JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Челици Челици

Filesize: 276.61 kB

Претходно обавештење (19.03.2014)

Ажурирање плана ЗОП-а и путева евакуације У-094/13-2БН Ажурирање плана ЗОП-а и путева евакуације У-094/13-2БН

Filesize: 1.12 MB

У-094 Конкурсна документација

У-094 Позив за подношење понуда

У-094 Обавештење о закљученом уговору (20.06.2014)

Расхладни уређаји, делови и компресори 540/13-508-реб Расхладни уређаји, делови и компресори 540/13-508-реб

Filesize: 1.45 MB

540 Конкурсна документација

540 Позив за подношење понуда

540 Обавештење о закљученом уговору (29.05.2014)

540 Обавештење о закљученом уговору (09.06.2014) Партија 2

540 Одлука о измени уговора јавне набавке (24.06.2014)

Капа заштитна на боци за кисеоник и капа заштитна на боци за ацетилен 505/13-411 Капа заштитна на боци за кисеоник и капа заштитна на боци за ацетилен 505/13-411

Filesize: 875.99 kB

505 Конкурсна документација

505 Позив за подношење понуда

Поправка кочионе опреме електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива У-105/13-2БН-реб Поправка кочионе опреме електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива У-105/13-2БН-реб

Filesize: 1.01 MB

У-105 Конкурсна документација

У-105 Позив за подношење понуда

У-105 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (26.05.2014)

Техногене сировине Техногене сировине

Filesize: 479.05 kB

Јавни позив за продају

Опрема за мрежу IP телефоније 427/13-503 Опрема за мрежу IP телефоније 427/13-503

Filesize: 1.72 MB

427 Конкурсна документација

427 Позив за подношење понуда

427 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.03.2014)

427 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.04.2014)

427 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.10.2014)

Лиценце AUTO CAD 583/13-503 Лиценце AUTO CAD 583/13-503

Filesize: 16 MB

583 Конкурсна документација

583 Позив за подношење понуда

583 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.03.2014)

583 Измене и допуне конкурсне документације (20.03.2014)

583 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.03.2014)

583 Измене и допуне конкурсне документације (25.03.2014)

583 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.03.2014)

583 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.04.2014)

583 Измене и допуне конкурсне документације (10.04.2014)

583 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.04.2014)

583 Измене и допуне конкурсне документације (14.04.2014)

583 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.04.2014)

583 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

583 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (26.05.2014)

Испитивање и баждарење инструмената У-1241/13МВ-3ОГ Испитивање и баждарење инструмената У-1241/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.32 MB

У-1241 Конкурсна документација

У-1241 Позив за подношење понуда

У-1241 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2014)

У-1241 Измене и допуне конкурсне документације (21.03.2014)

У-1241 Обавештење о закљученом уговору (12.05.2014)

Набавка услуга – Физичко-техничко обезбеђење лица и имовине Набавка услуга – Физичко-техничко обезбеђење лица и имовине

Filesize: 5.07 MB

У-089 Конкурсна документација

У-089 Позив за подношење понуда

У-089 Позив за подношење понуда (english)

У-089 Обавештење о закљученом уговору (03.06.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка услуга – Физичко-техничко обезбеђење лица и имовине, чишћење и одржавање хигијене у пословним објектима Наручиоца, услуге у области пољопривреде, шумарства и хортикултуре на рекултивисаним површинама, као и услуге биолошке рекултивације деградираних површина услед експлоатације угља, услуге најнижег нивоа одржавања, електро и рударског одржавања опреме, уређаја, машина, постројења и простора, услуге руковања лаком механизацијом, услуге противпожарног обезбеђења, административне и остале услуге У-089/13-3ОГ

Ремонтовање пумпи са моторима према постојећој дефектажној листи У-117/13-4НТ-РЕБ Ремонтовање пумпи са моторима према постојећој дефектажној листи У-117/13-4НТ-РЕБ

