JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Годишње сервисирање и поправка семафора У-1148/13МВ-3ОГ Годишње сервисирање и поправка семафора У-1148/13МВ-3ОГ

Filesize: 934.18 kB

У-1148 Конкурсна документација

У-1148 Позив за подношење понуда

У-1148 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2013)

Израда и испорука заптивача У-033/13-2БН Израда и испорука заптивача У-033/13-2БН

Filesize: 203.38 kB

Обавештење о закљученом уговору (16.09.2013)

Челични лим 307/13-601 Челични лим 307/13-601

Filesize: 12.08 MB

307 Конкурсна документација

307 Позив за подношење понуда

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.10.2013)

307 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (11.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (16.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.10.2013)

307 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (22.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (23.10.2013)

307 Измене и допуне конкурсне документације (25.10.2013)

307 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.10.2013)

307 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.12.2013)

307 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.01.2014) Партија 1

307 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.01.2014) Партија 2

Поправка линка на релацији Барошевац – Волујак, Волујак – Барошевац У-1172/13МВ-1СА Поправка линка на релацији Барошевац – Волујак, Волујак – Барошевац У-1172/13МВ-1СА

Filesize: 998.11 kB

У-1172 Конкурсна документација

У-1172 Позив за подношење понуда

У-1172 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2013)

Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа У-1122/13МВ-3ОГ Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа У-1122/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.74 MB

У-1122 Конкурсна документација

У-1122 Позив за подношење понуда

У-1122 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2013) Партија 1

У-1122 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2013) Партија 3

У-1122 Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Техничка контрола Главног електропројекта замене система управљања Техничка контрола Главног електропројекта замене система управљања

Filesize: 999.38 kB

У-1153 Конкурсна документација

У-1153 Позив за подношење понуда

У-1153 Обавештење о закљученом уговору (31.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола Главног електропројекта замене система управљања на багерима SchRs 630 (Г-1 и Г-4)  на погону „Тамнава – Западно поље“ У-1153/13МВ-4НТ

Техничка контрола главног пројекта државног пута I реда M-22 Београд Техничка контрола главног пројекта државног пута I реда M-22 Београд

Filesize: 2.26 MB

У-1125 Конкурсна документација

У-1125 Позив за подношење понуда

У-1125 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.09.2013)

У-1125 Одговори по захтеву заинтересованих лица (20.09.2013)

У-1125 Измене и допуне конкурсне документације (25.09.2013)

У-1125 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.09.2013)

У-1125 Обавештење о закљученом уговору (27.11.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола главног пројекта државног пута I реда M-22 Београд – Љиг на подручју експлоатације површинских копова Колубарског басена L-7,247km У-1125/13МВ-4НТ

Ремонт HCP пумпи у РЈ Топлана, Огранак „Прерада“ Вреоци У-1118/13МВ-2БН Ремонт HCP пумпи у РЈ Топлана, Огранак „Прерада“ Вреоци У-1118/13МВ-2БН

Filesize: 990.97 kB

У-1118 Конкурсна документација

У-1118 Позив за подношење понуда

У-1118 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.10.2013)

Сервисирање и поправке лифтова у објектима I и V "ДРОБИЛАНА" и "ТИП" У-1132/13МВ-1СА Сервисирање и поправке лифтова у објектима I и V "ДРОБИЛАНА" и "ТИП" У-1132/13МВ-1СА

Filesize: 592.68 kB

У-1132 Конкурсна документација

У-1132 Обавештење о закљученом уговору (25.10.2013)

Обука особља одељења за испитивање и контролу Обука особља одељења за испитивање и контролу

Filesize: 1.95 MB
У-1162 Конкурсна документација
У-1162 Позив за подношење понуда
У-1162 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.09.2013)
У-1162 Измене и допуне конкурсне документације (17.09.2013)
У-1162 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)
У-1162 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.09.2013)
У-1162 Обавештење о закљученом уговору (30.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Обука особља одељења за испитивање и контролу, за обезбеђење поверења у квалитет испитивања, организовање међулабораторијског поређења и провера оспособљености У-1162/13МВ-1СА

