JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачки радови... 4000/0741/2 Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачки радови... 4000/0741/2

Filesize: 15.3 MB

0741/2 Конкурсна документација (24.07.2018.)

0741/2 Позив за подношење понуде (24.07.2018.)

0741/2 Цртежи (24.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Санација посуда под притиском (аутоклава и бидона), браварско заваривачки радови, термичка обрада, термоизолација, пескирање, сачмарење и АКЗ, израда технологија за санацију, контрола процеса санације, испитивања материјала и израда елабората 4000/0741/2

0741/2 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0741/2 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0741/2 Одлука о додели уговора отворени поступак (08.10.2018.)

 „Извођење непредвиђених рaдовa нa изгрaдњи мaгaцинa пољa Е “ 4000/1127/2018 „Извођење непредвиђених рaдовa нa изгрaдњи мaгaцинa пољa Е “ 4000/1127/2018

Filesize: 4.84 MB

1127 Конкурсна документација (23.07.2018.)

1127 Обавештење о покретању преговарачког поступка (23.07.2018.)

1127 Прва измена конкурсне документације (31.07.2018.)

1127 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (31.07.2018.)

1127 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (27.08.2018.)

1127 Обавештење о закљученом уговору (17.09.2018.)

 Oпрема и делови за сушару 4000/0422/2018 Oпрема и делови за сушару 4000/0422/2018

Filesize: 7.08 MB

0422 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0422 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0422 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0422 Прва измена конкурсне документације (13.08.2018.)

0422 Одлука о додели уговора партија 1 (17.09.2018.)

0422 Одлука о додели уговора партија 2 (17.09.2018.)

0422 Одлука о додели уговора партија 3 (17.09.2018.)

0422 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (17.09.2018.)

0422 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (19.09.2018.)

0422 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (12.10.2018.)

0422 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (23.10.2018.)

0422 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2018.)

Извођење непредвиђених радова на изградњи постројења  4000/1129/2018 Извођење непредвиђених радова на изградњи постројења 4000/1129/2018

Filesize: 2.98 MB

1129 Конкурсна документација (23.07.2018.)

1129 Обавештење о покретању преговарачког поступка (23.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење непредвиђених радова на изградњи постројења за прераду санитарно-отпадних вода-Поље Е 4000/1129/2018

1129 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (16.08.2018.)

1129 Обавештење о закљученом уговору (17.09.2018.)

„Извођење непредвиђених радова I - фазе на спољном разводу инсталација 4000/1126/2018 „Извођење непредвиђених радова I - фазе на спољном разводу инсталација 4000/1126/2018

Filesize: 3.7 MB

1126 Конкурсна документација (23.07.2018.)

1126 Обавештење о покретању преговарачког поступка (23.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

„Извођење непредвиђених радова I - фазе на спољном разводу инсталација комплекса поље Е“ 4000/1126/2018

1126 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (27.08.2018.)

1126 Обавештење о закљученом уговору (19.09.2018.)

 Извођење непредвиђених рaдовa нa сaнaцији и реконструкцији цркве у Бaрошевцу 4000/1130/2018 Извођење непредвиђених рaдовa нa сaнaцији и реконструкцији цркве у Бaрошевцу 4000/1130/2018

Filesize: 2.8 MB

1130 Конкурсна документација (23.07.2018.)

1130 Обавештење о покретању преговарачког поступка (23.07.2018.)

1130 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (15.08.2018.)

1130 Обавештење о закљученом уговору (17.09.2018.)

 Услуга сервиса 6 и 0,4kV-не расклопне опреме у ТС ТПС и ТС Водозахват 4000/0550/2018 Услуга сервиса 6 и 0,4kV-не расклопне опреме у ТС ТПС и ТС Водозахват 4000/0550/2018

Filesize: 3.69 MB

0550 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0550 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0550 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0550 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.10.2018.)

 Резни алат - Резервни делови за носаче за стругање и глодачке главе 4000/0419/1/2017 Резни алат - Резервни делови за носаче за стругање и глодачке главе 4000/0419/1/2017

Filesize: 1.01 MB

0419-1 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (23.07.2018.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2018.)

