JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Реконструкција плаже језеро Очага 4000/0171/2017 Реконструкција плаже језеро Очага 4000/0171/2017

Filesize: 13.56 MB

0171 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0171 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0171 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Адаптација свлачионица 4000/0165/2017 Адаптација свлачионица 4000/0165/2017

Filesize: 5.32 MB

0165 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0165 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0165 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Машинска обрада делова за електролокомотиве 4000/0488/2017 Машинска обрада делова за електролокомотиве 4000/0488/2017

Filesize: 4.64 MB

0488 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0488 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0488 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0488 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

Сервисирања PLC управљања и регулатора брзине на брусилици 3М197 4000/0976/2017 Сервисирања PLC управљања и регулатора брзине на брусилици 3М197 4000/0976/2017

Filesize: 11.6 MB

0976 Конкурсна докуметација (08.05.2018.)

0976 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0976 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 други део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 други део

Filesize: 14.35 MB

0893 Шеста измена конкурсне документације (04.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.6. (04.05.2018.)

Електрични ручни алат и делови 4000/0430/2017 Електрични ручни алат и делови 4000/0430/2017

Filesize: 3.58 MB

0430 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0430 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0430 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0430 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

Коморе за издувавање, прање и пескарење са филтрирањем и вентилацијом 4000/0405/2017 Коморе за издувавање, прање и пескарење са филтрирањем и вентилацијом 4000/0405/2017

Filesize: 2.42 MB

0405 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0405 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема ЈНО/1000/0613/2017 Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема ЈНО/1000/0613/2017

Filesize: 4.89 MB

0613 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0613 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0613 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

Ручни алат 4000/0426-2/2017 Ручни алат 4000/0426-2/2017

Filesize: 12.52 MB

0426-2 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0426-2 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0426-2 Прва измена конкурсне документације (21.05.2018.)

Грађевински и пољопривредни алат 4000/0425/2017 Грађевински и пољопривредни алат 4000/0425/2017

Filesize: 5.43 MB

0425 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0425 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0425 Прва измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0425 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

Измештање централа за дојаву пожара 4000/0770/2017 Измештање централа за дојаву пожара 4000/0770/2017

Filesize: 9.5 MB

0770 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0770 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0770 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Услуга сервисирања и поправке лифтова 4000/1126/2017 Услуга сервисирања и поправке лифтова 4000/1126/2017

Filesize: 7.53 MB

1126 Конкурсна документација (04.05.2018.)

1126 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

1126 Прва измена конкурсне документације (16.05.2018.)

1126 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.05.2018.)

1126 Додатне информације или појашњења бр.2. (16.05.2018.)

Услуге термичке обраде 4000/0629/2017  Услуге термичке обраде 4000/0629/2017

Filesize: 8.03 MB

0629 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0629 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0629 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Услуга топлог цинковања 4000/0991/2017  Услуга топлог цинковања 4000/0991/2017

Filesize: 10.26 MB

0991 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0991 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0991 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0769/2017 Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0769/2017

Filesize: 5.49 MB

0769 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0769 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни и одржавање аутоматских система за управљање противпожарним апаратима 4000/0769/2017

Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795/2018  Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795/2018

Filesize: 4.01 MB

0795 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0795 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0795 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Сервис справа у теретани 4000/0801/2017 Сервис справа у теретани 4000/0801/2017

Filesize: 9.64 MB

0801 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0801 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0801 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Обука за руковаоца камионске дизалице 4000/0037/2017 Обука за руковаоца камионске дизалице 4000/0037/2017

Filesize: 2.75 MB

0037 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0037 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Курс за везивање терета (сигналисте) 4000/0019/2017 Курс за везивање терета (сигналисте) 4000/0019/2017

Filesize: 2.03 MB

0019 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0019 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Сервис електро опреме електрофилтера Топлане 4000/0502/2017 Сервис електро опреме електрофилтера Топлане 4000/0502/2017

Filesize: 5.89 MB

0502 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0502 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0502 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018

Filesize: 5.81 MB

0893-1 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0893-1 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација - Одржавање термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018

0893-1 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Услуге машинске обраде 4000/0988/2017 Услуге машинске обраде 4000/0988/2017

Filesize: 8.48 MB

0988 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0988 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0988 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

E-04.04-140337-5-18 od 03.05.2018 Javni poziv za prodaju putem licitacije E-04.04-140337-5-18 od 03.05.2018 Javni poziv za prodaju putem licitacije

Filesize: 632.58 kB

E-04.04-140337-5-18 од 03.05.2018 Јавни позив за продају путем лицитације - I пут МАРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА (04.05.2018.)

Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир 1000/0007-2/2017 Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир 1000/0007-2/2017

Filesize: 10.45 MB

0007-2 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0007-2 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0007-2 Прва измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0007-2 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

Проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/1018/2017 Проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/1018/2017

Filesize: 2.18 MB

1018 Конкурсна документација (03.05.2018.)

1018 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0085/2017 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0085/2017

Filesize: 10.85 MB

0085 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0085 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0085 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Сервис опреме за разглас 4000/0803/2017 Сервис опреме за разглас 4000/0803/2017

Filesize: 8.12 MB

0803 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0803 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0803 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Замена столарије, бојење зидова и плафона на објекту Стара хала 4000/0170/2017 Замена столарије, бојење зидова и плафона на објекту Стара хала 4000/0170/2017

Filesize: 14.42 MB

0170 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0170 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0170 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017 Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017

Filesize: 4.6 MB

0799 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0799 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0799 Прва измена конкурсне документације (16.05.2018.)

Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017  Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017

Filesize: 5.18 MB

0985 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0985 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0985 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 182