JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Поправка дизел мотора на ТМД 4000/0504/2017 Поправка дизел мотора на ТМД 4000/0504/2017

Filesize: 1.74 MB

0504 Конкурсна документација (30.11.2017.)

0504 Позив за подношење понуде (30.11.2017.)

0504 Одлука о додели уговора (14.02.2018.)

Одржавање и поправка индустријског интерфона "DECODE“ 4000/0511/2017 Одржавање и поправка индустријског интерфона "DECODE“ 4000/0511/2017

Filesize: 1.96 MB

0511 Конкурсна документација (30.11.2017.)

0511 Позив за подношење понуде (30.11.2017.)

0511 Одлука о обустави отвореног поступка (19.01.2018.)

0511 Обавештење о обустави у отвореном поступку (30.01.2018.)

 

Анализе воде за пиће и отпадне воде са копа 4000/0666/2017 Анализе воде за пиће и отпадне воде са копа 4000/0666/2017

Filesize: 1.68 MB

0666 Конкурсна документација (30.11.2017.)

0666 Позив за подношење понуде (30.11.2017.)

0666 Одлука о додели уговора (26.01.2018.)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И РУДАРСКЕ МАШИНЕ 4000/0373/2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И РУДАРСКЕ МАШИНЕ 4000/0373/2017

Filesize: 8.72 MB

0373 Конкурсна документација (29.11.2017.)

0373 Позив за подношење понуде (29.11.2017.)

0373 Позив за подношење понуде на енглеком језику (29.11.2017.)

0373 Прва измена конкурсне документације (04.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.12.2017.)

0373 Друга измена конкурсне документације (04.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.12.2017.)

0373 Трећа измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.4. (13.12.2017.)

0373 Четврта измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.5. (19.12.2017.)

0373 Пета измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.6. (19.12.2017.)

0373 Шеста измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.7. (19.12.2017.)

0373 Седма измена конкурсне документације (21.12.2017.)

0373 Додатне информације или појашњења бр.8. (21.12.2017.)

Мерно регулациони уређаји 4000/0264/2017 Мерно регулациони уређаји 4000/0264/2017

Filesize: 1.32 MB

0264 Конкурсна документација (24.11.2017.)

0264 Позив за подношење понуде (24.11.2017.)

0264 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.12.2017.)

 Oстала електро опрема 4000/0895/2017 Oстала електро опрема 4000/0895/2017

Filesize: 8.9 MB

0895 Конкурсна документација (24.11.2017.)

0895 Позив за подношење понуде (24.11.2017.)

0895 Прва измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.2. (18.12.2017.)

0895 Друга измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0895 Трећа измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.3. (19.12.2017.)

0895 Четврта измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.4. (19.12.2017.)

0895 Додатне информације или појашњења бр.5. (20.12.2017.)

0895 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Набавка помоћне механизације  4000/0357/2017 Набавка помоћне механизације 4000/0357/2017

Filesize: 1.24 MB

0357 Одлука о закључењу оквирног споразума (24.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка помоћне механизације - Партија 3 - Теренско возило 4х4 за превоз течних нафтних деривата - 1 ком. 4000/0357/2017

0357 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (28.12.2017.)

0357 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

Уклањање корова и траве 4000/0617/2017 Уклањање корова и траве 4000/0617/2017

Filesize: 3.44 MB

0617 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0617 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Уклањање корова и траве, средствима за хемијско уништавање корова и физичко, на колосецима и станичним постројењима 4000/0617/2017

0617 Додатне информације или појашњења (01.12.2017.)

0617 Прва измена конкурсне документације (04.12.2017.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/2017 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0933/2017

Filesize: 5.36 MB

0933 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0933 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0933 Одлука о додели уговора за партије 2 и 3 (27.12.2017.)

0933 Одлука о обустави отвореног пооступка партија 1 (27.12.2017.)

0933 Одлука о обустави отвореног пооступка партија 4 (27.12.2017.)

0933 Обавештење о обустави отвореног поступка 1 (28.12.2017.)

0933 Обавештење о обустави отвореног поступка 4 (10.01.2018.)

0933 Обавештење о закљученом уговору (31.01.2018.)

0933 Обавештење о закљученом уговору (08.02.2018.)

Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492-1/2017 Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492-1/2017

Filesize: 1.59 MB

0492-1 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0492-1 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0492-1 Прва измена конкурсне документације (28.11.2017.)

Сервисирање порталне глодалице 6625Y са CNC управљањем 4000/0641/2017 Сервисирање порталне глодалице 6625Y са CNC управљањем 4000/0641/2017

Filesize: 1.65 MB

0641 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0641 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0641 Одлука о додели уговора (30.01.2018.)

Обука за бустер пумпе и бунарске пумпе 4000/0030/1/2017 Обука за бустер пумпе и бунарске пумпе 4000/0030/1/2017

Filesize: 1.31 MB

0030/1 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0030/1 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0030/1 Одлука о обустави поступка јавне набавке (18.12.2017.)

0030/1 Обавештење о обустави ЈН мале вредности (19.12.2017.)

