JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Услуге савијања, роловања и заваривања 4000/0989/2017 Услуге савијања, роловања и заваривања 4000/0989/2017

Filesize: 5.8 MB

0989 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0989 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0989 Одлука о додели уговора (08.05.2018.)

0989 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (04.06.2018.)

0989 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (04.06.2018.)

0989 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (04.06.2018.)

 

Уливање гуме у машинске елементе 4000/0687/2018 Уливање гуме у машинске елементе 4000/0687/2018

Filesize: 7.17 MB

0687 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0687 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0687 Одлука о додели уговора (08.05.2018.)

0687 Обавештење о закљученом уговору (01.06.2018.)

Готови производи од пластике 4000/0245/2017 Готови производи од пластике 4000/0245/2017

Filesize: 2.19 MB

0245 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0245 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0245 Цртежи 1 (02.04.2018.)

0245 Цртежи 2 (02.04.2018.)

0245 Одлука о додели уговора отворени поступак (01.06.2018.)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ МАШИНА АЛАТА 4000/0393/2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ МАШИНА АЛАТА 4000/0393/2017

Filesize: 4.32 MB

0393 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0393 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0393 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (27.06.2018.)

0393 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (27.06.2018.)

0393 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (16.07.2018.)

0393 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (16.07.2018.)

Набавка неопходне машинске и електро опреме и материјала за реконструкцију 4000/0852/2017 Набавка неопходне машинске и електро опреме и материјала за реконструкцију 4000/0852/2017

Filesize: 2.67 MB

0852 Конкурсна докумнетација (02.04.2018.)

0852 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка неопходне машинске и електро опреме и материјала за реконструкцију и оптималан рад IV БТО система  4000/0852/2017

0852 Одлука о додели уговора отворени поступак (27.06.2018.)

Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир – папир за копирање ЈНО/1000/0007-3/2017 Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир – папир за копирање ЈНО/1000/0007-3/2017

Filesize: 5.39 MB

0007-3 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0007-3 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0007-3 Прва измена конкурсне документације (25.04.2018.)

0007-3 Одлука о закључењу оквирног споразума (01.06.2018.)

Хидраулична црева 4000/0323/2017 Хидраулична црева 4000/0323/2017

Filesize: 14.64 MB

0323 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0323 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0323 Прва измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0323 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0323 Друга измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0323 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0323 Трећа измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0323 Додатне информације или појашњења (19.04.2018.)

0323 Додатне информације или појашњења (20.04.2018.)

0323 Четврта измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0323 Додатне информације или појашњења (26.04.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017

Filesize: 12.65 MB

0893 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0893 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0893 Права измена конкурсне документације (16.04.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.04.2018.)

0893 Друга измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.2. (19.04.2018.)

0893 Трећа измена конкурсне документације (20.04.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.3. (20.04.2018.)

0893 Четврта измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (26.04.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.4. (26.04.2018.)

0893 Пета измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.5. (26.04.2018.)

Металне копче и брзовезне спојке 4000/0297/2017 Металне копче и брзовезне спојке 4000/0297/2017

Filesize: 5.71 MB

0297 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0297 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0297 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (05.07.2018.)

0297 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (05.07.2018.)

0297 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (05.07.2018.)

0297 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (05.07.2018.)

0297 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 5 (05.07.2018.)

Електронски склопови-опрема за фреквентну регулацију 4000/0318/2018 Електронски склопови-опрема за фреквентну регулацију 4000/0318/2018

Filesize: 6.87 MB

0318 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0318 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0318 Позив за подношење понуде на енглеском (02.04.2018.)

0318 Прва измена конкурсне документације (27.04.2018.)

0318 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.04.2018.)

0318 Додатне информације или појашњења бр.1. (27.04.2018.)

0318 Одлука о додели уговора отворени поступак (05.06.2018.)

0318 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2018.)

Застакљивање у ОЦ Колубара Метал 4000/0764/2017 Застакљивање у ОЦ Колубара Метал 4000/0764/2017

Filesize: 2.67 MB

0764 Конкурснаа документација (02.04.2018.)

