JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Одлука о продаји угља Одлука о продаји угља

Filesize: 668.91 kB

Одлука о продаји угља на одложено плаћање (11.04.2014)

Одлука о продаји угља на попусту Одлука о продаји угља на попусту

Filesize: 609.49 kB

Одлука о продаји угља на попусту (11.04.2014)

Технички пријем објекта Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд“ у Барошецу У-113/13-4НТ-реб Технички пријем објекта Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд“ у Барошецу У-113/13-4НТ-реб

Filesize: 1.7 MB

У-113 Конкурсна документација

У-113 Позив за подношење понуда

У-113 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

У-113 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

У-113 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

У-113 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

У-113 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (02.06.2014)

Осовина радног точка багера SRs 2000 575/13-307-РЕБ Осовина радног точка багера SRs 2000 575/13-307-РЕБ

Filesize: 7.92 MB

575 Конкурсна документација

575 Позив за подношење понуда

575 Цртеж осовине РТ багера СРс2000 (10.04.2014)

575 Обавештење о закљученом уговору (17.07.2014)

Лепак за гуму – Уникол и сирова гумена фолија 582/13-606 Лепак за гуму – Уникол и сирова гумена фолија 582/13-606

Filesize: 1.18 MB

582 Конкурсна документација

582 Позив за подношење понуда

582 Одговор по захтеву заонтересованог лица (05.05.2014)

582 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку (17.06.2014)

Грејна тела и резервни делови 571/13-508-реб Грејна тела и резервни делови 571/13-508-реб

Filesize: 1.52 MB

571 Конкурсна документација

571 Позив за подношење понуда

571 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

571 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.06.2014)

571 Обавештење о закљученом уговору (18.06.2014)

Електро хидраулични откочници F-EHT i ESM 533/13-507-РЕБ Електро хидраулични откочници F-EHT i ESM 533/13-507-РЕБ

Filesize: 1.27 MB

533 Конкурсна документација

533 Позив за подношење понуда

533 Одговор по захтеву заинтересованног лица (24.04.2014)

533 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2014)

Aпарати за звучну и визуелну сигнализацију 524/13-509-реб Aпарати за звучну и визуелну сигнализацију 524/13-509-реб

Filesize: 1.02 MB

524 Конкурсна документација

524 Позив за подношење понуда

524 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

Мерно регулациони уређаји 526/13-509-РЕБ Мерно регулациони уређаји 526/13-509-РЕБ

Filesize: 8.07 MB

526 Конкурсна документација

526 Позив за подношење понуда

526 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014)

526 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

526 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.04.2014)

526 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.04.2014) Одговор

526 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.04.2014) Одговор 2

526 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2014)

526 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

526 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.05.2014)

526 Измене и допуне конкурсне документације (09.05.2014)

526 Измене и допуне конкурсне документације (09.05.2014) Измена 2

526 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2014)

526 Измене и допуне конкурсне документације (13.05.2014)

526 Измене и допуне конкурсне документације (15.05.2014)

526 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.05.2014)

526 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.05.2014)

526 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.05.2014)

526 Измене и допуне конкурсне документације (23.05.2014)

526 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.05.2014)

526 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014) Партија 2

526 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014) Партија 3

526 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014) Партија 4

526 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014) Партија 5

526 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014) Партија 6

526 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014) Партија 7

526 Обавештење о закљученом уговору (25.08.2014) Партија 1

Челици 567/13-601-реб Челици 567/13-601-реб

Filesize: 1.09 MB

567 Конкурсна документација

567 Позив за подношење понуда

567 Обавештење о закљученом уговору (01.07.2014)

НН ЕпН каблови и проводници 544/13-504-реб НН ЕпН каблови и проводници 544/13-504-реб

Filesize: 2.06 MB

544 Конкурсна документација

544 Позив за подношење понуда

544 Одговор по заинтересованом лицу (28.04.2014)

544 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.06.2014) Партија 2

544 Обавештење о закљученом уговору (09.07.2014) Партија 1

544 Обавештење о закљученом уговору (09.07.2014) Партија 3

544 Обавештење о закљученом уговору (09.07.2014) Партија 4

Кабловски и спојни прибор 570/13-508-реб Кабловски и спојни прибор 570/13-508-реб

Filesize: 5.68 MB

570 Конкурсна документација

570 Позив за подношење понуда

570 Измене и допуне конкурсне документације (23.04.2014)

570 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.04.2014)

570 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.04.2014)

570 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2014)

570 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

570 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

570 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

570 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

570 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.05.2014)

570 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.05.2014)

570 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.05.2014)

570 Обавештење о закљученом уговору (31.07.2014) Партија 1

570 Обавештење о закљученом уговору (31.07.2014) Партија 2

570 Обавештење о закљученом уговору (31.07.2014) Партија 3

Графитне четкице и држачи за четкице 536/13-507-реб Графитне четкице и држачи за четкице 536/13-507-реб

Filesize: 7.64 MB

536 Конкурсна документација

536 Позив за подношење понуда

536 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014)

536 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2014)

563 Измене и допуне конкурсне документације (14.05.2014)

536 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2014)

Електро мотори, резервни делови за електро моторе и ел.магнетне спојнице 538/13-507-реб Електро мотори, резервни делови за електро моторе и ел.магнетне спојнице 538/13-507-реб

Filesize: 3.04 MB

538 Конкурсна документација

538 Позив за подношење понуда

538 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.04.2014)

538 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.04.2014)

538 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.04.2014)

538 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

538 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

538 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2014)

538 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.05.2014)

538 Обавештење о закљученом уговору (31.10.2014)

