JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016 Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016

Filesize: 5.35 MB

0123 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0123 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

0123 Додатне информације или појашњења (26.06.2017.)

0123 Додатне информације или појашњења (07.07.2017.)

0123 Прва измена конкурсне документације (10.07.2017.)

0123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.07.2017.)

0123 Додатне информације или појашњења (10.07.2017.)

Санација и реконструкција цркве у Барошевцу 4000/1106/2017 Санација и реконструкција цркве у Барошевцу 4000/1106/2017

Filesize: 2.87 MB

1106 Конкурсна документација (09.06.2017.)

1106 Позив за подношење понуде (09.06.2017.)

1106 Прва измена конкурсне документације (21.06.2017.)

1106 Додатне информације или појашњења (21.06.2017.)

1106 Одлука о обустави поступка (02.08.2017.)

Одржавање и поправка АУМА актуатора 4000/0953/2017 Одржавање и поправка АУМА актуатора 4000/0953/2017

Filesize: 943.69 kB

0953 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0953 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

Машински делови по каталошким бројевима први део 4000/0156/2016 Машински делови по каталошким бројевима први део 4000/0156/2016

Filesize: 7.56 MB

0156 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0156 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 1 (21.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 2 (21.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 3 (21.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 4 (21.06.2017.)

 

Електронске компоненте 4000/0287/2017 Електронске компоненте 4000/0287/2017

Filesize: 5.34 MB

0287 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0287 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

0287 Прва измена конкурсне документације (28.06.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.06.2017.)

0287 Друга измена конкурсне документације (03.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.2. (03.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.3. (06.07.2017.)

0287 Трећа измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (06.07.2017.)

0287 Четврта измена конкурсне документације (13.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.4. (13.07.2017.)

0287 Пета измена конкурсне документације (18.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.5. (18.07.2017.)

Набавка пролазно-померљиве ТС 6/35KV 4000/0282/2017 Набавка пролазно-померљиве ТС 6/35KV 4000/0282/2017

Filesize: 1.51 MB

0282 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0282 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.06.2017.)

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и квалитета земљишта 4000/1063/2017 Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и квалитета земљишта 4000/1063/2017

Filesize: 4.3 MB

1063 Конкурсна документација (07.06.2017.)

1063 Позив за подношење понуде (07.06.2017.)

1063 Додатне информације или појашњења (26.06.2017.)

1063 Прва измена конкурсне документације (27.06.2017.)

1063 Одлука о додели уговора (07.08.2017.)

Извештај о здравственом стању популације становника насеља у околини рударског басена «Колубара» 40 Извештај о здравственом стању популације становника насеља у околини рударског басена «Колубара» 40

Filesize: 1.15 MB

0592 Конкурсна документација (07.06.2017.)

0592 Позив за подношење понуде (07.06.2017.)

Систематско мерење квалитета ваздуха на подручју РБ “Колубара” 4000/0613/2017 Систематско мерење квалитета ваздуха на подручју РБ “Колубара” 4000/0613/2017

Filesize: 1.62 MB

0613 Конкурсна документација (07.06.2017.)

0613 Позив за подношење понуде (07.06.2017.)

0613 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

Услуге техничке контроле пројектне документације 4000/0676/2017 Услуге техничке контроле пројектне документације 4000/0676/2017

Filesize: 1.69 MB

0676 Конкурсна документација (06.06.2017.)

0676 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге техничке контроле пројектне документације за доградњу и реконструкцију Oсновне школе у насељу Црне Mеђе 1 4000/0676/2017

0676 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0935/201 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0935/201

Filesize: 1.68 MB

0935 Конкурсна документација (06.06.2017.)

0935 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

0935 Одлука о додели уговора (01.08.2017.)

Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0473/2017 Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0473/2017

Filesize: 1.82 MB

0473 Конкурсна документација (06.06.2017.)

0473 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

0473 Одлука о додели уговора (20.07.2017.)

Ангажовање стручног надзора на измештању и регулацији реке Колубаре, II фаза, са притоком Пештан 40 Ангажовање стручног надзора на измештању и регулацији реке Колубаре, II фаза, са притоком Пештан 40

Filesize: 2.77 MB

1051 Конкурсна документација (06.06.2017.)

1051 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

1051 Прва измена конкурсне документације (30.06.2017.)

1051 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.06.2017.)

1051 Одлука о додели уговора (31.07.2017.)

Лак и профилисана жица 4000/0269/2017 Лак и профилисана жица 4000/0269/2017

Filesize: 2.59 MB

0269 Конкурсна документација (05.06.2017.)