Filesize: 1.05 MB

У-117 Конкурсна документација

У-117 Позив за подношења позива

У-117 Обавештење о закљученом уговору (13.05.2014)

Набавка добара – опрема за линк и делови за телефонску централу 562/13-503-REB Набавка добара – опрема за линк и делови за телефонску централу 562/13-503-REB

Filesize: 1.05 MB

562 Конкурсна документација

562 Позив за подношење понуда

562 Обавештење о закљученом уговору (20.05.2014)

 

Увођење софтверског система за управљање и планирање ресурсима ПД (ЕРП систем) Увођење софтверског система за управљање и планирање ресурсима ПД (ЕРП систем)

Filesize: 3.99 MB

У-114 Конкурсна документација

У-114 Позив за подношење понуда

У-114 Позив за подношење понуда (English) (12.03.2014)

У-114 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.04.2014)

У-114 Измене и допуне конкурсне документације (03.04.2014)

У-114 Обавештење о закљученом уговору (23.05.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Увођење софтверског система за управљање и планирање ресурсима ПД (ЕРП систем), са пратећим лиценцним софтвером и хардвером У-114/13-4НТ-РЕБ

У-114 Одлука о измени уговора (12.07.2016.)

Сервис АКУ батерија У-100/13-2БН-РЕБ Сервис АКУ батерија У-100/13-2БН-РЕБ

Filesize: 1.28 MB

У-100 Конкурсна документација

У-100 Позив за подношење понуда

У-100 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.03.2014)

У-100 Обавештење о закљученом уговору (19.06.2014)

Разводни ормани 525/13-509-РЕБ Разводни ормани 525/13-509-РЕБ

Filesize: 1.65 MB

525 Конкурсна документација

525 Позив за подношење понуда

525 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.03.2014)

525 Измене и допуне конкурсне документације (21.03.2014)

525 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.04.2014)

525 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.07.2014)

Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК

Filesize: 1.16 MB

У-104 Конкурсна документација

У-104 Позив за подношење понуда

У-104 Обавештење о закљученом уговору (14.05.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК, погон „Оплемењивање угља“ Огранак „Прерада“ Вреоци У-104/13-2БН-РЕБ

Оправка уређаја за грејање у дизел локомотивама 621.113 и 621.114 Оправка уређаја за грејање у дизел локомотивама 621.113 и 621.114

Filesize: 1.27 MB

У-108 Конкурсна документација

У-108 Позив за подношење понуда

У-108 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.03.2014)

У-108 Измене и допуне конкурсне документације (27.03.2014)

У-108 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Оправка уређаја за грејање у дизел локомотивама 621.113 и 621.114 и клима уређаја у електро и дизел локомотивама 108-13-2БН-РЕБ

Челични одливци 548/13-403 РЕБ Челични одливци 548/13-403 РЕБ

Filesize: 4.97 MB

548 Конкурсна документација

548 Позив за подношење понуда

548 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.03.2014)

548 Измене и допуне конкурсне документације (28.03.2014)

548 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2014)

548 Измене и допуне конкурсне документације (01.04.2014)

548 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014)

548 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014) Партија 1

548 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014) Партија 2

548 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014) Партија 3

548 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014) Партија 5

548 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014) Партија 6

548 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014) Партија 8

548 Обавештење о закљученом уговору (28.10.2014) Партија 9

Хидраулика и подмазивање 568/13-301 РЕБ Хидраулика и подмазивање 568/13-301 РЕБ

Filesize: 2.13 MB

568 Конкурсна документација

568 Позив за подношење понуда

568 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.03.2014)

568 Измене и допуне конкурсне документације (04.04.2014)

568 Одговор по захтеву заонтересованог лица (04.04.2014)

568 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (06.06.2014) Партија 2

568 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.06.2014) Партија 1

Хидрауличке компоненте, делови за подмазивање 507/13–301 РЕБ Хидрауличке компоненте, делови за подмазивање 507/13–301 РЕБ

