JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Чишћење таложника отпадних вода 4000/0620/1/2017 Чишћење таложника отпадних вода 4000/0620/1/2017

Filesize: 1.34 MB

0620/1 Oдлука о додели уговора (20.12.2017.)

0620/1 Обавештење о закљученом уговору (31.01.2018.)

Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922-1/2015 пети део Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922-1/2015 пети део

Filesize: 13.42 MB

0922-1 Одлука о додели уговора партија 3 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 4 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 6 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 7 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 8 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 9 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 10 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 11 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 12 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 13 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 14 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 15 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 16 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 17 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 18 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 19 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 20 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 21 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 22 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 24 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 25 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 27 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 28 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 29 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 30 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 31 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 32 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 1 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о додели уговора партија 2 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 5 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 23 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 26 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 33 (20.12.2017.)

0922-1 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 34 (20.12.2017.)

0922-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.01.2018.)

Одржавање вентилације, климатизације и компресора за климатизацију 4000/0464/1/2017 Одржавање вентилације, климатизације и компресора за климатизацију 4000/0464/1/2017

Filesize: 2.38 MB

0464/1 Конкурсна документација (20.12.2017.)

0464/1 Позив за подношење понуда (20.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање вентилације, климатизације и компресора за климатизацију, компресора ваздуха, дизел мотора и пратеће опреме - Поправка и сервисирање клима уређаја рударско грађевинској механизацији и возилима аутогараже 4000/0464/1/2017

0464/1 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

0464/1 Обавештење о закљученом уговору (20.12.2017.)

Поправка и ремонт карданских вратила 4000/0636/2017 Поправка и ремонт карданских вратила 4000/0636/2017

Filesize: 4.76 MB

0636 Конкурсна документација (20.12.2017.)

0636 Позив за подношење понуде (20.12.2017.)

0636 Одлука о додели уговора за партије 1,2,3 и 4 (24.01.2018.)

0636 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (12.02.2018.)

0636 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (12.02.2018.)

0636 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (12.02.2018.)

0636 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (12.02.2018.)

Сервисирање и поправка машина „NEW HOLAND“ и „CASE“ 4000/0533/2017 Сервисирање и поправка машина „NEW HOLAND“ и „CASE“ 4000/0533/2017

Filesize: 2.89 MB

0533 Конкурсна документација (20.12.2017.)

0533 Позив за подношење понуде (20.12.2017.)

0533 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

0533 Обавештење о закљученом уговору (19.03.2018.)

Уградња врата у ОЦ Колубара Метал 4000/0741/2017 Уградња врата у ОЦ Колубара Метал 4000/0741/2017

Filesize: 1.53 MB

0741 Конкурсна документација (20.12.2017.)

0741 Позив за подношење понуде (20.12.2017.)

0741 Одлука о додели уговора (14.02.2018.)

Сервисирање и поправка машина за прање и усисавање возила 4000/0126/2017 Сервисирање и поправка машина за прање и усисавање возила 4000/0126/2017

Filesize: 1.64 MB

0126 Конкурсна документација (20.12.2017.)

0126 Позив за подношење понуде (20.12.2017.)

0126 Одлука о додели уговора (22.02.2018)

Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера 4000/0498/2017 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера 4000/0498/2017

Filesize: 2.39 MB

0498 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0498 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0498 Одлука о додели уговора (26.01.2018.)

0498 Обавештење о закљученом уговору (28.02.2018.)

Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/1/1/2017 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/1/1/2017

Filesize: 2.21 MB

0610/1/1 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0610/1/1 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0610/1/1 Одлука о додели угвовора (26.01.2018.)

0610/1/1 Обавештење о закљученом уговору (28.02.2018.)

Сервисирање ГОСТОЛ линије 4000/0973/2017 Сервисирање ГОСТОЛ линије 4000/0973/2017

Filesize: 1.71 MB

0973 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0973 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0973 Одлука о обустави у отвореном поступку (13.02.2018.)

0973 Обавештење о обустави у отвореном поступку (26.02.2018.)

Сервис, поправка и замена 6kV и 35kV SF6 гасом изолованих постројења 4000/0486/2017 Сервис, поправка и замена 6kV и 35kV SF6 гасом изолованих постројења 4000/0486/2017

Filesize: 2.09 MB

0486 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0486 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0486 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0486 Обавештење о закљученом уговору (14.02.2018.)

Текуће одржавање алатних машина  4000/0640/2017 Текуће одржавање алатних машина 4000/0640/2017

Filesize: 1.66 MB

0640 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0640 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Текуће одржавање алатних машина (брусилица за обимно брушење,стругова, глодалица и хоризонталних бушилица - глодалица) 4000/0640/2017

0640 Одлука о додели уговора (13.02.2018.)

Услуга RTK позиционирања применом кинематичке методе 4000/0918/2017 Услуга RTK позиционирања применом кинематичке методе 4000/0918/2017

Filesize: 2.08 MB

0918 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0918 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0918 Додатне инфомације или појашњења (04.01.2018.)

0918 Одлука о додели уговора (30.01.2018.)

0918 Обавештење о закљученом уговору (01.03.2018.)

Атести за квалитет нафте и њених деривата 4000/1004/2017 Атести за квалитет нафте и њених деривата 4000/1004/2017

Filesize: 2.03 MB

1004 Конкурсна документација (19.12.2017.)

