JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Kуглибан - склоп 245/13-307 Kуглибан - склоп 245/13-307

Filesize: 9.67 MB

245 Конкурсна документација

245 Позив за подношење понуда

245 T-G-243-1-1 Кавез куглибана

245 TZ-G-210 Стазе куглибана беѕ отвора за Г630

245 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.12.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

245 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2013)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

245 Измене и допуне конкурсне документације (20.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

245 Измене и допуне конкурсне документације (27.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.01.2014)

245 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.02.2014)

245 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.02.2014)

245 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (17.06.2014)

245 Обавештење о закљученом уговору (30.09.2014)

Услуге медицинског дијагностичког прегледа запослених ПД РБ „Колубара“ д.о.о. У-055/13-3ОГ Услуге медицинског дијагностичког прегледа запослених ПД РБ „Колубара“ д.о.о. У-055/13-3ОГ

Filesize: 9.18 MB

У-055 Конкурсна документација

У-055 Позив за подношење понуда

У-055 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

У-055 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014) Одговор 1

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014) Одговор 2

У-055 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.01.2014)

У-055 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.01.2014)

У-055 Обавештење о закљученом уговору (26.03.2014)

Канцеларијски материјал  424/13-613 Канцеларијски материјал 424/13-613

Filesize: 1.54 MB

424 Конкурсна документација

424 Позив за подношење понуда

424 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2014) Партија 1

424 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2014) Партија 2

424 Обавештење о закљученом уговору (28.02.2014) Партија 4

Електромеханички алат 333/13-509 Електромеханички алат 333/13-509

Filesize: 1.63 MB

333 Конкурсна документација

333 Позив за подношење понуда

333 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

333 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.01.2014)

333 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

333 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.03.2014)

Студија оптимизације процеса сагоревања у котловима Топлане Студија оптимизације процеса сагоревања у котловима Топлане

Filesize: 1.02 MB

У-047 Конкурсна документација

У-047 Позив за подношење понуда

У-047 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Студија оптимизације процеса сагоревања у котловима Топлане са прегледом мера на отклањању недостатака и модернизацији у циљу добијања интегрисане дозволе У-047/13-2БН

Редуктори за погон трачних транспортера 409/13-401 Редуктори за погон трачних транспортера 409/13-401

Filesize: 2.78 MB

409 Конкурсна документација

409 Позив за подношење понуда

409 Измене и допуне конкурсне документације (26.12.2013)

409 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

409 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.12.2013)

409 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.01.2014)

409 Обавештење о закљученом уговору (24.03.2014)

409 Одлука о измени уговора јавне набавке (21.07.2014)

Колосечни прибор 412/13-602 Колосечни прибор 412/13-602

Filesize: 1.42 MB

412 Конкурсна документација

412 Позив за подношење понуда

412 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

412 Обавештење о закљученом уговору (25.02.2014)

Замена предиспаривача паре на К-1 и К-2 у РЈ Топлана Р-029/13-2БН Замена предиспаривача паре на К-1 и К-2 у РЈ Топлана Р-029/13-2БН

Filesize: 14.42 MB

Р-029 Конкурсна документација

Р-029 Позив за подношење понуда

Р-029 EKO и предиспаривач

Р-029 Змије предиспаривача

Р-029 Ношење ЕКО-а и предиспаривача

Р-029 MS - K - 01

Р-029 MS - K - 28

Р-029 MS - K - 29

Р-029 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

Р-029 Обавештење о закљученом уговору (04.03.2014) Партија 3

Р-029 Обавештење о закљученом уговору (05.03.2014) Партија 1

Р-029 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2014) Партија 2

Делови за DSU исправљач 441/13-503 Делови за DSU исправљач 441/13-503

Filesize: 1.03 MB

441 Конкурсна документација

441 Позив за подношење понуда

441 Обавештење о закљученом уговору (12.02.2014)

Техничка контрола пројекта адаптације управљачко-надзорног система Техничка контрола пројекта адаптације управљачко-надзорног система

