JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Радови на изради чесми за воду на отвореним теренима 4000/0228/2018 Радови на изради чесми за воду на отвореним теренима 4000/0228/2018

Filesize: 3.12 MB

0228 Конкурсна документација (25.01.2019.)

0228 Позив за подношење понуде (25.01.2019.)

0228 Одлука о додели уговора за отворени поступак (26.03.2019.)

 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018

Filesize: 6.97 MB

0225 Конкурсна документација (25.01.2019.)

0225 Позив за подношење понуда (25.01.2019.)

0225 Прва измена конкурсне документације (07.02.2019.)

0225 Додатне информације или појашњења (07.02.2019.)

0225 Додатне информације или појашњења (14.02.2019.)

0225 Додатне информације или појашњења (21.02.2019.)

0225 Одлука о додели уговора (11.03.2019.)

0225 Обавештење о закљученом уговору (11.04.2019.)

0225 Објављен оглас у Службеном Гласнику (11.04.2019.)

0225 Обавештење о закљученом уговору (11.04.2019.)

 Извођење завршних радова на измештању далековода 110 kV 4000/1280/2018 Извођење завршних радова на измештању далековода 110 kV 4000/1280/2018

Filesize: 8.16 MB

1280 Конкурсна документација (24.01.2019.)

1280 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

1280 Прва измена конкурсне документације (14.02.2019.)

1280 Додатне информације или појашњења (14.02.2019.)

1280 Одлука о обустави отвореног поступка (28.02.2019.)

1280 Обавештење о обустави отвореног поступка (12.03.2019.)

 Чишћење вентилационих тунела 4000/0544/2018 Чишћење вентилационих тунела 4000/0544/2018

Filesize: 4.49 MB

0544 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0544 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Чишћење вентилационих тунела за над притисак и хлађење електроенергетских објеката погона 4000/0544/2018

0544 Прва измена конкурсне документације (18.02.2019.)

0544 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (18.02.2019.)

0544 Додатне информације или појашњења (18.02.2019.)

0544 Одлука о додели уговора отворени поступак (02.04.2019.)

 Апарат за одређивање тоталног органског угљеника 4000/1162/2018 Апарат за одређивање тоталног органског угљеника 4000/1162/2018

Filesize: 3.99 MB

1162 Конкурсна документација (24.01.2019.)

1162 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

1162 Прва измена конкурсне документације (21.02.2019.)

1162 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.02.2019.)

1162 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.02.2019.)

1162 Одлука о додели уговора отворени поступак (27.03.2019.)

Обнова фасаде и санирање таванске конструкције у магацинима 4000//0199/2018 Обнова фасаде и санирање таванске конструкције у магацинима 4000//0199/2018

Filesize: 3.29 MB

0199 Конкурсна докумнетација (24.01.2019.)

0199 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0199 Одлука о додели уговора (12.04.2019.)

 Одржавање система за евидентирање и контролу приступа 4000/0136/2018 Одржавање система за евидентирање и контролу приступа 4000/0136/2018

Filesize: 2.94 MB

0136 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0136 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0136 Одлука о додели уговора (27.03.2019.)

 Производи од кудеље,канапи,конци и ужад 4000/0125/2018 Производи од кудеље,канапи,конци и ужад 4000/0125/2018

Filesize: 3.78 MB

0125 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0125 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0125 Прва измена конкурсне документације (25.02.2019.)

0125 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (25.02.2019.)

0125 Додатне информације или појашњења (25.02.2019.)

0125 Одлука о обустави отвореног поступка (27.03.2019.)

0125 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2019.)

 Производи од коже и скаја за потребе РБ Колубара 4000/0131/2018 Производи од коже и скаја за потребе РБ Колубара 4000/0131/2018

Filesize: 2.5 MB

0131 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0131 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0131 Одлука о обустави отвореног поступка (28.03.2019.)

0131 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (03.04.2019.)

 Услуге вештачења у поступку експропријације 4000/0004/2018 Услуге вештачења у поступку експропријације 4000/0004/2018

Filesize: 3.62 MB

0004 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0004 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0004 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (01.03.2019.)

0004 Обавештење о закљученом уговору (28.03.2019.)

 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата 4000/0082/1/2018 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата 4000/0082/1/2018

Filesize: 3.14 MB

0082-1 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0082-1 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата произвођача MSA 4000/0082/1/2018

0082-1 Одлука о обустави јавне набавке (06.03.2019.)

0082-1 Обавештење о обустави јавне набавке (12.03.2019.)

 Сервис и поправка линк система 4000/0560/2018 Сервис и поправка линк система 4000/0560/2018

Filesize: 3.51 MB

0560 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0560 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0560 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (01.03.2019.)

 Сервис централног система за усисавање 4000/0147/2018 Сервис централног система за усисавање 4000/0147/2018

Filesize: 2.85 MB

0147 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0147 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0147 Одлука о додели уговора (11.03.2019.)

 Уградња врата у ОЦ Колубара Метал 4000/0954/2018 Уградња врата у ОЦ Колубара Метал 4000/0954/2018

Filesize: 8.99 MB

0954 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0954 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0954 Прва измена конкурсне документације (04.02.2019.)

0954 Додатне информације или појашњења (04.02.2019.)

0954 Додатне информације или појашњења (19.02.2019.)

0954 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (25.02.2019.)

0954 Друга измена конкурсне документације (25.02.2019.)

0954 Трећа измена конкурсне документације (27.02.2019.)

0954 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (27.02.2019.)

0954 Одлука о додели уговора (15.04.2019.)

