JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Производи од текстила – Ролетне и завесе, канап, игле и остало 4000/0784/2017 Производи од текстила – Ролетне и завесе, канап, игле и остало 4000/0784/2017

Filesize: 4.01 MB

0784 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0784 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0784 Прва измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0784 Додатне информације или појашњења (09.02.2018.)

0784 Друга измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0784 Додатне информације или појашњења (21.02.2018.)

Израда нове хидроизолације на равном делу крова у објекту нова робна кућа 4000/0160/2017 Израда нове хидроизолације на равном делу крова у објекту нова робна кућа 4000/0160/2017

Filesize: 2.63 MB

0160 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0160 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0160 Прва измена конкурсне документације (02.03.2018.)

0160 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (02.03.2018.)

0160 Додатне информације или појашњења (02.03.2018.)

Услуга дубоког извлачења кућишта 4000/0992/2017 Услуга дубоког извлачења кућишта 4000/0992/2017

Filesize: 5.44 MB

0992 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0992 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0992 Додатне информације или појашњења (14.02.2018.)

0992 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

0992 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

0992 Прва измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0992 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

0992 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

0992 Додатне информације или појашњења (01.03.2018.)

0992 Одлука о додели уговора (14.03.2018.)

Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица 4000/0923/2017 Услуга сервисирања и поправке трактора и приколица 4000/0923/2017

Filesize: 7.48 MB

0923 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0923 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0923 Прва измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0923 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

0923 Одлука о додели уговора отворени поступак (14.03.2018.)

Чамова резана грађа 4000/0223/2017 Чамова резана грађа 4000/0223/2017

Filesize: 1.25 MB

0223 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0233 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0233 Додатне информације или појашњења бр.2. (13.02.2018.)

Држалице за алатке 4000/0227/2017 Држалице за алатке 4000/0227/2017

Filesize: 1.73 MB

0227 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0227 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0227 Прва измена конкурсне документације (08.02.2018.)

0227 Додатне информације или појашњења (08.02.2018.)

«Спортска опрема и спортски реквизити – сунцобрани и лежаљке» 4000/0789/1/217 «Спортска опрема и спортски реквизити – сунцобрани и лежаљке» 4000/0789/1/217

Filesize: 1.51 MB

0789-1 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0789-1 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0789-1 Одлука о додели уговора (21.03.2018.)

Тоалет папир и убруси 4000/0118/2017 Тоалет папир и убруси 4000/0118/2017

Filesize: 1018.65 kB

0118 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0118 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

Средства за чишћење и одмашћивање 4000/0239/2017 Средства за чишћење и одмашћивање 4000/0239/2017

Filesize: 15.58 MB

0239 Конкурсна документација (02.02.2018.)

0239 Позив за подношење понуде (02.02.2018.)

0239 Прва измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0239 Додатне информације или појашњења (22.02.2018.)

0239 Друга измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0239 Додатне информације или појашњења (26.02.2018.)

0239 Додатне информације или појашњења (05.03.2018.)

Памучњак и филц и саргија 4000/0787/2017 Памучњак и филц и саргија 4000/0787/2017

Filesize: 2.54 MB

0787 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0787 Позив за подношење понуде (01.02.2018.)

0787 Прва измена конкурсне документације (08.02.2018.)

0787 Додатне информације или појашњења (08.02.2018.)

0787 Друга измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0787 Додатне информације или појашњења (09.02.2018.)

E-04.02-286372-18 од 31.01.2018. Јавни позив за продају половног грађевинског материјала E-04.02-286372-18 од 31.01.2018. Јавни позив за продају половног грађевинског материјала

Filesize: 923.49 kB

E-04.02-286372-18 од 31.01.2018. Јавни позив за продају половног грађевинског материјала демонтираног са експрописаних објеката (са продуженим трајањем)

Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/1/2017 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/1/2017

Filesize: 2.13 MB

0453/1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0453/1 Позив за подношење понуде (01.02.2018.)

0453/1 Одлука о додели уговора (01.02.2018.)

0453/1 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2018.)

Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/1/2017 Бетонско гвожђе и арматурна мрежа 4000/0218/1/2017

Filesize: 879.42 kB

0218/1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0218/1 Позив за подношење понуде (01.02.2018.)

Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0928-1/2017 Сервис, поправка и баждарење кранова 4000/0928-1/2017

Filesize: 1.21 MB

0928-1 Конкурсна документација (01.02.2018.)

0928-1 Позив за подношење понуда (01.02.2018.)

0928-1 Обавештење о обустави отвореног поступка (21.03.2018.)

Кожа, производи од коже и скај 4000/0788/2017 Кожа, производи од коже и скај 4000/0788/2017

Filesize: 3.4 MB

0788 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0788 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0788 Прва измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0788 Додатне информације или појашњења (21.02.2018.)

0788 Друга измена конкурсне документације (02.03.2018.)

0788 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.03.2018.)

0788 Додатне информације или појашњења (02.03.2018.)

