JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата“ 4000/0082/2018 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата“ 4000/0082/2018

Filesize: 3.01 MB

0082 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0082 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Вулканизерски прибор и опрема 4000/0482-1/2018 Вулканизерски прибор и опрема 4000/0482-1/2018

Filesize: 2.43 MB

0482-1 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0482-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 „Набавка возила за превоз људи и опреме 6 х 6 “ 4000/0401/2018 „Набавка возила за превоз људи и опреме 6 х 6 “ 4000/0401/2018

Filesize: 2.68 MB

0401 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0401 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-1/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-1/2018

Filesize: 3.38 MB

0826-1 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0826-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови - Техничка контрола Техничког рударског пројекта котларнице са складиштем за угаљ, пепео и шљаку на Старој Монтажи у Барошевцу 4000/0826-1/2018

 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-2/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-2/2018

Filesize: 2.96 MB

0826-2 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0826-2 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови Техничка контрола „Техничког рударског пројекта ТС“ „Каленић 2“ 35/20/6кV“ и „Техничког рударског пројекта ТС 35/20/6кV „Нова“ 3xMVА+1x8MVA“ 4000/0826-2/2018

 Колосечни и скретнички прибор 4000/0420/2018 Колосечни и скретнички прибор 4000/0420/2018

Filesize: 4.07 MB

0420 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0420 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Друмска возила за потребе производње 4000/0399/2018 Друмска возила за потребе производње 4000/0399/2018

Filesize: 2.65 MB

0399 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0399 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/1/2018 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/1/2018

Filesize: 1.53 MB

0250-1 Конкурсна документациаја (17.09.2018.)

0250-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Извештај о здравственом стању популације становника 4000/0707/2018 Извештај о здравственом стању популације становника 4000/0707/2018

Filesize: 3.08 MB

0707 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0707 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Извештај о здравственом стању популације становника насеља у околини рударског басена „Колубара“, ПК Б/Ц 4000/0707/2018

 Ремонт електропокретача и алтернатора 4000/0618/2018 Ремонт електропокретача и алтернатора 4000/0618/2018

Filesize: 5.39 MB

0618 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0618 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Транспортна теретна возила 4000/0400/2018 Транспортна теретна возила 4000/0400/2018

Filesize: 2.55 MB

0400 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0400 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

 Одржавање и поправка система гасног хлорисања у водоводу 4000/0909/2018 Одржавање и поправка система гасног хлорисања у водоводу 4000/0909/2018

Filesize: 2.43 MB

0909 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0909 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Израда техничке документације, техничка контрола пројекта 4000/0636/2018 Израда техничке документације, техничка контрола пројекта 4000/0636/2018

Filesize: 3.02 MB

0636 Конкурна документација (07.09.2018.)

0636 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техничке документације, техничка контрола пројекта, дозволе и сагласности за потребе Огранка РБ Колубара Технички преглед изведених радова на реконструкцији код Вреоца ДВ 110кV бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и ДВ 110кV бр.120/1 ТЕ Колубара-ТС Лазаревац

Технички прегледи објекaта 4000/0828/2018 Технички прегледи објекaта 4000/0828/2018

Filesize: 3.06 MB

0828 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0828 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објекaта Технички преглед изведених радова на измештању дела трасе далековода 35кV „Лазаревац 1- ТЕ Колубара А“ 4000/0828/2018

 Набавка лежајева - за транспортне станице Б-2000 4000/0303/2017 Набавка лежајева - за транспортне станице Б-2000 4000/0303/2017

Filesize: 4.29 MB

0303 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0303 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426/2017 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426/2017

Filesize: 4.4 MB

0426 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0426 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

 Овесна опрема, прикључнице и стезаљке 4000/0301/2018 Овесна опрема, прикључнице и стезаљке 4000/0301/2018

Filesize: 3.29 MB

0301 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0301 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

 Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0531/1/2018 Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0531/1/2018

Filesize: 2.86 MB

0531-1 Одлука о додели уговора партија 1 (07.09.2018.)

0531-1 Одлука о додели уговора партија 2 (07.09.2018.)

 РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 други део РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 други део

Filesize: 10 MB

0419-1 Друга измена конкурсне документације (07.09.2018.)

0419-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.09.2018.)

0419-1 Додатне информације или појашњења (07.09.2018.)

 Лимови 4000/0238-2/2018 Лимови 4000/0238-2/2018

Filesize: 3.22 MB

0238-2 Конкурсна документација (06.09.2018.)

0238-2 Позив за подношење понуде (06.09.2018.)

0238-2 Прва измена конкурсне документације (13.09.2018.)

0238-2 Додатне информације или појашњења (13.09.2018.)

 Акумулатори 4000/0279/2017 Акумулатори 4000/0279/2017

Filesize: 6.29 MB

0279 Конкурсна документација (20.12.2017.)

0279 Позив за подношење понуде (20.12.2017.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.1. (05.01.2018.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.2. (08.01.2018.)

0279 Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1,2,3,4 и 5 (13.04.2018.)

0279 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 3 (24.04.2018.)

0279 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 1 (24.04.2018.)

0279 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2,4 и 5 (19.06.2018.)

0279 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3 (21.06.2018.)

0279 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (26.07.2018.)

0279 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (06.09.2018.)

Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-3514471-18 од 17.07.2018 Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-3514471-18 од 17.07.2018

Filesize: 5.07 MB

Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-3514471-18 од 17.07.2018.

Модел уговора о купопродаји техногене сировине (04.09.2018.)

 Брусилица за округло брушење ø 320 x 1500 4000/0427/2018 Брусилица за округло брушење ø 320 x 1500 4000/0427/2018

Filesize: 2.95 MB

0427 Конкурсна документација (03.09.2018.)

0427 Позив за подношење понуде (03.09.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (03.09.2018.)

 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0836/2018 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0836/2018

Filesize: 5.96 MB

0836 Конкурсна документација (31.08.2018.)

0836 Позив за подношење понуде (31.08.2018.)

0836 Прва измена конкурсне документације (17.09.2018.)

0836 Додатне информације или појашњења (17.09.2018.)

 Лимови 4000/0238-1/2018 Лимови 4000/0238-1/2018

Filesize: 2.52 MB

0238-1 Конкурсна документација (30.08.2018.)

0238-1 Позив за подношење понуде (30.08.2018.)

 Челични профили 4000/0242/2018 Челични профили 4000/0242/2018

Filesize: 2.49 MB

0242 Конкурсна документација (30.08.2018.)

0242 Позив за подношење понуде (30.08.2018.)

 Лимови 4000/0238-3/2018 Лимови 4000/0238-3/2018

Filesize: 4.27 MB

0238-3 Конкурсна документација (30.08.2018.)

0238-3 Позив за подношење понуде (30.08.2018.)

0238-3 Прва измена конкурсне документације (11.09.2018.)

0238-3 Додатне информације или појашњења (11.09.2018.)

 Сервис опреме у стрељани 4000/0162/1/2018 Сервис опреме у стрељани 4000/0162/1/2018

Filesize: 784.62 kB

0162-1 Одлука о додели уговора (27.08.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 шести  део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 шести део

Filesize: 6.74 MB

0893 Тридесеттрећа измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.34 (27.08.2018.)

0893 Тридесетчетврта измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (27.08.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.35 (27.08.2018.)

 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду 4000/0601/2018 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду 4000/0601/2018

Filesize: 8.76 MB

0601 Конкурсна документација (27.08.2018.)

0601 Позив за подношење понуде (27.08.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 190