 Обука из области метрологије 4000/0042/2018 Обука из области метрологије 4000/0042/2018

Filesize: 3.54 MB

0042 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0042 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0042 Одлука о додели уговора (22.02.2019.)

0042 Обавештење о закљученом уговору (15.04.2019.)

 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме 4000/0068-1/2018 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме 4000/0068-1/2018

Filesize: 3.58 MB

0068-1 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0068-1 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштитне VN опреме 4000/0068-1/2018

0068-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.03.2019.)

 Услуге термичке обраде 4000/0731/2018 Услуге термичке обраде 4000/0731/2018

Filesize: 2.95 MB

0731 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0731 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0731 Одлука о обустави отвореног поступка (07.03.2019.)

0731 Обавештење о обустави отвореног поступка (21.03.2019.)

 Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0870-1/2018 Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0870-1/2018

Filesize: 5.94 MB

0870-1 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0870-1 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

0870-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (26.03.2019.)

0870-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (26.03.2019.)

0870-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (26.03.2019.)

0870-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (02.04.2019.)

 Увођење ГПС – комуникације на откопној механизацији 4000/1283/2018 Увођење ГПС – комуникације на откопној механизацији 4000/1283/2018

Filesize: 10.9 MB

1283 Конкурсна документација (24.01.2019.)

1283 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Увођење ГПС – комуникације на откопној механизацији као и на опреми помоћне механизације у огранку РБ КОЛУБАРА 4000/1283/2018

1283 Прва измена конкурсне документације (04.02.2019.)

1283 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.02.2019.)

1283 Додатне информације или појашњења бр.2. (14.02.2019.)

1283 Друга измена конкурсне документације (21.02.2019.)

1283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (21.02.2019.)

1283 Додатне информације или појашњења бр.3. (21.02.2019.)

1283 Додатне информације или појашњења бр. 4. (21.02.2019.)

1283 Трећа измена конкурсне документације (26.02.2019.)

1283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (26.02.2019.)

1283 Додатне информације или појашњења бр.5. (26.02.2019.)

1283 Додатне информације или појашњења бр.6. (01.03.2019.)

 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018

Filesize: 6.97 MB

0255 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0255 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/0878/2018 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/0878/2018

Filesize: 2.88 MB

0878 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0878 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

0878 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (06.03.2019.)

 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање опреме „ATLAS COPCO 4000/0532-1/2018 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање опреме „ATLAS COPCO 4000/0532-1/2018

Filesize: 3.34 MB

0532-1 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0532-1 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

0532-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (06.03.2019.)

0532-1 Обавештење о закљученом уговору (16.04.2019.)

 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/1/2018 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/1/2018

Filesize: 3.62 MB

0828-2-1 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0828-2-1 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова на реконструкцији дела подземне ТК мреже,класификационог броја 222431 категорије Г ,у циљу добијања употребне дозволе 4000/0828-2/1/2018

0828-2-1 Додатне информације или појашњења (30.01.2019.)

0828-2-1 Одлука о обустави преговарачког поступка (21.02.2019.)

0828-1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (18.03.2019.)

 Остала електро опрема 4000/0512/2018 Остала електро опрема 4000/0512/2018

Filesize: 6.08 MB

0512 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0512 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

0512 Прва измена конкурсне документације (04.02.2019.)

0512 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.02.2019.)

0512 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.02.2019.)

0512 Друга измена конкурсне доокументације (11.02.2019.)

0512 Додатне информације или појашњења бр.3. (11.02.2019.)

0512 Трећа измена конкурсне документације (21.02.2019.)

0512 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (21.02.2019.)

0512 Четврта измена конкурсне документације (25.02.2019.)

0512 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (25.02.2019.)

0512 Додатне информације или појашњења бр.4. (25.02.2019.)

 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/1/2018 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/1/2018

Filesize: 11.23 MB

1105-1 Конкурсна документација (23.01.2019.)

1105-1 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова за потребе проширења изворишта „Сува Сепарација 4000/1105/1/2018

1105-1 Прва измена конкурсне документације (01.02.2019.)

1105-1 Додатне информације или појашњења (01.02.2019.)

1105-1 Додатне информације или појашњења (04.02.2019.)

1105-1 Друга измена конкурсне документације (20.02.2019.)

1105-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (20.02.2019.)

1105-1 Додатне информације или појашњења (20.02.2019.)

1105-1 Одлука о додели уговора (26.03.2019.)

1105-1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 1 (01.04.2019.)

 Одржавање сервер сале 4000/0098/2018 Одржавање сервер сале 4000/0098/2018

Filesize: 3.23 MB

0098 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0098 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Фарбање бетонских површина на језеру Очага 4000/0219/2018 Фарбање бетонских површина на језеру Очага 4000/0219/2018

Filesize: 2.98 MB

0219 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0219 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

0219 Одлука о додели уговора (03.04.2019.)

 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2/2017

Filesize: 2.65 MB

0891-2 Одлука о додели уговора за партију 3 (22.01.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 1 (22.01.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 2 (22.01.2019.)

0891-2 Обавештење о закљученом уговору (09.04.2019.)

 Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије 4000/0814/2018 Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије 4000/0814/2018

Filesize: 3.69 MB

0814 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0814 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије за грејање Лазаревца са предлогом решења 4000/0814/2018

0814 Одлука о додели уговора отворени поступак (26.03.2019.)

 Калибрација и поправка мерних инструмената у радионицама 4000/0801/2018 Калибрација и поправка мерних инструмената у радионицама 4000/0801/2018

Filesize: 3.02 MB

0801 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0801 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

0801 Одлука о додели уговора отворени поступак (25.03.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 208