JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Компресори и резервни делови 4000/0318/2017 Компресори и резервни делови 4000/0318/2017

Filesize: 6.66 MB

0318 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0318 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0318 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0318 Додатне информације или појашњења  (19.12.2017.)

0318 Одлука о обустави отвореног поступка 10,11,13,14,16 и 19 (01.03.2018.)

0318 Одлука о додели уговора 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,17,18,20 (01.03.2018.)

0318 Обавештење о обустави поступка партија 10 (21.03.2018.)

0318 Обавештење о обустави поступка партија 11 (21.03.2018.)

0318 Обавештење о обустави поступка партија 13 (21.03.2018.)

0318 Обавештење о обустави поступка партија 14 (21.03.2018.)

0318 Обавештење о обустави поступка партија 16 (21.03.2018.)

0318 Обавештење о обустави поступка партија 19 (21.03.2018.)

Челична ужад и привезнице 4000/0301/2017 Челична ужад и привезнице 4000/0301/2017

Filesize: 3.1 MB

0301 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0301 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0301 Прва измена конкурсне документације (25.12.2017.)

0301 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.12.2017.)

0301 Додатне информације или појашњења (26.12.2017.)

Дрвени прагови и стубови - Дрвени стубови 4000/0226/1/2017 Дрвени прагови и стубови - Дрвени стубови 4000/0226/1/2017

Filesize: 981.58 kB

0226/1 Одлука о додели уговора (18.12.2017.)

0226/1 Обавештење о закљученом уговору (31.01.2018.)

Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017 Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017

Filesize: 3.51 MB

0110/1 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0110/1 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0110/1 Прва измена конкурсне документације (22.12.2017.)

0110/1 Додатне информације или појашњења (22.12.2017.)

0110/1 Одлука о додели уговора (05.03.2018.)

Теренско теретно возило 4000/0122/2017  Теренско теретно возило 4000/0122/2017

Filesize: 1.62 MB

0122 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0122 Позив за подношење понуда (18.12.2017.)

0122 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

Фотокопир апарати и тонери 4000/0293/2017 Фотокопир апарати и тонери 4000/0293/2017

Filesize: 3.69 MB

0293 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0293 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0293 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0293 Додатне информације или појашњења (04.01.2018.)

0293 Додатне информације или појашњења (08.01.2018.)

0293 Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 4, 5, 6 i 7 (14.03.2018.)

0293 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (14.03.2018.)

 

Услуга сервисирања хидроакумулатора 4000/0485/2017 Услуга сервисирања хидроакумулатора 4000/0485/2017

Filesize: 1.91 MB

0485 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0485 Позив за подношење понуда (18.12.2017.)

0485 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0485 Обавештење о закљученом уговору (14.02.2018.)

Поправка система централног подмазивања 4000/1003/1/2017 Поправка система централног подмазивања 4000/1003/1/2017

Filesize: 1.67 MB

1003/1 Конкурсна документација (18.12.2017.)

1003/1 Позив за подношење понуда (18.12.2017.)

1003/1 Одлука о обустави отвореног поступка (01.02.2018.)

1003/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (13.02.2018.)

Грађевинско занатски радови на објектима водовода 4000/0734/2017 Грађевинско занатски радови на објектима водовода 4000/0734/2017

Filesize: 1.86 MB

0734 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0734 Позив за подношење понуда (18.12.2017.)

0734 Додатне информације или појашњења (21.12.2017.)

0734 Одлука о додели уговора (19.02.2018.)

Услуга сервисирања и поправке компресорских апарата 4000/0468/2017 Услуга сервисирања и поправке компресорских апарата 4000/0468/2017

Filesize: 1.15 MB

0468 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0468 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања и поправке компресорских апарата, апарата за пескирање и апарата за фарбање 4000/0468/2017

Поправка и баждарење момент кључева 4000/1143/2017 Поправка и баждарење момент кључева 4000/1143/2017

Filesize: 2.33 MB

1143 Конкурсна документација (13.12.2017.)

1143 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

1143 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

1143 Обавештење о закљученом уговору (13.03.2018.)

Курс за индукционо каљење 4000/0049/2017 Курс за индукционо каљење 4000/0049/2017

Filesize: 1.8 MB

0049 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0049 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0049 Одлука о обустави поступка (20.12.2017.)

0049 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности (03.01.2018.)

Ваљање гумене мешавине 4000/0943/2017 Ваљање гумене мешавине 4000/0943/2017

Filesize: 3.26 MB

0943 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0943 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0943 Прва измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0943 Додатне информације или појашњења (18.12.2017.)

0943 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

0943 Обавештење о закљученом уговору (07.02.2018.)

Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0924/1/2017 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0924/1/2017

Filesize: 2.01 MB

0924/1 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0924/1 Позив за подношење понуда (13.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела - Ремонт фрикционих елемената 4000/0924/1/2017

0924/1 Одлука о додели уговора (08.01.2018.)

0924/1 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

Набавка гумене траке са челичним кордом Б/2000 4000/0335/2017 Набавка гумене траке са челичним кордом Б/2000 4000/0335/2017

Filesize: 2.14 MB

0335 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0335 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0335 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0335 Додатне информације или појашњења (22.12.2017.)

0335 Одлука о додели уговора (13.03.2018.)

Возило за масовни превоз 4000/0345/2017 Возило за масовни превоз 4000/0345/2017

Filesize: 2.8 MB

0345 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0345 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0345 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0345 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (30.01.2018.)

