JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Поправка и сервисирање возила из производног програма „UAZ“ У-039/13-1СА Поправка и сервисирање возила из производног програма „UAZ“ У-039/13-1СА

Filesize: 5.03 MB

У-039-1СА Конкурсна документација

У-039-1СА Позив за подношење понуда

У-039-1СА Уговор о закљученом уговору (15.10.2013)

Контрола ефикасности рада постројења за пречишћавање отпадних вода Контрола ефикасности рада постројења за пречишћавање отпадних вода

Filesize: 1013.66 kB

У-024-2БН Конкурсна документација

У-024-2БН Позив за подношење понуда

У-024-2БН Обавештење о закљученом уговору (14.10.2013)

 

*Пун назив јавне набавке:

Контрола ефикасности рада постројења за пречишћавање отпадних вода- анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода, погона Оплемењивање угља, Огранак „Прерада“ Вреоци У-024/13-2БН

Поправка и сервисирање возила из производног програма „КАМAZ“ У-040/13-1СА Поправка и сервисирање возила из производног програма „КАМAZ“ У-040/13-1СА

Filesize: 3.32 MB

У-040-1СА Конкурсна документација

У-040-1СА Позив за подношење понуда

У-040-1СА Обавештењу о закљученом уговору (15.10.2013)

Поправка и сервисирање уређаја: тахографа и инструмената трактора са контролом исправности рада Поправка и сервисирање уређаја: тахографа и инструмената трактора са контролом исправности рада

Filesize: 1.71 MB

У-1176 Конкурсна документација

У-1176 Позив за подношење понуда

У-1176 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1176 Измене и допуне конкурсне документације

У-1176 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.10.2013) Партија 2

У-1176 Обавештење о закљученом уговору (25.10.2013) Партија 1

У-1176 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013) Партија 3

 

*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање уређаја: тахографа и инструмената трактора са контролом исправности рада и баждарењем, даваоца импулса, мех. пињона и сајли, обликоване по партијама:

Партија 1: Поправка и сервисирање, контрола исправности рада и баждарење тахографа и даваоца импулса

Партија 2: Поправка и сервисирање, контрола исправности рада и баждарење инструмената трактора и механичких пињона

Партија 3: Израда и уградња сајли У-1176/13МВ-1СА

Услуге сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење од пожара и пожарних клапни за објекте Дир Услуге сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење од пожара и пожарних клапни за објекте Дир

Filesize: 1.24 MB

У-1151-3ОГ Конкурсна документација

У-1151-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1151-3ОГ Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1151-3ОГ Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1151-3ОГ Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

 

 

*Пун назив јавне набавке:

Услуге сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење од пожара и пожарних клапни за објекте Дирекције РБ „Колубара" У-1151/13МВ-3ОГ

Доставно, путничка возила ниже класе и теренска возила 291/13-413 Доставно, путничка возила ниже класе и теренска возила 291/13-413

Filesize: 1.74 MB

291-413 Конкурсна документација

291-413 Позив за подношење понуда

291 Одговор по захтеву заинтересованог лица

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 2

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 3

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 4

291 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.12.2013) Партија 1

Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615 Креч хидратисани - џакиран 1092/13МВ-615

Filesize: 891.94 kB

1092-615 Конкурсна документација

1092-615 Позив за подношење понуда

1092-615 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.09.2013)

Адијабатски калориметарски систем за одређивање топлотне вредности чврстих и течних горива 230/13-60 Адијабатски калориметарски систем за одређивање топлотне вредности чврстих и течних горива 230/13-60

Filesize: 972.01 kB

230-13-605 Конкурсна документација

230-13-605 Позив за подношење понуда

230-15-605 Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

Сервисирање и поправка трактора IMT и приколица У-1152/13МВ-1СА Сервисирање и поправка трактора IMT и приколица У-1152/13МВ-1СА

Filesize: 1.22 MB

У-1152 Конкурсна документација

У-1152 Позив за подношење понуда

У-1152 Обавештење о закљученом уговору (25.09.2013)

Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“ Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“

Filesize: 1.63 MB

У-1140-3ОГ Конкурсна документација

У-1140-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1140-3ОГ Измене и допуне конкурсне документације

У-1140-3ОГ Обавештење о продужењу рока

У-1140 Измене и допуне конкурсне документације

У-1140 Одоговор по захтеву заинтересованог лица

У-1140 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1140 Обавештење о закљученом уговору (21.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“д.о.о. У-1140/13МВ-3ОГ

Уградња стакла на машинама и возилима У-1107/13МВ-1СА Уградња стакла на машинама и возилима У-1107/13МВ-1СА

Filesize: 1.14 MB

У-1107-1СА Конкурсна документација

У-1107-1СА Позив за подношење понуда

У-1107-1СА Обавештење о закљученом уговору (24.09.2013)

Свичеви 281/13-503 Свичеви 281/13-503

Filesize: 13.71 MB

281-503 Конкурсна документација

281-503 Позив за подношење понуда

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица - 1

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношења понуда

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (27.08.2013)

281-503 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (27.08.2013)

281-503 Обавештење о продужење рока за подношење понуда (02.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.08.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (10.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (03.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (14.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.10.2013)

281-503 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.01.2014)

Резервни делови за телефонску централу 241/13-503 Резервни делови за телефонску централу 241/13-503

Filesize: 1.04 MB

241 Конкурсна документација

241 Позив за подношење понуда

241 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.09.2013)

Антивирусни софтвер - 1093/13МВ-503 - позив за подношење понуда Антивирусни софтвер - 1093/13МВ-503 - позив за подношење понуда

Filesize: 1.12 MB

1093 Конкурсна документација (19.6.2013)

АНТИВИРУС - коригована - 10.7.2013.

