JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Реконструкција акумулаторске станице на првом спрату сектора за ПТ послове 4000/0942/2018 Реконструкција акумулаторске станице на првом спрату сектора за ПТ послове 4000/0942/2018

Filesize: 2.45 MB

0942 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0942 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

 Преглед опреме у „EX“ заштити 4000/0775/2018 Преглед опреме у „EX“ заштити 4000/0775/2018

Filesize: 2.29 MB

0775 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0775 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

 Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта 4000/1133/2018 Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта 4000/1133/2018

Filesize: 7.3 MB

1133 Конкурсна документација (15.10.2018.)

1133 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за багер Дреглајн ЕШ 6/45 4000/1133/2018

1133 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

1133 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.11.2018.)

Израда пројектне документације за санацију 4000/1134/2018 Израда пројектне документације за санацију 4000/1134/2018

Filesize: 2.92 MB

1134 Конкурсна документација (15.10.2018.)

1134 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда пројектне документације за санацију реконструкцију и прибављање употребне дозволе бране и акумулације Паљуви-Виш 4000/1134/2018

 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/2018 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/2018

Filesize: 3.83 MB

0005 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0005 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода 4000/0708/2018 Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода 4000/0708/2018

Filesize: 2.71 MB

0708 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0708 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и квалитета земљишта, ПК Б/Ц 4000/0708/2018

 Сервисирање и поправка биротехничке опреме 4000/0133/2017 Сервисирање и поправка биротехничке опреме 4000/0133/2017

Filesize: 3.93 MB

0133 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0133 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

 Радови и уградња стоп сол фолије у сали изнад базена 4000/0216/2018 Радови и уградња стоп сол фолије у сали изнад базена 4000/0216/2018

Filesize: 2.67 MB

0216 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0216 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

0216 Прва измена конкурсне документације (25.10.2018.)

 Редуктор за гуљење траке (уређај за раслојавање транспортне траке 4000/0487/2018 Редуктор за гуљење траке (уређај за раслојавање транспортне траке 4000/0487/2018

Filesize: 2.55 MB

0487 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0487 Позив за подношење понуда (15.10.2018.)

 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0146/2017 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0146/2017

Filesize: 5.77 MB

0146 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0146 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0146 Прва уизмена конкурсне документације (07.11.2018.)

0146 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.11.2018.)

0146 Додатне информације или појашњења (07.11.2018.)

0146 Друга измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0146 Додатне информације или појашњења (13.11.2018.)

 Претакалица за уље 4000/0449/2018 Претакалица за уље 4000/0449/2018

Filesize: 2.75 MB

0449 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0449 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0449 Прва измена конкурсне документације (05.11.2018.)

0449 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444-1/2018 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444-1/2018

Filesize: 3.75 MB

0444-1 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0444-1 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0444-1 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0444-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.11.2018.)

0444-1 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.11.2018.)

 Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018 Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018

Filesize: 2.27 MB

0012 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0012 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Веда крана од 3,2t у Заваривачком одељењу- ком.1 4000/0445/2018 Веда крана од 3,2t у Заваривачком одељењу- ком.1 4000/0445/2018

Filesize: 2.23 MB

0445 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0445 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/2018 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/2018

Filesize: 2.75 MB

0425-1 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0425-1 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима 4000/0534/2018 Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима 4000/0534/2018

Filesize: 2.57 MB

0534 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0534 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0534/2018

 Сервисирање пнеуматске опреме типа „ФЕСТО“ 4000/0737/2018 Сервисирање пнеуматске опреме типа „ФЕСТО“ 4000/0737/2018

Filesize: 2.55 MB

0737 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0737 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима 4000/0593/2018 Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима 4000/0593/2018

Filesize: 3.45 MB

0593 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0593 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма “DEUTZ” 4000/0593/2018

 Агрегати 4000/0316/2018 Агрегати 4000/0316/2018

Filesize: 3.97 MB

0316 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0316 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0316 Прва измена конкурсне документације (06.11.2018.)

