JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Резервни делови за возила Mercedes 266/13-308 Резервни делови за возила Mercedes 266/13-308

Filesize: 5 MB

266 Конкурсна документација

266 Позив за подношење понуда

266 Позив за подношење понуда (09.09.2013)

266 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)

266 Измене и допуне конкурсне документације (20.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованог лица (20.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованих лица (23.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованих лица (22.09.2013)

266 Обавештење о закљученом уговору (09.12.2013) Партија 1

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 2

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 3

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 4

Техничка контрола рударских пројеката У-043/13-1СА Техничка контрола рударских пројеката У-043/13-1СА

Filesize: 1.75 MB

У-043 Конкурсна документација

У-043 Позив за подношење понуда

У-043 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (13.09.2013)

У-043 Позив за подношење понуда (17.09.2013)

У-043 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.10.2013)

Tеренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима Tеренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима

Filesize: 1.23 MB

304 Конкурсна документација

304 Позив за подношење понуда

304 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 1

304 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 2

 

/* Пун назив јавне набавке:

Tеренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима (аутоматска клима сервисна станица) за путничка возила 304/13-413

Ручна колица 1115/13МВ-408 Ручна колица 1115/13МВ-408

Filesize: 955.58 kB

1115 Конкурсна документација

1115 Позив за подношење понуда

1115 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.10.2013)

Кaбловске папучице и чауре 1113/13МВ-508 Кaбловске папучице и чауре 1113/13МВ-508

Filesize: 1.09 MB

1113 Конкурсна документација

1113 Позив за подношење понуда

1113 Обавештење о закљученом уговору (23.10.2013)

Клеме 1111/13МВ-508 Клеме 1111/13МВ-508

Filesize: 1.09 MB

1111 Конкурсна документација

1111 Позив за подношење понуда

1111 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.09.2013)

1111 Обавештење о закљученом уговору (23.10.2013)

Ремонт и баждарење кондуктометара 6. ком. У-1100/13МВ-2БН Ремонт и баждарење кондуктометара 6. ком. У-1100/13МВ-2БН

Filesize: 936.65 kB

У-1100 Конкурсна документација

У-1100 Позив за подношење понуда

У-1100 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2013)

Гумирање цевне арматуре и деловa У-1098/13МВ-2БН Гумирање цевне арматуре и деловa У-1098/13МВ-2БН

Filesize: 963.94 kB

У-1098 Конкурсна документација

У-1098 Позив за подношење понуда

У-1098 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013)

Ремонт и баждарење електромагнетних мерача протока ком. 4. У-1099/13МБ-2БН Ремонт и баждарење електромагнетних мерача протока ком. 4. У-1099/13МБ-2БН

Filesize: 960.38 kB

У-1099 Конкурсна документација

У-1099 Позив за подношење понуда

У-1099 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013)

ВН кабал 249/13-504 ВН кабал 249/13-504

Filesize: 1.03 MB

294 Конкурсна документација

294 Позив за подношење понуда

294 Обавештење о закљученом уговору (07.11.2013)

Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414 Резервни делови за Webasto грејаче 1104/13МВ-414

Filesize: 1.01 MB

1104 Конкурсна документација

1104 Позив за подношење понуда

1104 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Термичка обрада при заваривању У-032/13-2БН Термичка обрада при заваривању У-032/13-2БН

Filesize: 1.88 MB

У-032 Конкурсна документација

У-032 Позив за подношење понуда

У-032 Измене и промене конкурсне документације (11.09.2013)

У-032 обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013)

Сервис релејне заштите RIT22, RIT05, TZI1322, TZI1305 И RIB40 У-1110/13МВ-2БН Сервис релејне заштите RIT22, RIT05, TZI1322, TZI1305 И RIB40 У-1110/13МВ-2БН

Filesize: 2.32 MB

У-1110 Конкурсна документација

У-1110 Позив за подношење понуда

У-1110 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.09.2013)

У-1110 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

У-1110 Измене и допуне конкурсне документације (10.09.2013)

У-1110 Измене и допуне конкурсне документације (10.09.2013)

У-1110 Обавештење о закљученом уговору (15.10.2013)

 

Уређај за кретање по шинама на трактору ИМТ 577 - Локо трактор Уређај за кретање по шинама на трактору ИМТ 577 - Локо трактор

Filesize: 1.03 MB

288 Конкурсна документација

288 Позив за подношење понуда

288 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.10.2013)

 

/* Пун назив јавне набавке:

Уређај за кретање по шинама на трактору ИМТ 577 - Локо трактор са уградњом и издавањем употребне дозволе 288/13-415

