JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Грађевинско занатски радови на објектима водовода 4000/0734/2017 Грађевинско занатски радови на објектима водовода 4000/0734/2017

Filesize: 1.14 MB

0734 Конкурсна документација (18.12.2017.)

0734 Позив за подношење понуда (18.12.2017.)

0734 Додатне информације или појашњења (21.12.2017.)

Услуга сервисирања и поправке компресорских апарата 4000/0468/2017 Услуга сервисирања и поправке компресорских апарата 4000/0468/2017

Filesize: 1.15 MB

0468 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0468 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања и поправке компресорских апарата, апарата за пескирање и апарата за фарбање 4000/0468/2017

Поправка и баждарење момент кључева 4000/1143/2017 Поправка и баждарење момент кључева 4000/1143/2017

Filesize: 1.91 MB

1143 Конкурсна документација (13.12.2017.)

1143 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

1143 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

Курс за индукционо каљење 4000/0049/2017 Курс за индукционо каљење 4000/0049/2017

Filesize: 1.8 MB

0049 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0049 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0049 Одлука о обустави поступка (20.12.2017.)

0049 Обавештење о обустави поступка ЈН мале вредности (03.01.2018.)

Ваљање гумене мешавине 4000/0943/2017 Ваљање гумене мешавине 4000/0943/2017

Filesize: 3.26 MB

0943 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0943 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0943 Прва измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0943 Додатне информације или појашњења (18.12.2017.)

0943 Одлука о додели уговора (09.01.2018.)

0943 Обавештење о закљученом уговору (07.02.2018.)

Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0924/1/2017 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела 4000/0924/1/2017

Filesize: 2.01 MB

0924/1 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0924/1 Позив за подношење понуда (13.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела - Ремонт фрикционих елемената 4000/0924/1/2017

0924/1 Одлука о додели уговора (08.01.2018.)

0924/1 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

Набавка гумене траке са челичним кордом Б/2000 4000/0335/2017 Набавка гумене траке са челичним кордом Б/2000 4000/0335/2017

Filesize: 1.55 MB

0335 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0335 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0335 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0335 Додатне информације или појашњења (22.12.2017.)

Возило за масовни превоз 4000/0345/2017 Возило за масовни превоз 4000/0345/2017

Filesize: 2.28 MB

0345 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0345 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0345 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0345 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (30.01.2018.)

Инсталациони материјал 4000/0254/2017 Инсталациони материјал 4000/0254/2017

Filesize: 15.01 MB

0254 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0254 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0254 Прва измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.12.2017.)

0254 Друга измена конкурсне документације (25.12.2017.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.2. (25.12.2017.)

0254 Трећа измена конкурсне документације (26.12.2017.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.3. (26.12.2017.)

0254 Четврта измена конкурсне документације (03.01.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.4. (03.01.2018.)

0254 Пета измена конкурсне документације (09.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.5. (09.01.2018.)

0254 Шеста измена конкурсне документације (11.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.6. (11.01.2018.)

0254 Седма измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0254 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0254 Додатне информације или појашњења бр.7. (24.01.2018.)

Агрегат за хидраулични момент кључ 4000/0423/2017 Агрегат за хидраулични момент кључ 4000/0423/2017

Filesize: 1.73 MB

0423 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0423 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0423 Одлука о додели уговора (26.01.2018.)

0423 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (05.02.2018.)

Набавка репро материјала за вулканизерске кућице 4000/0827/2017 Набавка репро материјала за вулканизерске кућице 4000/0827/2017

Filesize: 2.8 MB

0827 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0827 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0827 Прва измена конкурсне документације (25.12.2017.)

0827 Додатне информације или појашњења (25.12.2017.)

0827 Додатне информације или појашњења (04.01.2018.)

0827 Одлука о обустави отвореног поступка (26.01.2018.)

0827 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (30.01.2018.)

Набавка виљушкара за потребе огранка Колубара 4000/0353/2017 Набавка виљушкара за потребе огранка Колубара 4000/0353/2017

Filesize: 10.93 MB

0353 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0353 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0353 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0353 Прва измена конкурсне документације (21.12.2017.)

Кабловски прибор 4000/0271/2017 Кабловски прибор 4000/0271/2017

Filesize: 11.11 MB

0271 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0271 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0271 Прва измена конкурсне документације (18.12.2017.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.1. (18.12.2017.)

0271 Друга измена конкурсне документације (19.12.2017.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.2. (19.12.2017.)

0271 Трећа измена конкурсне документације (20.12.2017.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.3. (20.12.2017.)

0271 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.01.2018.)

0271 Четврта измена конкурсне документације (08.01.2018.)

0271 Додатне информације или појашњења бр.4. (08.01.2018.)

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0546/2017 Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском 4000/0546/2017

Filesize: 4.48 MB

0546 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0546 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0546 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0546 Додатне информације или појашњења (21.12.2017.)

0546 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (01.02.2018.)

0546 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (01.02.2018.)

0546 Обавештење о обустави отвореног поступка 1 (13.02.2018.)

0546 Обавештење о обустави отвореног поступка 2 (13.02.2018.)

Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017  други део Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017 други део

Filesize: 10.82 MB

0299 Цртежи 8 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 9 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 10 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 11 (13.12.2017.)

0299 Прва измена конкурсне документације (28.12.2017.)

