JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Механички преносници и елементи за пренос кретања партија 1 4000/0509/2018 Механички преносници и елементи за пренос кретања партија 1 4000/0509/2018

Filesize: 1.19 MB

0509 Вратило карданско Цртеж 1 (04.08.2019.)

0509 Вратило карданско Цртеж 2 (04.08.2019.)

0509 Вратило карданско Цртеж 3 (04.08.2019.)

0509 Вратило карданско Цртеж 4 (04.08.2019.)

 Механички преносници и елементи за пренос кретања 4000/0509/2018 Механички преносници и елементи за пренос кретања 4000/0509/2018

Filesize: 6.96 MB

0509 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0509 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 РАДОВИ НА ОДМАРАЛИШТУ НА РАЈЦУ 4000/0201/2018 РАДОВИ НА ОДМАРАЛИШТУ НА РАЈЦУ 4000/0201/2018

Filesize: 2.19 MB

0201 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0201 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Ламинати, столарија и флосови 4000/0118/2018 Ламинати, столарија и флосови 4000/0118/2018

Filesize: 1.78 MB

0118 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0118 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Сервис турбодуваљки и компресора на водоводу 4000/0536/2018 Сервис турбодуваљки и компресора на водоводу 4000/0536/2018

Filesize: 1.9 MB

0536 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0536 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0381/2018 Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима 4000/0381/2018

Filesize: 2.32 MB

0381 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0381 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме за увођење фреквентне регулације на транспортерима – друга фаза 4000/0381/2018

 

 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0090/2018 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0090/2018

Filesize: 2.11 MB

0090 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0090 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Набавка електро опреме за реконструкцију клизног воза БТО-1 система 4000/0377/2018 Набавка електро опреме за реконструкцију клизног воза БТО-1 система 4000/0377/2018

Filesize: 2.37 MB

0377 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0377 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима - РБ Колубара 4000/0992/2019 Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима - РБ Колубара 4000/0992/2019

Filesize: 2.34 MB

0992 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0992 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Разводни ормани 4000/0280/2018 Разводни ормани 4000/0280/2018

Filesize: 2.7 MB

0280 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0280 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Обука за бустер постројења 4000/0055/2018 Обука за бустер постројења 4000/0055/2018

Filesize: 1.71 MB

0055 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0055 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Биро-опрема и потрошни материјал 4000/0326/2018 Биро-опрема и потрошни материјал 4000/0326/2018

Filesize: 2.01 MB

0326 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0326 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Мерни трансформатори 4000/0291/2018 Мерни трансформатори 4000/0291/2018

Filesize: 2.43 MB

0291 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0291 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Штампани материјал за потребе РБ Колубара 4000/0106-1/2018 Штампани материјал за потребе РБ Колубара 4000/0106-1/2018

Filesize: 2.2 MB

0106-1 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0106-1 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Сервисирање и еталонирање апарата за одређивање органских халогенида 4000/0790/2018 Сервисирање и еталонирање апарата за одређивање органских халогенида 4000/0790/2018

Filesize: 1.92 MB

0790 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0790 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Сервис напојне пумпе произвођача „KSB“ тип HDB 80/13 4000/0685/2018 Сервис напојне пумпе произвођача „KSB“ тип HDB 80/13 4000/0685/2018

Filesize: 2.26 MB

0685 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0685 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Ремонт и поправка склопова 4000/0532/2019 Ремонт и поправка склопова 4000/0532/2019

Filesize: 2.56 MB

0532 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0532 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала) за механизацију из производног програма „14 Oktobar“ 4000/0532/2019

Алати и лемилице ЈН/4000/0212/2016 Алати и лемилице ЈН/4000/0212/2016

Filesize: 9.04 MB

0212 Конкурсна документација (09.11.2016.)

0212 Позив за подношење понуде (09.11.2016.)

0212 Одлука о додели уговора партија 1 (10.03.2017.)

0212 Одлука о додели уговора партија 2 (10.03.2017.)

0212 Одлука о додели уговора партија 4 (10.03.2017.)

0212 Одлука о додели уговора партија 7 (10.03.2017.)

0212 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (10.03.2017.)

0212 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (10.03.2017.)

0212 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (10.03.2017.)

0212 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (28.03.2017.)

0212 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (28.03.2017.)

