JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Електро мотори и делови - електро мотори 052/14-507/25 Електро мотори и делови - електро мотори 052/14-507/25

Filesize: 2.03 MB

052 Конкурсна документација

052 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

052 Измене и допуне конкурсне документације (10.06.2014)

052 Одлука о додели уговора (20.06.2014)

052 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014)

052 Мишљење Управе (13.08.2014)

Електро хидраулични откочници 051/14-507/28 Електро хидраулични откочници 051/14-507/28

Filesize: 1.95 MB

051 Конкурсна документација

051 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

051 Одлука о додели уговора (20.06.2014)

051 Обавештење о закљученом уговору (23.07.2014)

051 Мишљење Управе (13.08.2014)

Лежајеви 046/14-404/1 Лежајеви 046/14-404/1

Filesize: 1.24 MB

046 Конкурсна документација

046 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

046 Измене и допуне конкурсне документације (11.06.2014)

046 Измене и допуне конкурсне документације (12.06.2014)

046 Одлука о додели уговора (20.06.2014)

046 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2014)

Челично уже и опрема за уже 047/14-411/1 Челично уже и опрема за уже 047/14-411/1

Filesize: 2.11 MB

047 Конкурсна документација

047 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

047 Измене и допуне конкурсне документације (12.06.2014)

047 Одлука о додели уговора (16.06.2014)

047 Одлука о додели уговора (20.06.2014)

047 Обавештење о закљученом уговору (01.07.2014)

047 Мишљење Управе (11.06.2014)

Оптички каблови 050/14-503/41 Оптички каблови 050/14-503/41

Filesize: 1.51 MB

050 Конкурсна документација

050 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

050 Одлука о додели уговора (19.06.2014)

050 Обавештење о закљученом уговору (23.06.2014)

050 Мишљење Управе (22.08.2014)

Електронски склопови 054/14-503/36 Електронски склопови 054/14-503/36

Filesize: 1.51 MB

054 Конкурсна документација

054 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

054 Одлука о додели уговора (19.06.2014)

054 Обавештење о закљученом уговору (20.06.2014)

054 Мишљење Управе (22.08.2014)

Рачунари и опрема 049/14-503/38 Рачунари и опрема 049/14-503/38

Filesize: 1.54 MB

049 Конкурсна документација

049 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

049 Одлука о додели уговора (19.06.2014)

049 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2014)

049 Мишљење Управе (22.08.2014)

Дигитална и аудио опрема 048/14-503/45 Дигитална и аудио опрема 048/14-503/45

Filesize: 1.45 MB

048 Конкурсна документација

048 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

048 Одлука о додели уговора (19.06.2014)

048 Обавештење о закљученом уговору (23.06.2014)

048 Мишљење Управе (22.08.2014)

НН 0,4кV постројење – модуларно касетни систем Сушаре – Сервис касета и делимична замена У-030/14-П НН 0,4кV постројење – модуларно касетни систем Сушаре – Сервис касета и делимична замена У-030/14-П

Filesize: 1.14 MB

У-030 Конкурсна документација

У-030 Позив за подношење понуда

У-030 Обавештење о обустави поступка (01.08.2014.)

 

Одржавање биоротора, пражњење и прање четири пута годишње У-1020/14МВ-Д Одржавање биоротора, пражњење и прање четири пута годишње У-1020/14МВ-Д

Filesize: 996.6 kB

У-1020 Конкурсна документација

У-1020 Позив за подношење понуда

У-1020 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.06.2014)

У-1020 Обавештење о закљученом уговору (24.07.2014)

Електромеханички алат 008/14-509 Електромеханички алат 008/14-509

Filesize: 144.18 kB

008 Обавештење о закљученом уговору (09.06.2014)

Камион тегљач 6х6 са нисконосећом полуприколицом носивости до 55 t - 1ком. 033/14-308 Камион тегљач 6х6 са нисконосећом полуприколицом носивости до 55 t - 1ком. 033/14-308

Filesize: 789.09 kB

033 Конкурсна документација

033 Позив за подношење понуда

033 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (24.07.2014)

Испитивање укупног и корисног капацитета јоноизмењивачких смола У-1011/14МВ-П Испитивање укупног и корисног капацитета јоноизмењивачких смола У-1011/14МВ-П

Filesize: 833.26 kB

У-1011 Конкурсна документација

У-1011 Позив за подношење понуда

У-1011 Обавештење о закљученом уговору (17.07.2014)

Ерадикација змија, стршљенова и мува у објектима и простору у Огранку „Површински копови“ Барошевац Ерадикација змија, стршљенова и мува у објектима и простору у Огранку „Површински копови“ Барошевац

Filesize: 976.92 kB

У-041 Конкурсна документација

У-041 Позив за подношење понуда

У-041 Обавештење о закљученом уговору (29.08.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Ерадикација змија, стршљенова и мува у објектима и простору у Огранку „Површински копови“ Барошевац У-041/14-К

Мазива и флуиди 017/14-604 Мазива и флуиди 017/14-604

Filesize: 950.61 kB

017 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (05.06.2014) Партија 3

017 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (05.06.2014) Партија 6

017 Обавештење о закљученом уговору (01.07.2014) Партија 5

017 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2014) Партија 1

017 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2014) Партија 2

017 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2014) Партија 4

Сигналне светиљке и сијалице 011/14-506 Сигналне светиљке и сијалице 011/14-506

Filesize: 128.89 kB

011 Обавештење о закљученом уговору (04.06.2014)

