JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Баждарење и овера мерила масе У-1240/13МВ-1СА Баждарење и овера мерила масе У-1240/13МВ-1СА

Filesize: 1 MB

У-1240 Конкурсна документација

У-1240 Позив за подношење понуда

У-1240 Обавештење о закљученом уговору (20.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Баждарење и овера мерила масе: 1) шинске ваге за мерење вагона у покрету; 2) колске ваге СКВ-50; 3) трачне ваге Т3а, Т4а,Т5а и Т6а У-1240/13МВ-1СА

Техничка контрола (ревизија) Пројекта за подизање енергетског засада Техничка контрола (ревизија) Пројекта за подизање енергетског засада

Filesize: 940.25 kB

У-066 Конкурсна документација

У-066 Позив за подношење понуда

У-066 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.02.2014)

Ултразвучни мерачи протока отпадних вода на површинском копу 382/13-310 Ултразвучни мерачи протока отпадних вода на површинском копу 382/13-310

Filesize: 1.5 MB

382 Конкурсна документација

382 Позив за подношења понуда

382 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

382 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.01.2014)

382 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.03.2014)

Камере и рутери са уградњом 423/13-503 Камере и рутери са уградњом 423/13-503

Filesize: 1.23 MB

423 Конкурсна документација

423 Позив за подношење понуда

423 Обавештење о закљученом уговору (17.03.2014)

423 Одлука о измени уговора о јавној набавци (30.05.2014)

Ручна колица 1168/13МВ-408 Ручна колица 1168/13МВ-408

Filesize: 940.47 kB

1168 Конкурсна документација

1168 Позив за подношење понуда

1168 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (13.02.2014)

Грејачи 444/13-508 Грејачи 444/13-508

Filesize: 3.2 MB

444 Конкурсна документација

444 Позив за подношење понуда

444 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

444 Одговор по захтеву заонтересованог лица (16.01.2014)

444 Измене и допуне конкурсне документације (17.01.2014)

444 Одговор по захтеву заонтересованог лица (17.01.2014)

444 Измене и допуне конкурсне документације (30.01.2014)

444 Одговор по захтеву заонтересованог лица (30.01.2014)

444 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.01.2014)

444 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014)

Годишње сервисирање и одржавање биоротора на Рајцу У-1226/13МВ-3ОГ Годишње сервисирање и одржавање биоротора на Рајцу У-1226/13МВ-3ОГ

Filesize: 2.58 MB

У-1226 Конкурсна документација

У-1226 Позив за подношење понуда

У-1226 Измене и допуне конкурсне документације (17.01.2014)

У-1226 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.01.2014)

У-1226 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2014)

Скенери 467/13-503 Скенери 467/13-503

Filesize: 1.85 MB

467 Конкурсна документација

467 Позив за подношење понуда

467 Измене и допуне конкурсне документације (23.01.2014)

467 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

467 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2014)

Спојна глава Westing црева 1091/13МВ-306 Спојна глава Westing црева 1091/13МВ-306

Filesize: 917.57 kB

1091 Конкурсна документација

1091 Позив за подношење понуда

1091 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.02.2014)

Радови на замени и поправци термоизолације на објектима Нова Сушара и Топлана Р-030/13-2БН Радови на замени и поправци термоизолације на објектима Нова Сушара и Топлана Р-030/13-2БН

Filesize: 1.86 MB

Р-030 Конкурсна документација

Р-030 Позив за подношење понуда

Р-030 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.02.2014)

Р-030 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.02.2014)

Р-030 Измене и допуне конкурсне документације (05.02.2014)

Р-030 Обавештење о закљученом уговору (02.04.2014)

Електро-опрема за замену система управљања на роторним багерима SchRs630 Електро-опрема за замену система управљања на роторним багерима SchRs630

Filesize: 14.02 MB

417 Конкурсна документација

417 Позив за подношење понуда

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 1

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 2

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 3

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 4

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014) Одговор 5

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.01.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014) Одговор 10

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014) Одговор 11

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014) Одговор 12

417 Измене и допуне конкурсне документације (22.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.01.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014) Одговор 15

