JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка електро опреме, надзор над монтажом 4000/0846/2017 Набавка електро опреме, надзор над монтажом 4000/0846/2017

Filesize: 12.01 MB

0846 Конкурсна документација (30.10.2017.)

0846 Позив за подношење понуде (30.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка електро опреме, надзор над монтажом, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за нове објекте Дробилане 4000/0846/2017

0846 Додатне информације или појашњења бр.1. (17.11.2017.)

0846 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.11.2017.)

0846 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.11.2017.)

0846 Друга измена конкурсне докумнетације (13.12.2017.)

0846 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (13.12.2017.)

0846 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.12.2017.)

Машински делови по каталошким бројевима 4000/0156/2016 пети део Машински делови по каталошким бројевима 4000/0156/2016 пети део

Filesize: 12.04 MB

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 15 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 17 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 19 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 20 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 21 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 23 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 24 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 25 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 26 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 27 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 29 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 10 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 10 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 11 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 13 (27.10.2017.)

0156 Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 14 (27.10.2017.)

0156 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (09.11.2017.)

0156 Одлука о измени уговора о јавној набавци 1 (24.11.2017.)

0156 Одлука о измени уговора о јавној набавци 2 (24.11.2017.)

Контејнери ͌͌ 6 m x 2,5 m са полицама за складиштење опасних отпада 4000/0874/2017 Контејнери ͌͌ 6 m x 2,5 m са полицама за складиштење опасних отпада 4000/0874/2017

Filesize: 2.24 MB

0874 Конкурсна документација (27.10.2017.)

0874 Позив за подношење понуде (27.10.2017.)

0874 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0874 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNI-KUT- 4000 и гасне резачице ESAB“  4000/0970/2017 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNI-KUT- 4000 и гасне резачице ESAB“ 4000/0970/2017

Filesize: 1.63 MB

0970 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0970 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

0970 Одлука о обустави поступка партије 1 и 2 (13.12.12017.)

Сервисирање VOITH 366 SVNL 22 спојница“ 4000/0997/2017 Сервисирање VOITH 366 SVNL 22 спојница“ 4000/0997/2017

Filesize: 1.07 MB

0997 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0997 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

Набавка и уградња опреме за компензацију реактивне енергије на коповима 4000/0864/2017 Набавка и уградња опреме за компензацију реактивне енергије на коповима 4000/0864/2017

Filesize: 8.53 MB

0864 Конкурсна докумнетација (26.10.2017.)

0864 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

0864 Прва измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0864 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.11.2017.)

0864 Друга измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0864 Додатне информације или појашњења бр.2. (16.11.2017.)

0864 Додатне информације или појашњења бр.3. (20.11.2017.)

0864 Трећа измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0864 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2017.)

0864 Додатне информације или појашњења бр.4. (28.11.2017.)

0864 Четврта измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0864 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.11.2017.)

0864 Пета измена конкурсне документације (01.12.2017.)

0864 Додатне информације или појашњења бр.5. (01.12.2017.)

0864 Шеста измена конкурсне документације (13.12.2017.)

0846 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.12.2017.)

0846 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.12.2017.)

Магнетна бушилица 4000/0391/2017 Магнетна бушилица 4000/0391/2017

Filesize: 935.88 kB

0391 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0391 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

Унапређење ПИС Колубара Метал 4000/0071/2017 Унапређење ПИС Колубара Метал 4000/0071/2017

Filesize: 1.02 MB

0071 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0071 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

Услуге испитивање лежаја 4000/0609/2017 Услуге испитивање лежаја 4000/0609/2017

Filesize: 1.68 MB

0609 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0609 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

0609 Одлука о додели уговора (04.12.2017.)

Замена мерних летви на борверку BG 180 „LOLA“и BG130 DIGITAL „LOLA“ 4000/0982/2017 Замена мерних летви на борверку BG 180 „LOLA“и BG130 DIGITAL „LOLA“ 4000/0982/2017

Filesize: 1.77 MB

0982 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0982 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

0982 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

Техничка контрола пројектне документације за измештање потисног цевовода 4000/0679/2017 Техничка контрола пројектне документације за измештање потисног цевовода 4000/0679/2017

Filesize: 1.76 MB

0679 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0679 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола пројектне документације за измештање потисног цевовода воде за пиће и техничке воде од ППВ "Медошевац" до насеља Барошевац 4000/0679/2017

0679 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Путар 5+2 од 5t 4000/0349/2017 Путар 5+2 од 5t 4000/0349/2017

Filesize: 1.83 MB

0349 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0349 Позив за подношење понуде (26.10.2017.)

0349 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0349 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Набавка вулканизерске опреме 4000/0826/2017 Набавка вулканизерске опреме 4000/0826/2017

Filesize: 925.43 kB

0826 Конкурсна документација (26.10.2017.)

0826 Позив за подношење понуда (26.10.2017.)

Консултантске услуге 4000/0088/1/2017 Консултантске услуге 4000/0088/1/2017

Filesize: 1.17 MB

0088/1 Одлука о додели уговора (24.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Консултантске услуге за прелазак на нове верзије стандарда  ISO 9001:2015 и  ISO 14001:2015 4000/0088/1/2017

0088/1 Обавештење о закљученом уговору (21.11.2017.)

Одлука о додели уговора 0465/1/2017 Одлука о додели уговора 0465/1/2017

Filesize: 658.45 kB

0465/1 Одлука о додели уговора (24.10.2017.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891-1/2017

Filesize: 15.15 MB

0891-1 Конкурсна документација (24.10.2017.)

0891-1 Позив за подношење понуде (24.10.2017.)

0891-1 Прва измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0891-1 Друга измена конкурсне документације (17.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (17.11.2017.)