Moнтажа и демонтажа цевне скеле 274 м2 у кули W1- за ПК Велики Црљени-Дробилана Р-1004/13МВ-1СА Moнтажа и демонтажа цевне скеле 274 м2 у кули W1- за ПК Велики Црљени-Дробилана Р-1004/13МВ-1СА

Filesize: 1.41 MB

P-1004 Конкурсна документација

P-1004 Позив за подношење понуда

Р-1104 Измене и допуне конкурсне документације (17.09.2013)

Р-1104 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)

Р-1104 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.09.2013)

Р-1104 Обавештење о закљученом уговору (30.10.2013)

Резервни делови за машине Cat 356/13-314 Резервни делови за машине Cat 356/13-314

Filesize: 4.89 MB

365 Конкурсна документација

365 Позив за подношење понуда

356 Измена обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (18.09.2013)

356 Измена и допуна конкурсне документације (18.09.2013)

Поправка и ремонт расхладних система на руд.грађ.механизацији У-1187/13МВ-1СА Поправка и ремонт расхладних система на руд.грађ.механизацији У-1187/13МВ-1СА

Filesize: 944.59 kB

У-1187 Конкурсна документација

У-1187 Позив за подношење понуда

У-1187 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2013)

Одржавање термотехничких инсталација У-1128/13МВ-1СА Одржавање термотехничких инсталација У-1128/13МВ-1СА

Filesize: 1.67 MB

У-1128 Конкурсна документација

У-1128 Позив за подношење понуда

У-1128 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013)

У-1128 Обавештење о закљученом уговору (18.10.2013) Партија 2

Израда и поправка пластичне арматуре У-1097/13МВ-2БН Израда и поправка пластичне арматуре У-1097/13МВ-2БН

Filesize: 947.9 kB

У-1097 Конкурсна документација

У-1097 Позив за подношење понуда

У-1097 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2013)

Усисивачи 1124/13МВ-508 Усисивачи 1124/13МВ-508

Filesize: 1.77 MB

1124 Конкурсна документација

1124 Позив за подношење понуда

1124 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.09.2013)

1124 Измене и допуне конкурсне документације (13.09.2013)

1124 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.09.2013)

1124 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

1124 Обавештење о закљученом уговору (30.10.2013)

Истражно бушење за потребе експлоатационих истраживања и хомогенизације угља лежишта Истражно бушење за потребе експлоатационих истраживања и хомогенизације угља лежишта

Filesize: 2.71 MB

Р-018 Конкурсна документација

Р-018 Позив за подношење понуда

Р-018 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2013)

Р-018 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2013)

Р-018 Измене и допуне конкурсне документације (17.09.2013)

Р-018 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

Р-018 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

Р-018 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)

Р-018 Обавештење о закљученом уговору (15.11.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Истражно бушење за потребе експлоатационих истраживања и хомогенизације угља лежишта "Тамнава-Западно поље" Р-018/13-4НТ

Водоводни материјал - Дирекција 325/13-607 Водоводни материјал - Дирекција 325/13-607

Filesize: 1.19 MB

325 Конкурсна документација

325 Позив за подношење понуда

325 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2013)

Бела техника и резервни делови 339/13-508 Бела техника и резервни делови 339/13-508

Filesize: 1.03 MB

339 Конкурсна документација

339 Позив за подношење понуда

339 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.11.2013)

Разврставање опреме под притиском У-1158/13МВ-1СА Разврставање опреме под притиском У-1158/13МВ-1СА

Filesize: 1.34 MB

У-1158 Конкурсна документација

У-1158 Позив за подношење понуда

У-1158 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.09.2013)

У-1158 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Разврставање опреме под притиском – 104 комада за потребе Огранка „Површински копови“  а на основу правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл. Гласник“ бр. 87/2011, члан 4.)

