JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Транспорти машина 4000/0415/2018 Транспорти машина 4000/0415/2018

Filesize: 3.25 MB

0415 Конкурсна документација (30.10.2018.)

0415 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Транспорти машина - делови транспортног сиситема гусеничних машина (Булдозери, цевополагачи, ровокопачи, дизалице) 4000/0415/2018

0415 Прва измена конкурсне докумнетације (13.11.2018.)

 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0191/2018 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0191/2018

Filesize: 4.05 MB

0191 Конкурсна документација (30.10.2018.)

0191 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

0191 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0191 Додатне информације или појашњења (13.11.2018.)

0191 Одлука о додели уговора за отворени поступак (28.12.2018.)

 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/2018 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/2018

Filesize: 4.57 MB

1105 Конкурсна документација (30.10.2018.)

1105 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

1105 Одлука о обустави отвореног поступка (12.12.2018.)

1105 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (25.12.2018.)

 Електро хидраулични откочници 4000/0276/2018 Електро хидраулични откочници 4000/0276/2018

Filesize: 4.81 MB

0276 Конкурсна документација (30.10.2018.)

0276 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

0276 Одлука о додели уговора за партију бр.1 (13.12.2018.)

0276 Одлука о додели уговора за партију бр.2 (13.12.2018.)

Јавни позив за продају дрвне масе E-04.04-536398-3-18 od 29.10.2018.године Јавни позив за продају дрвне масе E-04.04-536398-3-18 od 29.10.2018.године

Filesize: 635.47 kB

E-04.04-536398-3-18 од 29.10.2018.године Јавни позив за продају дрвне масе са продуженим трајањем путем подношења захтева заинтересованих лица - док трају залихе-

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 четврти део МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 четврти део

Filesize: 5.23 MB

0439 Десета измена конкурсне документације (29.10.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (01.11.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (01.11.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (05.11.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (05.11.2018.)

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 трећи део МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 трећи део

Filesize: 13.13 MB

0439 Девета измена конкурсне документације (29.10.2018.)

0439 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (29.10.2018.)

 Техничка контрола пројекта - Хала за припрему материјала и електрорадионица 4000/1238/2018 Техничка контрола пројекта - Хала за припрему материјала и електрорадионица 4000/1238/2018

Filesize: 4.05 MB

1238 Конкурсна документација (26.10.2018.)

1238 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

1238 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.03.2018.)

1238 Обавештење о закљученом уговору (21.01.2019.)

 Уградња стакла на машинама и возилима 4000/0595/2018 Уградња стакла на машинама и возилима 4000/0595/2018

Filesize: 4.29 MB

0595 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0595 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0595 Одлука о додели угоовра у отвореном поступку (12.12.2018.)

 Поправка ручног електричног алата, апарата за завaривање и агрегата 4000/0500/2017 Поправка ручног електричног алата, апарата за завaривање и агрегата 4000/0500/2017

Filesize: 4.14 MB

0500 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0500 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

 Mašinska obrada Motora 4000/0586/2018 Mašinska obrada Motora 4000/0586/2018

Filesize: 6.53 MB

0586 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0586 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0586 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (28.11.2018.)

0586 Обавештење о закљученом уговору (28.12.2018.)

 Реконструкција командног електро ормара са два фреквентна регулатора 4000/0178/2018 Реконструкција командног електро ормара са два фреквентна регулатора 4000/0178/2018

Filesize: 3.21 MB

0178 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0178 Позив за подношење понуде (6.10.2018.)

0178 Одлука о додели уговора отворени поступак (13.12.2018.)

 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштитне VN опреме 4000/0068/2018 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштитне VN опреме 4000/0068/2018

Filesize: 4.07 MB

0068 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0068 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0068 Одлука о додели уговора (06.12.2018.)

0068 Обавештење о закљученом уговору (03.01.2019.)

 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера 4000/0726/2018 Сервис и поправка фреквентних регулатора и софтстартера 4000/0726/2018

Filesize: 4.92 MB

0726 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0726 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0726 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.04.2018.)

0726 Обавештење о закљученом уговору (03.01.2019.)

 Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0096/2018 Сервисирање и поправка информатичке опреме 4000/0096/2018

Filesize: 4.7 MB

0096 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0096 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0096 Додатне информације или појашњења (08.11.2018.)

0096 Одлука о додели уговора (17.12.2018.)

 Стазе аксијалног лежаја кружног кретања горње градње багера SRs1200 4000/1157/2018 Стазе аксијалног лежаја кружног кретања горње градње багера SRs1200 4000/1157/2018

Filesize: 4.13 MB

1157 Конкурсна документација (26.10.2018.)

1157 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

1157 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (22.11.2018.)

1157 Одлука о додели уговора отворени поступак (20.12.2018.)

 Еталонирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0797/1/2018 Еталонирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0797/1/2018

Filesize: 3.87 MB

0797-1 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0797-1 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0797-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.12.2018.)

 Услуга сервисирање ГОСТОЛ линије 4000/0759/2018 Услуга сервисирање ГОСТОЛ линије 4000/0759/2018

Filesize: 3.15 MB

0759 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0759 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0759 Одлука о додели уговора (08.01.2019.)

 Услуга израда колектора за електро мотор једносмерне струје 180kW. 4000/0558/2018 Услуга израда колектора за електро мотор једносмерне струје 180kW. 4000/0558/2018

Filesize: 3.62 MB

0558 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0558 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0558 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.12.2018.)

 Тотална станица за геодетска мерења 4000/0489/2018 Тотална станица за геодетска мерења 4000/0489/2018

Filesize: 2.9 MB

0489 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0489 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0489 Додатне информације или појашњења (27.11.2018.)

0489 Одлука о додели уговора отворени поступак (31.12.2018.)

 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/1/2018 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/1/2018

Filesize: 3.92 MB

0329/1/1 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0329/1/1 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0329/1/1 Одлука о додели уговора отвореног поступка партија 1 (20.12.2018.)

0329/1/1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (20.12.2018.)

 Набавка санитетскoг возила 4000/0396/2018 Набавка санитетскoг возила 4000/0396/2018

Filesize: 7.82 MB

0396 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0396 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0396 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0396 Додатне информације или појашњења бр.1.(13.11.2018.)

0396 Друга измена конкурсне документације (15.11.2018.)

0396 Додатне информације или појашњења бр.2. (15.11.2018.)

0396 Одлука о додели уговора (08.01.2019.)

 Репаратура машинских делова руд.грађ.мех. и теретних возила поступком метализације 4000/0879/2018 Репаратура машинских делова руд.грађ.мех. и теретних возила поступком метализације 4000/0879/2018

Filesize: 3.36 MB

0879 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0879 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

0879 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (10.12.2018.)

 Сервисирање и поправка возила из производног програма 4000/0611/2018 Сервисирање и поправка возила из производног програма 4000/0611/2018

Filesize: 5.39 MB

0611 Конкурсна документација (26.10.2018.)

0611 Позив за подношење понуде (26.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и поправка возила из производног програма „MERCEDES“, „Unimog“, „Sprinter“, „Atego“ 4000/0611/2018

0611 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (10.12.2018.)

0611 Обавештење о закљученом уговору (17.01.2019.)

 Сервис и поправка индустријске управљачке опреме у диспечерским центрима 4000/0542/2018 Сервис и поправка индустријске управљачке опреме у диспечерским центрима 4000/0542/2018

Filesize: 3.49 MB

0542 Конкурсна документација (25.10.2018.)

0542 Позив за подношење понуде (25.10.2018.)

0542 Одлука о обустави отвореног поступка (30.11.2018.)

0542 Обавештење о обустави отвореног поступка (12.04.2018.)

Израда стручне анализе и записника о радним местима 4000/0078/2018 Израда стручне анализе и записника о радним местима 4000/0078/2018

Filesize: 4.59 MB

0078 Конкурсна документација (25.10.2018.)

0078 Позив за подношење понуде (25.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда стручне анализе и записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем код послодавца Огранак РБ Колубара“ 4000/0078/2018

0078 Одлука о додели уговора отворени поступак (28.11.2018.)

0078 Обавештење о закљученом уговору (11.12.2018.)

 Набавка ватрогасног возила 4х4 4000/0404/2018 Набавка ватрогасног возила 4х4 4000/0404/2018

Filesize: 3.32 MB

0404 Конкурсна документација (18.10.2018.)

0404 Позив за подношење понуде (18.10.2018.)

0404 Одлука о додели уговора отворени поступак (13.12.2018.)

0404 Обавештење о закљученом уговору (16.01.2019.)

 Санација базенске шкољке, израда бетонске плаже 4000/0181/2017 Санација базенске шкољке, израда бетонске плаже 4000/0181/2017

Filesize: 3.23 MB

0181 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0181 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

0181 Одлука о додели уговора (28.11.2018.)

0181 Обавештење о закљученом уговору (15.01.2019.)

Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења 4000/0679/2018 Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења 4000/0679/2018

Filesize: 3.87 MB

0679 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0679 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења за производњу електричне енергије у оквиру РЈ "Топлана" Вреоци, Пројекта за грађевинску дозволу и Главног пројекта заштите од пожара 4000/0679/2018

0679 Одлука о додели уговора (13.12.2018.)

 Мерење квалитета ваздуха на подручју РБ Колубара- (специфични параметри) - Поље Д 4000/0701/2018 Мерење квалитета ваздуха на подручју РБ Колубара- (специфични параметри) - Поље Д 4000/0701/2018

Filesize: 3.58 MB

0701 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0701 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

0701 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.12.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 197