JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017

Filesize: 1.06 MB

1066/1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1066/1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Курс за визуелну контролу остварених веза на монтажи челичне конструкције 4000/0041/2017 Курс за визуелну контролу остварених веза на монтажи челичне конструкције 4000/0041/2017

Filesize: 793.94 kB

0041 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0041 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0623/2017 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0623/2017

Filesize: 1.12 MB

0623 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0623 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0972/1/2017 Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0972/1/2017

Filesize: 1007.14 kB

0972/1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0972/1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике), једносмерног и двосмерног дејства на машинама за обраду хладном деформацијом и алатним машинама 4000/0972/1/2017

Вага за мерење отпада 4000/0441/2017 Вага за мерење отпада 4000/0441/2017

Filesize: 1.76 MB

0441 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0441 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (05.12.2017.)

0441 Додатне информације или појашњења (15.12.2017.)

Брусни материјал 4000/0420/2017 Брусни материјал 4000/0420/2017

Filesize: 1.25 MB

0420 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0420 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Електро мотор за погон глодачке главе 4,5 kW 4000/0818/2017 Електро мотор за погон глодачке главе 4,5 kW 4000/0818/2017

Filesize: 937.1 kB

0818 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0818 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Хидраулични момент кључ са опремом  4000/1156/2017  Хидраулични момент кључ са опремом 4000/1156/2017

Filesize: 1.99 MB

1156 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1156 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Хидраулични момент кључ са опремом и Хидраулични момент кључ М24-М42 (наставци и црева) и Хидраулични момент кључ М16-М42 (наставци и црева)  4000/1156/2017

1156 Прва измена конкурсне документације (13.12.2017.)

1156 Додатне информације или појашњења (13.12.2017.)

Батерије 4000/0280/2017  Батерије 4000/0280/2017

Filesize: 3.7 MB

0280 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0280 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0280 Прва измена конкурсне документације (23.11.2017.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.11.2017.)

0280 Друга измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.2. (28.11.2017.)

Грејна тела и резервни делови 4000/0285/2017 Грејна тела и резервни делови 4000/0285/2017

Filesize: 8.03 MB

0285 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0285 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

0285 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.11.2017.)

0285 Друга измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.2. (29.11.2017.)

0285 Трећа измена конкурсне документације (01.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.3. (01.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.4. (05.12.2017.)

0285 Четврта измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0285 Додатне информације или појашњења бр.5. (13.12.2017.)

 04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала

Filesize: 1.46 MB

04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала демонтираног са експрописаних објаката (са продуженим трајањем) (21.11.2017.)

Уградња церада на теретним возилима 4000/0920/2017 Уградња церада на теретним возилима 4000/0920/2017

Filesize: 991.68 kB

0920 Конкурсна анализа (20.11.2017.)

0920 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/2017 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/2017

Filesize: 2.16 MB

0453 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0453 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/1134/2017 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/1134/2017

Filesize: 865.71 kB

1134 Конкурсна документација (20.11.2017.)

1134 Позив за подношење понуда (20.11.2017.)

Израда недостајуће пројектне документације  за  II фазу Дробилане 4000/0681/2017 Израда недостајуће пројектне документације за II фазу Дробилане 4000/0681/2017

Filesize: 2.78 MB

0681 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0681 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0681 Прва измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0681 Додатне информације или појашњења (30.11.2017.)

Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/2017 Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/2017

Filesize: 1.11 MB

0039 Kонкурсна документација (20.11.201.)

0039 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0039 Одлука о обустави поступка (13.12.2017.)

Лампе 4000/0899/2017 Лампе 4000/0899/2017

Filesize: 1006.12 kB

0899 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0899 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0376/2017 Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0376/2017

Filesize: 4.41 MB

0376 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0376 Позив за подношење понуда (20.11.2017.)

0376 Прва измена конкурсне документације (23.11.2017.)

0376 Додатне информације или појашњења (23.11.2017.)

0376 Додатне информације или појашњења (28.11.2017.)

0376 Друга измена конкурсне документације (30.11.2017.)

0376 Додатне информације или појашњења (30.11.2017.)

