JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина У-011/14-К Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина У-011/14-К

Filesize: 1.14 MB

У-011 Конкурсна документација

У-011 Позив за подношење понуда

У-011 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (13.06.2014)

Сервисирање и поправка надоградњи за возила, за масовни превоз У-1022/14МВ-К Сервисирање и поправка надоградњи за возила, за масовни превоз У-1022/14МВ-К

Filesize: 1.08 MB

У-1022 Конкурсна документација

У-1022 Позив за подношење понуда

У-1022 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

Поправка и баждарење пумпних аутомата и мерних група на аутоцистернама за гориво У-1006/14МВ-К Поправка и баждарење пумпних аутомата и мерних група на аутоцистернама за гориво У-1006/14МВ-К

Filesize: 1.36 MB

У-1006 Конкурсна документација

У-1006 Позив за подношење понуда

У-1006 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014) Партија 1

У-1006 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014) Партија 2

Преглед возила за превоз опасних, запаљивих и експлозивних материја ради издавања сертификата АДР Преглед возила за превоз опасних, запаљивих и експлозивних материја ради издавања сертификата АДР

Filesize: 2.29 MB

У-1004 Конкурсна документација

У-1004 Позив за подношење понуда

У-1004 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.05.2014)

У-1004 Измене и допуне конкурсне документације (19.05.2014)

У-1004 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.05.2014)

У-1004 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014)

У-1004 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Преглед возила за превоз опасних, запаљивих и експлозивних материја ради издавања сертификата АДР, испитивање и контрола резервоара и обука и полагање возача за АДР У-1004/14МВ-К

Ремонт електро-покретача и алтернатора У-1001/14МВ-К Ремонт електро-покретача и алтернатора У-1001/14МВ-К

Filesize: 1.57 MB

У-1001 Конкурсна документација

У-1001 Позив за подношење понуда

У-1001 Обавештење о закључује (04.07.2014)

Сервис аку батерија У-027/14-П Сервис аку батерија У-027/14-П

Filesize: 823.46 kB

У-027 Конкурсна документација

У-027 Позив за подношење понуда

У-027 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.07.2014)

Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинске механизације Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинске механизације

Filesize: 1.65 MB

У-017 Конкурсна документација

У-017 Позив за подношење понуда

У-017 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинске механизације и возила ауто-гараже У-017/14-К

Сервис клима уређаја, система Ц1, Ц2, Ц3, Ц7 Сервис клима уређаја, система Ц1, Ц2, Ц3, Ц7

Filesize: 1.04 MB

У-061 Конкурсна документација

У-061 Позив за подношење позива

У-061 Обавештење о закљученом уговору (21.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Сервис клима уређаја, система Ц1, Ц2, Ц3, Ц7 топлотне пумпе, чилера у старој сали СРЦ у Лазаревцу У-061/13-3ОГ

Текуће грађевинско одржавање у Погону Оплемењивање угља, Огранак „Прерада“ Вреоци У-102/13-2БН-реб Текуће грађевинско одржавање у Погону Оплемењивање угља, Огранак „Прерада“ Вреоци У-102/13-2БН-реб

Filesize: 2.25 MB

У-102 Конкурсна документација

У-102 Позив за подношење понуда

У-102 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.05.2014)

У-102 Измене и допуне конкурсне документације (13.05.2014)

У-102 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014)

Резервни делови за редукторе и редуктори „ТТУ Тузла“ 502/13-309 Резервни делови за редукторе и редуктори „ТТУ Тузла“ 502/13-309

Filesize: 1.86 MB

502 Конкурсна документација

502 Позив за подношење понуда

502 Измене и допуна конкурсне документације (29.05.2014)

502 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.05.2014)

502 Обавештење о обустави јавне набавке (04.08.2014)

Резервни делови за возила специјалне намене - санитети 529/13-309 Резервни делови за возила специјалне намене - санитети 529/13-309

