JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Услуга еталонирања мерних инсрумената-Термовизијске камере 4000/0795/1/2018 Услуга еталонирања мерних инсрумената-Термовизијске камере 4000/0795/1/2018

Filesize: 1.41 MB

0795-1 Одлука о додели уговора (10.12.2018.)

0795-1 Обавештење о закљученом уговору (14.01.2019.)

 Уградња церада на возилима 4000/0596/2018 Уградња церада на возилима 4000/0596/2018

Filesize: 3.84 MB

0596 Конкурсна документација (07.12.2018.)

0596 Позив за подношење понуде (07.12.2018.)

0596 Одлука о додели уговора (07.12.2018.)

0596 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2018.)

 Техничке хемикалије-хлороводонична киселина 4000/0260-2/2018 Техничке хемикалије-хлороводонична киселина 4000/0260-2/2018

Filesize: 2.1 MB

0260-2 Конкурсна документација (29.11.2018.)

0260-2 Позив за подношење понуде (29.11.2018.)

Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења 4000/1240-1/2018 Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења 4000/1240-1/2018

Filesize: 1.12 MB

1240-1 Одлука о додели уговора (28.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда хидролошке студије, студије система, идејних решења, идејних пројеката са студијама оправданости, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење и студија о процени утицаја на животну средину за објекте регулације реке Пештан, II фаза, и контроле отицања поплавних вода – Израда техничке документације.

1240-1 Обавештење о закљученом уговору (28.12.2018.)

Израда Пројеката за постављање огледа на земљишту које је технички рекултивисано 4000/0624/1/2018 Израда Пројеката за постављање огледа на земљишту које је технички рекултивисано 4000/0624/1/2018

Filesize: 2.83 MB

0624-1 Конкурсна документација (28.11.2018.)

0624-1 Позив за подношење понуде (28.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Пројеката за постављање огледа на земљишту које је технички рекултивисано за садњу различитих култура уз употребу минералних, органских и микробиолошких ђубрива, у циљу ефикасније биолошке рекултивације, ТИП БР 4000/0624/1/2018

0624-1 Одлука о додели уговора (08.01.2019.)

 Набавка опреме за мониторинг животне средине 4000/0357/2018 Набавка опреме за мониторинг животне средине 4000/0357/2018

Filesize: 2.09 MB

0357 Конкурсна документација (27.11.2018.)

0357 Позив за подношење понуде (27.11.2018.)

 Семеринзи 4000/0339/2018 Семеринзи 4000/0339/2018

Filesize: 9.17 MB

0339 Конкурсна документација (27.11.2018.)

0339 Позив за подношење понуде (27.11.2018.)

0339 Прва измена конкурсне документације (10.12.2018.)

0339 Додатне информације или појашњења (10.12.2018.)

0339 Друга измена конкурсне документације (12.12.2018.)

0339 Додатне информације или појашњења (12.12.2018.)

0339 Трећа измена конкурсне документације (21.12.2018.)

0339 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (21.12.2018.)

0339 Додатне информације или појашњења (21.12.2018.)

0339 Четврта измена конјурсне документације (25.12.2018.)

0339 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (25.12.2018.)

0339 Додатне информације или појашњења (25.12.2018.)

"Набавка додатних анализатора за мобилну лабораторију 4000/0359/2018 "Набавка додатних анализатора за мобилну лабораторију 4000/0359/2018

Filesize: 2.46 MB

0359 Конкурсна документација (27.11.2018.)

0359 Позив за подношење понуде (27.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

"Набавка додатних анализатора за мобилну лабораторију за мерење квалитета ваздуха, ПК Б/ Ц“ 4000/0359/2018

 Пословна галантерија за потребе Огранака РБ Колубара 4000/0127/2018 Пословна галантерија за потребе Огранака РБ Колубара 4000/0127/2018

Filesize: 2.02 MB

0127 Конкурсна документација (27.11.2018.)

0127 Позив за подношење понуде (27.11.2018.)

 Пројектне мапе и фасцикле 4000/0109/2018 Пројектне мапе и фасцикле 4000/0109/2018

Filesize: 2.42 MB

0109 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0109 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа 4000/0881/2018 Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа 4000/0881/2018

Filesize: 3.01 MB

0881 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0881 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа, монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица 4000/0881/2018

0881 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.01.2019.)

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-4/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-4/2018

Filesize: 4.53 MB

0826-4 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0826-4 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу измештања ДВ 35кV „Лазаревац 1 – ТЕ Колубара А“ 4000/0826-4/2018

 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали 4000/0250-1/2018 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали 4000/0250-1/2018

Filesize: 4.06 MB

0250-1 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0250-1 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

0250-1 Додатне информације или појашњења (25.12.2018.)

0250-1 Прва измена конкурсне документације (25.12.2018.)

0250-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (25.12.2018.)

 Визит карте,печати и штамбиљи 4000/0128/2018 Визит карте,печати и штамбиљи 4000/0128/2018

Filesize: 2.65 MB

0128 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0128 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

0128 Одлука о додели уговора (18.01.2019.)

 Техничке хемикалије 4000/0260-1/2018 Техничке хемикалије 4000/0260-1/2018

Filesize: 10.61 MB

0260-1 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0260-1 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

0260-1 Додатне информације или појашњења (30.11.2018.)

0260-1 Прва измена конкурсне документације (18.12.2018.)

0260-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (18.12.2018.)

0260-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (08.01.2019.)

0260-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (08.01.2019.)

0260-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (08.01.2019.)

0260-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (08.01.2019.)

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-3/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-3/2018

Filesize: 3.96 MB

0826-3 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0826-3 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу каблирања дистрибутивног далековода 6kV „Вреоци – Медошевац“ 4000/0826-3/2018

0826-3 Одлука о обустави поступка (21.12.2018.)

