JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Инвестициона оправка судова под притиском на новој сушари огранак „прерада“ Вреоци У-051/13-2БН Инвестициона оправка судова под притиском на новој сушари огранак „прерада“ Вреоци У-051/13-2БН

Filesize: 1.98 MB

У-051 Конкурсна документација

У-051 Позив за подношење понуда

У-051 Измене и допуне конкурсне документације (12.12.2013)

У-051 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.12.2013)

У-051 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (21.02.2014)

У-051 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2014) Партија 2

У-051 Обавештење о закљученом уговору (01.07.2014) Партија 1

Опрема за заваривање 1150/13МВ-411 Опрема за заваривање 1150/13МВ-411

Filesize: 1.01 MB

1150 Конкурсна документација

1150 Позив за подношење понуда

1150 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.01.2014)

Лежајеви и чауре 393/13-404 Лежајеви и чауре 393/13-404

Filesize: 11.95 MB

393 Конкурсна документација

393 Позив за подношење понуда

393 Одговор по захтеву заонтересованог лица (17.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (20.12.2013) Измена 2

393 Измене и допуне конкурсне документације (20.12.2013) Измена 2 А

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013) Одговор 1

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013) Одговор 2

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (24.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (27.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

393 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014) Одговор 8

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014) Одговор 9

393 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2014)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

393 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

393 Позив за подношење понуда (15.01.2014)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014) Одговор 14

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014) Одговор 15

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014) Одговор 16

393 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (22.01.2014)

Технички гасови 397/13-605 Технички гасови 397/13-605

Filesize: 1.1 MB

397 Конкурсна документација

397 Позив за подношење понуда

397 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

Навртка М16JUSM.B1.601KV5 426/13-611 Навртка М16JUSM.B1.601KV5 426/13-611

Filesize: 1.42 MB

426 Конкурсна документација

426 Позив за подношење понуда

426 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

426 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

426 Обавештење о закљученом уговору (25.02.2014)

Експлозиви 405/13-605 Експлозиви 405/13-605

Filesize: 1.65 MB

405 Конкурсна документација

405 Позив за подношење понуда

405 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

405 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

405 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2014)

405 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.02.2014)

Изолациони материјали 369/13-502 Изолациони материјали 369/13-502

Filesize: 2.47 MB

369 Конкурсна документација

369 Позив за подношење понуда

369 Измене и допуне конкурсне документације (24.12.2013)

369 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.12.2013)

369 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

369 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

369 Обавештење о закљученом уговору (18.03.2014) Партија 1

369 Обавештење о закљученом уговору (18.03.2014) Партија 2

Инсталациони материјал 378/13-502 Инсталациони материјал 378/13-502

Filesize: 12.25 MB

378 Конкурсна документација

378 Позив за подношење понуда

378 Измене и допуне конкурсне документације (19.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (27.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.01.2014)

378 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.01.2014)

378 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014)

378 Одлука о измени уговора о јавној набавци (27.06.2014)

Челици 430/13-601 Челици 430/13-601

Filesize: 1.78 MB

430 Конкурсна документација

430 Позив за подношење понуда

430 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.12.2013)

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 1

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 2

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 3

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 4

Канцеларијски намештај 435/13-613 Канцеларијски намештај 435/13-613

Filesize: 1.23 MB

435 Конкурсна документација

435 Позив за подношење понуда

435 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

435 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

Клингерит обичан 1163/13МВ-614 Клингерит обичан 1163/13МВ-614

Filesize: 1.49 MB

1163 Конкурсна документација

1163 Позив за подношење понуда

1163 Измене и допуне конкурсне документације (09.12.2013)

1163 Одговор по захтеву заинетересованог лица (09.12.2013)

1163 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.12.2013)

1163 Обавештење о закљученом уговору (23.01.2014)

Електро резервни делови за багере дреглајне 1107/13МВ-303 Електро резервни делови за багере дреглајне 1107/13МВ-303

Filesize: 1.09 MB

1107 Конкурсна документација

1107 Позив за подношење понуда

1107 Обавештење о закљученом уговору (22.01.2014)

Сервис машине за прање и усисавање паркета У-1214/13МВ-3ОГ Сервис машине за прање и усисавање паркета У-1214/13МВ-3ОГ

Filesize: 984.36 kB

У-1214 Конкурсна документација

У-1214 Позив за подношење понуда

У-1214 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2014)

Сервис дизалице - платформе У-1213/13МВ-3ОГ Сервис дизалице - платформе У-1213/13МВ-3ОГ

Filesize: 964.01 kB

У-1213 Конкурсна документација

У-1213 Позив за подношење понуда

У-1213 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (31.12.2013)

Табле упозорења 1131/13МВ-502 Табле упозорења 1131/13МВ-502

Filesize: 8.12 MB

1131 Конкурсна документација

1131 Позив за подношење понуда

1131 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.12.2013)

1131 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.12.2013)

1131 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.12.2013)

1131 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

1131 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.12.2013)

1131 Измене и допуне конкурсне документације (23.12.2013)

1131 Измене и допуне конкурсне документације (23.12.2013)

1131 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.12.2013)

1131 Допуна конкурсне документације (26.12.2013)

1131 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014)

Сервис уређаја за ултра чисту воду У-1217/13МВ-1СА Сервис уређаја за ултра чисту воду У-1217/13МВ-1СА

Filesize: 1.13 MB

У-1217 Конкурсна документација

У-1217 Позив за подношење понуда

У-1217 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.12.2013)

У-1217 Обавештење о закљученом уговору (13.01.2014)