 Машина за спајање пластичних цеви и фитинга 4000/0469/2018 Машина за спајање пластичних цеви и фитинга 4000/0469/2018

Filesize: 4.68 MB

0469 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0469 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0469 Прва измена конкурсне документације (03.08.2018.)

0469 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.08.2018.)

0469 Одлука о додели уговора отворени поступак (24.09.2018.)

0469 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.10.2018.)

0469 Одлука о додлеи уговора отворени поступак (31.10.2018.)

 Бетонске цеви 4000/0253/2018 Бетонске цеви 4000/0253/2018

Filesize: 3.11 MB

0253 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0253 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0253 Одлука о додели уговора отворени поступак (24.09.2018.)

0253 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2018.)

 Керамичке плочице и лепак 4000/0119/2018 Керамичке плочице и лепак 4000/0119/2018

Filesize: 5.89 MB

0119 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0119 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0119 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0119 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.08.2018.)

0119 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0119 Друга измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0119 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.08.2018.)

0119 Додатне информације или појашњења (27.08.2018.)

0119 Трећа измена конкурсне документације (03.09.2018.)

0119 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.09.2018.)

0119 Одлука о додели уговора отворени поступак (09.10.2018.)

 Уређај за електроотпорно загревање 4000/0399/2017 Уређај за електроотпорно загревање 4000/0399/2017

Filesize: 4 MB

0399 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0399 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0399 Одлука о обустави отвореног поступка (29.08.2018.)

0399 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (11.09.2018.)

 Сервис и поправка високо притисног уређаја марке WOMA 4000/0526/2018 Сервис и поправка високо притисног уређаја марке WOMA 4000/0526/2018

Filesize: 4.64 MB

0526 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0526 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0526 Додатне информације или појашњења (07.08.2018.)

0526 Прва измена конкурсне документације (27.08.2018.)

0526 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (27.08.2018.)

0526 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.10.2018.)

 Сервисирање мерно регулационе опреме 4000/0893/2018 Сервисирање мерно регулационе опреме 4000/0893/2018

Filesize: 3.99 MB

0893 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0893 Позив за подношење понуде (23.07.2018.)

0893 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.08.2018.)

0893 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2018.)

 Поправка и сервисирање механизације из програма „SHANTUI“ и „TGT“. 4000/0606/2018 Поправка и сервисирање механизације из програма „SHANTUI“ и „TGT“. 4000/0606/2018

Filesize: 5.53 MB

0606 Конкурсна документација (23.07.2018.)

0606 Позив ѕа подношење понуде (23.07.2018.)

0606 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.08.2018.)

0606 Обавештење о закљученом уговору (26.09.2018.)

E-04.02-224336-2-18 Јавни позив за продају техногене сировине из бетонских таложника E-04.02-224336-2-18 Јавни позив за продају техногене сировине из бетонских таложника

Filesize: 1.35 MB
E-04.02-224336-2-18 Јавни позив за продају техногене сировине из бетонских таложника путем јавног надметања (16.07.2018)

 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444/2018 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444/2018

Filesize: 6.58 MB

0444 Конкурсна документација (12.07.2018.)

0444 Позив за подношење понуде (12.07.2018.)

0444 Прва измена конкурсне документације (07.08.2018.)

0444 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.08.2018.)

0444 Додатне информације или појашњења бр.1. (07.08.2018.)

0444 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (04.09.2018.)

0444 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (04.09.2018.)

0444 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (03.10.2018.)

0444 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.10.2018.)

Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0870/2018 Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0870/2018

Filesize: 5.32 MB

0870 Конкурсна документација (06.07.2018.)

0870 Позив за подношење понуде (06.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Репарација и регенерација машинских делова опште намене – Услуга регенерације ослоне кугле Ø630 по цртежу 697 243 – 2 комада 4000/0870/2018

0870 Одлука о додели уговора (09.08.2018.)

0870 Обавештење о закљученом уговору (27.08.2018.)

 Радови на старој управи 4000/0953/2018 Радови на старој управи 4000/0953/2018

Filesize: 3.31 MB

0953 Конкурсна документација (05.07.2018.)

0956 Позив за подношење понуде (05.07.2018.)

0956 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.08.2018.)

0956 Обавештење о закљученом уговору (16.10.2018.)

