JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

E-04.02-286372-18 од 31.01.2018. Јавни позив за продају половног грађевинског материјала E-04.02-286372-18 од 31.01.2018. Јавни позив за продају половног грађевинског материјала

Filesize: 923.49 kB

E-04.02-286372-18 од 31.01.2018. Јавни позив за продају половног грађевинског материјала демонтираног са експрописаних објеката (са продуженим трајањем)

Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/1/2017 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/1/2017

Filesize: 1.76 MB

0453/1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0453/1 Позив за подношење понуде (01.02.2018.)

0453/1 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/1/2017 Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/1/2017

Filesize: 879.42 kB

0218/1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0218/1 Позив за подношење понуде (01.02.2018.)

Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0928-1/2017 Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0928-1/2017

Filesize: 947.3 kB

0928-1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0928-1 Позив за подношење понуда (01.02.2018.)

Кожа, производи од коже и скај 4000/0788/2017 Кожа, производи од коже и скај 4000/0788/2017

Filesize: 943.2 kB

0788 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0788 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0624/2017 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0624/2017

Filesize: 1.08 MB

0624 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0624 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачима са потребним атестима 4000/0624/2017

Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0483/2017 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0483/2017

Filesize: 3.17 MB

0483 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0483 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0483 Прва измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0483 Додатне информације или појашњења (09.02.2018.)

Поправка и сервисирање дизел мотора „CUMMINS“ и агрегата мотора 4000/0490/2017 Поправка и сервисирање дизел мотора „CUMMINS“ и агрегата мотора 4000/0490/2017

Filesize: 4.31 MB

0490 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0490 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0490 Прва измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0490 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2018.)

0490 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 трећи део Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 трећи део

Filesize: 4 MB

0281 Дванаеста измена конкурсне документације (31.01.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.01.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.13 (31.01.2018.)

0281 Тринаеста измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.14 (13.02.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017

Filesize: 7.51 MB

0262 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0262 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0262 Прва измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.02.2018.)

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017

Filesize: 1.38 MB

0097 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0097 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Чишћење таложника пепела и шљаке Топлане 4000/0615/2017 Чишћење таложника пепела и шљаке Топлане 4000/0615/2017

Filesize: 1.28 MB

0615 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0615 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/1/2017 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/1/2017

Filesize: 1.08 MB

0932/1 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0932/1 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Производи од текстила – Индустријски текстил 4000/0782/2017 Производи од текстила – Индустријски текстил 4000/0782/2017

Filesize: 940.04 kB

0782 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0782 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Услуге превенције од заразних болести: дератизација, дезинсекција и дезинфекција 4000/0773/2017 Услуге превенције од заразних болести: дератизација, дезинсекција и дезинфекција 4000/0773/2017

Filesize: 981.7 kB

0773 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0773 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017 Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Filesize: 945.7 kB

0450-1 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0450-1 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације, канала у кантинама, димњака у котларницама, одсисних система индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017 Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017

Filesize: 1.24 MB

1137 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1137 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017 Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017

Filesize: 986.76 kB

1026 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1026 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017 Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017

Filesize: 1.79 MB

0529-2 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0529-2 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Манометри и мерна техника 4000/0440/2017 Манометри и мерна техника 4000/0440/2017

Filesize: 1.1 MB

0440 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0440 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Опремање возила за АДР 4000/1001/2017 Опремање возила за АДР 4000/1001/2017

Filesize: 1.06 MB

1001 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1001 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ  4000/0884/2017 Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ 4000/0884/2017

Filesize: 1.45 MB

0884 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0884 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ  за Реконструкцију ПУТОКС постројења са уградњом 4000/0884/2017

0884 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0884 Додатне информације или појашњења (14.02.2018.)

Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0995/2017 Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0995/2017

Filesize: 1.13 MB

0995 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0995 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Опрема и материјал за уређење пословног простора 4000/0106/2017 Опрема и материјал за уређење пословног простора 4000/0106/2017

Filesize: 964.18 kB

0106 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0106 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Геодетска опрема 4000/0892/2017 Геодетска опрема 4000/0892/2017

Filesize: 3.14 MB

0892 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0892 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0892 Прва измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 1 (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 2 (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 3 (08.02.2018.)

Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017  Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017

Filesize: 3.72 MB

0222-1 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0222-1 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0222-1 Прва измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (05.02.2018.)

0222-1 Друга измена конкурсне документације (06.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (06.02.2018.)

0222-1 Трећа измена конкурсне документације (08.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (08.02.2018.)

Апарати за заваривање 4000/0404/2017 Апарати за заваривање 4000/0404/2017

Filesize: 1.15 MB

0404 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0404 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Измењивач топлоте 4000/1167/2017 Измењивач топлоте 4000/1167/2017

Filesize: 2.24 MB

1167 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1167 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1167 Прва измена конкурсне документације (08.02.2018.)

1167 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.02.2018.)

Штампани обрасци железница 4000/0102/2017 Штампани обрасци железница 4000/0102/2017

Filesize: 1.14 MB

0102 Конкурсна документација (29.01.2018.)

0102 Позив за подношење понуде (29.01.2018.)

0102 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

Производи од кудеље, канапи, конци и ужад " 4000/0786/2017 Производи од кудеље, канапи, конци и ужад " 4000/0786/2017

Filesize: 928.24 kB

0786 Конкурсна документација (29.01.2018.)

0786 Позив за подношење понуде (29.01.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 175