JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Мазива и флуиди 342/13-604 Мазива и флуиди 342/13-604

Filesize: 1.62 MB

342 Позив за подношење понуда

342 Конкурсна документација

342 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.01.2014) Партија 2

342 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.01.2014) Партија 3

342 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.01.2014) Партија 4

342 Обавештење о закљученом уговору (27.01.2014) Партија 1

Челичне цеви 318/13-601 Челичне цеви 318/13-601

Filesize: 1.35 MB

318 Конкурсна документација

318 Позив за подношење понуда

318 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014) Партија 2

318 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014) Партија 3

Техничка контрола Главног пројекта I фазе регулације реке Пештан Техничка контрола Главног пројекта I фазе регулације реке Пештан

Filesize: 12.31 MB

У-1197 Позив за подношење понуда

У-1197 Конкурсна документација

У-1197 Пројектни задатак

У-1197 Измене и допуне конкурсне документације (15.11.2013)

У-1197 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.11.2013)

У-1197 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.11.2013)

У-1197 Обавештење о закљученом уговору (09.01.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола Главног пројекта I фазе регулације реке Пештан и контроле отицања поплавних вода У-1197/13МВ-4НТ

Јабуке Јабуке

Filesize: 315.07 kB

Позив за подношење понуда

Малотне 381/13-407 Малотне 381/13-407

Filesize: 4.45 MB

381 Конкурсна документација

381 Позив за подношење понуда

381 Измене и допуне конкурсне документације (19.11.2013)

381 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.11.2013)

381 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

381 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

381 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.11.2013)

381 Измене и допуне конкурсне документације (02.12.2013)

381 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.12.2013)

381 Допуна конкурсне документације (02.12.2013)

381 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.12.2013)

381 Позив за подношење понуда (03.12.2013)

381 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

Сигурносни прстенови 1147/13МВ-404 Сигурносни прстенови 1147/13МВ-404

Filesize: 1.1 MB

1147 Конкурсна документација

1147 Позив за подношење понуда

1147 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

1147 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.11.2013)

Резервни делови REXROTH хидраулике 400/13-301 Резервни делови REXROTH хидраулике 400/13-301

Filesize: 5.65 MB

400 Конкурсна документација

400 Позив за подношење понуда

400 Измене и допуне конкурсне документације (04.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (06.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (12.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (13.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.11.2013)

400 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

400 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

400 Обавештење о закљученом уговору (10.01.2014)

Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина У-1205/13МВ-1СА Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина У-1205/13МВ-1СА

Filesize: 2.48 MB

У-1205 Конкурсна документација

У-1205 Позив за подношење понуда

У-1205 Измене и допуне конкурсне документације (31.10.2013)

У-1205 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.10.2013)

У-1205 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2013)

Челични лим 317/13-601 Челични лим 317/13-601

Filesize: 2.69 MB

317 Конкурсна документација

317 Позив за подношење понуда

317 Измене и допуне конкурсне документације (21.11.2013)

317 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

317 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2013)

317 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

317 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.12.2013) Партија 3

317 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.01.2014) Партија 1

317 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.01.2014) Партија 2

Измена и допуна Посебне основе газдовања за ГЈ "РЕИК Колубара" У-1210/13МВ-4НТ Измена и допуна Посебне основе газдовања за ГЈ "РЕИК Колубара" У-1210/13МВ-4НТ

Filesize: 932.78 kB

У-1210 Конкурсна документација

У-1210 Позив за подношење допуне

У-1210 Обавештење о закљученом уговору (22.11.2013)

Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507 Мотор редуктор за обртну сипку 374/13-507

Filesize: 3.77 MB

374 Конкурсна документација

374 Позив за подношење понуда

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (05.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.11.2013)

374 Измене и допуне конкурсне документације (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

374 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2013)

374 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

374 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

Резервни делови за тракторе 1155/13МВ-415 Резервни делови за тракторе 1155/13МВ-415

Filesize: 1.04 MB

1155 Конкурсна документација

1155 Позив за подношење понуда

1155 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

Пластични контејнери од 1,1m³ 1145/13МВ-606 Пластични контејнери од 1,1m³ 1145/13МВ-606

Filesize: 1.03 MB

1145 Конкурсна документација

1145 Позив за подношење понуда

1145 Обавештење о закљученом уговору (20.12.2013)

Филтери, улошци филтера, прекидач притисни и индикатори 398/13-301 Филтери, улошци филтера, прекидач притисни и индикатори 398/13-301

Filesize: 2.36 MB

398 Конкурсна документација

398 Позив за подношење понуда

398 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.11.2013)

398 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2013)

398 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

398 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

398 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Израда 5 (пет) дренажних бунара за потребе заштите ПК ''Поље Ц'' од подземних вода Р-031/13-4НТ Израда 5 (пет) дренажних бунара за потребе заштите ПК ''Поље Ц'' од подземних вода Р-031/13-4НТ

Filesize: 2.9 MB

Р-031 Конкурсна документација

Р-031 Позив за подношење понуда

Р-031 Измене и допуне конкурсне документације (12.11.2013)

Р-031 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.11.2013)

Р-031 Обавештење о закљученом уговору (16.01.2014)

Резервни делови за машине Dressta 404/13-314 Резервни делови за машине Dressta 404/13-314

Filesize: 1.8 MB

404 Конкурсна документација

404 Позив за подношење понуда

404 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

404 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (01.11.2013)

404 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (01.11.2013)

404 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (04.11.2013)

404 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (04.11.2013)

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа, монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа, монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица

Filesize: 971.9 kB

У-1211 Конкурсна документација

У-1211 Позив за подношење понуда

У-1211 Обавештење о закљученом уговору (05.12.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа, монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица – АС Вреоци У-1211/13МВ-1СА

