JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Производи од текстила – Крпе и тканине 4000/0783/2017 Производи од текстила – Крпе и тканине 4000/0783/2017

Filesize: 891.1 kB

0783 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0783 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0328/2017 Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0328/2017

Filesize: 2.86 MB

0328 Конкурсна документција (04.10.2017.)

0328 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

0328 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0328 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0328 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

Техничке хемикалије 4000/0235/2017 Техничке хемикалије 4000/0235/2017

Filesize: 6.23 MB

0235 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0235 Позив за подношење понуда (04.10.2017.)

0235 Прва измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0235 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.10.2017.)

0235 Додатне информације или појашњења бр.1. (31.10.2017.)

0235 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.11.2017.)

0235 Додатне информације или појашњења бр.3. (10.11.2017.)

Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017 Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017

Filesize: 6.79 MB

0212 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде на енглеском језику (04.10.2017.)

0212 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0212 Прва измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0212 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0212 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0212 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (09.11.2017.)

Керамичке плочице и лепак 4000/0114/2017 Керамичке плочице и лепак 4000/0114/2017

Filesize: 2.27 MB

0114 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0114 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0114 Прва измена конкурсне документације (04.10.2017.)

0114 Додатне информације или појашњења (04.10.2017.)

0114 Одлука о додели уговора (10.11.2017.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885/2017

Filesize: 1.48 MB

0885 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0885 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

0885 Одлука о додели уговора (16.11.2017.)

Роботска ћелија за заваривање папуча и кашика 4000/0400/2017  Роботска ћелија за заваривање папуча и кашика 4000/0400/2017

Filesize: 1.74 MB

0400 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0400 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

0400 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0400 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

Трансформатори НН и ВН 4000/0258/2017 Трансформатори НН и ВН 4000/0258/2017

Filesize: 14.13 MB

0258 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0258 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

0258 Прва измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0258 Додатне информације или појашњења бр.1. (23.10.2017.)

0258 Друга измена конкурсне докумнетације (27.10.2017.)

0258 Додатне информације или појашњења бр.2. (27.10.2017.)

0258 Трећа измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0258 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0258 Додатне информације или појашњења бр.3. (09.11.2017.)

0258 Четврта измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0258 Додатне информације или појашњења бр.4. (10.11.2017.)

0258 Пета измена конкурсне документације (17.11.2017.)

0258 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.11.2017.)

0258 Додатне информације или појашњења бр.5. (17.11.2017.)

Машина за одгушење 4000/0408/2017 Машина за одгушење 4000/0408/2017

Filesize: 918.77 kB

0408 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0408 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

ЧЕЛИЦИ 4000/0215/2017 ЧЕЛИЦИ 4000/0215/2017

Filesize: 2.09 MB

0215 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0215 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Материјал за грејање ,4000/0111/2017 Материјал за грејање ,4000/0111/2017

Filesize: 5.87 MB

0111 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0111 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

0111 Друга измена конкурсне документације (27.10.2017.)

0111 Трећа измена конкурсне  документације (31.10.2017.)

0111 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (31.10.2017.)

0111 Додатне информације или појашњења (31.10.2017.)

0111 Додатне информације или појашњења (01.11.2017.)

Санација кабина руковаоца утовара на утоварним местима бр.4 и бр.7 ,4000/1074/2017 Санација кабина руковаоца утовара на утоварним местима бр.4 и бр.7 ,4000/1074/2017

Filesize: 9.94 MB

1074 Конкурсна документација (03.10.2017.)

1074 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

1074 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

1074 Прва измена конкурсне документације (31.10.2017.)

1074 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (31.10.2017.)

Поправка хидраулике на ТМД 22КМ, 4000/0525/2017 Поправка хидраулике на ТМД 22КМ, 4000/0525/2017

Filesize: 1.06 MB

0525 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0525 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Сервисирање - поправка  дизел мотора  на локомотивама 621.113 и 621.114 ,4000/0487/2017 Сервисирање - поправка дизел мотора на локомотивама 621.113 и 621.114 ,4000/0487/2017

Filesize: 1.17 MB

0487 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0487 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Монтажа парне турбине и напојне пумпе у Топлани 4000/0960/2017 Монтажа парне турбине и напојне пумпе у Топлани 4000/0960/2017

Filesize: 2.78 MB

0960 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0960 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

0960 Прва измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0960 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

Уређаји за топло прање 4000/0418/2017 Уређаји за топло прање 4000/0418/2017

Filesize: 1.19 MB

0418 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0418 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Боје и лакови 4000/0233/2017  Боје и лакови 4000/0233/2017

Filesize: 6.41 MB

0233 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0233 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

0233 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

0233 Додатне информације или појашњења (27.10.2017.)