0316 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (06.11.2018.)

0316 Додатне информације или појашњења бр.1. (06.11.2018.)

 Теретна возила 4000/0398/2018 Теретна возила 4000/0398/2018

Filesize: 8.58 MB

0398 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0398 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0398 Прва измена конкурсне документације (30.10.2018.)

0398 Друга измена конкурсне документације (30.10.2018.)

0398 Додатне информације или појашњења (30.10.2018.)

0398 Додатне информације или појашњења (30.10.2018.)

0398 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

 Oправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама 4000/0584/2018 Oправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама 4000/0584/2018

Filesize: 2.53 MB

0584 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0584 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“. 4000/0719/2018 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“. 4000/0719/2018

Filesize: 3.64 MB

0719 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0719 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Техничке хемикалије 4000/0260/2018 Техничке хемикалије 4000/0260/2018

Filesize: 2.1 MB

0260 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0260 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Одржавање специфичне рачунарске и серверске опреме 4000/0002/2018 Одржавање специфичне рачунарске и серверске опреме 4000/0002/2018

Filesize: 3.22 MB

0002 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0002 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0002 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.10.2018.)

 Обука и стручни испит из области заштите од пожара 4000/0065/2018 Обука и стручни испит из области заштите од пожара 4000/0065/2018

Filesize: 3.32 MB

0065 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0065 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0065 Одлука о додели уговора (05.11.2018.)

 Услуга поправке и сервисирања штампача, плотера 4000/0129/201 Услуга поправке и сервисирања штампача, плотера 4000/0129/201

Filesize: 4.37 MB

0129 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0129 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга поправке и сервисирања штампача, плотера, мултифункционалних уређаја и скенера 4000/0129/2017

 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "CATERPILLAR" 4000/0610/2018 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "CATERPILLAR" 4000/0610/2018

Filesize: 7.26 MB

0610 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0610 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0610 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.10.2018.)

 Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 четврти део Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 четврти део

Filesize: 14.25 MB

0251 Одлука о додели уговора за партију 1 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 2 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 3 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 4 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 5 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 6 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 7 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 8 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 11 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 12 (12.10.2018.)

0251 Одлука о обустави поступка за партију 9 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 10 (12.10.2018.)

0251 Одлука о додели уговора за партију 13 (12.10.2018.)

 Набавка машинске опреме и репроматеријала за СУ2' и СУ3' 4000/0832/2017 други део Набавка машинске опреме и репроматеријала за СУ2' и СУ3' 4000/0832/2017 други део

Filesize: 11.85 MB

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 1 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 2 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 3 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 4 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 6 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 7 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 8 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 9 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 10 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 11 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 15 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 19 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 20 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 21 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 22 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 23 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 24 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 25 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 26 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 28 (05.10.2018.)

0832 Одлука о додели угоовра отворени поступак партија 29 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 5 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 12 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 13 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 14 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 16 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 17 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 18 (05.10.2018.)

0832 Одлука о обустави поступка за партију 27 (05.10.2018.)

0832 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (16.10.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 5 (05.11.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 12 (05.11.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 13 (05.11.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 14 (05.11.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 16 (05.11.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 17 (05.11.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 18 (05.11.2018.)

0832 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 27 (05.11.2018.)

Ровокопачка грана (рука) BACKHOES BH160 за радну машину тип Caterpillar Cat236D 4000/0364/2018 Ровокопачка грана (рука) BACKHOES BH160 за радну машину тип Caterpillar Cat236D 4000/0364/2018

Filesize: 3.68 MB

0364 Конкурсна документација (21.09.2018.)

0364 Позив за подношење понуде (21.09.2018.)

0364 Додатне информације или појашњења (18.10.2018.)

0364 Одлука о обустави отвореног поступка (05.11.2018.)

0364 Обавештење о обустави отвореног поступка (13.11.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 193