Периодични прегледи и испитивања функционалности 4000/0771/2017 Периодични прегледи и испитивања функционалности 4000/0771/2017

Filesize: 2.83 MB

0771 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0771 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Периодични прегледи и испитивања функционалности стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара распршеном водом сплинклерског типа 4000/0771/2017

0771 Прва измена конкурсне документације (01.12.2017.)

0771 Додатне информације или појашњења (01.12.2017.)

0771 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

0771 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2018.)

Услуга изолације цевовода пијаће воде и грејања   4000/0462/2017 Услуга изолације цевовода пијаће воде и грејања 4000/0462/2017

Filesize: 1.71 MB

0462 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0462 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0462 Одлука о додели уговора (13.02.2018.)

Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/1/2017 Замена извора јонизујућег зрачења 4000/0952/1/2017

Filesize: 1.55 MB

0952/1 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0952/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (23.11.2017.)

0952/1 Одлука о додели уговора (27.12.2017.)

Баждарење мерно-контролног алата 4000/0956/2017 Баждарење мерно-контролног алата 4000/0956/2017

Filesize: 1.63 MB

0956 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0956 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0956 Одлука о обустави у отвореном поступку (09.01.2018.)

0956 Обавештење о обустави у отвореном поступку (25.01.2018.)

Meрни уређај за испитну станицу 4000/0263/2017 Meрни уређај за испитну станицу 4000/0263/2017

Filesize: 1.79 MB

0263 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0263 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0263 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0263 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.02.2018.)

Одржавање и поправка исправљача и инвертора у трафостаницама 4000/0481/2017 Одржавање и поправка исправљача и инвертора у трафостаницама 4000/0481/2017

Filesize: 1.86 MB

0481 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0481 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0481 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

0481 Обавештење о закљученом уговору (13.02.2018.)

Курс за припрему и полагање стручног испита из области заштите од пожара  4000/0014/2017 Курс за припрему и полагање стручног испита из области заштите од пожара 4000/0014/2017

Filesize: 1.76 MB

0014 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0014 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0014 Одлука о обустави поступка (18.12.2017.)

0014 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности (21.12.2017.)

Ревитализација дубоко бушених бунара 4000/1073/2017 Ревитализација дубоко бушених бунара 4000/1073/2017

Filesize: 1.7 MB

1073 Конкурсна документација (23.11.2017.)

1073 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

1073 Одлука о обустави отвореног поступка (09.01.2018.)

1073 Обавештење о обустави отвореног поступка (12.01.2018.)

Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0967/2017 Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0967/2017

Filesize: 3.77 MB

0967 Конкурсна документација (23.11.2017.)

0967 Позив за подношење понуде (23.11.2017.)

0967 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.12.2017.)

0967 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0967 Додатне инфорације или појашњења (19.12.2017.)

0967 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали 4000/0225/2017 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали 4000/0225/2017

Filesize: 2.22 MB

0225 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0225 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0225 Одлука о обустави отвореног поступка (01.02.2018.)

0225 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Довођење у прописано стање геометрије порталне глодалице 6625Y 4000/0981/2017 Довођење у прописано стање геометрије порталне глодалице 6625Y 4000/0981/2017

Filesize: 3.05 MB

0981 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0981 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0981 Прва измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0981 Додатне информације или појашњења (13.12.2017.)

0981 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

Сервис машине за обележавање терена 4000/Сервис машине за обележавање терена 4000/0802/2017 /2017 Сервис машине за обележавање терена 4000/Сервис машине за обележавање терена 4000/0802/2017 /2017

Filesize: 1.54 MB

0802 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0802 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0802 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Услуга сервисирања електро магнетних спојница радног и брзог посмака 4000/1140/2017 Услуга сервисирања електро магнетних спојница радног и брзог посмака 4000/1140/2017

Filesize: 2.39 MB

1140 Конкурсна документација (22.11.2017.)

1140 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања електро магнетних спојница радног и брзог посмака на алатним машинама и сервисирање хидродинамичких спојница 4000/1140/2017

1140 Одлука о обустави за партију 2 (01.02.2018.)

1140 Одлука о додели уговора за партију 1 (01.02.2018.)

Сервис машина за чишћење и усисавање паркета, 2 ком 4000/0130/2017 Сервис машина за чишћење и усисавање паркета, 2 ком 4000/0130/2017

Filesize: 2.53 MB

0130 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0130 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

0130 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0130 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0130 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Сервис постројења за базен 4000/0793/2017 Сервис постројења за базен 4000/0793/2017

Filesize: 1.63 MB

0793 Конкурсна документација (22.11.2017.)

0793 Позив за подношење понуде (22.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис постројења за базен, пречишћавање воде, базенска техника, пумпе, вентили, хлоринатори, отворени и затворени базен 4000/0793/2017

0793 Одлука о додели уговора (22.01.2018.)

Израда техничке документације, техничка контрола пројекта,  дозволе и сагласности  4000/1043/1/2017 Израда техничке документације, техничка контрола пројекта, дозволе и сагласности 4000/1043/1/2017

Filesize: 2.34 MB

1043-1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1043-1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

1043-1 Одлука о обустави поступка (09.01.2018.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017

Filesize: 1.88 MB

1066/1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1066/1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

1066/1 Одлука о обустави поступка (08.01.2018.)

1066/1 Обавештење о обустави (24.01.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 175