JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Збрињавање опасног отпада 4000/0862/2018 Збрињавање опасног отпада 4000/0862/2018

Filesize: 2.47 MB

0862 Конкурсна документација (16.11.2018.)

0862 Позив за подношење понуде (16.11.2018.)

 Јогурт 4000/0104/2018 Јогурт 4000/0104/2018

Filesize: 2.16 MB

0104 Конкурсна документација (16.11.2018.)

0104 Позив за подношење понуде (16.11.2018.)

 Набавка и уградња електро опреме за ревитализацију погона малог транспорта Г-9 4000/0369/2018 Набавка и уградња електро опреме за ревитализацију погона малог транспорта Г-9 4000/0369/2018

Filesize: 2.86 MB

0369 Конкурсна документација (15.11.2018.)

0369 Позив за подношење понуде (15.11.2018.)

0369 Цртеж 1 (15.11.2018.)

0369 Цртеж 2 (15.11.2018.)

 Услуге сталног представника на пословима испитивања материјала без разарања 4000/0692/2018 Услуге сталног представника на пословима испитивања материјала без разарања 4000/0692/2018

Filesize: 2.74 MB

0692 Конкурсна документација (15.11.2018.)

0692 Позив за подношење понуде (15.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге сталног представника на пословима испитивања материјала без разарања-Колубара Метал 4000/0692/2018

 Бушилица магнетна МАБ-825- ком.4 4000/0432/2018 Бушилица магнетна МАБ-825- ком.4 4000/0432/2018

Filesize: 2.08 MB

0432 Конкурсна документација (15.11.2018.)

0432 Позив за подношење понуде (15.11.2018.)

 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602/2018 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602/2018

Filesize: 3.11 MB

0602 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0602 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-1/2018 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-1/2018

Filesize: 2.79 MB

0828-1 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0828-1 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова на реконструкцији дела трасе далековода на катастарским парцелама у КО Зеоке и КО Барошевац класификационог броја 221411 (99%) и 221420(1%) категорије Г,у циљу добијања употребне дозволе 4000/0828-1/2018

Технички прегледи објеката-Технички преглед  изведених радова 4000/0828-2/2018 Технички прегледи објеката-Технички преглед изведених радова 4000/0828-2/2018

Filesize: 2.82 MB

0828-2 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0828-2 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Технички прегледи објеката-Технички преглед  изведених радова на реконструкцији дела подземне ТК мреже,класификационог броја 222431 категорије Г ,у циљу добијања употребне дозволе  4000/0828-2/2018

 Ручна плазма 4000/0437/2018 Ручна плазма 4000/0437/2018

Filesize: 2.09 MB

0437 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0437 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

 Тракаста тестера за сечење 4000/0428/2018 Тракаста тестера за сечење 4000/0428/2018

Filesize: 2.03 MB

0428 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0428 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

 Енкодери 4000/1153/2018 Енкодери 4000/1153/2018

Filesize: 6.9 MB

1153 Конкурсна документација (14.11.2018.)

1153 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

 Радови на изради ПВЦ заштите иза голова у гимнастичкој сали 4000/0211/2018 Радови на изради ПВЦ заштите иза голова у гимнастичкој сали 4000/0211/2018

Filesize: 2.29 MB

0211 Конкурсна документација (14.11.2018.)

0211 Позив за подношење понуде (14.11.2018.)

Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 четврти део Meрно регулациони уређаји 4000/0262/2017 четврти део

Filesize: 8.92 MB

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 12 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 14 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 17 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 18 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 22 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 23 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 24 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 25 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 27 (09.11.2018.)

0262 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (16.11.2018.)

Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд 4000/1198/2018 Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд 4000/1198/2018

Filesize: 3.28 MB

1198 Конкурсна документација (09.11.2018.)

1198 Позив за подношење понуде (09.11.2018.)

1198 Додатне информације или појашњења (09.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

„Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд и изрaдa пројектa изведеног стaњa зa бандваген BRs1600, BW-2“ 4000/1198/2018

Нaдзор нaд монтaжом електроопреме 4000/1199/2018 Нaдзор нaд монтaжом електроопреме 4000/1199/2018

Filesize: 3.28 MB

1199 Конкурсна документација (09.11.2018.)