0764 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трасе трачних транспортера Б-2000 4000/0380/2018  Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трасе трачних транспортера Б-2000 4000/0380/2018

Filesize: 10.12 MB

0380 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0380 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0380 Прва измена конкурсне документације (12.04.2018.)

0380 Додатне информације или појашњења бр.1. (12.04.2018.)

0380 Друга измена конкурсне документације (16.04.2018.)

0380 Додатне информације или појашњења бр.2. (16.04.2018.)

0380 Додатне информације или појашњења бр.3. (17.04.2018.)

0380 Додатне информације или појашњења бр.4. (19.04.2018.)

0380 Додатне информације или појашњења бр.5. (19.04.2018.)

0380 Трећа измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0380 Додатне информације или појашњења бр.6. (19.04.2018.)

0380 Одлука о обустави отвореног поступка (15.05.2018.)

0380 Обавештење о обустави отвореног поступка (28.05.2018.)

Опрема и елементи за подмазивање 4000/0326/2017 Опрема и елементи за подмазивање 4000/0326/2017

Filesize: 12.1 MB

0326 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0326 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0326 Прва измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

0326 Друга измена конкурсне документације (23.04.2018.)

0326 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (23.04.2018.)

0326 Трећа измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (26.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (27.04.2018.)

Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017 други део Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017 други део

Filesize: 11.71 MB

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (03.07.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (03.07.2018.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885-1/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885-1/2017

Filesize: 4.48 MB

0885-1 Конкурсна документација (28.03.2018.)

0885-1 Позив за подношење понуде (28.03.2018.)

0885-1 Прва измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0885-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2018.)

0885-1 Додатне информације или појашњења бр.1.(28.03.2018.)

0885-1 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

0885-1 Обавештење о закљученом уговору (28.06.2018.)

Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017 други део Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017 други део

Filesize: 10.61 MB

0222-1 Девета измена конкурсне документације (27.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (27.03.2018.)

0222-1 Десета измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 1 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 2 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 3 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 4 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 6 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 7 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 8 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о додели уговора партија 9 (29.06.2018.)

0222-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (29.06.2018.)

0222-1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 5 (11.07.2018.)

Ремонт и поправка склопова 4000/0607/2018 Ремонт и поправка склопова 4000/0607/2018

Filesize: 5.29 MB

0607 Конкурсна документација (23.03.2018.)

0607 Позив за подношење понуде (23.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала) за механизацију из производног програма „14 Октобар“ 4000/0607/2018

0607 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (24.05.2018.)

0607 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2018.)

„Сервис и поправка апарата за заваривање“ 4000/0491-1/2017 „Сервис и поправка апарата за заваривање“ 4000/0491-1/2017

Filesize: 4.92 MB

0491-1 Конкурсна документација (23.03.2018.)

0491-1 Позив за подношење понуде (23.03.2018.)

0491-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (15.05.2018.)

0491-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (15.05.2018.)

0491-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (02.07.2018.)

0491-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (02.07.2018.)

Челични профили 4000/0217/1/2017 Челични профили 4000/0217/1/2017

Filesize: 4.69 MB

0217/1 Конкурсна документација (22.03.2018.)

0217/1 Позив за подношење понуде (22.03.2018.)

0217/1 Додатне информације или појашњења (19.04.2018.)

0217/1 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1 (02.07.2018.)

0217/1 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2 (02.07.2018.)

Гумена црева и цеви 4000/0240/2017 Гумена црева и цеви 4000/0240/2017

Filesize: 12.39 MB

0240 Конкурсна документација (22.03.2018.)

0240 Позив за подношење понуде (22.03.2018.)

0240 Прва измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0240 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0240 Друга измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0240 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.04.2018.)

0240 Трећа измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0240 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.05.2018.)

0240 Додатне информације или појашњења (08.05.2018.)

0240 Четврта измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0240 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2018.)

0240 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0240 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (03.07.2018.)

0240 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (03.07.2018.)

