JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Камион тегљач 6х6 са нисконосећом полуприколицом носивости до 55 t - 1ком. 033/14-308 Камион тегљач 6х6 са нисконосећом полуприколицом носивости до 55 t - 1ком. 033/14-308

Filesize: 789.09 kB

033 Конкурсна документација

033 Позив за подношење понуда

033 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014)

Испитивање укупног и корисног капацитета јоноизмењивачких смола У-1011/14МВ-П Испитивање укупног и корисног капацитета јоноизмењивачких смола У-1011/14МВ-П

Filesize: 833.26 kB

У-1011 Конкурсна документација

У-1011 Позив за подношење понуда

У-1011 Обавештење о закљученом уговору (17.07.2014)

Ерадикација змија, стршљенова и мува у објектима и простору у Огранку „Површински копови“ Барошевац Ерадикација змија, стршљенова и мува у објектима и простору у Огранку „Површински копови“ Барошевац

Filesize: 976.92 kB

У-041 Конкурсна документација

У-041 Позив за подношење понуда

У-041 Обавештење о закљученом уговору (29.08.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ерадикација змија, стршљенова и мува у објектима и простору у Огранку „Површински копови“ Барошевац У-041/14-К

Мазива и флуиди 017/14-604 Мазива и флуиди 017/14-604

Filesize: 950.61 kB

017 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (05.06.2014) Партија 3

017 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (05.06.2014) Партија 6

017 Обавештење о закљученом уговору (01.07.2014) Партија 5

017 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2014) Партија 1

017 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2014) Партија 2

017 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2014) Партија 4

Сигналне светиљке и сијалице 011/14-506 Сигналне светиљке и сијалице 011/14-506

Filesize: 128.89 kB

011 Обавештење о закљученом уговору (04.06.2014)

Пумпе 549/13-310-РЕБ Пумпе 549/13-310-РЕБ

Filesize: 1.87 MB

549 Конкурна документација

549 Позив за подношење понуда

549 Измене и допуне конкурсне документације (20.06.2014)

549 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.06.2014)

549 Измене и допуне конкурсне документације (25.06.2014)

549 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.06.2014)

549 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (11.09.2014)

549 Обавештење о закљученом уговору (24.09.2014)

549 Обавештење о закљученом уговору (24.09.2014) Партија 2

Јогурт 018/14-660 Јогурт 018/14-660

Filesize: 1.44 MB

018 Конкурсна документација

018 Позив за подношење понуда

018 Измене и допуне конкурсне документације (04.06.2014)

018 Позив за подношење понуда (04.06.2014)

018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2014)

018 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.06.2014)

Канцеларијски и санитарни контејнери 009/14-408 Канцеларијски и санитарни контејнери 009/14-408

Filesize: 241 kB

009 Обавештење о закљученом уговору (29.05.2014)

Стезни прстенови и заптивни елементи 581/13-404 Стезни прстенови и заптивни елементи 581/13-404

Filesize: 952.36 kB

581 Конкурсна документација

581 Позив за подношење понуда

581 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.07.2014)

Графитне четкице и држачи за четкице  026/14-507 Графитне четкице и држачи за четкице 026/14-507

Filesize: 356 kB

026 Обавештење о закљученом уговору (27.05.2014) Партија 1

026 Обавештење о закљученом уговору (27.05.2014) Партија 2

026 Обавештење о закљученом уговору (17.06.2014) Партија 3

Сервисирање мобилних телефона и навигационих уређаја У-1247/13МВ-3ОГ Сервисирање мобилних телефона и навигационих уређаја У-1247/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.04 MB

У-1247 Конкурсна документација

У-1247 Позив за подношење понуда

У-1247 Обавештење о закљученом уговору (07.07.2014)

Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у систему производње и испоруке технолошке паре Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у систему производње и испоруке технолошке паре

Filesize: 302.63 kB

У-001 Обавештење о закљученом уговору (13.05.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у систему производње и испоруке технолошке паре и топлотне енергије у Погону Топлана У-001/14-2БН

Идејни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС Идејни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС

Filesize: 2.8 MB

У-087 Конкурсна документација

У-087 Пројектни задатак

У-087 Позив за подношење понуда

У-087 Измене и допуне конкурсне документације (12.06.2014)

У-087 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.06.2014)

У-087 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Идејни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС Лазаревац, реконструкција код Вреоца, II етапа-А“ и „Главни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС Лазаревац, реконструкција код Вреоца, II етапа-А“ У-087/13-4НТ

Регулациони вентили 566/13-309 реб Регулациони вентили 566/13-309 реб

Filesize: 1.56 MB

566 Конкурсна документација

566 Позив за подношење понуда

566 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.06.2014)

566 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.06.2014)

566 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.06.2014)

566 Измене и допуне конкурсне документације (23.06.2014)

566 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.06.2014)

566 Обавештење о закљученом уговору (28.08.2014)

Креч, Песак, Шљунак и остали грађевински материјали 020/14-615 Креч, Песак, Шљунак и остали грађевински материјали 020/14-615

Filesize: 1.38 MB

020 Конкурсна документација

020 Позив за подношење понуда

020 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.05.2014)

020 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.05.2014)

020 Измена и допуна конкурсне документације (02.06.2014)

Рачунарска опрема, индустријски рачунари и модули за сервере 558/13-503 РЕБ Рачунарска опрема, индустријски рачунари и модули за сервере 558/13-503 РЕБ

Filesize: Empty

558 Конкурсна документација

558 Позив за подношење понуда

558 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.06.2014)

