, SUNCOKRET, JABUKE

Filesize: 1.47 MB

E-04.04-350072-2-18 Javni poziv za prodaju KUKURUZ, SUNCOKRET, JABUKE

Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LIEBHERR 4000/0608/2018 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LIEBHERR 4000/0608/2018

Filesize: 2.16 MB

0608 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0608 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0608 Одлука о додели уовора у отвореном поступку (31.08.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма „DIECI“ 4000/0617/1/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „DIECI“ 4000/0617/1/2018

Filesize: 1.47 MB

0617/1 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0617/1 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0617/1 Одлука о додели уговора (31.08.2018.)

Поправка и сервисирање коморних електро пећи као и пећи за термичку обраду 4000/0762/2018 Поправка и сервисирање коморних електро пећи као и пећи за термичку обраду 4000/0762/2018

Filesize: 1.29 MB

0762 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0762 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

Анализа састава употребних објеката РБ "Колубара" на садржај азбеста, ТИП 4000/0706/2018 Анализа састава употребних објеката РБ "Колубара" на садржај азбеста, ТИП 4000/0706/2018

Filesize: 1.28 MB

0706 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0706 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

Еталонирање сензора у оквиру мобилног постројења за мерење квалитета ваздуха (Поље Д) 4000/0803/2018 Еталонирање сензора у оквиру мобилног постројења за мерење квалитета ваздуха (Поље Д) 4000/0803/2018

Filesize: 1.29 MB

0803 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0803 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачки радови... 4000/0741/2 Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачки радови... 4000/0741/2

Filesize: 14.57 MB

0741/2 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0741/2 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0741/2 Цртежи (24.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачки радови, термичка обрада, термоизолација, пескирање, сачмарење и АКЗ, израда технологија за санацију, контрола процеса санације, испитивања материјала и израда елабората 4000/0741/2

0741/2 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0741/2 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 190