0233 Прва измена конкурсне документације (31.10.2017.)

0233 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.10.2017.)

0233 Додатне информације или појашњења (31.10.2017.)

0233 Друга измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0233 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0233 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0233 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0233 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200 м 4000/0838/2017 Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200 м 4000/0838/2017

Filesize: 7.3 MB

0838 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0838 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 1200 м, набавка чланака са ролнама, понтони, шине, колосечни прибор, траке и везивни материјал 4000/0838/2017

0838 Прва измена конкурсне документације (27.10.2017.)

Челични отковци 4000/0295/2017 Челични отковци 4000/0295/2017

Filesize: 6.68 MB

0295 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0295 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

0295 Прва измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0295 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0295 Друга измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0295 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0295 Трећа измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0295 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.11.2017.)

0295 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0295 Четврта измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0295 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2017 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0789/2017

Filesize: 933.2 kB

0789 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0789 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

Лабораторијска опрема и прибор 4000/0236/2017  Лабораторијска опрема и прибор 4000/0236/2017

Filesize: 5.99 MB

0236 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0236 Позив за подношење понуда (03.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.1. (11.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.2. (11.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.3. (11.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.10.2017.)

0236 Прва измена конкурсне документације (24.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.5. (24.10.2017.)

0236 Трећа измена конкурсне документације (31.12.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.7. (31.10.2017.)

0236 Додатне информације или појашњења бр.8. (09.11.2017.)

Пљоснати челици и челичне траке 4000/0220/2017 Пљоснати челици и челичне траке 4000/0220/2017

Filesize: 955.51 kB

0220 Конкурсна документација (03.10.2017.)

0220 Позив за подношење понуде (03.10.2017.)

Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0132/2017 Услуга поправке и сервисирања расхладних уређаја и расхладних група 4000/0132/2017

Filesize: 5.35 MB

0132 Конкурсна документација (02.10.2017.)

0132 Позив за подношење понуда (02.10.2017.)

0132 Прва измена конкурсне документације (23.10.2017.)

Сервис енергетских напајања 4000/0810/2017 Сервис енергетских напајања 4000/0810/2017

Filesize: 1.02 MB

0810 Конкурсна документација (28.09.2017.)

0810 Позив за подношење понуде (28.09.2017.)

Бетонске цеви 4000/0228/2017  Бетонске цеви 4000/0228/2017

Filesize: 1.24 MB

0228 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0228 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0228 Одлука о обустави отвореног поступка (09.11.2017.)

Бела техника 4000/0094/2017 Бела техника 4000/0094/2017

Filesize: 1.61 MB

0094 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0094 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0094 Одлука о додели уговора (16.11.2017.)

Набавка CNC струга Æ 550 x1500 4000/0385/2017  Набавка CNC струга Æ 550 x1500 4000/0385/2017

Filesize: 1.05 MB

0385 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0385 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Универзални струг Æ 710х4000mm 4000/0386/2017 Универзални струг Æ 710х4000mm 4000/0386/2017

Filesize: 2.26 MB

0386 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0386 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0386 Прва измена конкурсне документације (26.10.2017.)

0386 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.10.2017.)

0386 Додатне информације или појашњења (26.10.2017.)

Електро хидраулични откочници 4000/0250/2017 Електро хидраулични откочници 4000/0250/2017

Filesize: 1.96 MB

0250 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0250 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

0250 Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 (16.11.2017.)

Транспортери 1600  4000/0855/2017 Транспортери 1600 4000/0855/2017

Filesize: 5.23 MB

0855 Конкурсна документација (27.09.2017.)

0855 Позив за подношење понуде (27.09.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Транспортери 1600. Набавка материјала за израду трасе транспортера у дужини од 600 м, набавка чланака са ролнамa, понтони, шине, колосечни прибор и везивни материјал 4000/0855/2017

0855 Прва измена конкурсне документације (09.10.2017.)

0855 Додатне информације или појашњења (09.10.2017.)

0855 Друга измена конкурсне документације (13.10.2017.)

0855 Додатне информације или појашњења (13.10.2017.)

0855 Додатне информације или појашњења (23.10.2017.)

0855 Додатне информације или појашњења (27.10.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 167