JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Челични профили 4000/0242/2018 Челични профили 4000/0242/2018

Filesize: 3.38 MB

0242 Конкурсна документација (30.08.2018.)

0242 Позив за подношење понуде (30.08.2018.)

0242 Одлука о додели уговора отворени поступак (18.10.2018.)

0242 Обавештење о закљученом уговору (12.04.2018.)

 Лимови 4000/0238-3/2018 Лимови 4000/0238-3/2018

Filesize: 6.23 MB

0238-3 Конкурсна документација (30.08.2018.)

0238-3 Позив за подношење понуде (30.08.2018.)

0238-3 Прва измена конкурсне документације (11.09.2018.)

0238-3 Додатне информације или појашњења (11.09.2018.)

0238-3 Додатне информације или појашњења (21.09.2018.)

0238-3 Друга измена конкурсне документације (27.09.2018.)

0238-3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (27.09.2018.)

0238-3 Додатне информације или појашњења (27.09.2018.)

 Сервис опреме у стрељани 4000/0162/1/2018 Сервис опреме у стрељани 4000/0162/1/2018

Filesize: 1.09 MB

0162-1 Одлука о додели уговора (27.08.2018.)

0162-1 Обавештење о закљученом уговору (05.10.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 шести  део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 шести део

Filesize: 6.74 MB

0893 Тридесеттрећа измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.34 (27.08.2018.)

0893 Тридесетчетврта измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (27.08.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.35 (27.08.2018.)

 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду 4000/0601/2018 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду 4000/0601/2018

Filesize: 9.13 MB

0601 Конкурсна документација (27.08.2018.)

0601 Позив за подношење понуде (27.08.2018.)

0601 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2018.)

Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама 4000/0609/2018 Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама 4000/0609/2018

Filesize: 4.53 MB

0609 Конкурсна документација (27.08.2018.)

0609 Позив за подношење понуде (27.08.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање свих уређаја на цистернама за воду и пену и на цистернама за бензинске и дизел деривате 4000/0609/2018

0609 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (20.09.2018.)

0609 Обавештење о закљученом уговору (08.10.2018.)

НАБАВКА БУЛДОЗЕРА 4000/0409/2018 НАБАВКА БУЛДОЗЕРА 4000/0409/2018

Filesize: 9.93 MB

0409 Конкурсна документација (22.08.2018.)

0409 Позив за подношење понуде (22.08.2018.)

0409 Позив за подношење понуде - ЕПС (22.08.2018.)

0409 Позив за подношење понуде - на енглеском језику (22.08.2018.)

0409 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.09.2018.)

0409 Прва измена конкурсне документације (26.09.2018.)

0409 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (26.09.2018.)

0409 Друга измена конкурсне документације (02.10.2018.)

0409 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.10.2018.)

0409 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.10.2018.)

0409 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 1 (26.10.2018.)

0409 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 2 (26.10.2018.)

0409 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 3 (26.10.2018.)

0409 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 4 (26.10.2018.)

0409 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (28.12.2018.)

0409 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (28.12.2018.)

0409 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (28.12.2018.)

0409 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (28.12.2018.)

Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0591/2018 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0591/2018

Filesize: 3.51 MB

0591 Конкурсна документација (17.08.2018.)

0591 Позив за подношење понуде (17.08.2018.)

0591 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (28.09.2018.)

0591 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (28.09.2018.)

0591 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (24.10.2018.)

0591 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (24.10.2018.)

 Набавка опреме за изградњу двоструког далековода «Рудник 3А и 3Б» 4000/0829/2017 Набавка опреме за изградњу двоструког далековода «Рудник 3А и 3Б» 4000/0829/2017

Filesize: 11.71 MB

0829 Конкурсна документација (16.08.2018.)

0829 Позив за подношење понуде (16.08.2018.)

0829 Прва измена конкурсне документације (07.09.2018.)

0829 Додатне информације или појашњења бр.1. (07.09.2018.)

0829 Друга измена конкурсне документације (17.09.2018.)

0829 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (17.09.2018.)

0829 Додатне информације или појашњења бр.2. (17.09.2018.)

0829 Додатне информације или појашњења бр.3. (17.09.2018.)

0829 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (19.09.2018.)

0829 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.01.2019.)

 Вода за пиће 4000/0105/2018 Вода за пиће 4000/0105/2018

Filesize: 7.1 MB

0105 Конкурсна документација (16.08.2018.)

0105 Позив за подношење понуде (16.08.2018.)

0105 Прва измена конкурсне документације (05.09.2018.)

0105 Одлука о додели уговора отворени поступак (01.10.2018.)

0105 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2018.)

