JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303 Машински резервни делови за багере дреглајне 1096/13МВ-303

Filesize: 929.78 kB

1096 Конкурсна документација

1096 Позив за подношење понуда

1096 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.12.2013)

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција

Filesize: 2.67 MB

У-067 Конкурсна документација

У-067 Позив за подношење понуда

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (12.12.2013)

У-067 Измене и допуне конкурсне документације (12.12.2013)

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (12.12.2013)

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (16.12.2013)

У-067 Одговор по захтеву зантересованог лица (26.12.2013)

У-067 Обавештење о закљученом уговору (24.02.2014)

 

/*Пун назив за јавне набавке:

Финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за обезбеђење плаћања накнада по основу експропријације непокретности за потребе експлоатације угља У-067/13-3ОГ

Машинска обрада свих врста мотора на руд.грађ.мех. и теретним возилима У-1229/13МВ-1СА Машинска обрада свих врста мотора на руд.грађ.мех. и теретним возилима У-1229/13МВ-1СА

Filesize: 1.22 MB

У-1229 Конкурсна документација

У-1229 Позив за подношење понуда

У-1229 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2013)

Ремонт фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонт ламела У-1233/13МВ-1СА Ремонт фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонт ламела У-1233/13МВ-1СА

Filesize: 3.94 MB

У-1233 Конкурсна документација

У-1233 Позив за подношење понуда

У-1233 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2013)

Уређај за испитивање каблова до напона 35 кV 305/13-509 Уређај за испитивање каблова до напона 35 кV 305/13-509

Filesize: 2.18 MB

305 Конкурсна документација

305 Позив за подношење понуда

305 Измене и допуне конкурсне документације (06.12.2013)

305 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.12.2013)

305 Одговор по захтеву заинтересованог лица (13.12.2013)

305 Измене и допуне конкурсне документације (20.12.2013)

305 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013)

305 Обавештење о закљученом уговору (05.03.2014)

Сапун за руке 420/13-610 Сапун за руке 420/13-610

Filesize: 1.09 MB

420 Конкурсна документација

420 Позив за подношење понуда

420 Обавештење о закљученом уговору (20.02.2014)

Јабуке Јабуке

Filesize: 317.74 kB

Позив за подношење понуда

Резервни делови за телефонску централу 391/13-503 Резервни делови за телефонску централу 391/13-503

Filesize: 1.9 MB

391 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2013)

Сигналне трубе и сирене 297/13-509 Сигналне трубе и сирене 297/13-509

Filesize: 2.14 MB

297 Конкурсна документација

297 Позив за подношење понуда

297 Измене и допуне конкурсне документације (17.12.2013)

297 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.12.2013)

297 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.12.2013)

297 Обавештење о закљученом уговору (24.02.2014)

Разводни ормари 332/13-509 Разводни ормари 332/13-509

Filesize: 2 MB

332 Конкурсна документација

332 Позив за подношење понуда

332 Одговор по захтеву заинтересованог лица (06.12.2013)

332 Измене и допуне конкурсне документације (20.12.2013)

332 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013)

332 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.12.2013)

332 Одговор по захтеву заинтересованог лица (31.12.2013)

332 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2014)

Здравствене услуге за потребе ПД РБ „Колубара“ д.о.о. у периоду од једне године У-052/13-3ОГ Здравствене услуге за потребе ПД РБ „Колубара“ д.о.о. у периоду од једне године У-052/13-3ОГ

Filesize: 1.04 MB

У-052 Конкурсна документација

У-052 Позив за подношење понуда

У-052 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (13.12.2013)

Поправка функционалности система за дојаву и гашење пожара У-1117/13МВ-3ОГ Поправка функционалности система за дојаву и гашење пожара У-1117/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.68 MB

У-1117 Конкурсна документација

У-1117 Позив за подношење понуда

У-1117 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.12.2013)

У-1117 Измене и допуне конкурсне документације (09.12.2013)

У-1117 Обавештење о закљученом уговору (03.02.2014)

Водоводни материјал - Прерада 387/13-607 Водоводни материјал - Прерада 387/13-607

Filesize: 1.07 MB

387 Конкурсна документација

387 Позив за подношење понуда

387 Обавештење о закљученом уговору (06.02.2014)

Израда гасификационе станице течног кисеоника са редукционом групом Израда гасификационе станице течног кисеоника са редукционом групом

Filesize: 3.52 MB

Р-027 Конкурсна документација

Р-027 Позив за подношење понуда

Р-027 Измене и допуне конкурсне документације (12.12.2013)

Р-027 Измене и допуне конкурсне документације (19.12.2013)

Р-027 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.12.2013)

Р-027 Одговор по захтеву заинтересованог лица (23.12.2013)

Р-027 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Израда гасификационе станице течног кисеоника са редукционом групом за озонизацију воде на постројењу за пречишћавање воде за пиће водоводног система „Сува сепарација“ Р-027/13-4НТ

Чишћење и одржавање сепаратора масти, уља, муља и лагуна У-1106/13МВ-1СА Чишћење и одржавање сепаратора масти, уља, муља и лагуна У-1106/13МВ-1СА

Filesize: 2.78 MB

У-1106 Конкурсна документација

У-1106 Позив за подношење понуда

У-1106 Измене и допуне конкурсне документације (02.12.2013)

У-1106 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.12.2013)

У-1106 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014) Партија 1

У-1106 Обавештење о закљученом уговору (03.04.2014) Партија 2

Горионик за резање 1144/13МВ-411 Горионик за резање 1144/13МВ-411

Filesize: 1.16 MB

1144 Конкурсна документација

1144 Позив за подношење понуда

1144 Измене и допуне конкурсне документације (25.11.2013)

