JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању и санирању објекта Дирекције Извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању и санирању објекта Дирекције

Filesize: 1.06 MB

Р-024 Конкурсна документација

Р-024 Позив за подношење понуда

Р-024 Обавештење о закљученом уговору (14.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању и санирању објекта Дирекције „Ловачки дом“ у Лајковцу Р-024/13-3ОГ

Манометри глицерински 1156/13МВ-609 Манометри глицерински 1156/13МВ-609

Filesize: 1.21 MB

1156 Конкурсна документација

1156 Позив за подношење понуда

1156 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

1156 Обавештење о закљученом уговору (23.12.2013)

Лична заштитна опрема-радно одело летње и зимско 396/13-608 Лична заштитна опрема-радно одело летње и зимско 396/13-608

Filesize: 293.24 kB

396 Обавештење о закљученом уговору (08.11.2013)

Извештај о испитивању (карактеризација) отпада Извештај о испитивању (карактеризација) отпада

Filesize: 1.68 MB

У-1192 Конкурсна документација

У-1192 Позив за подношење понуда

У-1192 Измене и допуне конкурсне документације (14.11.2013)

У-1192 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013)

У-1192 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.11.2013)

У-1192 Обавештење о закљученом уговору (25.12.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Извештај о испитвању (карактеризација) отпада за: кочионе облоге; отпадне акумулаторе; изолациони материјал (мин. вуна); електронски отпад; отпадне масти (мазива); филтери за ваздух; отпадно гориво; земљиште загађено дизел горивом У-1192/13МВ-4НТ

Баждарење и овера мерила масе Баждарење и овера мерила масе

Filesize: 1.15 MB

У-1212 Конкурсна документација

У-1212 Позив за подношење понуда

У-1212 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.12.2013)

Услуге организовања припремне наставе и полагања стручног испита Услуге организовања припремне наставе и полагања стручног испита

Filesize: 991.93 kB

У-1188 Конкурсна документација

У-1188 Позив за подношење понуда

У-1188 Обавештење о закљученом уговору (23.12.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Услуге организовања припремне наставе и полагања стручног испита из области заштите од пожара за потребе запослених РБ „Колубара“ д.о.о. У-1188/13МВ-3ОГ

Збрињавање опасног отпада 150202* Збрињавање опасног отпада 150202*

Filesize: 1.39 MB

У-1190 Конкурсна документација

У-1190 Позив за подношење понуда

У-1190 Измене и допуне и конкурсне документација (12.11.2013)

У-1190 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.11.2013)

У-1190 Обавештење о закљученом уговору (29.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Збрињавање опасног отпада 150202* (1. Отпадни пуцвал; 2. Отпадни филтери уља; 3. Отпадни филтери ваздуха) У-1190/13МВ-4НТ

 Гумено – техничка роба за транспортер Б-2000 385/13-606 Гумено – техничка роба за транспортер Б-2000 385/13-606

Filesize: 5.63 MB

385 Позив за подношење понуда

385 Конкурсна документација

358 Прилози

358 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013)

358 Измене и допуне конкурсне документације (09.12.2013)

358 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.12.2013)

358 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.12.2013)

358 Обавештење о закљученом уговору (04.02.2014)

Санитарни преглед радника водовода „Каленић“ У-050/13-1СА Санитарни преглед радника водовода „Каленић“ У-050/13-1СА

Filesize: 852.35 kB

У-050 Мишљење Управе

У-050 Обавештење о покретању преговарачког поступка

У-050 Конкурсна документација

У-050 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.12.2013)

Услуге референтне лабораторије за мерење буке У-1191/13МВ-4НТ Услуге референтне лабораторије за мерење буке У-1191/13МВ-4НТ

Filesize: 1.41 MB

У-1191 Конкурсна документација

У-1191 Позив за подношење понуда

У-1191 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.11.2013)

У-1191 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2013)

У-1191 Одлука о измени уговора о јавној набавци (12.03.2015)

Троделни лоптасти вентил 1122/13МВ-609 Троделни лоптасти вентил 1122/13МВ-609

Filesize: 3.55 MB

1122 Конкурсна документација

1122 Позив за подношење понуда

1122 Обавештење о закљученом уговору (11.12.2013)

Окови и браве 1151/13МВ-607 Окови и браве 1151/13МВ-607

Filesize: 2.19 MB

1151 Конкурсна документација

1151 Позив за подношење понуда

1151 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.11.2013)

1151 Измене и допуне конкурсне документације (14.11.2013)

1151 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013) Одговор А

1151 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013) Одговор Б

1151 Обавештење о закљученом уговору (13.01.2014)

Фотокопир апарати 321/13-612 Фотокопир апарати 321/13-612

Filesize: 1.9 MB

321 Конкурсна документација

321 Позив за подношење понуда

321 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

321 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

321 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.12.2013)

321 Обавештење о закљученом уговору (19.02.2014)

Биро опрема 388/13-612 Биро опрема 388/13-612

Filesize: 1.15 MB

388 Конкурсна документација

388 Позив за подношење понуда

388 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

Жица за армирање 1149/13МВ-603 Жица за армирање 1149/13МВ-603

Filesize: 1007.77 kB

1149 Конкурсна документације

1149 Позив за подношење понуда

1149 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (26.11.2013)

Резервни делови за решета 256/13-307 Резервни делови за решета 256/13-307

Filesize: 1.1 MB

256 Конкурсна документација

256 Позив за подношење понуда

256 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.12.2013)

