JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017 Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Filesize: 945.7 kB

0450-1 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0450-1 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације, канала у кантинама, димњака у котларницама, одсисних система индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017 Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017

Filesize: 3.26 MB

1137 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1137 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1137 Додатне информације или појашњења (23.02.2018.)

1137 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

1137 Одлука о додели уговора (25.04.2018.)

1137 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (14.05.2018.)

1137 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017 Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017

Filesize: 1.81 MB

1026 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1026 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1026 Одлука о обустави у отвореном поступку (19.03.2018.)

1026 Обавештење о обустави у отвореном поступку (17.04.2018.)

Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017 Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017

Filesize: 5.31 MB

0529-2 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0529-2 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0529-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (21.03.2018.)

0529-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (21.03.2018.)

0529-2 Одлука о обустави отвореног поступка партије 2 и 3 (21.03.2018.)

0529-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (04.04.2018.)

0529-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (04.04.2018.)

0529-2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.04.2018.)

0529-2 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (20.04.2018.)

Манометри и мерна техника 4000/0440/2017 Манометри и мерна техника 4000/0440/2017

Filesize: 1.99 MB

0440 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0440 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0440 Одлука о додели уговора отворени поступак (22.03.2018.)

0440 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2018.)

Опремање возила за АДР 4000/1001/2017 Опремање возила за АДР 4000/1001/2017

Filesize: 1.75 MB

1001 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1001 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1001 Одлука о обустави поступка ЈН у отвореном поступку (14.03.2018.)

1001 Обавештење о обустави ЈН у отвореном поступку (21.03.2018.)

Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ  4000/0884/2017 Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ 4000/0884/2017

Filesize: 2.36 MB

0884 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0884 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка биоротора капацитета до 3500 ЕЦ  за Реконструкцију ПУТОКС постројења са уградњом 4000/0884/2017

0884 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0884 Додатне информације или појашњења (14.02.2018.)

0884 Одлука о додели уговора (27.03.2018.)

0884 Обавештење о закљученом уговору (19.04.2018.)

Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0995/2017 Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0995/2017

Filesize: 2.19 MB

0995 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0995 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0995 Одлука о додели уговора (20.03.2018.)

0995 Обавештење о закљученом уговору (16.04.2018.)

Опрема и материјал за уређење пословног простора 4000/0106/2017 Опрема и материјал за уређење пословног простора 4000/0106/2017

Filesize: 2.09 MB

0106 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0106 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0106 Одлука о додели уговора (19.03.2018.)

0106 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2018.)

Геодетска опрема 4000/0892/2017 Геодетска опрема 4000/0892/2017

Filesize: 4.45 MB

0892 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0892 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0892 Прва измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 1 (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 2 (05.02.2018.)

0892 Додатне информације или појашњења 3 (08.02.2018.)

0892 Одлука о додели уговора за партије 1 и 3 (24.04.2018.)

0892 Одлука о обустави поступка за партију 2 (24.04.2018.)

Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017  Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017

Filesize: 15.62 MB

0222-1 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0222-1 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0222-1 Прва измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (05.02.2018.)

0222-1 Друга измена конкурсне документације (06.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (06.02.2018.)

0222-1 Трећа измена конкурсне документације (08.02.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (08.02.2018.)

0222-1 Четврта измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (01.03.2018.)

0222-1 Пета измена конкурсне документације (06.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (06.03.2018.)

0222-1 Шеста измена конкурсне документације (14.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

0222-1 Седма измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0222-1 Осма измена конкурсне документације (23.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (23.03.2018.)

 

Апарати за заваривање 4000/0404/2017 Апарати за заваривање 4000/0404/2017

Filesize: 7.74 MB

0404 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0404 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 1 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 2 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 3 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 4 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 5 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 6 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 7 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 8 (08.05.2018.)

0404 Одлука о додели уговора партија 10 (08.05.2018.)

0404 Одлука о обустави отвореног поступка 9 (08.05.2018.)

0404 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 9 (14.05-2018.)