0269 Позив за подношење понуде (05.06.2017.)

0269 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.07.2017.)

0269 Одлука о додели уговора (20.07.2017.)

Тролни водови и Ал-Фе ужад 4000/0256/2017 Тролни водови и Ал-Фе ужад 4000/0256/2017

Filesize: 3.26 MB

0256 Конкурсна документација (05.06.2017.)

0256 Позив за подношење понуде (05.06.2017.)

0256 Одлука о додели уговора (20.07.2017.)

0256 Одлука о обустави отвореног поступка (20.07.2017.)

0256 Обавештење о обустави отвореног поступка (02.08.2017.)

Индустријски интерфони 4000/0291/2017 Индустријски интерфони 4000/0291/2017

Filesize: 1.95 MB

0291 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0291 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0291 Одлука о додели уговора (19.07.2017.)

0291 Обавештење о закљученом уговору (03.08.2017.)

Набавка електро опреме за трасе транспортера Б-2000 4000/0341/2017 Набавка електро опреме за трасе транспортера Б-2000 4000/0341/2017

Filesize: 5.78 MB

0341 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0341 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0341 Прва измена конкурсне документације (19.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.2. (20.06.2017.)

0341 Друга измена конкурсне документације (21.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.3. (21.06.2017.)

0341 Трећа измена конкурсне документације (30.06.2017.)

0341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.4. (30.06.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.5. (03.07.2017.)

0341 Додатне информације или појашњења бр.6. (10.07.2017.)

Опрема за ТК систем Колубаре 4000/0076/2017 Опрема за ТК систем Колубаре 4000/0076/2017

Filesize: 2.89 MB

0076 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0076 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0076 Прва измена конкурсне документације (21.06.2017.)

0076 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.07.2017.)

0076 Одлука о додели уговора (24.07.2017.)

Радне станице 4000/0905/2017 Радне станице 4000/0905/2017

Filesize: 1.93 MB

0905 Конкурсна документација (02.06.2017.)

0905 Позив за подношење понуде (02.06.2017.)

0905 Одлука о додели уговора (18.07.2017.)

Е.04.04-248297/31-17 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме Е.04.04-248297/31-17 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме

Filesize: 258.81 kB

Е.04.04-248297/31-17 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/32-17 Сервисирање И поправка VN мотора Е.04.04-248297/32-17 Сервисирање И поправка VN мотора

Filesize: 242.44 kB

Е.04.04-248297/32-17 Сервисирање И поправка VN мотора (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/33-17 Сервисирање електро хидрауличних откочника Е.04.04-248297/33-17 Сервисирање електро хидрауличних откочника

Filesize: 243.57 kB

Е.04.04-248297/33-17 Сервисирање електро хидрауличних откочника (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/34-17 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора Е.04.04-248297/34-17 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора

Filesize: 259.72 kB

Е.04.04-248297/34-17 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/35-17 Поправка и сервисирање теренских возила Е.04.04-248297/35-17 Поправка и сервисирање теренских возила

Filesize: 260.14 kB

Е.04.04-248297/35-17 Поправка и сервисирање теренских возила (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/36-17 Генерални ремонт возила Е.04.04-248297/36-17 Генерални ремонт возила

Filesize: 243.83 kB

Е.04.04-248297/36-17 Генерални ремонт возила (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/37-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LIEBHERR" Е.04.04-248297/37-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LIEBHERR"

Filesize: 259.5 kB

Е.04.04-248297/37-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LIEBHERR" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/38-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LOCATELLI" Е.04.04-248297/38-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LOCATELLI"

Filesize: 243.61 kB

Е.04.04-248297/38-17 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "LOCATELLI" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/39-17 Сервисирање и поправка возила из производног програма "MERCEDES", "Unimog", "Sp Е.04.04-248297/39-17 Сервисирање и поправка возила из производног програма "MERCEDES", "Unimog", "Sp

Filesize: 264.8 kB

Е.04.04-248297/39-17 Сервисирање и поправка возила из производног програма "MERCEDES", "Unimog", "Sprinter", "Atego" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/40-17 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Запад Е.04.04-248297/40-17 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Запад

Filesize: 250.19 kB

Е.04.04-248297/40-17 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/42-17 Ангажовање самоходних дизалица, носивости 100 тона  Е.04.04-248297/42-17 Ангажовање самоходних дизалица, носивости 100 тона

Filesize: 262.17 kB

Е.04.04-248297/42-17 Ангажовање самоходних дизалица, носивости 100 тона (19.05.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 155