Кварцни песак 1137/13МВ-615 Кварцни песак 1137/13МВ-615

Filesize: 927.39 kB

1137 Конкурсна документација

1137 Позив за подношење понуда

1137 Обавештење о закљученом уговору (23.12.2013)

Геолошка истраживања лежишта угља "Поље Е" Колубарски угљоносни басен Р-017/13-4НТ Геолошка истраживања лежишта угља "Поље Е" Колубарски угљоносни басен Р-017/13-4НТ

Filesize: 1.8 MB

Р-017 Позив за подношење понуда

Р-017 Конкурсна документација

Р-017 Прилог

Р-017 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.11.2013)

Р-017 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

Р-017 Обавештење о закљученом уговору (31.01.2014)

Техничка контрола „Главног пројекта измештања телекомуникационих објеката Техничка контрола „Главног пројекта измештања телекомуникационих објеката

Filesize: 1.38 MB

У-1196 Позив за подношење понуда

У-1196 Конкурсна документација

У-1196 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.11.2013)

У-1196 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2014)

 

/* Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола „Главног пројекта измештања телекомуникационих објеката због прве фазе измештања реке Пештан код Барошевца„ У-1196/13МВ-4НТ

Резервни делови за дизалицу Locatelli Gril 840T 247/13-304 Резервни делови за дизалицу Locatelli Gril 840T 247/13-304

Filesize: 1.12 MB

247 Конкурсна документације

247 Позив за подношење понуда

247 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.01.2014)

Јогурт 403/13-660 Јогурт 403/13-660

Filesize: 1.29 MB

403 Конкурсна документација

403 Позив за подношење понуда

403 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

403 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.12.2013)

Изградња бетонског шахта у продужетку Објекта Старе Сушаре Изградња бетонског шахта у продужетку Објекта Старе Сушаре

Filesize: 1.59 MB

Р-035 Позив за подношење понуда

Р-035 Конкурсна документација

Р-035 Измене и допуне конкурсне документације (28.11.2013)

Р-035 Одговор по захтеву зантересованог лица (28.11.2013)

Р-035 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2013)

Р-035 Обавештење о закљученом уговору (21.01.2014)

Челици 380/13-601 Челици 380/13-601

Filesize: 1.43 MB

380 Конкурсна документација

380 Позив за подношење понуда

380 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013) Партија 1

380 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013) Партија 2

Хидраулика, пнеуматика и заптиваке 363/13-407 Хидраулика, пнеуматика и заптиваке 363/13-407

Filesize: 10.78 MB

363 Конкурсна документација

363 Позив за подношење понуда

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.11.2013)

363 Измена и допуне конкурсне документације (20.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

363 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.12.2013)

363 Измена и допуне конкурсне документације (06.12.2013)

363 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.12.2013)

363 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.12.2013)

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 2

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 3

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 4

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 5

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 7

363 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.02.2014) Обустава 9

363 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014) Партија 1

363 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014) Партија 6

363 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014) Партија 8

Канцеларијски намештај 394/13-613 Канцеларијски намештај 394/13-613

Filesize: 1.02 MB

394 Конкурсна документација

394 Позив за подношење понуда

394 обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013)

Челични одливци 309/13-403 Челични одливци 309/13-403

Filesize: 14.26 MB

*Први део

309 Конкурсна документација

309 Позив за подношење понуда

309 Измене и допуне конкурсне документације (28.11.2013)

309 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

309 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2013)

309 Измене и допуне конкурсне документације (02.12.2013)

309 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.12.2013)

309 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.12.2013)

309 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.12.2013)

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 1

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 2

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 3

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 4

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 5

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 6

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 7

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 8

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 9

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 10

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 11

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 12

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 13

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 14

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 15

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 23

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 24

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 27

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 28

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 29

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 30

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 31

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 32

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 33

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 34

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 35

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 36

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 37

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 39

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 40

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 42

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 48

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 49

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 50

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 51

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 52

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 53

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 54

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 55

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 56

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 57

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 58

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 59

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 60

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 61

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 62

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 64

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 65

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 66

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 67

309 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014) Обустава 68

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 16

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 17

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 18

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 19

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 20

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 21

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 22

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 25

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 26

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 38

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 41

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 43

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 44

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 45

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 46

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 47

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 63

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 69

 

Техничка документација (цртежи који ближе дефинишу наведена добра), може се преузети у просторијама ПД РБ „Колубара“ д.о.о. радним данима 08-14h у сектору за комерцијалне послове Вреоци, код контакт особе за предметну набавку.

Челични одливци 309/13-403 Челични одливци 309/13-403

Filesize: 4.42 MB

*Други део

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 16

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 17

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 18

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 19

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 20

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 21

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 22

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 25

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 26

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 38

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 41

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 43

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 44

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 45

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 46

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 47

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 63

309 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014) Партија 69

309 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014)

 

Техничка документација (цртежи који ближе дефинишу наведена добра), може се преузети у просторијама ПД РБ „Колубара“ д.о.о. радним данима 08-14h у сектору за комерцијалне послове Вреоци, код контакт особе за предметну набавку.

Мазива и флуиди 342/13-604 Мазива и флуиди 342/13-604

Filesize: 1.62 MB

342 Позив за подношење понуда

342 Конкурсна документација

342 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.01.2014) Партија 2

342 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.01.2014) Партија 3

342 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.01.2014) Партија 4

342 Обавештење о закљученом уговору (27.01.2014) Партија 1

Челичне цеви 318/13-601 Челичне цеви 318/13-601

Filesize: 1.35 MB

318 Конкурсна документација

318 Позив за подношење понуда

318 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014) Партија 2

318 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014) Партија 3

<< Start < Prev 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Next > End >>
Page 191 of 201