JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Вулканизерски прибор и опрема 4000/0889/2017 Вулканизерски прибор и опрема 4000/0889/2017

Filesize: 13.08 MB

0889 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0889 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0889 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0889 Прва измена конкурсне документације (10.04.2018.)

0889 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (01.06.2018.)

0889 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (01.06.2018.)

0889 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (01.06.2018.)

0889 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 5 (01.06.2018.)

0889 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 6 (01.06.2018.)

0889 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (01.06.2018.)

0889 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (01.06.2018.)

0889 Одлука о обустави отвореног поступка партија 8 (01.06.2018.)

0889 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 4 (01.06.2018.)

0889 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 7 (01.06.2018.)

0889 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 8 (01.06.2018.)

0889 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (03.07.2018.)

0889 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.07.2018.)

0889 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (03.07.2018.)

0889 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (03.07.2018.)

0889 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (03.07.2018.)

Ремење 4000/0302/2017  Ремење 4000/0302/2017

Filesize: 13.48 MB

0302 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0302 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0302 Прва измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

0302 Друга измена конкурсне документације (04.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (04.04.2018.)

0302 Трећа измена конкурсне документације (12.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0302 Четврта измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0302 Пета измена конкурсне документације (16.04.2018.)

0302 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (16.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

0302 Одлука о додели уговора (26.06.2018.)

Моторне тестере, косачице и делови- Косачица моторна самоходна 5,9kw 4000/0416/1/2017  Моторне тестере, косачице и делови- Косачица моторна самоходна 5,9kw 4000/0416/1/2017

Filesize: 2.81 MB

0416/1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0416/1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0416/1 Одлука о додели уговора (09.05.2018.)

0416/1 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2018.)

Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана 4000/0847/1/2017 Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана 4000/0847/1/2017

Filesize: 4.22 MB

0847/1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0847/1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0847/1 Прва измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0847/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (17.04.2018.)

0847/1 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

0847/1 Одлука о додели уговора (18.06.2018.)

 

Полуприколица на развлачење 26-30 тона; висина платоа до 500мм 4000/0374/2017 Полуприколица на развлачење 26-30 тона; висина платоа до 500мм 4000/0374/2017

Filesize: 3.41 MB

0374 Конкурсна документациија (20.03.2018.)

0374 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0374 Одлука о додели уговора (09.05.2018.)

0374 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2018.)

Осигурачи и навртке лежајева 4000/0305/2017 Осигурачи и навртке лежајева 4000/0305/2017

Filesize: 5.12 MB

0305 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0305 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0305 Прва измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0305 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.04.2018.)

0305 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

0305 Одлука о обустави отвореног поступка (01.06.2018.)

0305 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.06.2018.)

Бетонирање пода у надстрешници Ласта 4000/1162/2017 Бетонирање пода у надстрешници Ласта 4000/1162/2017

Filesize: 3.47 MB

1162 Конкурсна документација (20.03.2018.)

1162 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

1162 Одлука о додели уговора за отворени поступак (01.06.2018.)

1162 Обавештење о закљученом уговору (13.07.2018.)

Израда темеља за алатне машине 4000/0744/2017 Израда темеља за алатне машине 4000/0744/2017

Filesize: 5.58 MB

0744 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0744 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0744 Прва измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0744 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2018.)

0744 Одлука о додели уговора за отворени поступак (26.06.2018.)

Поправка и сервисирање механизације из програма "Dressta" 4000/0534/2017 Поправка и сервисирање механизације из програма "Dressta" 4000/0534/2017

Filesize: 6.76 MB

0534 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0534 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0534 Одлука о додели уговора (04.05.2018.)

0534 Обавештење о закљученом уговору (01.06.2018.)

Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге за напуштене псе 4000/1171-1/2017 Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге за напуштене псе 4000/1171-1/2017

Filesize: 7.31 MB

1171-1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

1171-1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Пун назив јавне ннабавке:

Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге за напуштене псе у сладу са Законом о добробити животиња 4000/1171-1/2017

1171-1 Друга измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1171-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

1171-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1171-1 Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

1171-1 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2018.)

ТРАКЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ ТЕРЕТА 4000/0424/1/2017  ТРАКЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ ТЕРЕТА 4000/0424/1/2017

Filesize: 5.1 MB

0424/1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0424/1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0424/1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (03.07.2018.)

0424/1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (03.07.2018.)

0424/1 Обавештење о обустави поступка партија 1 (11.07.2018.)