1093 Позив за подношење понуда - 25.7.2013.

1093 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

 

Поправка елемената машина за обраду метала У-030/13-1СA Поправка елемената машина за обраду метала У-030/13-1СA

Filesize: 1 MB

У-030-1СА Конкурсна документација

У-030-1СА Позив за подношење понуда

У-030-1СА Одговор по захтеву заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације

У-030-1СА Обавештење о обустави у поступку јавне набавке (05.09.2013)

Консултантске услуге из области јавних набавки У-1135/13МВ-3ОГ Консултантске услуге из области јавних набавки У-1135/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.42 MB

У-1135 Конкурсна документација

У-1135 Позив за подношење понуда

У-1135 Одлука о додели уговора

У-1135 Обавештење о закљученом уговору (22.07.2013)

Продаја индустријског отпада Продаја индустријског отпада

Filesize: 288.98 kB

Јавни позив за продају отпадног материјала

Средства за чишћење и одржавање возила 1097/13МВ-610 Средства за чишћење и одржавање возила 1097/13МВ-610

Filesize: 947.13 kB

1097-610 Конкурсна документација

1097-610 Измене и допуне конкурсна документација

1097-610 Обавештење о закљученом уговору (02.09.2013)

Уградња цирада на теретним возилима У-1120/13МВ-1СА Уградња цирада на теретним возилима У-1120/13МВ-1СА

Filesize: 771.43 kB

У-1120-1СА Конкурсна документација

У-1120-1СА Позив за подношење понуда

У-1120-1СА Обавештење о закљученом уговору (09.09.2013)

Манометри и мерна техника 1044/13МВ-609 Манометри и мерна техника 1044/13МВ-609

Filesize: 328.77 kB

1044-609 Конкурсна документација

Евро премијум БМБ-95 и Евро дизел 236/13-604 Евро премијум БМБ-95 и Евро дизел 236/13-604

Filesize: 3.94 MB

236-13-604 Конкурсна документација

236-13-604 Позив за подношење понуда

236-13-604 Одговор на захтев заинтересованог лица

236-13-604 Измене и допуне набавке

236-13-604 Измене и допуне КД 236-604

236-13-604 Обавештење о продужењу рока

236-13-604 Измене и допуне конкурсне документације

236-13-604 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

236-13-604 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.09.2013)

236-13-604 Одговор на захтев заинтересованог лица (04.10.2013)

 

Правни пословни информациони системи „Судска пракса“ и „Индок“ 1087/13МВ-503 Правни пословни информациони системи „Судска пракса“ и „Индок“ 1087/13МВ-503

Filesize: 986.66 kB

1087 Конкурсна документација

1087 Позив за подношење понуда

1087 Обавештење о закљученом уговору (29.10.2013)

Електронска правна база 1090/13МВ-503 Електронска правна база 1090/13МВ-503

Filesize: 678.53 kB

1090 Конкурсна документација

1090 Позив за подношење понуда

1090 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013)

Прехрамбени артикли, безалкохолни и алкохолни напици и сезонско воће 1089/13МВ-660 Прехрамбени артикли, безалкохолни и алкохолни напици и сезонско воће 1089/13МВ-660

Filesize: 1.05 MB

1089-660 Конкурсна документација

1089-660 Позив за подношење понуда

1089-660 Одговор на захтев заинтересованог лица

1089-660 Обавештење о закљученом уговору (12.08.2013)

Одржавање алфа сервера за потребе Сектора АОП У-1096/13МВ-3ОГ Одржавање алфа сервера за потребе Сектора АОП У-1096/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.02 MB

У-1096-3ОГ Конкурсна документација

У-1096-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1096-3ОГ Обавештење о закљученом уговору (04.09.2013)

Електро опрема за трачни транспортер - СУП - 2 Електро опрема за трачни транспортер - СУП - 2

Filesize: 313.52 kB

- Према спецификацији опреме и радова која је урађена на основу пројекта „Делта инжењеринг“

- 31110000 електро мотори

- 31321200 NN и SN каблови

- 31210000 електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола

- 45311000 радови на постављењу електричних инсталација и електро монтажни радови

Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV

Filesize: 297.95 kB

Адаптација Трафо станице Зеоке III 35/6kV, 2x8 MVA у SF6 техници која обухвата:
- Испоруку опреме,
- Демонтажу постојеће опреме,
- Монтажу нове опреме,
- Грађевинске радове за прилагођавање новој опреми,
- Испитивање и пуштање у рад,
- Пројекат изведеног стања.

31174000 – Трансформатори за напајање
45317200 – Електроинсталатерски радови на трансформаторима

Услуга вештачења Услуга вештачења

Filesize: 220.56 kB

Услуга Вештачења

Закуп - Ангазовање самоходних аутодизалица Закуп - Ангазовање самоходних аутодизалица

Filesize: 125.08 kB

Закуп - ангажовање самоходних аутодизалица, носивости од 25-35 t

Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ

Filesize: 947.6 kB

У-1113 Конкурсна документација

У-1113 Обавештење о закљученом уговору (25.07.2013)

<< Start < Prev 191 192 193 194 195 Next > End >>
Page 194 of 195