JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Набавка ватрогасног возила 4х4 4000/0404/2018 Набавка ватрогасног возила 4х4 4000/0404/2018

Filesize: 2.41 MB

0404 Конкурсна документација (18.10.2018.)

0404 Позив за подношење понуде (18.10.2018.)

 Санација базенске шкољке, израда бетонске плаже 4000/0181/2017 Санација базенске шкољке, израда бетонске плаже 4000/0181/2017

Filesize: 2.32 MB

0181 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0181 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења 4000/0679/2018 Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења 4000/0679/2018

Filesize: 3.02 MB

0679 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0679 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње постројења за производњу електричне енергије у оквиру РЈ "Топлана" Вреоци, Пројекта за грађевинску дозволу и Главног пројекта заштите од пожара 4000/0679/2018

 Мерење квалитета ваздуха на подручју РБ Колубара- (специфични параметри) - Поље Д 4000/0701/2018 Мерење квалитета ваздуха на подручју РБ Колубара- (специфични параметри) - Поље Д 4000/0701/2018

Filesize: 2.99 MB

0701 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0701 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

 Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent 4000/0890/2018 Поправка и сервисирање дозир пумпи за хлорисање, произвођач ProMinent 4000/0890/2018

Filesize: 2.61 MB

0890 Конкурсна документација (16.10.2018.)

0890 Позив за подношење понуде (16.10.2018.)

 МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 други део МЕРНИ АЛАТИ и ИНСТРУМЕНТИ 4000/0439/2017 други део

Filesize: 11.95 MB

0439 Седма измена конкурсне документације (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 1 (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 3 (16.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења 5 (16.10.2018.)

0439 Осма измена конкурсне документације (17.10.2018.)

0439 Додатне информације или појашњења (17.10.2018.)

 Сервис вентилационих и грејних комора, системи ц1, ц2, ц3, ц7 4000/0811/2017 Сервис вентилационих и грејних комора, системи ц1, ц2, ц3, ц7 4000/0811/2017

Filesize: 3.48 MB

0811 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0811 Позив за подношење понуда (15.10.2018.)

 Реконструкција акумулаторске станице на првом спрату сектора за ПТ послове 4000/0942/2018 Реконструкција акумулаторске станице на првом спрату сектора за ПТ послове 4000/0942/2018

Filesize: 2.45 MB

0942 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0942 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

 Преглед опреме у „EX“ заштити 4000/0775/2018 Преглед опреме у „EX“ заштити 4000/0775/2018

Filesize: 2.29 MB

0775 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0775 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

 Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта 4000/1133/2018 Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта 4000/1133/2018

Filesize: 2.97 MB

1133 Конкурсна документација (15.10.2018.)

1133 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Надзор над монтажом, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за багер Дреглајн ЕШ 6/45 4000/1133/2018

Израда пројектне документације за санацију 4000/1134/2018 Израда пројектне документације за санацију 4000/1134/2018

Filesize: 2.92 MB

1134 Конкурсна документација (15.10.2018.)

1134 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда пројектне документације за санацију реконструкцију и прибављање употребне дозволе бране и акумулације Паљуви-Виш 4000/1134/2018

 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/2018 Одржавање ватрогасних возила, опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/2018

Filesize: 3.83 MB

0005 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0005 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода 4000/0708/2018 Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода 4000/0708/2018

Filesize: 2.71 MB

0708 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0708 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и квалитета земљишта, ПК Б/Ц 4000/0708/2018

 Сервисирање и поправка биротехничке опреме 4000/0133/2017 Сервисирање и поправка биротехничке опреме 4000/0133/2017

Filesize: 3.93 MB

0133 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0133 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

 Радови и уградња стоп сол фолије у сали изнад базена 4000/0216/2018 Радови и уградња стоп сол фолије у сали изнад базена 4000/0216/2018

Filesize: 2.28 MB

0216 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0216 Позив за подношење понуде (15.10.2018.)

 Редуктор за гуљење траке (уређај за раслојавање транспортне траке 4000/0487/2018 Редуктор за гуљење траке (уређај за раслојавање транспортне траке 4000/0487/2018

Filesize: 2.55 MB

0487 Конкурсна документација (15.10.2018.)

0487 Позив за подношење понуда (15.10.2018.)

 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0146/2017 Реконструкција хидрантске мреже – зграда Дирекције у Вреоцима 4000/0146/2017

Filesize: 2.35 MB

0146 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0146 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Претакалица за уље 4000/0449/2018 Претакалица за уље 4000/0449/2018

Filesize: 1.96 MB

0449 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0449 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444-1/2018 НАБАВКА ВИЉУШКАРА 4000/0444-1/2018

Filesize: 2.62 MB

0444-1 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0444-1 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018 Средства за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода 4000/0012/2018

Filesize: 2.27 MB

0012 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0012 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Веда крана од 3,2t у Заваривачком одељењу- ком.1 4000/0445/2018 Веда крана од 3,2t у Заваривачком одељењу- ком.1 4000/0445/2018

Filesize: 2.23 MB

0445 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0445 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/2018 Oпрема и делови за Прераду 4000/0425/1/2018

Filesize: 2.75 MB

0425-1 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0425-1 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима 4000/0534/2018 Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима 4000/0534/2018

Filesize: 2.57 MB

0534 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0534 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање и допуна апаратуре за пуњење клима уређаја на возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0534/2018

 Сервисирање пнеуматске опреме типа „ФЕСТО“ 4000/0737/2018 Сервисирање пнеуматске опреме типа „ФЕСТО“ 4000/0737/2018

Filesize: 2.55 MB

0737 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0737 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима 4000/0593/2018 Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима 4000/0593/2018

Filesize: 3.45 MB

0593 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0593 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање дизел мотора са агрегатима из производног програма “DEUTZ” 4000/0593/2018

 Агрегати 4000/0316/2018 Агрегати 4000/0316/2018

Filesize: 2.56 MB

0316 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0316 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Теретна возила 4000/0398/2018 Теретна возила 4000/0398/2018

Filesize: 4.74 MB

0398 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0398 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Oправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама 4000/0584/2018 Oправка уређаја за грејање и хлађење у дизел и електричним локомотивама 4000/0584/2018

Filesize: 2.53 MB

0584 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0584 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“. 4000/0719/2018 Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LOCATELLI“. 4000/0719/2018

Filesize: 3.64 MB

0719 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0719 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

 Техничке хемикалије 4000/0260/2018 Техничке хемикалије 4000/0260/2018

Filesize: 2.1 MB

0260 Конкурсна документација (12.10.2018.)

0260 Позив за подношење понуде (12.10.2018.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 191