0240 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (03.07.2018.)

Набавка машинске опреме 4000/0407/2017 Набавка машинске опреме 4000/0407/2017

Filesize: 6.59 MB

0407 Конкурсна документација (22.03.2018.)

0407 Позив за подношење понуде (22.03.2018.)

0407 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0407 Одлука о додели уговора - партија 1 (18.06.2018.)

0407 Одлука о додели уговора - партија 2 (18.06.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891/3/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891/3/2017

Filesize: 4.31 MB

0891/3 Конкурсна документација (21.03.2018.)

0891/3 Обвештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (21.03.2018.)

0891/3 Одлука о обустави поступка партија 1 (02.07.2018.)

0891/3 Одлука о обустави поступка партија 2 (02.07.2018.)

0891/3 Одлука о обустави поступка партија 3 (02.07.2018.)

0891/3 Одлука о обустави поступка партија 4 (02.07.2018.)

Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017 Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017

Filesize: 7.59 MB

0200 Конкурсна документација (21.03.2018.)

0200 Позив за подношење понуде (21.03.2018.)

0200 Прва измена конкурсне документације (12.04.2018.)

0200 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0200 Друга измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0200 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.04.2018.)

0200 Додатне информације или појашњења (19.04.2018.)

0200 Трећа измена конкурсне документације (03.05.2018.)

0200 Додатне информације или појашњења (03.05.2018.)

0200 Пета измена конкурсне документације (16.05.2018)

0200 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.05.2018.)

0200 Шеста измена конкурсне документације (17.05.2018.)

Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0621/2017 Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0621/2017

Filesize: 6.83 MB

0621 Конкурсна документација (21.03.2018.)

0621 Позив за подношење понуде (21.03.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 1 (08.05.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 2 (08.05.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 3 (08.05.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 4 (08.05.2018.)

0621 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (18.06.2018.)

0621 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (18.06.2018.)

0621 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (18.06.2018.)

0621 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (18.06.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016 трећи део Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016 трећи део

Filesize: 3.64 MB

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (20.03.2018.)

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826/2018

Filesize: 5.51 MB

0826 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0826 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови - Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу Система даљинског грејања у Барошевцу,  I фаза - примарна мрежа и топлотне подстанице 4000/0826/2018

0826 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0826 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0826 Одлука о додели уговора за отворени поступак (08.05.2018.)

0826 Обавештење о закљученом уговору (01.06.2018.)

Генерални ремонт мостних дизалица тип D1040-80/5 tona 4000/0628/2017 Генерални ремонт мостних дизалица тип D1040-80/5 tona 4000/0628/2017

Filesize: 4.31 MB

0628 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0628 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Генерални ремонт  мостних дизалица  тип D1040-80/5 тона, тип 110884/25/5 t , тип D1182-80/10 t 4000/0628/2017

0628 Одлука о додели уговора за отворени поступак (15.05.2018.)

0628 Обавештење о закљученом уговору (27.06.2018.)

Услуга оштрења резног алата 4000/0990/2017 Услуга оштрења резног алата 4000/0990/2017

Filesize: 3.94 MB

0990 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0990 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0990 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (15.05.2018.)

0990 Обавештење о обустави јавне набавке у отвореном поступку партија 2 (01.06.2018.)

0990 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (27.06.2018.)

Остала добра (Медицински материјал, ознаке за БЗР, комплет за пружање прве помоћи) 4000/0772/2017 Остала добра (Медицински материјал, ознаке за БЗР, комплет за пружање прве помоћи) 4000/0772/2017

Filesize: 5.46 MB

0772 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0772 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0772 Прва измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0772 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0772 Одлука о обустави отвореног поступка (01.06.2018.)

0772 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.06.2018.)

Кaрaктeризaциje oпaснoг oтпaдa 4000/1138/2017 Кaрaктeризaциje oпaснoг oтпaдa 4000/1138/2017

Filesize: 3.23 MB

1138 Конкурсна документација (20.03.2018.)

1138 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

1138 Одлука о додели уговора за отворени поступак (26.06.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 186