Filesize: 1.26 MB

529 Конкурсна документација

529 Позив за подношење понуда

529 Обавештење о закљученом уговору (14.07.2014) Партија 1

529 Обавештење о закљученом уговору (14.07.2014) Партија 2

Улазни парови редуктора радног точка за багер SRs1760/5X32(G9) 495/13-307 Улазни парови редуктора радног точка за багер SRs1760/5X32(G9) 495/13-307

Filesize: 1.97 MB

495 Конкурсна документација

495 Позив за подношење понуда

495 Измене и допуне конкурсне документације (28.05.2014)

495 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.05.2014)

495 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.06.2014)

495 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (18.07.2014)

495 Обавештење о закљученом уговору (24.02.2015)

Челична ужад и привезнице од челичне ужади 573/13-411-реб Челична ужад и привезнице од челичне ужади 573/13-411-реб

Filesize: 2.09 MB

573 Конкурсна документација

573 Позив за подношење понуда

573 Измене и допуне конкурсне документације (21.05.2014)

573 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014)

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 1

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 2

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 3

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 4

573 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 5

Периодични лекарски прегледи запослених који раде у зони јонизјућих зрачења Периодични лекарски прегледи запослених који раде у зони јонизјућих зрачења

Filesize: 871.84 kB

У-009 Конкурсна документација

У-009 Позив за подношење понуда

 

/*Пун назив јавне набавке:

Периодични лекарски прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења – Огранак Прерада У-009/14-П

Пумпе и резервни делови пумпе за централно подмазивање 580/13-307-реб Пумпе и резервни делови пумпе за централно подмазивање 580/13-307-реб

Filesize: 2.57 MB

580 Конкурсна документација

580 Позив за подношење понуда

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014)

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014) Одговор 1

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014) Одговор 2

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014) Одговор 3

580 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.05.2014)

580 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.07.2014) Партија 2

580 Обавештење о закљученом уговору (05.08.2014) Партија 1

ВН каблови 551/13-504-реб ВН каблови 551/13-504-реб

Filesize: 1.74 MB

551 Конкурсна документација

551 Позив за подношење понуда

551 Обавештење о закљученом уговору (10.07.2014) Партија 3

551 Обавештење о закљученом уговору (10.07.2014) Партија 5

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 1

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 2

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 4

551 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014) Партија 6

Редуктор и заустављач редуктора 564/13-309-реб Редуктор и заустављач редуктора 564/13-309-реб

Filesize: 2.22 MB

564 Конкурсна документација

564 Позив за подношење понуда

564 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.05.2014)

564 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.05.2014) Одговор 2

564 Измене и допуне конкурсне документације (20.05.2014)

564 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.05.2014)

564 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (07.07.2014)

564 Обавештење о закљученом уговору (26.09.2014)

Осигурачи 471/13-502 Осигурачи 471/13-502

Filesize: 3.45 MB

471 Конкурсна документација

471 Позив за подношење понуда

471 Измене и допуне конкурсне документације (15.05.2014)

471 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.05.2014)

471 Измене и допуне конкурсне документације (23.05.2014)

471 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014)

471 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.05.2014)

471 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.05.2014)

471 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.08.2014) Партија 3

471 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.08.2014) Партија 6

471 Обавештење о закљученом уговору (20.08.2014) Партија 4

471 Обавештење о закљученом уговору (20.08.2014) Партија 5

471 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 1

471 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 2

Пресе за централно подмазивaње 565/13-304-РЕБ Пресе за централно подмазивaње 565/13-304-РЕБ

Filesize: 1.53 MB

565 Конкурсна документација

565 Позив за подношење понуда

565 Измене и допуне конкурсне документације (14.05.2014)

565 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.05.2014)

565 Обавештење о закљученом уговору (22.07.2014)

Ланац за варијатор 550/13-309-РЕБ Ланац за варијатор 550/13-309-РЕБ

Filesize: 1.03 MB

550 Конкурсна документација

550 Позив за подношење понуда

550 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014)