1144 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.12.2013)

Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Рудовцима Р-023/13-3ОГ Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Рудовцима Р-023/13-3ОГ

Filesize: 3.23 MB

Р-023 Конкурсна документација

Р-023 Позив за подношење понуда

Р-023 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.12.2013)

Р-023 Измене и допуне конкурсне документације (16.12.2013)

Р-023 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.12.2013)

Р-023 Обавештење о закљученом уговору (26.02.2014)

Извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта Извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта

Filesize: 1.64 MB

Р-025 Конкурсна документација

Р-025 Позив за подношење понуда

Р-025 Измене и допуне конкурсне документације (02.12.2013)

Р-025 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.12.2013)

Р-025 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта „Пројект биро“ у Лазаревцу Р-025/13-3ОГ

Штампање стручног часописа „Колубара 6“ У-056/13-1СА Штампање стручног часописа „Колубара 6“ У-056/13-1СА

Filesize: 1.02 MB

У-056 Конкурсна документација

У-056 Позив за подношење понуда

У-056 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2014)

Обарање прехлађене магле на Површинским коповима Колубаре У-1234/13МВ-1СА Обарање прехлађене магле на Површинским коповима Колубаре У-1234/13МВ-1СА

Filesize: 9.1 MB

У-1234 Конкурсна документација

У-1234 Позив за подношење понуда

У-1234 Измене и допуне конкурсне документације (22.11.2013)

У-1234 Обавештење о закљученом уговору (27.12.2013)

Мерење емисије отпадних гасова из котларница површинских копова Поља „Б“, „Д“ и „ТИ“ У-1216/13МВ-1СА Мерење емисије отпадних гасова из котларница површинских копова Поља „Б“, „Д“ и „ТИ“ У-1216/13МВ-1СА

Filesize: 1.25 MB

У-1216 Конкурсна документација

У-1216 Позив за подношење понуда

У-1216 Одговор по захтеву заинтересованог лица (28.11.2013)

У-1216 Обавештење о закљученом уговору (13.01.2014)

Анализа постојећег стања енергетске ефикасности Анализа постојећег стања енергетске ефикасности

Filesize: 2.05 MB

У-053 Конкурсна документација

У-053 Позив за подношење понуда

У-053 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.11.2013)

У-053 Одговор по захтеву заинтересованог лица (12.12.2013)

У-053 Измене и допуне конкурсне документације (17.12.2013)

У-053 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.12.2013)

У-053 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у систему производње и испоруке технолошке паре и топлотне енергије у Погону Топлана У-053/13-2БН

Сервисирање пумпи за централно подмазивање багера SRs 1200 и SRs 1201, 5 комада У-1225/13МВ-1СА Сервисирање пумпи за централно подмазивање багера SRs 1200 и SRs 1201, 5 комада У-1225/13МВ-1СА

Filesize: 1.1 MB

У-1225 Конкурсна документација

У-1225 Позив за подношење понуда

У-1225 Обавештење о закљученом уговору (09.01.2014)

Надзор и евентуално непосредно учешће у појединим пословима ексхумације Надзор и евентуално непосредно учешће у појединим пословима ексхумације

Filesize: 1.06 MB

У-1230 Конкурсна документација

У-1230 Позив за подношење понуда

У-1230 Обавештење о закљученом уговору (20.01.2014)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Надзор и евентуално непосредно учешће у појединим пословима ексхумације у процесу пресељења гробља у Барошевцу од стране лекара специјалисте судске медицине У-1230/13МВ-4НТ

Електрични ручни алат и апарат за заваривање 347/13-411 Електрични ручни алат и апарат за заваривање 347/13-411

Filesize: 2.62 MB

347 Конкурсна докуметација

347 Позив за подношење понуда

347 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.12.2013)

347 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013) Одговор 1

347 Одговор по захтеву заинтересованог лица (20.12.2013) Одговор 2

347 Измене и допуне конкурсне документације (23.12.2013)

347 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.02.2014) Партија 1

347 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (12.02.2014) Партија 2

Средства за чишћење и одмашћивање 1158/13МВ-610 Средства за чишћење и одмашћивање 1158/13МВ-610

Filesize: 1.02 MB

1158 Конкурсна документација

1158 Позив за подношење понуда

1158 Обавештење о закљученом уговору (26.12.2013)

Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже У-1208/13МВ-1СА Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже У-1208/13МВ-1СА

Filesize: 1.43 MB

У-1208 Конкурсна документација

У-1208 Позив за подношење понуда

У-1208 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.12.2013)

Сијалице, пригушнице и стартери 357/13-506 Сијалице, пригушнице и стартери 357/13-506

Filesize: 2.8 MB

357 Конкурсна документација

357 Позив за подношење понуда

357 Измене и допуне конкурсне документације (17.12.2013)

357 Одговор по захтеву заинтересованог лица (17.12.2013)

357 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.12.2013)

357 Обавештење о закљученом уговору (21.02.2014)

Челична ужад 320/13-411 Челична ужад 320/13-411

Filesize: 1.97 MB

320 Челична ужад

320 Позив за подношење понуда

320 Измене и допуне конкурсне документације (26.11.2013)

320 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.11.2013)

320 Измене и допуне конкурсне документације (02.12.2013)

320 Одговор по захтеву заинтересованог лица (02.12.2013)

320 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.01.2014)

Позив за подношење понуда за продају путем слободне погодбе, IV пут Позив за подношење понуда за продају путем слободне погодбе, IV пут

Filesize: 313.61 kB

Позив за подношење понуда за продају путем слободне погодбе, IV пут

<< Start < Prev 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Next > End >>
Page 155 of 167