JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Машина за израду и репарацију црева 4000/0488/2018 Машина за израду и репарацију црева 4000/0488/2018

Filesize: 1.87 MB

0488 Конкурсна документација (22.06.2018.)

0488 Позив за подношење понуде (22.06.2018.)

0488 Додатне информације или појашњења (09.07.2018.)

0488 Додатне информације или појашњења (10.07.2018.)

0488 Додатне информације или појашњења (19.07.2018.)

Лабораторијска испитивања на измештању и регулацији реке Пештан Лабораторијска испитивања на измештању и регулацији реке Пештан

Filesize: 1.31 MB

Пун назив јавне набавке:

Лабораторијска испитивања на измештању и регулацији реке Пештан – I фаза и изградња пута Барошевац- Медошевац- Вреоци (бивши Р-201) 4000/0829/2018


0829 Конкурсна документација (22.06.2018.)

0829 Позив за подношење понуде (22.06.2018.)

Дизел компресор 4000/0345/2018 Дизел компресор 4000/0345/2018

Filesize: 2.19 MB

0345 Конкурсна документација (22.06.2018.)

0345 Позив за подношење понуде (22.06.2018.)

0345 Додатне информације или појашњења (12.07.2018.)

0345 Додатне информације или појашњења (19.07.2018.)

Сервисирање и поправка теренских возила „ISUZU“ 4000/0589/2018 Сервисирање и поправка теренских возила „ISUZU“ 4000/0589/2018

Filesize: 1.34 MB

0589 Конкурсна документација (22.06.2018.)

0589 Позив за подношење понуде (22.06.2018.)

Набавка електро опреме за измештање електроенергетских објеката 4000/0854/2017 Набавка електро опреме за измештање електроенергетских објеката 4000/0854/2017

Filesize: 9.87 MB

0854 Конкурсна документација (22.06.2018.)

0854 Позив за подношење понуде (22.06.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме за измештање електроенергетских објеката у оквиру измештања државног пута Ib реда број 22 (М-22) 4000/0854/2017

0854 Прва измена конкурсне документације (03.07.2018.)

0854 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.07.2018.)

0854 Додатне информације или појашњења бр.2. (03.07.2018.)

0854 Додатне информације или појашњења бр.3. (12.07.2018.)

0854 Друга измена конкурсне документације (17.07.2018.)

0854 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.07.2018.)

0854 Додатне информације или појашњења бр.4. (17.07.2018.)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ГАРНИТУРА ЗА БУШЕЊЕ 4000/0434/2018 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ГАРНИТУРА ЗА БУШЕЊЕ 4000/0434/2018

Filesize: 1.37 MB

0434 Конкурсна документација (21.06.2018.)

0434 Позив за подношење понуде (21.06.2018.)

Извођење радова на реконструкцији агрегата за подизање притиска у хидрантској мрежи 4000/1119/2017 Извођење радова на реконструкцији агрегата за подизање притиска у хидрантској мрежи 4000/1119/2017

Filesize: 1.94 MB

1119 Конкурсна документација (21.06.2018.)

1119 Позив за подношење понуде (21.06.2018.)

1119 Додатне информације или појашњења (03.07.2018.)

Набавка електро опреме за напајање бунара 4000/0296/2018 Набавка електро опреме за напајање бунара 4000/0296/2018

Filesize: 3.51 MB

0296 Конкурсна документација (21.06.2018.)

0296 Позив за подношење понуде (21.06.2018.)

0296 Прва измена конкурсне документације (05.07.2018.)

0296 Додатне информације или појашњења бр.1. (05.07.2018.)

0296 Друга измена конкурсне документације (09.07.2018.)

0296 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.07.2018.)

0296 Додатне информације или појашњења бр.3. (16.07.2018.)

Прстенасти ускочници 4000/0329/2018 Прстенасти ускочници 4000/0329/2018

Filesize: 1.74 MB

0329 Конкурсна документација (21.06.2018.)

0329 Позив за подношење понуде (21.06.2018.)

Баланс машина 4000/0820/2017 Баланс машина 4000/0820/2017

Filesize: 1.36 MB

0820 Конкурсна документација (21.06.2018.)

