JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Набавка електро-машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337-2/2017 Набавка електро-машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337-2/2017

Filesize: 1.22 MB

0337-2 Конкурсна документација (16.01.2018.)

0337-2 Позив за подношење понуде (16.01.2018.)

Осигурачи 4000/0255/2017 Осигурачи 4000/0255/2017

Filesize: 2.03 MB

0255 Конкурсна документација (16.01.2018.)

0255 Позив за подношење понуде (16.01.2018.)

Набавка телефонске централе и припадајуће опреме  4000/0075/2017 Набавка телефонске централе и припадајуће опреме 4000/0075/2017

Filesize: 974.38 kB

0075 Конкурсна документација (15.01.2018.)

0075 Позив за подношење понуде (15.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка телефонске централе и припадајуће опреме, са монтажом, пуштањем у рад, обуком корисника и израдом техничке документације  4000/0075/2017

Генерални ремонт универзалног струга РАС 22 (серијска) 4000/0647/2017 Генерални ремонт универзалног струга РАС 22 (серијска) 4000/0647/2017

Filesize: 1002.19 kB

0647 Конкурсна документација (12.01.2018.)

0647 Позив за подношење понуде (12.01.2018.)

Молерско фарбарски радови и израда фасаде 4000/0714/2017 Молерско фарбарски радови и израда фасаде 4000/0714/2017

Filesize: 851.98 kB

0714 Конкурсна документација (12.01.2018.)

0714 Позив за подношење понуде (12.01.2018.)

Услуга ремонта  фрикционих елемената и уређаја за кочење 4000/0924/2/2017 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење 4000/0924/2/2017

Filesize: 711.45 kB

0924/2 Одлука о додели уговора (12.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга ремонта  фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламела-Ремонт уређаја за кочење 4000/0924/2/2017

Резервни делови и потрошни материјал за информатику 4000/0779/2017  Резервни делови и потрошни материјал за информатику 4000/0779/2017

Filesize: 1.03 MB

0779 Конкурсна документација (11.01.2018.)

0779 Позив за подношење понуде (11.01.2018.)

Набавка недостајуће електро и хидромашинске опреме на постојећим бунарима 4000/0309/2017 Набавка недостајуће електро и хидромашинске опреме на постојећим бунарима 4000/0309/2017

Filesize: 1.02 MB

0309 Конкурсна документација (11.01.2018.)

0309 Позив за подношење понуде (11.01.2018.)

Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" 4000/0542/2017 Сервисирање и поправка машина из производног програма "JCB" 4000/0542/2017

Filesize: 1.16 MB

0542 Конкурсна документација (11.01.2018.)

0542 Позив за подношење понуде (11.01.2018.)

Резервни делови за теренска возила-теретна возила Метал 4000/0368-4/2017 Резервни делови за теренска возила-теретна возила Метал 4000/0368-4/2017

Filesize: 1.39 MB

0368-4 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0368-4 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Услуге испитивања материјала са разарањем 4000/0602/2017 Услуге испитивања материјала са разарањем 4000/0602/2017

Filesize: 1.09 MB

0602 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0602 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/1/2017 Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/1/2017

Filesize: 787.17 kB

0039/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0039/1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Периодични преглед машина и опреме у погону 4000/0605/2017  Периодични преглед машина и опреме у погону 4000/0605/2017

Filesize: 916.38 kB

0605 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0605 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Материјал за кречење 4000/0112/2017 Материјал за кречење 4000/0112/2017

Filesize: 916.77 kB

0112 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0112 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ЦЕВИ 4000/0284/2017 ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ЦЕВИ 4000/0284/2017

Filesize: 1.82 MB

0284 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0284 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0284 Прва измена конкурсне документације (15.01.2018.)

0284 Додатне информације или појашњења (15.01.2018.)

Набавка сета резервних делова и опреме за одржавање ППВа водоводног система 4000/0312/2017 Набавка сета резервних делова и опреме за одржавање ППВа водоводног система 4000/0312/2017

Filesize: 1.05 MB

0312 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0312 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка сета резервних делова и опреме за одржавање ППВа водоводног система „Сува сепарација" и експлоатационих бунара 4000/0312/2017

Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0530-1/2017 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0530-1/2017

Filesize: 1.42 MB

0530-1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0530-1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/1129/2017 Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/1129/2017

Filesize: 994.39 kB

1129 Конкурсна документација (10.01.2018.)

