JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Машинска обрада делова за електролокомотиве 4000/0488/2017 Машинска обрада делова за електролокомотиве 4000/0488/2017

Filesize: 5.4 MB

0488 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0488 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0488 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0488 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0488 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке (28.06.2018.)

0488 Обавештење о обустави у отвореном поступку јавне набавке (02.07.2018.)

Сервисирања PLC управљања и регулатора брзине на брусилици 3М197 4000/0976/2017 Сервисирања PLC управљања и регулатора брзине на брусилици 3М197 4000/0976/2017

Filesize: 12.47 MB

0976 Конкурсна докуметација (08.05.2018.)

0976 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0976 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0976 Одлука о обустави у отвореном поступку (23.07.2018.)

0976 Обавештење о обустави у отвореном поступку (09.08.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 други део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 други део

Filesize: 14.35 MB

0893 Шеста измена конкурсне документације (04.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.6. (04.05.2018.)

Електрични ручни алат и делови 4000/0430/2017 Електрични ручни алат и делови 4000/0430/2017

Filesize: 3.06 MB

0430 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0430 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0430 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0430 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

0430 Друга измена конкурсне документације (23.05.2018.)

Коморе за издувавање, прање и пескарење са филтрирањем и вентилацијом 4000/0405/2017 Коморе за издувавање, прање и пескарење са филтрирањем и вентилацијом 4000/0405/2017

Filesize: 3.31 MB

0405 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0405 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0405 Одлука о додели уговора (02.07.2018.)

0405 Обавештење о закљученом уговору (09.07.2018.)

Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема ЈНО/1000/0613/2017 Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема ЈНО/1000/0613/2017

Filesize: 8.2 MB

0613 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0613 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0613 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

0613 Друга измена конкурсне документације (25.05.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења 1 (25.05.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења 2 (25.05.2018.)

0613 Трећа измена конкурсне документације (25.05.2018.)

0613 Четврта измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0613 Пета измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0613 Шеста измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0613 Седма измена конкурсне документације (05.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (05.06.2018.)

0613 Девета измена конкурсне документације (07.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (07.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.06.2018.)

0613 Десета измена конкурсне документације (11.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (11.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (19.06.2018.)

0613 Девета измена конкурсне документације (26.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (26.06.2018.)

Ручни алат 4000/0426-2/2017 Ручни алат 4000/0426-2/2017

Filesize: 14.73 MB

0426-2 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0426-2 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0426-2 Прва измена конкурсне документације (21.05.2018.)

0426-2 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0426-2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0426-2 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0426-2 Трећа измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0426-2 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0426-2 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 3 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 1 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 2 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 4 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 5 (13.07.2018.)

0426-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (30.07.2018.)

0426-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (30.07.2018.)

0426-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 4 (30.07.2018.)

0426-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (30.07.2018.)

0426-2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (03.09.2018.)

Грађевински и пољопривредни алат 4000/0425/2017 Грађевински и пољопривредни алат 4000/0425/2017

Filesize: 11.13 MB

0425 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0425 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0425 Прва измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0425 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

0425 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0425 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0425 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.06.2018.)

0425 Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 i 11 (30.07.2018.)

0425 Одлука о обустави поступка отворени поступак 4, 5 i 9 (30.07.2018.)

0425 Обавештење о обустави отвореног поступка  партија 4 (08.08.2018.)

0425 Обавештење о обустави отвореног поступка  партија 5 (08.08.2018.)

0425 Обавештење о обустави отвореног поступка  партија 9 (08.08.2018.)

Измештање централа за дојаву пожара 4000/0770/2017 Измештање централа за дојаву пожара 4000/0770/2017

Filesize: 11.21 MB

0770 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0770 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0770 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0770 Друга измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0770 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.06.2018.)

0770 Одлука о додели уговора отворени поступак (31.07.2018.)

Услуга сервисирања и поправке лифтова 4000/1126/2017 Услуга сервисирања и поправке лифтова 4000/1126/2017

Filesize: 3.29 MB

1126 Конкурсна документација (04.05.2018.)

1126 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

1126 Прва измена конкурсне документације (16.05.2018.)

1126 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.05.2018.)

1126 Додатне информације или појашњења бр.2. (16.05.2018.)

1126 Одлука о додели уговора (23.07.2018.)

1126 Обавештење о закљученом уговору (13.09.2018.)

Услуге термичке обраде 4000/0629/2017  Услуге термичке обраде 4000/0629/2017

Filesize: 9.99 MB

0629 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0629 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0629 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0629 Друга измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0629 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (01.06.2018.)

0629 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0629 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (08.08.2018.)

Услуга топлог цинковања 4000/0991/2017  Услуга топлог цинковања 4000/0991/2017

Filesize: 11.2 MB

0991 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0991 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0991 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0991 Одлука о додели уговора отворени поступак јавне набавке (02.07.2018.)

0991 Обавештење о закљученом уговору (31.07.2018.)

