JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Услуга гумирања 4000/0596-1/2017 Услуга гумирања 4000/0596-1/2017

Filesize: 13.3 MB

0596-1 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0596-1 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

0596-1 Цртежи (06.06.2018.)

0596-1 Прва измена конкурсне документације (28.06.2018.)

0596-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (03.08.2018.)

0596-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (03.08.2018.)

0596-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (17.09.2018.)

0596-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (17.09.2018.)

Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/2018 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/2018

Filesize: 3.62 MB

0619 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0619 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

0619 Обавештење о обустави поступка (03.08.2018.)

Збрињавање опасног отпада 4000/0912/2017 Збрињавање опасног отпада 4000/0912/2017

Filesize: 3.98 MB

0912 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0912 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

0912 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0912 Додатне информације или појашњења (03.07.2018.)

Сервис усисивача робота за базен 4000/0807/2017 Сервис усисивача робота за базен 4000/0807/2017

Filesize: 3.1 MB

0807 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0807 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0807 Одлука о додели уговора (23.07.2018.)

Сервисирање и поправка аутомата за печате и штамбиље 4000/0176/2018 Сервисирање и поправка аутомата за печате и штамбиље 4000/0176/2018

Filesize: 2.69 MB

0176 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0176 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0176 Одлука о обустави отвореног поступка (30.07.2018.)

0176 Обавештење о обустави поступка (07.08.2018.)

Реконструкција дрвених надстрешница на отвореном базену 4000/0213/2018 Реконструкција дрвених надстрешница на отвореном базену 4000/0213/2018

Filesize: 3.34 MB

0213 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0213 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0213 Одлука о додели уговора отворени поступак јавне набавке (09.08.2018.)

Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/2018  Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/2018

Filesize: 2.7 MB

0250 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0250 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0250 Одлука о обустави отвореног поступка (31.07.2018.)

0250 Обавештење о обустави поступка (02.08.2018.)

Мерна кола 4000/0444/2017  Мерна кола 4000/0444/2017

Filesize: 6.02 MB

0444 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0444 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Материјал за грејање 4000/0116/2018  Материјал за грејање 4000/0116/2018

Filesize: 6.41 MB

0116 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0116 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0116 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (09.08.2018.)

0116 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (09.08.2018.)

0116 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (09.08.2018.)

0116 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (27.08.2018.)

0116 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (17.09.2018.)

0116 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (17.09.2018.)

Цемент 4000/0254/2018 Цемент 4000/0254/2018

Filesize: 2.97 MB

0254 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0254 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0254 Одлука о додели уговора отворени поступак (02.08.2018.)

0254 Обавештење о закљученом уговору (17.09.2018.)

Пљоснати челици и челичне траке 4000/0245/2018 Пљоснати челици и челичне траке 4000/0245/2018

Filesize: 4.77 MB

0245 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0245 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0245 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (08.08.2018.)

0245 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (08.08.2018.)

0245 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (08.08.2018.)

0245 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (12.09.2018.)

0245 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (12.09.2018.)

0245 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (12.09.2018.)

Израда пројектне документације за постројење за прераду технолошко отпадних вода 4000/0587/2017 Израда пројектне документације за постројење за прераду технолошко отпадних вода 4000/0587/2017

Filesize: 7.25 MB

0587 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0587 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0587 Одлука о обустави отвореног поступка (04.09.2018.)

Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017 Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017

Filesize: 11.74 MB

0476 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0476 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0476 Прва измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0476 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0476 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0476 Одлука о додели уговора отворени поступак за партије 1,3 и 4 (10.08.2018.)

0476 Одлука о обустави за партије 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16 (10.08.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 2 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 5 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 6 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 7 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 8 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 9 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 10 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 11 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 12 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 13 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 14 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 15 (11.09.2018.)

0476 Обавештење о обустави у отвореном поступку за партију 16 (11.09.2018.)

Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0538/2018 Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0538/2018

Filesize: 3.94 MB

0538 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0538 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0538 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (18.07.2018.)

0538 Обавештење о закљученом уговору (03.08.2018.)

Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/2018 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/2018

Filesize: 11.13 MB

0425 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0425 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0425 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 1 (19.07.2018.)

0425 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 4 (19.07.2018.)

0425 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (19.07.2018.)

0425 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (19.07.2018.)

0425 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (31.07.2018.)

0425 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 3 (31.07.2018.)

0425 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (27.08.2018.)

0425 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (27.08.2018.)

Сервис и поправка алуминијумских и пвц врата и прозора 4000/0134/2017 Сервис и поправка алуминијумских и пвц врата и прозора 4000/0134/2017

Filesize: 4.29 MB

0134 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0134 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0134 Одлука о додели уговора (23.07.2018.)

0134 Обавештење о закљученом уговору (05.09.2018.)

Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0755/2018 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0755/2018

Filesize: 2.59 MB

0755 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0755 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0755 Додатне информације или појашњења (13.06.2018.)

0755 Одлука о додели уговора отворени поступак (18.07.2018.)

Услуге штампања материјала и пластифицирања 4000/0791/2017 Услуге штампања материјала и пластифицирања 4000/0791/2017

Filesize: 4.47 MB

0791 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0791 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (13.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (18.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (03.07.2018.)

0791 Обавештење о закљученом уговору (04.09.2018.)