Израда плана заштите шуме од пожара У-1189/13МВ-4НТ Израда плана заштите шуме од пожара У-1189/13МВ-4НТ

Filesize: 1.65 MB

У-1189 Позив за подношење понуда

У-1189 Конкурсна документација

У-1189 Пројектни задатак

У-1189 Обавештење о закљученом уговору (09.12.2013)

Сервисирање и баждарење вага У-1209/13МВ-1СА Сервисирање и баждарење вага У-1209/13МВ-1СА

Filesize: 989.77 kB

У-1209 Конкурсна документација

У-1209 Позив за подношење понуда

У-1209 Обавештење о закљученом уговору (28.11.2013)

Поправка и ремонт издувних система на путничко – теренским возилима У-1204/13МВ-1СА Поправка и ремонт издувних система на путничко – теренским возилима У-1204/13МВ-1СА

Filesize: 1.04 MB

У-1204 Конкурсна документација

У-1204 Позив за подношење понуда

У-1204 Обавештење о закљученом уговору (05.12.2013)

Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LIBHERR“ У-048/13-1СА Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LIBHERR“ У-048/13-1СА

Filesize: 1.16 MB

У-048 Конкурсна документација

У-048 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

У-048 Измене и допуне конкурсне документације (01.11.2013)

У-048 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.11.2013)

У-048 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (04.11.2013)

Челичне траке 1148/13МВ-603 Челичне траке 1148/13МВ-603

Filesize: 979.89 kB

1148 Конкурсна документација

1148 Позив за подношење понуда

1148 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.11.2013)

Канцеларијски намештај 379/13-613 Канцеларијски намештај 379/13-613

Filesize: 1.09 MB

379 Конкурсна документација

379 Позив за подношење понуда

379 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013)

Лабораторијска опрема и хемикалије 327/13-605 Лабораторијска опрема и хемикалије 327/13-605

Filesize: 12.08 MB

327 Конкурсна документација

327 Позив за подношење понуда

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.11.2013)

327 Измене и допуне конкурсне документације (08.11.2013)

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.11.2013)

327 Измене и допуне конкурсне документације (15.11.2013)

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.11.2013)

327 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.11.2013)

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

327 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

327 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

327 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

327 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.11.2013)

327 Измене и допуне конкурсне документације (03.12.2013)

327 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.12.2013)

327 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.02.2014) Партија 3

327 Обавештење о закљученом уговору (04.03.2014) Партија 2

327 Обавештење о закљученом уговору (12.03.2014) Партија 1

Хидрогеолошка истраживања лежишта угља „Поље Е“ Хидрогеолошка истраживања лежишта угља „Поље Е“

Filesize: 3.01 MB

Р-016 Конкурсна документација

Р-016 Позив за подношење понуда

Р-016 Измене и допуне конкурсне документације (12.11.2013)

Р-016 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.11.2013)

Р-016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.11.2013)

Р-016 Измене и допуне конкурсне документације (18.11.2013)

Р-016 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.11.2013)

Р-016 Обавештење о закљученом уговору (15.01.2014)

Р-016 Одлука о измени уговора о јавној набавци (30.04.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Хидрогеолошка истраживања лежишта угља „Поље Е“-израда два истражно-експлоатациона бунара Р-016/13-4НТ

Радови на препокривању крова монтажне бараке Комерцијалног Сектора Р-036/13-3ОГ Радови на препокривању крова монтажне бараке Комерцијалног Сектора Р-036/13-3ОГ

Filesize: 1.42 MB

Р-036 Конкурсна документација

Р-036 Позив за подношење понуда

Р-036 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.10.2013)

Р-036 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.11.2013)

Р-036 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2014)

Клипњача „REXROTH“ црт.бр. 3-138048 370/13-301 Клипњача „REXROTH“ црт.бр. 3-138048 370/13-301

Filesize: 4.02 MB

370 Конкурсна документација

370 Позив за подношење понуда

370 Измене и допуне конкурсне документације (29.10.2013)

370 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.10.2013)

370 Измене и допуне конкурсне документације (31.10.2013)

370 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.10.2013)

370 Измене и допуне конкурсне документације (07.11.2013)

370 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.11.2013)

370 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.11.2013)

370 Измене и допуне конкурсне документације (20.11.2013)

370 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.11.2013)

370 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2014)

Програмски пакет за израду високо професионалних цртежа металних конструкција 1136/13МВ-503 Програмски пакет за израду високо професионалних цртежа металних конструкција 1136/13МВ-503

Filesize: 871.08 kB

1136 Конкурсна документација

1136 Позив за подношење понуда

1136 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.11.2013)

Обарање прехлађене магле на Површинским коповима Колубаре У-1206/13МВ-1СА Обарање прехлађене магле на Површинским коповима Колубаре У-1206/13МВ-1СА

Filesize: 984.53 kB

У-1206 Конкурсна документација

У-1206 Позив за подношење понуда

У-1206 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.11.2013)

Куглибан централног левка 351/13-307 Куглибан централног левка 351/13-307

Filesize: 7.13 MB

351 Конкурсна документација

351 Позив за подношење понуда

351 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.10.2013)

351 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.11.2013)

351 Измене и допуне конкурсне документације (15.11.2013)

351 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.11.2013)

351 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.11.2013)

351 Измене и допуне конкурсне документације (20.11.2013)

351 Измене и допуне конкурсне документације (20.11.2013) Прилог

351 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

351 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

351 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2013)

351 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.11.2013)

351 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

351 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.11.2013)

351 Обавештење о закљученом уговору (25.02.2014)

<< Start < Prev 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Next > End >>
Page 182 of 191