JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Услуга индукционог каљења 4000/0734/2018 Услуга индукционог каљења 4000/0734/2018

Filesize: 4.42 MB

0734 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0734 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0730/2018 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0730/2018

Filesize: 4.16 MB

0730 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0730 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Израда ДРП: „Постројење за пречишћавање отпадних вода 4000/0927/2018 Израда ДРП: „Постројење за пречишћавање отпадних вода 4000/0927/2018

Filesize: 7.83 MB

0927 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0927 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда ДРП: „Постројење за пречишћавање отпадних вода Организационе целине „Прерада“, Огранак РБ „Колубара“, Пробно испитивање на пробном (пилот) постројењу за пречишћавање отпадних вода и Израда Главног пројекта заштите од пожара 4000/0927/2018

 Санација мерно-регулационе опреме на експандерима Е1, Е2 и Е3 4000/0521/2018 Санација мерно-регулационе опреме на експандерима Е1, Е2 и Е3 4000/0521/2018

Filesize: 2.57 MB

0521 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0521 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Генерални ремонт возила 4000/0590/2018 Генерални ремонт возила 4000/0590/2018

Filesize: 3.64 MB

0590 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0590 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Геодетска осматрања бране “Паљуви-Виш” 4000/0896/2018 Геодетска осматрања бране “Паљуви-Виш” 4000/0896/2018

Filesize: 2.98 MB

0896 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0896 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Геодетска осматрања бране “Паљуви-Виш” и интерпретација свих осматрања са израдом елабората 4000/0896/2018

Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017 трећи део Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017 трећи део

Filesize: 7.22 MB

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (20.12.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (20.12.2018.)

 Универзални струг 710х4000 mm 4000/0429/1/2018 Универзални струг 710х4000 mm 4000/0429/1/2018

Filesize: 2.37 MB

0429-1 Конкурсна документација (18.12.2018.)

0429-1 Позив за подношење понуде (18.12.2018.)

 Хидраулични агрегат 4000/0346/2018 Хидраулични агрегат 4000/0346/2018

Filesize: 4.63 MB

0346 Конкурсна документација (12.12.2018.)

0346 Позив за подношење понуде (12.12.2018.)

0346 Прва измена конкурсне документације (25.12.2018.)

0346 Додатне информације или појашњења (25.12.2018.)

0346 Додатне информације или појашњења бр.2. (28.12.2018.)

0346 Друга измена конкурсне документације (09.01.2019.)

0346 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (09.01.2019.)

0346 Додатне информације или појашњења бр.3.(09.01.2019.)

 Набавка гарнитуре за ротационо истражно бушење са језгровањем 4000/0362/1/2018 Набавка гарнитуре за ротационо истражно бушење са језгровањем 4000/0362/1/2018

Filesize: 4.52 MB

0362-1 Конкурсна документација (12.12.2018.)

0362-1 Позив за подношење понуде (12.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка гарнитуре за ротационо истражно бушење са језгровањем за геотехничка истраживања 4000/0362/1/2018

0362-1 Додатне информације или појашњења (18.12.2018.)

0362-1 Додатне информације или појашњења (28.12.2018.)

 Поправка и сервисирање пнеуматских алата Aircraft 4000/0567/2018 Поправка и сервисирање пнеуматских алата Aircraft 4000/0567/2018

Filesize: 2.81 MB

0567 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0567 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0524/2018 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0524/2018

Filesize: 8.21 MB

0524 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0524 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Сервисирање опреме водовода, произвођач Endress-Hauser 4000/0891/2018 Сервисирање опреме водовода, произвођач Endress-Hauser 4000/0891/2018

Filesize: 3.45 MB

0891 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0891 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

0891 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (18.01.2019.)

 Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0571/2018 Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0571/2018

Filesize: 3.48 MB

0571 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0571 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

0571 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (18.01.2019.)

 Сервисирање и еталонирање и међупровера лабораторијских вага и влагомера 4000/0778/2018 Сервисирање и еталонирање и међупровера лабораторијских вага и влагомера 4000/0778/2018

Filesize: 2.48 MB

0778 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0778 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Сервисирање и еталонирање дигиталних бирета 4000/0785/2018 Сервисирање и еталонирање дигиталних бирета 4000/0785/2018

Filesize: 2.14 MB

0785 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0785 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0603/2018 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0603/2018

Filesize: 4.35 MB

0603 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0603 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Упуштачи за електромоторе 4000/0275/2018 Упуштачи за електромоторе 4000/0275/2018

Filesize: 3.9 MB

0275 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0275 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

0275 Додатне информације или појашњења бр.1.(08.01.2019.)