 Сервис и припрема терена за тенис 4000/0170/2018 Сервис и припрема терена за тенис 4000/0170/2018

Filesize: 4.89 MB

0170 Конкурсна документација (05.07.2018.)

0170 Позив за подношење понуде (05.07.2018.)

0170 Одлука о додели уговора отворени поступак (28.08.2018.)

0170 Обавештење о закљученом уговору (22.10.2018.)

 Поправка и реконструкција степеништа и фасаде на отвореном пливачком базену 4000/0217/2018 Поправка и реконструкција степеништа и фасаде на отвореном пливачком базену 4000/0217/2018

Filesize: 2.99 MB

0217 Конкурсна документација (05.07.2018.)

0217 Позив за подношење понуде (05.07.2018.)

0217 Одлука о додели уговора за отворени поступак (17.09.2018.)

0217 Обавештење о закљученом уговору (05.11.2018.)

 Сервис и преглед постројења за развод гасова 4000/0888/2018 Сервис и преглед постројења за развод гасова 4000/0888/2018

Filesize: 4.07 MB

0888 Конкурсна документација (05.07.2018.)

0888 Позив за подношење понуде (05.07.20018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис и преглед постројења за развод гасова и проширење инсталације за развод гасова у лабораторији 4000/0888/2018

0888 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (28.08.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору (17.09.2018.)

 Сервис сауне и парног купатила 4000/0160/2018 Сервис сауне и парног купатила 4000/0160/2018

Filesize: 3.16 MB

0160 Конкурсна документација (05.07.2018.)

0160 Позив за подношење понуде (05.07.2018.)

0160 Одлука о обустави поступка (27.08.2018.)

0160 Обавештење о обустави отвореног поступка (05.09.2018.)

 Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0717/2018 Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0717/2018

Filesize: 5.85 MB

0717 Конкурсна документација (04.07.2018.)

0717 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

0717 Прва измена конкурсне документације (03.08.2018.)

0717 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0717 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.08.2018.)

0717 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (10.09.2018.)

0717 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2018.)

 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање стационарних компресора 4000/0532/2018 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање стационарних компресора 4000/0532/2018

Filesize: 3.74 MB

0532 Конкурсна документација (04.07.2018.)

0532 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

0532 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (07.09.2018.)

0532 Обавештење о закљученом уговору (12.10.2018.)

 Обука за судове под притиском 4000/0044/2018 Обука за судове под притиском 4000/0044/2018

Filesize: 2.77 MB

0044 Конкурсна документација (04.07.2018.)

0044 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

0044 Одлука о обустави поступка јавне набавке (18.07.2018.)

0044 Обавештење о обустави поступка (31.07.2018.)

 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0603/2018 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0603/2018

Filesize: 5.08 MB

0603 Конкурсна документација (04.07.2018.)

0603 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

0603 Одлука о обустави отвореног поступка (31.08.2018.)

0603 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.09.2018.)

 Сервисирање и поправка надградњи за возила за масовни превоз 4000/0612/2018 Сервисирање и поправка надградњи за возила за масовни превоз 4000/0612/2018

Filesize: 3.87 MB

0612 Конкурсна документација (04.07.2018.)

0612 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

0612 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (31.08.2018.)

0612 Обавештење о закљученом уговору (01.10.2018.)

 Енергетска санација објеката радионице ауто гараже у Рудовцима, ПК Б/Ц 4000/1011/2018 Енергетска санација објеката радионице ауто гараже у Рудовцима, ПК Б/Ц 4000/1011/2018

Filesize: 3.63 MB

1011 Конкурсна документација (04.07.2018.)

1011 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

1011 Одлука о додели уговора (04.09.2018.)

1011 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2018.)

 Техничка контрола ДРП Замена железничког транспорта ровног угља 4000/0859/2018 Техничка контрола ДРП Замена железничког транспорта ровног угља 4000/0859/2018

Filesize: 5.69 MB

0859 Конкурсна документација (04.07.2018.)

0859 Позив за подношење понуде (04.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола ДРП Замена железничког транспорта ровног угља од РЈ „Сува сепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспортерима 4000/0859/2018

0859 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0859 Обавештење о додели уговора у отвореном поступку (10.09.2018.)

0859 Обавештење о закљученом уговору (24.10.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 193