JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Модуларни радни сто 4000/0490/2018 Модуларни радни сто 4000/0490/2018

Filesize: 1.74 MB

0490 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0490 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

 Обука за управљање хемикалијама 4000/0062/2018 Обука за управљање хемикалијама 4000/0062/2018

Filesize: 2.56 MB

0062 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0062 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

 Опрема за заваривање и делови 4000/0440/2018 Опрема за заваривање и делови 4000/0440/2018

Filesize: 2.71 MB

0440 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0440 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

 Услуге у вези са опасним отпадом 4000/0860/2018 Услуге у вези са опасним отпадом 4000/0860/2018

Filesize: 2.88 MB

0860 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0860 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

 Мерно регулациони уређаји 4000/0286/2018 Мерно регулациони уређаји 4000/0286/2018

Filesize: 4.35 MB

0286 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0286 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

Израда и ревизија техничке документације потребне за рад копа 4000/0215/2019 Израда и ревизија техничке документације потребне за рад копа 4000/0215/2019

Filesize: 2.19 MB

0215 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0215 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда и ревизија техничке документације потребне за рад копа , прибаваљање сагласности и дозвола - Технички преглед изведених радова на реконструкцији дела подземне ТК мреже, класификационог броја 222431 категорије Г, у циљу добијања употребне дозволе 4000/0215/2019

 Канцеларијски материјал и прибор 4000/0110/2018 Канцеларијски материјал и прибор 4000/0110/2018

Filesize: 2.15 MB

0110 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0110 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме 4000/0577/2019 Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме 4000/0577/2019

Filesize: 1.97 MB

0577 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0577 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервис, испитивање и израда техничке документације опреме под притиском (компресорске посуде, термотехничке инсталације и др.) - Еталонирање (баждарење) вентила сигурности, манометара и термометара 4000/0577/2019

 Машина за израду и репарацију црева за флуиде 4000/0293/2019 Машина за израду и репарацију црева за флуиде 4000/0293/2019

Filesize: 1.77 MB

0293 Конкурсна документација (15.05.2019.)

0293 Позив за подношење понуде (15.05.2019.)

 Осигурачи за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0283/2018 други део Осигурачи за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0283/2018 други део

Filesize: 1.78 MB

0283 Седма измена конкурсне документације (14.05.2019.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.8. (14.05.2019.)

 РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 четврти део РЕЗНИ АЛАТ 4000/0419-1/2017 четврти део

Filesize: 4.27 MB

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (09.05.2019.)

0419-1 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (09.05.2019.)

Јавни позив за продају путем лицитације меркантилна пшеница Е-04.02-1870731-1-19 Јавни позив за продају путем лицитације меркантилна пшеница Е-04.02-1870731-1-19

Filesize: 969.88 kB

Е-04.02-1870731-1-19 Јавни позив за продају путем лицитације први пут, предмет продаје меркантилна пшеница, род 2019.

Е.04.04-207506-4-2019 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ТЕХНОГЕНИХ СИРОВИНА Е.04.04-207506-4-2019 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ТЕХНОГЕНИХ СИРОВИНА

Filesize: 7.4 MB

- Конкурсна документација (08.05.2019.)

- Јавни позив за продају техногених сировина (08.05.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Е.04.04-207506-4-2019 од 03.05.2019. КД, Е.04.04-207506-3-2019 од 03.05.2019. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ТЕХНОГЕНИХ СИРОВИНА ТРАКЕ Т-306 ПУТЕМ ДОСТАВЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922/2015 трећи део Лежајеви и чауре за утискивање - Површински копови 4000/0922/2015 трећи део

Filesize: 15.38 MB

0922 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (08.05.2019.)

0922 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (08.05.2019.)

0922 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (08.05.2019.)

 Електроде и жице зa заваривање 4000/0241/2018 Електроде и жице зa заваривање 4000/0241/2018

Filesize: 8.61 MB

0241 Конкурсна документација (07.05.2019.)

0241 Додатне информације или појашњења (07.05.2019.)

 Резервни делови за теренска возила - филтери Помоћна механизација 4000/0368-3/2017 други део Резервни делови за теренска возила - филтери Помоћна механизација 4000/0368-3/2017 други део

Filesize: 5.67 MB

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 13 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (07.05.2019.)

0368-3 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (07.05.2019.)

 

 Инсталациони материјал 4000/0282/2018 други део Инсталациони материјал 4000/0282/2018 други део

Filesize: 5.08 MB

0282 Пета измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (03.05.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.6. (03.05.2019.)

0282 Шеста измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.05.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.7. (08.05.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.8. (13.05.2019.)

 Извођење завршних радова на измештању далековода 110 kV 4000/1039/2019 Извођење завршних радова на измештању далековода 110 kV 4000/1039/2019

Filesize: 1.9 MB

1039 Конкурсна документација (23.04.2019.)

1039 Позив за подношење понуде (23.04.2019.)