0891-1 Трећа измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0891-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2017.)

0891-1 Додатне информације или појашњења (21.11.2017.)

0891-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (30.11.2017.)

Набавка опреме за изградњу далековода 35kV од ТС Зеоке 4 до ТС Рудовци 4000/0017/2016 Набавка опреме за изградњу далековода 35kV од ТС Зеоке 4 до ТС Рудовци 4000/0017/2016

Filesize: 9.66 MB

0017 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0017 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.1. (09.11.2017.)

0017 Прва измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.2. (13.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.3. (16.11.2017.)

0017 Друга измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.4. (21.11.2017.)

0017 Трећа измена конкурсне документације (22.11.2017.)

0017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2017.)

0017 Четврта измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.5. (29.11.2017.)

0017 Пета измена конкурсне документације (05.12.2017.)

0017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.12.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.7. (13.12.2017.)

0017 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.12.2017.)

Набавка пратећих радова за потребе производње угља 4000/1125/1/2017 Набавка пратећих радова за потребе производње угља 4000/1125/1/2017

Filesize: 1.97 MB

1125-1 Конкурсна документација (23.10.2017.)

1125-1 Позив за подношење понуда (23.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка пратећих радова за потребе производње угља, Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa „Поље Б/Ц 4000/1125/1/2017

1125-1 Одлука о обустави поступка (04.12.2017.)

Резни Алат 4000/0419/2017 други део Резни Алат 4000/0419/2017 други део

Filesize: 14.79 MB

0419 Осма измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Девета измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Десета измена конкурсне документације (23.10.2017.)

0419 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења 26 (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења 27 (23.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења 28 (23.10.2017.)

0419 Једанаеста измена конкурсне документације (24.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (24.10.2017.)

0419 Додатне информације или појашњења (26.10.2017.)

Сервис и одржавање компресора 4000/0463/2017 Сервис и одржавање компресора 4000/0463/2017

Filesize: 12.32 MB

0463 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0463 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

0463 Прва измена конкурсне документације (09.11.2017.)

0463 Друга измена конкурсне документације (15.11.2017.)

0463 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.11.2017.)

0463 Додатне информације или појашњења (15.11.2017.)

Лимарско фарбарске услуге на возилима 4000/0125/2017 Лимарско фарбарске услуге на возилима 4000/0125/2017

Filesize: 1.3 MB

0125 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0125 Позив за подношење понуда (23.10.2017.)

Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017 Машински делови по каталошким бројевима 4000/0888/2017

Filesize: 11.26 MB

0888 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0888 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (09.11.2017.)

0888 Друга измена конкурсне документације (17.11.2017.)

0888 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (17.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (17.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (20.11.2017.)

0888 Трећа измена конкурсне документације (28.11.2017.)

0888 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2017.)

0888 Додатне информације или појашњења (28.11.2017.)

Израда индустријског пода од Фер-бетона у машинској радионици Суве сепарације 4000/1075/2017 Израда индустријског пода од Фер-бетона у машинској радионици Суве сепарације 4000/1075/2017

Filesize: 1.59 MB

1075 Конкурсна документација (23.10.2017.)

1075 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

1075 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Техничке обуке (обуке за инжењере, техничаре...) 4000/0032/1/2017 Техничке обуке (обуке за инжењере, техничаре...) 4000/0032/1/2017

Filesize: 1.28 MB

0032/1 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0032/1 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке обуке (обуке за инжењере, техничаре...) - Курс за самоходну дизалицу (гусеничар полагач) 4000/0032/1/2017

0032/1 Обавештење о закљученом уговору (24.11.2017.)

Услуга поправке и ремонта система хлађења 4000/0922/2017 Услуга поправке и ремонта система хлађења 4000/0922/2017

Filesize: 2.22 MB

0922 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0922 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора на путничко-теренским,теретним возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0922/2017

0922 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1 и 2 (17.11.2017.)

0922 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (21.11.2017.)

0922 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (21.11.2017.)

 Услуга ремонта виљушкара BALKANKAR, POBEDA,XELLAN, LITOSTROJ 4000/0545/2017 Услуга ремонта виљушкара BALKANKAR, POBEDA,XELLAN, LITOSTROJ 4000/0545/2017

Filesize: 858.86 kB

0545 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0545 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Генерални ремонт вертикалне рендисаљке 7410“ 4000/0643/2017 Генерални ремонт вертикалне рендисаљке 7410“ 4000/0643/2017

Filesize: 926.56 kB

0643 Конкурсна документација (23.10.2017.)

0643 Позив за подношење понуде (23.10.2017.)

Радови на термичкој изолацији 4000/0710/2017 Радови на термичкој изолацији 4000/0710/2017

Filesize: 2.83 MB

0710 Конкурсна документација (18.10.2017.)

0710 Позив за подношење понуде (18.10.2017.)

0710 Додатне информације или појашњења (14.11.2017.)

0710 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Канцеларијски контејнери 4000/0897/2017 Канцеларијски контејнери 4000/0897/2017

Filesize: 4.4 MB

0897 Конкурсна документација (18.10.2017.)

0897 Позив за подношење понуде (18.10.2017.)

0897 Прва измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0897 Додатне информације или појашњења 1 (13.11.2017.)

0897 Додатне информације или појашњења 2 (13.11.2017.)

0897 Друга измена конкурсне документације (13.11.2017.)

0897 Додатне информације или појашњења 3 (13.11.2017.)

0897 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.11.2017.)

Заштита радног простора од птица 4000/0983/2017 Заштита радног простора од птица 4000/0983/2017

Filesize: 1.54 MB

0983 Конкурсна документација (18.10.2017.)

0983 Позив за подношење понуде (18.10.2017.)

0983 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 169