Измењивач топлоте 4000/1167/2017 Измењивач топлоте 4000/1167/2017

Filesize: 2.85 MB

1167 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1167 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1167 Прва измена конкурсне документације (08.02.2018.)

1167 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.02.2018.)

1167 Одлука о додели уговора (21.03.2018.)

Штампани обрасци железница 4000/0102/2017 Штампани обрасци железница 4000/0102/2017

Filesize: 2.26 MB

0102 Конкурсна документација (29.01.2018.)

0102 Позив за подношење понуде (29.01.2018.)

0102 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0102 Одлука о додели уговора (19.03.2018.)

0102 Обавештење о закљученом уговору (03.05.2018.)

Производи од кудеље, канапи, конци и ужад " 4000/0786/2017 Производи од кудеље, канапи, конци и ужад " 4000/0786/2017

Filesize: 2.89 MB

0786 Конкурсна документација (29.01.2018.)

0786 Позив за подношење понуде (29.01.2018.)

0786 Прва измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0786 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

0786 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

0786 Одлука о обустави отвореног поступка (08.05.2018.)

Гумена мешавина 4000/0270/1/2017 Гумена мешавина 4000/0270/1/2017

Filesize: 3.25 MB

0270/1 Конкурсна документација (26.01.2018.)

0270/1 Позив за подношење понуде (26.01.2018.)

0270/1 Одлука о закљученом оквирном споразуму партија 1 (22.03.2018.)

0270/1 Одлука о обустави отвореног поступка (22.03.2018.)

0270/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (28.03.2018.)

0270/1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (21.05.2018.)

0270/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (21.05.2018.)

Oпрема и делови за Сушару 4000/0380/1/2017 Oпрема и делови за Сушару 4000/0380/1/2017

Filesize: 4.32 MB

0380/1 Конкурсна документација (25.01.2018.)

0380/1 Позив за подношење понуде (25.01.2018.)

0380/1 Прва измена конкурсне документације (26.01.2018.)

0380/1 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (20.02.2018.)

0380/1 Одлука о обустави преговарачког поступка партија 3 (20.02.2018.)

0380/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (28.03.2018.)

0380/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (28.03.2018.)

0380/1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (28.03.2018.)

Услуга сервисирања и поправке кранских уређаја на возилима 4000/1141/2017 Услуга сервисирања и поправке кранских уређаја на возилима 4000/1141/2017

Filesize: 1.86 MB

1141 Конкурссна документација (25.01.2018.)

1141 Позив за подношење понуде (25.01.2018.)

1141 Одлука о обустави поступка (05.03.2018.)

1141 Обавештење о обустави поступка (18.05.2018.)

Поправка хидраулике на ТМД 22КМ 4000/0525/1/2017 Поправка хидраулике на ТМД 22КМ 4000/0525/1/2017

Filesize: 2.27 MB

0525/1 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0525/1 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0525/1 Одлука о додели уговора (27.02.2018.)

0525/1 Обавештење о закљученом уговору (04.05.2018.)

Генерални ремонт хидрауличног система на преси APKANT PSH 500/6000T 4000/0527/2017 Генерални ремонт хидрауличног система на преси APKANT PSH 500/6000T 4000/0527/2017

Filesize: 3.31 MB

0527 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0527 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0527 Прва измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0527 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (21.02.2018.)

0527 Одлука о додели уговора (19.03.2018.)

0527 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2018.)

Курс за јонизујуће зрачење 4000/0062/2017 Курс за јонизујуће зрачење 4000/0062/2017

Filesize: 2.62 MB

0062 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0062 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0062 Додатне информације или појашњења (29.01.2018.)

0062 Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (22.02.2018.)

0062 Обавештење о закљученом уговору (20.03.2018.)

Батерије 4000/0280/2017  други део Батерије 4000/0280/2017 други део

Filesize: 8.39 MB

0280 Шеста измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0280 Обавештење о подужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.6. (24.01.2018.)

0280 Седма измена конкурсне документације (26.01.2018.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.01.2018.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.7. (26.01.2018.)

