JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent 4000/0890/2018 Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent 4000/0890/2018

Filesize: 3.86 MB

0890 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0890 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

0890 Одлука о додели уговора (12.04.2018.)

0890 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2018.)

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 други део МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 други део

Filesize: 14.21 MB

0439 Седма измена конкурсне документације (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 1 (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 3 (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 5 (16.10.2018.)

0439 Осма измена конкурсне документације (17.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (17.10.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (23.10.2018.)

 Сервис вентилационих и грејних комора, системи ц1, ц2, ц3, ц7 4000/0811/2017 Сервис вентилационих и грејних комора, системи ц1, ц2, ц3, ц7 4000/0811/2017

Filesize: 4.21 MB

0811 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0811 Позив за подношење понуда (15.10.2018.)

0811 Одлука о додели уговора отворени поступак (04.01.2019.)

 Реконструкција акумулаторске станице на првом спрату сектора за ПТ послове 4000/0942/2018 Реконструкција акумулаторске станице на првом спрату сектора за ПТ послове 4000/0942/2018

Filesize: 3.09 MB

0942 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0942 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

0942 Одлука о додели уговора (13.12.2018.)

 Преглед опреме у „EX“ заштити 4000/0775/2018 Преглед опреме у „EX“ заштити 4000/0775/2018

Filesize: 3.04 MB

0775 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0775 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

0775 Одлука о додели уговора отворени поступак (16.01.2019.)

 Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта 4000/1133/2018 Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта 4000/1133/2018

Filesize: 8.74 MB

1133 Конкурсна документација (15.10.2018.)

1133 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за багер Дреглајн ЕШ 6/45 4000/1133/2018

1133 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

1133 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.11.2018.)

1133 Обавештење о обустави отвореног поступка (17.12.2018.)

1133 Одлука о обустави отвореног поступка (18.12.2018.)

1133 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (28.12.2018.)

Израда пројектне документације за санацију 4000/1134/2018 Израда пројектне документације за санацију 4000/1134/2018

Filesize: 3.51 MB

1134 Конкурсна документација (15.10.2018.)

1134 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда пројектне документације за санацију реконструкцију и прибављање употребне дозволе бране и акумулације Паљуви-Виш 4000/1134/2018

1134 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.12.2018.)

 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/2018 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/2018

Filesize: 4.75 MB

0005 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0005 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

0005 Одлука о обустави отвореног поступка (12.12.2018.)

0005 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (25.12.2018.)

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода 4000/0708/2018 Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода 4000/0708/2018

Filesize: 3.37 MB

0708 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0708 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и квалитета земљишта, ПК Б/Ц 4000/0708/2018

0708 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (11.12.2018.)

 Сервисирање и поправка биротехничке опреме 4000/0133/2017 Сервисирање и поправка биротехничке опреме 4000/0133/2017

Filesize: 4.46 MB

0133 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0133 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

0133 Одлука о обустави поступка (26.11.2018.)

0133 Обавештење о обустави отвореног поступка (11.12.2018.)

 Радови и уградња стоп сол фолије у сали изнад базена 4000/0216/2018 Радови и уградња стоп сол фолије у сали изнад базена 4000/0216/2018

Filesize: 3.64 MB

0216 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0216 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

0216 Прва измена конкурсне документације (25.10.2018.)

0216 Одлука о додели уговора (12.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору (08.01.2019.)

 Редуктор за гуљење траке (уређај за раслојавање транспортне траке 4000/0487/2018 Редуктор за гуљење траке (уређај за раслојавање транспортне траке 4000/0487/2018

Filesize: 3.14 MB

0487 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0487 Позив за подношење понуда (15.10.2018.)

0487 Одлука о додели уговора отворени поступак (25.12.2018.)

 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0146/2017 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0146/2017

Filesize: 6.79 MB

0146 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0146 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0146 Прва уизмена конкурсне документације (07.11.2018.)

0146 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.11.2018.)

0146 Додатне информације или појашњења (07.11.2018.)

0146 Друга измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0146 Додатне информације или појашњења (13.11.2018.)

0146 Додатне информације или појашњења (15.11.2018.)

0146 Одлука о додели уговора за отворени поступак (13.12.2018.)

 Претакалица за уље 4000/0449/2018 Претакалица за уље 4000/0449/2018

Filesize: 2.75 MB

0449 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0449 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0449 Прва измена конкурсне документације (05.11.2018.)

0449 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444-1/2018 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444-1/2018

Filesize: 5.45 MB

0444-1 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0444-1 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0444-1 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0444-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.11.2018.)

0444-1 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.11.2018.)

0444-1 Друга измена конкурсне документације (14.11.2018.)

0444-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (14.11.2018.)

0444-1 Додатне информације или појашњења бр.2. (14.11.2018.)

0444-1 Додатне информације или појашњења бр.3. (19.11.2018.)

 Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018 Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018

Filesize: 3.99 MB

0012 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0012 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0012 Додатне информације или појашњења (14.11.2018.)

