JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности 4000/0235-1/2019 Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности 4000/0235-1/2019

Filesize: 2.2 MB

0235-1 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0235-1 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности - Техничка контрола „Техничког рударског пројекта ТС „Каленић 2“ 35/20/6kV “ и „Техничког рударског пројекта ТС 35/20/6kV „Нова“ 3x8MVA+1x8MVA 4000/0235-1/2019

 Памучњак и флиц и саргија 4000/0126/2018 Памучњак и флиц и саргија 4000/0126/2018

Filesize: 2.89 MB

0126 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0126 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0126 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0126 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

 Санација прилазног пута на колску вагу 4000/0965/2018 Санација прилазног пута на колску вагу 4000/0965/2018

Filesize: 1.55 MB

0965 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0965 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

 Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0356/2018 Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0356/2018

Filesize: 2.31 MB

0356 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0356 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0356 Додатне информације или појашњења (03.04.2019.)

 Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела 4000/0740/2018 Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела 4000/0740/2018

Filesize: 3.6 MB

0740 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0740 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0740 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

0740 Прва измена конкурсне документације (08.04.2019.)

0740 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.04.2019.)

0740 Додатне информације или појашњења (08.04.2019.)

 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0253/2019 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0253/2019

Filesize: 3.28 MB

0253 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0253 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0253 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (19.04.2019.)

 Чауре за израду хидрауличних црева 4000/1166/2018 Чауре за израду хидрауличних црева 4000/1166/2018

Filesize: 2.01 MB

1166 Конкурсна документација (07.03.2019.)

1166 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

 Поправка контактера, пантографа, електр. Контролера за електро локомотиве LEW и BBC 4000/0582/2018 Поправка контактера, пантографа, електр. Контролера за електро локомотиве LEW и BBC 4000/0582/2018

Filesize: 1.97 MB

0582 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0582 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

 ТРАКТОРИ И ОПРЕМА ЗА ТРАКТОРЕ-ТРАКТОР 125 4000/0397/1/2018 ТРАКТОРИ И ОПРЕМА ЗА ТРАКТОРЕ-ТРАКТОР 125 4000/0397/1/2018

Filesize: 2.01 MB

0397-1 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0397-1 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

 Геодетска опрема за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0477/2018 Геодетска опрема за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0477/2018

Filesize: 2.16 MB

0477 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0477 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0477 Додатне информације или појашњења (21.03.2019.)

 Ревитализација дубоко бушених бунара 4000/1018/2018 Ревитализација дубоко бушених бунара 4000/1018/2018

Filesize: 6.65 MB

1018 Конкурсна документација (07.03.2019.)

1018 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

1018 Прва измена конкурсне документације (15.03.2019.)

1018 Додатне информације или појашњења (15.03.2019.)

1018 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (16.04.2019.)

Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности 4000/0235/2019 Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности 4000/0235/2019

Filesize: 2.41 MB

0235 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0235 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности - Техничка контрола "Техничког рударског пројекта двоструког ДВ 35kV "Исток 13" 2x3x95/15mm2" 4000/0235/2019

 Услуга Чишћења сепаратора масти и уља ПК П (Б/Ц) 4000/0528/2018 Услуга Чишћења сепаратора масти и уља ПК П (Б/Ц) 4000/0528/2018

Filesize: 3.79 MB

0528 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0528 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

0528 Прва измена конкурсне документације (08.03.2019.)

0528 Додатне информације или појашњења (08.03.2019.)

 Услуга кaрaктeризaциje oпaснoг oтпaдa ПК (Д) 4000/0861/2018 Услуга кaрaктeризaциje oпaснoг oтпaдa ПК (Д) 4000/0861/2018

Filesize: 2.81 MB

0861 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0861 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

0861 Додатне информације или појашњења (12.03.2019.)

0861 Додатне информације или појашњења (26.03.2019.)

 

 Одржавање дијагностичког уређаја "КТС" са абдејтом софтвера 4000/0386/2019 Одржавање дијагностичког уређаја "КТС" са абдејтом софтвера 4000/0386/2019

Filesize: 2.23 MB

0386 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0386 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

0386 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.04.2019.)

 Производи од текстила 4000/0124/2018 Производи од текстила 4000/0124/2018

Filesize: 4.25 MB

0124 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0124 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

0124 Додатне информације или појашњења (12.03.2019.)

0124 Прва измена конкурсне документације (21.03.2019.)

0124 Додатн еинформације или појашњења (21.03.2019.)

0124 Друга измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0124 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.04.2019.)

