JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Поправке кровова у ОЦ Колубара Метал 4000/0742/2017 Поправке кровова у ОЦ Колубара Метал 4000/0742/2017

Filesize: 8.12 MB

0742 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0742 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0742 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (21.12.2018.)

0742 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (21.12.2018.)

0742 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (21.12.2018.)

0742 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 4 (21.12.2018.)

 Поправка елемената машина за обраду и наваривање метала WS 1+, WS 2 4000/0750/2018 Поправка елемената машина за обраду и наваривање метала WS 1+, WS 2 4000/0750/2018

Filesize: 3.4 MB

0750 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0750 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0750 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (29.10.2018.)

0750 Обавештење о закљученом уговору (28.11.2018.)

 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0696/1/2018 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0696/1/2018

Filesize: 3.63 MB

0696-1 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0696-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0696-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (29.10.2018.)

0696-1 Обавештење о закљученом уговору (11.12.2018.)

 Услуга сервисирања и поправке кранских уређаја на возилима 4000/0620/2018 Услуга сервисирања и поправке кранских уређаја на возилима 4000/0620/2018

Filesize: 3.42 MB

0620 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0620 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0620 Одлука о додели уговора (31.10.2018.)

0620 Обавештење о закљученом уговору (12.04.2018.)

 Услуга уходавања 4000/0987/2017 Услуга уходавања 4000/0987/2017

Filesize: 10.81 MB

0987 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0987 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0987 Цртеж 1а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 1б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 2а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 2б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 3а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 3б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 4а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 4б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 5а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 5б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 6 (17.09.2018.)

0987 Цртеж 7 (17.09.2018.)

0987 Цртеж 8а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 8б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 10а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 10б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 11а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 11б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 12а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 12б (17.09.2018.)

0987 Цртеж 13а (17.09.2018.)

0987 Цртеж 13б (17.09.2018.)

0987 Прва измена конкурсне документације (12.10.2018.)

0987 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.10.2018.)

0987 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (05.11.2018.)

0987 Обавештење о закљученом уговору (18.12.2018.)

 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата“ 4000/0082/2018 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата“ 4000/0082/2018

Filesize: 4.92 MB

0082 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0082 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0082 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (24.10.2018.)

0082 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (24.10.2018.)

0082 Обавештење о обустави јавне набавке у отвореном поступку (31.10.2018.)

0082 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (26.11.2018.)

 Вулканизерски прибор и опрема 4000/0482-1/2018 Вулканизерски прибор и опрема 4000/0482-1/2018

Filesize: 5.81 MB

0482-1 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0482-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0482-1 Прва измена конкурсне документације (21.09.2018.)

0482-1 Додатне информације или појашњења (21.09.2018.)

0482-1 Друга измена конкурсне документације (12.10.2018.)

0482-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.10.2018.)

0482-1 Додатне информације или појашњења (12.10.2018.)

0482-1 Додатне информације или појашњења (18.10.2018.)

0482-1 Одлука о додели уговора отворени поступак (10.12.2018.)

 „Набавка возила за превоз људи и опреме 6 х 6 “ 4000/0401/2018 „Набавка возила за превоз људи и опреме 6 х 6 “ 4000/0401/2018

Filesize: 4.72 MB

0401 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0401 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0401 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (05.11.2018.)

0401 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (05.11.2018.)

0401 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (14.12.2018.)

0401 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (14.12.2018.)

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-1/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-1/2018

Filesize: 5.27 MB

0826-1 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0826-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови - Техничка контрола Техничког рударског пројекта котларнице са складиштем за угаљ, пепео и шљаку на Старој Монтажи у Барошевцу 4000/0826-1/2018

0826-1 Прва измена конкурсне документације (05.10.2018.)

0826-1 Додатне информације или појашњења (05.10.2018.)

 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-2/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-2/2018

Filesize: 9.36 MB

0826-2 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0826-2 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови Техничка контрола „Техничког рударског пројекта ТС“ „Каленић 2“ 35/20/6кV“ и „Техничког рударског пројекта ТС 35/20/6кV „Нова“ 3xMVА+1x8MVA“ 4000/0826-2/2018

0826-2 Прва измена конкурсне документације (15.10.2018.)

0826-2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (15.10.2018.)

0826-2 Додатне информације или појашњења (15.10.2018.)

0826-2 Друга измена конкурсне документације (18.10.2018.)

0826-2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (18.10.2018.)

0826-2 Додатне информације или појашњења (18.10.2018.)

0826-2 Додатне информације или појашњења (22.10.2018.)

0826-2 Одлука о обустави отвореног поступка (23.11.2018.)

0826-2 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (06.12.2018.)

