JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Техничка контрола „Техничког пројекта ТС „НОВА“, 35/20/6 kV, 3x8 MVA + 1x8 MVA„ У-1183/13МВ-4НТ Техничка контрола „Техничког пројекта ТС „НОВА“, 35/20/6 kV, 3x8 MVA + 1x8 MVA„ У-1183/13МВ-4НТ

Filesize: 10.58 MB

У-1183 Конкурсна документација

У-1183 Позив за подношење понуда

У-1183 Измене и допуне конкурсне документације (17.10.2013)

У-1183 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.10.2013)

У-1183 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.10.2013)

У-1183 Обавештење о закљученом уговору (30.12.2013)

У-1183 Одлука о измени уговора о јавној набавци (28.10.2014)

Челичне цеви бешавне 331/13-601 Челичне цеви бешавне 331/13-601

Filesize: 1.94 MB

331 Конкурсна документација

331 Позив за подношење понуда

331 Измене и допуне конкурсне документације (14.10.2013)

331 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.10.2013)

331 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.11.2013)

331 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.12.2013) Партија 1

331 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.12.2013) Партија 2

Програмски пакети за пројектовање нових далековода 1135/13МВ-503 Програмски пакети за пројектовање нових далековода 1135/13МВ-503

Filesize: 1.02 MB

1135 Конкурсна документација

1135 Позив за подношење понуда

1135 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013)

Техничка контрола - допунског рударског пројекта експлоатације Техничка контрола - допунског рударског пројекта експлоатације

Filesize: 1.03 MB

У-026 Конкурсна документација

У-026 Позив за подношење понуда

У-026 Обавештење о закљученом уговору (13.12.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола - допунског рударског пројекта експлоатације на површинском копу „Тамнава-западно поље“ У-026/13-1СА

Сервисирање две пумпе Sauer-Danfoss SPV26 У-041/13-1СА Сервисирање две пумпе Sauer-Danfoss SPV26 У-041/13-1СА

Filesize: 1.85 MB

У-041 Конкурсна документација

У-041 Позив за подношење понуда

У-041 Обавештење о закљученом уговору (18.12.2013)

Ремонт багер пумпе У-1179/13МВ-2БН Ремонт багер пумпе У-1179/13МВ-2БН

Filesize: 13.21 MB

У-1179 Конкурсна документација

У-1179 Позив за подношење понуда

У-1179 Прилог

У-1179 Обавештење о закљученом уговору (21.11.2013)

Клима уређаји са уградњом 377/13-508 Клима уређаји са уградњом 377/13-508

Filesize: 1.48 MB

377 Конкурсна документација

377 Позив за подношење понуда

377 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.10.2013)

377 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

377 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2013)

Јабука Јабука

Filesize: 306.17 kB

Позив за подношење понуде

Челици 322/13-601 Челици 322/13-601

Filesize: 1.54 MB

322 Конкурсна документација

322 Позив за подношење понуда

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 1

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 2

322 Обавештавање о обустави поступка јавне набавке (27.12.2013) Партија 3

Уређај за прање под притиском 1108/13МВ-303 Уређај за прање под притиском 1108/13МВ-303

Filesize: 1004.28 kB

1108 Конкурсна документација

1108 Позив за подношење понуда

1108 Обавештење о закљученом уговору (15.11.2013)

Хидро усисивач 1117/13МВ-303 Хидро усисивач 1117/13МВ-303

Filesize: 920.22 kB

1117 Конкурсна документација

1117 Позив за подношење понуда

1117 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (29.10.2013)

Хидролошки радови – хидрогеолошко осматрање бране „Паљуви - Виш“ У-1200/13МВ-1СА Хидролошки радови – хидрогеолошко осматрање бране „Паљуви - Виш“ У-1200/13МВ-1СА

Filesize: 1001.36 kB

У-1200 Конкурсна документација

У-1200 Позив за подношење понуда

У-1200 Обавештење о закљученомм уговору (18.11.2013)

Набавка: електро мотора, агрегата, упуштача Набавка: електро мотора, агрегата, упуштача

Filesize: 346.56 kB

Претходно обавештење

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка: електро мотора, агрегата, упуштача, ел. хидрауличних откочника са резервним деловима и пратећом опремом

Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605 Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605

