JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Поправка и баждарење мерних група на аутоцистернама за гориво У-1155/13МВ-1СА Поправка и баждарење мерних група на аутоцистернама за гориво У-1155/13МВ-1СА

Filesize: 1.02 MB

У-1155 Конкурсна документација

У-1155 Позив за подношење понуда

У-1155 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.09.2013)

Тablet PC 334/13-503 Тablet PC 334/13-503

Filesize: 1.02 MB

334 Конкурсна документација

334 Позив за подношење понуда

334 Обавештење о закљученом уговору (08.11.2013)

Moнтажа и демонтажа цевне скеле Р-1003/13МВ-1СА Moнтажа и демонтажа цевне скеле Р-1003/13МВ-1СА

Filesize: 857.32 kB

Р-1103 Конкурсна документација

Р-1103 Позив за подношење понуда

Р-1103 Обавештење о закљученом уговору

Метална опрема 1109/13МВ-408 Метална опрема 1109/13МВ-408

Filesize: 1.61 MB

1109 Конкурсна документација

1109 Позив за подношење понуда

1109 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.09.2013)

1109 Измене и допуне конкурсне документације (12.09.2013)

1109 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)

1109 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.11.2013)

 

Еталонирање апарата, стакленог прибора и термометара у лабораторији  У-1139/13МВ-1СА Еталонирање апарата, стакленог прибора и термометара у лабораторији У-1139/13МВ-1СА

Filesize: 1.02 MB

У-1139 Конкурсна документација

У-1139 Позив за подношење понуда

У-1139 Обавештење о закљученом уговору (17.10.2013)

Мазива и флуиди 294/13-604 Мазива и флуиди 294/13-604

Filesize: 3.59 MB

294 Конкурсна документација

294 Позив за подношење понуда

294 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.09.2013)

294 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.09.2013)

294 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.09.2013)

294 Измене и допуне конкурсне документације (24.09.2013)

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 1

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 4

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 5

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 6

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 7

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 8

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 2

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 3

Метле 1114/13МВ-610 Метле 1114/13МВ-610

Filesize: 939.81 kB

1114 Конкурсна документација

1114 Позив за подношење понуда

1114 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013)

Грејачи 335/13-508 Грејачи 335/13-508

Filesize: 3.05 MB

335 Конкурсна документација

335 Позив за подношење понуда

335 Измене и допуне конкурсне документације (20.09.2013)

335 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.09.2013)

335 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.10.2013)

335 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

335 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

335 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.11.2013)

Лична заштитна опрема 329/13-608 Лична заштитна опрема 329/13-608

Filesize: 12.12 MB

329 Конкурсна документацијаж

329 Позив за подношење понуда

329 Одговор по захтевима заинтересованог лица (26.09.2013)

329 Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2013)

329 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (01.10.2013)

329 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

329 Одговор по захтевима заинтересованог лица (04.10.2013)

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 1

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 2

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 6

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 7

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 8

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 11

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 12

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 13

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 14

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 19

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 20

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 21

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 22

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 23

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 24

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 25

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 26

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 27

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 28

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 33

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 34

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 38

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 39

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 3

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 4

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 16

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 17

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 18

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 29

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 31

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 32

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 35

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 36

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 37

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 40

Пуцвал 100% памук 1123/13МВ-608 Пуцвал 100% памук 1123/13МВ-608

Filesize: 1.12 MB

1123 Конкурсна документација

1123 Позив за подношење понуда

1123 Одговори по захтевима заинтересованог лица (10.09.2013)

1123 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

Канални климатизер 1121/13МВ-508 Канални климатизер 1121/13МВ-508

Filesize: 899.27 kB

1121 Конкурсна документација

1121 Позив за подношење понуда

1121 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.10.2013)

Средства за чишћење и одмашћивање 1099/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1099/13МВ-610

Filesize: 1.03 MB

1099 Конкурсна документација

1099 Позив за подношење понуда

1099 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.10.2013)

