JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0090/2018 Сервис мобилних телефона и навигационих уређаја 4000/0090/2018

Filesize: 2.11 MB

0090 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0090 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Набавка електро опреме за реконструкцију клизног воза БТО-1 система 4000/0377/2018 Набавка електро опреме за реконструкцију клизног воза БТО-1 система 4000/0377/2018

Filesize: 2.63 MB

0377 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0377 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

0377 Додатне информације или појашњења бр.1. (03.05.2019.)

 Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима - РБ Колубара 4000/0992/2019 Сервисирање и поправка плинских уређаја на путничким возилима - РБ Колубара 4000/0992/2019

Filesize: 2.94 MB

0992 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0992 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

0992 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (17.05.2019.)

 Разводни ормани 4000/0280/2018 Разводни ормани 4000/0280/2018

Filesize: 12.12 MB

0280 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0280 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

0280 Прва измена конкурсне документације (25.04.2019.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.1. (25.04.2019.)

0280 Друга измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.2. (30.04.2019.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.3. (30.04.2019.)

0280 Трећа измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (03.05.2019.)

0280 Додатне инфромације или појашњења број 4 (03.05.2019.)

0280 Четврта измена конкурсне документације (09.05.2019.)

0280 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2019.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.5. (09.05.2019.)

0280 Пета измена конкурсне документације (13.05.2019.)

0280 Додатне информације или појашњења бр.6. (13.05.2019.)

 Обука за бустер постројења 4000/0055/2018 Обука за бустер постројења 4000/0055/2018

Filesize: 2.33 MB

0055 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0055 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

0055 Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности (30.04.2019.)

0055 Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности (07.05.2019.)

 Биро-опрема и потрошни материјал 4000/0326/2018 Биро-опрема и потрошни материјал 4000/0326/2018

Filesize: 14.38 MB

0326 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0326 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

0326 Прва измена конкурсне документаиције (03.05.2019.)

0326 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.05.2019.)

0326 Додатне информације или појашњења (03.05.2019.)

0326 Додатне информације или појашњења (03.05.2019.)

0326 Друга измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0326 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.05.2019.)

0326 Додатне информације или појашњења (08.05.2019.)

 Мерни трансформатори 4000/0291/2018 Мерни трансформатори 4000/0291/2018

Filesize: 5.19 MB

0291 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0291 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

0291 Прва измена конкурсне документације (22.04.2019.)

0291 Додатне информације или појашњења бр.1. (22.04.2019.)

0291 Друга измена конкурсне документације (25.04.2019.)

0291 Додатне информације или појашњења бр.2. (25.04.2019.)

 Штампани материјал за потребе РБ Колубара 4000/0106-1/2018 Штампани материјал за потребе РБ Колубара 4000/0106-1/2018

Filesize: 2.2 MB

0106-1 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0106-1 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Сервисирање и еталонирање апарата за одређивање органских халогенида 4000/0790/2018 Сервисирање и еталонирање апарата за одређивање органских халогенида 4000/0790/2018

Filesize: 1.92 MB

0790 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0790 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

 Сервис напојне пумпе произвођача „KSB“ тип HDB 80/13 4000/0685/2018 Сервис напојне пумпе произвођача „KSB“ тип HDB 80/13 4000/0685/2018

Filesize: 2.82 MB

0685 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0685 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

0685 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

 Ремонт и поправка склопова 4000/0532/2019 Ремонт и поправка склопова 4000/0532/2019

Filesize: 3.21 MB

0532 Конкурсна документација (08.04.2019.)

0532 Позив за подношење понуде (08.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Ремонт и поправка склопова (бочних редуктора, мењача, диференцијала) за механизацију из производног програма „14 Oktobar“ 4000/0532/2019

0532 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (17.05.2019.)

Алати и лемилице ЈН/4000/0212/2016 Алати и лемилице ЈН/4000/0212/2016

Filesize: 9.04 MB

0212 Конкурсна документација (09.11.2016.)

0212 Позив за подношење понуде (09.11.2016.)

0212 Одлука о додели уговора партија 1 (10.03.2017.)

0212 Одлука о додели уговора партија 2 (10.03.2017.)

0212 Одлука о додели уговора партија 4 (10.03.2017.)

0212 Одлука о додели уговора партија 7 (10.03.2017.)

0212 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (10.03.2017.)

0212 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (10.03.2017.)

0212 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (10.03.2017.)

0212 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (28.03.2017.)

0212 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (28.03.2017.)

0212 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 6 (28.03.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (13.04.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (13.04.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (13.04.2017.)

0212 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (13.04.2017.)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ КОРИТА ОТВОРЕНОГ ПЛИВАЧКОГ БАЗЕНА ЈН/4000/0212/2018 ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ КОРИТА ОТВОРЕНОГ ПЛИВАЧКОГ БАЗЕНА ЈН/4000/0212/2018

Filesize: 9.04 MB

0212 Конкурсна документација (05.04.2018.)

0212 Позив за подношење понуде (05.04.2018.)

0212 Одлука о додели уговора (18.07.2018.)

0212 Обавештење о закљученом уговору (05.09.2018.)

 Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017 Челични одливци (Багерски зуби) 4000/0212/2017

Filesize: 9.04 MB

0212 Конкурсна документација (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде (04.10.2017.)

0212 Позив за подношење понуде на енглеском (04.10.2017.)

0212 Додатне информације или појашњења (02.11.2017.)

0212 Додатне информације или појашњења (03.11.2017.)

0212 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.11.2017.)

