JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Интрвенције по основу венредних испекцијиских решења и непредвиђених потреба „Поље Б/Ц 4000/1125/201 Интрвенције по основу венредних испекцијиских решења и непредвиђених потреба „Поље Б/Ц 4000/1125/201

Filesize: 1.88 MB

1125 Конкурсна документација (19.05.2017.)

1125 Позив за подношење понуде (19.05.2017.)

1125 Одлука о обустави поступка (07.08.2017.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма "TEREX" 4000/0543/2017 Сервисирање и поправка машина из производног програма "TEREX" 4000/0543/2017

Filesize: 1.7 MB

0543 Конкурсна документација (20.06.2017.)

0543 Позив за подношење понуде (20.06.2017.)

0543 Одлука о обустави отвореног поступка (02.08.2017.)

0543 Обавештење о обустави отвореног поступка (07.08.2017.)

Грађевинско – занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима 4000/0735/2017 Грађевинско – занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима 4000/0735/2017

Filesize: 2.42 MB

0735 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0735 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

0735 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

Техничка контрола Пројеката примењених  хидрогеолошких истраживања 4000/0672/2017 Техничка контрола Пројеката примењених хидрогеолошких истраживања 4000/0672/2017

Filesize: 1.58 MB

0672 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0672 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

0672 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

Набавка, демонтажа старих и монтажа нових кровних и фасадних лимова  4000/0709/2017 Набавка, демонтажа старих и монтажа нових кровних и фасадних лимова 4000/0709/2017

Filesize: 1.73 MB

0709 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0709 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка, демонтажа старих и монтажа нових кровних и фасадних челичних поцинкованих пластифицираних лимова за објекте и мостове са набавком и уградњом олука, снегобрана и слемењача 4000/0709/2017

0709 Одлука о додели уговора (07.08.2017.)

Хидролошке услуге-хидрогеолошко осматрање бране "Паљуви-Виш" 4000/0949/2017 Хидролошке услуге-хидрогеолошко осматрање бране "Паљуви-Виш" 4000/0949/2017

Filesize: 2.28 MB

0949 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0949 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

0949 Додатне информације или појашњења (17.07.2017.)

0949 Одлука о додели уговора (02.08.2017.)

Издавање часописа-огранак Колубара 4000/0001/2017 Издавање часописа-огранак Колубара 4000/0001/2017

Filesize: 891.9 kB

0001 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0001 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

Ремонт и поправка склопова за механизацију из производног програма "14 Октобар" Ремонт и поправка склопова за механизацију из производног програма "14 Октобар"

Filesize: 1.81 MB

0536 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0536 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала) за механизацију из производног програма „14 Oktobar“

0536 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0979/2017 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0979/2017

Filesize: 1.7 MB

0979 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0979 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

0979 Одлука о обустави отвореног поступка (26.07.2017.)

0979 Обавештење о обустави отвореног поступка (31.07.2017.)

Сервисирање и поправка надградњи за возила за масовни превоз 4000/0541/2017 Сервисирање и поправка надградњи за возила за масовни превоз 4000/0541/2017

Filesize: 1.75 MB

0541 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0541 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

0541 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0540/2017 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0540/2017

Filesize: 1.88 MB

0540 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0540 Позив за подношење понуда (19.06.2017.)

0540 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

Унапређење ТК система ПК Тамнава-исток 4000/0778/2017  Унапређење ТК система ПК Тамнава-исток 4000/0778/2017

Filesize: 5.23 MB

0778 Конкурсна документација (20.06.2017.)

0778 Позив за подношење понуде (20.06.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.07.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.2. (06.07.2017.)

0778 Прва измена конкурсне документације (17.07.2017.)

0778 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.07.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.3. (17.07.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.4. (17.07.2017.)

0778 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

Опрема за информатичке мреже 4000/0077/2017  Опрема за информатичке мреже 4000/0077/2017

Filesize: 1.65 MB

0077 Конкурсна документација (20.06.2017.)

0077 Позив за подношење понуде (20.06.2017.)

0077 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

Хидромеханичко чишћење шљаковoда, технолошких јама и резервоара 4000/0619/2017 Хидромеханичко чишћење шљаковoда, технолошких јама и резервоара 4000/0619/2017

Filesize: 1.09 MB

0619 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0619 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

0619 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.07.2017.)

E.04.04-257259-3-17 Јавни позив за продају дрвне масе путем јавног позива са продужењим трајањем E.04.04-257259-3-17 Јавни позив за продају дрвне масе путем јавног позива са продужењим трајањем

Filesize: 663.27 kB

E.04.04-257259-3-17 Јавни позив за продају дрвне масе путем јавног позива са продужењим трајањем

Гумено техничка роба 4000/0241-1/2017 Гумено техничка роба 4000/0241-1/2017

Filesize: 1.16 MB

0241-1 Конкурсна документација (16.06.2017.)

0241-1 Позив за подношење понуде (16.06.2017.)

