JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

„Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017 „Преглед опреме у противексплозивној заштити“ 4000/1132/2017

Filesize: 2.56 MB

1132 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1132 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1132 Прва измена конкурсне документације (10.11.2017.)

1132 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Замена оштећених стаклених површина на бункеру 3. фазе 4000/0763/2017 Замена оштећених стаклених површина на бункеру 3. фазе 4000/0763/2017

Filesize: 913.71 kB

0763 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0763 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Поправка контактера, пантографа, електр. контролера за електро локомотиве LEW и BBC“ 4000/0506/2017 Поправка контактера, пантографа, електр. контролера за електро локомотиве LEW и BBC“ 4000/0506/2017

Filesize: 919.65 kB

0506 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0506 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

„Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20 „Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06“ 4000/0509/20

Filesize: 1.02 MB

0509 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0509 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/1010/2017 Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/1010/2017

Filesize: 1.48 MB

1010 Конкурсна документација (09.11.2017.)

1010 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

1010 Одлука о обустави отвореног поступка (13.12.2017.)

Унапређење ИС Колубара 4000/0070/2017 Унапређење ИС Колубара 4000/0070/2017

Filesize: 3.22 MB

0070 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0070 Позив за подношење понуда (09.11.2017.)

0070 Прва измена конкурсне документације (29.11.2017.)

0070 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.11.2017.)

0070 Додатне информације или појашњења бр.1. (29.11.2017.)

Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017 Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017

Filesize: 9.18 MB

0368-2 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0368-2 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0368-2 Прва измена конкурсне документаије (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0368-2 Друга измена конкурсне документације (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

0368-2 Додатне информације или појашњења (24.11.2017.)

Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0526/2017 Текуће одржавање хидрауличне опреме ЛУКАС 4000/0526/2017

Filesize: 1.68 MB

0526 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0526 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

0526 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Курс из области хидраулике 4000/0040/2017 Курс из области хидраулике 4000/0040/2017

Filesize: 1011.04 kB

0040 Конкурсна документација (09.11.2017.)

0040 Позив за подношење понуде (09.11.2017.)

ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ 4000/0300/2017 ЛАНЦИ И МАЛОТНЕ 4000/0300/2017

Filesize: 3.96 MB

0300 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0300 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења 2 (17.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења 3 (17.11.2017.)

0300 Прва измена конкурсне документације (20.11.2017.)

0300 Додатне информације или појашњења (20.11.2017.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара“4000/1013/2017 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара“4000/1013/2017

Filesize: 761.73 kB

1013 Конкурсна документација (01.11.2017.)

1013 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

Лабораторијска опрема 4000/0331/2017 Лабораторијска опрема 4000/0331/2017

Filesize: 4.21 MB

0331 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0331 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0331 Додатне информације или појашњења бр.1. (10.11.2017.)

0331 Додатне информације или појашњења бр.2. (23.11.2017.)

0331 Додатне информације или појашњења бр.3. (28.11.2017.)

Суви температурни калибратор 4000/0332/2017 Суви температурни калибратор 4000/0332/2017

Filesize: 931.01 kB

0332 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0332 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

Опрема за истакање течности из рударске механизације 4000/0375/2017 Опрема за истакање течности из рударске механизације 4000/0375/2017

Filesize: 1.38 MB

0375 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0375 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

0375 Додатне информације или појашњења (10.11.2017.)

Израда пројекта изведеног објекта 400/0688/2017 Израда пројекта изведеног објекта 400/0688/2017

Filesize: 1.72 MB

0688 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0688 Позив за подношење понуде (01.11.2017.)

Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/1/2017 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0610/1/2017

Filesize: 1.89 MB

0610/1 Конкурсна документација (01.11.2017.)

0610/1 Позив за подношење понуде (01.11.201.)

0610/1 Одлука о обустави отвореног поступка (05.12.2017.)

0610/1 Обавештење о обустави отвореног поступка (13.12.2017.)

„Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017 „Поправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама“ 4000/0508/2017

Filesize: 895.52 kB

0508 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0508 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

Контејнери 4000/0414/2017 Контејнери 4000/0414/2017

Filesize: 1.02 MB

0414 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0414 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

Набавка добара: ласерски мерач даљине ( ласерски даљиномер до 150 м) 4000/0435/2017 Набавка добара: ласерски мерач даљине ( ласерски даљиномер до 150 м) 4000/0435/2017

Filesize: 947.02 kB

0435 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0435 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0020/2017 Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0020/2017

Filesize: 2.46 MB

0020 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0020 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

0020 Одлука о додели уговора уа партије 1,2,3 и 4 (23.11.2017.)

Надзорни аудит интегрисаног менаџмент система Колубара Метал Вреоци 4000/0090/2017 Надзорни аудит интегрисаног менаџмент система Колубара Метал Вреоци 4000/0090/2017

Filesize: 1.79 MB

0090 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0090 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

0090 Одлука о додели уговора (13.12.2017.)

Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/1/2017 Техничка контрола пројекта пресељења Вреочког (радничког) насеља на нову локацију 4000/0570/1/2017

Filesize: 1.43 MB

0570/1 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0570/1 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

0570/1 Додатне информације или појашњења (28.11.2017.)

Мерење нивоа буке у зони утицаја Организационе "Прерада" 4000/1025/2017 Мерење нивоа буке у зони утицаја Организационе "Прерада" 4000/1025/2017

Filesize: 1.03 MB

1025 Конкурсна документација (31.10.2017.)

1025 Позив за подношење понуде (31.10.2017.)

Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0913/2017 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0913/2017

Filesize: 2.01 MB

0913 Конкурсна документација (31.10.2017.)

0913 Позив за подношење понуда (31.10.2017.)

0913 Одлука о додели уговора партија 1 и 2 (24.11.2017.)

Индустријски усисивачи 4000/0417/2017 Индустријски усисивачи 4000/0417/2017

Filesize: 2.98 MB

0417 Конкурсна документација (30.10.2017.)

0417 Позив за подношење понуде (30.10.2017.)

0417 Додатне информације или појашњења бр.1. (10.11.2017.)

0417 Прва измена конкурсне документације (22.11.2017.)

0417 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.11.2017.)

0417 Додатне информације или појашњења бр.2. (22.11.2017.)

Замена грејача на коморној сушари S185 4000/0512/2017 Замена грејача на коморној сушари S185 4000/0512/2017

Filesize: 878.8 kB

0512 Конкурсна документација (30.10.2017.)

0512 Позив за подношење понуде (30.10.2017.)

Поправка и сервисирање мењача 4000/0916/2017 Поправка и сервисирање мењача 4000/0916/2017

Filesize: 2.7 MB

0916 Конкурсна документација (30.10.2017.)

0916 Позив за подношење понуде (30.10.2017.)

0916 Одлука о обустави отвореног поступка (13.12.2017.)

0916 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (15.12.2017.)

0916 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (15.12.2017.)

 Уређај за машинско обарање ивица са преносивим агрегатом 4000/0388/2017 Уређај за машинско обарање ивица са преносивим агрегатом 4000/0388/2017

Filesize: 1.49 MB

0388 Конкурсна документација (30.10.2017.)

0388 Позив за подношење понуде (30.10.2017.)

0388 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (30.10.2017.)

Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну а  анализу CHN и тест валидације 4000/0658/2017 Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну а анализу CHN и тест валидације 4000/0658/2017

Filesize: 1.03 MB

0658 Конкурсна документација (30.10.2017.)

0658 Позив за подношење понуде (30.10.2017.)

Набавка електро опреме за напајање система за контролу стања бране Паљуви - Виш“ 4000/0863/2017 Набавка електро опреме за напајање система за контролу стања бране Паљуви - Виш“ 4000/0863/2017

Filesize: 2.77 MB

0863 Конкурсна документација (30.10.2017.)

0863 Позив за подношење понуде (30.10.2017.)

0863 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.11.2017.)

0863 Прва измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0863 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (21.11.2017.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 169