Поправка и баждарење мерних група на аутоцистернама за гориво У-1155/13МВ-1СА Поправка и баждарење мерних група на аутоцистернама за гориво У-1155/13МВ-1СА

Filesize: 1.02 MB

У-1155 Конкурсна документација

У-1155 Позив за подношење понуда

У-1155 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.09.2013)

Тablet PC 334/13-503 Тablet PC 334/13-503

Filesize: 1.02 MB

334 Конкурсна документација

334 Позив за подношење понуда

334 Обавештење о закљученом уговору (08.11.2013)

Moнтажа и демонтажа цевне скеле Р-1003/13МВ-1СА Moнтажа и демонтажа цевне скеле Р-1003/13МВ-1СА

Filesize: 857.32 kB

Р-1103 Конкурсна документација

Р-1103 Позив за подношење понуда

Р-1103 Обавештење о закљученом уговору

Метална опрема 1109/13МВ-408 Метална опрема 1109/13МВ-408

Filesize: 1.61 MB

1109 Конкурсна документација

1109 Позив за подношење понуда

1109 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.09.2013)

1109 Измене и допуне конкурсне документације (12.09.2013)

1109 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (17.09.2013)

1109 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.11.2013)

 

Еталонирање апарата, стакленог прибора и термометара у лабораторији  У-1139/13МВ-1СА Еталонирање апарата, стакленог прибора и термометара у лабораторији У-1139/13МВ-1СА

Filesize: 1.02 MB

У-1139 Конкурсна документација

У-1139 Позив за подношење понуда

У-1139 Обавештење о закљученом уговору (17.10.2013)

Мазива и флуиди 294/13-604 Мазива и флуиди 294/13-604

Filesize: 3.59 MB

294 Конкурсна документација

294 Позив за подношење понуда

294 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.09.2013)

294 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.09.2013)

294 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.09.2013)

294 Измене и допуне конкурсне документације (24.09.2013)

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 1

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 4

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 5

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 6

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 7

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 8

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 2

294 Обавештење о закљученом уговору (14.11.2013) Партија 3

Метле 1114/13МВ-610 Метле 1114/13МВ-610

Filesize: 939.81 kB

1114 Конкурсна документација

1114 Позив за подношење понуда

1114 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2013)

Грејачи 335/13-508 Грејачи 335/13-508

Filesize: 3.05 MB

335 Конкурсна документација

335 Позив за подношење понуда

335 Измене и допуне конкурсне документације (20.09.2013)

335 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.09.2013)

335 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.10.2013)

335 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

335 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

335 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.11.2013)

Лична заштитна опрема 329/13-608 Лична заштитна опрема 329/13-608

Filesize: 12.12 MB

329 Конкурсна документацијаж

329 Позив за подношење понуда

329 Одговор по захтевима заинтересованог лица (26.09.2013)

329 Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2013)

329 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (01.10.2013)

329 Измене и допуне конкурсне документације (04.10.2013)

329 Одговор по захтевима заинтересованог лица (04.10.2013)

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 1

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 2

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 6

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 7

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 8

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 11

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 12

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 13

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 14

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 19

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 20

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 21

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 22

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 23

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 24

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 25

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 26

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 27

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 28

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 33

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 34

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 38

329 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014) Партија 39

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 3

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 4

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 16

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 17

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 18

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 29

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 31

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 32

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 35

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 36

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 37

329 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014) Партија 40

Пуцвал 100% памук 1123/13МВ-608 Пуцвал 100% памук 1123/13МВ-608

Filesize: 1.12 MB

1123 Конкурсна документација

1123 Позив за подношење понуда

1123 Одговори по захтевима заинтересованог лица (10.09.2013)

1123 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2013)

<< Start < Prev 181 182 183 184 185 186 187 188 Next > End >>
Page 183 of 188