 Колосечни и скретнички прибор 4000/0420/2018 Колосечни и скретнички прибор 4000/0420/2018

Filesize: 9.4 MB

0420 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0420 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0420 Додатне информације или појашњења (24.09.2018.)

0420 Прва измена конкурсне документације (26.09.2018.)

0420 Додатне информације или појашњења (26.09.2018.)

0420 Друга измена конкурсне документације (28.09.2018.)

0420 Додатне информације или појашњења (28.09.2018.)

0420 Трећа измена конкурсне документације (02.10.2018.)

0420 Додатне информације или појашњења (02.10.2018.)

0420 Додатне информације или појашњења (02.10.2018.)

0420 Четврта измена конкурсне документације (15.10.2018.)

0420 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.10.2018.)

0420 Одлука о додели уговора отворени поступак (31.10.2018.)

0420 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2018.)

 Друмска возила за потребе производње 4000/0399/2018 Друмска возила за потребе производње 4000/0399/2018

Filesize: 4.7 MB

0399 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0399 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0399 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (06.11.2018.)

0399 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (06.11.2018.)

0399 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (14.12.2018.)

0399 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (14.12.2018.)

 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/1/2018 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/1/2018

Filesize: 4.06 MB

0250-1 Конкурсна документациаја (17.09.2018.)

0250-1 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0250-1 Одлука о додели уговора (29.10.2018.)

0250-1 Обавештење о закљученом уговору (06.12.2018.)

 Извештај о здравственом стању популације становника 4000/0707/2018 Извештај о здравственом стању популације становника 4000/0707/2018

Filesize: 3.72 MB

0707 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0707 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Извештај о здравственом стању популације становника насеља у околини рударског басена „Колубара“, ПК Б/Ц 4000/0707/2018

0707 Одлука о обустави отвореног поступка (05.11.2018.)

0707 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (15.11.2018.)

 Ремонт електропокретача и алтернатора 4000/0618/2018 Ремонт електропокретача и алтернатора 4000/0618/2018

Filesize: 6.47 MB

0618 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0618 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0618 Одлука о додели уговора отворени поступак (05.11.2018.)

0618 Обавештење о закљученом уговору (29.11.2018.)

 Транспортна теретна возила 4000/0400/2018 Транспортна теретна возила 4000/0400/2018

Filesize: 8.74 MB

0400 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0400 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0400 Додатне информације или појашњења (02.10.2018.)

0400 Прва измена конкурсне документације (03.10.2018.)

0400 Друга измена конкурсне документације (09.10.2018.)

0400 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.10.2018.)

0400 Додатне информације или појашњења (09.10.2018.)

0400 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (16.11.2018.)

0400 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (16.11.2018.)

0400 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (12.04.2018.)

0400 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (12.04.2018.)

 Одржавање и поправка система гасног хлорисања у водоводу 4000/0909/2018 Одржавање и поправка система гасног хлорисања у водоводу 4000/0909/2018

Filesize: 3.4 MB

0909 Конкурсна документација (17.09.2018.)

0909 Позив за подношење понуде (17.09.2018.)

0909 Одлука о додели уговора отворени поступак (14.11.2018.)

0909 Обавештење о закљученом уговору (15.01.2019.)

Израда техничке документације, техничка контрола пројекта 4000/0636/2018 Израда техничке документације, техничка контрола пројекта 4000/0636/2018

Filesize: 3.66 MB

0636 Конкурна документација (07.09.2018.)

0636 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техничке документације, техничка контрола пројекта, дозволе и сагласности за потребе Огранка РБ Колубара Технички преглед изведених радова на реконструкцији код Вреоца ДВ 110кV бр. 107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава ЗП и ДВ 110кV бр.120/1 ТЕ Колубара-ТС Лазаревац

0636 Одлука о обустави отвореног поступка (31.10.2018.)

0636 Обавештење ообустави поступка јавне набавке (14.11.2018.)

Технички прегледи објекaта 4000/0828/2018 Технички прегледи објекaта 4000/0828/2018

Filesize: 4.1 MB

0828 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0828 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објекaта Технички преглед изведених радова на измештању дела трасе далековода 35кV „Лазаревац 1- ТЕ Колубара А“ 4000/0828/2018

0828 Одлука о обустави отвореног поступка (23.11.2018.)

0828 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (12.05.2018.)

 Набавка лежајева - за транспортне станице Б-2000 4000/0303/2017 Набавка лежајева - за транспортне станице Б-2000 4000/0303/2017

Filesize: 13.2 MB

0303 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0303 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

0303 Додатне информације или појашњења (24.09.2018.)

0303 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.10.2018.)

