JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Компресор за чилер тип:ZR 250 KCE-TWD-523 (За расхладни систем регулатора) 443/13-508 Компресор за чилер тип:ZR 250 KCE-TWD-523 (За расхладни систем регулатора) 443/13-508

Filesize: 1.03 MB

443 Конкурсна документација

443 Позив за подношење понуда

443 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2014)

Кочионе облоге 437/13-614 Кочионе облоге 437/13-614

Filesize: 1.08 MB

437 Конкурсна документација

437 Позив за подношење понуда

437 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Услуге поправке и одржавања лаптоп рачунара и ТФТ монитора у периоду од једне године У-1227/13МВ-3ОГ Услуге поправке и одржавања лаптоп рачунара и ТФТ монитора у периоду од једне године У-1227/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.04 MB

У-1227 Конкурсна документација

У-1227 Позив за подношење понуда

У-1227 Обавештење о закљученом уговору (14.02.2014)

Манометри и мерна техника 1166/13МВ-609 Манометри и мерна техника 1166/13МВ-609

Filesize: 1.01 MB

1166 Конкурсна документација

1166 Позив за подношење понуда

1166 Обавештење о закљученом уговору (29.01.2014)

Обележавање и припрема терена за тенис У-1236/13МВ-3ОГ Обележавање и припрема терена за тенис У-1236/13МВ-3ОГ

Filesize: 966.91 kB

У-1236 Конкурсна документација

У-1236 Позив за подношење понуда

У-1236 Обавештење о закљученом уговору (10.03.2014)

Контрола и сервис апарата за гашење пожара, редовна контрола и сервисирање хиндратске мреже У-070/13 Контрола и сервис апарата за гашење пожара, редовна контрола и сервисирање хиндратске мреже У-070/13

Filesize: 1.26 MB

У-070 Конкурсна документација

У-070 Позив за подношење понуда

У-070 Обавештење о закљученом уговору (19.02.2014)

Теретна возила 6Х6 Теретна возила 6Х6

Filesize: 265.5 kB

Претходно обавештење

Дизалице Дизалице

Filesize: 924.08 kB

Претходно обавештење

Багери Багери

Filesize: 969.15 kB

Претходно обавештење

Булдозери Булдозери

Filesize: 1001.56 kB

Претходно обавештење

Сервисирање виљушкара У-1224/13МВ-2БН Сервисирање виљушкара У-1224/13МВ-2БН

Filesize: 1000.69 kB

У-1224 Конкурсна документација

У-1224 Позив за подношење понуда

У-1224 обавештење о закљученом уговору (30.01.2014)

Редуктор копања 251/13-307 Редуктор копања 251/13-307

Filesize: 7.26 MB

251 Конкурсна документација

251 Позив за подношење понуда

251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.12.2013)

251 Измене и допуне конкурсне документације (10.01.2014)

251 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014) Одговор 1

251 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014) Одговор 2

251 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.01.2014)

251 Измене и допуне конкурсне документације (27.01.2014)

251 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

251 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

251 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

251 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014)

251 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (17.04.2014)

Хидромеханичко чишћење бункера сушеног и праног угља Хидромеханичко чишћење бункера сушеног и праног угља

Filesize: 4.01 MB

У-059 Конкурсна документација

У-059 Позив за подношење понуда

У-059 Цртеж 01-161E-IL

У-059 Цртеж 02-102C

У-059 Цртеж 02-103C

У-059 Цртеж 02-104

У-059 Цртеж 02-104F.A- 1dwg

У-059 Цртеж 02-145C

У-059 Цртеж 03-209C-IL класирница

У-059 Цртеж Реконструкција - Вертикални пресек старе сусаре - бункер сушеног угља

У-059 Цртеж Вериткални пресек старе сушаре - бункер сушеног угља

У-059 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Хидромеханичко чишћење бункера сушеног и праног угља и цевовода система за отпрашивање у објектима РЈ „Сушара“ У-059/13-2БН

Силиконски гит 1169/13МВ-610 Силиконски гит 1169/13МВ-610

Filesize: 998.16 kB

1169 Конкурсна документација

1169 Позив за подношење понуда

1169 Обавештење о закљученом уговору (27.01.2014)

Техничка контрола Допунског рударског пројекта транспорта Техничка контрола Допунског рударског пројекта транспорта

Filesize: 1.08 MB

У-069 Конкурсна документација

У-069 Позив за подношење понуда

У-069 Обавештење о закљученом уговору (28.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола Допунског рударског пројекта транспорта, дробљења, одлагања, депоније ситног угља, хомогенизације, узимања и допреме ситног угља У-069/13-4НТ

Поправка инвертора погона гусенице и погона кружног багера Поправка инвертора погона гусенице и погона кружног багера

