JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Одржавање кантина 4000/0163/2017 Одржавање кантина 4000/0163/2017

Filesize: 3.51 MB

0163 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0163 Позив за подношење понуда (14.03.2018.)

0163 Одлука о додели уговора (15.05.2018.)

0163 Обавештење о закљученом уговору (10.07.2018.)

Сервис сплајсера 4000/0809/2017 Сервис сплајсера 4000/0809/2017

Filesize: 2.8 MB

0809 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0809 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0809 Одлука о додели уговора (08.05.2018.)

0809 Обавештење о закљученом уговору партија (19.06.2018.)

Курс за програмирање ПЛЦ инфреквентне рачунаре 4000/0017/2017 Курс за програмирање ПЛЦ инфреквентне рачунаре 4000/0017/2017

Filesize: 3.66 MB

0017 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0017 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0017 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (15.05.2018.)

0017 Обавештење о закљученом уговору (12.07.2018.)

Курс за руковање и одржавање високонапонских електроенергетских постројења 4000/0022/2017 Курс за руковање и одржавање високонапонских електроенергетских постројења 4000/0022/2017

Filesize: 3.73 MB

0022 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0022 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0022 Одлука о додели уговора (26.03.2018.)

0022 Обавештење о закљученом уговору (13.04.2018.)

Санација крова на надстрешници ресторана на језеру Очага 4000/0174/2017 Санација крова на надстрешници ресторана на језеру Очага 4000/0174/2017

Filesize: 5.81 MB

0174 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0174 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0174 Прва измена конкурсне документације (16.03.2018.)

0174 Додатне информације или појашњења (16.03.2018.)

0174 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0174 Одлука о додели уговора (15.05.2018.)

0174 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2018.)

Светиљке и делови за светиљке 4000/0276/2017 Светиљке и делови за светиљке 4000/0276/2017

Filesize: 7.02 MB

0276 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0276 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0276 Прва измена конкурсне документације (04.04.2018.)

0276 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.2. (05.04.2018.)

0276 Друга измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0276 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.04.2018.)

0276 Трећа измена конкурсне документације (23.04.2018.)

0276 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.04.2018.)

0276 Одлука о додели уговора за партију 1 (02.07.2018.)

0276 Одлука о додели уговора за партију 3 (02.07.2018.)

0276 Одлука о додели уговора за партију 4 (02.07.2018.)

0276 Одлука о обустави поступка за партију 2 (02.07.2018.)

0276 Одлука о обустави поступка за партију 5 (02.07.2018.)

0276 Одлука о обустави поступка за партију 6 (02.07.2018.)

0276 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (09.07.2018.)

0276 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (09.07.2018.)

0276 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 6 (09.07.2018.)

Кућишта лежајева 4000/0306/2017  Кућишта лежајева 4000/0306/2017

Filesize: 9.25 MB

0306 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0306 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0306 Прва измена конкурсне документације (29.03.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (29.03.2018.)

0306 Друга измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0306 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (11.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0306 Трећа измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0306 Четврта измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0306 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

0306 Пета измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0306 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (10.05.2018.)

Опрема и делови за вулканизацију пнеуматика 4000/0319/2017 Опрема и делови за вулканизацију пнеуматика 4000/0319/2017

Filesize: 3.24 MB

0319 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0319 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0319 Одлука о додели уговора (08.05.2018.)

0319 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2018.)

Набавка добара: Набавка машинске опреме и репро материјала за СУП2 и СУ1 4000/0831/2017 Набавка добара: Набавка машинске опреме и репро материјала за СУП2 и СУ1 4000/0831/2017

Filesize: 10.21 MB

0831 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0831 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0831 Позив за подношење понуде на енглеском (14.03.2018.)

0831 Прва измена конкурсне документације (27.03.2018.)

0831 Додатне информације или појашњења (27.03.2018.)

0831 Друга измена конкурсне документације (29.03.2018.)

0831 Додатне информације или појашњења (29.03.2018.)

 

Осигурачи 4000/0255/2017  други део Осигурачи 4000/0255/2017 други део

Filesize: 8.16 MB

0255 Девета измена конкурсне документације (14.03.2018.)