0212 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 6 (28.03.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (13.04.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (13.04.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (13.04.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (13.04.2017.)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ КОРИТА ОТВОРЕНОГ ПЛИВАЧКОГ БАЗЕНА ЈН/4000/0212/2018 ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ КОРИТА ОТВОРЕНОГ ПЛИВАЧКОГ БАЗЕНА ЈН/4000/0212/2018

Filesize: 9.04 MB

0212 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0212 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

0212 Одлука о додели уговора (18.07.2018.)

0212 Обавештење о закљученом уговору (05.09.2018.)

 Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017 Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017

Filesize: 9.04 MB

0212 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде на енглеском (04.10.2017.)

0212 Додатне информације или појашњења (02.11.2017.)

0212 Додатне информације или појашњења (03.11.2017.)

0212 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.11.2017.)

0212 Прва измена конкурсне документације (03.11.2017.)

0212 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (06.11.2017.)

0212 Одлука о закључењу оквирног споразума (22.03.2018.)

0212 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (19.06.2018.)

0212 Обавештење о закљученом уговору (19.06.2018.)

0212 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2018.)

Редуктори за погон гусеница роторних багера ЈН/4000/0891-2/2017 Редуктори за погон гусеница роторних багера ЈН/4000/0891-2/2017

Filesize: 2.65 MB

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 1 (02.04.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 2 (02.04.2019.)

0891-2 Одлука о додели уговора за партију 3 (02.04.2019.)

0891-2 Обавештење о обустави поступка партија 1 (02.04.2019.)

0892-2 Обавештење о обустави поступка партија 2 (02.04.2019.)

Израда техничке документације и техничке контроле документације 4000/0234/2019 Израда техничке документације и техничке контроле документације 4000/0234/2019

Filesize: 3.41 MB

0234 Конкурсна документација (01.04.2019.)

0234 Позив за подношење понуде (01.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техничке документације и техничке контроле документације - Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме у току извођења радова на пресељењу вангабаритне опреме са површинског копа Поље Д на површински коп „Радљево – Север“ преко државног пута IIБ реда бр. 363 (деоницa Велики Црљени-Вреоци) и државног пута IБ реда бр. 22 (деоницa Степојевац – Лазаревац) 4000/0234/2019

 Траке за манипулацију терета 4000/0468/2018 други део Траке за манипулацију терета 4000/0468/2018 други део

Filesize: 9.07 MB

0468 Конкурсна документација (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

0468 Седма измена конкурсне документације (02.04.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

E-04.02-74646-3-19 Јавни позив за продају техногених сировина E-04.02-74646-3-19 Јавни позив за продају техногених сировина

Filesize: 7.71 MB

E-04.02-74646-3-19 Јавни позив за продају техногених сировина из бетонских таложникапутем достављања затворених понуда (27.03.2019.)

Конкурсна документација (27.03.2019.)

Одлука о избору најповољнијег учесника за партију 3 (15.04.2019.)

Одлука о обустави поступка за партије 1 и 2 (15.04.2019.)

 Услуга RTK позиционирања применом кинематичке методе 4000/0687/2019 Услуга RTK позиционирања применом кинематичке методе 4000/0687/2019

Filesize: 3.5 MB

0687 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0687 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

0687 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0687 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

 Услуга проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/0546/2018 Услуга проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/0546/2018

Filesize: 1.86 MB

0546 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0546 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

 Обука из вагарства 4000/0050/2018 Обука из вагарства 4000/0050/2018

Filesize: 1.53 MB

0050 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0050 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

 Хемијске и бактериолошке анализе воде за потребе проширења изворишта "Сува Сепарација" 4000/0806/20 Хемијске и бактериолошке анализе воде за потребе проширења изворишта "Сува Сепарација" 4000/0806/20

Filesize: 2.86 MB

0806 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0806 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Хемијске и бактериолошке анализе воде за потребе проширења изворишта "Сува Сепарација" и израду Елабората о резервама подземних вода 4000/0806/2018

 Поправка и сервисирање водомера 4000/0434/2019 Поправка и сервисирање водомера 4000/0434/2019

Filesize: 2.16 MB

0434 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0434 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

 Сервис и поправке великих линијских штампача 4000/1284/2018 Сервис и поправке великих линијских штампача 4000/1284/2018

Filesize: 3.78 MB

1284 Конкурсна документација (26.03.2019.)

1284 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

1284 Прва измена конкурсне документације (04.04.2019.)

1284 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 208