1199 Позив за подношење понуде (09.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Нaдзор нaд монтaжом електроопреме, испитивaње, пуштање у рaд и изрaдa пројектa изведеног стaњa зa транспортере са траком Б-1600“ 4000/1199/2018

1199 Додатне информације или појашњења (09.11.2018.)

 Сервис електро мотора у EX изведби 4000/0554/2018 Сервис електро мотора у EX изведби 4000/0554/2018

Filesize: 3.34 MB

0554 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0554 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

 Услуга сервисирања пројектора 4000/0097/2018 Услуга сервисирања пројектора 4000/0097/2018

Filesize: 2.85 MB

0097 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0097 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

 Поправка и ремонт издувних система 4000/0604/2018 Поправка и ремонт издувних система 4000/0604/2018

Filesize: 5.54 MB

0604 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0604 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602-1/2018 Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила 4000/0602-1/2018

Filesize: 2.9 MB

0602-1 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0602-1 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга пререгистрације, атестирања и промене намене возила – Промена намене возила са атестом (израда надградње по спецификацији) 4000/0602-1/2018

 Универзална глодалица 4000/0430/1/2018 Универзална глодалица 4000/0430/1/2018

Filesize: 2.38 MB

0430-1 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0430-1 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

 Пумпе и резервни делови за потребе огранка РБ Колубара 4000/0341/2018 Пумпе и резервни делови за потребе огранка РБ Колубара 4000/0341/2018

Filesize: 4.42 MB

0341 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0341 Позив за подношење понуде (06.11.2018.)

0341 Прва измена конкурсне документације (13.11.2018.)

0341 Додатне информације или појашњења (13.11.2018.)

 Курс за руковаоце дизалица и кранова 4000/0014/2018 Курс за руковаоце дизалица и кранова 4000/0014/2018

Filesize: 2.96 MB

0014 Конкурсна документација (06.11.2018.)

0014 Позив за подношење понуда (06.11.2018.)

 КОКС 4000/1207/2018 КОКС 4000/1207/2018

Filesize: 2.12 MB

1207 Конкурсна документација (05.11.2018.)

1207 Позив за подношење понуде (05.11.2018.)

 Анализа вода 4000/0804/2018 Анализа вода 4000/0804/2018

Filesize: 2.47 MB

0804 Конкурсна документација (05.11.2018.)

0804 Позив за подношење понуде (05.11.2018.)

 Сетови за вулканизацију 4000/0267/2018 Сетови за вулканизацију 4000/0267/2018

Filesize: 2.29 MB

0267 Конкурсна документација (05.11.2018.)

0267 Позив за подношење понуде (05.11.2018.)

 Ангажовање свештеника за вршење верског обреда код сахрањивања погребних остатака 4000/0918/2018 Ангажовање свештеника за вршење верског обреда код сахрањивања погребних остатака 4000/0918/2018

Filesize: 2.54 MB

0918 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0918 Мишљење управе (31.10.2018.)

0918 Обавештење о покретању преговарачког поступка (31.10.2018.)

0918 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.11.2018.)

 Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже 4000/0533/2018 Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже 4000/0533/2018

Filesize: 3.19 MB

0533 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0533 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

 Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657-1/2018 Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657-1/2018

Filesize: 2.72 MB

0657-1 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0657-1 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа, инфраструктурне објекте и локације за организовано пресељење - Техничка контрола, пројектовање пута са северне стране копа 4000/0657-1/2018

 Набавка електро опреме за измештање далековода 6kV 4000/0315/2018 Набавка електро опреме за измештање далековода 6kV 4000/0315/2018

Filesize: 2.75 MB

0315 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0315 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

0315 Прилог (31.10.2018.)

 Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/0758/2018 Услуга сервисирања пнеуматских чекића у ковачници 4000/0758/2018

Filesize: 2.28 MB

0758 Конкурсна документација (31.10.2018.)

0758 Позив за подношење понуде (31.10.2018.)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 193