JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Анализа квалитета ваздуха 4000/0695/2018 Анализа квалитета ваздуха 4000/0695/2018

Filesize: 2.41 MB

0695 Конкурсна документација (10.01.2019.)

0695 Позив за подношење понуде (10.01.2019.)

 Сервис и поправка индустријске управљачке опреме у диспечерским центрима 4000/0542/1/2018 Сервис и поправка индустријске управљачке опреме у диспечерским центрима 4000/0542/1/2018

Filesize: 2.87 MB

0542-1 Конкурсна документација (10.01.2019.)

0542-1 Позив за подношење понуде (10.01.2019.)

Техничке хемикалије-Ферихлорид 4000/0260-3/2018 Техничке хемикалије-Ферихлорид 4000/0260-3/2018

Filesize: 2.24 MB

0260-3 Конкурсна документација (10.01.2019.)

0260-3 Позив за подношење понуде (10.01.2019.)

 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-2/2018 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-2/2018

Filesize: 3.78 MB

0873-2 Конкурсна документација (09.01.2019.)

0873-2 Позив за подношење понуде (09.01.2019.)

0873-2 Одлука о додели уговора партија 1 (09.01.2019.)

0873-2 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (09.01.2019.)

 Јавни позив за продају огревног дрвета E-04.02-49382-19 Јавни позив за продају огревног дрвета E-04.02-49382-19

Filesize: 1.2 MB

Јавни позив за продају огревног дрвета правни лицима путем јавног надметања E-04.02-49382-19

 Обука за руковаоца гасне станице 4000/0022/2018 Обука за руковаоца гасне станице 4000/0022/2018

Filesize: 2.19 MB

0022 Конкурсна документација (04.01.2019.)

0022 Позив за подношење понуде (04.01.2019.)

 Поправка кочионе опреме, електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива 4000/0583/2018 Поправка кочионе опреме, електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива 4000/0583/2018

Filesize: 2.56 MB

0583 Конкурсна документација (04.01.2019.)

0583 Позив за подношење понуде (04.01.2019.)

 Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара 4000/0784/2018 Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара 4000/0784/2018

Filesize: 2.42 MB

0784 Конкурсна документација (04.01.2019.)

0784 Позив за подношење понуде (04.01.2019.)

 Испитивање и атестирање судова под притиском 4000/0736/2018 Испитивање и атестирање судова под притиском 4000/0736/2018

Filesize: 2.19 MB

0736 Конкурсна документација (04.01.2019.)

0736 Позив за подношење понуде (04.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање и атестирање судова под притиском (компресорске посуде, термотехничке инсталације и др.) 4000/0736/2018

 Одржавање и поправка АУМА актуатора 4000/0523/2018 Одржавање и поправка АУМА актуатора 4000/0523/2018

Filesize: 2.39 MB

0523 Конкурсна документација (04.01.2019.)

0523 Позив за подношење понуде (04.01.2019.)

 Лак и профилисана жица 4000/0298/2018 Лак и профилисана жица 4000/0298/2018

Filesize: 2.77 MB

0298 Конкурсна документација (04.01.2019.)

0298 Позив за подношење понуде (04.01.2019.)

 Поправка опреме за одводњавање и сервисирање пумпи 4000/0682/2018 Поправка опреме за одводњавање и сервисирање пумпи 4000/0682/2018

Filesize: 4.94 MB

0682 Конкурсна документација (04.01.2019.)

0682 Позив за подношење понуде (04.01.2019.)

0682 Прва измена конкурсне документације (11.01.2019.)

0682 Додатне информације или појашњења (11.01.2019.)

 Машина за израду и репарацију црева 4000/0488/1/2018 Машина за израду и репарацију црева 4000/0488/1/2018

Filesize: 728.22 kB

0488-1 Одлука о додели уговора (28.12.2018.)

 Услуга дубоко извлачење кућишта 4000/0904/2018 Услуга дубоко извлачење кућишта 4000/0904/2018

Filesize: 3.95 MB

0904 Конкурсна документација (28.12.2018.)

0904 Позив за подношење понуде (28.12.2018.)

Израда пројекта реконструкције механизма за дизање радних елемената 4000/1159/2018 Израда пројекта реконструкције механизма за дизање радних елемената 4000/1159/2018

Filesize: 2.73 MB

1159 Конкурсна документација (28.12.2018.)

