JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/1017/2018 Израда 2 бунарске кућице, бетонирање платоа бунара и ограђивање 4000/1017/2018

Filesize: 4.41 MB

1017 Конкурсна документација (18.05.2018.)

1017 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

1017 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (20.07.2018.)

1017 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма „HITACHI“ 4000/0616/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „HITACHI“ 4000/0616/2018

Filesize: 4.72 MB

0616 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0616 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0616 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0616 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0616 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.07.2018.)

0616 Обавештење о закљученом уговору (30.07.2018.)

Comptia обука 4000/0057/2017 Comptia обука 4000/0057/2017

Filesize: 3.64 MB

0057 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0057 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0057 Одлука о додели уговора (03.07.2018.)

0057 Обавештење о закљученом уговору (31.07.2018.)

Услуга сервисирања и поправки телефонских центарала 4000/0917/2017  Услуга сервисирања и поправки телефонских центарала 4000/0917/2017

Filesize: 3.49 MB

0917 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0917 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0917 Одлука о додели уговора (23.07.2018.)

 

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735-1/2018 Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735-1/2018

Filesize: 13.88 MB

0736-1 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0736-1 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0736-1 Додатне информације или појашњења (07.06.2018.)

0736-1 Прва измена конкурсне документације (11.06.2018.)

0736-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (11.06.2018.)

 

Пун назив јавне набавке:

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском (компресорске  посуде, термотехничке инсталације и др. 4000/0735-1/2018

Набавка опреме за вулканизацију спојева гумених трака са челичним кордом ширине Б2 4000/0395/2018 Набавка опреме за вулканизацију спојева гумених трака са челичним кордом ширине Б2 4000/0395/2018

Filesize: 3.12 MB

0395 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0395 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0395 Одлука о обустави у отвореном поступку (19.07.2018.)

0395 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.07.2018.)

Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0626/2017 Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0626/2017

Filesize: 3.9 MB

0626 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0626 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0626 Одлука о обустави у отвореном поступку (23.07.2018.)

0626 Обавештење о обустави у отвореном поступку јавне набавке (29.08.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма „Dynapac“ 4000/0614/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „Dynapac“ 4000/0614/2018

Filesize: 3.78 MB

0614 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0614 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0614 Одлука о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

0614 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.07.2018.)

Преносни четвороканални уређај за мерење и анализу вибрација и контролу стања лежаја 4000/0476/2018 Преносни четвороканални уређај за мерење и анализу вибрација и контролу стања лежаја 4000/0476/2018

Filesize: 11.74 MB

0476 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0476 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

Позив за подношење понуде:

Преносни четвороканални уређај за мерење и анализу вибрација и контролу стања лежаја MICROLOG SKF CMXA 80-F-K-SL и надоградња и одржавање постојећег софтвера SKF CMSW 7400-SC-SL 4000/0476/2018

0476 Одлука о додели уговора (20.07.2018.)

0476 Обавештење о закученом уговору (15.08.2018.)

Поправка и сервисирање аутодизалица - Поправка и сервисирање аутодизалице KAMAZ 25t 4000/0716/2018 Поправка и сервисирање аутодизалица - Поправка и сервисирање аутодизалице KAMAZ 25t 4000/0716/2018

Filesize: 3.67 MB

0716 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0716 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0716 Одлука о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

0716 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.07.2018.)

Пластифицирање корита отвореног пливачког базена 4000/0212/2018 Пластифицирање корита отвореног пливачког базена 4000/0212/2018

Filesize: 3.82 MB

0212 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0212 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0212 Одлука о додели уговора отворени поступак (18.07.2018.)

0212 Обавештење о закљученом уговору (05.09.2018.)

Изградња надстрешнице за резервне моторе поред електро радионице П.К. "Поља Б" 4000/0730/2017 Изградња надстрешнице за резервне моторе поред електро радионице П.К. "Поља Б" 4000/0730/2017

Filesize: 4.25 MB

0730 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0730 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0730 Одлука о обустави отвореног поступка (18.07.2018.)

0730 Обавештење о обустави јавне набавке у отвореном поступку (03.08.2018.)

Израда Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости 4000/0589/2017 Израда Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости 4000/0589/2017

Filesize: 7.95 MB

0589 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0589 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0589 Прва измена конкурсне документације (28.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости "Реконструкција електрофилтера 1 и 2 и погона за отпепељивaње" 4000/0589/2017

0589 Одлука о додели уговора за отворени поступак (31.07.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма „HIDROMEK“ 4000/0615/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма „HIDROMEK“ 4000/0615/2018

Filesize: 5.31 MB

0615 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0615 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0615 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (03.07.2018.)

0615 Обавештење о закљученом уговору (16.07.2018.)

Реконструкција коловоза на путном прелазу  са уградњом гумених коловозних плоча 4000/0963/2017 Реконструкција коловоза на путном прелазу са уградњом гумених коловозних плоча 4000/0963/2017

Filesize: 3.14 MB

0963 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0963 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0963 Одлука о обустави у отвореном поступку (11.07.2018.)

0963 Обавештење о обустави о отвореном поступку (19.07.2018.)

Грађевински радови на одржавању објеката погона Огранка Прерада 4000/0736/2017 Грађевински радови на одржавању објеката погона Огранка Прерада 4000/0736/2017

Filesize: 8.58 MB

0736 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0736 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0736 Прва измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0736 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0736 Трећа измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0736 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.06.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0736 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0736 Четврта измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

Акредитација лабораторије за мерење буке у животној средини (Поље Д) 4000/0702/2018 Акредитација лабораторије за мерење буке у животној средини (Поље Д) 4000/0702/2018

Filesize: 6.69 MB

0702 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0702 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0702 Прва измена конкурсне документације (18.05.2018.)

