JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-2908283-18 ЈАВНИ ПОЗИВ за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-2908283-18

Filesize: 1.43 MB

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају индустријског отпада путем достављања затворених понуда E-04.04-2908283-18

Курс за дизаличаре, аутодизаличаре и руковаоце кранова 4000/0018/2017 Курс за дизаличаре, аутодизаличаре и руковаоце кранова 4000/0018/2017

Filesize: 1.22 MB

0018 Конкурсна документација (08.06.2018.)

0018 Позив за подношење понуде (08.06.2018.)

Гумирање бубњева, испитивање квалитета материјала, атестација кранова и др. услуге 4000/1147/2017 Гумирање бубњева, испитивање квалитета материјала, атестација кранова и др. услуге 4000/1147/2017

Filesize: 2.42 MB

1147 Конкурсна документација (08.06.2018.)

1147 Позив за подношење понуде (08.06.2018.)

Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трасе трачних транспортера Б-2000 4000/0380/1/2018 Набавка неопходне електро опреме за комплетирање трасе трачних транспортера Б-2000 4000/0380/1/2018

Filesize: 1.03 MB

0380/1 Конкурсна документација (08.06.2018.)

0380/1 Oбавештење о покретању преговарачког поступка (08.06.2018.)

E-04.04-280325-2-18 od 07.06.2018. Јавни позив за продају путем лицитације - II пут МАРКАНТИЛНА ПШЕН E-04.04-280325-2-18 od 07.06.2018. Јавни позив за продају путем лицитације - II пут МАРКАНТИЛНА ПШЕН

Filesize: 663.54 kB

E-04.04-280325-2-18 od 07.06.2018. Јавни позив за продају путем лицитације - II пут МАРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА

Опрема за вулканизацију трака 4000/0901/2017  Опрема за вулканизацију трака 4000/0901/2017

Filesize: 2.83 MB

0901 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0901 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

Услуга гумирања 4000/0596-1/2017 Услуга гумирања 4000/0596-1/2017

Filesize: 10.59 MB

0596-1 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0596-1 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

0596-1 Цртежи (06.06.2018.)

Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/2018 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/2018

Filesize: 2.89 MB

0619 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0619 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

Збрињавање опасног отпада 4000/0912/2017 Збрињавање опасног отпада 4000/0912/2017

Filesize: 3.36 MB

0912 Конкурсна документација (06.06.2018.)

0912 Позив за подношење понуде (06.06.2018.)

Сервис усисивача робота за базен 4000/0807/2017 Сервис усисивача робота за базен 4000/0807/2017

Filesize: 2.45 MB

0807 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0807 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Сервисирање и поправка аутомата за печате и штамбиље 4000/0176/2018 Сервисирање и поправка аутомата за печате и штамбиље 4000/0176/2018

Filesize: 2.12 MB

0176 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0176 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Реконструкција дрвених надстрешница на отвореном базену 4000/0213/2018 Реконструкција дрвених надстрешница на отвореном базену 4000/0213/2018

Filesize: 2.26 MB

0213 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0213 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/2018  Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали - Сигел везиво 4000/0250/2018

Filesize: 2.17 MB

0250 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0250 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Мерна кола 4000/0444/2017  Мерна кола 4000/0444/2017

Filesize: 2.27 MB

0444 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0444 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Материјал за грејање 4000/0116/2018  Материјал за грејање 4000/0116/2018

Filesize: 2.6 MB

0116 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0116 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Цемент 4000/0254/2018 Цемент 4000/0254/2018

Filesize: 2.1 MB

0254 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0254 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Пљоснати челици и челичне траке 4000/0245/2018 Пљоснати челици и челичне траке 4000/0245/2018

Filesize: 2.19 MB

0245 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0245 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Израда пројектне документације за постројење за прераду технолошко отпадних вода 4000/0587/2017 Израда пројектне документације за постројење за прераду технолошко отпадних вода 4000/0587/2017

Filesize: 5.75 MB

0587 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0587 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017 Услуга дефектаже и сервисирања мерних уређаја, испитне станице 4000/0476/2017

Filesize: 3.21 MB

0476 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0476 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0538/2018 Израда спојева на транспортним тракама на погонима 4000/0538/2018

Filesize: 2.92 MB

0538 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0538 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/2018 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/2018

Filesize: 2.95 MB

0425 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0425 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Сервис и поправка алуминијумских и пвц врата и прозора 4000/0134/2017 Сервис и поправка алуминијумских и пвц врата и прозора 4000/0134/2017

Filesize: 2.32 MB

0134 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0134 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0755/2018 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0755/2018

Filesize: 2.04 MB

0755 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0755 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0755 Додатне информације или појашњења (13.06.2018.)

Услуге штампања материјала и пластифицирања 4000/0791/2017 Услуге штампања материјала и пластифицирања 4000/0791/2017

Filesize: 3.31 MB

0791 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0791 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (13.06.2018.)

0791 Додатне информације или појашњења (18.06.2018.)

Поправка и сервисирање водомера 4000/0138/2018 Поправка и сервисирање водомера 4000/0138/2018

Filesize: 2.67 MB

0138 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0138 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0686/2018 Репарација хидраулично-пнеуматских црева са компонентама 4000/0686/2018

Filesize: 4.22 MB

0686 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0686 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/2018  Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/2018

Filesize: 2.67 MB

0800 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0800 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0495/2018   Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0495/2018

Filesize: 2.23 MB

0495 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0495 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588/2018 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588/2018

Filesize: 6.18 MB

0588 Конкурсна документација (05.06.2018.)

0588 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

Извођење монтерских радова на висини 4000/1078/2017 Извођење монтерских радова на висини 4000/1078/2017

Filesize: 2.14 MB

1078 Конкурсна документација (05.06.2018.)

1078 Позив за подношење понуде (05.06.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 183