Сервис терена, чепирање, ђубрење и сетва траве на травнатом терену У-1137/13МВ-3ОГ Сервис терена, чепирање, ђубрење и сетва траве на травнатом терену У-1137/13МВ-3ОГ

Filesize: 1005.3 kB

У-1137 Конкурсна документација

У-1137 Позив за подношење понуда

У-1137 Обавештење о закљученом уговору (21.10.2013)

Ауто осигурачи 1120/13МВ-414 Ауто осигурачи 1120/13МВ-414

Filesize: 975.5 kB

1120 Конкурсна документација

1120 Позив за подношење понуда

1120 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607 Машински елементи за ужад 1094/13МВ-607

Filesize: 1.06 MB

1094 Конкурсна документација

1094 Позив за подношење понуда

1094 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

Алуминијумски лим 1101/13МВ-614 Алуминијумски лим 1101/13МВ-614

Filesize: 1.14 MB

1101 Конкурсна документација

1101 Позив за подношење понуда

1101 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013)

Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614 Mинерална вуна у ролни 1100/13МВ-614

Filesize: 985.14 kB

1100 Конкурсна документација

1100 Позив за подношење понуда

1100 Обавештење о закљученом уговору (07.10.2013)

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа

Filesize: 992.33 kB

У-1104 Конкурсна документација

У-1104 Позив за подношење понуда

У-1104 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.09.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа, монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица У-1104/13МВ-1СА

Поправка и сервисирање мењача (мануелни и аутоматски) из производног програма „ZF“ У-1124/13МВ-1СА Поправка и сервисирање мењача (мануелни и аутоматски) из производног програма „ZF“ У-1124/13МВ-1СА

Filesize: 2.08 MB

У-1124 Конкурсна документација

У-1124 Позив за подношење понуда

У-1124 Одговор по захтеву заинтересованог лица

У-1124 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2013) Партија 1

У-1124 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Годишње сервисирање и одржавање фотокопир апарата марке „Минолта“ У-1163/13МВ-3ОГ Годишње сервисирање и одржавање фотокопир апарата марке „Минолта“ У-1163/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.09 MB

У-1163 Конкурсна документација

У-1163 Позив за подношење понуда

У-1163 Обавештење о закљученом уговору (10.10.2013)

Услуге аутомеханичарских радова на путничком програму возила Застава и Лада Нива 1.7 У-1116/13МВ-2БН Услуге аутомеханичарских радова на путничком програму возила Застава и Лада Нива 1.7 У-1116/13МВ-2БН

Filesize: 1.23 MB

У-1116 Конкурсна документација

У-1116 Позив за подношење понуда

У-1116 Обавештење о закљученом уговору (14.10.2013)

Челични отковци Челични отковци

Filesize: 183.59 kB

Претходно обавештење

Експлозиви 310/13-605 Експлозиви 310/13-605

Filesize: 1.02 MB

310 Конкурсна документација

310 Позив за подношење понуда

310 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.10.2013)

Гумене транспортне траке са челичним кордом 290/13-620 Гумене транспортне траке са челичним кордом 290/13-620

Filesize: 1.76 MB

290 Конкурсна документација

290 Позив за подношење понуда

290 Измене и допуне конкурсне документација (19.09.2013)

290 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2013)

290 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.09.2013)

290 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Четке 1098/13MВ-610 Четке 1098/13MВ-610

Filesize: 996.43 kB

1098 Конкурсна документација

1098 Позив за подношење понуда

1098 Обавештење о закљученом уговору (30.09.2013)

Годишње сервисирање и одржавање биоротора на Рајцу У-1175/13МВ-3ОГ Годишње сервисирање и одржавање биоротора на Рајцу У-1175/13МВ-3ОГ

Filesize: 910.82 kB

У-1175 Конкурсна документација

У-1175 Позив за подношење понуда

У-1175 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.09.2013)

Испитивање П.П. (CО2) апарата на хладни водени притисак У-029/13-1СА Испитивање П.П. (CО2) апарата на хладни водени притисак У-029/13-1СА

Filesize: 2.69 MB

У-029 Конкурсна документација

У-029 Позив за подношење понуда

У-029 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.09.2013)

У-029 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

У-029 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.09.2013)

У-029 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.09.2013)

У-029 Измене и допуне конкурсне документације (23.09.2013)

У-029 Обавештење о закљученом уговору (06.11.2013)

 

<< Start < Prev 191 192 193 194 Next > End >>
Page 191 of 194