0702 Одлука о додели уговора за отворени поступак (03.07.2018.)

0702 Обавештење о закљученом уговору (31.07.2018.)

Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017 други део Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017 други део

Filesize: 14.61 MB

0200 Шеста измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0200 Одлука о додели уговора отворени поступак (02.07.2018.)

0200 Обавештење о закљученом уговору (19.07.2018.)

Сервис циркулационих пумпи Jastrebac CVNR9-2 (VPN251-2) 4000/0684/2018   Сервис циркулационих пумпи Jastrebac CVNR9-2 (VPN251-2) 4000/0684/2018

Filesize: 11.76 MB

0684 Конкурсна документација (15.05.2018.)

0684 Позив за подношење понуде (15.05.2018.)

0684 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0684 Друга измена конкурсне документације (23.05.2018.)

0684 Одлука о додели уговора (18.06.2018.)

0684 Обавештење о закљученом уговору (03.08.2018.)

Лепкови 4000/0237/2017 други део Лепкови 4000/0237/2017 други део

Filesize: 14.94 MB

0237 Четврта измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0237 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0237 Пета измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0237 Обававештење о продужењу рока за подношење понуде (17.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0237 Одлука о додели уговора отворени поступак за партију 1 (31.08.2018.)

0237 Одлука о додели уговора отворени поступак за партију 3 (31.08.2018.)

0237 Одлука о додели уговора отворени поступак за партију 4 (31.08.2018.)

0237 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (31.08.2018.)

Набавка опреме и материјала за изградњу 35кV далековода 4000/0283/2017 Набавка опреме и материјала за изградњу 35кV далековода 4000/0283/2017

Filesize: 12.35 MB

0283 Конкурсна документација (14.05.2018.)

0283 Позив за подношење понуде (14.05.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.1. (25.05.2018.)

0283 Прва измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.2. (01.06.2018.)

0283 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.4. (26.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.5. (27.06.2018.)

0283 Трећа измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.6. (27.06.2018.)

0283 Четврта измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.7. (02.07.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.8. (03.07.2018.)

0283 Пета измена конкурсне документације (03.07.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.07.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.9. (03.07.2018.)

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни 4000/0769/2017 други део Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни 4000/0769/2017 други део

Filesize: 14.61 MB

0769 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0769 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

 

E-04.04-147047/2-18 od 04.04.2018. Јавни позив за продају индустријског отпада E-04.04-147047/2-18 od 04.04.2018. Јавни позив за продају индустријског отпада

Filesize: 1.54 MB

E-04.04-147047/2-18 од 04.04.2018. Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда

Набавка комбиноване машине SKIP 4000/0413/2018 Набавка комбиноване машине SKIP 4000/0413/2018

Filesize: 8.46 MB

0413 Конкурсна документација (09.05.2018.)

0413 Позив за подношење понуде (09.05.2018.)

0413 Прва измена конкурсне документације (11.05.2018.)

0413 Одлука о додели уговора (29.06.2018.)

0413 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2018.)

Резервни делови за путничка возила 4000/0109/2017 Резервни делови за путничка возила 4000/0109/2017

Filesize: 13.25 MB

0109 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0109 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (25.05.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0109 Прва измена конкурсне документације (05.06.2018.)

0109 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.06.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (26.06.2018.)

0109 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (28.08.2018.)

0109 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 1 (28.08.2018.)

0109 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 3 (28.08.2018.)

0109 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 4 (28.08.2018.)

0109 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 5 (28.08.2018.)

0109 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (11.09.2018.)

0109 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (11.09.2018.)

0109 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 4 (11.09.2018.)

0109 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (11.09.2018.)

Техничка контрола пројектне документације за Дробилану 4000/1046/2017 Техничка контрола пројектне документације за Дробилану 4000/1046/2017

Filesize: 10.25 MB

1046 Конкурсна документација (08.05.2018.)

1046 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

1046 Прва измена конкурсне докуменације (15.05.2018.)

1046 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

1046 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

1046 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

1046 Одлука о додели уговора за отворени поступак (13.07.2018.)

1046 Обавештење о закљученом уговору (30.08.2018.)

 

Редовна обука за стандард SRPS ISO 17025 4000/0774/2017 Редовна обука за стандард SRPS ISO 17025 4000/0774/2017

Filesize: 3.49 MB

0774 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0774 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0774 Одлука о додели уговора (28.06.2018.)

0774 Обавештење о закључеом уговору (18.07.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 трећи део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 трећи део

Filesize: 3.6 MB

0893 Седма измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.7. (08.05.2018.)

0893 Осма измена конкурсне документације (09.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2018.)

0893 Додатне инфомације или појашњења бр.8. (09.05.2018.)

0893 Девета измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења  бр.9 (14.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0893 Десета измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.10 (15.05.2018.)

 

Реконструкција плаже језеро Очага 4000/0171/2017 Реконструкција плаже језеро Очага 4000/0171/2017

Filesize: 14.58 MB

0171 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0171 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0171 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0171 Додатне информације или појашњења (24.05.2018.)

0171 Одлука о додели уговора за отворени поступак (28.08.2018.)

Адаптација свлачионица 4000/0165/2017 Адаптација свлачионица 4000/0165/2017

Filesize: 6.19 MB

0165 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0165 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0165 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0165 Одлука о додели уговора (18.07.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 190