0212 Прва измена конкурсне документације (03.11.2017.)

0212 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (06.11.2017.)

0212 Одлука о закључењу оквирног споразума (22.03.2018.)

0212 Обавештење о закљученом оквирном споразуму (19.06.2018.)

0212 Обавештење о закљученом уговору (19.06.2018.)

0212 Обавештење о закљученом уговору (12.12.2018.)

Редуктори за погон гусеница роторних багера ЈН/4000/0891-2/2017 Редуктори за погон гусеница роторних багера ЈН/4000/0891-2/2017

Filesize: 2.65 MB

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 1 (02.04.2019.)

0891-2 Одлука о обустави поступка за партију 2 (02.04.2019.)

0891-2 Одлука о додели уговора за партију 3 (02.04.2019.)

0891-2 Обавештење о обустави поступка партија 1 (02.04.2019.)

0892-2 Обавештење о обустави поступка партија 2 (02.04.2019.)

Израда техничке документације и техничке контроле документације 4000/0234/2019 Израда техничке документације и техничке контроле документације 4000/0234/2019

Filesize: 5.54 MB

0234 Конкурсна документација (01.04.2019.)

0234 Позив за подношење понуде (01.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техничке документације и техничке контроле документације - Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме у току извођења радова на пресељењу вангабаритне опреме са површинског копа Поље Д на површински коп „Радљево – Север“ преко државног пута IIБ реда бр. 363 (деоницa Велики Црљени-Вреоци) и државног пута IБ реда бр. 22 (деоницa Степојевац – Лазаревац) 4000/0234/2019

0234 Прва измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0234 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2019.)

0234 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

0234 Додатне информације или појашњења (03.05.2019.)

 Траке за манипулацију терета 4000/0468/2018 други део Траке за манипулацију терета 4000/0468/2018 други део

Filesize: 9.07 MB

0468 Конкурсна документација (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

0468 Седма измена конкурсне документације (02.04.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

E-04.02-74646-3-19 Јавни позив за продају техногених сировина E-04.02-74646-3-19 Јавни позив за продају техногених сировина

Filesize: 7.71 MB

E-04.02-74646-3-19 Јавни позив за продају техногених сировина из бетонских таложникапутем достављања затворених понуда (27.03.2019.)

Конкурсна документација (27.03.2019.)

Одлука о избору најповољнијег учесника за партију 3 (15.04.2019.)

Одлука о обустави поступка за партије 1 и 2 (15.04.2019.)

 Услуга RTK позиционирања применом кинематичке методе 4000/0687/2019 Услуга RTK позиционирања применом кинематичке методе 4000/0687/2019

Filesize: 3.5 MB

0687 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0687 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

0687 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0687 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

 Услуга проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/0546/2018 Услуга проналажење места квара на 35 и 6kV кабловским водовима 4000/0546/2018

Filesize: 1.86 MB

0546 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0546 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

 Обука из вагарства 4000/0050/2018 Обука из вагарства 4000/0050/2018

Filesize: 1.53 MB

0050 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0050 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

 Хемијске и бактериолошке анализе воде за потребе проширења изворишта "Сува Сепарација" 4000/0806/20 Хемијске и бактериолошке анализе воде за потребе проширења изворишта "Сува Сепарација" 4000/0806/20

Filesize: 2.86 MB

0806 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0806 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Хемијске и бактериолошке анализе воде за потребе проширења изворишта "Сува Сепарација" и израду Елабората о резервама подземних вода 4000/0806/2018

 Поправка и сервисирање водомера 4000/0434/2019 Поправка и сервисирање водомера 4000/0434/2019

Filesize: 2.16 MB

0434 Конкурсна документација (27.03.2019.)

0434 Позив за подношење понуде (27.03.2019.)

 Сервис и поправке великих линијских штампача 4000/1284/2018 Сервис и поправке великих линијских штампача 4000/1284/2018

Filesize: 4.46 MB

1284 Конкурсна документација (26.03.2019.)

1284 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

1284 Прва измена конкурсне документације (04.04.2019.)

1284 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

1284 Одлука о додели уговора (17.05.2019.)

 Услуга сервиса фискалних каса 4000/0146/2018 Услуга сервиса фискалних каса 4000/0146/2018

Filesize: 1.76 MB

0146 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0146 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0551/2018 Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама 4000/0551/2018

Filesize: 2.69 MB

0551 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0551 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање и поправка малоуљних прекидача у трафостаницама и сервис високо-напонских и ниско напонских прекидача 4000/0551/2018

0551 Одлука о додели уговора (17.05.2019.)

 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0450/2019 Поправка и серевисирање теренских возила 4000/0450/2019

Filesize: 4.01 MB

0450 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0450 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и серевисирање теренских возила - Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма TOYOTA 4000/0450/2019

0450 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.05.2019.)

 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0444/2019 Поправка и сервисирање полуприколица кипер као и нисконосећих полуприколица 4000/0444/2019

Filesize: 3.57 MB

0444 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0444 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0444 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (17.05.2019.)

 Резервни делови за теретна возила 4000/0407/2018 Резервни делови за теретна возила 4000/0407/2018

Filesize: 6.09 MB

0407 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0407 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0407 Прва измена конкурсне документације (11.04.2019.)

0407 Друга измена конкурсне документације (18.04.2019.)

0407 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.04.2019.)

 Уливање гуме у машинске елементе 4000/0679/2019 Уливање гуме у машинске елементе 4000/0679/2019

Filesize: 6.12 MB

0679 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0679 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0679 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (09.05.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 209