JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Опрема и елементи за подмазивање 4000/0326/2017 Опрема и елементи за подмазивање 4000/0326/2017

Filesize: 12.1 MB

0326 Конкурсна документација (02.04.2018.)

0326 Позив за подношење понуде (02.04.2018.)

0326 Прва измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

0326 Друга измена конкурсне документације (23.04.2018.)

0326 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (23.04.2018.)

0326 Трећа измена конкурсне документације (26.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (26.04.2018.)

0326 Додатне информације или појашњења (27.04.2018.)

Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017  други део Резервни делови за теренска возила-теретна возила 4000/0368-2/2017 други део

Filesize: 4.97 MB

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 16 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (02.04.2018.)

0368-2 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (02.04.2018.)

 

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885-1/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/0885-1/2017

Filesize: 4.18 MB

0885-1 Конкурсна документација (28.03.2018.)

0885-1 Позив за подношење понуде (28.03.2018.)

0885-1 Прва измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0885-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2018.)

0885-1 Додатне информације или појашњења бр.1.(28.03.2018.)

0885-1 Одлука о додели уговора (24.04.2018.)

Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017  други део Стакло и остали изолациони материјал 4000/0222-1/2017 други део

Filesize: 3.74 MB

0222-1 Девета измена конкурсне документације (27.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (27.03.2018.)

0222-1 Десета измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0222-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.03.2018.)

0222-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

Ремонт и поправка склопова 4000/0607/2018 Ремонт и поправка склопова 4000/0607/2018

Filesize: 4.91 MB

0607 Конкурсна документација (23.03.2018.)

0607 Позив за подношење понуде (23.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала) за механизацију из производног програма „14 Октобар“ 4000/0607/2018

0607 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (24.05.2018.)

„Сервис и поправка апарата за заваривање“ 4000/0491-1/2017 „Сервис и поправка апарата за заваривање“ 4000/0491-1/2017

Filesize: 4.13 MB

0491-1 Конкурсна документација (23.03.2018.)

0491-1 Позив за подношење понуде (23.03.2018.)

0491-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (15.05.2018.)

0491-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (15.05.2018.)

Челични профили 4000/0217/1/2017 Челични профили 4000/0217/1/2017

Filesize: 2.86 MB

0217/1 Конкурсна документација (22.03.2018.)

0217/1 Позив за подношење понуде (22.03.2018.)

0217/1 Додатне информације или појашњења (19.04.2018.)

Гумена црева и цеви 4000/0240/2017  Гумена црева и цеви 4000/0240/2017

Filesize: 10.85 MB

0240 Конкурсна документација (22.03.2018.)

0240 Позив за подношење понуде (22.03.2018.)

0240 Прва измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0240 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

0240 Друга измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0240 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.04.2018.)

0240 Трећа измена конкурсне документације (08.05.2018.)

0240 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.05.2018.)

0240 Додатне информације или појашњења (08.05.2018.)

0240 Четврта измена конкурсне документације (14.05.2018.)

0240 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.05.2018.)

0240 Додатне информације или појашњења (14.05.2018.)

Набавка машинске опреме 4000/0407/2017 Набавка машинске опреме 4000/0407/2017

Filesize: 5.99 MB

0407 Конкурсна документација (22.03.2018.)

0407 Позив за подношење понуде (22.03.2018.)

0407 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0891/3/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891/3/2017

Filesize: 1.93 MB

0891/3 Конкурсна документација (21.03.2018.)

0891/3 Обвештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (21.03.2018.)

Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017 Реконструкција мокрих чворова у ОЦ Колубара Метал 4000/0200/2017

Filesize: 7.59 MB

0200 Конкурсна документација (21.03.2018.)

0200 Позив за подношење понуде (21.03.2018.)

0200 Прва измена конкурсне документације (12.04.2018.)

0200 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0200 Друга измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0200 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.04.2018.)

0200 Додатне информације или појашњења (19.04.2018.)

0200 Трећа измена конкурсне документације (03.05.2018.)

0200 Додатне информације или појашњења (03.05.2018.)

0200 Пета измена конкурсне документације (16.05.2018)

0200 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.05.2018.)

0200 Шеста измена конкурсне документације (17.05.2018.)

Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0621/2017 Сервис, поправка и баждарење вага 4000/0621/2017

Filesize: 7.2 MB

0621 Конкурсна документација (21.03.2018.)

0621 Позив за подношење понуде (21.03.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 1 (08.05.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 2 (08.05.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 3 (08.05.2018.)

0621 Одлука о додели уговора партија 4 (08.05.2018.)

Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016 трећи део Резервни делови по цртежима 4000/0190/2016 трећи део

Filesize: 3.64 MB

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (20.03.2018.)

0190 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (20.03.2018.)

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826/2018

Filesize: 5.13 MB

0826 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0826 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови - Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу Система даљинског грејања у Барошевцу,  I фаза - примарна мрежа и топлотне подстанице 4000/0826/2018

0826 Прва измена конкурсне документације (02.04.2018.)

0826 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0826 Одлука о додели уговора за отворени поступак (08.05.2018.)

Генерални ремонт  мостних дизалица  тип D1040-80/5 tona 4000/0628/2017 Генерални ремонт мостних дизалица тип D1040-80/5 tona 4000/0628/2017

Filesize: 3.98 MB

0628 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0628 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Генерални ремонт  мостних дизалица  тип D1040-80/5 тона, тип 110884/25/5 t , тип D1182-80/10 t 4000/0628/2017

0628 Одлука о додели уговора за отворени поступак (15.05.2018.)