0124 Додатне информације или појашњења (01.04.2019:)

 Резервни делови за теренска возила 4000/0408/2018 Резервни делови за теренска возила 4000/0408/2018

Filesize: 6.6 MB

0408 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0408 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

0408 Прва измена конкурсне документације (18.03.2019.)

 Сепаратори уља, масти и нафтних деривата, проток до 10l/s 4000/1277/2018 Сепаратори уља, масти и нафтних деривата, проток до 10l/s 4000/1277/2018

Filesize: 2.46 MB

1277 Конкурсна документација (05.03.2019.)

1277 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

1277 Додатне информације или појашњења (15.03.2019.)

Репарација хидраулично-пнеуматских црева 4000/0540/2019 Репарација хидраулично-пнеуматских црева 4000/0540/2019

Filesize: 3.34 MB

0540 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0540 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама за возила и рударско-грађевинске механизације 4000/0540/2019

0540 Одлука о додлеи уговора у отвореном поступку (19.04.2019.)

 Одржавање и сервисирање франкир машина 4000/0145/2018 Одржавање и сервисирање франкир машина 4000/0145/2018

Filesize: 2.71 MB

0145 Конкурсна документација (05.03.2019.)

0145 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

0145 Одлука о обустави поступка (16.04.2019.)

 Набавка моталица 4000/1272/2018 Набавка моталица 4000/1272/2018

Filesize: 2.67 MB

1272 Конкурсна документација (05.03.2019.)

1272 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

1272 Одлука о додели уговора отворени поступак (12.04.2019.)

 РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ВОДЕ 4000/1254/2018 РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ВОДЕ 4000/1254/2018

Filesize: 3.9 MB

1254 Конкурсна документација (05.03.2019.)

1254 Позив за подношење понуде (05.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ВОДЕ У ОБЈЕКТУ НОВА РОБНА КУЋА У ЛАЗАРЕВЦУ 4000/1254/2018

1254 Прва измена конкурсне докумнетације (20.03.2019.)

Сервисирање лабараторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/1/2018 Сервисирање лабараторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/1/2018

Filesize: 1.22 MB

0887-1 Одлука о додели уговора (01.03.2019.)

0887-1 Обавештење о закљученом уговору (18.04.2019.)

 РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 трећи део РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 трећи део

Filesize: 10.76 MB

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 4 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 5 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 6 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 7 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 8 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 11 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 12 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 13 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 14 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 9 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 10 (27.02.2019.)

0419-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 15 (27.02.2019.)

0419-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 9 (20.03.2019.)

0419-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 10 (20.03.2019.)

0419-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 15 (20.03.2019.)

 Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0714/2018 Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0714/2018

Filesize: 5.08 MB

0714 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0714 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0714 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (09.04.2019.)

0714 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (09.04.2019.)

0714 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (09.04.2019.)

 Радови на одржавању копа "Радљево" замена столарије и бојење зидова 4000/0200/2018  Радови на одржавању копа "Радљево" замена столарије и бојење зидова 4000/0200/2018

Filesize: 2.83 MB

0200 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0200 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Радови на одржавању копа "Радљево" замена столарије и бојење зидова, израда мокрог чвора и замена подова 4000/0200/2018

0200 Прва измена конкурсне документације (12.03.2019.)

0200 Додатне информације или појашњења (12.03.2019.)

 Чишћење и одмашћивање система индустријске вентилације 4000/0137/2018 Чишћење и одмашћивање система индустријске вентилације 4000/0137/2018

Filesize: 2.67 MB

0137 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0137 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Чишћење и одмашћивање система индустријске вентилације, канала у кантинама, димњака у котларницама, одсисних система индустријске вентилације 4000/0137/2018

 Поправка и ремонт алатних машина 4000/0746/2018 Поправка и ремонт алатних машина 4000/0746/2018

Filesize: 3.54 MB

0746 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0746 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0746 Додатне информације или појашњења (28.02.2019.)

0746 Одлука о додели уговора (12.04.2019.)

 Извођење радова на адаптацији просторија Нове робне куће 4000/0220/2018 Извођење радова на адаптацији просторија Нове робне куће 4000/0220/2018

Filesize: 1.95 MB

0220 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0220 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

 ХИДРАУЛИЧНЕ ЦРЕВА 4000/0351/2018 ХИДРАУЛИЧНЕ ЦРЕВА 4000/0351/2018

Filesize: 2.82 MB

0351 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0351 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0351 Прва измена конкурсне документације (19.03.2019.)

0351 Додатне информације или појашњења (19.03.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 208