JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Израда пројектне документације за санацију 4000/0574/2017 Израда пројектне документације за санацију 4000/0574/2017

Filesize: 801.81 kB

0574 Израда пројектне документације за санацију,реконструкцију и прибављање употребне дозволе бране и акулулације Паљуви-Виш 4000/0574/2017 (13.03.2018.)

0574 Обавештење о обустави поступка (26.03.2018.)

Производи од гуме, коже и текстила – Гумено техничка роба 4000/0241-1/1/2017 Производи од гуме, коже и текстила – Гумено техничка роба 4000/0241-1/1/2017

Filesize: 1.57 MB

0241-1/1 Конкурсна документација (05.03.2018.)

0241-1/1 Позив за подношење понуде (05.03.2018.)

0241-1/1 Одлука о додели уговора (03.05.2018.)

Инсталациони материјал 4000/0254/2017 трећи део Инсталациони материјал 4000/0254/2017 трећи део

Filesize: 4.86 MB

0254 Шеснаеста измена конкурсне документације (05.03.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.03.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.17.(05.03.2018.)

0254 Седаманеста измена конкурсне документације (13.03.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.03.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.18. (13.03.2018.)

Услуга сервисирања пројектора 4000/0795/2017 Услуга сервисирања пројектора 4000/0795/2017

Filesize: 4.01 MB

0795 Конкурсна документација (05.03.2018.)

0795 Позив за подношење понуде (05.03.2018.)

0795 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

АУТО ГУМЕ 4000/0208-1/2017 АУТО ГУМЕ 4000/0208-1/2017

Filesize: 6.73 MB

0208-1 Конкурсна документација (05.03.2018.)

0208-1 Позив за подношење понуде (05.03.2018.)

0208-1 Прва измена конкурсне документације (23.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења 1 (23.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења 2 (23.03.2018.)

0208-1 Друга измена конкурсне докумнетације (26.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0208-1 Трећа измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (29.03.2018.)

0208-1 Четврта измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0208-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - трећи  део Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - трећи део

Filesize: 1.96 MB

0251 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.03.2018.)

0251 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (07.03.2018.)

Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0475/2017 Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0475/2017

Filesize: 1.94 MB

0475 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0475 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама и сервис високо-напонских  и ниско напонских прекидача 4000/0475/2017

0475 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0475 Одлука о додели уговора (26.04.2018.)

Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља 4000/0570/1/1 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља 4000/0570/1/1

Filesize: 1.82 MB

0570/1/1 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0570/1/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/1/1

0570/1/1 Одлука о обустави преговарчког поступка (13.04.2018.)

0571/1/1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (23.04.2018.)

Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0651/2017 Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0651/2017

Filesize: 1.82 MB

0651 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0651 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0651 Одлука о обустави отвореног поступка (12.04.2018.)

0651 Обавештење о обустави отвореног поступка (17.04.2018.)

Ангажовање стручног надзора на извођењу радова на измештању државног пута Iб 4000/1053/2017 Ангажовање стручног надзора на извођењу радова на измештању државног пута Iб 4000/1053/2017

Filesize: 5.91 MB

1053 Конкурсна документација (02.03.2018.)

1053 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање стручног надзора на извођењу радова на измештању државног пута Iб реда број 22 (М-22) 4000/1053/2017

1053 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

1053 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

1053 Друга измена конкурсне документације (20.03.2018.)

1053 Додатне информације или појашњења (20.03.2018.)

1053 Трећа измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1053 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

1053 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1053 Одлука о додели уговора за отворени поступак (09.05.2018.)

Санација камене подзиде на обали језера Очага 4000/0172/2017 Санација камене подзиде на обали језера Очага 4000/0172/2017

Filesize: 1.65 MB

0172 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0172 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0172 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

Израда тартан подлоге на спортском терену „Рајац 4000/0201/2017 Израда тартан подлоге на спортском терену „Рајац 4000/0201/2017

Filesize: 5.16 MB

0201 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0201 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0201 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0201 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0201 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

0201 Одлука о додели уговора (09.05.2018.)

0201 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (21.05.2018.)

E-04.02-106217-3-18 Јавни позив за продају техногене сировине E-04.02-106217-3-18 Јавни позив за продају техногене сировине

Filesize: 1.34 MB

E-04.02-106217-3-18 Јавни позив за продају техногене сировине испод траке Т-306 путем јавног надметања (02.03.2018.)

Прстенасти ускочници 4000/0296/2017 Прстенасти ускочници 4000/0296/2017

Filesize: 2.06 MB

0296 Конкурсна докумнетација (02.03.2018.)

0296 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0296 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1 и 2 (17.04.2018.)

0296 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (16.05.2018.)

Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/1133/2017 Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/1133/2017

Filesize: 2.86 MB

1133 Конкурсна документација (02.03.2018.)