558 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.07.2014) Партија 3

558 Обавештење о закљученом уговору (04.08.2014) Партија 1

Чишћење система индустријске вентилације У-1012/14МВ-П Чишћење система индустријске вентилације У-1012/14МВ-П

Filesize: 3.64 MB

У-1012 Конкурсна документација

У-1012 Позив за подношење понуда

У-1012 Рачун 051

У-1012 Рачун 052

У-1012 Рачун 053

У-1012 Рачун 054

У-1012 Рачун 055

У-1022 Обавештење о закљученом уговору (26.06.2014)

Санација јаме отпадних вода у ХПВ-у Р-004/14-П Санација јаме отпадних вода у ХПВ-у Р-004/14-П

Filesize: 1015.99 kB

Р-004 Конкурсна документација

Р-004 Позив за подношење понуда

Р-004 Обавештење о закљученом уговору (21.07.2014)

Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара

Filesize: 1.4 MB

У-1003 Конкурсна документација

У-1003 Позив за подношење понуда

У-1003 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.05.2014)

У-1003 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара за рударско-грађевинску механизацију У-1003/14МВ-К

Лимарско-фарбарске услуге У-1009/14МВ-К Лимарско-фарбарске услуге У-1009/14МВ-К

Filesize: 2.13 MB

У-1009 Конкурсна документација

У-1009 Позив за подношење понуда

У-1009 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.06.2014)

У-1009 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014) Партија 1

Поправка и сервисирање ватрогасних возила У-022/14-К Поправка и сервисирање ватрогасних возила У-022/14-К

Filesize: 1.21 MB

У-022 Конкурсна документтација

У-022 Позив за подношење понуда

У-022 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.06.2014)

Израда споја за транспортне траке за погоне Израда споја за транспортне траке за погоне

Filesize: 2.5 MB

У-007 Конкурсна документација

У-007 Позив за подношење понуда

У-007 Измене и допуне конкурсне документације (23.05.2014)

У-007 Обавештење о закљученом уговору (28.07.2014) Партија 1

У-007 Обавештење о закљученом уговору (05.08.2014) Партија 2

/*Пун назив за јавне набавке:

Израда споја за транспортне траке за погоне: поље „Б“, поље  „Д“,  „Велики Црљени“ и „Тамнава Западно поље“ У-007/14-К

Регенерација лиснатих опруга У-1005/14МВ-К Регенерација лиснатих опруга У-1005/14МВ-К

Filesize: 1.33 MB

У-1005 Конкурсна документација

У-1005 Позив за подношење понуда

У-1005 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.06.2014)

Коричење Елабората у тврди повез, израда кутија и слично У-042/14-К Коричење Елабората у тврди повез, израда кутија и слично У-042/14-К

Filesize: 1.02 MB

У-042 Конкурсна документација

У-042 Позив за подношење понуда

У-042 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.06.2014)

Израда етикета за обележавање узорака са ПВЦ увлаком, према датом техничком опису У-013/14-К Израда етикета за обележавање узорака са ПВЦ увлаком, према датом техничком опису У-013/14-К

Filesize: 1.21 MB

У-013 Конкурсна документација

У-013 Позив за подношење понуда

У-013 Измене и допуне конкурсне документације (13.05.2014)

У-013 Обавештење о закљученом уговору (07.07.2014)

Транспортне траке 015/14-620 Транспортне траке 015/14-620

Filesize: 4.07 MB

015 Конкурсна документација

015 Позив за подношење позива

015 Позив за подношење позива (English)

015 Измене и допуне конкурсне документације (23.05.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.05.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.05.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2014)

015 Измене и допуне конкурсне документације (06.06.2014)

015 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.06.2014)

015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.06.2014)

015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.06.2014)

015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (22.07.2014)

015 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014) Партија 2

Набавка и уградња електро опреме у оквиру пројекта реконструкције система аутоматског управљања Набавка и уградња електро опреме у оквиру пројекта реконструкције система аутоматског управљања

Filesize: 14.58 MB

022 Конкурсна документација

022 Позив за подношење понуда

022 Измене и допуне конкурсне документације (02.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.06.2014)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.06.2014)

022 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (15.07.2014)

022 Измене и допуне конкурсне документације (02.06.2015.)

022 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.06.2015.)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Набавка и уградња електро опреме у оквиру пројекта реконструкције система аутоматског управљања на роторном багеру C700S 022/14-503

Уљне и зупчасте пумпе 563/13-310-реб Уљне и зупчасте пумпе 563/13-310-реб

Filesize: 2.2 MB

563 Конкурсна документација

563 Позив за подношење понуда

563 Измене и допуне конкурсне документације (29.05.2014)

563 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.05.2014)

563 Обавештење о закљученом уговору (01.08.2014) Партија 2

563 Обавештење о закљученом уговору (04.08.2014) Партија 1

Сервисирање и поправка уређаја за топло прање KARCHER У-019/14-К Сервисирање и поправка уређаја за топло прање KARCHER У-019/14-К

Filesize: 1.4 MB

У-019 Конкурсна документација

У-019 Позив за подношење понуда

У-019 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.06.2014)

У-019 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014)

Поправка и ремонт расхладних система на путничко-теренским и теретним возилима У-1021/14МВ-К Поправка и ремонт расхладних система на путничко-теренским и теретним возилима У-1021/14МВ-К

Filesize: 1.58 MB

У-1021 Конкурсна документација

У-1021 Позив за подношење понуда

У-1021 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.06.2014)

<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>
Page 167 of 195