0820 Позив за подношење понуде (21.06.2018.)

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-2908283-18 ЈАВНИ ПОЗИВ за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-2908283-18

Filesize: 1.43 MB

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-2908283-18

Курс за дизаличаре, аутодизаличаре и руковаоце кранова 4000/0018/2017 Курс за дизаличаре, аутодизаличаре и руковаоце кранова 4000/0018/2017

Filesize: 1.22 MB

0018 Конкурсна документација (08.06.2018.)

0018 Позив за подношење понуде (08.06.2018.)

Гумирање бубњева, испитивање квалитета материјала, атестација кранова и др. услуге 4000/1147/2017 Гумирање бубњева, испитивање квалитета материјала, атестација кранова и др. услуге 4000/1147/2017

Filesize: 3.3 MB

1147 Конкурсна документација (08.06.2018.)

1147 Позив за подношење понуде (08.06.2018.)

Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трасе трачних транспортера Б-2000 4000/0380/1/2018 Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трасе трачних транспортера Б-2000 4000/0380/1/2018

Filesize: 1.03 MB

0380/1 Конкурсна документација (08.06.2018.)

0380/1 Oбавештење о покретању преговарачког поступка (08.06.2018.)

E-04.04-280325-2-18 од 07.06.2018. Јавни позив за продају путем лицитације E-04.04-280325-2-18 од 07.06.2018. Јавни позив за продају путем лицитације

Filesize: 663.54 kB

E-04.04-280325-2-18 од 07.06.2018. Јавни позив за продају путем лицитације -МАРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА

Опрема за вулканизацију трака 4000/0901/2017  Опрема за вулканизацију трака 4000/0901/2017

Filesize: 3.39 MB

0901 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0901 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

0901 Додатне информације или појашњења (09.07.2018.)

Услуга гумирања 4000/0596-1/2017 Услуга гумирања 4000/0596-1/2017

Filesize: 11.26 MB

0596-1 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0596-1 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

0596-1 Цртежи (06.06.2018.)

0596-1 Прва измена конкурсне документације (28.06.2018.)

Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/2018 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/2018

Filesize: 2.89 MB

0619 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0619 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

Збрињавање опасног отпада 4000/0912/2017 Збрињавање опасног отпада 4000/0912/2017

Filesize: 3.98 MB

0912 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0912 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

0912 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0912 Додатне информације или појашњења (03.07.2018.)

Сервис усисивача робота за базен 4000/0807/2017 Сервис усисивача робота за базен 4000/0807/2017

Filesize: 2.45 MB

0807 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0807 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Сервисирање и поправка аутомата за печате и штамбиље 4000/0176/2018 Сервисирање и поправка аутомата за печате и штамбиље 4000/0176/2018

Filesize: 2.12 MB

0176 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0176 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Реконструкција дрвених надстрешница на отвореном базену 4000/0213/2018 Реконструкција дрвених надстрешница на отвореном базену 4000/0213/2018

Filesize: 2.45 MB

0213 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0213 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/2018  Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/2018

Filesize: 2.17 MB

0250 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0250 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Мерна кола 4000/0444/2017  Мерна кола 4000/0444/2017

Filesize: 2.87 MB

0444 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0444 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Материјал за грејање 4000/0116/2018  Материјал за грејање 4000/0116/2018

Filesize: 2.6 MB

0116 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0116 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Цемент 4000/0254/2018 Цемент 4000/0254/2018

Filesize: 2.1 MB

0254 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0254 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Пљоснати челици и челичне траке 4000/0245/2018 Пљоснати челици и челичне траке 4000/0245/2018

Filesize: 2.19 MB

0245 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0245 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Израда пројектне документације за постројење за прераду технолошко отпадних вода 4000/0587/2017 Израда пројектне документације за постројење за прераду технолошко отпадних вода 4000/0587/2017

Filesize: 5.75 MB

0587 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0587 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017 Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017

Filesize: 5.1 MB

0476 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0476 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0476 Прва измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0476 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0476 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0538/2018 Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0538/2018

Filesize: 3.59 MB

0538 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0538 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0538 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (18.07.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 186