JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Силиконски гит 1169/13МВ-610 Силиконски гит 1169/13МВ-610

Filesize: 998.16 kB

1169 Конкурсна документација

1169 Позив за подношење понуда

1169 Обавештење о закљученом уговору (27.01.2014)

Техничка контрола Допунског рударског пројекта транспорта Техничка контрола Допунског рударског пројекта транспорта

Filesize: 1.08 MB

У-069 Конкурсна документација

У-069 Позив за подношење понуда

У-069 Обавештење о закљученом уговору (28.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола Допунског рударског пројекта транспорта, дробљења, одлагања, депоније ситног угља, хомогенизације, узимања и допреме ситног угља У-069/13-4НТ

Поправка инвертора погона гусенице и погона кружног багера Поправка инвертора погона гусенице и погона кружног багера

Filesize: 1.08 MB

У-1237 Конкурсна документација

У-1237 Позив за подношење понуда

У-1237 Обавештење о закљученом уговору (07.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка инвертора погона гусенице и погона кружног багера SchRS 1600, Glodar 3, тип:ACS-800-104-0145-7+F272+Q950 (ком.1) и тип: ACS800-104-0125-7+F272+Q950 (ком.1) У-1237/13МВ-1СА

Ручни алат 1102/13МВ-311 Ручни алат 1102/13МВ-311

Filesize: 2.38 MB

1102 Конкурсна документација

1102 Позив за подношење понуда

1102 Измене и допуне конкурсне документације (23.12.2013)

1102 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.12.2013)

1102 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.12.2013)

1102 Измене и допуне конкурсне документације (25.12.2013)

1102 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.12.2013)

1102 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2014)

Украсне сијалице и украси за јелку 1174/13МВ-608 Украсне сијалице и украси за јелку 1174/13МВ-608

Filesize: 795.08 kB

1174 Конкурсна документација

1174 Позив за подношење понуда

Резервоар вертикални термоизоловани ПЕХД 2m³ 1180/13МВ-606 Резервоар вертикални термоизоловани ПЕХД 2m³ 1180/13МВ-606

Filesize: 1.18 MB

1180 Конкурсна документација

1180 Позив за подношење понуда

1180 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.12.2013)

1180 Обавештење о закљученом уговору (10.02.2014)

Папуче за заустављање вагона и полужни кључ натични 1086/13МВ-309 Папуче за заустављање вагона и полужни кључ натични 1086/13МВ-309

Filesize: 970.14 kB

1086 Конкурсна документација

1086 Позив за подношење понуда

1086 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.01.2014)

Манометри и мерна техника 1157/13МВ-609 Манометри и мерна техника 1157/13МВ-609

Filesize: 1.39 MB

1157 Конкурсна документација

1157 Позив за подношење понуда

1157 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.12.2013)

1157 Обавештење о закљученом уговору (29.01.2014)

Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе

Filesize: 1.11 MB

У-1235 Конкурсна документација

У-1235 Позив за подношење понуда

У-1235 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка трачне ваге TSC11 за мерење протока масе: 1) поправка давача силе тип: SCAIME F 60X-200 2) поправка давача брзине тип: MEGATRON MOB100413 BZ R2

Теренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима 436/13-413 Теренско возило и уређај за сервисирање, одржавање и пуњење ауто клима 436/13-413

Filesize: 385.68 kB

436 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

436 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013)

Термичка обрада при заваривању У-058/13-2БН Термичка обрада при заваривању У-058/13-2БН

Filesize: 224.25 kB

У-058 Обавештење о закљученом уговору (18.12.2013)

Брусни материјал 1164/13МВ-614 Брусни материјал 1164/13МВ-614

Filesize: 1.05 MB

1164 Конкурсна документација

1164 Позив за подношење понуда

1164 обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.01.2014)

Испитивање нисконапонских гумених рударских каблова У-1194/13МВ-1СА Испитивање нисконапонских гумених рударских каблова У-1194/13МВ-1СА

Filesize: 1.13 MB

У-1194 Конкурсна документација

У-1194 Позив за подношење понуда

У-1194 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.02.2014)

Рачунарска опрема 419/13-503 Рачунарска опрема 419/13-503

Filesize: 6.56 MB

419 Конкурсна документација

419 Позив за подношење понуда

419 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.01.2014)

419 Измене и допуне конкурсне документација (15.01.2014)

419 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

419 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.01.2014)

419 Измене и допуне конкурсне документација (27.01.2014)

419 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

419 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014)

Kуглибан - склоп 245/13-307 Kуглибан - склоп 245/13-307

Filesize: 9.67 MB

245 Конкурсна документација

245 Позив за подношење понуда

245 T-G-243-1-1 Кавез куглибана

245 TZ-G-210 Стазе куглибана беѕ отвора за Г630

245 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.12.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

245 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

245 Измене и допуне конкурсне документације (20.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

245 Измене и допуне конкурсне документације (27.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

245 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

245 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (17.06.2014)

245 Обавештење о закљученом уговору (30.09.2014)

Услуге медицинског дијагностичког прегледа запослених ПД РБ „Колубара“ д.о.о. У-055/13-3ОГ Услуге медицинског дијагностичког прегледа запослених ПД РБ „Колубара“ д.о.о. У-055/13-3ОГ

Filesize: 9.18 MB

У-055 Конкурсна документација

У-055 Позив за подношење понуда

У-055 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

У-055 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014) Одговор 1

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014) Одговор 2

У-055 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.01.2014)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

У-055 Обавештење о закљученом уговору (26.03.2014)