Filesize: 1.41 MB

507 Конкурсна документација

507 Позив за подношење понуда

507 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.03.2014)

507 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.03.2014)

507 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014)

ПРОТОКОМЕР тип S2-FA 50 1195/13МВ-301-реб ПРОТОКОМЕР тип S2-FA 50 1195/13МВ-301-реб

Filesize: 1.16 MB

1195 Конкурсна документација

1195 Позив за подношење понуда

1195 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.03.2014)

1195 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.03.2014)

ВЕНТИЛ NG 10304373  и Филтерски елемент ознаке 183-450.160.10.07 520/13-301 ВЕНТИЛ NG 10304373 и Филтерски елемент ознаке 183-450.160.10.07 520/13-301

Filesize: 2.65 MB

520 Конкурсна документација

520 Позив за подношење понуда

520 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.03.2014)

520 Измена позив за подношење понуда (01.04.2014)

520 Измене и допуне конкурсне документације (01.04.2014)

520 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.04.2014)

520 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (29.04.2014)

Поправка дизел мотора ТМД у погону Железнички транспорт Огранка „Прерада“ У-099-13-2БН-РЕБ Поправка дизел мотора ТМД у погону Железнички транспорт Огранка „Прерада“ У-099-13-2БН-РЕБ

Filesize: 987.34 kB

У-099 Конкурсна документација

У-099 Позив за подношење понуда

У-099 Обавештење о закљученом уговору (08.05.2014)

Сервис ласерских и инкџет штампача У-1238-13МВ-3ОГ Сервис ласерских и инкџет штампача У-1238-13МВ-3ОГ

Filesize: 710.76 kB

/*Други део

У-1238 Измене и допуне конкурсне документације (21.03.2014)

У-1238 Обавештење о закљученом уговору (22.05.2014)

Сервис ласерских и инкџет штампача У-1238-13МВ-3ОГ Сервис ласерских и инкџет штампача У-1238-13МВ-3ОГ

Filesize: 2.53 MB

/*Први део

У-1238 Конкурсна документација

У-1238 позив за подношење понуда

У-1238 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.03.2014)

У-1238 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.03.2014)

У-1238 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.03.2014)

У-1238 Измене и допуне конкурсне документације (18.03.2014)

У-1238 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.03.2014)

У-1238 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.03.2014)

Сервисирање и поправка дизалица у Погону „Оплемењивање угља“ Сервисирање и поправка дизалица у Погону „Оплемењивање угља“

Filesize: 1.06 MB

У-1251 Конкурсна документација

У-1251 Позив за подношење понуда

У-1251 Обавештење о закљученом уговору (16.04.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и поправка дизалица у Погону „Оплемењивање угља“ Огранка „Прерада“- Вреоци У-1251-13МВ-2БН

Резервни делови за возила ТАТРА 497-13-308 Резервни делови за возила ТАТРА 497-13-308

Filesize: 208.51 kB

497 Обавештење о закљученом уговору (06.03.2014)

Техничка контрола пројекта У-093/13-2БН Техничка контрола пројекта У-093/13-2БН

Filesize: 908.48 kB

У-093 Конкурсна документација

У-093 Позив за подношење понуда

У-093 Обавештење о закљученом уговору (11.06.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта - „Адаптација моторног погона, мерења и регулације  у РЈ Топлана“, Огранак Прерада - Вреоци У-093/13-2БН

Замена 650 m2 итисона у погонској згради Оплемењивања угља ламинатом У-1245/13МВ-2БН Замена 650 m2 итисона у погонској згради Оплемењивања угља ламинатом У-1245/13МВ-2БН

Filesize: 949.23 kB

У-1245 Конкурсна документација

У-1245 Позив за подношење понуда

У-1245 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2014)

<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>
Page 168 of 190