JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Реконструкција коловоза на путном прелазу  са уградњом гумених коловозних плоча 4000/0963/2017 Реконструкција коловоза на путном прелазу са уградњом гумених коловозних плоча 4000/0963/2017

Filesize: 3.14 MB

0963 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0963 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0963 Одлука о обустави у отвореном поступку (11.07.2018.)

0963 Обавештење о обустави о отвореном поступку (19.07.2018.)

Грађевински радови на одржавању објеката погона Огранка Прерада 4000/0736/2017 Грађевински радови на одржавању објеката погона Огранка Прерада 4000/0736/2017

Filesize: 8.58 MB

0736 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0736 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0736 Прва измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0736 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0736 Трећа измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0736 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.06.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (27.06.2018.)

0736 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0736 Четврта измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0736 Додатне информације или појашњења (02.07.2018.)

Акредитација лабораторије за мерење буке у животној средини (Поље Д) 4000/0702/2018 Акредитација лабораторије за мерење буке у животној средини (Поље Д) 4000/0702/2018

Filesize: 6.34 MB

0702 Конкурсна документација (17.05.2018.)

0702 Позив за подношење понуде (17.05.2018.)

0702 Прва измена конкурсне документације (18.05.2018.)

0702 Одлука о додели уговора за отворени поступак (03.07.2018.)

Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017 други део Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017 други део

Filesize: 14.61 MB

0200 Шеста измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0200 Одлука о додели уговора отворени поступак (02.07.2018.)

0200 Обавештење о закљученом уговору (19.07.2018.)

Сервис циркулационих пумпи Jastrebac CVNR9-2 (VPN251-2) 4000/0684/2018   Сервис циркулационих пумпи Jastrebac CVNR9-2 (VPN251-2) 4000/0684/2018

Filesize: 11.42 MB

0684 Конкурсна документација (15.05.2018.)

0684 Позив за подношење понуде (15.05.2018.)

0684 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0684 Друга измена конкурсне документације (23.05.2018.)

0684 Одлука о додели уговора (18.06.2018.)

Лепкови 4000/0237/2017 други део Лепкови 4000/0237/2017 други део

Filesize: 13.96 MB

0237 Четврта измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0237 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0237 Пета измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0237 Обававештење о продужењу рока за подношење понуде (17.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

0237 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

Набавка опреме и материјала за изградњу 35кV далековода 4000/0283/2017 Набавка опреме и материјала за изградњу 35кV далековода 4000/0283/2017

Filesize: 12.35 MB

0283 Конкурсна документација (14.05.2018.)

0283 Позив за подношење понуде (14.05.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.1. (25.05.2018.)

0283 Прва измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.2. (01.06.2018.)

0283 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.3. (04.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.4. (26.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.5. (27.06.2018.)

0283 Трећа измена конкурсне документације (27.06.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.06.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.6. (27.06.2018.)

0283 Четврта измена конкурсне документације (02.07.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.07.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.7. (02.07.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.8. (03.07.2018.)

0283 Пета измена конкурсне документације (03.07.2018.)

0283 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.07.2018.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.9. (03.07.2018.)

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни 4000/0769/2017 други део Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни 4000/0769/2017 други део

Filesize: 14.61 MB

0769 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0769 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

 

E-04.04-147047/2-18 od 04.04.2018. Јавни позив за продају индустријског отпада E-04.04-147047/2-18 od 04.04.2018. Јавни позив за продају индустријског отпада

Filesize: 1.54 MB

E-04.04-147047/2-18 од 04.04.2018. Јавни позив за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда

Набавка комбиноване машине SKIP 4000/0413/2018 Набавка комбиноване машине SKIP 4000/0413/2018

Filesize: 8.46 MB

0413 Конкурсна документација (09.05.2018.)

0413 Позив за подношење понуде (09.05.2018.)

0413 Прва измена конкурсне документације (11.05.2018.)

0413 Одлука о додели уговора (29.06.2018.)

0413 Обавештење о закљученом уговору (18.07.2018.)

Резервни делови за путничка возила 4000/0109/2017 Резервни делови за путничка возила 4000/0109/2017

Filesize: 7.38 MB

0109 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0109 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (25.05.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0109 Прва измена конкурсне документације (05.06.2018.)

0109 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.06.2018.)

0109 Додатне информације или појашњења (26.06.2018.)

Техничка контрола пројектне документације за Дробилану 4000/1046/2017 Техничка контрола пројектне документације за Дробилану 4000/1046/2017

Filesize: 9.91 MB

1046 Конкурсна документација (08.05.2018.)

1046 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

1046 Прва измена конкурсне докуменације (15.05.2018.)

1046 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

1046 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

1046 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

1046 Одлука о додели уговора за отворени поступак (13.07.2018.)

Редовна обука за стандард SRPS ISO 17025 4000/0774/2017 Редовна обука за стандард SRPS ISO 17025 4000/0774/2017

Filesize: 3.49 MB

0774 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0774 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0774 Одлука о додели уговора (28.06.2018.)

0774 Обавештење о закључеом уговору (18.07.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 трећи део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 трећи део

Filesize: 12.65 MB

0893 Седма измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.7. (08.05.2018.)

0893 Осма измена конкурсне документације (09.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2018.)

0893 Додатне инфомације или појашњења бр.8. (09.05.2018.)

0893 Девета измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења  бр.9 (14.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0893 Десета измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.10 (15.05.2018.)

 

Реконструкција плаже језеро Очага 4000/0171/2017 Реконструкција плаже језеро Очага 4000/0171/2017

Filesize: 13.81 MB

0171 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0171 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0171 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0171 Додатне информације или појашњења (24.05.2018.)