0345 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (01.03.2018.)

0345 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (07.03.2018.)

Инсталациони материјал 4000/0254/2017 Инсталациони материјал 4000/0254/2017

Filesize: 15.01 MB

0254 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0254 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0254 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.12.2017.)

0254 Друга измена конкурсне документације (25.12.2017.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.2. (25.12.2017.)

0254 Трећа измена конкурсне документације (26.12.2017.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.3. (26.12.2017.)

0254 Четврта измена конкурсне документације (03.01.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.4. (03.01.2018.)

0254 Пета измена конкурсне документације (09.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.5. (09.01.2018.)

0254 Шеста измена конкурсне документације (11.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.6. (11.01.2018.)

0254 Седма измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.7. (24.01.2018.)

Агрегат за хидраулични момент кључ 4000/0423/2017 Агрегат за хидраулични момент кључ 4000/0423/2017

Filesize: 2.41 MB

0423 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0423 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0423 Одлука о додели уговора (26.01.2018.)

0423 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.02.2018.)

0423 Одлука о додели уговора (14.03.2018.)

Набавка репро материјала за вулканизерске кућице 4000/0827/2017 Набавка репро материјала за вулканизерске кућице 4000/0827/2017

Filesize: 2.8 MB

0827 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0827 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0827 Прва измена конкурсне документације (25.12.2017.)

0827 Додатне информације или појашњења (25.12.2017.)

0827 Додатне информације или појашњења (04.01.2018.)

0827 Одлука о обустави отвореног поступка (26.01.2018.)

0827 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.01.2018.)

Набавка виљушкара за потребе огранка Колубара 4000/0353/2017 Набавка виљушкара за потребе огранка Колубара 4000/0353/2017

Filesize: 12.7 MB

0353 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0353 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0353 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0353 Прва измена конкурсне документације (21.12.2017.)

0353 Одлука о додели уговора за партије 1,2,3,4,5,6 i 7 (01.03.2018.)

Кабловски прибор 4000/0271/2017 Кабловски прибор 4000/0271/2017

Filesize: 13.46 MB

0271 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0271 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0271 Прва измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.1. (18.12.2017.)

0271 Друга измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.2. (19.12.2017.)

0271 Трећа измена конкурсне документације (20.12.2017.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.3. (20.12.2017.)

0271 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.01.2018.)

0271 Четврта измена конкурсне документације (08.01.2018.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.4. (08.01.2018.)

0271 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (01.03.2018.)

0271 Одлука о додели уговора за партије 1,2,3 и 4 (01.03.2018.)

0271 Обавештење о обустави отвореног поступка (19.03.2018.)

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0546/2017 Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0546/2017

Filesize: 4.48 MB

0546 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0546 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0546 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0546 Додатне информације или појашњења (21.12.2017.)

0546 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (01.02.2018.)

0546 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (01.02.2018.)

0546 Обавештење о обустави отвореног поступка 1 (13.02.2018.)

0546 Обавештење о обустави отвореног поступка 2 (13.02.2018.)

Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017  други део Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017 други део

Filesize: 10.82 MB

0299 Цртежи 8 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 9 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 10 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 11 (13.12.2017.)

0299 Прва измена конкурсне документације (28.12.2017.)

0299 Додатне информације или појашњења (28.12.2017.)

0299 Друга измена конкурсне документације (04.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.01.2018.)

0299 Додтатне информације или појашњења (04.01.2018.)

0299 Трећа измена конкурсне документације (08.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (08.01.2018.)

0299 Четврта измена конкурсне документације (12.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (12.01.2018.)

0299 Пета измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017  Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017

Filesize: 10.02 MB

0299 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0299 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0299 Цртежи 1 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 2 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 3 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 4 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 5 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 6 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 7 (13.12.2017.)

Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017 Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017

Filesize: 954.89 kB

0110 Конкурсна документација (12.12.2017.)

0110 Позив за подношење понуде (12.12.2017.)

Обука за виљушкаристе који излазе на јавни пут 4000/0036/1/2017 Обука за виљушкаристе који излазе на јавни пут 4000/0036/1/2017

Filesize: 1.9 MB

0036/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0036/1 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0036/1 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

0036/1 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

Обука за монтажу цевне „Layer“ скеле 4000/ 0042/2017 Обука за монтажу цевне „Layer“ скеле 4000/ 0042/2017

Filesize: 1.95 MB

0042 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0042 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0042 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

0042 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

Курс за ложача котлова 4000/0045/1/2017 Курс за ложача котлова 4000/0045/1/2017

Filesize: 1.17 MB

0045/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0045/1 Позив за подношење понуда (05.12.2017.)

0045/1 Обавештење о обустави поступка (04.01.2018.)

Генерални ремонт универзалних глодалица GHK-3P , FWA-41 4000/0642/1/2017 Генерални ремонт универзалних глодалица GHK-3P , FWA-41 4000/0642/1/2017

Filesize: 1.72 MB

0642/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0642/1 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0642/1 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Електрично батеријско возило за превоз терета 4000/0908/2017 Електрично батеријско возило за превоз терета 4000/0908/2017

Filesize: 1.74 MB

0908 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0908 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Електрично батеријско возило за превоз терета у току процеса регенерације (израде) склопова-делова (карета) 4000/0908/2017

0908 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0908 Обавештење о закљученом уговору (05.03.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 178