JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Тракаста тестера за сечење 4000/0428/2018 Тракаста тестера за сечење 4000/0428/2018

Filesize: 2.03 MB

0428 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0428 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

 Енкодери 4000/1153/2018 Енкодери 4000/1153/2018

Filesize: 7.22 MB

1153 Конкурсна документација (14.11.2018.)

1153 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

1153 Додатне информације или појашњења бр.1 (11.12.2018.)

 Радови на изради ПВЦ заштите иза голова у гимнастичкој сали 4000/0211/2018 Радови на изради ПВЦ заштите иза голова у гимнастичкој сали 4000/0211/2018

Filesize: 4.2 MB

0211 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0211 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

0211 Прва измена конкурсне документације (12.04.2018.)

0211 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 четврти део Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 четврти део

Filesize: 11.02 MB

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 18 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 22 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 23 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 24 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 25 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 27 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (16.11.2018.)

0262 Одлука о додели уговора за партију 2 (30.11.2018.)

0262 Одлука о додели уговора за партију 7 (30.11.2018.)

Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд 4000/1198/2018 Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд 4000/1198/2018

Filesize: 4.28 MB

1198 Конкурсна документација (09.11.2018.)

1198 Позив за подношење понуде (09.11.2018.)

1198 Додатне информације или појашњења (09.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

„Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд и изрaдa пројектa изведеног стaњa зa бандваген BRs1600, BW-2“ 4000/1198/2018

1198 Oдлука о додели уговора за отворени поступак (17.01.2019.)

Нaдзор нaд монтaжом електроопреме 4000/1199/2018 Нaдзор нaд монтaжом електроопреме 4000/1199/2018

Filesize: 4.31 MB

1199 Конкурсна документација (09.11.2018.)

1199 Позив за подношење понуде (09.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд и изрaдa пројектa изведеног стaњa зa транспортере са траком Б-1600“ 4000/1199/2018

1199 Додатне информације или појашњења (09.11.2018.)

1199 Одлука о додели уговора за отворени поступак (10.12.2018.)

1199 Обавештење о закљученом уговору (17.01.2019.)

 Сервис електро мотора у EX изведби 4000/0554/2018 Сервис електро мотора у EX изведби 4000/0554/2018

Filesize: 3.96 MB

0554 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0554 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

0554 Одлука о додели уговора (09.01.2019.)

 Услуга сервисирања пројектора 4000/0097/2018 Услуга сервисирања пројектора 4000/0097/2018

Filesize: 3.47 MB

0097 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0097 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

0097 Одлука о додели уговора (03.01.2019.)

 Поправка и ремонт издувних система 4000/0604/2018 Поправка и ремонт издувних система 4000/0604/2018

Filesize: 6.82 MB

0604 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0604 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

0604 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (10.12.2018.)

0604 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (10.12.2018.)

0604 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (20.12.2018.)

0604 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (20.12.2018.)

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602-1/2018 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602-1/2018

Filesize: 3.93 MB

0602-1 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0602-1 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила – Промена намене возила са атестом (израда надградње по спецификацији) 4000/0602-1/2018

0602-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступкку (11.12.2018.)

0602-1 Обавештење о закљученом уговору (28.12.2018.)

 Универзална глодалица 4000/0430/1/2018 Универзална глодалица 4000/0430/1/2018

Filesize: 2.38 MB

0430-1 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0430-1 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

 Пумпе и резервни делови за потребе огранка РБ Колубара 4000/0341/2018 Пумпе и резервни делови за потребе огранка РБ Колубара 4000/0341/2018

Filesize: 4.42 MB

0341 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0341 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

0341 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0341 Додатне информације или појашњења (13.11.2018.)

0341 Друга измена конкурсне документације (28.11.2018.)

0341 Додатне информације или појашњења (28.11.2018.)

 Курс за руковаоце дизалица и кранова 4000/0014/2018 Курс за руковаоце дизалица и кранова 4000/0014/2018

Filesize: 7.18 MB

0014 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0014 Позив за подношење понуда (06.11.2018.)

0014 Одлука о додели уговора партија 1 (21.12.2018.)

0014 Одлука о додели уговора партија 2 (21.12.2018.)

0014 Одлука о додели уговора партија 3 (21.12.2018.)

0014 Одлука о додели уговора партија 4 (21.12.2018.)

 КОКС 4000/1207/2018 КОКС 4000/1207/2018

Filesize: 3.44 MB

1207 Конкурсна документација (05.11.2018.)

1207 Позив за подношење понуде (05.11.2018.)

1207 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (11.12.2018.)

1207 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (11.12.2018.)

1207 Обавештење о обустави поступка јавне набавке партија 1 (25.12.2018.)

 Анализа вода 4000/0804/2018 Анализа вода 4000/0804/2018

Filesize: 3.13 MB

0804 Конкурсна документација (05.11.2018.)

0804 Позив за подношење понуде (05.11.2018.)

0804 Одлука о додели уговора отворени поступак (20.12.2018.)

 Сетови за вулканизацију 4000/0267/2018 Сетови за вулканизацију 4000/0267/2018

Filesize: 1.17 MB

0267 Конкурсна документација (05.11.2018.)

0267 Позив за подношење понуде (05.11.2018.)

0267 Одлука о додели уговора отворени поступак (21.12.2018.)

0267 Обавештење о закљученом уговору (17.01.2019.)