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014) Одговор 16

417 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

417 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

417 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (02.04.2014)

 

/*Пун назив за јавне набавке:

Електро-опрема за замену система управљања на роторним багерима SchRs630 (погонски бројеви Г1 И Г4) на погону „Тамнава Западно поље“ 417/13-509

Ходни стројеви 482/13-305 Ходни стројеви 482/13-305

Filesize: 3.61 MB

482 Конкурсна документација

482 Позив за подношење понуда

482 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

482 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

482 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

482 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014)

482 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.01.2014)

482 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.01.2014) Одговор 4

482 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.01.2014) Одговор 5

482 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014) Партија 1

482 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014) Партија 2

482 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014) Партија 3

482 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014) Партија 4

Баждарење манометара и вентила сигурности на површинским коповима У-1232/13МВ-1СА Баждарење манометара и вентила сигурности на површинским коповима У-1232/13МВ-1СА

Filesize: 3.49 MB

У-1232 Конкурсна документација

У-1232 Позив за подношење понуда

У-1232 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.01.2014)

У-1232 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

У-1232 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

У-1232 Измене и допуне конкурсне документације (17.01.2014)

У-1232 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014)

У-1232 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

У-1232 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014) Одговор 5

У-1232 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Опрема за систем интерне мобилне телефоније и видео надзор 383/13-503 Опрема за систем интерне мобилне телефоније и видео надзор 383/13-503

Filesize: 1.57 MB

383 Конкурсна документација

383 Позив за подношење понуда

383 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

383 Одлука о измени уговора о јавној набавци (13.05.2014)

383 Одлука о измени уговора о јавној набавци (27.06.2014)

Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда

Filesize: 1.17 MB

У-086 Конкурнса документација

У-086 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

У-086 Обавештење о додели уговора (16.01.2014)

У-086 Обавештење о закљученом уговору (06.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ангажовање свештеног лица ради обављања верских обреда у процесу пресељења гробних места са барошевачког гробља У-086/13-4НТ

 

Флуо светиљке, сигналне светиљке и сигналне сијалице 414/13-506 Флуо светиљке, сигналне светиљке и сигналне сијалице 414/13-506

Filesize: 5.49 MB

414 Конкурсна документација

414 Позив за подношење понуда

414 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.01.2014)

414 Измене и допуне конкурсне документације (23.01.2014)

414 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

414 Измене и допуне конкурсне документације (24.01.2014)

414 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.01.2014) Одговор 3

414 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.01.2014) Одговор 4

414 Измене и допуне конкурсне документације (27.01.2014) Измена 3

414 Измене и допуне конкурсне документације (27.01.2014) Измена 4

414 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014) Одговор 5

414 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014) Одговор 6

414 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.01.2014)

414 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

414 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2014) Партија 2

414 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014) Партија 1

Алат и лемилице 1125/13МВ-509 Алат и лемилице 1125/13МВ-509

Filesize: 5.57 MB

1125 Конкурсна документација

1125 Позив за подношење понуда

1125 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

1125 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

1125 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.01.2014)

1125 Измене и допуне конкурсне документације (17.01.2014)

1125 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.01.2014)

1125 Измене и допуне конкурсне документације (21.01.2014)

1125 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.01.2014)

1125 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.01.2014)

1125 Измене и допуне конкурсне документације (30.01.2014)

1125 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.01.2014)

1125 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.01.2014)

1125 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014) Измена 6

1125 Измене и допуне конкурсне документације (10.02.2014) Измена 10

1125 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.02.2014)

1125 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.02.2014) Одговор 7

1125 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014) Одговор 9

1125 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.02.2014)

1125 Обавештење о закљученом уговору (26.03.2014)

Прашак за чишћење тепиха и текстилног намештаја 1183/13МВ-610 Прашак за чишћење тепиха и текстилног намештаја 1183/13МВ-610

Filesize: 928.02 kB

1183 Конкурсна документација

1183 Позив за подношење понуда

1183 Обавештење о закљученом уговору (05.03.2014)

Резервни делови котла тип ТЕ-522 429/13-401 Резервни делови котла тип ТЕ-522 429/13-401