 Реконструкција фекалне канализације 4000/0229/2018 Реконструкција фекалне канализације 4000/0229/2018

Filesize: 2.42 MB

0229 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0229 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Реконструкција фекалне канализације код бараке комерцијалног сектора и топлотне подстанице у Вреоцима 4000/0229/2018

 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0600/2018 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0600/2018

Filesize: 5.74 MB

0600 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0600 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Парафинске бакље 4000/0513/2018 Парафинске бакље 4000/0513/2018

Filesize: 4.06 MB

0513 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0513 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

0513 Прва измена конкурсне документације (20.12.2018.)

0513 Додатне информације или појашњења (20.12.2018.)

0513 Друга измена конкурсне документације (28.12.2018.)

0513 Додатне информације или појашњења (28.12.2018.)

Тролни водови и Ал-Фе ужад 4000/0284/2018 Тролни водови и Ал-Фе ужад 4000/0284/2018

Filesize: 2.35 MB

0284 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0284 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

Извођење грађевинко занатских и електромонтажних радова 4000/1121/1/2018 Извођење грађевинко занатских и електромонтажних радова 4000/1121/1/2018

Filesize: 6.43 MB

1121-1 Конкурсна документација (11.12.2018.)

1121-1 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење грађевинко занатских и електромонтажних радова на санацији магацина 063 на погону ТЗП 4000/1121/1/2018

1121-1 Прва измена конкурсне документације (04.01.2019.)

1121-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.01.2019.)

1121-1 Додатне информације или појашњења (04.01.2019.)

1121-1 Друга измена конкурсне документације (15.01.2019.)

1121-1 Додатне информације или појашњења (15.01.2019.)

 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица 4000/0599/2018 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица 4000/0599/2018

Filesize: 4.13 MB

0599 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0599 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Сервисирање и поправка машина „NEW HOLAND“ и „CASE“ 4000/0594/2018 Сервисирање и поправка машина „NEW HOLAND“ и „CASE“ 4000/0594/2018

Filesize: 7.08 MB

0594 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0594 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Еталонирање мерне опреме Лабораторије 4000/0798/2018 Еталонирање мерне опреме Лабораторије 4000/0798/2018

Filesize: 3.02 MB

0798 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0798 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

0798 Одлука о обустави отвореног поступка (16.01.2019.)

 Генерални ремонт виљушкара POBEDA 3,5t, LITOSTROJ 8t 4000/0722/2018 Генерални ремонт виљушкара POBEDA 3,5t, LITOSTROJ 8t 4000/0722/2018

Filesize: 3.44 MB

0722 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0722 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0548/2018 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0548/2018

Filesize: 4.11 MB

0548 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0548 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

 "Екстрактор Е-7 – набавка и уградња" 4000/1140/2018 "Екстрактор Е-7 – набавка и уградња" 4000/1140/2018

Filesize: 10.68 MB

1140 Конкурсна документација (11.12.2018.)

1140 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

1140 Додатне информације или појашњења (28.12.2018.)

1140 Прва измена конкурсне документације (28.12.2018.)

1140 Додатне информације или појашњења (28.12.2018.)

1140 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.12.2018.)

1140 Додатне информације или појашњења (31.12.2018.)

1140 Друга измена конкурсне документације (17.01.2019.)

1140 Обавештење о проджењу рока за подношење понуда (17.01.2019.)

1140 Додатне информације или појашњења (17.01.2019.)

 Техничка контрола пројекта Реконструкција система за управљање и надзор 4000/0845/2018 Техничка контрола пројекта Реконструкција система за управљање и надзор 4000/0845/2018

Filesize: 6.49 MB

0845 Конкурсна документација (11.12.2018.)

0845 Позив за подношење понуде (11.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта „Реконструкција система за управљање и надзор технолошким процесима РЈ Мокра сепарација“ 4000/0845/2018

0845 Прва измена конкурсне документације (08.01.2019.)

0845 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.01.2019.)

0845 Додатне информације или појашњења (08.01.2019.)

0845 Додатне информације или појашњења (15.01.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 197