Изнајмљивање, монтажа и демонтажа цевне скеле Р-006/14-К Изнајмљивање, монтажа и демонтажа цевне скеле Р-006/14-К

Filesize: 3.94 MB

Р-006 Конкурсна документација

Р-006 Позив за подношење понуда

Р-006 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.05.2014)

Р-006 Измене и допуне конкурсне документације (09.05.2014)

Р-006 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014)

Р-006 Обавештење о закљученом уговору (10.07.2014)

Технички преглед возила и машина У-004/14-К Технички преглед возила и машина У-004/14-К

Filesize: 3 MB

У-004 Конкурсна документација

У-004 Позив за подношење понуда

У-004 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014)

У-004 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.05.2014)

У-004 Измене и допуне конкурсне документације (22.05.2014)

У-004 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2014) Партија 1

У-004 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2014) Партија 2

У-004 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2014) Партија 3

Лицитација - Луцерке и пшенице Лицитација - Луцерке и пшенице

Filesize: 365.1 kB

Јавни позив за продају путем лицитације

Резервни делови за машине O & K F206 и New Holland E 215B MH 5.6 490/13-314 Резервни делови за машине O & K F206 и New Holland E 215B MH 5.6 490/13-314

Filesize: 3.18 MB

490 Конкурсна документација

490 Позив за подношење понуда

490 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

490 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

490 Измене и допуне конкурсне документације (21.05.2014)

490 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014) Одговор 1

490 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014) Одговор 2

490 Одговор по захтеву заинтересованог лица (21.05.2014) Одговор 3

490 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.05.2014)

490 Измене и допуне конкурсне документације (26.05.2014)

490 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2014) Партија 1

490 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2014) Партија 2

490 Одлука о измени уговора о јавној набавци (20.01.2015)

Ремонт озида котлова у РЈ Топлана У-008/14-П Ремонт озида котлова у РЈ Топлана У-008/14-П

Filesize: 1.79 MB

У-008 Конкурсна документација

У-008 Позив за подношење понуда

У-008 Измене и допуне конкурсне документације (14.05.2014)

У-008 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.05.2014)

У-008 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2014)

У-008 Обавештење о закљученом уговору (30.06.2014)

Ходни стројеви 584/13-305-реб Ходни стројеви 584/13-305-реб

Filesize: 2.77 MB

584 Конкурсна документација

584 Позив за подношење понуда

584 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014)

584 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

584 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014) Одговор 2

584 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.04.2014)

584 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

584 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.05.2014)

584 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.05.2014)

584 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.05.2014)

584 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) Партија 1

584 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) Партија 2

584 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) Партија 3

584 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) Партија 4

584 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) Партија 5

Лицитација - Закуп пословних просторија СРЦ Колубара Лицитација - Закуп пословних просторија СРЦ Колубара

Filesize: 527.74 kB

Лицитација - Закуп пословних просторија СРЦ Колубара

Спојнице 576/13-307-реб Спојнице 576/13-307-реб

Filesize: Empty

576 Конкурсна документација

576 Позив за подношење понуда

576 Извод из каталога Цртеж 1

576 Извод из каталога Цртеж 2

576 Извод из каталога за зупчасту спојницу РРТ багера Г-9

576 Склопни цртеж зупчасте спојнице

576 Цртеж - Фрикциони спојница за радни точак Г-9 (25.04.2014)

576 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

576 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.05.2014)

576 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.05.2014)

576 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.05.2014)

576 Обавештење о закљученом уговору (04.08.2014)

Зупчаници и вратила 577/13-307-реб Зупчаници и вратила 577/13-307-реб

Filesize: 3.07 MB

577 Конкурсна документација

577 Позив за подношење понуда

577 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.05.2014)

577 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.06.2014) Партија 1

577 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.06.2014) Партија 2

577 Обавештење о закљученом уговору (21.07.2014) Партија 3

<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>
Page 168 of 195