Filesize: 1.02 MB

У-1219 Конкурсна документација

У-1219 Позив за подношење понуда

У-1219 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта адаптације управљачко-надзорног система у РЈ Топлана, Огранак Прерада-Вреоци У-1219/13МВ-2БН

Мотор редуктор и опрема за мотор редуктор 354/13-307 Мотор редуктор и опрема за мотор редуктор 354/13-307

Filesize: 9.07 MB

354 Конкурсна документација

354 Позив за подношење понуда

354 GEAR MOTOR

354 IMPACT-PULLEY DIA. 1000

354 Parts List 1

354 Parts List 2

354 Измене и допуна конкурсне документације (23.12.2013)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.12.2013)

354 Измене и допуна конкурсне документације (31.12.2013)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

354 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.01.2014)

354 Измене и допуна конкурсне документације (15.01.2014)

354 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

354 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.01.2014)

354 Измене и допуна конкурсне документације (29.01.2014)

354 Измене и допуна конкурсне документације (03.02.2014)

354 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.02.2014)

354 Обавештење о закљученом уговору (27.03.2014)

Колосечни прибор 408/13-602 Колосечни прибор 408/13-602

Filesize: 1.29 MB

408 Конкурсна документација

408 Позив за подношење понуда

408 Обавештење о закљученомм уговору (25.02.2014)

Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК

Filesize: 1.22 MB

У-063 Конкурсна документација

У-063 Позив за подношење понуда

У-063 Обавештење о закључено уговору (12.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Израда и испорука заптивача (од материјала Наручиоца) за АТК, погон „Оплемењивање угља“ Огранак „Прерада“ Вреоци У-063/13-2БН

Додатни радови на изради истражно експлатационих бунара Додатни радови на изради истражно експлатационих бунара

Filesize: 1.61 MB

Р-038 Конкурсна документација

Р-038 Мишљење

Р-038 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Р-038 Измене и допуне конкурсне документације (18.12.2013)

Р-038 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.12.2013)

Р-038 Обавештење о закљученом уговору (07.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Додатни радови на изради истражно експлатационих бунара за потребе водоснабдевања западног дела Колубарског басена Р-038/13-4НТ

Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма "ŠKODA" У-054/13-1СА Поправка и сервисирање путничких возила из производног програма "ŠKODA" У-054/13-1СА

Filesize: 1.89 MB

У-054 Конкурсна документација

У-054 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

У-054 Одлука о додели уговора (31.01.2014)

У-054 Обавештење о закљученом уговору (20.02.2014)

Софтвер AUTO CAD MAP 3D 2014 1167/13МВ-503 Софтвер AUTO CAD MAP 3D 2014 1167/13МВ-503

Filesize: 1.2 MB

1167 Конкурсна документација

1167 Позив за подношење понуда

1167 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.12.2013)

1167 Обавештење о закљученом уговору (17.01.2014)

Регулатори 438/13-503 Регулатори 438/13-503

Filesize: 1.04 MB

438 Конкурсна документација

438 Позив за подношење понуда

438 Обавештење о закљученом уговору (05.02.2014)

Резервни делови за компресоре 1127/13МВ-310 Резервни делови за компресоре 1127/13МВ-310

Filesize: 1.27 MB

1127 Конкурсна документација

1127 Позив за подношење понуда (09.12.2013)

1127 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.12.2013)

1127 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (09.01.2014)

Челични лим 389/13-601 Челични лим 389/13-601

Filesize: 2.09 MB

389 Конкурсна документација

389 Позив за подношење понуда

389 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.12.2013)

389 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.12.2013) Одговор 1

389 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.02.2014) Обустава 1

389 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.02.2014) Обустава 2

389 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.02.2014) Обустава 3

Инвестициона оправка судова под притиском на новој сушари огранак „прерада“ Вреоци У-051/13-2БН Инвестициона оправка судова под притиском на новој сушари огранак „прерада“ Вреоци У-051/13-2БН

Filesize: 1.98 MB

У-051 Конкурсна документација

У-051 Позив за подношење понуда

У-051 Измене и допуне конкурсне документације (12.12.2013)

