JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сервис справа у теретани 4000/0801/2017 Сервис справа у теретани 4000/0801/2017

Filesize: 10.25 MB

0801 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0801 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0801 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0801 Одлука о додели уговора отворени поступак (02.07.2018.)

Обука за руковаоца камионске дизалице 4000/0037/2017 Обука за руковаоца камионске дизалице 4000/0037/2017

Filesize: 3.34 MB

0037 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0037 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0037 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (24.05.2018.)

0037 Обавештење о обустави поступка (01.06.2018.)

Курс за везивање терета (сигналисте) 4000/0019/2017 Курс за везивање терета (сигналисте) 4000/0019/2017

Filesize: 2.43 MB

0019 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0019 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0019 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (26.06.2018.)

0019 Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности (28.06.2018.)

Сервис електро опреме електрофилтера Топлане 4000/0502/2017 Сервис електро опреме електрофилтера Топлане 4000/0502/2017

Filesize: 6.55 MB

0502 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0502 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0502 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0502 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке (03.07.2018.)

0502 Обавештење о обустави у отвореном поступку (12.07.2018.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018

Filesize: 6.96 MB

0893-1 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0893-1 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација - Одржавање термотехничких инсталација 4000/0873-1/2018

0893-1 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0893-1 Одлука о додели у отвореном поступку (02.07.2018.)

0893-1 Обавештење о закљученом уговору (16.07.2018.)

Услуге машинске обраде 4000/0988/2017 Услуге машинске обраде 4000/0988/2017

Filesize: 9 MB

0988 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0988 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0988 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0988 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0988 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

 

E-04.04-140337-5-18 od 03.05.2018 Javni poziv za prodaju putem licitacije E-04.04-140337-5-18 od 03.05.2018 Javni poziv za prodaju putem licitacije

Filesize: 632.58 kB

E-04.04-140337-5-18 од 03.05.2018 Јавни позив за продају путем лицитације - I пут МАРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА (04.05.2018.)

Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир 1000/0007-2/2017 Канцеларијски материјал,прибор,тонери и папир 1000/0007-2/2017

Filesize: 10.69 MB

0007-2 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0007-2 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0007-2 Прва измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0007-2 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

0007-2 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

Проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/1018/2017 Проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/1018/2017

Filesize: 9.99 MB

1018 Конкурсна документација (03.05.2018.)

1018 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

1018 Прва измена конкурсне документације (24.05.2018.)

1018 Одлука о додели уговора отворени поступак (11.07.2018.)

Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0085/2017 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0085/2017

Filesize: 11.46 MB

0085 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0085 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0085 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0085 Одлука о додели уговора отворени поступак (06.07.2018.)

Сервис опреме за разглас 4000/0803/2017 Сервис опреме за разглас 4000/0803/2017

Filesize: 8.84 MB

0803 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0803 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0803 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0803 Одлука о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

0803 Обавештење о обустави поступка (03.07.2018.)

Замена столарије, бојење зидова и плафона на објекту Стара хала 4000/0170/2017 Замена столарије, бојење зидова и плафона на објекту Стара хала 4000/0170/2017

Filesize: 3.7 MB

0170 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0170 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0170 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0170 Одлука о додели уговора (06.07.2018.)

Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017 Сервис централног система за усисавање 4000/0799/2017

Filesize: 5.39 MB

0799 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0799 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0799 Прва измена конкурсне документације (16.05.2018.)

0799 Одлука о обустави поступка (02.07.2018.)

0799 Обавештење о обустави отвореног поступка (02.07.2018.)

Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017  Услуге цементације, каљења и брушења 4000/0985/2017

Filesize: 5.79 MB

0985 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0985 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0985 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0985 Одлука о обустави поступка (02.07.2018.)

0985 Обавештење о обустави отвореног поступка (05.07.2018.)

Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима 4000/0134/2018 Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима 4000/0134/2018

Filesize: 3.34 MB

0134 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0134 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0134 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0134 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (27.06.2018.)

0134 Обавештење о закљученом уговору (03.07.2018.)

ПВЦ ТПЕ цеви и фитинзи 4000/0243/2017 ПВЦ ТПЕ цеви и фитинзи 4000/0243/2017

Filesize: 2.6 MB

0243 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0243 Позив за подношење понуда (03.05.2018.)

Услуга нитрирања 4000/1142/2017 Услуга нитрирања 4000/1142/2017

Filesize: 3.12 MB

1142 Конкурсна документација (03.05.2018.)

1142 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

1142 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке (28.06.2018.)

1142 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (11.07.2018.)

Сертификација система управљања енергијом 4000/0099/2018 Сертификација система управљања енергијом 4000/0099/2018

Filesize: 9.41 MB

0099 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0099 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сертификација система управљања енергијом (ISO 50001:2011) и ресертификација система управљања квалитетом (ISO 9001:2015), Заштитом животне средине (ISO 14001:2015) и Безбедности и здравља на раду (OHSAS 18001:2007) 4000/0099/2018

0099 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0099 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0099 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0099 Друга измена конкурсне документације (16.05.2018.)

0099 Додатне информације или појашњења (16.05.2018.)

0099 Одлука о додели уговора (02.07.2018.)

