JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сито за филтере за пијезометре 1179/13МВ-401 Сито за филтере за пијезометре 1179/13МВ-401

Filesize: 716.36 kB

1179 Конкурсна документација

1179 Позив за подношење понуда

1179 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014)

Челични одливци (багерски зуби) 442/13-403 Челични одливци (багерски зуби) 442/13-403

Filesize: 144.16 kB

442 Обавештење о обустави јавне набавке (16.01.2014)

Лежајеви 392/13-404 Лежајеви 392/13-404

Filesize: 5.52 MB

392 Конкурсна документација

392 Позив за подношење понуда

392 Измене и допуне конкурсне документације (03.02.2014)

392 Одговор по захтеву заинтаресованог лица (03.02.2014)

392 Измене и допуне конкурсне документације (05.02.2014)

392 Одговор по захтеву заинтаресованог лица (05.02.2014)

392 Измене и допуне конкурсне документације (14.02.2014)

392 Одговор по захтеву заинтаресованог лица (14.02.2014)

392 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.02.2014)

392 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2014) Партија 5

392 Обавештење о закљученом уговору (05.05.2014) Уговор 2

392 Обавештење о закљученом уговору (05.05.2014) Уговор 3

392 Обавештење о закљученом уговору (05.05.2014) Уговор 4

392 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2014) Уговор 1

392 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2014) Уговор 6

Со за посипање путева 466/13-605 Со за посипање путева 466/13-605

Filesize: 225.9 kB

466 Обавештење о закљученомм уговору (17.01.2014)

Полиуретански уложак брисача трака TZ-T-046/R 410/13-606 Полиуретански уложак брисача трака TZ-T-046/R 410/13-606

Filesize: 227.47 kB

410 Обавештење о закљученом уговору (16.01.2014)

Улазни пар редуктора радног точка за багер ЅRs 1201 366/13-303 Улазни пар редуктора радног точка за багер ЅRs 1201 366/13-303

Filesize: 1.16 MB

366 Конкурсна документација

366 Позив за подношење понуда

366 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

366 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2014)

Техничка контрола пројекта измештања електроенергетских објеката (ДВ10KV, 2XТС10(6)/ 0,42 KV Техничка контрола пројекта измештања електроенергетских објеката (ДВ10KV, 2XТС10(6)/ 0,42 KV

Filesize: 2.45 MB

У-1165 Конкурсна документација

У-1165 Позив за подношење понуда

У-1165 Измене и допуне конкурсне документације (23.01.2014)

У-1165 Одговор по захтеву заонтересованог лица (23.01.2014)

У-1165 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.01.2014)

У-1165 Одговор по захтеву заонтересованог лица (29.01.2014)

У-1165 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта измештања електроенергетских објеката (ДВ10KV, 2XТС10(6)/ 0,42 KV са припадајућом нн мрежом у зони инфраструктурног коридора „Барошевац“ У-1165/13МВ-4НТ

Одливци (челични лив) 362/13-403 Одливци (челични лив) 362/13-403

Filesize: 9.69 MB

/*Други део

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 1

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 8

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 9

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 10

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 11

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 16

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 19

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 23

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 27

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 29

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 34

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 38

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 39

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 47

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 50

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 53

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 55

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 61

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 63

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 66

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 67

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 70

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 71

362 Обавештење о закљученом уговору (25.04.2014) Партија 72

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 2

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 3

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 4

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 5

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 14

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 31

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 32

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 40

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 41

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 42

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 43

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 44

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 49

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 51

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 62

362 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.04.2014) Партија 68

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.08.2014)

Одливци (челични лив) 362/13-403 Одливци (челични лив) 362/13-403

Filesize: 11.82 MB

/*Први део

362 Конкурсна документација

362 Позив за подношење понуда

362 Измене и допуне конкурсне документације (23.01.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

362 Измене и допуне конкурсне документације (04.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

362 Измене и допуне конкурсне документације (06.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.02.2014)

362 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

362 Одговор по захтеву заинтересованог лица (14.02.2014)

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 6

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 7

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 12

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 13

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 15

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 17

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 18

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 20

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 21

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 22

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 24

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 25

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 26

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 28

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 30

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 33

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 35

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 36

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 45

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 46

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 48

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 52

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 54

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 56

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 57

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 58

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 60

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 64

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 65

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 69

362 Обавештење о закљученом уговору (24.04.2014) Уговор 73

 

Материјал за грејањe 1165/13МВ-609 Материјал за грејањe 1165/13МВ-609

Filesize: 1.04 MB

1164 Конкурсна документација

1164 Позив за подношење понуда

1164 Обавештење о закљученом уговору (03.03.2014)

Тирфор – сајцунг са ручком 0,8 тона 1189/13МВ-301 Тирфор – сајцунг са ручком 0,8 тона 1189/13МВ-301

Filesize: 1.09 MB

1189 Конкурсна документација

1189 Позив за подношење понуда

1189 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.01.2014)

1189 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.02.2014)

Заптивке за редуктор копања 1154/13МВ-307 Заптивке за редуктор копања 1154/13МВ-307

Filesize: 1.22 MB

1154 Конкурсна документација

1154 Позив за подношење понуда

1154 Обавештење о закљученом уговору (13.03.2014)

Етил алкохол и уже ПВЦ fi25mm 1175/13МВ-608 Етил алкохол и уже ПВЦ fi25mm 1175/13МВ-608

Filesize: 1.04 MB

1175 Конкурсна документација

1175 Позив за подношење понуда

1175 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Платно цирадно 10х10m 1181/13МВ-608 Платно цирадно 10х10m 1181/13МВ-608

Filesize: 1.39 MB

1181 Конкурсна документација

1181 Позив за подношење понуда

1181 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

1181 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

1181 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Технички филц 1177/13МВ-608 Технички филц 1177/13МВ-608