0012 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (13.12.2018.)

0012 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (13.12.2018.)

0012 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 1 (09.01.2019.)

0012 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (09.01.2019.)

 Веда крана од 3,2t у Заваривачком одељењу- ком.1 4000/0445/2018 Веда крана од 3,2t у Заваривачком одељењу- ком.1 4000/0445/2018

Filesize: 3.02 MB

0445 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0445 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0445 Одлука о додели уговора (08.01.2019.)

 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/2018 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/2018

Filesize: 4.4 MB

0425-1 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0425-1 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0425-1 Одлука о додели уговора партија 1 (06.12.2018.)

0425-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (06.12.2018.)

0425-1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 2 (18.12.2018.)

0425-1 Обавештење о закљученом уговору (31.12.2018.)

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима 4000/0534/2018 Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима 4000/0534/2018

Filesize: 3.57 MB

0534 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0534 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0534/2018

0534 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (26.11.2018.)

0534 Обавештење о закљученом уговору (20.12.2018.)

 Сервисирање пнеуматске опреме типа „ФЕСТО“ 4000/0737/2018 Сервисирање пнеуматске опреме типа „ФЕСТО“ 4000/0737/2018

Filesize: 3.54 MB

0737 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0737 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0737 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (23.11.2018.)

0737 Обавештење о закљученом уговору (18.12.2018.)

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима 4000/0593/2018 Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима 4000/0593/2018

Filesize: 4.12 MB

0593 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0593 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма “DEUTZ” 4000/0593/2018

0593 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (22.11.2018.)

0593 Обавештење о закљученом уговору (18.12.2018.)

 Агрегати 4000/0316/2018 Агрегати 4000/0316/2018

Filesize: 7.3 MB

0316 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0316 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0316 Прва измена конкурсне документације (06.11.2018.)

0316 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (06.11.2018.)

0316 Додатне информације или појашњења бр.1. (06.11.2018.)

0316 Одлука о додели уговора за партију 1 (08.01.2019.)

0316 Одлука о додели уговора за партију 2 (08.01.2019.)

0316 Одлука о додели уговора за партију 3 (08.01.2019.)

0316 Одлука о додели уговора за партију 4 (08.01.2019.)

 Теретна возила 4000/0398/2018 Теретна возила 4000/0398/2018

Filesize: 11.09 MB

0398 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0398 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0398 Прва измена конкурсне документације (30.10.2018.)

0398 Друга измена конкурсне документације (30.10.2018.)

0398 Додатне информације или појашњења (30.10.2018.)

0398 Додатне информације или појашњења (30.10.2018.)

0398 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

0398 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (25.12.2018.)

0398 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (25.12.2018.)

0398 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (25.12.2018.)

0398 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (25.12.2018.)

0398 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (09.01.2019.)

 Oправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама 4000/0584/2018 Oправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама 4000/0584/2018

Filesize: 3.17 MB

0584 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0584 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0584 Одлука о додели отворени поступак (21.12.2018.)

 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“. 4000/0719/2018 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“. 4000/0719/2018

Filesize: 4.64 MB

0719 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0719 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0719 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (19.11.2018.)

0719 Обавештење о закљученом уговору (11.12.2018.)

 Техничке хемикалије 4000/0260/2018 Техничке хемикалије 4000/0260/2018

Filesize: 3.41 MB

0260 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0260 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0260 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (21.12.2018.)

0260 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (21.12.2018.)

0260 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (21.12.2018.)

 Одржавање специфичне рачунарске и серверске опреме 4000/0002/2018 Одржавање специфичне рачунарске и серверске опреме 4000/0002/2018

Filesize: 4.64 MB

0002 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0002 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0002 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.10.2018.)

0002 Одлука о додели уговора партија 1 (21.12.2018.)

0002 Одлука о обустави поступка партија 2 (21.12.2018.)

0002 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (25.12.2018.)

 Обука и стручни испит из области заштите од пожара 4000/0065/2018 Обука и стручни испит из области заштите од пожара 4000/0065/2018

Filesize: 3.64 MB

0065 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0065 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0065 Одлука о додели уговора (05.11.2018.)

0065 Обавештење о закљученом уговору (12.04.2018.)

 Услуга поправке и сервисирања штампача, плотера 4000/0129/201 Услуга поправке и сервисирања штампача, плотера 4000/0129/201

Filesize: 5.08 MB

0129 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0129 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга поправке и сервисирања штампача, плотера, мултифункционалних уређаја и скенера 4000/0129/2017

0129 Одлука о додели уговора отворени поступак (04.01.2019.)

 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "CATERPILLAR" 4000/0610/2018 Поправка и сервисирање механизације из производног програма "CATERPILLAR" 4000/0610/2018

Filesize: 8.3 MB

0610 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0610 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

0610 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.10.2018.)

0610 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (19.11.2018.)

0610 Обавештење о закљученом уговору (20.12.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 197