JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Технички гасови 397/13-605 Технички гасови 397/13-605

Filesize: 1.1 MB

397 Конкурсна документација

397 Позив за подношење понуда

397 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

Навртка М16JUSM.B1.601KV5 426/13-611 Навртка М16JUSM.B1.601KV5 426/13-611

Filesize: 1.42 MB

426 Конкурсна документација

426 Позив за подношење понуда

426 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

426 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

426 Обавештење о закљученом уговору (25.02.2014)

Експлозиви 405/13-605 Експлозиви 405/13-605

Filesize: 1.65 MB

405 Конкурсна документација

405 Позив за подношење понуда

405 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

405 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

405 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2014)

405 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.02.2014)

Изолациони материјали 369/13-502 Изолациони материјали 369/13-502

Filesize: 2.47 MB

369 Конкурсна документација

369 Позив за подношење понуда

369 Измене и допуне конкурсне документације (24.12.2013)

369 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.12.2013)

369 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

369 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

369 Обавештење о закљученом уговору (18.03.2014) Партија 1

369 Обавештење о закљученом уговору (18.03.2014) Партија 2

Инсталациони материјал 378/13-502 Инсталациони материјал 378/13-502

Filesize: 12.25 MB

378 Конкурсна документација

378 Позив за подношење понуда

378 Измене и допуне конкурсне документације (19.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (27.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.01.2014)

378 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.01.2014)

378 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014)

378 Одлука о измени уговора о јавној набавци (27.06.2014)

Челици 430/13-601 Челици 430/13-601

Filesize: 1.78 MB

430 Конкурсна документација

430 Позив за подношење понуда

430 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.12.2013)

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 1

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 2

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 3

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 4

Канцеларијски намештај 435/13-613 Канцеларијски намештај 435/13-613

Filesize: 1.23 MB

435 Конкурсна документација

435 Позив за подношење понуда

435 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

435 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

Клингерит обичан 1163/13МВ-614 Клингерит обичан 1163/13МВ-614

Filesize: 1.49 MB

1163 Конкурсна документација

1163 Позив за подношење понуда

1163 Измене и допуне конкурсне документације (09.12.2013)

1163 Одговор по захтеву заинетересованог лица (09.12.2013)

1163 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.12.2013)

1163 Обавештење о закљученом уговору (23.01.2014)

Електро резервни делови за багере дреглајне 1107/13МВ-303 Електро резервни делови за багере дреглајне 1107/13МВ-303

Filesize: 1.09 MB

1107 Конкурсна документација

1107 Позив за подношење понуда

1107 Обавештење о закљученом уговору (22.01.2014)

Сервис машине за прање и усисавање паркета У-1214/13МВ-3ОГ Сервис машине за прање и усисавање паркета У-1214/13МВ-3ОГ

Filesize: 984.36 kB

У-1214 Конкурсна документација

У-1214 Позив за подношење понуда

У-1214 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2014)

Сервис дизалице - платформе У-1213/13МВ-3ОГ Сервис дизалице - платформе У-1213/13МВ-3ОГ

Filesize: 964.01 kB

У-1213 Конкурсна документација

У-1213 Позив за подношење понуда

У-1213 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (31.12.2013)

Табле упозорења 1131/13МВ-502 Табле упозорења 1131/13МВ-502

Filesize: 8.12 MB

1131 Конкурсна документација

1131 Позив за подношење понуда

1131 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.12.2013)

1131 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.12.2013)

1131 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.12.2013)

1131 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

1131 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.12.2013)

1131 Измене и допуне конкурсне документације (23.12.2013)

1131 Измене и допуне конкурсне документације (23.12.2013)

1131 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.12.2013)

1131 Допуна конкурсне документације (26.12.2013)

1131 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014)

Сервис уређаја за ултра чисту воду У-1217/13МВ-1СА Сервис уређаја за ултра чисту воду У-1217/13МВ-1СА

Filesize: 1.13 MB

У-1217 Конкурсна документација

У-1217 Позив за подношење понуда

У-1217 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.12.2013)

У-1217 Обавештење о закљученом уговору (13.01.2014)

Техничка контрола рударских пројеката за потребе Огранка „Површински копови“ Барошевац У-064/13-1СА Техничка контрола рударских пројеката за потребе Огранка „Површински копови“ Барошевац У-064/13-1СА

Filesize: 1.7 MB

У-064 Конкурсна документација

У-064 Позив за подношење понуда

У-064 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

У-064 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2014) Партија 1

У-064 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2014) Партија 2

У-064 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2014) Партија 3

Заставе за унутрашњу декорацију 1162/13МВ-608 Заставе за унутрашњу декорацију 1162/13МВ-608

Filesize: 912.81 kB

1162 Конкурсна документација

1162 Позив за подношење понуда

1162 Обавештење о закљученом уговору (05.02.2014)

Новогодишњи рекламни пакети за запослене 1160/13МВ-612 Новогодишњи рекламни пакети за запослене 1160/13МВ-612

Filesize: 1.03 MB

1160 Конкурсна документација

1160 Позив за подношење понуда

1160 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013)

Зупчаник са ожлебљеним вратилом на излазу редуктора кружног Р2КА-20 (FLENDER) Зупчаник са ожлебљеним вратилом на излазу редуктора кружног Р2КА-20 (FLENDER)

Filesize: 3.09 MB

411 Конкурсна документација

411 Позив за подношење понуда

411 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.12.2013)