0424/1 Обавештење о обустави поступка партија 2 (11.07.2018.)

Набавка пратећих услуга за потребе производње угља 4000/0936-1/2017 Набавка пратећих услуга за потребе производње угља 4000/0936-1/2017

Filesize: 7.29 MB

0936-1 Конкурсна документација (19.03.2018.)

0936-1 Позив за подношење понуде (19.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка пратећих услуга за потребе производње угља - Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0936-1/2017

0936-1 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1 и 2 (13.04.2018.)

0936-1 Одлука о додели уговора партија 3 (13.04.2018.)

0936-1 Одлука о додели уговора партија 4 (13.04.2018.)

0936-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 3 (24.04.2018.)

0936-1 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 1 (27.04.2018.)

0936-1 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 2 (27.04.2018.)

0936-1 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2018.)

Ручне дизалице,кранови и виљушкари 4000/0887/2017  Ручне дизалице,кранови и виљушкари 4000/0887/2017

Filesize: 11.52 MB

0887 Конкурсна документација (19.03.2018.)

0887 Позив за подношење понуде (19.03.2018.)

0887 Прва измена конкурсне документације (26.03.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0887 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0887 Друга измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0887 Трећа измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0887 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2018.)

0887 Четврта измена конкурсне документације (24.04.2018.)

0887 Обвештење о продужењу рока за подношење понуда (24.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (24.04.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 3 (23.05.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 4 (23.05.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 6 (23.05.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 7 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 1 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 2 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 5 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 8 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 9 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 10 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 11 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави поступка јавне набавке партија 1 (18.06.2018.)

0887 Одлука о обустави поступка јавне набавке партија 2 (18.06.2018.)

0887 Одлука о обустави поступка јавне набавке партија 5 (18.06.2018.)

0887 Одлука о обустави поступка јавне набавке партија 8 (18.06.2018.)

0887 Одлука о обустави поступка јавне набавке партија 9 (18.06.2018.)

0887 Одлука о обустави поступка јавне набавке партија 10 (18.06.2018.)

0887 Одлука о обустави поступка јавне набавке партија 11 (18.06.2018.)

0887 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (09.07.2018.)

0887 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (09.07.2018.)

0887 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (09.07.2018.)

0887 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (09.07.2018.)

Машине и апарати за опремање пословног простора 4000/0105/2017  Машине и апарати за опремање пословног простора 4000/0105/2017

Filesize: 10.83 MB

0105 Конкурсна документација (19.03.2018.)

0105 Позив за подношење понуде (19.03.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.03.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.04.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.04.2018.)

0105 Прва измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0105 Друга измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.4. (19.04.2018.)

0105 Трећа измена конкурсне документације (24.04.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.5. (24.04.2018.)

0105 Четврта измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.6. (26.04.2018.)

0105 Пета измена конкурсне документације (27.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.7. (27.04.2018.)

0105 Шеста измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.05.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.8. (08.05.2018.)

0105 Седма измена конкурсне документације (09.05.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.9. (09.05.2018.)

0105 Осма измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (15.05.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.10 (15.05.2018.)

0105 Одлука о додели уговора за партију 3 (07.02.2018.)

0105 Одлука о додели уговора за партију 4 (07.02.2018.)

0105 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 1 (07.02.2018.)

0105 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 2 (07.02.2018.)

0105 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (03.07.2018.)

0105 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (03.07.2018.)

0105 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (03.07.2018.)

0105 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (03.07.2018.)

Резни Алат 4000/0419/2017  трећи део Резни Алат 4000/0419/2017 трећи део

Filesize: 5.48 MB

0419 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 9 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 15 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (16.03.2018.)

 

Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017 трећи део Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017 трећи део

Filesize: 6.46 MB

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (22.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (22.03.2018.)

0216 Одлука о додели уговора за партију 2 (28.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (15.05.2018.)

Лабораторијска испитивања у функцији регулације реке Пештан 4000/1031/2017 Лабораторијска испитивања у функцији регулације реке Пештан 4000/1031/2017

Filesize: 3.66 MB

1031 Конкурсна документација (16.03.2018.)

1031 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

1031 Одлука о обустави отвореног поступка (24.04.2018.)

1031 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (10.05.2018.)

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању 4000/0539/2018 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању 4000/0539/2018

Filesize: 9.63 MB

0539 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0539 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0539/2018

0539 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0539 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0539 Одлука о додели уговора (19.04.2018.)

