JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Услуге реатестације, испитивања и контроле машинских деловаи опреме 4000/0690/2018 Услуге реатестације, испитивања и контроле машинских деловаи опреме 4000/0690/2018

Filesize: 6.12 MB

0690 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0690 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 1 (11.03.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 2 (11.03.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 3 (11.03.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 4 (11.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 1 (20.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 2 (20.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 3 (20.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 4 (20.03.2019.)

 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора 4000/0556/2018 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора 4000/0556/2018

Filesize: 11.4 MB

0556 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0556 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0556 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (11.03.2019.)

0556 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 1 (11.03.2019.)

0556 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (22.03.2019.)

0556 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (11.04.2019.)

 Поправка и сервисирање аутодизалица 4000/0716-1/2018 Поправка и сервисирање аутодизалица 4000/0716-1/2018

Filesize: 10.59 MB

0716-1 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0716-1 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0716-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 8 (19.03.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 6 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 7 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 8 (01.04.2019.)

 Сервисирање калориметара и тест валидације С 5000 4000/0776/2018 Сервисирање калориметара и тест валидације С 5000 4000/0776/2018

Filesize: 3.39 MB

0776 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0776 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0776 Одлука о додели уговора отворени поступак (19.03.2019.)

 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-3/2018 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-3/2018

Filesize: 4.59 MB

0532-3 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0532-3 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0532-3 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (19.03.2019.)

0532-3 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (19.03.2019.)

0532-3 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (16.04.2019.)

 Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор 4000/0585/2018 Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор 4000/0585/2018

Filesize: 3.07 MB

0585 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0585 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06 4000/0585/2018

0585 Одлука о додели уговора отворени поступак (11.04.2019.)

 Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0723/2018 Сервисирање ручног дизаличног алата 4000/0723/2018

Filesize: 3.73 MB

0723 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0723 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0723 Одлука о додели уговора отворени поступак (12.04.2019.)

  Генерални ремонт хидрауличног система на вертикалном карусел стругу 1540 4000/0765/2018 Генерални ремонт хидрауличног система на вертикалном карусел стругу 1540 4000/0765/2018

Filesize: 5.22 MB

0765 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0765 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0765 Прва измена конкурсне документације (21.02.2019.)

0765 Додатне информације или појашњења (21.02.2019.)

0765 Одлука о додели уговора (26.03.2019.)

Набавка, уградња и пуштање у рад Система за закречавањe сушеног угља 4000/0501/2018 Набавка, уградња и пуштање у рад Система за закречавањe сушеног угља 4000/0501/2018

Filesize: 3.4 MB

0501 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0501 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка, уградња и пуштање у рад Система за закречавањe сушеног угља утовареног у вагоне ЈП Железнице Србије кречним млеком у станици Сушара

0501 Одлука о обустави отвореног поступка (26.03.2019.)

0501 Обавештење о обустави отвореног поступка (09.04.2019.)

 Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге 4000/1282-1/2018 Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге 4000/1282-1/2018

Filesize: 3.2 MB

1282-1 Конкурсна документација (04.02.2019.)

1282-1 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге за напуштене псе у складу са Законом о добробити животиња 4000/1282-1/2018

1282-1 Одлука о обустави отвореног поступка (11.03.2019.)

 Громобранска опрема 4000/0281/2018 Громобранска опрема 4000/0281/2018

Filesize: 2.56 MB

0281 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0281 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

 Радови на реализацији пројеката заштите животне средине, ПК Б/Ц 4000/1147/2018 Радови на реализацији пројеката заштите животне средине, ПК Б/Ц 4000/1147/2018

Filesize: 3.41 MB

1147 Конкурсна документација (04.02.2019.)

1147 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

1147 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (01.04.2019.)

 Услуга испитивања лежаја 4000/0693/2018 Услуга испитивања лежаја 4000/0693/2018

Filesize: 3.29 MB

0693 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0693 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0693 Одлука о додели уговора (26.03.2019.)

 Услуга цементације, каљења, брушења“ 4000/0732/2018 Услуга цементације, каљења, брушења“ 4000/0732/2018

Filesize: 3.32 MB

0732 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0732 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0732 Одлука о обустави поступка (12.03.2019.)

0732 Обавештење о обустави отвореног поступка (26.03.2019.)

 Сервис и поправка пумпи и опреме из програма Прва Петолетка Трстеник 4000/0683/2018 Сервис и поправка пумпи и опреме из програма Прва Петолетка Трстеник 4000/0683/2018

Filesize: 2.38 MB

0683 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0683 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0683 Додатне информације или појашњења (25.02.2019.)