0826-3 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (04.01.2019.)

 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0836/1/2018 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0836/1/2018

Filesize: 2.79 MB

0836-1 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0836-1 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-2/2018 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-2/2018

Filesize: 9.24 MB

0532-2 Конкурсна документација (26.11.2018.)

0532-2 Позив за подношење понуде (26.11.2018.)

0532-2 Прва измена конкурсне документације (25.12.2018.)

0532-2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (25.12.2018.)

0532-2 Додатне информације или појашњења (25.12.2018.)

0532-2 Додатне информације или појашњења (03.01.2019.)

 Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 четврти део Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 четврти део

Filesize: 12.03 MB

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 1 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 2 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 3 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 5 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 8 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 9 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 10 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 12 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 16 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 17 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 19 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 20 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 21 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 23 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 25 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 27 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 29 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 30 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 32 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 35 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 37 (21.11.2018.)

0886 Одлука о додели уговора преговарачки поступак партија 38 (21.11.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 4 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 6 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 7 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 11 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 13 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 14 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 15 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 18 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 22 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 24 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 26 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 28 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 31 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 33 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 34 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 36 (12.12.2018.)

0886 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (12.12.2018.)

 Транспортне траке 4000/0365/2018 Транспортне траке 4000/0365/2018

Filesize: 9.89 MB

0365 Конкурсна документација (21.11.2018.)

0365 Позив за подношење понуде (21.11.2018.)Documents

0365 Позив за подношење понуде на енглеском (21.11.2018.)

0365 Прва измена конкурсне документације (27.11.2018.)

0365 Друга измена конкурсне документације (27.11.2018.)

0365 Додатне информације или појашњења (27.11.2018.)

0365 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0365 Четврта измена конкурсне документације (11.12.2018.)

0365 Додатне информације или појашњења (11.12.2018.)

0365 Додатне информације или појашњења (17.12.2018.)

0365 Додатне информације или појашњења (18.12.2018.)

0365 Додатне информације или појашњења (21.12.2018.)

0365 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (25.12.2018.)

 Производи од тврде пластике 4000/0268/2018 Производи од тврде пластике 4000/0268/2018

Filesize: 3.78 MB

0268 Конкурсна документација (20.11.2018.)

0268 Позив за подношење понуде (20.11.2018.)

0268 Прва измена конкурсне документације (06.12.2018.)

0268 Додатне информације или појашњења бр.1. (06.12.2018.)

0268 Одлука о додели уговора (18.01.2019.)

 Збрињавање опасног отпада 4000/0862/2018 Збрињавање опасног отпада 4000/0862/2018

Filesize: 2.47 MB

0862 Конкурсна документација (16.11.2018.)

0862 Позив за подношење понуде (16.11.2018.)

 Јогурт 4000/0104/2018 Јогурт 4000/0104/2018

Filesize: 4.19 MB

0104 Конкурсна документација (16.11.2018.)

0104 Позив за подношење понуде (16.11.2018.)

0104 Прва измена конкурсне документације (23.11.2018.)

0104 Додатне информације или појашњења (23.11.2018.)

 Набавка и уградња електро опреме за ревитализацију погона малог транспорта Г-9 4000/0369/2018 Набавка и уградња електро опреме за ревитализацију погона малог транспорта Г-9 4000/0369/2018

Filesize: 2.86 MB

0369 Конкурсна документација (15.11.2018.)

0369 Позив за подношење понуде (15.11.2018.)

0369 Цртеж 1 (15.11.2018.)

0369 Цртеж 2 (15.11.2018.)

 Услуге сталног представника на пословима испитивања материјала без разарања 4000/0692/2018 Услуге сталног представника на пословима испитивања материјала без разарања 4000/0692/2018

Filesize: 3.54 MB

0692 Конкурсна документација (15.11.2018.)

0692 Позив за подношење понуде (15.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге сталног представника на пословима испитивања материјала без разарања-Колубара Метал 4000/0692/2018

0692 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.12.2018.)

 Бушилица магнетна МАБ-825- ком.4 4000/0432/2018 Бушилица магнетна МАБ-825- ком.4 4000/0432/2018

Filesize: 2.08 MB

0432 Конкурсна документација (15.11.2018.)

0432 Позив за подношење понуде (15.11.2018.)

 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602/2018 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602/2018

Filesize: 4.7 MB

0602 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0602 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

0602 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (18.12.2018.)

0602 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (18.12.2018.)

0602 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (28.12.2018.)

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-1/2018 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-1/2018

Filesize: 3.1 MB

0828-1 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0828-1 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова на реконструкцији дела трасе далековода на катастарским парцелама у КО Зеоке и КО Барошевац класификационог броја 221411 (99%) и 221420(1%) категорије Г,у циљу добијања употребне дозволе 4000/0828-1/2018

0828-1 Додатне информације или појашњења (12.05.2018.)

Технички прегледи објеката-Технички преглед  изведених радова 4000/0828-2/2018 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/2018

Filesize: 3.61 MB

0828-2 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0828-2 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед  изведених радова на реконструкцији дела подземне ТК мреже,класификационог броја 222431 категорије Г ,у циљу добијања употребне дозволе  4000/0828-2/2018

0828-2 Одлука о обустави отвореног поступка (21.12.2018.)

0828-2 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (28.12.2018.)

 Ручна плазма 4000/0437/2018 Ручна плазма 4000/0437/2018

Filesize: 5 MB

0437 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0437 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

0437 Прва измена конкурсне документације (06.12.2018.)

0437 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (06.12.2018.)

0437 Додатне информације или појашњења (06.12.2018.)

0437 Друга измена конкурсне документације (13.12.2018.)

0437 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.12.2018.)

0437 Додатне информације или појашњења (13.12.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 197