0255 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

0255 Десета измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0255 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења бр.12 (19.03.2018.)

0255 Једанаеста измена конкурсне документације (20.03.2018.)

0255 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења бр.13. (20.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења бр.14. (26.03.2018.)

0255 Одлука о додели уговора за партију 1 (02.07.2018.)

0255 Одлука о додели уговора за партију 2 (02.07.2018.)

0255 Одлука о додели уговора за партију 3 (02.07.2018.)

0255 Одлука о додели уговора за партију 4 (02.07.2018.)

0255 Одлука о обустави поступка за партију 5 (02.07.2018.)

0255 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (03.07.2018.)

Мазива и остали производи од нафте 4000/0232/2017 Мазива и остали производи од нафте 4000/0232/2017

Filesize: 5.75 MB

0232 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0232 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0232 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0232 Друга измена конкурсне документације (10.04.2018.)

0232 Додатне информације или појашњења (10.04.2018.)

0232 Одлука о закључењу окирног споразума за партију 1 (16.05.2018.)

0232 Обавештење о закључењу оквирног споразума (01.06.2018.)

0232 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (02.07.2018.)

0232 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2 (02.07.2018.)

Браварија, окови и катанци 4000/0415/2017 Браварија, окови и катанци 4000/0415/2017

Filesize: 13.75 MB

0415 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0415 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0415 Прва измена конкурсне документације (23.03.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (23.03.2018.)

0415 Друга измена конкурсне документације (26.03.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0415 Трећа измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0415 Четврта измена конкурсне документације (04.04.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (04.04.2018.)

0415 Одлука о додели уговора отворени поступак (01.06.2018.)

Пљоснати челици и челичне траке 4000/0220/1/2017 Пљоснати челици и челичне траке 4000/0220/1/2017

Filesize: 766.27 kB

0220/1 Одлука о обустави преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда (14.03.2018.)

0220/1 Обавештење о обустави поступка (21.03.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017 - трећи део Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017 - трећи део

Filesize: 14.91 MB

0891-1 Пета измена конкурсне документације (14.03.2018.)

0891-1 Одлука о закључењу оквирног споразума (04.04.2018.)

0891-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (15.05.2018.)

0891-1 Обавештење о закљученом уговору (28.06.2018.)

Израда пројектне документације за санацију 4000/0574/2017 Израда пројектне документације за санацију 4000/0574/2017

Filesize: 801.81 kB

0574 Израда пројектне документације за санацију,реконструкцију и прибављање употребне дозволе бране и акулулације Паљуви-Виш 4000/0574/2017 (13.03.2018.)

0574 Обавештење о обустави поступка (26.03.2018.)

Производи од гуме, коже и текстила – Гумено техничка роба 4000/0241-1/1/2017 Производи од гуме, коже и текстила – Гумено техничка роба 4000/0241-1/1/2017

Filesize: 1.84 MB

0241-1/1 Конкурсна документација (05.03.2018.)

0241-1/1 Позив за подношење понуде (05.03.2018.)

0241-1/1 Одлука о додели уговора (03.05.2018.)

0241-1/1 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2018.)

Инсталациони материјал 4000/0254/2017 трећи део Инсталациони материјал 4000/0254/2017 трећи део

Filesize: 10.4 MB

0254 Шеснаеста измена конкурсне документације (05.03.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.03.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.17.(05.03.2018.)

0254 Седаманеста измена конкурсне документације (13.03.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.03.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.18. (13.03.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 3 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 4 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 5 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 6 (11.07.2018.)

0254 Одлука о додели уговора за партију 7 (11.07.2018.)

0254 Одлука о обустави поступка за партију 1 (11.07.2018.)

0254 Одлука о обустави поступка за партију 2 (11.07.2018.)

Услуга сервисирања пројектора 4000/0795/2017 Услуга сервисирања пројектора 4000/0795/2017

Filesize: 7.27 MB

0795 Конкурсна документација (05.03.2018.)

0795 Позив за подношење понуде (05.03.2018.)