Услуга оштрења резног алата 4000/0990/2017  Услуга оштрења резног алата 4000/0990/2017

Filesize: 3.35 MB

0990 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0990 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0990 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (15.05.2018.)

Остала добра (Медицински материјал, ознаке за БЗР, комплет за пружање прве помоћи)  4000/0772/2017 Остала добра (Медицински материјал, ознаке за БЗР, комплет за пружање прве помоћи) 4000/0772/2017

Filesize: 5.46 MB

0772 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0772 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0772 Прва измена конкурсне документације (11.04.2018.)

0772 Додатне информације или појашњења (11.04.2018.)

Кaрaктeризaциje oпaснoг oтпaдa 4000/1138/2017 Кaрaктeризaциje oпaснoг oтпaдa 4000/1138/2017

Filesize: 2.64 MB

1138 Конкурсна документација (20.03.2018.)

1138 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Вулканизерски прибор и опрема 4000/0889/2017 Вулканизерски прибор и опрема 4000/0889/2017

Filesize: 6.49 MB

0889 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0889 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0889 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

0889 Прва измена конкурсне документације (10.04.2018.)

Ремење 4000/0302/2017  Ремење 4000/0302/2017

Filesize: 12.7 MB

0302 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0302 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0302 Прва измена конкурсне документације (28.03.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (28.03.2018.)

0302 Друга измена конкурсне документације (04.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (04.04.2018.)

0302 Трећа измена конкурсне документације (12.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (12.04.2018.)

0302 Четврта измена конкурсне документације (13.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (13.04.2018.)

0302 Пета измена конкурсне документације (16.04.2018.)

0302 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (16.04.2018.)

0302 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

Моторне тестере, косачице и делови- Косачица моторна самоходна 5,9kw 4000/0416/1/2017  Моторне тестере, косачице и делови- Косачица моторна самоходна 5,9kw 4000/0416/1/2017

Filesize: 2.48 MB

0416/1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0416/1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0416/1 Одлука о додели уговора (09.05.2018.)

Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана 4000/0847/1/2017 Набавка машинске опреме за опремање Дерик крана 4000/0847/1/2017

Filesize: 4.26 MB

0847/1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0847/1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0847/1 Прва измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0847/1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (17.04.2018.)

0847/1 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

Полуприколица на развлачење 26-30 тона; висина платоа до 500мм 4000/0374/2017 Полуприколица на развлачење 26-30 тона; висина платоа до 500мм 4000/0374/2017

Filesize: 3.12 MB

0374 Конкурсна документациија (20.03.2018.)

0374 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0374 Одлука о додели уговора (09.05.2018.)

Осигурачи и навртке лежајева 4000/0305/2017 Осигурачи и навртке лежајева 4000/0305/2017

Filesize: 4.3 MB

0305 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0305 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0305 Прва измена конкурсне документације (17.04.2018.)

0305 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.04.2018.)

0305 Додатне информације или појашњења (17.04.2018.)

Бетонирање пода у надстрешници Ласта 4000/1162/2017 Бетонирање пода у надстрешници Ласта 4000/1162/2017

Filesize: 2.49 MB

1162 Конкурсна документација (20.03.2018.)

1162 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Израда темеља за алатне машине 4000/0744/2017 Израда темеља за алатне машине 4000/0744/2017

Filesize: 4.95 MB

0744 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0744 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0744 Прва измена конкурсне документације (19.04.2018.)

0744 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2018.)

Поправка и сервисирање механизације из програма "Dressta" 4000/0534/2017 Поправка и сервисирање механизације из програма "Dressta" 4000/0534/2017

Filesize: 6.4 MB

0534 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0534 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

0534 Одлука о додели уговора (04.05.2018.)

Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге за напуштене псе 4000/1171-1/2017 Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге за напуштене псе 4000/1171-1/2017

Filesize: 7.31 MB

1171-1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

1171-1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Пун назив јавне ннабавке:

Услуге хватања, привременог збрињавања и пружања ветеринарске неге за напуштене псе у сладу са Законом о добробити животиња 4000/1171-1/2017

1171-1 Друга измена конкурсне документације (02.04.2018.)

1171-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (02.04.2018.)

1171-1 Додатне информације или појашњења (02.04.2018.)

1171-1 Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

1171-1 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2018.)

ТРАКЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ ТЕРЕТА 4000/0424/1/2017  ТРАКЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ ТЕРЕТА 4000/0424/1/2017

Filesize: 1.35 MB

0424/1 Конкурсна документација (20.03.2018.)

0424/1 Позив за подношење понуде (20.03.2018.)

Набавка пратећих услуга за потребе производње угља 4000/0936-1/2017 Набавка пратећих услуга за потребе производње угља 4000/0936-1/2017

Filesize: 7.29 MB

0936-1 Конкурсна документација (19.03.2018.)

0936-1 Позив за подношење понуде (19.03.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка пратећих услуга за потребе производње угља - Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0936-1/2017

0936-1 Одлука о обустави отвореног поступка за партије 1 и 2 (13.04.2018.)

0936-1 Одлука о додели уговора партија 3 (13.04.2018.)

0936-1 Одлука о додели уговора партија 4 (13.04.2018.)

0936-1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 3 (24.04.2018.)

0936-1 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 1 (27.04.2018.)

0936-1 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију 2 (27.04.2018.)

0936-1 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 182