JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Кабловски прибор 483/13-508 Кабловски прибор 483/13-508

Filesize: 4.68 MB

483 Конкурсна документација

483 Позив за подношење понуда

483 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

483 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2014)

483 Измене и допуне конкурсне документације (14.02.2014)

483 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.02.2014)

483 Измене и допуне конкурсне документације (26.02.2014)

483 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.02.2014)

483 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.02.2014)

483 Измене и допуне конкурсне документације (04.03.2014)

483 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.03.2014)

483 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.03.2014)

483 Измене и допуне конкурсне документације (07.03.2014)

483 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

483 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.03.2014)

483 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

483 Измене и допуне конкурсне документације (10.03.2014)

483 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.03.2014)

483 Обавештење о закљученом уговору (07.05.2014)

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада

Filesize: 1.09 MB

У-095 Конкурсна документација

У-095 Позив за подношење понуда

У-095 Обавештење о закљученом уговору (14.05.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада по основу експропријације  непокретности за потребе експлоатације угља У-095/13-3ОГ

Филтери за машине О&К, IMT5136 456/13-305 Филтери за машине О&К, IMT5136 456/13-305

Filesize: 192.19 kB

456 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.02.2014)

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања

Filesize: 1.09 MB

У-083 Конкурсна документација

У-083 Позив за подношење понуда

У-083 Обавештење о закљученом уговору (14.05.2014)

 

/*Пун наѕив јавне набавке:

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада по основу експропријације  непокретности за потребе  експлоатације угља У-083/13-3ОГ

Челичне цеви 472/13-601 Челичне цеви 472/13-601

Filesize: 1.41 MB

472 Конкурсна документација

472 Позив за подношење понуда

472 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.04.2014) Партија 1

472 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2014) Партија 2

Телекомуникациона опрема 501/13-503 Телекомуникациона опрема 501/13-503

Filesize: 2.02 MB

501 Конкурсна документација

501 Позив за подношење понуда

501 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

501 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2014)

501 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.02.2014)

501 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2014)

Челици 486/13-601 Челици 486/13-601

Filesize: 1.7 MB

486 Конкурсна документација

486 Позив за подношење понуда

486 Одговор по захтеву заонтересованог лица (13.02.2014)

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 1

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 2

486 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 3

Челични лим 484/13-601 Челични лим 484/13-601

Filesize: 2.36 MB

484 Конкурсна документација

484 Позив за подношење понуда

484 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (14.03.2014)

27 - Увођење софтверског система за управљање и планирање ресурсима ПД 27 - Увођење софтверског система за управљање и планирање ресурсима ПД

Filesize: 280.1 kB

27 Претходно обавештење

 

/*Пун назив јавне набавке:

27 - Увођење софтверског система за управљање и планирање ресурсима ПД (ЕРП систем), са пратећим лиценцним софтвером и хардвером

Делови за аутодизалуцу GROVE RT755.s/n 66795 450/13-304 Делови за аутодизалуцу GROVE RT755.s/n 66795 450/13-304

Filesize: 181.15 kB

450 Обавештење о закљученом уговору (31.01.2014)

Дерик кран носивости 60/12,5 t 446/13-401 Дерик кран носивости 60/12,5 t 446/13-401

Filesize: 4.17 MB

446 Конкурсна документација

446 Позив за пондошење понуда

446 Цртеж број DK 003.00.00 дерик кран 60-12.5t

446 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.03.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.03.2014)

446 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.03.2014)

446 Измене и допуне конкурсне документације (25.03.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.03.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.04.2014)

446 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.04.2014)

446 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (23.05.2014)

446 Обавештење о закљученом уговору (19.08.2014)

Санација и замена цеви фекалне канализације у објекту књиговодствено финасијског сектора у Лазаревцу Санација и замена цеви фекалне канализације у објекту књиговодствено финасијског сектора у Лазаревцу

Filesize: 1.8 MB

Р-039 Конкурсна документација

Р-039 Позив за подношење понуда

Р-039 Измене и допуне конкурсне документације (20.02.2014)

Р-039 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2014)

Р-039 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Санација и замена цеви фекалне канализације у објекту књиговодствено финасијског сектора у Лазаревцу Р-039/13-3ОГ

Сервисирање ровокопача NEW HOLAND B110B У-065/13-2БН Сервисирање ровокопача NEW HOLAND B110B У-065/13-2БН

Filesize: 1.61 MB

У-065 Конкурсна документација

У-065 Позив за подношење понуда

У-065 Измене и допуне конкурсне документације (25.02.2014)

У-065 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.02.2014)

У-065 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.02.2014)

У-065 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2014)

Редовно сервисирање дизел мотора – С15а CATERPILAR Редовно сервисирање дизел мотора – С15а CATERPILAR

Filesize: 1.08 MB

У-074 Конкурсна документација

У-074 Позив за подношење понуда

У-074 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Редовно сервисирање дизел мотора – С15а CATERPILAR- бр.JRE 07 и бр.JRE 151  JRE 03 177 на дизел електричним локомотивама 621.113 и 621.114 У-074/13-2БН

Клинасти каиш 32х6000 1192/13МВ-606 Клинасти каиш 32х6000 1192/13МВ-606

Filesize: 949.31 kB

1192 Конкурсна документација

1192 Позив за подношење понуда

1192 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2014)

Плотер 476/13-503 Плотер 476/13-503

Filesize: 1.09 MB

476 Конкурсна документација

476 Позив за подношење понуда

476 Обавештење о закљученом уговору (26.03.2014)

