JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Е.04.04-248297/73-17 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" Е.04.04-248297/73-17 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB"

Filesize: 248.49 kB

Е.04.04-248297/73-17 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/74-17 Поправка и ремонт карданских вратила  Е.04.04-248297/74-17 Поправка и ремонт карданских вратила

Filesize: 247.9 kB

Е.04.04-248297/74-17 Поправка и ремонт карданских вратила (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/75-17 Репарација филтера  Е.04.04-248297/75-17 Репарација филтера

Filesize: 261.62 kB

Е.04.04-248297/75-17 Репарација филтера (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/76-17 Обука за виљушкаристу који излази на јавни пут  Е.04.04-248297/76-17 Обука за виљушкаристу који излази на јавни пут

Filesize: 247.5 kB

Е.04.04-248297/76-17 Обука за виљушкаристу који излази на јавни пут (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/77-17 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду  Е.04.04-248297/77-17 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду

Filesize: 252.8 kB

Е.04.04-248297/77-17 Услуга сервисирања и поправке турбокомпресора и пумпи за воду (19.05.2017.)

Е.04.04-248297/78-17 Машинска обрада мотора  Е.04.04-248297/78-17 Машинска обрада мотора

Filesize: 242.28 kB

Е.04.04-248297/78-17 Машинска обрада мотора (19.05.2017.)

E.04.04-248297/81-17 Поправка и сервисирање водомера  E.04.04-248297/81-17 Поправка и сервисирање водомера

Filesize: 246.75 kB

E.04.04-248297/81-17 Поправка и сервисирање водомера (19.05.2017.)

E.04.04-248297/82-17 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица E.04.04-248297/82-17 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица

Filesize: 245.69 kB

E.04.04-248297/82-17 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица (19.05.2017.)

 Е.04.04-248297/79-17 Грађевинско - занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима  Е.04.04-248297/79-17 Грађевинско - занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима

Filesize: 262.08 kB

Е.04.04-248297/79-17 Грађевинско - занатски радови на згради Геолошке службе у Рудовцима (19.05.2017.)

Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља „Поље Е“ 4000/1090/2017 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља „Поље Е“ 4000/1090/2017

Filesize: 1.82 MB

1090 Конкурсна документација (31.05.2017.)

1090 Позив за подношење понуде (31.05.2017.)

1090 Одлука о обустави поступка (02.08.2017.)

E.04.04-254953-2-17 Јавни позив за продају дрвих сортимената  путем јавног надметања E.04.04-254953-2-17 Јавни позив за продају дрвих сортимената путем јавног надметања

Filesize: 1.15 MB

E.04.04-254953-2-17 Јавни позив за продају дрвих сортимената путем јавног надметања (31.05.2017.)

Е-04.04-24829728-17 Лимарско фарбарске услуге на возилима Е-04.04-24829728-17 Лимарско фарбарске услуге на возилима

Filesize: 234.55 kB

Е-04.04-24829728-17 Лимарско фарбарске услуге на возилима (19.05.2017.)

Е-04.04-24829727-17 Израда спојева на транспортним тракама на погонима Е-04.04-24829727-17 Израда спојева на транспортним тракама на погонима

Filesize: 237.81 kB

Е-04.04-24829727-17 Израда спојева на транспортним тракама на погонима (19.05.2017.)

Набавка теретних возила 4000/0988/2016 Набавка теретних возила 4000/0988/2016

Filesize: 8.42 MB

0988 Конкурсна документација (23.05.2017.)

0988 Позив за подношење понуде (23.05.2017.)

0988 Позив за подношење понуде на енглеском (23.05.2017.)

0988 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.06.2017.)

0988 Додатне информације или појашњења бр.2. (16.06.2017.)

0988 Прва измена конкурсне документације (19.06.2017.)

0988 Додатне информације или појашњења бр.3. (21.06.2017.)

0988 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1 (25.07.2017.)

0988 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2 (25.07.2017.)

0988 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3 (25.07.2017.)

0988 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 4 (25.07.2017.)

E.04.04-248297/26-17 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачи E.04.04-248297/26-17 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачи

Filesize: 269.28 kB

E.04.04-248297/26-17 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачима са потребним атестима (19.05.2017.)

Ангажовање пројектантског надзора на измештању и регулацији реке Колубаре 4000/1050/2017 Ангажовање пројектантског надзора на измештању и регулацији реке Колубаре 4000/1050/2017

Filesize: 920.5 kB

0585 Конкурсна документација (30.05.2017.)