0539 Обавештење о закљученом уговору (23.05.2018.)

Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0469/1/2017 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0469/1/2017

Filesize: 3.45 MB

0469-1 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0469-1 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

0469-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.05.2018.)

0469-1 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2018.)

Радови на извођењу инсталација грејања, вентилације и компримованог ваздуха 4000/1163/2017 Радови на извођењу инсталација грејања, вентилације и компримованог ваздуха 4000/1163/2017

Filesize: 3.41 MB

1163 Конкурсна документација (16.03.2018.)

1163 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

Пун назива јавне набавке:

Радови на извођењу инсталација грејања, вентилације и компримованог ваздуха у радионици Очага 4000/1163/2017

1163 Одлука о додели уговора за отворени поступак (13.07.2018.)

Услуга гумирања точкова за капију d158x50 4000/0598/2017 Услуга гумирања точкова за капију d158x50 4000/0598/2017

Filesize: 3.23 MB

0598 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0598 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

0598 Одлука о додели уговора отворени поступак (04.06.2018.)

0598 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2018.)

Молерско фарбарски радови 4000/0176/2017 Молерско фарбарски радови 4000/0176/2017

Filesize: 3.46 MB

0176 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0176 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

0176 Одлука о додели уговора (15.05.2018.)

0176 Обавештење о закљученом уговору (11.07.2018.)

Сервис гејзира 4000/0814/2017 Сервис гејзира 4000/0814/2017

Filesize: 2.94 MB

0814 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0814 Позив за подношење понуда (16.03.2018.)

0814 Одлука о обустави отвореног поступка (26.04.2018.)

0814 Обавештење о обустави поступка (10.05.2018.)

 Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/1/2017 Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/1/2017

Filesize: 2.28 MB

0139-1 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0139-1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (16.03.2018.)

0139-1 Одлука о обустави поступка (04.04.2018.)

0139-1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (23.04.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017  други део Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 други део

Filesize: 13.39 MB

0262 Седма измена конкурсне документације (16.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.03.2018.)

0262 Осма измена конкурсне документације (20.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.8. (20.03.2018.)

0262 Девета измена конкурсне документације (26.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.9. (26.03.2018.)

0262 Десета измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.10. (02.04.2018.)

0262 Једанаеста измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.11. (02.04.2018.)

Набавка остале опреме за трасу транспортера 4000/0834/2017 Набавка остале опреме за трасу транспортера 4000/0834/2017

Filesize: 5.02 MB

0834 Конкурсна документација (15.03.2018.)

0834 Позив за подношење понуде (15.03.2018.)

0834 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (02.07.2018.)

0834 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (05.07.2018.)

0834 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (05.07.2018.)

0834 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 4 (05.07.2018.)

ТРАКТОРИ И ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ 4000/0355/2017 ТРАКТОРИ И ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ 4000/0355/2017

Filesize: 4.26 MB

0355 Конкурсна документација (15.03.2018.)

0355 Позив за подношење понуде (15.03.208.)

0355 Одлука о додели уговора (18.05.2018.)

0355 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (04.06.2018.)

0355 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (05.07.2018.)

Ремонт лифтова у Топлани и Сушари 4000/0514/2017 Ремонт лифтова у Топлани и Сушари 4000/0514/2017

Filesize: 3.4 MB

0514 Конкурсна документација (15.03.2018.)

0514 Позив за подношење понуде (15.03.2018.)

0514 Одлука о обустави у отвореном поступку (24.04.2018.)

0514 Обавештење о обустави отвореног поступка (25.05.2018.)

Чишћење стационарних резервоара горива од талога и муља 4000/1130/2017 Чишћење стационарних резервоара горива од талога и муља 4000/1130/2017

Filesize: 8.56 MB

1130 Конкурсна документација (15.03.2018.)

1130 Позив за подношење понуде (15.03.2018.)

1130 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

1130 Друга измена конкурсне документације (28.03.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

1130 Трећа измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1130 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (15.05.2018.)

1130 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2018.)

Чишћење димовода кантине у управној згради Помоћне механизације 4000/0451/2017 Чишћење димовода кантине у управној згради Помоћне механизације 4000/0451/2017

Filesize: 4.73 MB

0451 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0451 Позив за подношење понуда (14.03.2018.)

0451 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0451 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0451 Одлука о обустави поступка јавне набавке (21.05.2018.)

0451 Обавештење о обустави јавне набавке у отвореном поступку (05.06.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 186