JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Производи од коже и скаја за потребе РБ Колубара 4000/0131/2018 Производи од коже и скаја за потребе РБ Колубара 4000/0131/2018

Filesize: 2 MB

0131 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0131 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Услуге вештачења у поступку експропријације 4000/0004/2018 Услуге вештачења у поступку експропријације 4000/0004/2018

Filesize: 2.72 MB

0004 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0004 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата 4000/0082/1/2018 Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата 4000/0082/1/2018

Filesize: 2.62 MB

0082-1 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0082-1 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Контрола, сервисирање, испитивање опреме и пуњење изолационих апарата произвођача MSA 4000/0082/1/2018

 Сервис и поправка линк система 4000/0560/2018 Сервис и поправка линк система 4000/0560/2018

Filesize: 3.01 MB

0560 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0560 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Сервис централног система за усисавање 4000/0147/2018 Сервис централног система за усисавање 4000/0147/2018

Filesize: 2.24 MB

0147 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0147 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Уградња врата у ОЦ Колубара Метал 4000/0954/2018 Уградња врата у ОЦ Колубара Метал 4000/0954/2018

Filesize: 2.48 MB

0954 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0954 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Обука из области метрологије 4000/0042/2018 Обука из области метрологије 4000/0042/2018

Filesize: 2.64 MB

0042 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0042 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме 4000/0068-1/2018 Испитивање машинских и електро оруђа-опреме 4000/0068-1/2018

Filesize: 3.02 MB

0068-1 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0068-1 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање машинских и електро оруђа-опреме и електро изолационе заштитне VN опреме 4000/0068-1/2018

 Услуге термичке обраде 4000/0731/2018 Услуге термичке обраде 4000/0731/2018

Filesize: 2.52 MB

0731 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0731 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0870-1/2018 Репарација и регенерација машинских делова опште намене 4000/0870-1/2018

Filesize: 3.97 MB

0870-1 Конкурсна документација (24.01.2019.)

0870-1 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

 Увођење ГПС – комуникације на откопној механизацији 4000/1283/2018 Увођење ГПС – комуникације на откопној механизацији 4000/1283/2018

Filesize: 2.93 MB

1283 Конкурсна документација (24.01.2019.)

1283 Позив за подношење понуде (24.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Увођење ГПС – комуникације на откопној механизацији као и на опреми помоћне механизације у огранку РБ КОЛУБАРА 4000/1283/2018

 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018 АДАПТАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ТАМНАВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 4000/0225/2018

Filesize: 2.59 MB

0255 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0255 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/0878/2018 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/0878/2018

Filesize: 2.38 MB

0878 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0878 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање опреме „ATLAS COPCO 4000/0532-1/2018 Сервис и одржавање компресора - Поправка и сервисирање опреме „ATLAS COPCO 4000/0532-1/2018

Filesize: 2.43 MB

0532-1 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0532-1 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/1/2018 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/1/2018

Filesize: 2.48 MB

0828-2 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0828-2 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова на реконструкцији дела подземне ТК мреже,класификационог броја 222431 категорије Г ,у циљу добијања употребне дозволе 4000/0828-2/1/2018

 Остала електро опрема 4000/0512/2018 Остала електро опрема 4000/0512/2018

Filesize: 2.49 MB

0512 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0512 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/1/2018 Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова 4000/1105/1/2018

Filesize: 2.96 MB

1105-1 Конкурсна документација (23.01.2019.)

1105-1 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење примењених хидрогеолошких истражних радова за потребе проширења изворишта „Сува Сепарација 4000/1105/1/2018

 Одржавање сервер сале 4000/0098/2018 Одржавање сервер сале 4000/0098/2018

Filesize: 3.23 MB

0098 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0098 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Фарбање бетонских површина на језеру Очага 4000/0219/2018 Фарбање бетонских површина на језеру Очага 4000/0219/2018

Filesize: 2.22 MB

0219 Конкурсна документација (23.01.2019.)

0219 Позив за подношење понуде (23.01.2019.)

 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2/2017 Резервни делови по цртежима 4000/0891/2/2017

Filesize: 1.79 MB

0891-2 Одлука о додели уговора за партију 3 (22.01.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 1 (22.01.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 2 (22.01.2019.)

 Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије 4000/0814/2018 Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије 4000/0814/2018

Filesize: 2.96 MB

0814 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0814 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда елабората: Анализа могућности повећања испоруке топлотне енергије за грејање Лазаревца са предлогом решења 4000/0814/2018

 Калибрација и поправка мерних инструмената у радионицама 4000/0801/2018 Калибрација и поправка мерних инструмената у радионицама 4000/0801/2018

Filesize: 2.49 MB

0801 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0801 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/1/2018 Услуга калибрације (баждарење) и одржавања кондуктометара 4000/0800/1/2018

Filesize: 1.92 MB

0800-1 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0800-1 Обавештење о покретању преговарачког поступка (22.01.2019.)

 Поправка и сервисирање механизације из програма „Dressta 4000/0605/2018 Поправка и сервисирање механизације из програма „Dressta 4000/0605/2018

Filesize: 8.56 MB

0605 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0605 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Сервисирање опреме за хлорисање водовод „Каленић“ 4000/0849/2018 Сервисирање опреме за хлорисање водовод „Каленић“ 4000/0849/2018

Filesize: 2.63 MB

0849 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0849 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Полузатворено спремиште за отпад,ТИП 4000/1242/2018 Полузатворено спремиште за отпад,ТИП 4000/1242/2018

Filesize: 2.54 MB

1242 Конкурсна документација (22.01.2019.)

1242 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Преглед радне околине зимски и летњи услови 4000/1161/2018 Преглед радне околине зимски и летњи услови 4000/1161/2018

Filesize: 2.39 MB

1161 Конкурсна документација (22.01.2019.)

1161 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

 Израда пројекта санације челичне конструкције на багеру SRs2000 4000/1158/2018 Израда пројекта санације челичне конструкције на багеру SRs2000 4000/1158/2018

Filesize: 2.07 MB

1158 Конкурсна документација (22.01.2019.)

1158 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора 4000/0598/2018 Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора 4000/0598/2018

Filesize: 4.69 MB

0598 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0598 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга поправке и ремонта система хлађења мотора на путничко-теренским, теретним возилима и рударско грађевинској механизацији 4000/0598/2018

 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588-2/2018 Поправка и сервисирање теретних возила 4000/0588-2/2018

Filesize: 12.49 MB

0588-2 Конкурсна документација (22.01.2019.)

0588-2 Позив за подношење понуде (22.01.2019.)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 199