 Археолошки надзор и заштитне археолошке интервенције 4000/1266/2018 Археолошки надзор и заштитне археолошке интервенције 4000/1266/2018

Filesize: 3.28 MB

1266 Конкурсна документација (04.02.2019.)

1266 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Археолошки надзор и заштитне археолошке интервенције приликом извођења радова на изградњи (измештању) државног пута IБ реда, број 22 (стари назив М-22) у КО Вреоци и КО Шопић“ 4000/1266/2018

1266 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (03.04.2019.)

 Услуга оштрења резног алата 4000/0902/2018 Услуга оштрења резног алата 4000/0902/2018

Filesize: 3.88 MB

0902 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0902 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0902 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (11.03.2019.)

0902 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (11.03.2019.)

0902 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (20.03.2019.)

0902 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (20.03.2019.)

 Сервисирање и еталонирање спектафотометара 4000/0779/2018 Сервисирање и еталонирање спектафотометара 4000/0779/2018

Filesize: 2.2 MB

0779 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0779 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

 Услуга сервисирања и поправке пумпи 4000/0681/2018 Услуга сервисирања и поправке пумпи 4000/0681/2018

Filesize: 8.25 MB

0681 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0681 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања и поправке пумпи (бунарске, муљарице, за грејање и процесних пумпи) 4000/0681/2018

0681 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (19.03.2019.)

Поправка хидрауличних агрегата 4000/0566/2018 Поправка хидрауличних агрегата 4000/0566/2018

Filesize: 4.84 MB

0566 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0566 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка хидрауличних агрегата, пумпи хидраулике, зупчастих и клипно-аксијалних пумпи, цилиндара и вентила на руд. грађ. механизацији и теретним возилима 4000/0566/2018

0566 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (26.03.2019.)

 Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0419/1/2018 Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0419/1/2018

Filesize: 3.42 MB

0419-1 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0419-1 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0419-1 Додатне информације или појашњења (13.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (10.04.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (10.04.2019.)

 Гумена мешавина 4000/0299/2018 Гумена мешавина 4000/0299/2018

Filesize: 3.7 MB

0299 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0299 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0299 Одлука о додели уговора за партију број 1 (10.04.2019.)

0299 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (10.04.2019.)

 Индустријски усисивачи 4000/0360/2018 Индустријски усисивачи 4000/0360/2018

Filesize: 6.84 MB

0360 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0360 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0360 Прва измена конкурсне документације (11.02.2019.)

0360 Додатне информације или појашњења бр.1. (11.02.2019.)

0360 Друга измена конкурсне документације (25.02.2019.)

0360 Додатне информације или појашњења бр.2. (25.02.2019.)

0360 Одлука о додели уговора за партију 1 (19.04.2019.)

0360 Одлука о додели уговора за партију 2 (19.04.2019.)

 Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0882/2018 Поправка и сервисирање апарата за наваривање водећих точкова машина 4000/0882/2018

Filesize: 3.14 MB

0882 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0882 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0882 Одлука о обустави поступка (11.03.2019.)

0882 Обавештење о обустави отвореног поступка (20.03.2019.)

 Услуга сервисирања хидроакумулатора 4000/0569/2018 Услуга сервисирања хидроакумулатора 4000/0569/2018

Filesize: 2.61 MB

0569 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0569 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0569 Одлука о додели уговора отворени поступак (25.03.2019.)

 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-4/2018 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-4/2018

Filesize: 3.69 MB

0532-4 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0532-4 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0532-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (01.04.2019.)

0532-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (01.04.2019.)

 Услуга гумирања 4000/0003/2018 Услуга гумирања 4000/0003/2018

Filesize: 10.29 MB

0003 Конкурсна документација (01.02.2019.)

0003 Позив за подношење понуде (01.02.2019.)

0003 Прва измена конкурсне документације (18.02.2019.)

0003 Додатне информације или појашњења (18.02.2019.)

0003 Додатне информације или појашњења (26.02.2019.)

0003 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (15.03.2019.)

0003 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (15.03.2019.)

0003 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (15.03.2019.)

0003 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (15.03.2019.)

0003 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 5 (15.03.2019.)

 Набавка СНС струга 4000/0426/1/2018 Набавка СНС струга 4000/0426/1/2018

Filesize: 714.87 kB

0426-1 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (01.02.2019.)

 Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 пети део Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 пети део

Filesize: 6.75 MB

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 23 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 25 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 27 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 29 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 30 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 32 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 35 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 37 (25.01.2019.)

0886 Обавештење о закљученом уговору партија 38 (25.01.2019.)

0886 Захтев о поднетом захтеву за заштиту права (04.02.2019.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/1/2018 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/1/2018

Filesize: 2.48 MB

0800-1 Позив за подношење понуде (25.01.2019.)

0800-1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (25.01.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 208