Сервисирање 4 пумпе EMU FA 25.74E са моторима FA-34.1-6/41 према постојећој дефектажној листи У-1244 Сервисирање 4 пумпе EMU FA 25.74E са моторима FA-34.1-6/41 према постојећој дефектажној листи У-1244

Filesize: 1.64 MB

У-1244 Конкурсна документација

У-1244 Позив за подношење понуда

У-1244 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.01.2014)

У-1244 Измене и допуне конкурсне документације (31.01.2014)

У-1244 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

У-1244 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014)

Сервисирање компресора ПК-1.75 У-082/13-1СА Сервисирање компресора ПК-1.75 У-082/13-1СА

Filesize: 1.24 MB

У-082 Конкурсна документација

У-082 Позив за подношење понуда

У-082 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

У-082 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2014)

Ремонт пруге кранске стазе на монтажном плацу „Нова монтажа“ ПК „Поље Д“ Ремонт пруге кранске стазе на монтажном плацу „Нова монтажа“ ПК „Поље Д“

Filesize: 1.16 MB

У-1249 Конкурсна документација

У-1249 Позив за подношење понуда

У-1249 Снимак колосека

У-1249 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке

Ремонт пруге кранске стазе на монтажном плацу „Нова монтажа“ ПК „Поље Д“ у Зеокама У-1249/13МВ-4НТ

Поправка и сервисирање ватрогасног возила U-5000 У-071/13-1СА Поправка и сервисирање ватрогасног возила U-5000 У-071/13-1СА

Filesize: 1.51 MB

У-071 Конкурсна документација

У-071 Позив за подношење понуда

У-071 Обавештење о закљученом уговору (20.03.2014)

У-071 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.07.2014)

Услуга ванлинијског превоза запослених у периоду од две године У-090/13-3ОГ Услуга ванлинијског превоза запослених у периоду од две године У-090/13-3ОГ

Filesize: 4.42 MB

У-090 Конкурсна документација

У-090 Позив за подношење понуда

У-090 Позив за подношење понуда (English)

У-090 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

У-090 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014) Партија 6

У-090 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014) Партија 1

У-090 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014) Партија 2

У-090 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014) Партија 3

У-090 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014) Партија 4

У-090 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014) Партија 5

Техничка контрола пројеката за потребе Сектора Инвестиција Огранка „Површински копови“ Барошевац Техничка контрола пројеката за потребе Сектора Инвестиција Огранка „Површински копови“ Барошевац

Filesize: 15.44 MB

У-076 Позив за подношење понуда

У-076 Конкурсна документације

У-076 Пројектни задатак 1

У-076 Пројектни задатак 2

У-076 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.03.2014)

У-076 Обавештење о закљученом уговору (09.04.2014) Партија 1

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројеката за потребе Сектора Инвестиција Огранка „Површински копови“ Барошевац У-076/13-4НТ

Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411 Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411

Filesize: 5.78 MB

/*Други део

 

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 15

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 16

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 17

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 18

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 19

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 20

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 21

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 22

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 23

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 24

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 25

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 26

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 27

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 29

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 31

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 32

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 33

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 34

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 40

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 42

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 43

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 44

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 46

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 48

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 49

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 50

Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411 Електрични ручни алат, апарати за заваривање и опрема за радионице 390/13-411

Filesize: 15.31 MB

/*Први део

 

390 Конкурсна документација

390 Позив за подношење понуда

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.02.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (18.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 7

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.02.2014) Одговор 8

390 Измене и допуне конкурсне документације (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.02.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.02.2014)

390 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.03.2014)

390 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.03.2014)

390 Измене и допуне конкурсне документације (11.03.2014)

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 1

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 2

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 3

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 4

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 5

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 10

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 11

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 14

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 28

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 30

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 35

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 36

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 37

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 38

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 39

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 41

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 47

390 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.08.2014) Партија 51

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 6

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 7

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 8

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 9

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 12

390 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014) Партија 13

Кочионе папуче и кочиони уметци 478/13-403 Кочионе папуче и кочиони уметци 478/13-403

Filesize: 1.18 MB

478 Конкурсна документација

478 Позив за подношење понуда

478 Обавештење о закљученом уговору (28.03.2014)

Сонде 463/13-509 Сонде 463/13-509

Filesize: 975.46 kB

463 Конкурсна документација

463 Позив за подношење понуда

463 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.03.2014)

Уређај за кретање по шинама на трактору ИМТ 577-локо трактор са уградњом Уређај за кретање по шинама на трактору ИМТ 577-локо трактор са уградњом

Filesize: 285.69 kB

421 Обавештење о закљученом уговору (23.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Уређај за кретање по шинама на трактору ИМТ 577-локо трактор са уградњом и издавањем употребне дозволе 421/13-415

Електронска опрема 468/13-509 Електронска опрема 468/13-509

Filesize: 1.11 MB

468 Конкурсна документација

468 Позив за подношење понуда

468 Обавештење о закљученом уговору (10.04.2014)

Челичне цеви бешавне 470/13-601 Челичне цеви бешавне 470/13-601

Filesize: 3.06 MB

470 Конкурсна документација

470 Позив за подношење понуда

470 Измене и допуне конкурсне документације (10.02.2014)

470 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

470 Измене и допуне конкурсне документације (20.02.2014)

470 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2014)

470 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.02.2014)

470 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2014) Партија 1

470 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2014) Партија 2

Ормарић за кључеве метални 1185/13МВ-408 Ормарић за кључеве метални 1185/13МВ-408

Filesize: 1012.31 kB

1185 Конкурсна документација

1185 Позив за подношење понуда

1185 Обавештење о закљученом уговору (05.03.2014)

<< Start < Prev 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Next > End >>
Page 175 of 193