1039 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

 Технички преглед објеката Технички преглед изведених радова 4000/0828/1/2018 Технички преглед објеката Технички преглед изведених радова 4000/0828/1/2018

Filesize: 832.2 kB

0828-1 Одлука о обустави преговарачког поступка (23.04.2019.)

0828-1 Обавештење о обустави преговарачког поступка (23.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Технички преглед објеката Технички преглед изведених радова на измештању дела трасе далековода 35кV "Лазаревац 1 - ТЕ Колубара А" 4000/0828/1/2018

 Кабловски прибор 4000/0300/2018 Кабловски прибор 4000/0300/2018

Filesize: 3.99 MB

0300 Конкурсна документација (22.04.2019.)

0300 Позив за подношење понуде (22.04.2019.)

0300 Додатне информације или појашњења бр.1. (30.04.2019.)

0300 Прва измена конкурсне документације (13.05.2019.)

0300 Додатне информације или појашњења бр.2. (13.05.2019.)

 Грејна тела и резервни делови 4000/0317/2018 Грејна тела и резервни делови 4000/0317/2018

Filesize: 8.28 MB

0317 Конкурсна документација (22.04.2019.)

0317 Позив за подношење понуде (22.04.2019.)

0317 Прва измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0317 Додатне информације или појашњења бр.1. (30.04.2019.)

0317 Додатне информације или појашњења бр.2. (09.05.2019.)

0317 Друга измена конкурсне документације (13.05.2019.)

0317 Додатне информације или појашњења бр.3. (13.05.2019.)

0317 Трећа измена конкурсне документације (17.05.2019.)

0317 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (17.05.2019.)

0317 Додатне информације или појашњења бр.4. (17.05.2019.)

 Услуга сертификације заваривача 4000/1248/2018 Услуга сертификације заваривача 4000/1248/2018

Filesize: 3.7 MB

1248 Конкурсна документација (22.04.2019.)

1248 Позив за подношење понуде (22.04.2019.)

1248 Прва измена конкурсне документације (22.04.2019.)

1248 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (22.04.2019.)

1248 Додатне информације или појашњења (22.04.2019.)

 Сервисирање сензорских врата на објектима Колубаре Метал 4000/0995/2019 Сервисирање сензорских врата на објектима Колубаре Метал 4000/0995/2019

Filesize: 2.83 MB

0995 Конкурсна документација (22.04.2019.)

0995 Позив за подношење понуда (22.04.2019.)

0995 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (07.05.2019.)

0995 Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности (13.05.2019.)

 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља ПК ТЗП 4000/0170/2019 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља ПК ТЗП 4000/0170/2019

Filesize: 2.07 MB

0170 Конкурсна документација (22.04.2019.)

0170 Позив за подношење понуда (22.04.2019.)

 Извођење непредвиђених радова на регулацији реке Пештан - I фаза 4000/0175/2019 Извођење непредвиђених радова на регулацији реке Пештан - I фаза 4000/0175/2019

Filesize: 2.32 MB

0175 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0175 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење непредвиђених радова на регулацији реке Пештан - I фаза и израдњи пута Барошевац - Медошевац - Вреоци - Извођење додатних радова на регулацији реке Пештан I фаза и изградњи пута Барошевац-Медошевац-Вреоци (бивши Р-201) - кишна канализација 4000/0175/2019

0175 Одлука о додели уговора (14.05.2019.)

Испитивање опреме под притиском методом без резања 4000/1279/2018 Испитивање опреме под притиском методом без резања 4000/1279/2018

Filesize: 1.83 MB

1279 Конкурсна докумнетација (19.04.2019.)

1279 Позив за подношење понуда (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање опреме под притиском методом без резања са израдом елабората о тренутном стању (пароводи од К1 и К2, разделник Р3А, парoводи у производном анексу 4000/1279/2018

 Израда техн документације, набавка и изградња магацина готових производа 4000/0980/2018 Израда техн документације, набавка и изградња магацина готових производа 4000/0980/2018

Filesize: 2.06 MB

0980 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0980 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техн документације, набавка и изградња магацина готових производа, погон за производњу Колубара Метал 4000/0980/2018

 Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде 4000/0781/2018 Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде 4000/0781/2018

Filesize: 2.01 MB

0781 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0781 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде (пећи, сушнице, сонда) 4000/0781/2018

 Поправка и сервисирање мењача 4000/0440/2019 Поправка и сервисирање мењача 4000/0440/2019

Filesize: 2.71 MB

0440 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0440 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0289/2018 Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0289/2018

Filesize: 11.89 MB

0289 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0289 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0289 Прва измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0289 Додатне информације или појашњења бр.1. (08.05.2019.)

0289 Трећа измена конкурсне документације (17.05.2019.)

0289 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (17.05.2019.)

0289 Додатне информације или појашњења бр.3. (17.05.2019.)

0289 Четврта измена конкурсне документације (17.05.2019.)

0289 Додатне информације или појашњења бр.4. (17.05.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 209