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0769/2017 Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0769/2017

Filesize: 2.58 MB

0769 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0769 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни и одржавање аутоматских система за управљање противпожарним апаратима 4000/0769/2017

Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795/2018  Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795/2018

Filesize: 7.61 MB

0795 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0795 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0795 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0795 Друга измена конкурсне документације (25.05.2018.)

0795 Додатне информације или појашњења (25.05.2018.)

0795 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (02.07.2018.)

0795 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (02.07.2018.)

0795 Обавештење о обустави отвореног поступка (05.07.2018.)

0795 Обавештење о закљученом уговору (31.07.2018.)

Сервис справа у теретани 4000/0801/2017 Сервис справа у теретани 4000/0801/2017

Filesize: 10.6 MB

0801 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0801 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0801 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0801 Одлука о додели уговора отворени поступак (02.07.2018.)

0801 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2018.)

Обука за руковаоца камионске дизалице 4000/0037/2017 Обука за руковаоца камионске дизалице 4000/0037/2017

Filesize: 3.34 MB

0037 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0037 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0037 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (24.05.2018.)

0037 Обавештење о обустави поступка (01.06.2018.)

Курс за везивање терета (сигналисте) 4000/0019/2017 Курс за везивање терета (сигналисте) 4000/0019/2017

Filesize: 2.43 MB

0019 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0019 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0019 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (26.06.2018.)

0019 Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности (28.06.2018.)

Сервис електро опреме електрофилтера Топлане 4000/0502/2017 Сервис електро опреме електрофилтера Топлане 4000/0502/2017

Filesize: 6.55 MB

0502 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0502 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0502 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0502 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке (03.07.2018.)

0502 Обавештење о обустави у отвореном поступку (12.07.2018.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018

Filesize: 6.96 MB

0893-1 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0893-1 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација - Одржавање термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018

0893-1 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0893-1 Одлука о додели у отвореном поступку (02.07.2018.)

0893-1 Обавештење о закљученом уговору (16.07.2018.)

Услуге машинске обраде 4000/0988/2017 Услуге машинске обраде 4000/0988/2017

Filesize: 9 MB

0988 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0988 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0988 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0988 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0988 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

 

E-04.04-140337-5-18 od 03.05.2018 Javni poziv za prodaju putem licitacije E-04.04-140337-5-18 od 03.05.2018 Javni poziv za prodaju putem licitacije

Filesize: 632.58 kB

E-04.04-140337-5-18 од 03.05.2018 Јавни позив за продају путем лицитације - I пут МАРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА (04.05.2018.)

Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир 1000/0007-2/2017 Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир 1000/0007-2/2017

Filesize: 9.92 MB

0007-2 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0007-2 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0007-2 Прва измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0007-2 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

0007-2 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 4 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 5 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 6 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 8 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 9 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о обустави отвореног поступка партија 10 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о обустави отвореног поступка партија 11 (10.09.2018.)

0007-2 Одлука о обустави отвореног поступка партија 12 (10.09.2018.)

Проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/1018/2017 Проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/1018/2017

Filesize: 10.38 MB

1018 Конкурсна документација (03.05.2018.)

1018 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

1018 Прва измена конкурсне документације (24.05.2018.)

1018 Одлука о додели уговора отворени поступак (11.07.2018.)

1018 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2018.)

Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0085/2017 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0085/2017

Filesize: 11.8 MB

0085 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0085 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0085 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0085 Одлука о додели уговора отворени поступак (06.07.2018.)

0085 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2018.)

Сервис опреме за разглас 4000/0803/2017 Сервис опреме за разглас 4000/0803/2017

Filesize: 8.84 MB

0803 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0803 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0803 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0803 Одлука о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

0803 Обавештење о обустави поступка (03.07.2018.)

Замена столарије, бојење зидова и плафона на објекту Стара хала 4000/0170/2017 Замена столарије, бојење зидова и плафона на објекту Стара хала 4000/0170/2017

Filesize: 4.55 MB

0170 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0170 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0170 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0170 Одлука о додели уговора (06.07.2018.)

0170 Обавештење о закљученом уговору (10.08.2018.)

Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017 Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017

Filesize: 5.39 MB

0799 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0799 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0799 Прва измена конкурсне документације (16.05.2018.)

0799 Одлука о обустави поступка (02.07.2018.)

0799 Обавештење о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017  Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017

Filesize: 5.79 MB

0985 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0985 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0985 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0985 Одлука о обустави поступка (02.07.2018.)

0985 Обавештење о обустави отвореног поступка (05.07.2018.)

Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима 4000/0134/2018 Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима 4000/0134/2018

Filesize: 4.29 MB

0134 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0134 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0134 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0134 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (27.06.2018.)

0134 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2018.)

ПВЦ ТПЕ цеви и фитинзи 4000/0243/2017 ПВЦ ТПЕ цеви и фитинзи 4000/0243/2017

Filesize: 2.91 MB

0243 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0243 Позив за подношење понуда (03.05.2018.)

0243 Одлука о обустави отвореног поступка (30.07.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 190