Канцеларијски материјал  424/13-613 Канцеларијски материјал 424/13-613

Filesize: 1.54 MB

424 Конкурсна документација

424 Позив за подношење понуда

424 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2014) Партија 1

424 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2014) Партија 2

424 Обавештење о закљученом уговору (28.02.2014) Партија 4

Електромеханички алат 333/13-509 Електромеханички алат 333/13-509

Filesize: 1.63 MB

333 Конкурсна документација

333 Позив за подношење понуда

333 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

333 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.01.2014)

333 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

333 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.03.2014)

Студија оптимизације процеса сагоревања у котловима Топлане Студија оптимизације процеса сагоревања у котловима Топлане

Filesize: 1.02 MB

У-047 Конкурсна документација

У-047 Позив за подношење понуда

У-047 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Студија оптимизације процеса сагоревања у котловима Топлане са прегледом мера на отклањању недостатака и модернизацији у циљу добијања интегрисане дозволе У-047/13-2БН

Редуктори за погон трачних транспортера 409/13-401 Редуктори за погон трачних транспортера 409/13-401

Filesize: 2.78 MB

409 Конкурсна документација

409 Позив за подношење понуда

409 Измене и допуне конкурсне документације (26.12.2013)

409 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

409 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

409 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

409 Обавештење о закљученом уговору (24.03.2014)

409 Одлука о измени уговора јавне набавке (21.07.2014)

Колосечни прибор 412/13-602 Колосечни прибор 412/13-602

Filesize: 1.42 MB

412 Конкурсна документација

412 Позив за подношење понуда

412 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

412 Обавештење о закљученом уговору (25.02.2014)

Замена предиспаривача паре на К-1 и К-2 у РЈ Топлана Р-029/13-2БН Замена предиспаривача паре на К-1 и К-2 у РЈ Топлана Р-029/13-2БН

Filesize: 14.42 MB

Р-029 Конкурсна документација

Р-029 Позив за подношење понуда

Р-029 EKO и предиспаривач

Р-029 Змије предиспаривача

Р-029 Ношење ЕКО-а и предиспаривача

Р-029 MS - K - 01

Р-029 MS - K - 28

Р-029 MS - K - 29

Р-029 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

Р-029 Обавештење о закљученом уговору (04.03.2014) Партија 3

Р-029 Обавештење о закљученом уговору (05.03.2014) Партија 1

Р-029 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2014) Партија 2

Делови за DSU исправљач 441/13-503 Делови за DSU исправљач 441/13-503

Filesize: 1.03 MB

441 Конкурсна документација

441 Позив за подношење понуда

441 Обавештење о закљученом уговору (12.02.2014)

Техничка контрола пројекта адаптације управљачко-надзорног система Техничка контрола пројекта адаптације управљачко-надзорног система

Filesize: 1.02 MB

У-1219 Конкурсна документација

У-1219 Позив за подношење понуда

У-1219 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта адаптације управљачко-надзорног система у РЈ Топлана, Огранак Прерада-Вреоци У-1219/13МВ-2БН

Мотор редуктор и опрема за мотор редуктор 354/13-307 Мотор редуктор и опрема за мотор редуктор 354/13-307

Filesize: 9.07 MB

354 Конкурсна документација

354 Позив за подношење понуда

354 GEAR MOTOR

354 IMPACT-PULLEY DIA. 1000

354 Parts List 1

354 Parts List 2

354 Измене и допуна конкурсне документације (23.12.2013)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.12.2013)

354 Измене и допуна конкурсне документације (31.12.2013)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

354 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.01.2014)

354 Измене и допуна конкурсне документације (15.01.2014)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

354 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.01.2014)

354 Измене и допуна конкурсне документације (29.01.2014)

354 Измене и допуна конкурсне документације (03.02.2014)

354 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.02.2014)

354 Обавештење о закљученом уговору (27.03.2014)

Колосечни прибор 408/13-602 Колосечни прибор 408/13-602

Filesize: 1.29 MB

408 Конкурсна документација

408 Позив за подношење понуда

408 Обавештење о закљученомм уговору (25.02.2014)

Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК

Filesize: 1.22 MB

У-063 Конкурсна документација

У-063 Позив за подношење понуда

У-063 Обавештење о закључено уговору (12.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК, погон „Оплемењивање угља“ Огранак „Прерада“ Вреоци У-063/13-2БН

Додатни радови на изради истражно експлатационих бунара Додатни радови на изради истражно експлатационих бунара

Filesize: 1.61 MB

Р-038 Конкурсна документација

Р-038 Мишљење

Р-038 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Р-038 Измене и допуне конкурсне документације (18.12.2013)

Р-038 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.12.2013)

Р-038 Обавештење о закљученом уговору (07.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Додатни радови на изради истражно експлатационих бунара за потребе водоснабдевања западног дела Колубарског басена Р-038/13-4НТ

Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма "ŠKODA" У-054/13-1СА Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма "ŠKODA" У-054/13-1СА

Filesize: 1.89 MB

У-054 Конкурсна документација

У-054 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

У-054 Одлука о додели уговора (31.01.2014)

У-054 Обавештење о закљученом уговору (20.02.2014)

Софтвер AUTO CAD MAP 3D 2014 1167/13МВ-503 Софтвер AUTO CAD MAP 3D 2014 1167/13МВ-503

Filesize: 1.2 MB

1167 Конкурсна документација

1167 Позив за подношење понуда

1167 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.12.2013)

1167 Обавештење о закљученом уговору (17.01.2014)

<< Start < Prev 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Next > End >>
Page 183 of 197