Курс за руковање и одржавање уређаја опреме и инсталација 4000/0024/2017 Курс за руковање и одржавање уређаја опреме и инсталација 4000/0024/2017

Filesize: 2.96 MB

0024 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0024 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Курс за руковање и одржавање уређаја опреме и инсталација у против експлозивној заштити (S и Еx) 4000/0024/2017

0024 Одлука о додели уговора (26.06.2018.)

0024 Обавештење о закљученом уговору (12.07.2018.)

Анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода 4000/0665/2017 Анализа квалитета отпадних, пречишћених, речних и подземних вода 4000/0665/2017

Filesize: 8.78 MB

0665 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0665 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0665 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0665 Друга измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0665 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.06.2018.)

0665 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0665 Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке (02.07.2018.)

Ремонт багер пумпе 412 4000/0525/2018 Ремонт багер пумпе 412 4000/0525/2018

Filesize: 12.22 MB

0525 Конкурсна документација (03.05.2018.)

0525 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

0525 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0525 Одлука о додели уговора (18.06.2018.)

0525 Обавештење о закљученом уговору (19.07.2018.)

Замена деоница паровода, овешења и ослонаца паровода у Топлани 4000/1076/2017 Замена деоница паровода, овешења и ослонаца паровода у Топлани 4000/1076/2017

Filesize: 15.37 MB

1076 Конкурсна документација (03.05.2018.)

1076 Позив за подношење понуде (03.05.2018.)

1076 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Поправка система централног подмазивања 4000/0751/2018 Поправка система централног подмазивања 4000/0751/2018

Filesize: 1 MB

0751 Одлука о додели уговора (03.05.2018.)

0751 Обавештење о закљученом уговору (24.05.2018.)

Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017  други део Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017 други део

Filesize: 12.59 MB

0890 Одлука о додели уговора партија 1 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 2 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 3 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 8 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 10 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 12 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 13 (03.05.2018.)

0890 Одлука о додели уговора партија 11 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (03.05.2018.)

0890 Одлука о обустави отвореног поступка партија 9 (03.05.2018.)

0890 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 2 (14.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 4 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 5 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 6 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 7 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 9 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 17 (23.05.2018.)

0890 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 18 (23.05.2018.)

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873/2018 Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација 4000/0873/2018

Filesize: 1.1 MB

0873 Одлука о додели уговора (03.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање, сервисирање, мерење и баждарење термотехничких инсталација-Сервисирање циркулационих пумпи и ремонт равнозапорних и шибер вентила у котларницама површинских копова ЈН/4000/0873/2018

0873 Обавештење о закљученом уговору (24.05.2018.)

Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ бр. ЈН/4000/1032/2017 Ангажовање стручног надзора на ивођењу радова на регулацији реке Пештан“ бр. ЈН/4000/1032/2017

Filesize: 1023.35 kB

1032 2ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“-Предмет: Објављивање огласа (30.04.2018.)

1032 Обавештење о закљученом уговору (30.04.2018.)

Изградња хале за припрему материјала 4000/0748/2017 Изградња хале за припрему материјала 4000/0748/2017

Filesize: 8.16 MB

0748 Конкурсна документација (27.04.2018.)

0748 Позив за подношење понуде (27.04.2018.)

0748 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0748 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0748 Додатне информације или појашњења (18.05.2018.)

0748 Одлука о додели уговора за отворени поступак (11.07.2018.)

Електро мотори и делови 4000/0247/2017 други део Електро мотори и делови 4000/0247/2017 други део

Filesize: 11.33 MB

0247 Шеста измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (26.04.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.6. (26.04.2018.)

0247 Седма измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења (26.04.2018.)

0247 Осма измена конкурсне документације (03.05.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.8. (03.05.2018.)

0247 Девета измена конкурсне документације (04.05.2018.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.05.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.9. (04.05.2018.)

0247 Десета измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0247 Додатне информације или појашњења бр.10. (08.05.2018.)

0247 Одлука о додели уговора за партију 1 (18.07.2018.)

0247 Одлука о додели уговора за партију 2 (18.07.2018.)

0247 Одлука о додели уговора за партију 3 (18.07.2018.)

0247 Одлука о додели уговора за партију 4 (18.07.2018.)

0247 Одлука о додели уговора за партију 7 (18.07.2018.)

0247 Одлука о обустави поступка за партију бр.5. (18.07.2018.)

0247 Одлука о обустави поступка за партију бр.6. (18.07.2018.)

0247 Одлука о обустави поступка за партију бр.8. (18.07.2018.)

ПВЦ фолије,кесе,корпе,зогери и сунђери 4000/0116/2017 ПВЦ фолије,кесе,корпе,зогери и сунђери 4000/0116/2017

Filesize: 2.6 MB

0116 Конкурсна документација (24.04.2018.)

0116 Позив за подношење понуде (24.04.2018.)

0116 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0116 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0116 Друга измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0116 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

0116 Трећа измена конкурсне документације (18.05.2018.)

0116 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.05.2018.)

0116 Додатне информације или појашњења (18.05.2018.)

Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017  други део Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017 други део

Filesize: 8.97 MB

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 15 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 17 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 18 (23.04.2018.)

0888 Одлука о обустави отвореног поступка партија 20 (23.04.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 1 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 5 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 6 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 7 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 15 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 18 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 20 (09.05.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (03.07.2018.)

0888 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (03.07.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 186