Потрошни материјал за рачунаре 311/13-503 Потрошни материјал за рачунаре 311/13-503

Filesize: 2.23 MB

311 Конкурсна документација

311 Позив за подношење понуда

311 Измене и допуне конкурсне документације (27.09.2013)

311 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.09.2013)

311 Обавештење о закљученом уговору (08.11.2013)

Мазива и флуиди 301/13-604 Мазива и флуиди 301/13-604

Filesize: 3.73 MB

301 Конкурсна докумнетација

301 Позив за подношење понуда

301 Измене и допуне конкурсне документације (11.09.2013)

301 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.09.2013)

301 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.09.2013)

301 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.09.2013)

301 Измене и допуне конкурсне документације (25.09.2013)

301 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (29.11.2013)

301 Обавештење о закљученом уговору (23.12.2013) Партија 2

301 Обавештење о закљученом уговору (23.12.2013) Партија 4

301 Обавештење о закљученом уговору (23.12.2013) Партија 7

301 Обавештење о закљученом уговору (30.12.2013) Партија 1

301 Обавештење о закљученом уговору (30.12.2013) Партија 3

301 Обавештење о закљученом уговору (30.12.2013) Партија 5

301 Обавештење о закљученом уговору (30.12.2013) Партија 8

301 Обавештење о закљученом уговору (25.08.2014) Партија 6

Кабловски прибор 295/13-508 Кабловски прибор 295/13-508

Filesize: 3.29 MB

295 Конкурсна документација

295 Позив за подношење понуда

295 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.09.2013)

295 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.09.2013)

295 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.09.2013)

295 Измене и допуне конкурсне документације (30.09.2013)

295 Измене и допуне конкурсне документације (03.10.2013)

295 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.10.2013)

295 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.12.2013)

Набавка електроопреме за замену система управљања на роторним багерима schrs 630 Набавка електроопреме за замену система управљања на роторним багерима schrs 630

Filesize: 177.29 kB

Претходно обавештење

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка електроопреме за замену система управљања на роторним багерима schrs 630 (погонски бројеви Г-1 и Г-4)

Коришћење мреже перманентних станица за GPS позиционирање У-1138/13МВ-1СА Коришћење мреже перманентних станица за GPS позиционирање У-1138/13МВ-1СА

Filesize: 1.18 MB

У-1138 Конкурсна документација

У-1138 Позив за подношење понуда

У-1138 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

У-1138 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.09.2013)

Поправка водомера (Ø150; Ø100 и Ø50) У-1103/13МВ-1СА Поправка водомера (Ø150; Ø100 и Ø50) У-1103/13МВ-1СА

Filesize: 901.43 kB

У-1103 Конкурсна документација

У-1103 Позив за подношење понуда

У-1103 Обавештење о закљученом уговору (08.10.2013)

Сервис и поправка исправљача за акумулаторске батерије Сервис и поправка исправљача за акумулаторске батерије

Filesize: 2.18 MB

У-1101 Конкурсна документација

У-1101 Позив за подношење понуда

У-1101 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.09.2013)

У-1101 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2013)

У-1101 Измене и допуне конкурсне документације (20.09.2013)

У-1101 Обавештење о закљученом уговору (01.11.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервис и поправка исправљача за акумулаторске батерије и инвертора за помоћно осветљење У-1101/13МВ-2БН

Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе

Filesize: 885.95 kB

У-1181 Конкурсна документација

У-1181 Позив за подношење понуда

У-1181 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.09.2013)

 

/* Пун назив јавне набавке:

Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе: 1) поправка давача силе тип: SCAIMEF 60X-200 (200kg) или EUROCELL CB-C4 (200kg) 2) поправка давача брзине тип: MEGATRON MOB100413 BZ R2 У-1181/13МВ-1СА