1004 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

1004 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

1004 Обавештење о закљученом уговору (13.03.2018.)

Поправка хидрауличних агрегата, пумпи хидраулике 4000/0593/2017 Поправка хидрауличних агрегата, пумпи хидраулике 4000/0593/2017

Filesize: 2.31 MB

0593 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0593 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0593 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (14.03.2018)

Стаклорезачки радови на објектима и опреми 4000/0762/2017 Стаклорезачки радови на објектима и опреми 4000/0762/2017

Filesize: 2.14 MB

0762 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0762 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0762 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (11.01.2018.)

0762 Обавештење о закљученом уговору (14.02.2018.)

Услуга сервисирања паник расвете 4000/0794/2017 Услуга сервисирања паник расвете 4000/0794/2017

Filesize: 1.87 MB

0794 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0794 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0794 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

0794 Обавештење о закљученом уговору (07.03.2018.)

Услуга Генералног ремонта машине за озубљење 5А-342 4000/0648/2017 Услуга Генералног ремонта машине за озубљење 5А-342 4000/0648/2017

Filesize: 9.88 MB

0648 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0648 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0648 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2018.)

0648 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0648 Прва измена конкурсне документације (25.01.2018.)

0648 Одлука о додели уговора (05.03.2018.)

Услуга одржавања и лабораторијског испитивања геодетских инструмената 4000/0652/2017 Услуга одржавања и лабораторијског испитивања геодетских инструмената 4000/0652/2017

Filesize: 9.61 MB

0652 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0652 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0652 Трећа измена конкурсне документације (25.12.2017.)

0652 Додатне информације или појашњења (25.12.2017.)

0652 Друга измена конкурсне документације (28.12.2017.)

0652 Додатне информације или појашњења (28.12.2017.)

0652 Додатне информације или појашњења (12.01.2018.)

0652 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

0652 Обавештење о закљученом уговору (13.03.2018.)

Пнеуматски чекић 4000/0902/2017 Пнеуматски чекић 4000/0902/2017

Filesize: 1.74 MB

0902 Конкурсна документација (19.12.2017.)

0902 Позив за подношење понуде (19.12.2017.)

0902 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0902 Обавештење о закљученом уговору (14.02.2018.)

Сервис опреме у стрељани 4000/0806/2017 Сервис опреме у стрељани 4000/0806/2017

Filesize: 1.66 MB

0806 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0806 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0806 Одлука о обустави поступка (25.01.2018.)

0806 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (13.02.2018.)

Услуга гумирања – Услуге гумирања и гумирања бубњева 4000/0596/2017 Услуга гумирања – Услуге гумирања и гумирања бубњева 4000/0596/2017

Filesize: 6.13 MB

0596 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0596 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0596 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0596 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0596 Додатне информације или појашњења (22.12.2017.)

0596 Одлука о додели уговора за партије 1,2 и 3 (22.01.2018.)

0596 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (12.02.2018.)

0596 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (12.02.2018.)

0596 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (12.02.2018.)

Сервис и поправка интерфонских веза 4000/0941/2017 Сервис и поправка интерфонских веза 4000/0941/2017

Filesize: 2.04 MB

0941 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0941 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0941 Одлука о додели уговора (05.01.2018.)

0941 Обавештење о закљученом уговору (25.01.2018.)

Дигитална и аудио опрема 4000/0078/2017 Дигитална и аудио опрема 4000/0078/2017

Filesize: 2.63 MB

0078 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0078 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0078 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.12.2017.)

0078 Додатне информације или појашњења бр.2. (29.12.2017.)

0078 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

0078 Обавештење о закљученом уговору (19.02.2018.)

Сервисање електро хидрауличних откочника 4000/0497/2017 Сервисање електро хидрауличних откочника 4000/0497/2017

Filesize: 2.45 MB

0497 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0497 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0497 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

0497 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2018.)

Одржавање и сервисирање франкир машине 4000/0796/2017 Одржавање и сервисирање франкир машине 4000/0796/2017

Filesize: 1.8 MB

0796 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0796 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0796 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0796 Одлука о измени Одлуке о додели уговора (02.03.2018.)

Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0944/1/2017 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0944/1/2017

Filesize: 2.57 MB

0944/1 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0944/1 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0944/1 Одлука о додели уговора партија 1 (13.02.2018.)

0944/1 Одлука о обустави отвореног поступка (13.02.2018.)

0944/1 Обавештење о обустави отвореног поступка ЈН (19.03.2018.)

Сервис и поправка линк система 4000/0516/2017 Сервис и поправка линк система 4000/0516/2017

Filesize: 2.11 MB

0516 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0516 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0516 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

0516 Обавештење о закљученом уговору (25.01.2018.)

Израда и техничка контрола пројектне документације 4000/0548/2017 Израда и техничка контрола пројектне документације 4000/0548/2017

Filesize: 1.83 MB

0548 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0548 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

0548 Одлука о обустави отвореног поступка (24.01.2018.)

0548 Обавештење о обустави отвореног поступка (02.02.2018.)

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора 4000/0922/1/2017 Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора 4000/0922/1/2017

Filesize: 3.1 MB

0922/1 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0922/1 Позив за подношење понуде (18.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора на путничко-теренским, теретним возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0922/1/2017

0922/1 Одлука о додели уговора (12.01.2018.)

0922/1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (12.02.2018.)

0922/1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (12.02.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 178