JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Ручне дизалице,кранови и виљушкари 4000/0887/2017  Ручне дизалице,кранови и виљушкари 4000/0887/2017

Filesize: 8.55 MB

0887 Конкурсна документација (19.03.2018.)

0887 Позив за подношење понуде (19.03.2018.)

0887 Прва измена конкурсне документације (26.03.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0887 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0887 Друга измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0887 Трећа измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0887 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2018.)

0887 Четврта измена конкурсне документације (24.04.2018.)

0887 Обвештење о продужењу рока за подношење понуда (24.04.2018.)

0887 Додатне информације или појашњења (24.04.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 3 (23.05.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 4 (23.05.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 6 (23.05.2018.)

0887 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 7 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 1 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 2 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 5 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 8 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 9 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 10 (23.05.2018.)

0887 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке партија 11 (23.05.2018.)

Машине и апарати за опремање пословног простора 4000/0105/2017  Машине и апарати за опремање пословног простора 4000/0105/2017

Filesize: 7.42 MB

0105 Конкурсна документација (19.03.2018.)

0105 Позив за подношење понуде (19.03.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.1. (28.03.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.2. (02.04.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.04.2018.)

0105 Прва измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0105 Друга измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.4. (19.04.2018.)

0105 Трећа измена конкурсне документације (24.04.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.5. (24.04.2018.)

0105 Четврта измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.6. (26.04.2018.)

0105 Пета измена конкурсне документације (27.04.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.7. (27.04.2018.)

0105 Шеста измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.05.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.8. (08.05.2018.)

0105 Седма измена конкурсне документације (09.05.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.9. (09.05.2018.)

0105 Осма измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0105 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (15.05.2018.)

0105 Додатне информације или појашњења бр.10 (15.05.2018.)

Резни Алат 4000/0419/2017  трећи део Резни Алат 4000/0419/2017 трећи део

Filesize: 5.48 MB

0419 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 9 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 15 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (16.03.2018.)

0419 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (16.03.2018.)

 

Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017 трећи део Електроде и жице за заваривање 4000/0216/2017 трећи део

Filesize: 6.46 MB

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (16.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (22.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (22.03.2018.)

0216 Одлука о додели уговора за партију 2 (28.03.2018.)

0216 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (15.05.2018.)

Лабораторијска испитивања у функцији регулације реке Пештан 4000/1031/2017 Лабораторијска испитивања у функцији регулације реке Пештан 4000/1031/2017

Filesize: 3.66 MB

1031 Конкурсна документација (16.03.2018.)

1031 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

1031 Одлука о обустави отвореног поступка (24.04.2018.)

1031 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (10.05.2018.)

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању 4000/0539/2018 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању 4000/0539/2018

Filesize: 9.63 MB

0539 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0539 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0539/2018

0539 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0539 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0539 Одлука о додели уговора (19.04.2018.)

0539 Обавештење о закљученом уговору (23.05.2018.)

Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0469/1/2017 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0469/1/2017

Filesize: 3.09 MB

0469-1 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0469-1 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

0469-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.05.2018.)

Радови на извођењу инсталација грејања, вентилације и компримованог ваздуха 4000/1163/2017 Радови на извођењу инсталација грејања, вентилације и компримованог ваздуха 4000/1163/2017

Filesize: 2.54 MB

1163 Конкурсна документација (16.03.2018.)

1163 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

Пун назива јавне набавке:

Радови на извођењу инсталација грејања, вентилације и компримованог ваздуха у радионици Очага 4000/1163/2017

Услуга гумирања точкова за капију d158x50 4000/0598/2017 Услуга гумирања точкова за капију d158x50 4000/0598/2017

Filesize: 2.3 MB

0598 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0598 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

Молерско фарбарски радови 4000/0176/2017 Молерско фарбарски радови 4000/0176/2017

Filesize: 3.14 MB

0176 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0176 Позив за подношење понуде (16.03.2018.)

0176 Одлука о додели уговора (15.05.2018.)

Сервис гејзира 4000/0814/2017 Сервис гејзира 4000/0814/2017

Filesize: 2.94 MB

0814 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0814 Позив за подношење понуда (16.03.2018.)

0814 Одлука о обустави отвореног поступка (26.04.2018.)

0814 Обавештење о обустави поступка (10.05.2018.)

 Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/1/2017 Услуга поправке аутомата за печате и штамбиље, израда факсимила 4000/0139/1/2017

Filesize: 2.28 MB

0139-1 Конкурсна документација (16.03.2018.)

0139-1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (16.03.2018.)

0139-1 Одлука о обустави поступка (04.04.2018.)

0139-1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (23.04.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017  други део Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 други део

Filesize: 13.39 MB

0262 Седма измена конкурсне документације (16.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.03.2018.)

0262 Осма измена конкурсне документације (20.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.8. (20.03.2018.)

0262 Девета измена конкурсне документације (26.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.9. (26.03.2018.)

0262 Десета измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.10. (02.04.2018.)

0262 Једанаеста измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.11. (02.04.2018.)

Набавка остале опреме за трасу транспортера 4000/0834/2017 Набавка остале опреме за трасу транспортера 4000/0834/2017

Filesize: 2.99 MB

0834 Конкурсна документација (15.03.2018.)

0834 Позив за подношење понуде (15.03.2018.)

ТРАКТОРИ И ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ 4000/0355/2017 ТРАКТОРИ И ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ 4000/0355/2017

Filesize: 2.76 MB

0355 Конкурсна документација (15.03.2018.)

0355 Позив за подношење понуде (15.03.208.)

0355 Одлука о додели уговора (18.05.2018.)

Ремонт лифтова у Топлани и Сушари 4000/0514/2017 Ремонт лифтова у Топлани и Сушари 4000/0514/2017

Filesize: 3.17 MB

0514 Конкурсна документација (15.03.2018.)