Отпорници 537/13-507-реб Отпорници 537/13-507-реб

Filesize: 1.73 MB

537 Конкурсна документација

537 Позив за подношење понуда

537 Измене и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

537 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

537 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2014)

537 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.06.2014) Партија 2

537 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014) Партија 1

Оптичка, мрежна, комуникациона и радио опрема 559/13-503-РЕБ Оптичка, мрежна, комуникациона и радио опрема 559/13-503-РЕБ

Filesize: 5.35 MB

559 Конкурсна документација

559 Позив за подношење понуда

559 Измене и допуне конкурсне документације (08.04.2014)

559 Измене и допуне конкурсне документације (10.04.2014)

559 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014)

559 Измене и допуне конкурсне документације (11.04.2014)

559 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.04.2014)

559 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.04.2014)

559 Обавештење о закљученом уговору (23.06.2014) Партија 2

559 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (23.06.2014)

559 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (29.01.2015)

Изолациони материјал 531/13-502-реб Изолациони материјал 531/13-502-реб

Filesize: 3.42 MB

531 Конкурсна документација

531 Позив за подношење понуда

531 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

531 Измена и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

531 Одговор по захтеву заинтересованог лица (30.04.2014)

531 Измена и допуне конкурсне документације (30.04.2014)

531 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2014)

531 Одговор по захтеву заинтересованог лица (08.05.2014)

531 Измена и допуне конкурсне документације (09.05.2014)

531 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.05.2014)

531 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2014)

531 Обавештење о закљученом уговору (14.07.2014)

Гумено-техничка роба 542/13-606-реб Гумено-техничка роба 542/13-606-реб

Filesize: 4.39 MB

542 Конкурсна документација

542 Позив за подношење понуда

542 Прилог Цртежи

542 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.04.2014)

542 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.04.2014)

542 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) Партија 1

542 Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) Партија 2

Аl-Če уже 546/13-504-реб Аl-Če уже 546/13-504-реб

Filesize: 953.68 kB

546 Конкурсна документација

546 Позив за подношење понуда

546 Обавештење о закљученом уговору (26.06.2014)

Телефонски каблови 545/13-504-реб Телефонски каблови 545/13-504-реб

Filesize: 1021.9 kB

545 Конкурсна документација

545 Позив за подношење понуда

545 Обавештење о закљученом уговору (26.06.2014)

Гумена мешавина 543/13-504-реб Гумена мешавина 543/13-504-реб

Filesize: 1002.75 kB

543 Конкурсна документација

543 Позив за подношење понуда

543 Обавештење о закљученом уговору (11.06.2014)

Штампани материјал и сродни производи 473/13-612 Штампани материјал и сродни производи 473/13-612

Filesize: 4.08 MB

473 Конкурсна документација

473 Позив за подношење понуда

473 Одговор по захтеву заонтересованог лица (11.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (17.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

473 Измене и допуне конкурсне документације (25.04.2014)

473 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.04.2014)

473 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.04.2014)

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 1

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 2

473 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.06.2014) Партија 3

Техничка контрола пројекта изведеног објекта Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд“ Техничка контрола пројекта изведеног објекта Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд“

Filesize: 2.32 MB

У-112 Конкурсна документација

У-112 Позив за подношење понуда

У-112 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.04.2014)

У-112 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.04.2014)

У-112 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014)

У-112 Измене и допуне конкурсне документације (11.04.2014)

У-112 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.04.2014)

У-112 Обавештење о закљученом уговору (18.06.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта изведеног објекта Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд“ у Барошецу У-112/13-4НТ-реб

Резервни делови по техничкој документацији 552/13-401-реб Резервни делови по техничкој документацији 552/13-401-реб

Filesize: 4.93 MB

552 Конкурсна документација

552 Позив за подношење понуда

552 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.04.2014)

552 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.04.2014)

552 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.04.2014)

552 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (26.06.2014)

552 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.07.2014) Партија 5

552 Обавештење о закљученом уговору (24.07.2014) Партија 2

552 Обавештење о закљученом уговору (24.07.2014) Партија 4

552 Обавештење о закљученом уговору (24.07.2014) Партија 3

552 Обавештење о закљученом уговору (27.10.2014) Партија 1

Гумено техничка роба Гумено техничка роба

Filesize: 292.96 kB

Претходно обавештење (21.03.2014)

Здравствене и социјалне услуге Здравствене и социјалне услуге

Filesize: 138.28 kB

Претходно обавештење (25.03.2014)

Протокомери 461/13-303 Протокомери 461/13-303

Filesize: 2.67 MB

461 Конкурсна документација

461 Позив за подношење понуда

461 Одговор по захтеву заинтересованог лица (01.04.2014)

461 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.04.2014)

461 Измене и допуне конкурсне документације (09.04.2014)

461 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.04.2014)

461 Одговор по захтеву заинтересованог лица (11.04.2014)

461 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.04.2014)

461 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.05.2014)

Израда главног пројекта и извођење радова са испоруком и монтажом опреме на објекту Израда главног пројекта и извођење радова са испоруком и монтажом опреме на објекту

Filesize: 2.26 MB

Р-041 Конкурсна документација

Р-041 Позив за подношење понуда

Р-041 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.04.2014)

Р-041 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.04.2014)

Р-041 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (29.05.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Израда главног пројекта и извођење радова са испоруком и монтажом опреме на објекту постројења за пречишћавање техничке воде у Јабучју капацитета 10 l/s R-041/13-4NT

Санација колосека дерик кранова у Зеокама У-118/13-2НТ-реб Санација колосека дерик кранова у Зеокама У-118/13-2НТ-реб

Filesize: 1.26 MB

У-118 Конкурсна документација

У-118 Позив за подношење понуда

У-118 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (05.05.2014)

<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>
Page 166 of 191