 

 Испитивање укупног капацитета јоноизмењивачких смола Топлане 4000/0700/2018 Испитивање укупног капацитета јоноизмењивачких смола Топлане 4000/0700/2018

Filesize: 3.05 MB

0700 Конкурсна документација (15.08.2018.)

0700 Позив за подношење понуде (15.08.2018.)

0700 Одлука о додели уговора отворени поступак (06.11.2018.)

0700 Обавештење о закљученом уговору (04.01.2019.)

 Дизалица посебна за огранак Колубара и Набавка дизалица 4000/0352/2017 Дизалица посебна за огранак Колубара и Набавка дизалица 4000/0352/2017

Filesize: 11.94 MB

0352 Конкурсна документација (15.08.2018.)

0352 Позив за подношење понуде (15.08.2018.)

0352 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0352 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0352 Друга измена конкурсне документације (30.08.2018.)

0352 Додатне информације или појашњења (30.08.2018.)

0352 Трећа измена конкурсне документације (10.09.2018.)

0352 Додатне информације или појашњења (10.09.2018.)

0352 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.09.2018.)

0352 Додатне информације или појашњења (17.09.2018.)

0352 Одлука о додели уговора партија 1 (18.10.2018.)

0352 Одлука о додели уговора партија 2 (18.10.2018.)

0352 Одлука о додели уговора партија 3 (18.10.2018.)

0352 Одлука о додели уговора партија 4 (18.10.2018.)

0352 Одлука о додели уговора партија 5 (18.10.2018.)

0352 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (12.12.2018.)

0352 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (12.12.2018.)

0352 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (12.12.2018.)

0352 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (12.12.2018.)

0352 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (12.12.2018.)

 Аутодизалица 40-50 т 4000/0402/2018 Аутодизалица 40-50 т 4000/0402/2018

Filesize: 3.07 MB

0402 Конкурсна документација (15.08.2018.)

0402 Позив за подношење понуде (15.08.2018.)

0402 Одлука о обустави отвореног поступка (02.10.2018.)

0402 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (16.10.2018.)

 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017

Filesize: 13.53 MB

0426-1 Конкурсна документација (15.08.2018.)

0426-1 Позив за подношење понуде (15.08.2018.)

0426-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.09.2018.)

0426-1 Прва измена конкурсне документације (11.09.2018.)

0426-1 Додатне информације или појашњења (11.09.2018.)

0426-1 Додатне информације или појашњења (19.09.2018.)

 РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017

Filesize: 10 MB

0419-1 Конкурсна документација (15.08.2018.)

0419-1 Позив за подношење понуде (15.08.2018.)

0419-1 Прва измена конкурсне документације (05.09.2018.)

0419-1 Додатне информације или појашњења (05.09.2018.)

 Сервисирање лептир затварача на црпној станици Кладница 4000/0769/2018 Сервисирање лептир затварача на црпној станици Кладница 4000/0769/2018

Filesize: 3.22 MB

0769 Конкурсна документација (15.08.2018.)

0769 Позив за подношење понуде (15.08.2018.)

0769 Одлука о обустави отвореног поступка (20.09.2018.)

0769 Обавештење о обустави отвореног поступка (21.09.2018.)

 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља ПК ТЗП 4000/1037/2018 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља ПК ТЗП 4000/1037/2018

Filesize: 3.74 MB

1037 Конкурсна документација (14.08.2018.)

1037 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

1037 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.10.2018.)

1037 Обавештење о закљученом уговору (28.11.2018.)

 Ауто корпа ЈН 4000/0417/2018 Ауто корпа ЈН 4000/0417/2018

Filesize: 4.42 MB

0417 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0417 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

0417 Прва измена конкурсне документације (29.08.2018.)

0417 Додатне информације или појашњења (29.08.2018.)

0417 Додатне информације или појашњења (07.09.2018.)

0417 Обавештење обустави поступка поступка јавне набавке (09.10.2018.)

Објављивање огласа Службени гласник 4000/0870/2017 Објављивање огласа Службени гласник 4000/0870/2017

Filesize: 1.14 MB

0870 Предмет: Објављивање огласа (14.08.2018.)

0870 Одлука о измени уговора о јавној набавци (14.08.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка,уградња и пуштање у рад система за континуално праћење емисије прашкастих материја, гасова и др.параметара-Топлана Вреоци, са пратећом инвестиционо техничком документацијом и потребним дозволама 4000/0870/2017

Поправка и сервисирање теретних возила  „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018 Поправка и сервисирање теретних возила „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018

Filesize: 5.54 MB

0588-1 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0588-1 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање теретних возила - Поправка и сервисирање теретних возила из производног програма „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018

0588-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (20.09.2018.)