1133 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

1133 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1133 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

1133 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1133 Одлука о обустави поступка (24.04.2018.)

1133 Обавештење о обустави отвореног поступка (10.05.2018.)

Молерско фарбарски радови на отвореном базену 4000/0183/2017 Молерско фарбарски радови на отвореном базену 4000/0183/2017

Filesize: 3.09 MB

0183 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0183 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0183 Прва измена конкурсне документације (12.03.2018.)

0183 Додатне информације или појашњења (12.03.2018.)

0183 Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

Простирке за пословни простор 4000/0107/2017 Простирке за пословни простор 4000/0107/2017

Filesize: 2.1 MB

0107 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0107 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0107 Прва измена конкурсне документације (20.03.2018.)

0107 Додатне информације или појашњења (20.03.2018.)

0107 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

Четке и метле 4000/0115/2017 Четке и метле 4000/0115/2017

Filesize: 3.29 MB

0115 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0115 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0115 Прва измена конкурсне документације (14.03.2018.)

0115 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

0115 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0115 Друга измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0115 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

0115 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

Производи за декорацију пословног простора  4000/0108/2017  Производи за декорацију пословног простора 4000/0108/2017

Filesize: 1.54 MB

0108 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0108 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

0108 Одлука о додели уговора (08.05.2018.)

Замена овешења и ослонаца паровода у Сушари 4000/1077/2017 Замена овешења и ослонаца паровода у Сушари 4000/1077/2017

Filesize: 1.96 MB

1077 Конкурсна документација (02.03.2018.)

1077 Позив за подношење понуде (02.03.2018.)

1077 Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

1077 Обавештење о закљученом уговору (21.05.2018.)

„Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на  малоуљним ВН прекидачима 4000/0482/2017 „Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на малоуљним ВН прекидачима 4000/0482/2017

Filesize: 2.22 MB

0482 Конкурсна документација (02.03.2018.)

0482 Позив за подношење понуда (02.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

„Сервисирање, поправка, еталонирање заштите на  малоуљним ВН прекидачима у  ИС Зеоке и сервисирање и поправка „Buholc“ релеа на трасформаторима  6/1 Kv, 1 Mw снаге“ 4000/0482/2017

0482 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0482 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0482 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

Челични одливци – Површински копови, Прерада и Колубара Метал 4000/0198/2016 - други део Челични одливци – Површински копови, Прерада и Колубара Метал 4000/0198/2016 - други део

Filesize: 2.6 MB

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 4 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 5 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 8 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 10 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 12 (01.03.2018.)

0198 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 7 (16.04.2018.)

0198 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (16.04.2018.)

0198 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 9 (16.04.2018.)

0198 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 11 (16.04.2018.)

Сијалице, стартери, пригушнице и остало 4000/0278/2017 Сијалице, стартери, пригушнице и остало 4000/0278/2017

Filesize: 5.32 MB

0278 Конкурсна документација (01.03.2018.)

0278 Позив за подношење понуде (01.03.2018.)

0278 Додатне информације или појашњења бр.1. (01.03.2018.)

0278 Одлука о додели уговора за партију 1 (08.05.2018.)

0278 Одлука о додели уговора за партију 2 (08.05.2018.)

0278 Одлука о додели уговора за партију 3 (08.05.2018.)

0278 Одлука о додели уговора за партију 4 (08.05.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017 - други део Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017 - други део

Filesize: 11.49 MB

0891-1 Четврта измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (01.03.2018.)

Извођење радова на измештању државног пута Ib реда број 22( М-22) 4000/0688/2016 други део Извођење радова на измештању државног пута Ib реда број 22( М-22) 4000/0688/2016 други део

Filesize: 2.68 MB

0688 Конкурсна документација 28.02.2018. са изменама (01.03.2018.)

0688 Пета измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0688 Шеста измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (01.03.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (05.03.2018.)

Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017  други део Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017 други део

Filesize: 5.4 MB

1095 Шеста измена конкурсне документације први део (01.03.2018.)

1095 Шеста измена конкурсне документације други део (01.03.2018.)

1095 Шеста измена конкурсне документације трећи део (01.03.2018.)

1095 Седма измена конкурсне документације (01.03.2018.)

1095 Одлука о обустави отвореног поступка (18.05.2018.)

Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - други део Графитне четкице и држачи 4000/0251/2017 - други део

Filesize: 15.4 MB

0251 Прва измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0251 Додатне информације или појашњења бр.1. (26.02.2018.)

0251 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.03.2018.)

04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената 04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената

Filesize: 1.16 MB

04.04-84074-18 од 14.02.2018. Јавни позив за продају дрвних сортимената путем јавног надметања (22.02.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017  други део Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017 други део

Filesize: 4.83 MB

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (20.02.2018.)

0891 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (20.02.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 182