JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка репроматеријала,шина и машинске опреме за опремање транспортера и трасе 4000/0825/2017 Набавка репроматеријала,шина и машинске опреме за опремање транспортера и трасе 4000/0825/2017

Filesize: 3.28 MB

0825 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0825 Позив за подношење понуда (27.09.2017.)

0825 Прва измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0825 Додатне информације или појашњења (04.10.2017.)

0825 Друга измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0825 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

Набавка цеви Epoxi DN400, PN12 са опремом за спајање, L=1000m. 4000/0828/2017 Набавка цеви Epoxi DN400, PN12 са опремом за спајање, L=1000m. 4000/0828/2017

Filesize: 2.2 MB

0828 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0828 Позив за подношење понуда (26.09.2017.)

0828 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0828 Додатне информације или појашњења 1 (09.10.2017.)

0828 Додатне информације или појашњења 2 (09.10.2017.)

ТРАНСПОРТИ МАШИНА 4000/0372/2017  ТРАНСПОРТИ МАШИНА 4000/0372/2017

Filesize: 2.65 MB

0372 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0372 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0372 Прва измена конкурсне документације (02.10.2017.)

0372 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.10.2017.)

0372 Друга измена конкурсне документације (09.10.2017.)

Генерални ремонт брусилице за округло брушење тип UFD -630  4000/0644/2017 Генерални ремонт брусилице за округло брушење тип UFD -630 4000/0644/2017

Filesize: 900.67 kB

0644 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0644 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

Адаптација просторија пипитера 3. фазе  4000/0740/2017 Адаптација просторија пипитера 3. фазе 4000/0740/2017

Filesize: 926.39 kB

Пун назив јавне набавке:

Адаптација просторија пипитера 3. фазе , алатнице, класирнице и дробљења 1. и 2. фазе 4000/0740/2017

0740 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0740 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

E.04.04-478256-2-17 od 26.09.2017.god. - Јавни позив за продају индустријског отпада E.04.04-478256-2-17 od 26.09.2017.god. - Јавни позив за продају индустријског отпада

Filesize: 1.55 MB

E.04.04-478256-2-17 od 26.09.2017.god. - Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда (26.09.2017.)

Екстрактор Е7 и Е8; Набавка и уградња 4000/0338/2017 Екстрактор Е7 и Е8; Набавка и уградња 4000/0338/2017

Filesize: 1.02 MB

0338 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0338 Позив за подношење понуда (26.09.2017.)

Универзална глодалица 4000/0387/2017  Универзална глодалица 4000/0387/2017

Filesize: 1.05 MB

0387 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0387 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

ЛИМОВИ 4000/0213/2017 ЛИМОВИ 4000/0213/2017

Filesize: 1.75 MB

0213 Конкурсна документација (29.09.2017.)

0213 Позив за подношење понуде (29.09.2017.)

Набавка вулканизерске опреме за Б2400 4000/0849/2017 Набавка вулканизерске опреме за Б2400 4000/0849/2017

Filesize: 937.62 kB

0849 Конкурсна документација (28.09.2017.)

0849 Позив за подношење понуде (28.09.2017.)

Цеви 4000/0214/2017 Цеви 4000/0214/2017

Filesize: 1.76 MB

0214 Конкурсна документација (28.09.2017.)

0214 Позив за подношење понуде (28.09.2017.)

Поправка компресорских јединица са инвертерима GANZAIR 4000/0467/2017 Поправка компресорских јединица са инвертерима GANZAIR 4000/0467/2017

Filesize: 1.1 MB

0467 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0467 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Алати и лемилице 4000/0428/2017 Алати и лемилице 4000/0428/2017

Filesize: 1.57 MB

0428 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0428 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Набавка електро-машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337-1/2017 Набавка електро-машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337-1/2017

Filesize: 3.03 MB

0337-1 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0337-1 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0337-1 Прва измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0337-1 Друга измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0337-1 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

Набавка електро- машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337/2017 Набавка електро- машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337/2017

Filesize: 1.41 MB

0337 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0337 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0337 Додатне информације или појашњења (18.10.2017.)

Мерни трансформатори 4000/0266/2017 Мерни трансформатори 4000/0266/2017

Filesize: 1.23 MB

0266 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0266 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Анализа квалитета ваздуха 4000/0603/2017 Анализа квалитета ваздуха 4000/0603/2017

Filesize: 1.08 MB

0603 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0603 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

Енергетска ефикасност 4000/0060/2017 Енергетска ефикасност 4000/0060/2017

Filesize: 930.45 kB

0060 Конкурсна докумнентација (26.09.2017.)

0060 Позив за подношење понуда (26.09.2017.)

„Сeрвисирање редуцир вентила за термоенергетику“ 4000/0969/2017 „Сeрвисирање редуцир вентила за термоенергетику“ 4000/0969/2017

Filesize: 921.68 kB

0969 Конкурсна документацијја (26.09.2017.)

0969 Позив за подношење понуда (26.09.2017.)

Замена столарије на објекту Класирнице 4000/0739/2017 Замена столарије на објекту Класирнице 4000/0739/2017

Filesize: 903.39 kB

0739 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0739 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

Поправка машина за одржавање колосека „ROBEL“ 4000/0954/2017 Поправка машина за одржавање колосека „ROBEL“ 4000/0954/2017

Filesize: 931.98 kB

0954 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0954 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења у радној средини 40 Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења у радној средини 40

Filesize: 1000.21 kB

0612 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0612 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

„Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017 „Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела“ 4000/0633/2017

Filesize: 3.54 MB

0633 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0633 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0633 Додатне информације или појашњења (11.10.2017.)

0633 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

„Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017 „Сервисирање централног развода гаса“ 4000/0452/2017

Filesize: 940.31 kB

0452 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0452 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

„Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017 „Телефонски, командни, мрежни и ант. каблови“ 4000/0081/2017

Filesize: 2.24 MB

0081 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0081 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0081 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0081 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.10.2017.)

„Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017 „Електро делови за помоћну механизацију“ 4000/0894/2017

Filesize: 1.49 MB

0894 Конкурсна документација (26.09.2017.)

0894 Позив за подношење понуде (26.09.2017.)

0894 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.10.2017.)

Клеме и прибор за клеме 4000/0274/2017  Клеме и прибор за клеме 4000/0274/2017

Filesize: 6.01 MB

0274 Конкурсна документација (22.09.2017.)

0274 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

0274 Прва измена конкурсне документације (26.09.2017.)

0274 Додатне информације или појашњења бр.1. (26.09.2017.)

0274 Друга измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0274 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.10.2017.)

0274 Трећа измена конкурсне документације (11.10.2017.)

0274 Додатне информације или појашњења бр.3. (11.10.2017.)

"Набавка Хидрауличног агрегата Pn 700 bar" 4000/0320/2017 "Набавка Хидрауличног агрегата Pn 700 bar" 4000/0320/2017

Filesize: 829.61 kB

0320 Конкурсна документација (22.09.2017.)

0320 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

Електро или моторна карета носивости 1-2 тоне 4000/0909/2017 Електро или моторна карета носивости 1-2 тоне 4000/0909/2017

Filesize: 975.86 kB

0909 Конкурсна документаиција (22.09.2017.)

0909 Позив за подношење понуде (22.09.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 163