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

 Ангажовање свештеника за вршење верског обреда код сахрањивања погребних остатака 4000/0918/2018 Ангажовање свештеника за вршење верског обреда код сахрањивања погребних остатака 4000/0918/2018

Filesize: 3.5 MB

0918 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0918 Мишљење управе (31.10.2018.)

0918 Обавештење о покретању преговарачког поступка (31.10.2018.)

0918 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.11.2018.)

0918 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку (19.11.2018.)

0918 Обавештење о закљученом уговору (30.11.2018.)

 Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже 4000/0533/2018 Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже 4000/0533/2018

Filesize: 3.82 MB

0533 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0533 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

0533 Одлука о обустави отвореног поступка (12.04.2018.)

0533 Обавештење о обустави отвореног поступка (17.12.2018.)

 Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657-1/2018 Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657-1/2018

Filesize: 3.36 MB

0657-1 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0657-1 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа, инфраструктурне објекте и локације за организовано пресељење - Техничка контрола, пројектовање пута са северне стране копа 4000/0657-1/2018

0657-1 Одлука о додели уговора (03.01.2019.)

 Набавка електро опреме за измештање далековода 6kV 4000/0315/2018 Набавка електро опреме за измештање далековода 6kV 4000/0315/2018

Filesize: 2.75 MB

0315 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0315 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

0315 Прилог (31.10.2018.)

 Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/0758/2018 Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/0758/2018

Filesize: 2.83 MB

0758 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0758 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

0758 Одлука о додели уговора за отворени поступак (09.01.2019.)

 

 Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657/2018 Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657/2018

Filesize: 3.61 MB

0657 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0657 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа, инфраструктурне објекте и локације за организовано пресељење - Техничка контрола, пројектовање пута са северне стране копа – Израда хидролошке студије на реци Пљоштаници 4000/0657/2018

0657 Обавештење о обустави отвореног поступка (20.12.2018.)

0657 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (28.12.2018.)

 Набавка возила за превоз људи и опреме 6 х 6 4000/0401-1/2018 Набавка возила за превоз људи и опреме 6 х 6 4000/0401-1/2018

Filesize: 5.93 MB

0401-1 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0401-1 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

0401-1 Додатне информације или појашњења (23.11.2018.)

0401-1 Прва измена конкурсне документације (28.11.2018.)

0401-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (28.11.2018.)

0401-1 Додатне информације или појашњења (28.11.2018.)

0401-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (04.01.2019.)

0401-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (15.01.2019.)

Сервис, испитивање и израда техничке документације 4000/0735-1/1/2018 Сервис, испитивање и израда техничке документације 4000/0735-1/1/2018

Filesize: 3.29 MB

0735-1-1 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0735-1-1 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском (компресорске посуде, термотехничке инсталације и др.) - Израда атесно-техничке документације посуда под притиском на Површинским коповима 4000/0735-1/1/2018

0735-1-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (20.12.2018.)

 Набавка и уградња опреме за ревитализацију и проширење ТС „Зеоке 4“ 4000/0294/2018 Набавка и уградња опреме за ревитализацију и проширење ТС „Зеоке 4“ 4000/0294/2018

Filesize: 12.35 MB

0294 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0294 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка и уградња опреме за ревитализацију и проширење ТС „Зеоке 4“ (35/6 kV, +1x8MVA) 4000/0294/2018

0294 Цртежи (31.10.2018.)

0294 Прва измена конкурсне документације (16.11.2018.)

0294 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.11.2018.)

0294 Додатне информације или појашњења бр.2. (20.11.2018.)

0294 Одлука о обустави поступка (16.01.2019.)

 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT-4000 и гасне резачице ESAB“ 4000/0755-2/2018 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT-4000 и гасне резачице ESAB“ 4000/0755-2/2018

Filesize: 3.15 MB

0755-2 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0755-2 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

0755-2 Одлука о обустави отвореног поступка (08.01.2019.)

Израда пројектне документације и техничка контрола пројектне документације 4000/0649-1/2018 Израда пројектне документације и техничка контрола пројектне документације 4000/0649-1/2018

Filesize: 3.91 MB

0649-1 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0649-1 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда пројектне документације и техничка контрола пројектне документације за Дробилану -Техничка контрола ТРП I фазе скраћења депоније ситног угља на Дробилани 4000/0649-1/2018

0649-1 Одлука о додели уговора за отворени поступак (18.12.2018.)

0649-1 Обавештење о закљученом уговору (21.01.2019.)

 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању 4000/1243/2018 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању 4000/1243/2018

Filesize: 4.04 MB

1243 Конкурсна документација (30.10.2018.)

1243 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/1243/2018

1243 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (12.03.2018.)

1243 Обавештење о закљученом уговору (20.12.2018.)

 Стручне услуге на сређивању архивског депоа 4000/0141/2017 Стручне услуге на сређивању архивског депоа 4000/0141/2017

Filesize: 2.79 MB

0141 Конкурсна документација (30.10.2018.)

0141 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

0141 Одлука о додели уговора (04.01.2019.)

 АУТО КОРПА 4000/0417/1/2018 АУТО КОРПА 4000/0417/1/2018

Filesize: 5.25 MB

0417-1 Конкурсна документација (30.10.2018.)

0417-1 Позив за подношење понуде (30.10.2018.)

0417-1 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0417-1 Додатне информације или појашњења (13.11.2018.)

0417-1 Додатне информације или појашњења (21.11.2018.)

0417-1 Одлука о додели уговора отворени поступак (20.12.2018.)

0417-1 Обавештење о закљученом уговору (17.01.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 197