Кабловске папучице и чауре 4000/0273/2017  Кабловске папучице и чауре 4000/0273/2017

Filesize: 9.94 MB

0273 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0273 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0273 Прва измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0273 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.11.2017.)

0273 Друга измена конкурсне документације (04.12.2017.)

0273 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.12.2017.)

0273 Трећа измена конкурсне документације (05.12.2017.)

0273 Додатне информације или појашњења бр.3. (05.12.2017.)

0273 Четврта измена конкурсне документације (15.12.2017.)

0273 Додатне информаације или појашњења (15.12.2017.)

Лако теретно возило са погоном 4 х 4 4000/0348/2017 Лако теретно возило са погоном 4 х 4 4000/0348/2017

Filesize: 1.13 MB

0348 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0348 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017  Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017

Filesize: 12.31 MB

0890 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0890 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0890 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0890 Додатне информације или појашњења (28.11.2017.)

0890 Друга измена конкурсне документације (04.12.2017.)

0890 Додатне информације или појашњења (04.12.2017.)

0890 Додатне информације или појашњења (04.12.2017.)

0890 Додатне информације или појашњења (04.12.2017.)

0890 Листа делова (04.12.2017.)

0890 Редуктор B3FE-19A црт. бр. 6146288 (са листом делова) B=2000FAM

0890 Редуктор B3FE-19A црт.бр. 6066570a (са листом делова) B=2000KOPEX

0890 Додатне информације или појашњења (13.12.2017.)

Агрегати 4000/0896/2017 Агрегати 4000/0896/2017

Filesize: 1.11 MB

0896 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0896 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Одржавање пнеуматских и хидрауличких система и уређаја 4000/0520/1/2017 Одржавање пнеуматских и хидрауличких система и уређаја 4000/0520/1/2017

Filesize: 738.96 kB

0520/1 Одлука о додели уговора (17.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање пнеуматских и хидрауличких система и уређаја-Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа ,монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица 4000/0520/1/2017

Машинска обрада мотора 4000/0128/1/2017 Машинска обрада мотора 4000/0128/1/2017

Filesize: 2.24 MB

0128/1 Одлука о додели уговора за партије 1,2 и 3 (17.11.2017.)

0128/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (01.12.2017.)

0128/1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (01.12.2017.)

0128/1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (01.12.2017.)

Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0261/2017 други део Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0261/2017 други део

Filesize: 10.7 MB

0261 Десета измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.10 (16.11.2017.)

0261 Једанаеста измена конкурсне документације (20.11.2017.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.11. (20.11.2017.)

0261 Дванаеста измена конкурсне документације (23.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.12. (23.11.2017.)

0261 Тринаеста измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.13. (28.11.2017.)

0261 Четрнаеста измена конкурсне докумнетације (30.11.2017.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.14. (30.11.2017.)

0261 Петнаеста измена конкурсне документације (01.12.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.15. (01.12.2017.)

0261 Шеснаеста измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.12.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.16. (13.12.2017.)

Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017

Filesize: 3.37 MB

0281 Конкурсна документација (16.11.2017.)

0281 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

0281 Прва измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.1. (29.11.2017.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.2. (30.11.2017.)

Уређај за подизање притиска воде са фреквентном регулацијом и ел.орманом 4000/0317/2017 Уређај за подизање притиска воде са фреквентном регулацијом и ел.орманом 4000/0317/2017

Filesize: 1.31 MB

0317 Конкурсна документација (16.11.2017.)

0317 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

0317 Додатне информације или појашњења (30.11.2017.)

Вучна кочиона машина за развлачење проводника 4000/1159/2017 Вучна кочиона машина за развлачење проводника 4000/1159/2017

Filesize: 1.05 MB

1159 Конкурсна документација (16.11.2017.)

1159 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

Хидрауличне платформе-прикључне корпе 4000/0819/2017 Хидрауличне платформе-прикључне корпе 4000/0819/2017

Filesize: 901.68 kB

0819 Конкурсна документација (16.11.2017.)

0819 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

Енергетска ефикасност 4000/0060/1/2017 Енергетска ефикасност 4000/0060/1/2017

Filesize: 1.57 MB

0060/1 Конкурсна документација (16.11.2017.)

0060/1 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

0060/1 Одлука о обустави поступка (13.12.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 169