Сигналне светиљке и сијалице 4000/0277/2017 Сигналне светиљке и сијалице 4000/0277/2017

Filesize: 10.88 MB

0277 Конкурсна документација (16.06.2017.)

0277 Позив за подношење понуде (16.06.2017.)

0277 Прва измена конкурсне документације (22.06.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.1. (22.06.2017.)

0277 Друга измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.2. (06.07.2017.)

0277 Трећа измена конкурсне документације (10.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.3. (10.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.4. (10.07.2017.)

0277 Четврта измена конкурсне документације (11.07.2017.)

0277 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.5. (14.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.6. (17.07.2017.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017

Filesize: 13.94 MB

0891 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0891 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0891 Позив за подношење понуде на енглеском језику (13.06.2017.)

0891 Прва измена конкурсне документације (26.06.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења 1 (26.06.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења 2 (26.06.2017.)

0891 Друга измена конкурсне документације (03.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (03.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (13.07.2017.)

0891 Трећа измена конкурсне документације (13.07.2017.)

0891 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (13.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (13.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

Одржавање и поправка пластичне арматуре у ХПВ-у Топлане 4000/1016/2017 Одржавање и поправка пластичне арматуре у ХПВ-у Топлане 4000/1016/2017

Filesize: 1.01 MB

1016 Конкурсна документација (14.06.2017.)

1016 Позив за подношење понуде (14.06.2017.)

Услуга ажурирања плана заштите од пожара и плана евакуације 4000/0003/2017  Услуга ажурирања плана заштите од пожара и плана евакуације 4000/0003/2017

Filesize: 12.64 MB

0003 Конкурсна документација (14.06.2017.)

0003 Позив за подношење понуде (14.06.2017.)

0003 Прва измена конкурсне документације (20.06.2017.)

0003 Додатне информације или појашњења (20.06.2017.)

0003 Друга измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0003 Додатне информације или појашњења (06.07.2017.)

0003 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.07.2017.)

0003 Додатне информације или појашњења (10.07.2017.)

0003 Трећа измена конкурсне документације (11.07.2017.)

E-04.04-223575/6-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-223575/6-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда

Filesize: 1.38 MB

E-04.04-223575/6-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда (09.06.2017.)

Израда Елабората о замени дробилица  4000/0588/2017 Израда Елабората о замени дробилица 4000/0588/2017

Filesize: 1.97 MB

0588 Конкусна документација (14.06.2017.)

0588 Позив за подношење понуде (14.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Елабората о замени дробилица са једним назубљеним ваљком 206 А и 206 Б једном чекићном дробилицом 4000/0588/2017

0588 Додатне информације или појашњења (03.07.2017.)

0588 Додатне информације или појашњења (10.07.2017.)

0588 Одлука о додели уговора (27.07.2017.)

Гумено техничка роба 4000/0241/2017 Гумено техничка роба 4000/0241/2017

Filesize: 5.09 MB

0241 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0241 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0241 Прва измена конкурсне документације (05.07.2017.)

0241 Одлука о додели уговора за партију 1 (02.08.2017.)

0241 Одлука о додели уговора за партију 2 (02.08.2017.)

Пуњач 4000/0904/2017 Пуњач 4000/0904/2017

Filesize: 3.02 MB

0904 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0904 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0904 Прва измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0904 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.07.2017.)

0904 Додатне информације или појашњења бр.1. (06.07.2017.)

Софтвери и лиценце 4000/0072/2017 Софтвери и лиценце 4000/0072/2017

Filesize: 1.7 MB

0072 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0072 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0072 Одлука о обустави отвореног поступка (28.07.2017.)

0072 Обавештење о обустави отвореног поступка (07.08.2017.)

Поправка, еталонирање и уградња  брзиномера ЕB 96 - Михаило Пупин на ел. локомотивама LEW 4000/0664/ Поправка, еталонирање и уградња брзиномера ЕB 96 - Михаило Пупин на ел. локомотивама LEW 4000/0664/

Filesize: 867.35 kB

0664 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0664 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

Поправка кочионе опреме, електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива 4000/0507/2017 Поправка кочионе опреме, електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива 4000/0507/2017

Filesize: 2.01 MB

0507 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0507 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0507 Прва измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0507 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.07.2017.)

Оптички каблови и опрема 4000/0080/2017  Оптички каблови и опрема 4000/0080/2017

Filesize: 2.98 MB

0080 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0080 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0080 Прва измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0080 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.07.2017.)

0080 Додатне информације или појашњења бр.1. (06.07.2017.)

0080 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0529/2017 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0529/2017

Filesize: 2.26 MB

0529 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0529 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање теретних возила -  Поправка и сервисирање теретних возила из производног програма „MAN“ 4000/0529/2017

0529 Одлука о додели уговора (17.07.2017.)

0529 Обавештење о закљученом уговору (28.07.2017.)

Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/2017 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/2017

Filesize: 1.87 MB

0570 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0570 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

0570 Одлука о обустави отвореног поступка (24.07.2017.)

0570 Обавештење о обустави отвореног поступка (27.07.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 155