Filesize: 1.65 MB

*Четврти део*

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.11.2013)

273 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.11.2013)

273 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.11.2013)

273 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.11.2013)

273 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.12.2013)

273 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (07.02.2014)

Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605 Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605

Filesize: 11.86 MB

*Трећи део*

273 Измене и допуне конкурсне документације (06.11.2013)

Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605 Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605

Filesize: 4.71 MB

*Други део*

273 Измене и допуне конкурсне документације (01.11.2013) Измена 8
273 Измене и допуне конкурсне документације (01.11.2013) Измена 9
273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013) Одговор Ј
273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013) Одговор К
273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013) Одговор Л
273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013) Одговор Љ

Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605 Лабораторијска опрема и хемикалије 273/13-605

Filesize: 15.87 MB

*Први део*

273 Конкурсна документација

273 Позив за подношење понуда

273 Измена и допуна конкурсне документације (09.10.2013)

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.10.2013)

273 Измена и допуна конкурсне документације (11.10.2013) Изм. 1

273 Измена и допуна конкурсне документације (11.10.2013) Изм. 2

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.10.2013) Одг. 1

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.10.2013) Одг. 2

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.10.2013)

273 Измена и допуна конкурсне документације (15.10.2013)

273 Измена и допуна конкурсне документације (21.10.2013)

273 Измена и допуна конкурсне документације (22.10.2013)

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.10.2013)

273 Измене и допуне конкурсне документације (25.10.2013)

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.01.2013)

273 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.10.2013)

273 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.10.2013)

 

Релејна и склопна техника Релејна и склопна техника

Filesize: 341.32 kB

Претходно обавештење

Електроника-делови и склопови Електроника-делови и склопови

Filesize: 318.94 kB

Претходно обавештење

Трансформатори Трансформатори

Filesize: 307.06 kB

Претходно обавештење

Материјал за кречење 1139/13МВ-610 Материјал за кречење 1139/13МВ-610

Filesize: 967.62 kB

1139 Конкурсна документација

1139 Позив за подношење понуда

1139 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013)

Поправка и сервисирање CO2 апарата за заваривање У-1159/13МВ-1СА Поправка и сервисирање CO2 апарата за заваривање У-1159/13МВ-1СА

Filesize: 1.3 MB

У-1159 Конкурсна документација

У-1159 Позив за подношење позива

У-1159 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.10.2013) Партија 1

У-1159 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.10.2013) Партија 3

У-1159 Обавештење о закљученом уговору (12.11.2013) Партија 2

Техничка контрола Главног пројекта адаптације ТС “Сепарација“ 4x8 MVA  У-1123/13МВ-4НТ Техничка контрола Главног пројекта адаптације ТС “Сепарација“ 4x8 MVA У-1123/13МВ-4НТ

Filesize: 3.66 MB

У-1123 Конкурсна документација

У-1123 Позив за подношење понуда

У-1123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.10.2013)

У-1123 Одговор по захтеву заинтересованих лица (07.10.2013)

У-1123 Измене и допуне конкурсне документације (09.10.2013)

У-1123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

У-1123 Измене и допуне конкурсне документације (17.10.2013)

У-1123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.10.2013)

У-1123 Одговор по захтеву заинтересованих лица (17.10.2013)

У-1123 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013)

У-1123 Одлука о измени уговора о јавној набавци (29.10.2014)

Резервни делови по техничкој документацији 303/13-401 Резервни делови по техничкој документацији 303/13-401

Filesize: 4.15 MB

303 Конкурсна документација

303 Позив за подношење понуда

303 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.10.2013)

303 Измене и допуне конкурсне документације (17.10.2013)

303 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.10.2013)

303 Измене и допуне конкурсне документације (17.10.2013) Измена 2

303 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.10.2013) Одговор 2

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 3

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 4

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 7

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 8

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 9

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 12

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 13

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 14

303 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.12.2013) Партија 16

303 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013) Уговор

303 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013) Уговор А

 

Техничка документација (цртежи који ближе дефинишу наведена добра), може се преузети у просторијама ПД РБ"Колубара" д.о.о. радним данима од 08-14 часова у Сектору за комерцијалне послове-Вреоци, код контакт особе за предметну набавку.

<< Start < Prev 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Next > End >>
Page 186 of 193