Техничка контрола рударских пројеката за потребе Огранка „Површински копови“ Барошевац У-064/13-1СА Техничка контрола рударских пројеката за потребе Огранка „Површински копови“ Барошевац У-064/13-1СА

Filesize: 1.7 MB

У-064 Конкурсна документација

У-064 Позив за подношење понуда

У-064 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

У-064 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2014) Партија 1

У-064 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2014) Партија 2

У-064 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2014) Партија 3

Заставе за унутрашњу декорацију 1162/13МВ-608 Заставе за унутрашњу декорацију 1162/13МВ-608

Filesize: 912.81 kB

1162 Конкурсна документација

1162 Позив за подношење понуда

1162 Обавештење о закљученом уговору (05.02.2014)

Новогодишњи рекламни пакети за запослене 1160/13МВ-612 Новогодишњи рекламни пакети за запослене 1160/13МВ-612

Filesize: 1.03 MB

1160 Конкурсна документација

1160 Позив за подношење понуда

1160 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013)

Зупчаник са ожлебљеним вратилом на излазу редуктора кружног Р2КА-20 (FLENDER) Зупчаник са ожлебљеним вратилом на излазу редуктора кружног Р2КА-20 (FLENDER)

Filesize: 3.09 MB

411 Конкурсна документација

411 Позив за подношење понуда

411 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.12.2013)

411 Измене и допуне конкурсне документације (30.12.2013)

411 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.12.2013)

411 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

411 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (14.02.2014)

411 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (15.03.2014)

411 Обавештење о закљученом уговору (04.08.2014)

/*Пун назив јавне набавке:

Зупчаник са ожлебљеним вратилом на излазу редуктора кружног Р2КА-20 (FLENDER), црт. бр. 6144189, кат.бр.000.001362, 806, m=33 z=14 411/13-301

Индустријски рачунари 418/13-503 Индустријски рачунари 418/13-503

Filesize: 1.45 MB

418 Конкурсна документација

418 Позив за подношење понуда

418 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.12.2013)

418 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (13.02.2014)

418 Обавештење о закљученом уговору (15.04.2014)

Дрвене држалице 1161/13МВ-615 Дрвене држалице 1161/13МВ-615

Filesize: 993.26 kB

1161 Конкурсна документација

1161 Позив за подношење понуда

1161 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2013)

Рекламни материјал 1159/13МВ-612 Рекламни материјал 1159/13МВ-612

Filesize: 1.09 MB

1159 Конкурсна документација

1159 Позив за подношење понуда

1159 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

Техничка контрола техничког рударског пројекта Техничка контрола техничког рударског пројекта

Filesize: 1022.39 kB

У-1195 Конкурсна документација

У-1195 Позив за подношење понуда

У-1195 Обавештење о закљученом уговору (14.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола техничког рударског пројекта изградње нове касете депоновања пепела и шљаке из РЈ Топлана У-1195/13МВ-2БН

Израде споја за транспортне траке са челичним кордом и са платном Израде споја за транспортне траке са челичним кордом и са платном

Filesize: 1.32 MB

У-057 Конкурсна документација

У-057 Позив за подношење понуда

У-057 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

У-057 Обавештење о закљученом уговору (12.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Израде споја за транспортне траке са челичним кордом и са платном, од материјала наручиоца (сет за израду споја), за погоне: поље „Б“, поље  „Д“,  „Велики Црљени“ и Тамнава Западно поље У-057/13-1СА

Делови за котао 246/13-306 Делови за котао 246/13-306

Filesize: 1.12 MB

246 Конкурсна документација

246 Позив за подношење понуда

246 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.12.2013)

246 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (29.01.2014)

Регенерација кардана по цртежу бр.820819 за погон радног точка багера SchRs630x25/6 Регенерација кардана по цртежу бр.820819 за погон радног точка багера SchRs630x25/6

Filesize: 1.04 MB

У-062 Конкурсна документација

У-062 Позив за подношење понуда

У-062 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

У-062 Обавештење о закљученом уговору (12.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Регенерација кардана по цртежу бр.820819 за погон радног точка багера SchRs630x25/6, G-7 У-062/13-1СА

Мерни инструменти 340/13-509 Мерни инструменти 340/13-509

Filesize: 4.89 MB

340 Конкурсна документација

340 Позив за подношење понуда

340 Измене и допуне конкурсне документације (27.12.2013)

340 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

340 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

340 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

340 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2014)

340 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

340 Измене и допуне конкурсне документације (23.01.2014)

340 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.01.2014)

340 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014)

Челичне цеви 355/13-601 Челичне цеви 355/13-601

Filesize: 1.29 MB

355 Конкурсна документација

355 Позив за подношење понуда

355 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.02.2014) Партија 1

355 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.02.2014) Партија 2

Опрема за пострoјења Nx Plus DBB 36kV Опрема за пострoјења Nx Plus DBB 36kV

Filesize: 3.59 MB

432 Конкурсна документација

432 Обавештење о покретању преговарачког поступка

432 Измене и допуне конкурсне документације (05.12.2013)

432 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (05.12.2013)

432 Измене и допуне конкурсне документације (09.12.2013)

432 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (09.12.2013)

432 Измене и допуне конкурсне документације (12.12.2013)

432 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (12.12.2013)

432 Одлука о додели уговора за преговарачки поступак (27.12.2013)

432 Обавештење о закљученом уговору (22.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Опрема за пострoјења Nx Plus DBB 36kV, демонтажа, монтажа, испитивање и пуштање у рад хаварисаних ћелија у ТС „Вреоци“ 432/13-503

<< Start < Prev 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Next > End >>
Page 177 of 190