Адаптација свлачионица 4000/0165/2017 Адаптација свлачионица 4000/0165/2017

Filesize: 6.19 MB

0165 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0165 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0165 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0165 Одлука о додели уговора (18.07.2018.)

Машинска обрада делова за електролокомотиве 4000/0488/2017 Машинска обрада делова за електролокомотиве 4000/0488/2017

Filesize: 5.4 MB

0488 Конкурсна документација (08.05.2018.)

0488 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0488 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0488 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

0488 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке (28.06.2018.)

0488 Обавештење о обустави у отвореном поступку јавне набавке (02.07.2018.)

Сервисирања PLC управљања и регулатора брзине на брусилици 3М197 4000/0976/2017 Сервисирања PLC управљања и регулатора брзине на брусилици 3М197 4000/0976/2017

Filesize: 11.6 MB

0976 Конкурсна докуметација (08.05.2018.)

0976 Позив за подношење понуде (08.05.2018.)

0976 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 други део Нисконапонски прекидачи, контролери и релеји 4000/0893/2017 други део

Filesize: 14.35 MB

0893 Шеста измена конкурсне документације (04.05.2018.)

0893 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.05.2018.)

0893 Додатне информације или појашњења бр.6. (04.05.2018.)

Електрични ручни алат и делови 4000/0430/2017 Електрични ручни алат и делови 4000/0430/2017

Filesize: 2.34 MB

0430 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0430 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0430 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0430 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

0430 Друга измена конкурсне документације (23.05.2018.)

Коморе за издувавање, прање и пескарење са филтрирањем и вентилацијом 4000/0405/2017 Коморе за издувавање, прање и пескарење са филтрирањем и вентилацијом 4000/0405/2017

Filesize: 3.31 MB

0405 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0405 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0405 Одлука о додели уговора (02.07.2018.)

0405 Обавештење о закљученом уговору (09.07.2018.)

Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема ЈНО/1000/0613/2017 Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема ЈНО/1000/0613/2017

Filesize: 8.2 MB

0613 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0613 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0613 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (15.05.2018.)

0613 Друга измена конкурсне документације (25.05.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења 1 (25.05.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења 2 (25.05.2018.)

0613 Трећа измена конкурсне документације (25.05.2018.)

0613 Четврта измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0613 Пета измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

0613 Шеста измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0613 Седма измена конкурсне документације (05.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (05.06.2018.)

0613 Девета измена конкурсне документације (07.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (07.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.06.2018.)

0613 Десета измена конкурсне документације (11.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (11.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (19.06.2018.)

0613 Девета измена конкурсне документације (26.06.2018.)

0613 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.06.2018.)

0613 Додатне информације или појашњења (26.06.2018.)

Ручни алат 4000/0426-2/2017 Ручни алат 4000/0426-2/2017

Filesize: 13.3 MB

0426-2 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0426-2 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0426-2 Прва измена конкурсне документације (21.05.2018.)

0426-2 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0426-2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.06.2018.)

0426-2 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0426-2 Трећа измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0426-2 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0426-2 Одлука о додели уговора за отворени поступак партија 3 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 1 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 2 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 4 (13.07.2018.)

0426-2 Одлука о обустави отвореног поступка за партију 5 (13.07.2018.)

Грађевински и пољопривредни алат 4000/0425/2017 Грађевински и пољопривредни алат 4000/0425/2017

Filesize: 5.41 MB

0425 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0425 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0425 Прва измена конкурсне документације (17.05.2018.)

0425 Додатне информације или појашњења (17.05.2018.)

0425 Друга измена конкурсне документације (04.06.2018.)

0425 Додатне информације или појашњења (04.06.2018.)

0425 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.06.2018.)

Измештање централа за дојаву пожара 4000/0770/2017 Измештање централа за дојаву пожара 4000/0770/2017

Filesize: 10.66 MB

0770 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0770 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0770 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0770 Друга измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0770 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (01.06.2018.)

Услуга сервисирања и поправке лифтова 4000/1126/2017 Услуга сервисирања и поправке лифтова 4000/1126/2017

Filesize: 7.53 MB

1126 Конкурсна документација (04.05.2018.)

1126 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

1126 Прва измена конкурсне документације (16.05.2018.)

1126 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.05.2018.)

1126 Додатне информације или појашњења бр.2. (16.05.2018.)

Услуге термичке обраде 4000/0629/2017  Услуге термичке обраде 4000/0629/2017

Filesize: 9.27 MB

0629 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0629 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0629 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0629 Друга измена конкурсне документације (01.06.2018.)

0629 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (01.06.2018.)

0629 Додатне информације или појашњења (01.06.2018.)

Услуга топлог цинковања 4000/0991/2017  Услуга топлог цинковања 4000/0991/2017

Filesize: 10.87 MB

0991 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0991 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0991 Прва измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0991 Одлука о додели уговора отворени поступак јавне набавке (02.07.2018.)

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0769/2017 Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара 4000/0769/2017

Filesize: 5.49 MB

0769 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0769 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Контрола и одржавање система за дојаву и гашење пожара и пожарних клапни и одржавање аутоматских система за управљање противпожарним апаратима 4000/0769/2017

Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795/2018  Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795/2018

Filesize: 7.27 MB

0795 Конкурсна документација (04.05.2018.)

0795 Позив за подношење понуде (04.05.2018.)

0795 Прва измена конкурсне документације (15.05.2018.)

0795 Друга измена конкурсне документације (25.05.2018.)

0795 Додатне информације или појашњења (25.05.2018.)

0795 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (02.07.2018.)

0795 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (02.07.2018.)

0795 Обавештење о обустави отвореног поступка (05.07.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 186