0303 Прва измена конкурсне документације (08.10.2018.)

0303 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.10.2018.)

0303 Додатне информације или појашњења (08.10.2018.)

0303 Додатне информације или појашњења (12.10.2018.)

0303 Одлука о додели уговора отворени поступак (13.12.2018.)

 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426/2017 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426/2017

Filesize: 10.29 MB

0426 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0426 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

0426 Прва измена конкурсне документације (04.10.2018.)

0426 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.10.2018.)

0426 Додатне информације или појашњења (04.10.2018.)

0426 Друга измена конкурсне документације (08.10.2018.)

0426 Додатне информације или појашњења (08.10.2018.)

 Овесна опрема, прикључнице и стезаљке 4000/0301/2018 Овесна опрема, прикључнице и стезаљке 4000/0301/2018

Filesize: 10.53 MB

0301 Конкурсна документација (07.09.2018.)

0301 Позив за подношење понуде (07.09.2018.)

0301 Прва измена конкурсне документације (24.09.2018.)

0301 Додатне информације или појашњења бр.1. (24.09.2018.)

0301 Друга измена конкурсне документације (04.10.2018.)

0301 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.10.2018.)

0301 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.10.2018.)

0301 Додатне информације или појашњења бр.3. (12.10.2018.)

 Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0531/1/2018 Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0531/1/2018

Filesize: 3.62 MB

0531-1 Одлука о додели уговора партија 1 (07.09.2018.)

0531-1 Одлука о додели уговора партија 2 (07.09.2018.)

0531-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (26.09.2018.)

0531-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (26.09.2018.)

 РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 други део РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 други део

Filesize: 10 MB

0419-1 Друга измена конкурсне документације (07.09.2018.)

0419-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.09.2018.)

0419-1 Додатне информације или појашњења (07.09.2018.)

 Лимови 4000/0238-2/2018 Лимови 4000/0238-2/2018

Filesize: 3.22 MB

0238-2 Конкурсна документација (06.09.2018.)

0238-2 Позив за подношење понуде (06.09.2018.)

0238-2 Прва измена конкурсне документације (13.09.2018.)

0238-2 Додатне информације или појашњења (13.09.2018.)

 Акумулатори 4000/0279/2017 Акумулатори 4000/0279/2017

Filesize: 8.17 MB

0279 Конкурсна документација (20.12.2017.)

0279 Позив за подношење понуде (20.12.2017.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.1. (05.01.2018.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.2. (08.01.2018.)

0279 Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1,2,3,4 и 5 (13.04.2018.)

0279 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 3 (24.04.2018.)

0279 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 1 (24.04.2018.)

0279 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2,4 и 5 (19.06.2018.)

0279 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3 (21.06.2018.)

0279 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (26.07.2018.)

0279 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (06.09.2018.)

0279 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (12.10.2018.)

0279 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.12.2018.)

0279 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.12.2018.)

0279 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (20.12.2018.)

0279 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (20.12.2018.)

0279 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (31.12.2018.)

Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-3514471-18 од 17.07.2018 Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-3514471-18 од 17.07.2018

Filesize: 5.07 MB

Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-3514471-18 од 17.07.2018.

Модел уговора о купопродаји техногене сировине (04.09.2018.)

 Брусилица за округло брушење ø 320 x 1500 4000/0427/2018 Брусилица за округло брушење ø 320 x 1500 4000/0427/2018

Filesize: 3.95 MB

0427 Конкурсна документација (03.09.2018.)

0427 Позив за подношење понуде (03.09.2018.)

0427 Додатне информације или појашњења (03.09.2018.)

0427 Одлука о додели уговора отворени поступак (09.10.2018.)

0427 Обавештење о закљученом уговору (26.11.2018.)

 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0836/2018 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0836/2018

Filesize: 6.8 MB

0836 Конкурсна документација (31.08.2018.)

0836 Позив за подношење понуде (31.08.2018.)

0836 Прва измена конкурсне документације (17.09.2018.)

0836 Додатне информације или појашњења (17.09.2018.)

0836 Одлука о обустави отвореног поступка (16.10.2018.)

0836 Обавештење о обустави отвореног поступка (22.10.2018.)

 Лимови 4000/0238-1/2018 Лимови 4000/0238-1/2018

Filesize: 5.65 MB

0238-1 Конкурсна документација (30.08.2018.)

0238-1 Позив за подношење понуде (30.08.2018.)

0238-1 Прва измена конкурсне документације (21.09.2018.)

0238-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (01.11.2018.)

0238-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (01.11.2018.)

0238-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (01.11.2018.)

0238-1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 3 (16.11.2018.)

0238-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (18.12.2018.)

0238-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (18.12.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 197