JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Електро хидраулични откочници 4000/0276/2018 Електро хидраулични откочници 4000/0276/2018

Filesize: 3.6 MB

0276 Конкурсна документација (30.10.2018.)

0276 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

Јавни позив за продају дрвне масе E-04.04-536398-3-18 od 29.10.2018.године Јавни позив за продају дрвне масе E-04.04-536398-3-18 od 29.10.2018.године

Filesize: 635.47 kB

E-04.04-536398-3-18 од 29.10.2018.године Јавни позив за продају дрвне масе са продуженим трајањем путем подношења захтева заинтересованих лица - док трају залихе-

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 четврти део МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 четврти део

Filesize: 5.23 MB

0439 Десета измена конкурсне документације (29.10.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (01.11.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (01.11.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (05.11.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 трећи део МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 трећи део

Filesize: 13.13 MB

0439 Девета измена конкурсне документације (29.10.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

 Техничка контрола пројекта - Хала за припрему материјала и електрорадионица 4000/1238/2018 Техничка контрола пројекта - Хала за припрему материјала и електрорадионица 4000/1238/2018

Filesize: 3.11 MB

1238 Конкурсна документација (26.10.2018.)

1238 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Уградња стакла на машинама и возилима 4000/0595/2018 Уградња стакла на машинама и возилима 4000/0595/2018

Filesize: 3.62 MB

0595 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0595 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Поправка ручног електричног алата, апарата за завaривање и агрегата 4000/0500/2017 Поправка ручног електричног алата, апарата за завaривање и агрегата 4000/0500/2017

Filesize: 4.14 MB

0500 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0500 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Mašinska obrada Motora 4000/0586/2018 Mašinska obrada Motora 4000/0586/2018

Filesize: 5.46 MB

0586 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0586 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Реконструкција командног електро ормара са два фреквентна регулатора 4000/0178/2018 Реконструкција командног електро ормара са два фреквентна регулатора 4000/0178/2018

Filesize: 2.48 MB

0178 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0178 Позив за подношење понуде (6.10.2018.)

 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштитне VN опреме 4000/0068/2018 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштитне VN опреме 4000/0068/2018

Filesize: 2.98 MB

0068 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0068 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера 4000/0726/2018 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера 4000/0726/2018

Filesize: 3.81 MB

0726 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0726 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0096/2018 Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0096/2018

Filesize: 4.05 MB

0096 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0096 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0096 Додатне информације или појашњења (08.11.2018.)

 Стазе аксијалног лежаја кружног кретања горње градње багера SRs1200 4000/1157/2018 Стазе аксијалног лежаја кружног кретања горње градње багера SRs1200 4000/1157/2018

Filesize: 3.32 MB

1157 Конкурсна документација (26.10.2018.)

1157 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Еталонирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0797/1/2018 Еталонирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0797/1/2018

Filesize: 3.06 MB

0797-1 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0797-1 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Услуга сервисирање ГОСТОЛ линије 4000/0759/2018 Услуга сервисирање ГОСТОЛ линије 4000/0759/2018

Filesize: 2.53 MB

0759 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0759 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Услуга израда колектора за електро мотор једносмерне струје 180kW. 4000/0558/2018 Услуга израда колектора за електро мотор једносмерне струје 180kW. 4000/0558/2018

Filesize: 2.88 MB

0558 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0558 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Тотална станица за геодетска мерења 4000/0489/2018 Тотална станица за геодетска мерења 4000/0489/2018

Filesize: 2.08 MB

0489 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0489 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/1/2018 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/1/2018

Filesize: 2.81 MB

0329/1/1 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0329/1/1 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Набавка санитетскoг возила 4000/0396/2018 Набавка санитетскoг возила 4000/0396/2018

Filesize: 5.05 MB

0396 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0396 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0396 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0396 Додатне информације или појашњења бр.1.(13.11.2018.)

 Репаратура машинских делова руд.грађ.мех. и теретних возила поступком метализације 4000/0879/2018 Репаратура машинских делова руд.грађ.мех. и теретних возила поступком метализације 4000/0879/2018

Filesize: 2.73 MB

0879 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0879 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Сервисирање и поправка возила из производног програма 4000/0611/2018 Сервисирање и поправка возила из производног програма 4000/0611/2018

Filesize: 4.15 MB

0611 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0611 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и поправка возила из производног програма „MERCEDES“, „Unimog“, „Sprinter“, „Atego“ 4000/0611/2018

 Сервис и поправка индустријске управљачке опреме у диспечерским центрима 4000/0542/2018 Сервис и поправка индустријске управљачке опреме у диспечерским центрима 4000/0542/2018

Filesize: 2.87 MB

0542 Конкурсна документација (25.10.2018.)

0542 Позив за подношење понуде (25.10.2018.)

Израда стручне анализе и записника о радним местима 4000/0078/2018 Израда стручне анализе и записника о радним местима 4000/0078/2018

Filesize: 3.71 MB

0078 Конкурсна документација (25.10.2018.)

0078 Позив за подношење понуде (25.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда стручне анализе и записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем код послодавца Огранак РБ Колубара“ 4000/0078/2018

 Набавка ватрогасног возила 4х4 4000/0404/2018 Набавка ватрогасног возила 4х4 4000/0404/2018

Filesize: 2.41 MB

0404 Конкурсна документација (18.10.2018.)

0404 Позив за подношење понуде (18.10.2018.)

 Санација базенске шкољке, израда бетонске плаже 4000/0181/2017 Санација базенске шкољке, израда бетонске плаже 4000/0181/2017

Filesize: 2.32 MB

0181 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0181 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења 4000/0679/2018 Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења 4000/0679/2018

Filesize: 3.02 MB

0679 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0679 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења за производњу електричне енергије у оквиру РЈ "Топлана" Вреоци, Пројекта за грађевинску дозволу и Главног пројекта заштите од пожара 4000/0679/2018

 Мерење квалитета ваздуха на подручју РБ Колубара- (специфични параметри) - Поље Д 4000/0701/2018 Мерење квалитета ваздуха на подручју РБ Колубара- (специфични параметри) - Поље Д 4000/0701/2018

Filesize: 2.99 MB

0701 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0701 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

 Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent 4000/0890/2018 Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent 4000/0890/2018

Filesize: 2.87 MB

0890 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0890 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 други део МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 други део

Filesize: 14.21 MB

0439 Седма измена конкурсне документације (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 1 (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 3 (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 5 (16.10.2018.)

0439 Осма измена конкурсне документације (17.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (17.10.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

 Сервис вентилационих и грејних комора, системи ц1, ц2, ц3, ц7 4000/0811/2017 Сервис вентилационих и грејних комора, системи ц1, ц2, ц3, ц7 4000/0811/2017

Filesize: 3.48 MB

0811 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0811 Позив за подношење понуда (15.10.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 193