411 Измене и допуне конкурсне документације (30.12.2013)

411 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.12.2013)

411 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

411 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (14.02.2014)

411 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (15.03.2014)

411 Обавештење о закљученом уговору (04.08.2014)

/*Пун назив јавне набавке:

Зупчаник са ожлебљеним вратилом на излазу редуктора кружног Р2КА-20 (FLENDER), црт. бр. 6144189, кат.бр.000.001362, 806, m=33 z=14 411/13-301

Индустријски рачунари 418/13-503 Индустријски рачунари 418/13-503

Filesize: 1.45 MB

418 Конкурсна документација

418 Позив за подношење понуда

418 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.12.2013)

418 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (13.02.2014)

418 Обавештење о закљученом уговору (15.04.2014)

Дрвене држалице 1161/13МВ-615 Дрвене држалице 1161/13МВ-615

Filesize: 993.26 kB

1161 Конкурсна документација

1161 Позив за подношење понуда

1161 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2013)

Рекламни материјал 1159/13МВ-612 Рекламни материјал 1159/13МВ-612

Filesize: 1.09 MB

1159 Конкурсна документација

1159 Позив за подношење понуда

1159 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

Техничка контрола техничког рударског пројекта Техничка контрола техничког рударског пројекта

Filesize: 1022.39 kB

У-1195 Конкурсна документација

У-1195 Позив за подношење понуда

У-1195 Обавештење о закљученом уговору (14.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола техничког рударског пројекта изградње нове касете депоновања пепела и шљаке из РЈ Топлана У-1195/13МВ-2БН

Израде споја за транспортне траке са челичним кордом и са платном Израде споја за транспортне траке са челичним кордом и са платном

Filesize: 1.32 MB

У-057 Конкурсна документација

У-057 Позив за подношење понуда

У-057 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

У-057 Обавештење о закљученом уговору (12.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Израде споја за транспортне траке са челичним кордом и са платном, од материјала наручиоца (сет за израду споја), за погоне: поље „Б“, поље  „Д“,  „Велики Црљени“ и Тамнава Западно поље У-057/13-1СА

Делови за котао 246/13-306 Делови за котао 246/13-306

Filesize: 1.12 MB

246 Конкурсна документација

246 Позив за подношење понуда

246 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.12.2013)

246 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (29.01.2014)

Регенерација кардана по цртежу бр.820819 за погон радног точка багера SchRs630x25/6 Регенерација кардана по цртежу бр.820819 за погон радног точка багера SchRs630x25/6

Filesize: 1.04 MB

У-062 Конкурсна документација

У-062 Позив за подношење понуда

У-062 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

У-062 Обавештење о закљученом уговору (12.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Регенерација кардана по цртежу бр.820819 за погон радног точка багера SchRs630x25/6, G-7 У-062/13-1СА

Мерни инструменти 340/13-509 Мерни инструменти 340/13-509

Filesize: 4.89 MB

340 Конкурсна документација

340 Позив за подношење понуда

340 Измене и допуне конкурсне документације (27.12.2013)

340 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

340 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

340 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

340 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2014)

340 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

340 Измене и допуне конкурсне документације (23.01.2014)

340 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.01.2014)

340 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014)

Челичне цеви 355/13-601 Челичне цеви 355/13-601

Filesize: 1.29 MB

355 Конкурсна документација

355 Позив за подношење понуда

355 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.02.2014) Партија 1

355 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.02.2014) Партија 2

Опрема за пострoјења Nx Plus DBB 36kV Опрема за пострoјења Nx Plus DBB 36kV

Filesize: 3.59 MB

432 Конкурсна документација

432 Обавештење о покретању преговарачког поступка

432 Измене и допуне конкурсне документације (05.12.2013)

432 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (05.12.2013)

432 Измене и допуне конкурсне документације (09.12.2013)

432 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (09.12.2013)

432 Измене и допуне конкурсне документације (12.12.2013)

432 Обавештење о продужењу рока за подношење допуна (12.12.2013)

432 Одлука о додели уговора за преговарачки поступак (27.12.2013)

432 Обавештење о закљученом уговору (22.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Опрема за пострoјења Nx Plus DBB 36kV, демонтажа, монтажа, испитивање и пуштање у рад хаварисаних ћелија у ТС „Вреоци“ 432/13-503

Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303 Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303

Filesize: 929.78 kB

1096 Конкурсна документација

1096 Позив за подношење понуда

1096 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција

Filesize: 2.67 MB

У-067 Конкурсна документација

У-067 Позив за подношење понуда

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (12.12.2013)

У-067 Измене и допуне конкурсне документације (12.12.2013)

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (12.12.2013)

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (16.12.2013)

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (26.12.2013)

У-067 Обавештење о закљученом уговору (24.02.2014)

 

/*Пун назив за јавне набавке:

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада по основу експропријације непокретности за потребе експлоатације угља У-067/13-3ОГ

Машинска обрада свих врста мотора на руд.грађ.мех. и теретним возилима У-1229/13МВ-1СА Машинска обрада свих врста мотора на руд.грађ.мех. и теретним возилима У-1229/13МВ-1СА

Filesize: 1.22 MB

У-1229 Конкурсна документација

У-1229 Позив за подношење понуда

У-1229 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2013)

<< Start < Prev 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Next > End >>
Page 175 of 188