JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Адаптација објекта машинске радионице за одржавање трачних транспортера на П.К. „Поље Б“ 4000/0690/2 Адаптација објекта машинске радионице за одржавање трачних транспортера на П.К. „Поље Б“ 4000/0690/2

Filesize: 5.08 MB

0690 Конкурсна документација (22.03.2017.)

0690 Позив за подношење понуде (22.03.2017.)

0690 Прва измена конкурсне документацје (10.04.2017.)

0690 Додатне информације или појашњења (10.04.2017.)

0690 Одлука о додели уговора (05.05.2017.)

0690 Обавештење о закљученом уговору (30.05.2017.)

04.04-147201-1-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.04-147201-1-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала

Filesize: 5.2 MB

04.04-147201-1-17 Јавни позив за продају грађевинког материјала демонтираног са експроприсаних објеката

‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016 ‘Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута 4000/0974/2016

Filesize: 2.8 MB

0974 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0974 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела државног пута IБ реда бр.22 (Београд-Љиг) у складу са новим локацијским условима 4000/0974/2016

0974 Одлука о додели уговора (26.04.2017.)

0974 Обавештење о закљученом уговору (16.05.2017.)

Пројекат препарцелације за измештање реке Колубаре II фаза 4000/0976/2016 Пројекат препарцелације за измештање реке Колубаре II фаза 4000/0976/2016

Filesize: 2.23 MB

0976 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0976 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

0976 Одлука о додели уговора (26.04.2017.)

0976 Обавештење о закљученом уговору (19.05.2017.)

Израда нове хидроизолације на равном делу крова објекта нове робне куће у Лазаревцу 4000/0853/2016 Израда нове хидроизолације на равном делу крова објекта нове робне куће у Лазаревцу 4000/0853/2016

Filesize: 3.16 MB

0853 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0853 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

0853 Додатне информације или појашњења (07.04.2017.)

0853 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0853 Одлука о додели уговора (09.05.2017.)

0853 Обавештење о закљученом уговору (07.06.2017.)

Израда нове хидроизолацијена равном делу крова објекта 4000/0884/2016 Израда нове хидроизолацијена равном делу крова објекта 4000/0884/2016

Filesize: 3.85 MB

0884 Конкурсна документација (21.03.2017.)

0884 Позив за подношење понуде (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Израда нове хидроизолацијена равном делу крова објекта. Економско плански сектор Лазаревац. Бојење зидова и плафона полудисперзијом 4000/0884/2016

0884 Прва измена конкурсне документације (27.03.2017.)

0884 Додатне информације или појашњења (10.03.2017.)

0884 Додатне информације или појашњења (12.04.2017.)

0884 Одлука о додели уговора (08.05.2017.)

0884 Обавештење о закљученом уговору (07.06.2017.)

Транспортери 1600 4000/0010/8-1/2016 Транспортери 1600 4000/0010/8-1/2016

Filesize: 964.6 kB

0010/8-1 Одлука о обустави преговарачког поступка (21.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Транспортери 1600., Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600м, набавка чланака са ролнама, понтони, шине, колосечни прибор и везивни материјал - Одливак ( Лежиште за шине Т - 50681а) 4000/0010/8-1/2016

0010/8-1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (31.03.2017.)

Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Колубара Метал 4000/0209/2016 Лежајеви и хилзне, навртке и осигурачи – Колубара Метал 4000/0209/2016

Filesize: 2.79 MB

0209 Конкурсна документација (20.03.2017.)

0209 Позив за подношење понуде (20.03.2017.)

0209 Одлука о обустави у отвореном поступку (22.05.2017.)

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу прве фазе регулације реке Пештан  4000/0972/2016 Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу прве фазе регулације реке Пештан 4000/0972/2016

Filesize: 9.64 MB

0972 Конкурсна документација (20.03.2017.)

0972 Позив за подношење понуде (20.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу прве фазе регулације реке Пештан и контроле отицаја поплавних вода у складу са новим локацијским условима 4000/0972/2016

0972 Одлука о додели уговора (27.04.2017.)

0972 Обавештење о закљученом уговору (19.05.2017.)

Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0640/2016 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0640/2016

Filesize: 1.62 MB

0640 Конкурсна документација (17.03.2017.)

0640 Позив за подношење понуде (17.03.2017.)

0640 Одлука о обустави поступка (13.04.2017.)

0640 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности (24.04.2017.)

Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0837/2016 Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0837/2016

Filesize: 1.97 MB

0837 Конкурсна документација (17.03.2017.)

0837 Позив за подношење понуде (17.03.2017.)

0837 Одлука о додели уговора (28.04.2017.)

0837 Обавештење о закљученом уговору (30.05.2017.)

Услуге гумирања делова 4000/0500/2016 Услуге гумирања делова 4000/0500/2016

Filesize: 4.56 MB

0500 Конкурсна документација (17.03.2017.)

0500 Позив за подношење понуде (17.03.2017.)

0500 Додатне информације или појашњења (12.04.2017.)

0500 Одлука о додели уговора (19.05.2017.)