0299 Додатне информације или појашњења (28.12.2017.)

0299 Друга измена конкурсне документације (04.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.01.2018.)

0299 Додтатне информације или појашњења (04.01.2018.)

0299 Трећа измена конкурсне документације (08.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (08.01.2018.)

0299 Четврта измена конкурсне документације (12.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (12.01.2018.)

0299 Пета измена конкурсне документације (24.01.2018.)

0299 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.01.2018.)

0299 Додатне информације или појашњења (24.01.2018.)

Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017  Вијачна роба и везивни материјал 4000/0299/2017

Filesize: 10.02 MB

0299 Конкурсна документација (13.12.2017.)

0299 Позив за подношење понуде (13.12.2017.)

0299 Цртежи 1 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 2 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 3 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 4 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 5 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 6 (13.12.2017.)

0299 Цртежи 7 (13.12.2017.)

Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017 Уређај за сервисирање ауто клима 4000/0110/1/2017

Filesize: 954.89 kB

0110 Конкурсна документација (12.12.2017.)

0110 Позив за подношење понуде (12.12.2017.)

Обука за виљушкаристе који излазе на јавни пут 4000/0036/1/2017 Обука за виљушкаристе који излазе на јавни пут 4000/0036/1/2017

Filesize: 1.9 MB

0036/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0036/1 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0036/1 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

0036/1 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

Обука за монтажу цевне „Layer“ скеле 4000/ 0042/2017 Обука за монтажу цевне „Layer“ скеле 4000/ 0042/2017

Filesize: 1.95 MB

0042 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0042 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0042 Одлука о додели уговора (20.12.2017.)

0042 Обавештење о закљученом уговору (24.01.2018.)

Курс за ложача котлова 4000/0045/1/2017 Курс за ложача котлова 4000/0045/1/2017

Filesize: 1.17 MB

0045/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0045/1 Позив за подношење понуда (05.12.2017.)

0045/1 Обавештење о обустави поступка (04.01.2018.)

Генерални ремонт универзалних глодалица GHK-3P , FWA-41 4000/0642/1/2017 Генерални ремонт универзалних глодалица GHK-3P , FWA-41 4000/0642/1/2017

Filesize: 1.72 MB

0642/1 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0642/1 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

0642/1 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

Електрично батеријско возило за превоз терета 4000/0908/2017 Електрично батеријско возило за превоз терета 4000/0908/2017

Filesize: 1.43 MB

0908 Конкурсна документација (05.12.2017.)

0908 Позив за подношење понуде (05.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Електрично батеријско возило за превоз терета у току процеса регенерације (израде) склопова-делова (карета) 4000/0908/2017

0908 Одлука о додели уговора (24.01.2018.)

Набавка аутодизалица 25т 4000/0360/2017 Набавка аутодизалица 25т 4000/0360/2017

Filesize: 1.18 MB

0360 Одлука о закључењу оквирног споразума (04.12.2017.)

0360 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (10.01.2018.)

0360 Обавештење о закљученом уговору (30.01.2018.)

Преглед и провера опреме за рад, испитивање услова радне околине и остала испитивања 4000/0064/2017 Преглед и провера опреме за рад, испитивање услова радне околине и остала испитивања 4000/0064/2017

Filesize: 1.65 MB

0064 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0064 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

0064 Одлука о додели уговора (26.01.2018.)

Испитивање укупног капацитета јоноизмењивачких смола Топлане 4000/1017/2017 Испитивање укупног капацитета јоноизмењивачких смола Топлане 4000/1017/2017

Filesize: 1.4 MB

1017 Конкурсна документација (01.12.2017.)

1017 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

1017 Одлука о додели уговора (13.02.2018.)

Курс за испитивање материјала без разарања - визуелна контрола VТ I + II 4000/0044/2017 Курс за испитивање материјала без разарања - визуелна контрола VТ I + II 4000/0044/2017

Filesize: 1.54 MB

0044 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0044 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

0044 Одлука о обустави поступка ЈН мале вредности (26.12.2017.)

0044 Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности (04.01.2018.)

Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/1/2017 Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/1/2017

Filesize: 1.59 MB

0817/1 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0817/1 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

0817/1 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

ТРАКТОР 4x4 4000/1158/2017  ТРАКТОР 4x4 4000/1158/2017

Filesize: 1.53 MB

1158 Конкурсна документација (01.12.2017.)

1158 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

1158 Одлука о додели уговора (14.02.2018.)

Сервис и атестирање хлорних боца 4000/0812/2017 Сервис и атестирање хлорних боца 4000/0812/2017

Filesize: 1.65 MB

0812 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0812 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

0812 Одлука о обустави поступка (01.02.2018.)

0812 Обавештење о обустави поступка (14.02.2018.)

Санација челичне конструкције на објекту Нова сушара 4000/0713/2017 Санација челичне конструкције на објекту Нова сушара 4000/0713/2017

Filesize: 4.69 MB

0713 Конкурсна документација (01.12.2017.)

0713 Позив за подношење понуде (01.12.2017.)

0713 Додатне информације или појашњења (19.12.2017.)

0713 Прва измена конкурсне документације (28.12.2017.)

0713 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.12.2017.)

0713 Додатне информације или појашњења (28.12.2017.)

0713 Друга измена конкурсне документације (08.01.2018.)

0713 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.01.2018.)

0713 Додатне информације или појашњења (08.01.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 175