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0624/2017 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0624/2017

Filesize: 1.74 MB

0624 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0624 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачима са потребним атестима 4000/0624/2017

0624 Одлука о додели уговора (13.03.2018.)

Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0483/2017 Одржавање високонапонске, средњенапонске и нисконапонске опреме 4000/0483/2017

Filesize: 4.5 MB

0483 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0483 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0483 Прва измена конкурсне документације (09.02.2018.)

0483 Додатне информације или појашњења (09.02.2018.)

0483 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (14.03.2018.)

0483 Одлука о обустави отвореног поступка партије 2 и 3 (14.03.2018.)

Поправка и сервисирање дизел мотора „CUMMINS“ и агрегата мотора 4000/0490/2017 Поправка и сервисирање дизел мотора „CUMMINS“ и агрегата мотора 4000/0490/2017

Filesize: 9.4 MB

0490 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0490 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0490 Прва измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0490 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2018.)

0490 Додатне информације или појашњења (13.02.2018.)

0490 Друга измена конкурсне документације (20.02.2018.)

0490 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.02.2018.)

0490 Додатне информације или појашњења (20.02.2018.)

0490 Одлука о додели уговора (13.03.2018.)

Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 трећи део Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 трећи део

Filesize: 7.19 MB

0281 Дванаеста измена конкурсне документације (31.01.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (31.01.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.13 (31.01.2018.)

0281 Тринаеста измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.02.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.14 (13.02.2018.)

0281 Четрнаеста измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0281 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (26.02.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр.15. (26.02.2018.)

0281 Петнаеста измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0281 Додатне информације или појашњења бр. 16 (01.03.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017

Filesize: 13.96 MB

0262 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0262 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0262 Прва измена конкурсне документације (13.02.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.02.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.2. (20.02.2018.)

0262 Друга измена конкурсне документације (21.02.2018.)

0262 Трећа измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.3. (26.02.2018.)

0262 Четврта измена конкурсне документације (01.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.4. (01.03.2018.)

0262 Пета измена конкурсне документације (05.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.5. (05.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења бр.6. (05.03.2018.)

0262 Шеста измена конкурсне документације (06.03.2018.)

0262 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.03.2018.)

0262 Додатне информације или појашњења (14.03.2018.)

 

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 4000/0097/2017

Filesize: 11.61 MB

0097 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0097 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0097 Прва измена конкурсне документације (26.02.2018.)

0097 Додатне информације или појашњења (26.02.2018.)

0097 Друга измена конкурсне документације (27.02.2018.)

0097 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.02.2018.)

Чишћење таложника пепела и шљаке Топлане 4000/0615/2017 Чишћење таложника пепела и шљаке Топлане 4000/0615/2017

Filesize: 1.28 MB

0615 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0615 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/1/2017 Услуга прегледа и сертификовања возила према критеријумима и захтевима АДР 4000/0932/1/2017

Filesize: 1.78 MB

0932/1 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0932/1 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

0932/1 Одлука о обустави поступка (13.03.2018.)

0932/1 Обавештење о обустави ЈН у отвореном поступку (21.03.2018.)

Производи од текстила – Индустријски текстил 4000/0782/2017 Производи од текстила – Индустријски текстил 4000/0782/2017

Filesize: 940.04 kB

0782 Конкурсна документација (31.01.2018.)

0782 Позив за подношење понуде (31.01.2018.)

Услуге превенције од заразних болести: дератизација, дезинсекција и дезинфекција 4000/0773/2017 Услуге превенције од заразних болести: дератизација, дезинсекција и дезинфекција 4000/0773/2017

Filesize: 981.7 kB

0773 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0773 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017 Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Filesize: 945.7 kB

0450-1 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0450-1 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Чишћење и одмашћивање сиситема индустријске вентилације, канала у кантинама, димњака у котларницама, одсисних система индустријске вентилације 4000/0450-1/2017

Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017 Збрињавање опасног отпада 4000/1137/2017

Filesize: 1.85 MB

1137 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1137 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1137 Додатне информације или појашњења (23.02.2018.)

1137 Додатне информације или појашњења (27.02.2018.)

Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017 Услуга преузимања, транспорта, ради збрињавања јонизационих извора зрачења 4000/1026/2017

Filesize: 1.57 MB

1026 Конкурсна документација (30.01.2018.)

1026 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

1026 Одлука о обустави у отвореном поступку (19.03.2018.)

Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017 Одржавање теретних возила и грађевинске механизације 4000/0529-2/2017

Filesize: 4.1 MB

0529-2 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0529-2 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0529-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (21.03.2018.)

0529-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (21.03.2018.)

0529-2 Одлука о обустави отвореног поступка партије 2 и 3 (21.03.2018.)

Манометри и мерна техника 4000/0440/2017 Манометри и мерна техника 4000/0440/2017

Filesize: 1.72 MB

0440 Конкурсна документација (30.01.2018.)

0440 Позив за подношење понуде (30.01.2018.)

0440 Одлука о додели уговора отворени поступак (22.03.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 178