0500 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2017.)

Мерни алат и инструменти 4000/0051/4/2016 Мерни алат и инструменти 4000/0051/4/2016

Filesize: 6.32 MB

0051/4 Конкурсна документација (15.03.2017.)

0051/4 Позив за подношење понуде (15.03.2017.)

0051/4 Прва измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0051/4 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.03.2017.)

0051/4 Додатне информације или појашњења 1 (17.03.2017.)

0051/4 Додатне информације или појашњења 2 (17.03.2017.)

0051/4 Друга измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0051/4 Трећа измена конкурсне документације (22.03.2017.)

0051/4 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.03.2017.)

0051/4 Додатне информације или појашњења (22.03.2017.)

0051/4 Додатне информације или појашњења (23.03.2017.)

0051/4 Одлука о обустави поступка мале вредности (07.04.2017.)

0051/4 Обавештење о обустави поступка партија 1 (11.04.2017.)

0051/4 Обавештење о обустави поступка партија 2 (11.04.2017.)

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0797/2016 Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0797/2016

Filesize: 1.63 MB

0797 Конкурсна документација (17.03.2017.)

0797 Позив за подношење понуде (17.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни и одржавање аутоматских система за управљање противпожарним вратима 4000/0797/2016

0797 Одлука о додели уговора (03.05.2017.)

0797 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (24.05.2017.)

0797 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (24.05.2017.)

0797 Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 (24.05.2017.)

Анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода 4000/0573/2016 Анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода 4000/0573/2016

Filesize: 2.14 MB

0573 Конкурсна документација (16.03.2017.)

0573 Позив за подношењее понуде (16.03.2017.)

0573 Одлука о додели уговора (08.05.2017.)

0573 Обавештење о закљученом уговору (06.07.2017.)

Сервис и одржавање компресора 4000/0397/2016 Сервис и одржавање компресора 4000/0397/2016

Filesize: 4.16 MB

0397 Конкурсна документација (16.03.2017.)

0397 Позив за подношење понуде (16.03.2017.)

0397 Одлука о додели уговора (06.06.2017.)

0397 Одлука о обустави отвореног поступка (06.06.2017.)

0397 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 1 (23.06.2017.)

0397 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 2 (23.06.2017.)

0397 Обавештење о закљученом уговору за партију 4 (29.06.2017.)

0397 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (29.06.2017.)

0397 Обавештење о закљученом уговору за партију 5 (06.07.2017.)

Челични отковци 4000/0194/2016 Челични отковци 4000/0194/2016

Filesize: 5.45 MB

0194 Конкурсна документација (16.03.2017.)

0194 Позив за подношење понуде (16.03.2017.)

0194 Додатне информације или појашњења бр.2. (05.04.2017.)

0194 Додатне информације или појашњења бр.3. (05.04.2017.)

0194 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1 (14.06.2017.)

0194 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2 (14.06.2017.)

0194 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 (14.06.2017.)

0194 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4 (14.06.2017.)

0194 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 5 (14.06.2017.)

Сервис и поправка телефонских централа 4000/0919/1/2016 Сервис и поправка телефонских централа 4000/0919/1/2016

Filesize: 2.63 MB

0919/1 Конкурсна документација (15.03.2017.)

0919/1 Позив за подношење понуде (15.03.2017.)

0919/1 Одлука о додели уговора (11.04.2017.)

0919/1 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (28.04.2017.)

0919/1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (28.04.2017.)

Поправка, еталонирање и уградња брзинoмера ЕВ 96- Михаило Пупин на ел.локомотивама LEW 4000/0899/201 Поправка, еталонирање и уградња брзинoмера ЕВ 96- Михаило Пупин на ел.локомотивама LEW 4000/0899/201

Filesize: 1.69 MB

0899 Конкурсна документација (15.03.2017.)

0899 Позив за подношење понуде (15.03.2017.)

0899 Одлука о обустави отвореног поступка (12.05.2017.)

0899 Обавештење о обустави у отвореном поступку (03.07.2017.)

Транспортна средства за превоз радника и хитне интервенције 4000/0749/2/2016 Транспортна средства за превоз радника и хитне интервенције 4000/0749/2/2016

Filesize: 2.91 MB

0749/2 Конкурсна документација (02.12.2016.)

0749/2 Позив за подношење понуде (02.12.2016.)

0749/2 Одлука о додели уговора за партију 1 (13.03.2017.)

0749/2 Одлука о додели уговора за партију 2 (13.03.2017.)

0749/2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.06.2017.)

0749/2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.06.2017.)

Радови на антикорозивној зашитити опреме и челичних конструкција 4000/0719/2016 Радови на антикорозивној зашитити опреме и челичних конструкција 4000/0719/2016

Filesize: 3.29 MB

0719 Конкурсна документација (15.03.2017.)

0719 Позив за подношење понуде (15.03.2017.)

0719 Прва измена конкурсне документације (30.03.2017.)

0719 Додатне информације или појашњења (30.03.2017.)

0719 Одлука о додели уговора (22.05.2017.)

