JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0540/2017 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0540/2017

Filesize: 2.26 MB

0540 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0540 Позив за подношење понуда (19.06.2017.)

0540 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

0540 Обавештење о закљученом уговору (22.08.2017.)

Унапређење ТК система ПК Тамнава-исток 4000/0778/2017  Унапређење ТК система ПК Тамнава-исток 4000/0778/2017

Filesize: 5.66 MB

0778 Конкурсна документација (20.06.2017.)

0778 Позив за подношење понуде (20.06.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.07.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.2. (06.07.2017.)

0778 Прва измена конкурсне документације (17.07.2017.)

0778 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.07.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.3. (17.07.2017.)

0778 Додатне информације или појашњења бр.4. (17.07.2017.)

0778 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

0778 Обавештење о закљученом уговору (24.08.2017.)

Опрема за информатичке мреже 4000/0077/2017  Опрема за информатичке мреже 4000/0077/2017

Filesize: 2.12 MB

0077 Конкурсна документација (20.06.2017.)

0077 Позив за подношење понуде (20.06.2017.)

0077 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

0077 Обавештење о закљученом уговору (28.08.2017.)

Хидромеханичко чишћење шљаковoда, технолошких јама и резервоара 4000/0619/2017 Хидромеханичко чишћење шљаковoда, технолошких јама и резервоара 4000/0619/2017

Filesize: 1.09 MB

0619 Конкурсна документација (19.06.2017.)

0619 Позив за подношење понуде (19.06.2017.)

0619 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.07.2017.)

E.04.04-257259-3-17 Јавни позив за продају дрвне масе путем јавног позива са продужењим трајањем E.04.04-257259-3-17 Јавни позив за продају дрвне масе путем јавног позива са продужењим трајањем

Filesize: 663.27 kB

E.04.04-257259-3-17 Јавни позив за продају дрвне масе путем јавног позива са продужењим трајањем

Гумено техничка роба 4000/0241-1/2017 Гумено техничка роба 4000/0241-1/2017

Filesize: 1.62 MB

0241-1 Конкурсна документација (16.06.2017.)

0241-1 Позив за подношење понуде (16.06.2017.)

0241-1 Одлука о обустави преговарачког поступка (11.08.2017.)

Сигналне светиљке и сијалице 4000/0277/2017 Сигналне светиљке и сијалице 4000/0277/2017

Filesize: 13.27 MB

0277 Конкурсна документација (16.06.2017.)

0277 Позив за подношење понуде (16.06.2017.)

0277 Прва измена конкурсне документације (22.06.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.1. (22.06.2017.)

0277 Друга измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.2. (06.07.2017.)

0277 Трећа измена конкурсне документације (10.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.3. (10.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.4. (10.07.2017.)

0277 Четврта измена конкурсне документације (11.07.2017.)

0277 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.5. (14.07.2017.)

0277 Додатне информације или појашњења бр.6. (17.07.2017.)

0277 Одлука о додели уговора (01.09.2017.)

0277 Одлука о обустави отвореног поступка (01.09.2017.)

0277 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (21.09.2017.)

0277 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (21.09.2017.)

0277 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 4 (21.09.2017.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2017

Filesize: 15 MB

0891 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0891 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0891 Позив за подношење понуде на енглеском језику (13.06.2017.)

0891 Прва измена конкурсне документације (26.06.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења 1 (26.06.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења 2 (26.06.2017.)

0891 Друга измена конкурсне документације (03.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (03.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (13.07.2017.)

0891 Трећа измена конкурсне документације (13.07.2017.)

0891 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (13.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (13.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

0891 Додатне информације или појашњења (21.07.2017.)

0891 Одлука о додели уговора за партију број 9 (25.08.2017.)

0891 Обавештење о закљученом уговору (20.09.2017.)

Одржавање и поправка пластичне арматуре у ХПВ-у Топлане 4000/1016/2017 Одржавање и поправка пластичне арматуре у ХПВ-у Топлане 4000/1016/2017

Filesize: 1.88 MB

1016 Конкурсна документација (14.06.2017.)

1016 Позив за подношење понуде (14.06.2017.)

1016 Одлука о обустави у отвореном поступку (15.08.2017.)

1016 Обавештење о обустави у отвореном поступку (30.08.2017.)

Услуга ажурирања плана заштите од пожара и плана евакуације 4000/0003/2017  Услуга ажурирања плана заштите од пожара и плана евакуације 4000/0003/2017

Filesize: 14.58 MB

0003 Конкурсна документација (14.06.2017.)