0280 Осма измена конкурсне документације (29.01.2018.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2018.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.8. (29.01.2018.)

0280 Девета измена конкурсне документације (05.02.2018.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.02.2018.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.9. (05.02.2018.)

0280 Одлука о додели уговора за партије 1,2,3 и 4 (17.04.2018.)

Инсталациони материјал 4000/0254/2017  други део Инсталациони материјал 4000/0254/2017 други део

Filesize: 13.65 MB

0254 Осма измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.8. (24.01.2018.)

0254 Девета измена конкурсне документације (26.01.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.9. (26.01.2018.)

0254 Десета измена конкурсне документације (26.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.10. (26.01.2018.)

0254 Једанаеста измена конкурсне документације (01.02.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.02.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.11. (01.02.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.12. (05.02.2018.)

0254 Дванаеста измена конкурсне документације (08.02.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.02.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.13. (08.02.2018.)

0254 Тринаеста измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.14. (09.02.2018.)

0254 Четрнаеста измена конкурсне документације (19.02.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.02.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.15. (19.02.2018.)

0254 Петнаеста измена конкурсне документације (23.02.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.02.2018.)

0254 Додатне информаије или појашњења бр.16. (23.02.2018.)

Услуге вештачења у судским и другим поступцима  1000/0022/2017 Услуге вештачења у судским и другим поступцима 1000/0022/2017

Filesize: 3.73 MB

0022 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0022 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге вештачења у судским и другим поступцима - Услуге вештачења у поступку експропријације ЈНО 1000/0022/2017

0022 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (13.02.2018.)

0022 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2018.)

Машина за претакање уља 4000/0409/2017 Машина за претакање уља 4000/0409/2017

Filesize: 2 MB

0409 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0409 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0409 Одлука о додели уговора (19.03.2018.)

0409 Обавештење о закљученом уговору (23.05.2018.)

Услуге коричења 4000/0138/2017 Услуге коричења 4000/0138/2017

Filesize: 1.81 MB

0138 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0138 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0138 Одлука о обустави поступка (05.03.2018.)

0138 Обавештење о обустави поступка (23.03.2018.)

E-04.02-284701-18 Јавни позив за продају дрвних сортимената путем јавног надметања E-04.02-284701-18 Јавни позив за продају дрвних сортимената путем јавног надметања

Filesize: 1.12 MB

E-04.02-284701-18 Јавни позив за продају дрвних сортимената путем јавног надметања (24.01.2018.)

Сервисирање опреме за хлорисање водовод "Каленић" 4000/0948/2017 Сервисирање опреме за хлорисање водовод "Каленић" 4000/0948/2017

Filesize: 4.2 MB

0948 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0948 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0948 Прва измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0948 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

0948 Одлука о додели уговора (28.02.2018.)

0948 Обавештење о закљученом уговору (21.03.2018.)

Телескопски ротациони виљушкар са платформом за рад на висини 4000/0351/2017 Телескопски ротациони виљушкар са платформом за рад на висини 4000/0351/2017

Filesize: 4.95 MB

0351 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0351 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0351 Прва измена конкурсне документације (29.01.2018.)

0351 Додатне информације или појашњења (29.01.2018.)

0351 Друга измена конкурсне документације (01.02.2018.)

0351 Додатне информације или појашњења (01.02.2018.)

0351 Одлука о додели уговора (14.03.2018.)

0351 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (23.03.2018.)

Мерни алати и инструменти 4000/0445/2017 Мерни алати и инструменти 4000/0445/2017

Filesize: 6.44 MB

0445 Конкурсна документација (24.01.2018.)

0445 Позив за подношење понуде (24.01.2018.)

0445 Додатне информације или појашњења (02.02.2018.)

0445 Додатне информације или појашњења (09.02.2018.)

0445 Прва измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0445 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0445 Одлука о додели уговора 1,3,4 i 5 (13.04.2018.)

0445 Одлука о обустави поступка за партију 2 (13.04.2018.)

0445 Обавештење о обустави отвореног поступка (15.05.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 182