0719 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2017.)

Гумено техничка роба 4000/0275/5/2016 Гумено техничка роба 4000/0275/5/2016

Filesize: 1.78 MB

0275/5 Конкурсна документација (15.03.2017.)

0275/5 Позив за подношење понуде (15.03.2017.)

0275/5 Одлука о додели уговора (10.05.2017.)

0275/5 Обавештење о закљученом уговору (24.07.2014.)

Услуга гумирања 4000/0645/2016 Услуга гумирања 4000/0645/2016

Filesize: 3.86 MB

0645 Конкурсна документација (14.03.2017.)

0645 Позив за подношење понуде (14.03.2017.)

0645 Додатне информације или појашњења (11.04.2017.)

0645 Додатне информације или појашњења (12.04.2017.)

0645 Одлука о додели уговора (03.05.2017.)

0645 Обавештење о закљученом уговору (07.06.2017.)

Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела 4000/0900/2016 Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела 4000/0900/2016

Filesize: 5.81 MB

0900 Конкурсна документација (15.03.2017.)

0900 Позив за подношење понуде (15.03.2017.)

0900 Прва измена конкурсне документације (17.03.2017.)

0900 Додатне информације или појашњења (17.03.2017.)

0900 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2017.)

0900 Додатне информације или појашњења (20.03.2017.)

0900 Друга измена конкурсне документације (23.03.2017.)

0900 Додатне информације или појашњења (23.03.2017.)

0900 Одлука о додели уговора (25.04.2017.)

0900 Обавештење о закљученом уговору (30.05.2017.)

Молерско фарбарски радови у магацинима и инвестиционо одржавање магацина,Комерцијални сектор Вреоци Молерско фарбарски радови у магацинима и инвестиционо одржавање магацина,Комерцијални сектор Вреоци

Filesize: 4.99 MB

0929 Конкурсна документација (14.03.2017.)

0929 Позив за подношење понуде (14.03.2017.)

0929 Додатне информације или појашњења (07.04.2017.)

0929 Прва измена конкурсне документације (10.04.2017.)

0929 Додатне информације или појашњења (13.04.2017.)

0929 Одлука о додели уговора (09.05.2017.)

0929 Обавештење о закљученом уговору (07.06.2017.)

Санитарни преглед запослених 4000/0911/2016 Санитарни преглед запослених 4000/0911/2016

Filesize: 1.95 MB

0911 Конкурсна документација (14.03.2017.)

0911 Позив за подношење понуде (14.03.2017.)

0911 Одлука о додели уговора (07.04.2017.)

0911 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2017.)

РЕЗНИ АЛАТ – ПОВРШИНСКИ КОПОВИ 4000/0222/3/2016 РЕЗНИ АЛАТ – ПОВРШИНСКИ КОПОВИ 4000/0222/3/2016

Filesize: 14.84 MB

0222/3 Kонкурсна документација (14.03.2017.)

0222/3 Позив за подношење понуде (14.03.2017.)

0222/3 Прва измена конкурсне документације (07.04.2017.)

0222/3 Додатне информације или појашњења (07.04.2017.)

0222/3 Одлука о додели уговора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 25 (02.06.2017.)

0222/3 Одлука о обустави отвореног поступка 7, 8, 12, 19, 20, 23 i 26 (02.06.2017.)

0222/3 Одлука о обустави отвореног поступка 15, 21 i 24 (02.06.2017.)

Услуга ковања, савијања, роловање, заваривање и дубоког извлачења кућишта 4000/0646/2016 Услуга ковања, савијања, роловање, заваривање и дубоког извлачења кућишта 4000/0646/2016

Filesize: 3.79 MB

0646 Конкурсна документација (14.03.2017.)

0646 Позив за подношење понуде (14.03.2017.)

0646 Одлука о додели уговора за партију 4 (21.04.2017.)

0646 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1,2,3 (21.04.2017.)

0646 Обавештење о обустави поступка партија 1 (26.04.2017.)

0646 Обавештење о обустави поступка партија 2 (26.04.2017.)

0646 Обавештење о обустави поступка партија 3 (26.04.2017.)

0646 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (09.05.2017.)

Услуга сервис,поправке,баждарење вага и мерне опреме 4000/0600/2016 Услуга сервис,поправке,баждарење вага и мерне опреме 4000/0600/2016

Filesize: 2.01 MB

0600 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0600 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

0600 Одлука о додели уговора (03.04.2017.)

0600 Обавештење о закљученом уговору (06.07.2017.)

Услуга израде студија увођење предиктивног одржавања рударске опреме 4000/0624/2016 Услуга израде студија увођење предиктивног одржавања рударске опреме 4000/0624/2016

Filesize: 2.15 MB

0624 Конкурсна документација (13.03.2017.)

0624 Позив за подношење понуде (13.03.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга израде студија увођење предиктивног одржавања рударске опреме помоћу вибродијагностичких метода развијених у лабораторији Колубаре Метал 4000/0624/2016

0624 Одлука о додели уговора (31.05.2017.)

0624 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 155