0585 Позив за подношење понуде (30.05.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање пројектантског надзора на измештању и регулацији реке Колубаре, II фаза, са притоком Пештан 4000/1050/2017

Екстерне услуге на изради техничке документације 4000/0585/2017 Екстерне услуге на изради техничке документације 4000/0585/2017

Filesize: 12.21 MB

0585 Конкурсна документација (26.05.2017.)

0585 Позив за подношење понуде (26.05.2017.)

0585 Додатне информације или појашњења (09.06.2017.)

0585 Прва измена конкурсне документације (12.06.2017.)

0585 Додатне информације или појашњења (12.06.2017.)

0585 Додатне информације или појашњења (19.06.2017.)

0585 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (21.06.2017.)

Технички преглед објекта измештања реке Колубаре II фаза и реке Пештан 4000/0952/2016 Технички преглед објекта измештања реке Колубаре II фаза и реке Пештан 4000/0952/2016

Filesize: 1.81 MB

0952 Конкурсна документација (26.05.2017.)

0952 Позив за подношење понуде (26.05.2017.)

0952 Одлука о обустави поступка (20.07.2017.)

0952 Обавештење о обустави отвореног поступка (01.08.2017.)

Екстрактор Е7; Набавка и уградња 4000/0060/2016 Екстрактор Е7; Набавка и уградња 4000/0060/2016

Filesize: 1018.36 kB

0545 Конкурсна документација (24.05.2017.)

0545 Позив за подношење понуде (24.05.2017.)

Е-04.04-24829780-17 Услуге испитивања материјала са разарањем Е-04.04-24829780-17 Услуге испитивања материјала са разарањем

Filesize: 252.83 kB

Е-04.04-24829780-17 Услуге испитивања материјала са разарањем (19.05.2017.)

Е-04.04-24829783-17 Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара Е-04.04-24829783-17 Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара

Filesize: 255.01 kB

Е-04.04-24829783-17 Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни и одржавање аутоматских система за управљање противпожарним апаратима (19.05.2017.)

Е-04.04-24829784-17 Репарација лабараторијског наместаја са уградњом заштитних елемената Е-04.04-24829784-17 Репарација лабараторијског наместаја са уградњом заштитних елемената

Filesize: 243.33 kB

Е-04.04-24829784-17 Репарација лабараторијског наместаја са уградњом заштитних елемената (19.05.2017.)

Е-04.04-24829792-17 Еталонирање мерних инструмената Е-04.04-24829792-17 Еталонирање мерних инструмената

Filesize: 224.58 kB

Е-04.04-24829792-17 Еталонирање мерних инструмената (23.05.2017)

Е-04.04-24829791-2017 Уливање гуме у машинске елементе Е-04.04-24829791-2017 Уливање гуме у машинске елементе

Filesize: 221.81 kB

Е-04.04-24829791-2017 Уливање гуме у машинске елементе (23.05.2017)

Е-04.04-24829790-2017 Поправка и баждарење момент кључева Е-04.04-24829790-2017 Поправка и баждарење момент кључева

Filesize: 228.09 kB

Е-04.04-24829790-2017 Поправка и баждарење момент кључева (23.05.2017.)

Е-04-04-24829789-17 Поправка и сервисирање механизације из програма Дреста Е-04-04-24829789-17 Поправка и сервисирање механизације из програма Дреста

Filesize: 226.01 kB

Е-04-04-24829789-17 Поправка и сервисирање механизације из програма Дреста (23.05.2017.)

Е-04.04-24829798-2017 Сервисирање лабараторијске опреме за анализу угља и воде Е-04.04-24829798-2017 Сервисирање лабараторијске опреме за анализу угља и воде

Filesize: 225.51 kB

Е-04.04-24829798-2017 Сервисирање лабараторијске опреме за анализу угља и воде (23.05.2017.)

Е-04.04-24829788-2017 Поправка баждарење алата и прибора Е-04.04-24829788-2017 Поправка баждарење алата и прибора

Filesize: 224.07 kB

Е-04.04-24829788-2017 Поправка баждарење алата и прибора (23.05.2017.)

Е-04.04-248297972017 Сервисирање опреме за хлорисање водовод Каленић Е-04.04-248297972017 Сервисирање опреме за хлорисање водовод Каленић

Filesize: 223.77 kB

Е-04.04-248297972017 Сервисирање опреме за хлорисање водовод Каленић (23.05.2017.)

Е-04.04-24829796-2017 Сервис лабараторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац Е-04.04-24829796-2017 Сервис лабараторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац

Filesize: 222.65 kB

Е-04.04-24829796-2017 Сервис лабараторијске опреме и уређаја водовод Каленић и Медошевац (23.05.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 155