0588-1 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2018.)

 Одржавање лабораторијског система и система контроле квалитета (LIMS) 4000/0889/2018 Одржавање лабораторијског система и система контроле квалитета (LIMS) 4000/0889/2018

Filesize: 3.27 MB

0889 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0889 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

0889 Одлука о додели уговора (20.09.2018.)

0889 Обавештење о закљученом уговору (26.10.2018.)

 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2018 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2018

Filesize: 14.41 MB

0887 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0887 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

0887 Прва измена конкурсне документације (10.09.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (10.09.2018.)

0887 Друга измена конкурсне документације (12.09.2018.)

0887 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.09.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (12.09.2018.)

0887 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.09.2018.)

0887 Трећа измена конкурсне документације (26.09.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (05.11.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (05.11.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (05.11.2018.)

0887 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (05.11.2018.)

0887 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (05.11.2018.)

0887 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (13.11.2018.)

0887 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (13.11.2018.)

0887 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (13.11.2018.)

0887 Обавештење о закљученом уговору (17.12.2018.)

0887 Обавештење о закљученом уговору (20.12.2018.)

 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара и хидрауличних пумпи 4000/0564/2018 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара и хидрауличних пумпи 4000/0564/2018

Filesize: 5.09 MB

0564 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0564 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

0564 Додатне информације или појашњења (07.09.2018.)

0564 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (02.10.2018.)

0564 Обавештење о закљученом уговору (05.11.2018.)

 Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/0738/2018 Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/0738/2018

Filesize: 3.14 MB

0738 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0738 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

0738 Одлука о обустави поступка (20.09.2018.)

0738 Обавештење о обустави отвореног поступка (21.09.2018.)

 УКТ станице и резервни делови 4000/0321/2018 УКТ станице и резервни делови 4000/0321/2018

Filesize: 3.84 MB

0321 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0321 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

0321 Одлука о додели уговора отворени поступак (28.09.2018.)

0321 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2018.)

 "Пљоснати челици и челичне траке" 4000/0245-1/2018 "Пљоснати челици и челичне траке" 4000/0245-1/2018

Filesize: 7.62 MB

0245-1 Конкурсна документација (13.08.2018.)

0245-1 Позив за подношење понуде (13.08.2018.)

0245-1 Прва измена конкурсне документације (16.08.2018.)

0245-1 Додатне информације или појашњења (16.08.2018.)

0245-1 Друга измена конкурсне документације (30.08.2018.)

0245-1 Додатне информације или појашњења бр.2.(30.08.2018.)

0245-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (16.10.2018.)

0245-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (16.10.2018.)

0245-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (16.10.2018.)

0245-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (16.10.2018.)

0245-1 Обавештење о обустави поступка партија 3 (26.10.2018.)

0245-1 Обавештење о обустави поступка партија 4 (26.10.2018.)

0245-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (06.12.2018.)

0245-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (10.12.2018.)

 Услуге сервисирања уређаја за холтикултуру и шумарство 4000/0921/2017 Услуге сервисирања уређаја за холтикултуру и шумарство 4000/0921/2017

Filesize: 4.04 MB

0921 Конкурсна документација (09.08.2018.)

0921 Позив за подношење понуде (09.08.2018.)

0921 Одлука о додели уговора отворени поступак (09.08.2018.)

0921 Обавештење о закљученом уговору (09.10.2018.)

 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/2018 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/2018

Filesize: 4.56 MB

0329/1 Конкурсна документација (09.08.2018.)

0329/1 Позив за подношење понуде (09.08.2018.)

0329/1 Одлука о додели уговора преговарачког поступка за партију 2 (04.09.2018.)

0329/1 Одлука о обустави преговарачког поступка за партију 1 (04.09.2018.)

0329/1 Обавештење обустави преговарачког поступка партија 1 (21.09.2018.)

0329/1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (12.10.2018.)

Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 трећи део Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 трећи део

Filesize: 10.25 MB

0886 Десета измена конкурсне документације (07.08.2018.)

0886 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (07.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (09.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (13.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (13.08.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 4 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 6 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 7 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 11 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 13 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 14 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 15 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 16 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 18 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 22 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 24 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 26 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 28 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 31 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 33 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 34 (21.11.2018.)

0886 Одлука о обустави преговарачки поступак партија 36 (21.11.2018.)

 Ручни алат 4000/0394/2017 Ручни алат 4000/0394/2017

Filesize: 5.35 MB

0394 Конкурсна документација (02.08.2018.)

0394 Позив за подношење понуде (02.08.2018.)

0394 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0394 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0394 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (05.11.2018.)

0394 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (05.11.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 197