JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Набавка машинске опреме и репроматеријала за СУ2' и СУ3' 4000/0832/2017 трећи део Набавка машинске опреме и репроматеријала за СУ2' и СУ3' 4000/0832/2017 трећи део

Filesize: 6.22 MB

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 22 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 23 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 24 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 25 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 26 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 29 (14.02.2019.)

 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0519/2018 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0519/2018

Filesize: 2.48 MB

0519 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0519 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

 Техничке хемикалије-натријум хидроксид 4000/0260-4/2018 Техничке хемикалије-натријум хидроксид 4000/0260-4/2018

Filesize: 2.24 MB

0260-4 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0260-4 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

 Aпарати за заваривање 4000/0439/2018 Aпарати за заваривање 4000/0439/2018

Filesize: 2.48 MB

0439 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0439 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

 Резервни делови гарнитура за бушење - резервни делови за бушаћу гарнитуру БГ-1 4000/0434/1/2018 Резервни делови гарнитура за бушење - резервни делови за бушаћу гарнитуру БГ-1 4000/0434/1/2018

Filesize: 2.5 MB

0434-1 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0434-1 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Резервни делови гарнитура за бушење - резервни делови за бушаћу гарнитуру БГ-1, конвенционални метод бушења 4000/0434/1/2018

 Покретна блиндирана трафостаница 4000/0292/2018 Покретна блиндирана трафостаница 4000/0292/2018

Filesize: 2.26 MB

0292 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0292 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

 Дизел компресор 4000/0345/1/2018 Дизел компресор 4000/0345/1/2018

Filesize: 2.2 MB

0345-1 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0345-1 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-5/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-5/2018

Filesize: 3.82 MB

0826-5 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0826-5 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови, Техничка контрола Техничког рударског пројекта проширења ТС Зеоке 3 4000/0826-5/2018

 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018 други део Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018 други део

Filesize: 7.76 MB

0887-2 Прва измена конкурсне документације (14.02.2019.)

0887-2 Додатне информације или појашњења (14.02.2019.)

 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018

Filesize: 3.17 MB

0887-2 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0887-2 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

 Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0780/2018 Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0780/2018

Filesize: 2.14 MB

0780 Конкурсна документација (12.02.2019.)

0780 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

 Техничка контрола Допунског рударског пројекта ПК Тамнава Западно поље 4000/1257/2018 Техничка контрола Допунског рударског пројекта ПК Тамнава Западно поље 4000/1257/2018

Filesize: 2.66 MB

1257 Конкурсна документација (12.02.2019.)

1257 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0908/2018 Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0908/2018

Filesize: 2.34 MB

0908 Конкурсна документација (12.02.2019.)

0908 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења и периодично очитавање личних дозиметара 4000/0908/2018

 Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења 4000/0773/2018 Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења 4000/0773/2018

Filesize: 2.22 MB

0773 Конкурсна документација (12.02.2019.)

0773 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења у радној средини 4000/0773/2018

 Реконструкција и санација спортског терена са вештачком травом 4000/1255/2018 Реконструкција и санација спортског терена са вештачком травом 4000/1255/2018

Filesize: 2.31 MB

1255 Конкурсна документација (11.02.2019.)

1255 Позив за подношење понуде (11.02.2019.)

 Кран за лакирницу 4000/0446/2018 Кран за лакирницу 4000/0446/2018

Filesize: 2.59 MB

0446 Конкурсна документација (11.02.2019.)

0446 Позив за подношење понуде (11.02.2019.)

 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017 трећи део РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017 трећи део

Filesize: 7.04 MB

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 1 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 3 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 4 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 5 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 6 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 8 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 9 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (08.02.2019.)

 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0129/2018 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0129/2018

Filesize: 2.36 MB

0129 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0129 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

 Универзална аутодијагностика 4000/0474/2018 Универзална аутодијагностика 4000/0474/2018

Filesize: 2.43 MB

0474 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0474 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

 Сервисирање турбидиметрa, кондуктометара и оксиметра 4000/0783/2018 Сервисирање турбидиметрa, кондуктометара и оксиметра 4000/0783/2018

Filesize: 2.09 MB

0783 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0783 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

 Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну анализу CHN и тест валидације 4000/1160/2018 Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну анализу CHN и тест валидације 4000/1160/2018

Filesize: 2.08 MB

1160 Конкурсна документација (06.02.2019.)

1160 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону 4000/0056/2019 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону 4000/0056/2019

Filesize: 2.97 MB

0056 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0056 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0056/2019

 Телекомуникациони каблови 4000/1154/2018 Телекомуникациони каблови 4000/1154/2018

Filesize: 3.96 MB

1154 Конкурсна документација (06.02.2019.)

1154 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

1154 Прва измена конкурсне документације (08.02.2019.)

1154 Додатне информације или појашњења бр.1.(08.02.2019.)

 Атести за квалитет нафте и њених деривата 4000/0697/2018 Атести за квалитет нафте и њених деривата 4000/0697/2018

Filesize: 2.37 MB

0697 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0697 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/1/2018 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/1/2018

Filesize: 2.32 MB

0355-1 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0355-1 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану- Арматура за црева за агресивне хемикалије 4000/0355/1/2018

 Аутодизалица 40-50 т 4000/0402/1/2018 Аутодизалица 40-50 т 4000/0402/1/2018

Filesize: 2.75 MB

0402-1 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0402-1 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

0402-1 Додатне информације или појашњења (11.02.2019.)

 Средства за опремање пословног простора 4000/0130/2018 Средства за опремање пословног простора 4000/0130/2018

Filesize: 2.29 MB

0130 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0130 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

 Набавка каблова за ПП инсталацију за објекат Очага 4000/1270/2018 Набавка каблова за ПП инсталацију за објекат Очага 4000/1270/2018

Filesize: 2.32 MB

1270 Конкурсна документација (05.02.2019.)

1270 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 201