JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Електронска правна база 1090/13МВ-503 Електронска правна база 1090/13МВ-503

Filesize: 678.53 kB

1090 Конкурсна документација

1090 Позив за подношење понуда

1090 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013)

Прехрамбени артикли, безалкохолни и алкохолни напици и сезонско воће 1089/13МВ-660 Прехрамбени артикли, безалкохолни и алкохолни напици и сезонско воће 1089/13МВ-660

Filesize: 1.05 MB

1089-660 Конкурсна документација

1089-660 Позив за подношење понуда

1089-660 Одговор на захтев заинтересованог лица

1089-660 Обавештење о закљученом уговору (12.08.2013)

Одржавање алфа сервера за потребе Сектора АОП У-1096/13МВ-3ОГ Одржавање алфа сервера за потребе Сектора АОП У-1096/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.02 MB

У-1096-3ОГ Конкурсна документација

У-1096-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1096-3ОГ Обавештење о закљученом уговору (04.09.2013)

Електро опрема за трачни транспортер - СУП - 2 Електро опрема за трачни транспортер - СУП - 2

Filesize: 313.52 kB

- Према спецификацији опреме и радова која је урађена на основу пројекта „Делта инжењеринг“

- 31110000 електро мотори

- 31321200 NN и SN каблови

- 31210000 електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола

- 45311000 радови на постављењу електричних инсталација и електро монтажни радови

Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV

Filesize: 297.95 kB

Адаптација Трафо станице Зеоке III 35/6kV, 2x8 MVA у SF6 техници која обухвата:
- Испоруку опреме,
- Демонтажу постојеће опреме,
- Монтажу нове опреме,
- Грађевинске радове за прилагођавање новој опреми,
- Испитивање и пуштање у рад,
- Пројекат изведеног стања.

31174000 – Трансформатори за напајање
45317200 – Електроинсталатерски радови на трансформаторима

Услуга вештачења Услуга вештачења

Filesize: 220.56 kB

Услуга Вештачења

Закуп - Ангазовање самоходних аутодизалица Закуп - Ангазовање самоходних аутодизалица

Filesize: 125.08 kB

Закуп - ангажовање самоходних аутодизалица, носивости од 25-35 t

Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ

Filesize: 947.6 kB

У-1113 Конкурсна документација

У-1113 Обавештење о закљученом уговору (25.07.2013)

Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара У-1109/13МВ-2БН Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара У-1109/13МВ-2БН

Filesize: 500.31 kB

У-1109 Конкурсна документација

У-1109 Обавештење о закљученом уговору (05.09.2013)

Горива (БМБ и Дизел EN 590) Горива (БМБ и Дизел EN 590)

Filesize: 205.95 kB

 

Горива (БМБ и Дизел EN 590)

09132100,09134220 - (БМБ и Дизел EN 590)

 

Мазива и остали деривати нафте Мазива и остали деривати нафте

Filesize: 389.75 kB

Мазива и остали деривати нафте

09211000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање

- Објављивање измене претходнох обавештења за набавку мазива и осталих деривата нафте

Лежајеви и стезни прстенови Лежајеви и стезни прстенови

Filesize: 206.25 kB

 

Лежајеви и стезни прстенови

- Према постојећој пројектној документацији намењеној изради транспортера В=200

- 43640000 Делови машина за ископе

 

Набавка финансијске услуге кредитног задужења Набавка финансијске услуге кредитног задужења

Filesize: 293.63 kB

66113000 - Услуге одобравања кредита

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда је мај - јун 2013. године.

Оквирни датум закључења Уговора је јул 2013.

Додатне информације могу се добити у Привредном друштву РБ „Колубара" д.о.о. Лазаревац, Сектор за финансијско књиговодствене послове, Лазаревац,

Oсоба за контакт Љиљана Милошевић, дипл. ек. телефон +381 11 785-5225

e-mail: ljiljana.milosevic@rbkolubara.rs радним даном од 09 до 14 часова.

2. Претходно обавештење - Адаптација трафо станице "Сепарација" 2. Претходно обавештење - Адаптација трафо станице "Сепарација"

Filesize: 218.28 kB

Адаптација трафо станице „Сепарација“ 35/6 kV, 4x8 MVA у SF6 техници која обухвата:
• испоруку опреме
• демонтажу постојеће опреме
• монтажу нове опреме
• грађевинске радове за прилагођавање новој опреми
• испитивање и пуштање у рад
• пројекат изведеног стања

45232221- трансформаторска подстаница

1. Претходно обавештење - Редуктор копања 1. Претходно обавештење - Редуктор копања

Filesize: 213.89 kB

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Редуктор копања (1 комад)

• за ревитализацију ведричара ERS 1000/20 - десни излаз
• тип редуктора 8.32.30
• погонска снага Р=425кW
• прен. однос i=100,35
• улазни број обртаја n1=1470 ob/min

43640000 Делови машина за ископе

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе

Filesize: 370.45 kB

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе

за период 01.03. - 31.12.2013.год.

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе 2 Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе 2

Filesize: 227.96 kB

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе 2

за период 01.03.- 31.12.2013.god. - Жалбе бр. 2-01-2461-2

Исправка одлуке о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима путем Јавног огласа Исправка одлуке о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима путем Јавног огласа

Filesize: 300.33 kB

Исправка одлуке о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима путем Јавног огласа

01.03.-31.12.2013.год. бр. 2-01-2461-1

Одлука о допуни Одлуке о расподели сушеног и сировог угља Одлука о допуни Одлуке о расподели сушеног и сировог угља

Filesize: 144.9 kB

Одлука о допуни одлуке о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима, путем јавног оглашавања у периоду 01.03. - 31.12.2013.год.

Одлука о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима путем јавног оглашавања Одлука о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима путем јавног оглашавања

Filesize: 762.55 kB

Одлука о расподели сушеног и сировог угља по асортиманима,
путем јавног оглашавања у периоду 01.03. - 31.12.2013.год. са припадајућим табелама.

 

Продаја сушеног и сировог угља путем јавног оглашавања у периоду 01.07. - 31.12.2013.год. Продаја сушеног и сировог угља путем јавног оглашавања у периоду 01.07. - 31.12.2013.год.

Filesize: 837.72 kB

Поштовани,
дана 25.01.2013.год. директор РБ "Колубара" д.о.о. је донео Одлуку о продаји сушеног и сировог угља путем јавног оглашавања у периоду 01.03.2013. - 31.12.2013.год., бр. 2-01-619.
Оглас о продаји угља на овај начин је изашао 29.01.2013.год. у дневним листовима "Политика", "Вечерње новости" и "Данас".
Заинтересовани купци, поред могућности да лично преузму конкурсну документацију, имају могућност преузимања исте и електронским путем са нашег сајта.
конкурсна документација садржи текст огласа, упутство за достављање пријава и образац пријаве за куповину угља по јавном огласу.

<< Start < Prev 191 192 193 194 195 196 197 Next > End >>
Page 197 of 197