0003 Позив за подношење понуде (14.06.2017.)

0003 Прва измена конкурсне документације (20.06.2017.)

0003 Додатне информације или појашњења (20.06.2017.)

0003 Друга измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0003 Додатне информације или појашњења (06.07.2017.)

0003 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.07.2017.)

0003 Додатне информације или појашњења (10.07.2017.)

0003 Трећа измена конкурсне документације (11.07.2017.)

0003 Одлука о додели уговора (18.08.2017.)

E-04.04-223575/6-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-223575/6-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда

Filesize: 1.38 MB

E-04.04-223575/6-17 Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда (09.06.2017.)

Израда Елабората о замени дробилица  4000/0588/2017 Израда Елабората о замени дробилица 4000/0588/2017

Filesize: 2.36 MB

0588 Конкусна документација (14.06.2017.)

0588 Позив за подношење понуде (14.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Елабората о замени дробилица са једним назубљеним ваљком 206 А и 206 Б једном чекићном дробилицом 4000/0588/2017

0588 Додатне информације или појашњења (03.07.2017.)

0588 Додатне информације или појашњења (10.07.2017.)

0588 Одлука о додели уговора (27.07.2017.)

0588 Обавештење о закљученом уговору (29.08.2017.)

Гумено техничка роба 4000/0241/2017 Гумено техничка роба 4000/0241/2017

Filesize: 5.37 MB

0241 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0241 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0241 Прва измена конкурсне документације (05.07.2017.)

0241 Одлука о додели уговора за партију 1 (02.08.2017.)

0241 Одлука о додели уговора за партију 2 (02.08.2017.)

0241 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (01.09.2017.)

Пуњач 4000/0904/2017 Пуњач 4000/0904/2017

Filesize: 3.82 MB

0904 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0904 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0904 Прва измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0904 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.07.2017.)

0904 Додатне информације или појашњења бр.1. (06.07.2017.)

0904 Одлука о додели уговора (25.08.2017.)

Софтвери и лиценце 4000/0072/2017 Софтвери и лиценце 4000/0072/2017

Filesize: 1.7 MB

0072 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0072 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0072 Одлука о обустави отвореног поступка (28.07.2017.)

0072 Обавештење о обустави отвореног поступка (07.08.2017.)

Поправка, еталонирање и уградња  брзиномера ЕB 96 - Михаило Пупин на ел. локомотивама LEW 4000/0664/ Поправка, еталонирање и уградња брзиномера ЕB 96 - Михаило Пупин на ел. локомотивама LEW 4000/0664/

Filesize: 1.47 MB

0664 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0664 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

0664 Одлука о додели уговора (18.08.2017.)

Поправка кочионе опреме, електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива 4000/0507/2017 Поправка кочионе опреме, електро локомотива, вагона, дресине ТМД и дизел локомотива 4000/0507/2017

Filesize: 2.63 MB

0507 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0507 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0507 Прва измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0507 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.07.2017.)

0507 Одлука о додели уговора (18.08.2017.)

Оптички каблови и опрема 4000/0080/2017  Оптички каблови и опрема 4000/0080/2017

Filesize: 3.44 MB

0080 Конкурсна документација (13.06.2017.)

0080 Позив за подношење понуде (13.06.2017.)

0080 Прва измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0080 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.07.2017.)

0080 Додатне информације или појашњења бр.1. (06.07.2017.)

0080 Одлука о додели уговора (03.08.2017.)

0080 Обавештење о закљученом уговору (28.08.2017.)

Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0529/2017 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0529/2017

Filesize: 2.26 MB

0529 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0529 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање теретних возила -  Поправка и сервисирање теретних возила из производног програма „MAN“ 4000/0529/2017

0529 Одлука о додели уговора (17.07.2017.)

0529 Обавештење о закљученом уговору (28.07.2017.)

Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/2017 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/2017

Filesize: 1.87 MB

0570 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0570 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

0570 Одлука о обустави отвореног поступка (24.07.2017.)

0570 Обавештење о обустави отвореног поступка (27.07.2017.)

Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице  СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016 Набавка и израда репроматеријала и опремe за погонске станице СУ2’ и СУ3’ 4000/0123/2016

Filesize: 8.5 MB

0123 Конкурсна документација (12.06.2017.)

0123 Позив за подношење понуде (12.06.2017.)

0123 Додатне информације или појашњења (26.06.2017.)