Filesize: 1.02 MB

1177 Конкурсна документација

1177 Позив за подношење понуда

1177 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Прелазна алуминијумска итисон лајсна 1186/13МВ-608 Прелазна алуминијумска итисон лајсна 1186/13МВ-608

Filesize: 1004.44 kB

1186 Конкурсна документација

1186 Позив за подношење понуда

1186 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (07.02.2014)

Сталак за заставе са два копља 1187/13МВ-608 Сталак за заставе са два копља 1187/13МВ-608

Filesize: 1.5 MB

1187 Конкурсна документација

1187 Позив за подношење понуда

1187 Измене и допуне конкурсне документације (20.01.2014)

1187 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

1187 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.01.2014)

1187 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Закуп – ангажовање самоходних аутодизалица носивости од 25t-35t У-042/13-1СА Закуп – ангажовање самоходних аутодизалица носивости од 25t-35t У-042/13-1СА

Filesize: 3.12 MB

У-042 Конкурсна документација

У-042 Позив за подношење понуда

У-042 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

У-042 Измене и допуне конкурсне документације (03.02.2014)

У-042 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

У-042 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.02.2014)

У-042 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.02.2014)

У-042 Измене и допуне конкурсне документације (06.02.2014)

У-042 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014)

У-042 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.02.2014)

У-042 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.02.2014)

У-042 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.02.2014)

У-042 Обавештење о поднетом заџтеву заштиту права (26.06.2014)

У-042 Обавештење о закљученом уговору (15.09.2014)

Сервисирање возила из програма „АУДИ“ У-1239/13МВ-3ОГ Сервисирање возила из програма „АУДИ“ У-1239/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.14 MB

У-1239 Конкурсна документација

У-1239 Позив за подношење понуда

У-1239 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Боје и лакови 1190/13МВ-610 Боје и лакови 1190/13МВ-610

Filesize: 1.51 MB

1190 Конкурсна документација

1190 Позив за подношење понуда

1190 Измене и допуне конкурсне документације (22.01.2014)

1190 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.01.2014)

1190 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.01.2014)

1190 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Поправка и сервисирање грејдера TGT PY 160H У-077/13-1СА Поправка и сервисирање грејдера TGT PY 160H У-077/13-1СА

Filesize: 2.41 MB

У-077 Конкурсна документација

У-077 Позив за подношења понуда

У-077 Одлука о додели уговора (31.01.2014)

У-077 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2014)

ВИЉУШКАР са дизел мотором, носивости 3,5 тона 376/13-301 ВИЉУШКАР са дизел мотором, носивости 3,5 тона 376/13-301

Filesize: 2.38 MB

376 Конкурсна документација

376 Позив за подношење понуда

376 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.01.2014)

376 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

376 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

376 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

376 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.02.2014)

376 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.02.2014)

376 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2014) Партија 1

Материјал за водовод 326/13-607 Материјал за водовод 326/13-607

Filesize: 1.25 MB

326 Конкурсна документација

326 Позив за подношење понуда

326 Обавештење о закљученом уговору (08.04.2014)

Контрола опреме у „ЕХ“ заштити У-1170/13МВ-2БН Контрола опреме у „ЕХ“ заштити У-1170/13МВ-2БН

Filesize: 902.4 kB

У-1170 Конкурсна документација

У-1170 Позив за подношење понуда

У-1170 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.03.2014)

Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310 Универзални апсорбенти за сакупљање и чишћење уља 367/13-310

Filesize: 1.68 MB

367 Конкурсна документација

367 Позив за подношење понуда

367 Измене и допуне конкурсне документације (03.02.2014)

367 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.02.2014)

367 Обавештање о продужењу рока за подношење понуда (05.02.2014)

367 Обавештење о обустави поступка јавне набавне (01.04.2014) Партија 2

Метална опрема 1178/13МВ-408 Метална опрема 1178/13МВ-408

Filesize: 1.78 MB

1178 Конкурсна документација

1178 Позив за подношење понуда

1178 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

1178 Обавештење о закљученом уговору (21.03.2014) Партија 1

1178 Обавештење о закљученом уговору (21.03.2014) Партија 3

1178 Обавештење о закљученом уговору (31.03.2014) Партија 2

Течни конструктивни елементи 1184/13МВ-610 Течни конструктивни елементи 1184/13МВ-610

Filesize: 1.03 MB

1184 Конкурсна документација

1184 Позив за подношење понуда

1184 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2014)

Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1182/13МВ-610

Filesize: 1009.85 kB

1182 Конкурсна документација

1182 Позив за подношење понуда

1182 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

Репарација хидраулично - пнеуматских црева са компонентама Репарација хидраулично - пнеуматских црева са компонентама

Filesize: 3.97 MB

У-078 Конкурсна документација

У-078 Позив за подношење понуда

У-078 Измене и допуне конкурсне документације (27.01.2014)

У-078 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

У-078 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.01.2014)

У-078 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.02.2014) Одговор 1

У-078 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.02.2014) Одговор 2

У-078 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.02.2014)

У-078 Измене и допуне конкурсне документације (07.02.2014)

У-078 Обавештење о закљученом уговору (09.04.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Репарација хидраулично - пнеуматских црева са компонентама на рударско-грађевинској механизацији и транспортним средствима У-078/13-1СА

Поправка и сервисирање теретних возила из производног програма „Tatra“ У-079/13-1СА Поправка и сервисирање теретних возила из производног програма „Tatra“ У-079/13-1СА

Filesize: 1.77 MB

У-079 Конкурсна документација

У-079 Позив за подношење понуда

У-079 Обавештење о закљученом уговору (06.03.2014)

<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>
Page 167 of 184