1159 Позив за подношење понуде (28.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда пројекта реконструкције механизма за дизање радних елемената на багеру Ведричару ERs1000/20 4000/1159/2018

 Електро опрема и материјал за одржавање бунара 4000/1165/2018 Електро опрема и материјал за одржавање бунара 4000/1165/2018

Filesize: 8.41 MB

1165 Конкурсна документација (25.12.2018.)

1165 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

1165 Прва измена конкурсне документације (03.01.2019.)

1165 Додатне информације или појашњења бр.1 (03.01.2019.)

1165 Друга измена конкурсне документације (17.09.2019.)

1165 Додатне информације или појашњења бр.2. (17.01.2019.)

1165 Трећа измена конкурсне документације (21.01.2019.)

1165 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (21.01.2019.)

1165 Додатне информације или појашњења бр.3. (21.01.2019.)

 Софтверски кључеви,обука и постпроцесор за програмирање нумеричких машина 4000/0486/2018 Софтверски кључеви,обука и постпроцесор за програмирање нумеричких машина 4000/0486/2018

Filesize: 2.76 MB

0486 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0486 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Сигналне светиљке и сијалице - Опрема за визуелну (светлосну) сигнализацију 4000/0306/2018 Сигналне светиљке и сијалице - Опрема за визуелну (светлосну) сигнализацију 4000/0306/2018

Filesize: 6.65 MB

0306 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0306 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

0306 Прва измена конкурсне документације (14.01.2019.)

0306 Додатне информације или појашњења бр.1. (14.01.2019.)

Надзорни аудит Интегрисаног Менаџмент Система Колубара Метал 4000/0101/2018 Надзорни аудит Интегрисаног Менаџмент Система Колубара Метал 4000/0101/2018

Filesize: 4.57 MB

0101 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0101 Обавештење о покретању преговарачког поступка (25.12.2018.)

0101 Мишљење управе (25.12.2018.)

0101 Одлука о обустави поступка (16.01.2019.)

 Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани 4000/0699/2018 Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани 4000/0699/2018

Filesize: 2.42 MB

0699 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0699 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Сервисирање и еталонирање калориметара С 400 4000/0777/2018 Сервисирање и еталонирање калориметара С 400 4000/0777/2018

Filesize: 2.32 MB

0777 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0777 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0589-1/2018 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0589-1/2018

Filesize: 4.11 MB

0589-1 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0589-1 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Генерални ремонт аутодизалице TATRA AD28, GROWE TMS 300, PHR 200 4000/0721/2018 Генерални ремонт аутодизалице TATRA AD28, GROWE TMS 300, PHR 200 4000/0721/2018

Filesize: 4.52 MB

0721 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0721 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

0721 Додатне информације или појашњења (15.01.2019.)

0721 Додатне информације или појашњења (16.01.2019.)

 Услуге савијања, роловања и заваривања 4000/0901/2018 Услуге савијања, роловања и заваривања 4000/0901/2018

Filesize: 5.39 MB

0901 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0901 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

0901 Прва измена конкурсне документације (15.01.2019.)

0901 Додатне информације или појашњења (15.01.2019.)

Генерални ремонт компресорских агрегата 4000/0543/2018 Генерални ремонт компресорских агрегата 4000/0543/2018

Filesize: 3.52 MB

0543 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0543 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Генерални ремонт компресорских агрегата Е1-СМ2120 и покретних компресорских агрегата ATLAS COPCO XATS136 Dd и ATLAS COPCO XATS156 Dd 4000/0543/2018

 Адаптација водовода Каленић - I фаза 4000/1200/2018 Адаптација водовода Каленић - I фаза 4000/1200/2018

Filesize: 3.42 MB

1200 Конкурсна документација (25.12.2018.)

1200 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

1200 Додатне информације или појашњења (17.01.2019.)

 Поправка жичане ограде и бетонских стубова око магацина 4000/0198/2018 Поправка жичане ограде и бетонских стубова око магацина 4000/0198/2018

Filesize: 2.26 MB

0198 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0198 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Поправка и ремонт карданских вратила 4000/0688/2018 Поправка и ремонт карданских вратила 4000/0688/2018

Filesize: 7.42 MB

0688 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0688 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

 Генерални ремонт радне машине NEW HOLLAND 4000/0621/2018 Генерални ремонт радне машине NEW HOLLAND 4000/0621/2018

Filesize: 2.93 MB

0621 Конкурсна документација (25.12.2018.)

0621 Позив за подношење понуде (25.12.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 197