Поправка апарата за топло прање TIP: HDS-8955-KÄRCHER У-1115/13МВ-1СА Поправка апарата за топло прање TIP: HDS-8955-KÄRCHER У-1115/13МВ-1СА

Filesize: 970.75 kB

У-1115 Конкурсна документација

У-1115 Позив за подношење понуда

У-1115 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013)

Превентивно и интервентно одржавање и сервисирање хлорне станице водовода „Каленић“ У-1111/13МВ-1СА Превентивно и интервентно одржавање и сервисирање хлорне станице водовода „Каленић“ У-1111/13МВ-1СА

Filesize: 1007.26 kB

У-1111 Конкурсна документација

У-1111 Позив за подношење понуда

У-1111 Обавештење о закљученом уговору (15.10.2013)

Спрејеви и гитови 1110/13МВ-610 Спрејеви и гитови 1110/13МВ-610

Filesize: 1016.3 kB

1110 Конкурсна документација

1110 Позив за подношење порука

1110 Обавештење о закљученом уговору (11.10.2013)

Хемијско чишћење и пасивизација размењивача топлоте У-1094/13МВ-2БН Хемијско чишћење и пасивизација размењивача топлоте У-1094/13МВ-2БН

Filesize: 988.91 kB

У-1094 Конкурсна документација

У-1094 Позив за подношење понуда

У-1094 Обавештење о закљученом уговору (11.10.2013)

Одржавање система гасног хлорисања У-1177/13МВ-2БН Одржавање система гасног хлорисања У-1177/13МВ-2БН

Filesize: 994.02 kB

У-1177 Конкурсна документација

У-1177 Позив за подношење понуда

У-1177 Обавештење о закљученом уговору (04.10.2013)

Технички преглед машина по спецификацији из прилога Технички преглед машина по спецификацији из прилога

Filesize: 1.02 MB

У-1114 Конкурсна документација

У-1114 Позив за подношење понуда

У-1114 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Технички преглед машина по спецификацији из прилога, по Закону о безбедности саобраћаја - обавезни технички прегледи два пута годишње  У-1114/13МВ-1СА

Годишњи ремонт котларнице - репаратура обзиде ложишта котла КЛ-40 ТПК У-1143/13МВ-1СА Годишњи ремонт котларнице - репаратура обзиде ложишта котла КЛ-40 ТПК У-1143/13МВ-1СА

Filesize: 3.45 MB

У-1143 Конкурсна документација

У-1143 Позив за подношење понуда

У-1143 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.09.2013)

У-1143 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.09.2013)

У-1143 Измене и допуне конкурсне документације (11.09.2013)

У-1143 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.09.2013)

У-1143 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.09.2013)

У-1143 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013)

Резервни делови за возила Mercedes 266/13-308 Резервни делови за возила Mercedes 266/13-308

Filesize: 5 MB

266 Конкурсна документација

266 Позив за подношење понуда

266 Позив за подношење понуда (09.09.2013)

266 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)

266 Измене и допуне конкурсне документације (20.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованог лица (20.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованих лица (23.09.2013)

266 Одговори по захтеву заинтересованих лица (22.09.2013)

266 Обавештење о закљученом уговору (09.12.2013) Партија 1

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 2

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 3

266 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013) Партија 4

Техничка контрола рударских пројеката У-043/13-1СА Техничка контрола рударских пројеката У-043/13-1СА

Filesize: 1.75 MB

У-043 Конкурсна документација

У-043 Позив за подношење понуда

У-043 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (13.09.2013)

У-043 Позив за подношење понуда (17.09.2013)

У-043 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.10.2013)

Tеренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима Tеренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима

Filesize: 1.23 MB

304 Конкурсна документација

304 Позив за подношење понуда

304 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 1

304 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.10.2013) Партија 2

 

/* Пун назив јавне набавке:

Tеренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима (аутоматска клима сервисна станица) за путничка возила 304/13-413

<< Start < Prev 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Next > End >>
Page 186 of 190