JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Производи од текстила – Крпе и тканине 4000/0783/2017 Производи од текстила – Крпе и тканине 4000/0783/2017

Filesize: 891.1 kB

0783 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0783 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0328/2017 Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0328/2017

Filesize: 2.86 MB

0328 Конкурсна документција (04.10.2017.)

0328 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

0328 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0328 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

Техничке хемикалије 4000/0235/2017 Техничке хемикалије 4000/0235/2017

Filesize: 1.26 MB

0235 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0235 Позив за подношење понуда (04.10.2017.)

Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017 Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017

Filesize: 1.8 MB

0212 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде на енглеском језику (04.10.2017.)

Керамичке плочице и лепак 4000/0114/2017 Керамичке плочице и лепак 4000/0114/2017

Filesize: 1.77 MB

0114 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0114 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0114 Прва измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0114 Додатне информације или појашњења (04.10.2017.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885/2017

Filesize: 932.71 kB

0885 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0885 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Роботска ћелија за заваривање папуча и кашика 4000/0400/2017  Роботска ћелија за заваривање папуча и кашика 4000/0400/2017

Filesize: 931.85 kB

0400 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0400 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Трансформатори НН и ВН 4000/0258/2017 Трансформатори НН и ВН 4000/0258/2017

Filesize: 1.44 MB

0258 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0258 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Машина за одгушење 4000/0408/2017 Машина за одгушење 4000/0408/2017

Filesize: 918.77 kB

0408 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0408 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

ЧЕЛИЦИ 4000/0215/2017 ЧЕЛИЦИ 4000/0215/2017

Filesize: 2.09 MB

0215 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0215 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Материјал за грејање ,4000/0111/2017 Материјал за грејање ,4000/0111/2017

Filesize: 1.1 MB

0111 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0111 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

Санација кабина руковаоца утовара на утоварним местима бр.4 и бр.7 ,4000/1074/2017 Санација кабина руковаоца утовара на утоварним местима бр.4 и бр.7 ,4000/1074/2017

Filesize: 907.97 kB

1074 Конкурсна документација (03.10.2017.)

1074 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Поправка хидраулике на ТМД 22КМ, 4000/0525/2017 Поправка хидраулике на ТМД 22КМ, 4000/0525/2017

Filesize: 1.06 MB

0525 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0525 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Сервисирање - поправка  дизел мотора  на локомотивама 621.113 и 621.114 ,4000/0487/2017 Сервисирање - поправка дизел мотора на локомотивама 621.113 и 621.114 ,4000/0487/2017

Filesize: 1.17 MB

0487 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0487 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Монтажа парне турбине и напојне пумпе у Топлани 4000/0960/2017 Монтажа парне турбине и напојне пумпе у Топлани 4000/0960/2017

Filesize: 995.64 kB

0960 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0960 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

Уређаји за топло прање 4000/0418/2017 Уређаји за топло прање 4000/0418/2017

Filesize: 1.19 MB

0418 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0418 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Боје и лакови 4000/0233/2017  Боје и лакови 4000/0233/2017

Filesize: 1.56 MB

0233 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0233 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

0233 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200 м 4000/0838/2017 Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200 м 4000/0838/2017

Filesize: 1.29 MB

0838 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0838 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200 м, набавка чланака са ролнама, понтони, шине, колосечни прибор, траке и везивни материјал 4000/0838/2017

Челични отковци 4000/0295/2017 Челични отковци 4000/0295/2017

Filesize: 3.34 MB

0295 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0295 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

0295 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0295 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0295 Друга измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0295 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2017 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2017

Filesize: 933.2 kB

0789 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0789 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

Лабораторијска опрема и прибор 4000/0236/2017  Лабораторијска опрема и прибор 4000/0236/2017

Filesize: 2.06 MB

0236 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0236 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.1. (11.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.2. (11.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.3. (11.10.2017.)

Пљоснати челици и челичне траке 4000/0220/2017 Пљоснати челици и челичне траке 4000/0220/2017

Filesize: 955.51 kB

0220 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0220 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0132/2017 Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0132/2017

Filesize: 1.4 MB

0132 Конкурсна документација (02.10.2017.)

0132 Позив за подношење понуда (02.10.2017.)

Сервис енергетских напајања 4000/0810/2017 Сервис енергетских напајања 4000/0810/2017

Filesize: 1.02 MB

0810 Конкурсна документација (28.09.2017.)

0810 Позив за подношење понуде (28.09.2017.)

Бетонске цеви 4000/0228/2017  Бетонске цеви 4000/0228/2017

Filesize: 942.33 kB

0228 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0228 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Бела техника 4000/0094/2017 Бела техника 4000/0094/2017

Filesize: 1.07 MB

0094 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0094 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Набавка CNC струга Æ 550 x1500 4000/0385/2017  Набавка CNC струга Æ 550 x1500 4000/0385/2017

Filesize: 1.05 MB

0385 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0385 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Универзални струг Æ 710х4000mm 4000/0386/2017 Универзални струг Æ 710х4000mm 4000/0386/2017

Filesize: 1.05 MB

0386 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0386 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Електро хидраулични откочници 4000/0250/2017 Електро хидраулични откочници 4000/0250/2017

Filesize: 1.24 MB

0250 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0250 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Транспортери 1600  4000/0855/2017 Транспортери 1600 4000/0855/2017

Filesize: 4.07 MB

0855 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0855 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Транспортери 1600. Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600 м, набавка чланака са ролнамa, понтони, шине, колосечни прибор и везивни материјал 4000/0855/2017

0855 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0855 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

0855 Друга измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0855 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 163