0795 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

0795 Обавештење о закљученом уговору (23.05.2018.)

АУТО ГУМЕ 4000/0208-1/2017 АУТО ГУМЕ 4000/0208-1/2017

Filesize: 10.52 MB

0208-1 Конкурсна документација (05.03.2018.)

0208-1 Позив за подношење понуде (05.03.2018.)

0208-1 Прва измена конкурсне документације (23.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења 1 (23.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења 2 (23.03.2018.)

0208-1 Друга измена конкурсне докумнетације (26.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0208-1 Трећа измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (29.03.2018.)

0208-1 Четврта измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Одлука о закључењу оквирног споразума 1, 2, 3, 4, 5, 6 (03.07.2018.)

Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - трећи  део Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - трећи део

Filesize: 8.46 MB

0251 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.03.2018.)

0251 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (07.03.2018.)

0251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.05.2018.)

0251 Друга измена конкурсне документације (26.06.2018.)

0251 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.06.2018.)

0251 Додатне информације или појашњења бр.3. (26.06.2018.)

0251 Додатне информације или појашњења бр.4. (27.06.2018.)

Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0475/2017 Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0475/2017

Filesize: 2.31 MB

0475 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0475 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама и сервис високо-напонских  и ниско напонских прекидача 4000/0475/2017

0475 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0475 Одлука о додели уговора (26.04.2018.)

0475 Обавештење о закљученом уговору (04.06.2018.)

Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља 4000/0570/1/1 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља 4000/0570/1/1

Filesize: 1.82 MB

0570/1/1 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0570/1/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/1/1

0570/1/1 Одлука о обустави преговарчког поступка (13.04.2018.)

0571/1/1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (23.04.2018.)

Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0651/2017 Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0651/2017

Filesize: 1.82 MB

0651 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0651 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0651 Одлука о обустави отвореног поступка (12.04.2018.)

0651 Обавештење о обустави отвореног поступка (17.04.2018.)

Ангажовање стручног надзора на извођењу радова на измештању државног пута Iб 4000/1053/2017 Ангажовање стручног надзора на извођењу радова на измештању државног пута Iб 4000/1053/2017

Filesize: 6.25 MB

1053 Конкурсна документација (02.03.2018.)

1053 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање стручног надзора на извођењу радова на измештању државног пута Iб реда број 22 (М-22) 4000/1053/2017

1053 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

1053 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

1053 Друга измена конкурсне документације (20.03.2018.)

1053 Додатне информације или појашњења (20.03.2018.)

1053 Трећа измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1053 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

1053 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1053 Одлука о додели уговора за отворени поступак (09.05.2018.)

1053 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2018.)

Санација камене подзиде на обали језера Очага 4000/0172/2017 Санација камене подзиде на обали језера Очага 4000/0172/2017

Filesize: 2.87 MB

0172 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0172 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0172 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

0172 Обавештење о закљученом уговору (29.06.2018.)

Израда тартан подлоге на спортском терену „Рајац 4000/0201/2017 Израда тартан подлоге на спортском терену „Рајац 4000/0201/2017

Filesize: 5.16 MB

0201 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0201 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0201 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0201 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0201 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

0201 Одлука о додели уговора (09.05.2018.)

0201 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (21.05.2018.)

E-04.02-106217-3-18 Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-106217-3-18 Јавни позив за продају техногене сировине

Filesize: 1.34 MB

E-04.02-106217-3-18 Јавни позив за продају техногене сировине испод траке Т-306 путем јавног надметања (02.03.2018.)

Прстенасти ускочници 4000/0296/2017 Прстенасти ускочници 4000/0296/2017

Filesize: 2.06 MB

0296 Конкурсна докумнетација (02.03.2018.)

0296 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0296 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1 и 2 (17.04.2018.)

0296 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (16.05.2018.)

Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/1133/2017 Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/1133/2017

Filesize: 2.86 MB

1133 Конкурсна документација (02.03.2018.)

1133 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

1133 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1133 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

1133 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1133 Одлука о обустави поступка (24.04.2018.)

1133 Обавештење о обустави отвореног поступка (10.05.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 186