Filesize: 1.14 MB

429 Конкурсна документација

429 Позив за подношење понуда

429 Обавештење о закљученом уговору (21.03.2014)

Гумирање делимично припремљених бубњева топлим и хладним поступком Гумирање делимично припремљених бубњева топлим и хладним поступком

Filesize: 2.18 MB

У-068 Конкурсна документација

У-068 Позив за подношење понуда

У-068 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Гумирање делимично припремљених бубњева топлим и хладним поступком, на трачним транспортерима и багерима У-068/13-1СА

Сервисирањe и поправка пумпи и алата за хортикултуру У-046/13-2БН Сервисирањe и поправка пумпи и алата за хортикултуру У-046/13-2БН

Filesize: 6.23 MB

У-046 Конкурсна документација

У-046 Позив за подношење понуда

У-046 Измене и допуне конкурсне документације (10.01.2014)

У-046 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

У-046 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.01.2014)

У-046 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.01.2014)

У-046 Измене и допуне конкурсне документације (29.01.2014)

У-046 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2014)

У-046 Обавештење о закљученом уговору (11.04.2014) Партија 2

 

Годишње одржавање сауне и парног купатила У-1141/13МВ-3ОГ Годишње одржавање сауне и парног купатила У-1141/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.1 MB

У-1141 Конкурсна документација

У-1141 Позив за подношење понуда

У-1141 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

У-1141 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014)

Платнене тракасте завесе 1176/13МВ-608 Платнене тракасте завесе 1176/13МВ-608

Filesize: 955.06 kB

1176 Конкурсна документација

1176 Позив за подношење понуда

1176 Обавештење о закљученом уговору (14.02.2014)

Електромагнетни вентил 1171/13МВ-609 Електромагнетни вентил 1171/13МВ-609

Filesize: 1.74 MB

1171 Конкурсна документација

1171 Позив за подношење понуда

1171 Измене и допуне конкурсне документације (26.12.2013)

1171 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

1171 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.12.2013)

1171 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

1171 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014)

Брисачи траке-склоп 399/13-307 Брисачи траке-склоп 399/13-307

Filesize: 3.21 MB

399 Конкурсна документација

399 Позив за подношење понуда

399 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

399 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

399 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.01.2014)

399 Обавештење о закљученом уговору (01.04.2014)

Резервни сервер за пословне апликације 445/13-503 Резервни сервер за пословне апликације 445/13-503

Filesize: 1.12 MB

445 Конкурсна документација

445 Позив за подношење понуда

445 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

445 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.02.2014)

Електроде 434/13-603 Електроде 434/13-603

Filesize: 2.45 MB

434 Конкурсна документација

434 Позив за подношење понуда

434 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

434 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

434 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

434 Измене и допуне конкурсне документације (20.01.2014)

434 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

434 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.01.2014)

434 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (03.03.2014)

434 Обавештење о закљученом уговору (07.05.2014)

Бела техника и резервни делови 422/13-508 Бела техника и резервни делови 422/13-508

Filesize: 269.1 kB

422 Обавештење о закљученом уговору (24.12.2013)

Мерно регулациони уређаји 341/13-509 Мерно регулациони уређаји 341/13-509

Filesize: 11.02 MB

341 Конкурсна документација

341 Позив за подношење понуда

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (15.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014) Одговор 1

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014) Одговор 2

341 Измене и допуне конкурсне документације (15.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.01.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.02.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.02.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

341 Измене и допуне конкурсне документације (13.02.2014)

341 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2014)

341 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.02.2014)

341 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2014) Партија 1

341 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2014) Партија 2

341 Обавештење о закљученом уговору (23.04.2014) Партија 3

341 Обавештење о закљученом уговору (23.04.2014) Партија 4

341 Обавештење о закљученом уговору (23.04.2014) Партија 5

Челични лукови и прирубнице 1172/13МВ-609 Челични лукови и прирубнице 1172/13МВ-609

Filesize: 963.23 kB

1172 Конкурсна документација

1172 Позив за подношење понуда

1172 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014)

<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>
Page 168 of 184