Поправка и сервисирање водомера 4000/0138/2018 Поправка и сервисирање водомера 4000/0138/2018

Filesize: 3.69 MB

0138 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0138 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0138 Одлука о додели уговора отворени поступак (09.08.2018.)

0138 Обавештење о закљученом уговору (13.09.2018.)

Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0686/2018 Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0686/2018

Filesize: 5.44 MB

0686 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0686 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0686 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0686 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (20.07.2018.)

0686 Обавештење о закљученом уговору (10.08.2018.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/2018  Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/2018

Filesize: 3.44 MB

0800 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0800 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0800 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке (11.07.2018.)

0800 Обавештење о обустави у отвореном поступку јавне набавке (31.07.2018.)

Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0495/2018   Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0495/2018

Filesize: 4.27 MB

0495 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0495 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0495 Додатне информације или појашњења бр.1. (02.07.2018.)

0495 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (23.07.2018.)

0495 Одлука о обустави поступка партија 2 (23.07.2018.)

0495 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (03.08.2018.)

0495 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (27.08.2018.)

Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588/2018 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588/2018

Filesize: 9.18 MB

0588 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0588 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0588 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (11.07.2018.)

0588 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (11.07.2018.)

0588 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (11.07.2018.)

0588 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 3 (30.07.2018.)

0588 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (30.07.2018.)

0588 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (30.07.2018.)

Извођење монтерских радова на висини 4000/1078/2017 Извођење монтерских радова на висини 4000/1078/2017

Filesize: 2.89 MB

1078 Конкурсна документација (05.06.2018.)

1078 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

1078 Одлука о обустави у отвореном поступку (23.07.2018.)

1078 Обавештење о обустави у отвореном поступку јавне набавке (31.07.2018.)

Мазива и остали производи од нафте 4000/0232-1/2017 Мазива и остали производи од нафте 4000/0232-1/2017

Filesize: 12.68 MB

0232-1 Конкурсна документација (01.06.2018.)

0232-1 Позив за подношење понуде (01.06.2018.)

0232-1 Прва измена конкурсне документације (07.06.2018.)

0232-1 Додатне информације или појашњења (07.06.2018.)

0232-1 Трећа измена конкурсне документације (29.06.2018.)

0232-1 Друга измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0232-1 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 5 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 6 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 7 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 9 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 10 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 11 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 12 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 13 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 14 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 15 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 16 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 17 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 18 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 19 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 20 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 21 (07.08.2018.)

0232-1 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 22 (07.08.2018.)

0232-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 4 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 7 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 21 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 22 (27.08.2018.)

0232-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (17.09.2018.)

0232-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (17.09.2018.)

0232-1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6 (17.09.2018.)

Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице  СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016 други део Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016 други део

Filesize: 6.95 MB

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 4 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 7 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 10 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 14 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 15 (01.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 8 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 13 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 17 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 18 (06.06.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (07.08.2018.)

0123 Обавештење о закљученом уговору партија 18 (07.08.2018.)

Сервис,испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735/2018 Сервис,испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0735/2018

Filesize: 1.36 MB

0735 Одлука о додели уговора (24.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис,испитивање и израда техничке документације опреме под притиском(компресорске посуде,термотехничке инсталације и др.)-Еталонирање(баждарење) вентила сигурности,манометара и термометара на Површинским коповима 4000/0735/2018

0735 Обавештење о закљученом уговору (02.07.2018.)

E-04.04-240677-3-2018 од 22.05.2018.године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА E-04.04-240677-3-2018 од 22.05.2018.године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Filesize: 986.2 kB

E-04.04-240677-3-2018 од 22.05.2018.године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 четврти део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 четврти део

Filesize: 15.67 MB

0893 Једанаеста измена конкурсне документације (18.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.11.(18.05.2018.)

0893 Дванаеста измена конкурсне документације (23.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.12. (23.05.2018.)

0893 Тринаеста измена конкурсне документације (28.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења  (28.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.14. (01.06.2018.)

0893 Четрнаеста измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.15. (01.06.2018.)

0893 Петнаеста измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.16. (04.06.2018.)

0893 Шеснаеста измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.17. (04.06.2018.)

0893 Седамнаеста измена конкурсне документације (11.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.18. (11.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.06.2018.)

0893 Осамнаеста измена конкурсне документације (13.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.19. (13.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2018.)

0893 Седаманеста измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.18. (27.06.2018.)

0893 Осамнаеста измена конкурсне документације (28.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.19. (28.06.2018.)

0893 Деветнаеста измена конкурсне документације (29.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.20 (29.06.2018.)

0893 Двадесета измена конкурсне документације (29.06.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (29.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.22 (29.06.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.21 (02.07.2018.)

Набавка опреме за вулканизацију гумених трака са челичним кордом ширине Б-2000 4000/0328/2018 Набавка опреме за вулканизацију гумених трака са челичним кордом ширине Б-2000 4000/0328/2018

Filesize: 5.73 MB

0328 Конкурсна документација (18.05.2018.)

0328 Позив за подношење понуде (18.05.2018.)

0328 Прва измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0328 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0328 Друга измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0328 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0328 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

0328 Одлука о обустави отвореног поступка (19.07.2018.)

0328 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (20.07.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 190