1129 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0925/1/2017 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0925/1/2017

Filesize: 1.1 MB

0925/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0925/1 Позив за подношење понуда (10.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила - Услуга пререгистрације и атестирања возила 4000/0925/1/2017

Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 4000/1027/2017  Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 4000/1027/2017

Filesize: 1003.54 kB

1027 Конкурсна документација (10.01.2018.)

1027 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 фабр. бр. 020 (уређај за детекцију цурења гасова) 4000/1027/2017

Поправка и сервисирање мењача 4000/0916/1/2017 Поправка и сервисирање мењача 4000/0916/1/2017

Filesize: 1.81 MB

0916/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0916/1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Сервисирање и поправка VN мотора 4000/0495/2017 Сервисирање и поправка VN мотора 4000/0495/2017

Filesize: 1.32 MB

0495 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0495 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Сервис и поправка видео надзора и опреме 4000/0002/2017 Сервис и поправка видео надзора и опреме 4000/0002/2017

Filesize: 942.48 kB

0002 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0002 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

Обука возача за превоз опасних материја 4000/0031/1/2017 Обука возача за превоз опасних материја 4000/0031/1/2017

Filesize: 3.19 MB

0031/1 Конкурсна документација (10.01.2018.)

0031/1 Позив за подношење понуде (10.01.2018.)

0031/1 Прва измена конкурсне документације (15.01.2018.)

0031/1 Обавештење о продужењу рока за подошење понуда (15.01.2018.)

0031/1 Додатне информације или појашњења (15.01.2018.)

Сервис семафора 4000/0800/1/2017 Сервис семафора 4000/0800/1/2017

Filesize: 909.56 kB

0800/1 Конкурсна документација (09.01.2018.)

0800/1 Позив за подношење понуде (09.01.2018.)

Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB“   4000/0970/1/2017 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB“ 4000/0970/1/2017

Filesize: 1.28 MB

0970/1 Конкурсна документација (04.01.2018.)

0970/1 Позив за подношење понуде (04.01.2018.)

Техничка контрола допунског рударског пројекта 4000/0777/2016 Техничка контрола допунског рударског пројекта 4000/0777/2016

Filesize: 1.14 MB

0777 Конкурсна документација (03.01.2017.)

0777 Позив за подношење понуде (03.01.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Техничка контрола допунског рударског пројекта – замена железничког транспорта ровног угља  од РЈ „Сува сепарација“до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспортерима 4000/0777/2016

КОКС 4000/0031/2017  КОКС 4000/0031/2017

Filesize: 1.09 MB

0031 Конкурсна документација (28.12.2017.)

0031 Позив за подношење понуде (28.12.2017.)

Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017 Извођење радова на регулацији реке Пештан 4000/1095/2017

Filesize: 3.28 MB

1095 Конкурсна документација (28.12.2017.)

1095 Позив за подношење понуда (28.12.2017.)

1095 Позив за подношење понуда на енглеском (28.12.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење радова на регулацији реке Пештан - I фаза и Израдња пута Барошевац - Медошевац - Вреоци (бивши Р-201) 4000/1095/2017

1095 Додатне информације или појашњења 1 (03.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 2 (03.01.2018.)

1095 Додатне информације или појашњења 3 (11.01.2018.)

Извођење радова на измештању државног пута Ib реда број 22( М-22) 4000/0688/2016 Извођење радова на измештању државног пута Ib реда број 22( М-22) 4000/0688/2016

Filesize: 4.19 MB

0688 Конкурсна документација (28.12.2017.)

0688 Позив за подношење понуде (28.12.2017.)

0688 Позив за подношење понуде на енглеском (28.12.2017.)

0688 Додатне информације или појашњења (29.12.2017.)

0688 Додатне информације или појашњења (10.01.2018.)

0688 Додатне информације или појашњења (15.01.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 172