У-051 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.12.2013)

У-051 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (21.02.2014)

У-051 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2014) Партија 2

У-051 Обавештење о закљученом уговору (01.07.2014) Партија 1

Опрема за заваривање 1150/13МВ-411 Опрема за заваривање 1150/13МВ-411

Filesize: 1.01 MB

1150 Конкурсна документација

1150 Позив за подношење понуда

1150 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (10.01.2014)

Лежајеви и чауре 393/13-404 Лежајеви и чауре 393/13-404

Filesize: 11.95 MB

393 Конкурсна документација

393 Позив за подношење понуда

393 Одговор по захтеву заонтересованог лица (17.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (20.12.2013) Измена 2

393 Измене и допуне конкурсне документације (20.12.2013) Измена 2 А

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013) Одговор 1

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013) Одговор 2

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (24.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (27.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

393 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

393 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014) Одговор 8

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014) Одговор 9

393 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2014)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.01.2014)

393 Измене и допуне конкурсне документације (13.01.2014)

393 Позив за подношење понуда (15.01.2014)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.01.2014)

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014) Одговор 14

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014) Одговор 15

393 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.01.2014) Одговор 16

393 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (22.01.2014)

Технички гасови 397/13-605 Технички гасови 397/13-605

Filesize: 1.1 MB

397 Конкурсна документација

397 Позив за подношење понуда

397 Обавештење о закљученом уговору (11.02.2014)

Навртка М16JUSM.B1.601KV5 426/13-611 Навртка М16JUSM.B1.601KV5 426/13-611

Filesize: 1.42 MB

426 Конкурсна документација

426 Позив за подношење понуда

426 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

426 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

426 Обавештење о закљученом уговору (25.02.2014)

Експлозиви 405/13-605 Експлозиви 405/13-605

Filesize: 1.65 MB

405 Конкурсна документација

405 Позив за подношење понуда

405 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

405 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

405 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2014)

405 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.02.2014)

Изолациони материјали 369/13-502 Изолациони материјали 369/13-502

Filesize: 2.47 MB

369 Конкурсна документација

369 Позив за подношење понуда

369 Измене и допуне конкурсне документације (24.12.2013)

369 Одговор по захтеву заинтересованог лица (24.12.2013)

369 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

369 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

369 Обавештење о закљученом уговору (18.03.2014) Партија 1

369 Обавештење о закљученом уговору (18.03.2014) Партија 2

Инсталациони материјал 378/13-502 Инсталациони материјал 378/13-502

Filesize: 12.25 MB

378 Конкурсна документација

378 Позив за подношење понуда

378 Измене и допуне конкурсне документације (19.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (19.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (27.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (27.12.2013)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (31.12.2013)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

378 Измене и допуне конкурсне документације (09.01.2014)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (09.01.2014)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.01.2014)

378 Измене и допуне конкурсне документације (16.01.2014)

378 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.01.2014)

378 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.01.2014)

378 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014)

378 Одлука о измени уговора о јавној набавци (27.06.2014)

Челици 430/13-601 Челици 430/13-601

Filesize: 1.78 MB

430 Конкурсна документација

430 Позив за подношење понуда

430 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.12.2013)

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 1

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 2

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 3

430 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.02.2014) Партија 4

Канцеларијски намештај 435/13-613 Канцеларијски намештај 435/13-613

Filesize: 1.23 MB

435 Конкурсна документација

435 Позив за подношење понуда

435 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.12.2013)

435 Обавештење о закљученом уговору (28.01.2014)

Клингерит обичан 1163/13МВ-614 Клингерит обичан 1163/13МВ-614

Filesize: 1.49 MB

1163 Конкурсна документација

1163 Позив за подношење понуда

1163 Измене и допуне конкурсне документације (09.12.2013)

1163 Одговор по захтеву заинетересованог лица (09.12.2013)

1163 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.12.2013)

1163 Обавештење о закљученом уговору (23.01.2014)

<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>
Page 166 of 180