Filesize: 1.08 MB

У-1237 Конкурсна документација

У-1237 Позив за подношење понуда

У-1237 Обавештење о закљученом уговору (07.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка инвертора погона гусенице и погона кружног багера SchRS 1600, Glodar 3, тип:ACS-800-104-0145-7+F272+Q950 (ком.1) и тип: ACS800-104-0125-7+F272+Q950 (ком.1) У-1237/13МВ-1СА

Ручни алат 1102/13МВ-311 Ручни алат 1102/13МВ-311

Filesize: 2.38 MB

1102 Конкурсна документација

1102 Позив за подношење понуда

1102 Измене и допуне конкурсне документације (23.12.2013)

1102 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.12.2013)

1102 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.12.2013)

1102 Измене и допуне конкурсне документације (25.12.2013)

1102 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.12.2013)

1102 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2014)

Украсне сијалице и украси за јелку 1174/13МВ-608 Украсне сијалице и украси за јелку 1174/13МВ-608

Filesize: 795.08 kB

1174 Конкурсна документација

1174 Позив за подношење понуда

Резервоар вертикални термоизоловани ПЕХД 2m³ 1180/13МВ-606 Резервоар вертикални термоизоловани ПЕХД 2m³ 1180/13МВ-606

Filesize: 1.18 MB

1180 Конкурсна документација

1180 Позив за подношење понуда

1180 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.12.2013)

1180 Обавештење о закљученом уговору (10.02.2014)

Папуче за заустављање вагона и полужни кључ натични 1086/13МВ-309 Папуче за заустављање вагона и полужни кључ натични 1086/13МВ-309

Filesize: 970.14 kB

1086 Конкурсна документација

1086 Позив за подношење понуда

1086 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.01.2014)

Манометри и мерна техника 1157/13МВ-609 Манометри и мерна техника 1157/13МВ-609

Filesize: 1.39 MB

1157 Конкурсна документација

1157 Позив за подношење понуда

1157 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.12.2013)

1157 Обавештење о закљученом уговору (29.01.2014)

Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе

Filesize: 1.11 MB

У-1235 Конкурсна документација

У-1235 Позив за подношење понуда

У-1235 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе: 1) поправка давача силе тип: SCAIME F 60X-200 2) поправка давача брзине тип: MEGATRON MOB100413 BZ R2

Теренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима 436/13-413 Теренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима 436/13-413

Filesize: 385.68 kB

436 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

436 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013)

Термичка обрада при заваривању У-058/13-2БН Термичка обрада при заваривању У-058/13-2БН

Filesize: 224.25 kB

У-058 Обавештење о закљученом уговору (18.12.2013)

Брусни материјал 1164/13МВ-614 Брусни материјал 1164/13МВ-614

Filesize: 1.05 MB

1164 Конкурсна документација

1164 Позив за подношење понуда

1164 обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.01.2014)

Испитивање нисконапонских гумених рударских каблова У-1194/13МВ-1СА Испитивање нисконапонских гумених рударских каблова У-1194/13МВ-1СА

Filesize: 1.13 MB

У-1194 Конкурсна документација

У-1194 Позив за подношење понуда

У-1194 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.02.2014)

Рачунарска опрема 419/13-503 Рачунарска опрема 419/13-503

Filesize: 6.56 MB

419 Конкурсна документација

419 Позив за подношење понуда

419 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.01.2014)

419 Измене и допуне конкурсне документација (15.01.2014)

419 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

419 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.01.2014)

419 Измене и допуне конкурсне документација (27.01.2014)

419 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

419 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014)

Kуглибан - склоп 245/13-307 Kуглибан - склоп 245/13-307

Filesize: 9.67 MB

245 Конкурсна документација

245 Позив за подношење понуда

245 T-G-243-1-1 Кавез куглибана

245 TZ-G-210 Стазе куглибана беѕ отвора за Г630

245 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.12.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

245 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

245 Измене и допуне конкурсне документације (20.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

245 Измене и допуне конкурсне документације (27.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

245 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

245 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (17.06.2014)

245 Обавештење о закљученом уговору (30.09.2014)

Услуге медицинског дијагностичког прегледа запослених ПД РБ „Колубара“ д.о.о. У-055/13-3ОГ Услуге медицинског дијагностичког прегледа запослених ПД РБ „Колубара“ д.о.о. У-055/13-3ОГ

Filesize: 9.18 MB

У-055 Конкурсна документација

У-055 Позив за подношење понуда

У-055 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

У-055 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014) Одговор 1

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014) Одговор 2

У-055 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.01.2014)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

У-055 Обавештење о закљученом уговору (26.03.2014)

<< Start < Prev 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Next > End >>
Page 194 of 209