0514 Позив за подношење понуде (15.03.2018.)

0514 Одлука о обустави у отвореном поступку (24.04.2018.)

Чишћење стационарних резервоара горива од талога и муља 4000/1130/2017 Чишћење стационарних резервоара горива од талога и муља 4000/1130/2017

Filesize: 8.18 MB

1130 Конкурсна документација (15.03.2018.)

1130 Позив за подношење понуде (15.03.2018.)

1130 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

1130 Друга измена конкурсне документације (28.03.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

1130 Трећа измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1130 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1130 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (15.05.2018.)

Чишћење димовода кантине у управној згради Помоћне механизације 4000/0451/2017 Чишћење димовода кантине у управној згради Помоћне механизације 4000/0451/2017

Filesize: 4.47 MB

0451 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0451 Позив за подношење понуда (14.03.2018.)

0451 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0451 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0451 Одлука о обустави поступка јавне набавке (21.05.2018.)

Одржавање кантина 4000/0163/2017 Одржавање кантина 4000/0163/2017

Filesize: 3.16 MB

0163 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0163 Позив за подношење понуда (14.03.2018.)

0163 Одлука о додели уговора (15.05.2018.)

Сервис сплајсера 4000/0809/2017 Сервис сплајсера 4000/0809/2017

Filesize: 3.12 MB

0809 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0809 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0809 Одлука о додели уговора (08.05.2018.)

Курс за програмирање ПЛЦ инфреквентне рачунаре 4000/0017/2017 Курс за програмирање ПЛЦ инфреквентне рачунаре 4000/0017/2017

Filesize: 3.3 MB

0017 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0017 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0017 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (15.05.2018.)

Курс за руковање и одржавање високонапонских електроенергетских постројења 4000/0022/2017 Курс за руковање и одржавање високонапонских електроенергетских постројења 4000/0022/2017

Filesize: 3.73 MB

0022 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0022 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0022 Одлука о додели уговора (26.03.2018.)

0022 Обавештење о закљученом уговору (13.04.2018.)

Санација крова на надстрешници ресторана на језеру Очага 4000/0174/2017 Санација крова на надстрешници ресторана на језеру Очага 4000/0174/2017

Filesize: 5.47 MB

0174 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0174 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0174 Прва измена конкурсне документације (16.03.2018.)

0174 Додатне информације или појашњења (16.03.2018.)

0174 Додатне информације или појашњења (19.03.2018.)

0174 Одлука о додели уговора (15.05.2018.)

Светиљке и делови за светиљке 4000/0276/2017 Светиљке и делови за светиљке 4000/0276/2017

Filesize: 9.32 MB

0276 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0276 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0276 Прва измена конкурсне документације (04.04.2018.)

0276 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.2. (05.04.2018.)

0276 Друга измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0276 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.04.2018.)

0276 Трећа измена конкурсне документације (23.04.2018.)

0276 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.04.2018.)

0276 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.04.2018.)

Кућишта лежајева 4000/0306/2017  Кућишта лежајева 4000/0306/2017

Filesize: 9.25 MB

0306 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0306 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0306 Прва измена конкурсне документације (29.03.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (29.03.2018.)

0306 Друга измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0306 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (11.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0306 Трећа измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0306 Четврта измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0306 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

0306 Пета измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0306 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.04.2018.)

0306 Додатне информације или појашњења (10.05.2018.)

Опрема и делови за вулканизацију пнеуматика 4000/0319/2017 Опрема и делови за вулканизацију пнеуматика 4000/0319/2017

Filesize: 2.92 MB

0319 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0319 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0319 Одлука о додели уговора (08.05.2018.)

Набавка добара: Набавка машинске опреме и репро материјала за СУП2 и СУ1 4000/0831/2017 Набавка добара: Набавка машинске опреме и репро материјала за СУП2 и СУ1 4000/0831/2017

Filesize: 10.21 MB

0831 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0831 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0831 Позив за подношење понуде на енглеском (14.03.2018.)

0831 Прва измена конкурсне документације (27.03.2018.)

0831 Додатне информације или појашњења (27.03.2018.)

0831 Друга измена конкурсне документације (29.03.2018.)

0831 Додатне информације или појашњења (29.03.2018.)

 

Осигурачи 4000/0255/2017  други део Осигурачи 4000/0255/2017 други део

Filesize: 4.99 MB

0255 Девета измена конкурсне документације (14.03.2018.)

0255 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

0255 Десета измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0255 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења бр.12 (19.03.2018.)

0255 Једанаеста измена конкурсне документације (20.03.2018.)

0255 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења бр.13. (20.03.2018.)

0255 Додатне информације или појашњења бр.14. (26.03.2018.)

Мазива и остали производи од нафте 4000/0232/2017 Мазива и остали производи од нафте 4000/0232/2017

Filesize: 5.19 MB

0232 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0232 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0232 Прва измена конкурсне документације (19.03.2018.)

0232 Друга измена конкурсне документације (10.04.2018.)

0232 Додатне информације или појашњења (10.04.2018.)

0232 Одлука о закључењу окирног споразума за партију 1 (16.05.2018.)

Браварија, окови и катанци 4000/0415/2017 Браварија, окови и катанци 4000/0415/2017

Filesize: 12.96 MB

0415 Конкурсна документација (14.03.2018.)

0415 Позив за подношење понуде (14.03.2018.)

0415 Прва измена конкурсне документације (23.03.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (23.03.2018.)

0415 Друга измена конкурсне документације (26.03.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (26.03.2018.)

0415 Трећа измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0415 Четврта измена конкурсне документације (04.04.2018.)

0415 Додатне информације или појашњења (04.04.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 182