0123 Додатне информације или појашњења (07.07.2017.)

0123 Прва измена конкурсне документације (10.07.2017.)

0123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.07.2017.)

0123 Додатне информације или појашњења (10.07.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 6 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 7 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 9 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 10 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 13 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 14 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 15 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 16 (08.09.2017.)

0123 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 17 (08.09.2017.)

Санација и реконструкција цркве у Барошевцу 4000/1106/2017 Санација и реконструкција цркве у Барошевцу 4000/1106/2017

Filesize: 3.11 MB

1106 Конкурсна документација (09.06.2017.)

1106 Позив за подношење понуде (09.06.2017.)

1106 Прва измена конкурсне документације (21.06.2017.)

1106 Додатне информације или појашњења (21.06.2017.)

1106 Одлука о обустави поступка (02.08.2017.)

1106 Обавештење о обустави отвореног поступка (16.08.2017.)

Одржавање и поправка АУМА актуатора 4000/0953/2017 Одржавање и поправка АУМА актуатора 4000/0953/2017

Filesize: 1.91 MB

0953 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0953 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

0953 Одлука о додели уговора (09.08.2017.)

0953 Обавештење о закљученом уговору (11.09.2017.)

Машински делови по каталошким бројевима први део 4000/0156/2016 Машински делови по каталошким бројевима први део 4000/0156/2016

Filesize: 7.56 MB

0156 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0156 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 1 (21.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 2 (21.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 3 (21.06.2017.)

0156 Додатне информације или појашњења 4 (21.06.2017.)

 

Електронске компоненте 4000/0287/2017 Електронске компоненте 4000/0287/2017

Filesize: 5.85 MB

0287 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0287 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

0287 Прва измена конкурсне документације (28.06.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.06.2017.)

0287 Друга измена конкурсне документације (03.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.2. (03.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.3. (06.07.2017.)

0287 Трећа измена конкурсне документације (06.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (06.07.2017.)

0287 Четврта измена конкурсне документације (13.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.4. (13.07.2017.)

0287 Пета измена конкурсне документације (18.07.2017.)

0287 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.07.2017.)

0287 Додатне информације или појашњења бр.5. (18.07.2017.)

0287 Одлука о додели уговора (01.09.2017.)

Набавка пролазно-померљиве ТС 6/35KV 4000/0282/2017 Набавка пролазно-померљиве ТС 6/35KV 4000/0282/2017

Filesize: 2.54 MB

0282 Конкурсна документација (08.06.2017.)

0282 Позив за подношење понуде (08.06.2017.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.06.2017.)

0282 Одлука о додели уговора (19.09.2017.)

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и квалитета земљишта 4000/1063/2017 Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и квалитета земљишта 4000/1063/2017

Filesize: 4.3 MB

1063 Конкурсна документација (07.06.2017.)

1063 Позив за подношење понуде (07.06.2017.)

1063 Додатне информације или појашњења (26.06.2017.)

1063 Прва измена конкурсне документације (27.06.2017.)

1063 Одлука о додели уговора (07.08.2017.)

Извештај о здравственом стању популације становника насеља у околини рударског басена «Колубара»  40 Извештај о здравственом стању популације становника насеља у околини рударског басена «Колубара» 40

Filesize: 2.37 MB

0592 Конкурсна документација (07.06.2017.)

0592 Позив за подношење понуде (07.06.2017.)

0592 Одлука о додели уговора (15.08.2017.)

0592 Обавештење о закљученом уговору (20.09.2017.)

Систематско мерење квалитета ваздуха на подручју РБ “Колубара” 4000/0613/2017 Систематско мерење квалитета ваздуха на подручју РБ “Колубара” 4000/0613/2017

Filesize: 1.95 MB

0613 Конкурсна документација (07.06.2017.)

0613 Позив за подношење понуде (07.06.2017.)

0613 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

0613 Обавештење о закљученом уговору (31.08.2017.)

Услуге техничке контроле пројектне документације 4000/0676/2017 Услуге техничке контроле пројектне документације 4000/0676/2017

Filesize: 2.04 MB

0676 Конкурсна документација (06.06.2017.)

0676 Позив за подношење понуде (06.06.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге техничке контроле пројектне документације за доградњу и реконструкцију Oсновне школе у насељу Црне Mеђе 1 4000/0676/2017

0676 Одлука о додели уговора (26.07.2017.)

0676 Обавештење о закљученом уговору (31.08.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 159