Пумпе 549/13-310-РЕБ Пумпе 549/13-310-РЕБ

Filesize: 1.87 MB

549 Конкурна документација

549 Позив за подношење понуда

549 Измене и допуне конкурсне документације (20.06.2014)

549 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.06.2014)

549 Измене и допуне конкурсне документације (25.06.2014)

549 Одговор по захтеву заинтересованог лица (25.06.2014)

549 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (11.09.2014)

549 Обавештење о закљученом уговору (24.09.2014)

549 Обавештење о закљученом уговору (24.09.2014) Партија 2

Јогурт 018/14-660 Јогурт 018/14-660

Filesize: 1.44 MB

018 Конкурсна документација

018 Позив за подношење понуда

018 Измене и допуне конкурсне документације (04.06.2014)

018 Позив за подношење понуда (04.06.2014)

018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2014)

018 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.06.2014)

Канцеларијски и санитарни контејнери 009/14-408 Канцеларијски и санитарни контејнери 009/14-408

Filesize: 241 kB

009 Обавештење о закљученом уговору (29.05.2014)

Стезни прстенови и заптивни елементи 581/13-404 Стезни прстенови и заптивни елементи 581/13-404

Filesize: 952.36 kB

581 Конкурсна документација

581 Позив за подношење понуда

581 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (17.07.2014)

Графитне четкице и држачи за четкице  026/14-507 Графитне четкице и држачи за четкице 026/14-507

Filesize: 356 kB

026 Обавештење о закљученом уговору (27.05.2014) Партија 1

026 Обавештење о закљученом уговору (27.05.2014) Партија 2

026 Обавештење о закљученом уговору (17.06.2014) Партија 3

Сервисирање мобилних телефона и навигационих уређаја У-1247/13МВ-3ОГ Сервисирање мобилних телефона и навигационих уређаја У-1247/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.04 MB

У-1247 Конкурсна документација

У-1247 Позив за подношење понуда

У-1247 Обавештење о закљученом уговору (07.07.2014)

Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у систему производње и испоруке технолошке паре Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у систему производње и испоруке технолошке паре

Filesize: 302.63 kB

У-001 Обавештење о закљученом уговору (13.05.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у систему производње и испоруке технолошке паре и топлотне енергије у Погону Топлана У-001/14-2БН

Идејни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС Идејни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС

Filesize: 2.8 MB

У-087 Конкурсна документација

У-087 Пројектни задатак

У-087 Позив за подношење понуда

У-087 Измене и допуне конкурсне документације (12.06.2014)

У-087 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.06.2014)

У-087 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (22.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Идејни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС Лазаревац, реконструкција код Вреоца, II етапа-А“ и „Главни пројекат DV 110kV, бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и DV 110kV, бр. 120/1 ТЕ Колубара-ТС Лазаревац, реконструкција код Вреоца, II етапа-А“ У-087/13-4НТ

Регулациони вентили 566/13-309 реб Регулациони вентили 566/13-309 реб

Filesize: 1.56 MB

566 Конкурсна документација

566 Позив за подношење понуда

566 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.06.2014)

566 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.06.2014)

566 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.06.2014)

566 Измене и допуне конкурсне документације (23.06.2014)

566 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.06.2014)

566 Обавештење о закљученом уговору (28.08.2014)

Креч, Песак, Шљунак и остали грађевински материјали 020/14-615 Креч, Песак, Шљунак и остали грађевински материјали 020/14-615

Filesize: 1.38 MB

020 Конкурсна документација

020 Позив за подношење понуда

020 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.05.2014)

020 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.05.2014)

020 Измена и допуна конкурсне документације (02.06.2014)

Рачунарска опрема, индустријски рачунари и модули за сервере 558/13-503 РЕБ Рачунарска опрема, индустријски рачунари и модули за сервере 558/13-503 РЕБ

Filesize: Empty

558 Конкурсна документација

558 Позив за подношење понуда

558 Одговор по захтеву заинтересованог лица (05.06.2014)

558 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.07.2014) Партија 3

558 Обавештење о закљученом уговору (04.08.2014) Партија 1

Чишћење система индустријске вентилације У-1012/14МВ-П Чишћење система индустријске вентилације У-1012/14МВ-П

Filesize: 3.64 MB

У-1012 Конкурсна документација

У-1012 Позив за подношење понуда

У-1012 Рачун 051

У-1012 Рачун 052

У-1012 Рачун 053

У-1012 Рачун 054

У-1012 Рачун 055

У-1022 Обавештење о закљученом уговору (26.06.2014)

Санација јаме отпадних вода у ХПВ-у Р-004/14-П Санација јаме отпадних вода у ХПВ-у Р-004/14-П

Filesize: 1015.99 kB

Р-004 Конкурсна документација

Р-004 Позив за подношење понуда

Р-004 Обавештење о закљученом уговору (21.07.2014)

Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара

Filesize: 1.4 MB

У-1003 Конкурсна документација

У-1003 Позив за подношење понуда

У-1003 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.05.2014)

У-1003 Обавештење о закљученом уговору (04.07.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање хидомотора, хидропумпи, разводника и хидроцилиндара за рударско-грађевинску механизацију У-1003/14МВ-К

<< Start < Prev 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Next > End >>
Page 155 of 183